pb.pl

Lista pytań i odpowiedzi spółek

DELKO  2016-01-28 Jako akcjonariusz Delko S.A. zwracam się z uprzejmą prośbą o informację, czy i w jakim stopniu planowany nowy podatek od sprzedaży detalicznej wpłynie na rentowność spółki.

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

POLWAX  2016-01-28 Jak wygląda realizacja projektu "Future"? Rozumiem, że to da Spółce możliwość pozyskania nowych produktów, ale dla jakich branż? Całość będzie lokowana w Czechowicach? Czy Spółka przejmie kolejne tereny na terenie d. rafinerii?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

SMT  2016-01-28 Wezwanie w ramach skupu akcji własnych będzie po cenie godziwej, zaproponowanej przez Tempelton, czy po cenie zaopiniowanej przez radę nadzorcza? I jak to się ma do dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

LOTOS  2016-01-28 Z nadzieją przyjmuję wiadomość o powołaniu nowej Rady Nadzorczej i nowego Przewodniczącego. Powołanym na te stanowiska osobom składam gratulacje. Czy w związku z nowym składem organu nadzoru akcjonariusze mogą oczekiwać, że seria niefortunnych dla Spółki Lotos decyzji biznesowych zostanie przerwana i Spółka zacznie wypracowywać zyski? Czy winni gigantycznej straty finansowej z tytułu zaległości podatkowych z lat 2010-2011 zostaną w należyty sposób rozliczeni? Czy akcjonariusze będą w końcu traktowani jak właściciele i czy mogą liczyć na dywidendę? Czy terminy publikacji raportów zostaną urealnione, bo w chwili obecnej są one skandalicznie długie? W mojej ocenie jest to lekceważenie akcjonariuszy.

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

ARAMUS  2016-02-03 Kiedy spółka zależna Prospektor zajmująca się zarządzaniem nieruchomościami planuje otworzyć kolejne oddziały w Polsce?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

SMT  2016-01-27 Czy dopuszczacie możliwość zmiany regulaminu skupu, tak aby można było przekraczać w skupie 25% dziennego obrotu? Limit skupu wynosiłby wtedy nie więcej niż 50% dziennego obrotu.

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

SMT  2016-01-23 1. Czy Zarząd ma już swoją rekomendację dla Akcjonariuszy co do przeznaczenia pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży dotychczasowej działalności? 2. Jak wygląda status sprzedaży pozostałych aktywów spółki?

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem bieżącym nr 24/2016 dotyczącym strategii finansowania działalności spółki, znajduje się w nim rekomendacja dla naszych Akcjonariuszy co do przeznaczenia zysków na kapitał zapasowy. Zarząd informuje także, że spółka zrealizowała wszystkie planowane zbycia aktywów (tj. akcji spółek zależnych) do końca 2015 roku.

SUNTECH  2016-01-19 Czy jest zainteresowanie ze strony Inwestorów działalnością spółki Suntech?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

BIOTON  2016-01-17 Co do daty NWZ Biotonu z 16.02.2016 na 22.06.2016 to prawda czy błąd drukarski?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

SMT  2016-01-15 Gdy rozpoczęto skup, nabywano ponad 2500 szt akcji dziennie. Jaki jest powód zmniejszenia tej ilości w ostatnim czasie do 10 szt. na jednej sesji?

Zgodnie z opublikowanym regulaminem skupu, spółka zobowiązana jest do przestrzegania rozporządzenia UE (nr podany w regulaminie), które nakłada określone ograniczenia na emitentów skupujących własne akcje. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia akcje będące przedmiotem skupu nie mogą przekraczać 25% dziennego obrotu giełdowego. Istnieje możliwość podniesienia limitu do 50% dziennego obrotu giełdowego, jednak Zarząd uważa, że nie jest to na chwilę obecną potrzebne.

FLYPL  2016-01-14 Czy będzie handel pp? Czy kto ma musi je wykupić, bo inaczej je straci? Proszę o pilną odpowiedź.

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

URSUS  2016-01-12 Czy ten wzrost kursu to po info o nowym kontrakcie? Kiedy spółka opublikuje informację bieżącą?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

SMT  2016-01-19 Połączenie z iAlbatros i list intencyjny z Havas Voyages, czy coś się dzieje w tym temacie? Od dłuższego czasu czekamy na dobre informacje.

Obie strony wciąż prowadzą negocjacje zmierzające do zawarcia Umowy z Havas Voyages. Jest to obecnie jedno z najbardziej angażujących działań dla spółki. O osiągnięciu porozumienia i podpisaniu umowy poinformujemy niezwłocznie komunikatem giełdowym.

SMT  2016-01-06 Czy dopuszczacie możliwość skupu akcji własnych w formie wezwania lub zaproszenia do sprzedaży? Z doświadczenia wiem, że zwykły skup nie spełnia swego zadania i trwa latami.

Obecnie realizowany skup akcji własnych, o którego rozpoczęciu informowaliśmy komunikatem bieżącym w dniu 17 grudnia 2015, jest celowo realizowany poprzez zwykłe transakcje giełdowe. Nie zamierzamy w ramach tego skupu dokonywać wezwań. Nie jest jednak wykluczone, że jeżeli Walne Zgromadzenie podejmie kolejną uchwałę związaną ze skupem, może on zostać realizowany w formie wezwania. Decyzja w tym zakresie należy do akcjonariuszy.

MCI  2015-12-20 Czy spółka rozpoczęła już skup akcji własnych?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

WASKO  2015-12-13 Jak daleko i w jakim zakresie są zaawansowanie prace nad szyfratorem? Proszę o wyczerpującą odpowiedź.

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

ALTA  2015-12-10 Dlaczego spółka nie informuje o wszystkich transakcjach sprzedaży działek w Siewierzu?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

DUDA  2015-12-10 Czy nowy akcjonariusz większościowy " CEDROB" ma zamiar wycofać spółkę z GPW ? Czy PKM Duda planuje w przyszłości odzyskać kontrole nad pakietem wiekszościowym ?

1. Zarząd Spółki nie posiada informacji nt. hipotetycznych planów większościowego Akcjonariusza w przedmiocie „wycofania Spółki z GPW”.
2. Akcje Spółki są przedmiotem swobodnego obrotu publicznego i decyzję o ich sprzedaży bądź zakupie podejmują wyłącznie zainteresowani, a zatem Akcjonariusze bądź osoby, które chcą zostać Akcjonariuszami Spółki. Nabycie akcji własnych przez Spółkę jest wprawdzie teoretycznie możliwe ale wyłącznie w okolicznościach enumeratywnie wymienionych przepisem art. 362 par. 1 pkt. 1)-9) ksh, gdy tymczasem żadna z nich nie występuje. W tym sensie zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA SA nie tylko nie zamierza, ale również i nie posiada narzędzi do „odzyskania kontroli nad pakietem większościowym”.

TAURONPE  2015-12-09 1. Czy firma monitoruje zgodność raportów finansowych z posiadanymi w bazie danych realnymi rozliczeniami? W internecie można się spotkać z częstymi uwagami i artykułami oraz komentarzami, także w bezpośrednich opiniach o sytuacjach nadpłat, źle wystawionych faktur. Czy aby nie jest to efekt zabiegów kreatywnej księgowości, który przyczynia się do zakrzywiania rzeczywistości na temat wpływów finansowych, przychodów firm? Tego typu praktyki nie są rzadkie. Jak firma zapobiega takim sytuacjom i czy uwzględnia możliwość istnienia nierzetelnych danych. 2. W ostatnim czasie firma została obciążona karami przez URE, w związku z zaniedbaniami ciążącymi na tego typu działalności, co skutkowało zimą odcięciem od energii elektrycznej wielu odbiorców. Jakie kroki zapobiegawcze lub inną strategię wdrożyła firma aby zapobiec sytuacji w kolejną zimę? 3. W okresie ostatnich lat media donosiły o rożnych oszustwach przy zawieraniu umów na dostawy energii, np. podszywanie się pod przedsiębiorców. Jak Tauron poradził sobie w tych realiach? Wg monitoringu URE prawie 528tyś odbiorców zmieniło sprzedawcę energii. W jakiej skali to zjawisko dotknęło spółkę? 4. Zmiany w zarządzie często są źle odbieranie na rynku. Jaką strategię będzie realizowała spółka w najbliższym czasie oraz jaka jest wiarygodność jej założeń w obecnej sytuacji zmian i niestabilności zarządu? 5. W sytuacji gdy spółka jest zależna od władzy politycznej, a ta jest niestabilna i niewiarygodna trudno jest mówić o skutecznym zarządzaniu i efektywnym zarządzie. Ostatnie zmiany na stanowiskach zarządczych chcą potwierdzić ten aspekt. Jak spółka chce uwiarygodnić się przed inwestorami i innymi interesariuszami? 6. Nie jest tajemnicą, że na różnych stanowiskach w firmie Tauron począwszy od punkty obsługi klienta, managerów, dyrektorów regionalnych to osoby z koneksjami politycznymi bezpośrednio ze strony Platformy Obywatelskiej. Czy zarząd zdaję sobie sprawę z sytuacji? Czy kiedykolwiek w firmie przeprowadzono w tym zakresie analizy? Wskazuje się na rozrost biurokracji w firmie efektem zmian w kadrach, co ma mieć związek z upolitycznieniem firmy, a tym samym możliwość istnienia wielu nieprawidłowości. Czy firma jest w stanie zweryfikować tego typu problem? 7. W nawiązaniu do silnych zależności politycznych oraz nowej sytuacji politycznej, gdzie już obserwuje się te zmiany w spółce Tauron w postaci zmian w zarządzie, powstaje pytanie o atrakcyjność inwestycyjną firmy na rynku GPW przy obecnych cenach akcji, które stale spadają. Jakie jest oficjalne wyjaśnienie firmy na ten stan rzeczy? Wejście na rynek energetyczny jest utrudniony, jednocześnie popyt na energię elektryczną rośnie, co powinno sprzyjać wzrostom. 8. Ile skarg przeciw Tauron prowadzi URE, czy też inne organy państwowe lub ile spraw toczy się przeciwko Tauron? 9. Czy medialne doniesienia o różnych nieprawidłowościach w firmie Tauron mogą mieć swoją podstawę i uzasadnienia jako prawdziwe? Dot. zjawisk korupcji (Tauron Arema - sprawa nagrań, Finansowanie prywatnych przedsięwzięć kosztem firmowego kapitału - film). 10. Krótkie pytania: a) Jaki procent linii energetycznych i instalacji można uznać w spółce za nielegalne? - Czy spółka monitoruje ten zakres problemu? Czy można uzyskać stosowne statystyki i raporty? b) Jaki procent linii energetycznych i instalacji można uznać w spółce za uregulowany? - Czy spółka monitoruje ten zakres problemu? Czy można uzyskać stosowne statystyki i raporty? c) Istnieją opinie, że spółka nadużywa prawo budowlane, dokonują remontów przy faktycznych przebudowach instalacji, co jest niezgodne z prawem budowlanym (samowole budowlane). - Czy spółka monitoruje ten zakres problemu? Czy można uzyskać stosowne statystyki i raporty? d) Czu spółka opłaciła należne podatki do US za nieodpłatne świadczenia? - Czy można uzyskać prezentację kwot w poszczególnych latach? e) Jaki koszty ponosi spółka z tytułu dzierżaw gruntów na których znajdują się linie energetyczne i instalacje? - Czy można uzyskać prezentację kwot w poszczególnych latach? f) Czy spółka informuje w swoich raportach o kwestiach w wymienionych podpunktach? - Gdzie i w jakim zakresie dla poszczególnych podpunktów? 11. W 2013 roku jeden ze sprzedawców energii elektrycznej stracił możliwość jej dalszego dostarczania w skutek postępowania URE. Uruchomiono wówczas tzw. sprzedaż rezerwową realizowaną przez podmioty z grupy Tauron. Czy można uzyskać komentarz do tej sytuacji? Jak to wpłynęło na spółkę? 12. Jakie nadzieje Tauron wiąże z unią energetyczną? 13. Jak obecnie wygląda obecnie sytuacja i plany Tauron wobec farm wiatrowych? 14. Polskie inwestycje z Chinami w ostatnim czasie nie należały raczej do sukcesów, a wręcz porażek na linii dyplomatycznej, politycznej i biznesowej. Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) oraz sześć innych chińskich banków podpisały porozumienie z polską Grupą Tauron na pożyczkę w wysokości 1,6 mld dolarów. Jakie ryzyka spółka wkalkulowała w otoczeniu tego projektu? Co zadecydowało o tych porozumieniach? 15. Kiedy spółka liczy na sprzyjający czas firmie, co miałoby zachęcić w inwestowanie w jej akcje? Obecnie daleko jest od optymizmu, a dopełniając sytuacja wydaje się mocno niesprzyjająca.

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

SMT  2015-12-04 Co powoduje, że skup akcji w celu umorzenia jeszcze się nie rozpoczął? Niedługo minie 6 miesięcy od jego uchwalenia. W tej chwili powinna już być mowa o jego kolejnej odsłonie, za część środków pozyskanych ze sprzedaży spółek zależnych.

Zarząd w dalszym ciągu podtrzymuje intencje realizacji skupu uchwalonego przez WZA.
W chwili obecnej trwają prace, które mają do tego doprowadzić.
Prosimy o cierpliwość. O stosownych działaniach będziemy informować poprzez
raporty bieżące.

ARCTIC  2015-11-26 Czy emitent ma przygotowany plan działania na wypadek braku porozumienia w negocjacjach pomiędzy AP Grycksbo a Svenska Handelsbanken? Nie pytam o sam plan, tylko o to, czy taki plan jest, czy firma jest zabezpieczona przed negatywnym scenariuszem.

Dzień dobry, jesteśmy w stałym i dobrym kontakcie z SHB, Zarząd odbywa z bankiem regularne spotkania informacyjne, więc nie widzimy przesłanek by sytuacja miała ulec zmianie.

DUDA  2015-11-30 Czy spółka planuje w przyszłości wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy?

Zarząd nie będzie rekomendować wypłaty dywidendy, niemniej o tym, czy jest ona wypłacana decydują Akcjonariusze, jako że stosownie do art. 395 par. 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych „powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty” leży w kompetencjach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

SECOGROUP  2015-11-13 1. Jak wygląda aktualny status Państwa pieca w projekcie ITER? Kiedy planowany jest montaż i zakończenie testów z uruchomienia tego pieca z Państwa strony? Czy w innych krajach również widzą Państwo zapytania na tego typu rozwiązania? 2. W temacie pieców do produkcji grafenu, w 2013 pisali Państwo, że: "nie spodziewamy się istotnych efektów biznesowych przed rokiem 2016", czy obserwują już Państwo pierwsze zainteresowanie z rynku swoimi produktami do produkcji grafenu lub zapytania rokujące pierwszą komercyjną produkcją w 2016/17?

Piec jest już oddany (protokół odbioru został podpisany) i pracuje na potrzeby Klienta. Obecnie dostrzegamy wstępne zainteresowanie tego typu rozwiązaniami zgłaszane przez inne podmioty z rynku europejskiego.
Tak, obserwujemy już zainteresowanie Klientów, lecz pierwszych wyraźniejszych efektów sprzedaży tego typu urządzeń spodziewamy się kolejnych latach. Są to urządzenia nowatorskie i wysoko zaawansowane techniczne, skierowane na bardzo nowy rynek, jakim jest rynek grafenu, a w związku z tym - proces rozmów z potencjalnymi Klientami - zarówno jeśli chodzi o rozwiązania technologiczne, jak i inne warunki kontraktu - jest wydłużony.

ARAMUS  2015-11-19 Spółka rozpoczęła sprzedaż mieszkań. Czy spółka wzorem innych deweloperów będzie raportować o ilości zawartych umów sprzedaży mieszkań?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

I3D  2015-11-18 Gratuluję kontraktu z mBank SA. Wg raportu za III kwartał został podpisany aneks dotyczący instalacji nowych placówek Light Branch w 2015 roku. Pytanie czy jest szansa na przedłużenie współpracy z bankiem w 2016 roku? Jeżeli tak, to na jakich zasadach (ilość placówek, skalowanie przez i3d SA w przyszłym roku tych samych rozwiązań, powodujących lepszą rentowność etc.)?

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z mBankiem i z faktu, że możemy dalej realizować ten autorski, innowacyjny projekt. Podpisany aneks dotyczył realizowanych obecnie 3 placówek. Trwają też rozmowy na temat podjęcia realizacji kolejnych. Jesteśmy dobrej myśli, tym niemniej na tym etapie negocjacji oraz z uwagi na tajemnicę handlową nie możemy przedstawić konkretnych danych.
Niezależnie od powyższego należy wskazać, że projekt Light Branch daje nam bardzo dobre referencje do podejmowania współpracy z innymi międzynarodowymi instytucjami finansowymi. Pierwszym przykładem jest pilotażowy projekt który realizujemy w tej chwili dla centrali ABN Amro.

STALPROD  2015-11-18 Z czego wynikają takie dobre wyniki za III kwartał? Po co robi się skup akcji własnych po cenie niższej niż rynkowa? Czy ktoś za taką cenę odda w ogóle akcje?

Poprawa wyników osiągniętych przez Grupę w 3. kw. br. w stosunku do analogicznego okresu 2014 r. nastąpiła głównie dzięki wzrostowi wolumenów oraz cen w Segmencie Blach Elektrotechnicznych. Szczegółowe omówienie wyników poszczególnych segmentów operacyjnych znalazło się w Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za 3. kwartał 2015 r.


Ogłoszony przez Spółkę skup obejmuje wyłącznie akcje imienne uprzywilejowane, które nie są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym (GPW). Obrót akcjami imiennymi odbywa się wyłącznie na podstawie umów cywilno-prawnych, stąd ich płynność jest ograniczona. Ponadto, zgodnie z zapisami statutu, zbycie akcji imiennych wymaga zgody Zarządu Spółki. To wszystko sprawia, że trudno odnosić wartość akcji imiennych uprzywilejowanych do cen akcji będących w obrocie giełdowym. Potwierdzeniem tego faktu jest także cena akcji imiennych; zawsze były one zbywane z dyskontem w stosunku do akcji giełdowych.

SUNTECH  2015-11-13 Ostatnie wyniki cieszą, z kwartału na kwartał są lepsze, słabo się to jednak przekłada na kurs spółki. Czy zarząd myślał może o przeniesieniu spółki na główny parkiet GPW? Poprzez ten zabieg na pewno spółką zainteresowałaby się większa ilość inwestorów, zwiększyłaby się płynność na walorze, szybciej by się może znalazł jakiś inwestor strategiczny, a to by miało wpływ w końcu na kurs akcji, bo stagnacja, która trwa już kilka dobrych lat to nic dobrego dla spółki i dla obecnych inwestorów indywidualnych.

Szanowna Pani/Szanowny Panie,
dziękuję za zainteresowanie Spółką. Zarząd Suntech oczywiście jest świadomy zalet wynikających z funkcjonowania firmy na GPW, jednak jednym z warunków dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym jest kapitalizacja wynosząca przynajmniej 12 mln EURO. Wartość kapitalizacji Suntech zdecydowanie odbiega od tej kwoty, stąd Zarząd Spółki nie rozważa obecnie przeniesienia firmy na GPW.
Z poważaniem Magdalena Jabłońska, Manager ds. Marketingu i PR, Suntech S.A.

SECOGROUP  2015-11-13 5. Czy mogą Państwo dodać na swojej stronie aktualny wykaz i status swoich projektów (wystarczy w kilku zdaniach) w zakładce Informacje? Niestety nie chwalą się Państwo swoim drobnym akcjonariuszom zbyt często o tego typu projektach, w raportach znajdują się jedynie wzmianki o tym, że coś się dzieje, ale bez szczegółów, a są one zapewne bardzo interesujące, jak chociażby Wasz udział w ITER.

Informacje o wdrożeniach i nowych klientach staramy się umieszczać na naszej stronie internetowej w zakładce NEWS, przy czym nie o wszystkich kontraktach możemy informować szczegółowo z uwagi na tajemnicę handlową. Często są to dane wrażliwe z punktu widzenia naszych klientów i dochowanie tajemnicy w tym zakresie jest jednym z warunków zawarcia kontraktu.

SECOGROUP  2015-11-13 3. Czy Państwa rozwiązania do produkcji grafenu (piece), opierają się na produkcji płatów grafenu (czyli surowego materiału), czy będą również związane z produkcją określonych materiałów np. stal/aluminium itp., które zawierać będą domieszki grafenu (dla potrzeb np. wzmocnienia danego materiału) - np. na potrzeby lotnictwa? 4. Czy Wasze urządzenie/a do produkcji grafenu, znajdą sie w nowo otwartym instytucie: "Centrum Grafenu i Innowacyjnych Nanotechnologii"? Czy planują Państwo dalszą współpracę z Centrum Grafenu, aby udoskonalać swoje piece i dostosowywać je do wymogów rynkowych, czy stawiają Państwo bardziej na swoje R&D?

Nasze urządzenia produkują czysty grafen na różnych podłożach stałych i ciekłych , takich jak szkło, miedź, platyna, PMMA itd. Następnie grafen jest odtrawiany i może być transferowany na wiele innych materiałów, do zastosowania w wielu dziedzinach i branżach.
Nie. Obecnie nasze urządzenia znajdują się w „starych” laboratoriach ITME ora laboratoriach Politechniki Łódzkiej.
Niezależnie od rodzaju produktu/technologii zawsze wyznajemy taką zasadę, że najlepsze R&D to połączenie zewnętrznych i wewnętrznych sił i kompetencji. Czyli odpowiedź brzmi TAK, jeśli tylko będzie taka okazja.

HYDRAPRES  2015-11-08 Czy Zarząd może zdementować pogłoski, że spadający w otchłań kurs nie ma odzwierciedlenia w negatywnych sytuacjach, które się dzieją w Spółce? Akcje już kosztują 0,28 PLN.

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

ENERGA  2015-10-30 Dlaczego przy bardzo niskich cenach węgla Energa nie przynosi większych zysków? Analogiczna sytuacja jest w przypadku ropy, która jest bardzo tania i Orlen przynosi zysk.

Działalność Grupy Energa skoncentrowana jest na dystrybucji energii elektrycznej i w tym obszarze generowane są przewidywalne i stabilne dochody. W 2014 r. EBITDA wypracowana w Segmencie Dystrybucji stanowiła 67% EBITDA Grupy, a w 3 kwartałach tego roku było to 78%.

Konwencjonalne wytwarzanie ma mały udział w EBITDA Grupy, a ponad 40% energii generowanej jest w odnawialnych źródłach energii (według danych za 3 kwartały 2015 r.). Tym samym Energa zużywa, w porównaniu do innych grup energetycznych, nieduże ilości węgla.

WASKO  2015-10-27 Czy wraz z raportem za 3Q GK Wasko poda prognozę wyników za 2015 r?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

GCINVEST  2015-10-27 W jakiej kondycji jest Grupa Kapitałowa, którą tworzy GCI i jej spółki zależne? Jakie podmioty wchodzą aktualnie w skład Grupy i jaka jest lub będzie ich rola w procesie upadłości GCI?

Spółki z Grupy Kapitałowej GCI powoływane były w konkretnych celach i dla realizacji konkretnych projektów. Problemy GCI z pewnością uderzyły w spółki w Grupie. Staraliśmy się obronić ich wizerunek i projekty które były dla nich zakładane, a które na pewno – ze względu na sytuację GCI – nie straciły na wartości. Istotną komplikacją jest fakt, że na aktywach Grupy zabezpieczony został w znacznej części dług zaciągnięty przez GCI. Utrata płynności finansowej przez GCI spowodowała, że wierzyciele roszczenia swe skierowali nie tylko do dłużnika osobistego jakim dla nich jest GCI, ale także do dłużników rzeczowych, tj. podmiotów które udzieliły na swoim majątku zabezpieczeń rzeczowych. Na chwilę obecną normalną działalność operacyjną spośród podmiotów z Grupy prowadzi Armada Development S.A., choć nie da się ukryć, że rozmach jej działań mógłby być znacznie większy gdyby udało się porozumieć z niektórymi wierzycielami w zakresie warunkowych zwolnień spod zabezpieczeń nieruchomości graniczących z inwestycją realizowaną przez tę spółkę. Czasem takie porozumienie nie jest możliwe ze względów formalnych i faktycznie nie ma sposobu aby je zawrzeć.

Bezwzględnie Grupa Kapitałowa GCI wymaga uporządkowania i zmniejszenia. Cel ten został nakreślony dawno temu, niemniej dotąd nie udało się go zrealizować. Przyczyn które się na to złożyły było i jest dużo. W początkowym okresie trudności GCI, znaczna część aktywów finansowych została zajęta przez komorników, potem niektórzy wierzyciele uderzali bezpośrednio w spółki zależne, a na dzień dzisiejszy spółki te nadal pozostają dłużnikami rzeczowymi z zobowiązań za które bezpośrednio odpowiada GCI. Na koniec bieżącego roku sytuacja Grupy zostanie poddana bardzo dokładnej ocenie i analizie pod kątem propozycji układowych dla wierzycieli.

Ze względu na udział i zaangażowanie spółek z Grupy w proces restrukturyzacji GCI poprzez zaoferowanie, między innymi obligatariuszom, celem rozliczenia ich należności wobec GCI, aktywów stanowiących ich (spółek) majątek, ich (spółek) pierwotna rola i kształt są zupełnie inne niż zakładane dla nich kilka lat temu. Nadal najciekawszą spółką z Grupy pozostaje Armada Development S.A. realizująca unikalny projekt o wielorakim przeznaczeniu w Bytomiu. Spółka ta jest także restrukturyzowana i także – podobnie jak GCI – musiała być broniona przed nieuzasadnionymi atakami wierzycieli, wykraczających w swoich roszczeniach poza udzielone przez nią zabezpieczenia hipoteczne.

Dominik Staroń

CORMAY  2015-10-22 Pytania odnośnie analizatora BlueBox, analogiczne urządzenia już funkcjonuje na rynku, prace nad BB ciągną się jak przysłowiowe flaki z olejem, co jest tego przyczyną? Czy analizator w ogóle działa, jak wyglądają testy urządzenia?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

MCI  2015-10-20 Czy akcjonariat podawany na stronie MCI jest aktualny? Portal Stooq podaje zupełnie inny skład akcjonariatu i inne stany posiadania? Więc kto jest bardziej wiarygodny?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

GENRG  2015-10-18 Kiedy notowania nowej serii akcji, które są na rachunku od kilku miesięcy?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

INTERSPPL  2015-09-26 Intersport spółka ze świetnymi wynikami zapomniana przez rynek, z dużym potencjałem wzrostu. Czy tutaj możliwe są FUNDY w akcjonariacie i czy jest szansa na głębszą analizę?

Dom Maklerski BDM wydał 12 października br., rekomendację dla INTERSPORT. Zgodnie z raportem analitycznym wycena końcowa [PLN] to 3,55 zł, potencjał do wzrostu / spadku +77,7%, koszt kapitału 9.0%.

Zapraszamy na stronę inwestorską Spółki gdzie zamieszczony jest cały raport analityczny: http://inwestor.intersport.pl/pl/spolka/aktualnosci/reka-bdm-kupuj

CORMAY  2015-10-19 Pojawiły się informację, iż spółka dalej nie ma kontroli operacyjnej na ORP. Czy to prawda? Ile jeszcze czasu będzie trwała opera mydlana związana z klanem T&T?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

GCINVEST  2015-10-16 1. Co może być przyczyną ostatnich niemałych wzrostów kursu (wyceny) spółki na giełdzie? 2. Na jakim etapie jest postępowanie upadłościowe spółki? 3. Czy zawarcie układu z wierzycielami jest realne? Od czego może to zależeć? 4. Na czym polega konflikt spółki z Farmacol S.A. i co leży u jego źródła? 5. Czy w spółce możliwe są zmiany właścicielskie? Czy realny jest scenariusz znalezienia dla spółki inwestora, który sfinansowałby układ i porozumienie z wierzycielami? 6. Czy spółka zawiera pozasądowe ugody z wierzycielami? 7. Jakie czynniki mogą zagrozić oddłużeniu spółki i wykonaniu postanowień układu?

Witam,

Dziękuję za przesłanie pytań od Inwestorów. Kontakt z nimi w tym rzetelne informowanie na temat bieżącej sytuacji Emitenta jest dla mnie i reprezentowanej przeze mnie Spółki istotnym aspektem szeroko rozumianych relacji inwestorskich, nad których poprawą pracuję od momentu powołania na stanowisko prezesa zarządu. Poniżej zamieszczam odpowiedzi na sformułowane pytania. Mam nadzieję, że pomogą one w obiektywnej ocenie Emitenta i przyczynią się do jego jeszcze większej transparentności.

Ad 1) Na to pytanie trudno, jeśli nie sposób, odpowiedzieć. Na wycenę giełdową wpływ ma wiele czynników, także przewidywania i oczekiwania Inwestorów. Oczywistą kwestią jest, że celem Emitenta w tym osób nim zarządzających i z nim współpracujących jest restrukturyzacja i oddłużenie, które ma być tego elementem. Zakończenie tego procesu oznaczać będzie w praktyce rozpoczęcie zupełnie nowego etapu w historii Emitenta, który w zmienionych warunkach będzie mógł wrócić do normalnej działalności operacyjnej, której właściwe prowadzenie powinno zapoczątkować proces odbudowy wartości przedsiębiorstwa Emitenta. Być może Inwestorzy nieco bardziej optymistycznie niż dotąd podchodzą do możliwości uzdrowienia Emitenta w ramach trwającego postępowania upadłościowego układowego. Być może zauważają i doceniają poprawę w wypełnianiu przez niego obowiązków informacyjnych. Być może – w związku ze zgłoszonymi projektami uchwał ZWZA – oczekują istotnych zmian wewnątrz samej Spółki. Zarządowi Emitenta trudno oceniać jakimi przesłankami kierują się Inwestorzy kupując lub sprzedając akcje Spółki. Mogę zapewnić, że czynimy starania i jesteśmy zdesperowani, aby przeprowadzić i udanie zakończyć rozpoczęty formalny proces restrukturyzacji Emitenta. Pomimo licznych przeszkód i destrukcyjnych działań podejmowanych przez niektórych wierzycieli Spółki, Emitentowi udało się uzyskać postanowienie o otwarciu postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu z wierzycielami, jak również żaden z wierzycieli nie został dotąd zaspokojony w sposób niezgodny z prawem i z poszkodowaniem innych wierzycieli.

Ad 2) Spółka bada pod kątem formalnym i merytorycznym w porozumieniu z Sądem prowadzącym jej postępowanie upadłościowe zgłoszenia wierzytelności. Celem Spółki jest jak najszybsza weryfikacja zgłoszeń i opracowanie listy wierzycieli, jak również realizacja kolejnych etapów postępowania upadłościowego.

Ad 3) W ocenie Emitenta jest to realne, choć nie sposób przewidzieć kiedy mogłoby stać się faktem. Wszystkie dotychczasowe działania Spółki do tego właśnie zmierzają. Przyjęcie układu (abstrahując od jego uprawomocnienia) jest wypadkową z jednej strony propozycji układowych jakie złoży Emitent, a z drugiej oczekiwań wierzycieli. Emitent będzie chciał złożyć wierzycielom propozycje, które zyskają ich aprobatę, ale tylko takie które będą mogły być realnie spełnione i na które Spółkę będzie stać na moment ich głosowania. Na tę chwilę rozważany jest przeze wszystkim scenariusz konwersji prawie całego długu układowego Emitenta na jego akcje nowej emisji, ale cały czas rozpatrywane są również inne możliwości zaspokojenia wierzycieli, także takie które wychodzą poza te jakie uwzględnia Ustawa PUiN. Pamiętajmy, że propozycje układowe które będą miejmy nadzieję poddane głosowaniu na zgromadzeniu wierzycieli, muszą mieć oparcie w majątku Spółki i programie naprawczym dla niej nakreślonym.

Ad 4) Podstawą konfliktu jak to zostało określone w pytaniu jest fakt niewypełnienia przez Emitenta zobowiązania finansowego zaciągniętego wobec Farmacol S.A.. Emitent tego nie kwestionuje i ubolewa, że taka sytuacja miała miejsce nie tylko w odniesieniu do tego obligatariusza Spółki, ale i wszystkich jej wierzycieli. Tych ostatnich Spółka musi traktować jednakowo, ewentualnie różnicując formułowane względem nich propozycje sposobem zabezpieczenia wierzytelności. Emitent rozmawia we wszystkimi swoimi wierzycielami szukając możliwości ich przedukładowego zaspokojenia, o ile tylko takie zaspokojenie jest prawnie możliwe i dopuszczalne. Takie rozmowy prowadzone były także do pewnego momentu z Farmacol S.A.. Podmiot ten, prawdopodobnie przez wzgląd na uruchomione przez niego rozliczne ale zupełnie nieskuteczne egzekucje komornicze, jak również ustanowione na jego rzecz na części majątku Spółki hipoteki przymusowe, uznał że okoliczności te spowodują, iż Emitent dokona jego wcześniejszego zaspokojenia, w pełnej kwocie i niekoniecznie z poszanowaniem interesu innych wierzycieli, jak również z naruszeniem przez Zarząd Emitenta przepisów przywołanej wyżej ustawy i Kodeksu Karnego. Co ciekawe, tenże sam Farmacol S.A. podnosił bezzasadnie w jednym ze swoich pism, że Zarząd Emitenta dokonał zaspokojenia innych wierzycieli z naruszeniem przepisów art. 300 i 301 KK, co oczywiście nie miało miejsca, ale podmiot ten prawdopodobnie oczekiwał, że zaspakajając go Zarząd Emitenta faktycznie dokona naruszenia tych przepisów. Na to oczywiście nie było zgody Zarządu Spółki i jakiś czas temu rozmowy z Farmacol S.A. zostały zerwane. Podmiot ten był i będzie przez Emitenta traktowany w sposób taki sam jak tożsami mu wierzyciele dysponujący z formalnego punktu widzenia takim samym rodzajem zabezpieczenia rzeczowego.

Ad 5) W odpowiedzi na pierwsze pytanie Zarząd Spółki nie chce dywagować na temat możliwych zmian właścicielskich oraz tego czy są one planowane i realne. Najwięksi akcjonariusze Spółki aktywnie uczestniczą w procesie jej ratowania, co z jednej strony jest oczywiste, z drugiej stanowi istotne wsparcie prac jej Zarządu. Jeśli chodzi o odpowiedź na drugie pytanie, to bez wątpienia byłby to argument za przyspieszeniem całego procesu upadłości Emitenta, a być może także jego szybkim zakończeniem w sposób korzystny dla wierzycieli i akcjonariuszy. Niestety, mimo tego iż parokrotnie prowadzone były rozmowy w tym obszarze nigdy nie zostały one sfinalizowane. Spółka dysponuje interesującym portfelem nieruchomości i przez to budzi zainteresowanie zarówno inwestorów z branży nieruchomościowej jak i takich, którzy rozważają kapitałowe zaangażowanie w Spółkę. Dodatkowo, mogę nadmienić (o czym Spółka raportowała po raz pierwszy w 2014 roku), że Spółka stara się o wysokie odszkodowanie z jednej z państwowych instytucji i racjonalnie zakłada, że w tym zakresie możliwe jest konstruktywne porozumienie korzystne dla obu stron sporu. Tak uzyskane a należne Spółce środki mogłyby posłużyć do współfinansowania postępowania upadłościowego jak również w pewnym stopniu i samego porozumienia z wierzycielami.

Ad 6) Zasadniczo takie ugody mogą dotyczyć pozaukładowych wierzycieli Spółki. Jednym z takich przykładów może być ugoda z ZUS, którą Spółka chciałaby zawrzeć. Na ten moment pierwszy wniosek Spółki w tym zakresie pozostał ze względów formalnych nierozpatrzony, ale kierunek w tym zakresie został obrany i nadal liczymy, że uda nam się porozumieć z Zakładem. Rozmawiamy także z innymi wierzycielami pozaukładowymi i prawie wszyscy deklarują obniżenie poziomu swoich roszczeń (rezygnację z części ich należności), co ułatwia rozmowy i poszukiwanie rozwiązań oddłużeniowych.

Ad 7) Przewlekłość prowadzonego postępowania sądowego na pewno nie jest czynnikiem wspierającym cały proces. Spółka sama dokłada wszelkich starań, aby proces prowadzony był możliwie dynamicznie. Jest to w interesie wszystkich wierzycieli Spółki zainteresowanych konstruktywnym porozumieniem czyli zawarciem układu. Ci wierzyciele którzy chcą likwidacji Spółki podejmują takie inicjatywy, które mogą do tego doprowadzić, co ugodzi w interes wszystkich jej wierzycieli. Do tego Spółka stara się nie dopuścić, mając na względzie konieczność zwrotu zaciągniętych zobowiązań. Jeden z banków na przykład przez dłuższy czas, nie dysponując w zasadzie żadnymi merytorycznymi argumentami, opóźniał postępowanie (chociażby wnioskując o rozprawę przed sądem upadłościowym, na którą jego pełnomocnik spóźnił się na tyle, że po jego przybyciu Sąd, po przesłuchaniu uczestniczących w niej stron, zakończył rozprawę – niemniej od momentu złożenia przez wierzyciela wniosku o przesłuchanie stron do samej rozprawy minęły dwa miesiące) i nie osiągnąwszy celu w postaci otwarcia postępowania likwidacyjnego Spółki, doprowadził jedynie do zwiększenia wartości swojego roszczenia, na które w tym momencie szuka nabywcy. Osobiście zapewniam, że Spółka naprawdę rozmawia z każdym, bez względu czy wierzyciel nazywa się Farmacol S.A., bank czy Pan Nowak, bo w ocenie Spółki w interesie wszystkich jest zawarcie ramowego porozumienia.

Z wyrazami szacunku,

Dominik Staroń

SYGNITY  2015-09-28 Kiedy będzie ogłoszona strategia na kolejne lata? Była obietnica na wrzesień.

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

ALTA  2015-09-28 1. Czy spółka uzyskała już zgodę na użytkowanie kamienicy w Siewierzu? Jeśli nie, to z czego wynikają opóźnienia? 2. Ile do tej pory udało się sprzedać mieszkań w zabudowie bliźniaczej i szeregowej?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

CORMAY  2015-09-28 Spółka zależna ORP przeprowadziła skup akcji własnych po cenach z sufitu. Głównym beneficjentem tego skupu jest TOTAL FIZ, główny akcjonariusz CRM. Czy w opinii spółki takie działania są fair wobec rynku? Po co skup akcji własnych skoro w grupie w której brakuje kapitału na dokończenie flagowych projektów?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

PZU  2015-09-24 W jakim dniu nastąpi przydział dywidendy? W jakim dniu nastąpi wypłata?

Zgodnie z uchwałą ZWZ PZU, dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za 2014 rok to 30 września 2015 roku. Termin wypłaty dywidendy w kwocie 2.590,6 mln zł, tj. 30,00 zł na jedną akcję, ustalono na 21 października 2015 roku.

CORMAY  2015-09-24 Czy spółka może w końcu opublikować informację, bilans otwarcia w spółce zależnej ORP?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

MCI  2015-09-19 Dlaczego MCI nie publikuje częściej bieżącego NAV, tak jak to zapowiadał prezes Czechowicz na ostatniej prezentacji wynikowej, aby inwestorzy mieli świadomość aktualnego NAV, a nie tylko historycznego opóźnionego o jakieś 2 miesięce?

MCI publikuje wartość NAV w datach wyceny funduszy, a te z kolei są wyceniane co kwartał.
Mateusz Sabak, sabak@mci.eu

CDPROJEKT  2015-09-22 Dlaczego nie wykorzystujecie szansy jaką teraz macie w związku z rozwojem GOG.com?

Dlaczego nie wykorzystujecie szansy jaką teraz macie w związku z rozwojem GOG.com?


Dzień dobry,

Zawsze staramy się wykorzystywać pojawiające się szanse rynkowe a jeżeli w danym momencie nie pojawiają się nowe, pozytywne okoliczności to pracujemy nad tym aby pomóc im się pojawić. Naszej pracy zwykle nie widać do czasu gdy nie udostępnimy jej owoców internautom.

GOG.com od początku swojej działalności czyli od 2008 r. rozwijał się bardzo dynamicznie, osiągając rok do roku kilkudziesięcioprocentowe wzrosty prowadzonego biznesu oraz uzyskując pozycję drugiego po Steam, niezależnego cyfrowego dystrybutora gier komputerowych na świecie.

W ostatnich kwartałach spółka pracowała nad:
- wprowadzeniem nowych, po wersji angielskiej, wersji językowych serwisu (niemieckiej, francuskiej, rosyjskiej) wraz z pełną pomocą techniczną w tych językach, wsparciem klienta oraz lokalną aktywnością promocyjną
- obsługą nowych walut w których prezentowane są ceny i i realizowane płatności (poza USD wprowadziliśmy EUR, GBP, AUD, RUB)
- obsługę lokalnych metod płatności popularnych na najważniejszych rynkach.

Jednak największy projekt nad którym pracowaliśmy to technologia GOG Galaxy - uruchomiona w wersji beta na dwa tygodnie przed premierą gry Wiedźmin 3: Dziki Gon. Projekt tej realizowaliśmy i rozwijaliśmy przez blisko 2 lata i wierzymy, że jest on początkiem wielkiej zmiany w funkcjonowaniu i możliwościach naszego serwisu. GOG Galaxy umożliwia m.in. obsługę gier w trybie multiplayer (coraz bardziej popularnych a dotychczas zasadniczo nie dostępnych w ofercie GOG.com), usługi społecznościowe czy zakupy bezpośrednio w aplikacji. Wierzymy, że dzięki technologii GOG Galaxy na GOG będą mogły pojawić się coraz nowsze tytuły.

O skuteczności GOG Galaxy może również świadczyć fakt, że już ponad 1 mln kopii Wiedźmina 3: Dziki Gon w wersji na komputery PC zostało aktywowanych właśnie z wykorzystaniem tego rozwiązania.

Prace nad dalszym rozwojem GOG Galaxy i kolejnymi funkcjonalnościami są kontynuowane.

Uważamy, że powyższe inwestycje pozwolą spółce na dalszy rozwój oraz wpłynęły na wynik finansowy osiągnięty w drugim kwartale 2015 r. Przychody ze sprzedaży zewnętrznej segmentu Globalnej cyfrowej dystrybucji gier za drugi kwartał 2015 roku w stosunku do okresu porównywalnego roku poprzedniego wzrosły o blisko 140%. Wyłączając sprzedaż Wiedźmina 3, wzrost przychodów na samym katalogu pozostałych tytułów był bliski 70%.

FASTFIN  2015-09-18 1. Jaki jest cel biznesowy udzielonych pożyczek przez spółkę? 2. Kiedy udzielone pożyczki będą spłacone?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

CORMAY  2015-09-17 Od przejęcia władzy w spółce mineło już sporo czasu, niestety ze szkodą dla drobnych inwestorów, sposób komunikacji spółki z rynkiem się nie zmienił. Próżno szukać informacji w zakresie zaawansowania, działania czy na końcu industrializacji flagowych produktów firmy. Proszę o przybliżenie w szczególności: 1. Czy BB istnieje i działa? 2. Kiedy nastąpi prezentacja urządzenia? 3. Kiedy rynek może liczyć na wprowadzenie analizatorów do sprzedaży? 4. Jak wygląda sytuacja spółki zależnej tj. ORP? 5. Czy istnienie dwóch spółek dublujących się kompetencjami i polem działalności ma ekonomiczne uzasadnienie? 6. Kiedy zostanie przedstawiona strategia działania grupy, kierunki rozwoju, itp. itd.?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

PZU  2015-09-16 Czy PZU sfinalizuje w tym roku zakup BPH?

O wszystkich istotnych decyzjach korporacyjnych poinformujemy raportem giełdowym.

CDPROJEKT  2015-09-16 Czy planujecie sprzedaż marki 'Wiedźmin'?

Nie planujemy sprzedaży marki Wiedźmin. Nadal będziemy też sprzedawać produkty spod tej marki.

SMT  2015-09-15 W raporcie niezależnego biegłego rewidenta jest informacja, że SMT Software Sp. z o. o. SKA ma 22,6 mln zł należności wobec Grupy SMT. Należności te mają zostać pokryte dzięki sprzedaży znaków towarowych SMT Software i SATIS. Tu pojawiają się pytanie. Jak wyglądać będzie funkcjonowanie tych spółek po utracie praw do znaków towarowych? To na pewno odbije się po przychodach lub kosztach. Chciałbym też dowiedzieć się dlaczego SMT Software Sp. z o. o. SKA zostało sprzedane za kwotę 1zł, jeśli wartość znaków towarowych oceniana jest na 47 mln zł i znacznie przewyższa zobowiązania?

Odpowiedzi na pytanie dotyczące należności i znaków towarowych zostały wskazane w raporcie bieżącym 33/2015 z dnia 17 września 2015 roku dotyczącym zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży 100% akcji spółki zależnej od Emitenta - SMT Software Services Sp. z o.o SKA.

Zgodnie z raportem, cena sprzedaży określona w raporcie zostanie podzielona i w zakresie kwoty 18.000.000 zł zostanie zapłacona w ten sposób, że EI, Akesto, Emitent oraz SMT Software Services podpiszą porozumienie dotyczące zlecenia i przyjęcia przekazów o treści określonej w Umowie w celu rozliczenia pożyczek wewnątrzgrupowych.

W zakresie znaków towarowych, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w umowie przedwstępnej, Akesto, SMT Software oraz Emitent zobowiązały się, że w terminie 6 miesięcy od dnia przejścia własności akcji SMT Software Services na EI zaprzestaną używania jakiegokolwiek oznaczenia odróżniającego stanowiącego lub inkorporującego oznaczenie "SMT", w tym jakiegokolwiek oznaczenia graficznego lub słowno-graficznego (w tym w szczególności znaku towarowego, niezarejestrowanego oznaczenia towarów lub usług lub nazwy przedsiębiorstwa) zawierającego wyrażenie "SMT Software" lub "SMT Software Services" lub dystynktywnego oznaczenia słownego (w tym w szczególności znaku towarowego, niezarejestrowanego oznaczenia towarów lub usług, nazwy przedsiębiorstwa lub firmy) “SMT", “SMT Software" lub “SMT Software Services. Emitent nie identyfikuje ryzyka w związku z utratą praw do używania znaków towarowych.

WASKO  2015-09-15 1. Na jakim etapie jest budowa Pomorskiej Magistrali teleinformatycznej oraz budowa Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej realizowanej przez Wasko? 2. Jak wygląda portfel zamówień GK Wasko na 2015 r. i okresy następne? 3. Jak zarząd ocenia obecną wycenę giełdową Spółki Wasko?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

MAGELLAN  2015-09-14 Czy nie lepsze od skupu akcji na giełdzie, byłoby ogłoszenie wezwania? Nie wiem jakie macie Państwo koszty skupu, ale sam przebieg w obecnej postaci kursu nie poprawi.

Szanowny Panie, Szanowna Pani,
Spółka realizuje program skupu akcji własnych na podstawie uchwały NWZA z dnia 18 stycznia 2011. Program szczegółowo został opisany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Magellan S.A. sporządzonym za rok 2011 – nota nr 24. Zgodnie z uchwałą skupione akcje mogą zostać umorzone lub przeznaczone do dalszej odsprzedaży.
Spółka od lat realizuje strategię długofalowej budowy wartości. Naszym celem było i jest budowanie organizacji opartej na solidnych i transparentnych wartościach, które są podstawą osiąganych wyników finansowych oraz tworzą perspektywę dalszego rozwoju. Natomiast ani skup akcji własnych ani ewentualne wezwanie, o którym pisze Pan w swoim pytaniu, co do zasady nie maja wpływu na sytuację fundamentalną Spółki.
Za wyborem takiej formy skupu akcji stała również chęć bieżącego wsparcia płynności akcji na rynku. Poza tym w opinii Zarządu skup akcji na giełdzie jest korzystniejszy dla akcjonariuszy indywidualnych ze względów proceduralnych. Zarząd zwraca również uwagę, że Spółka ma przyjętą politykę redystrybucji zysków w formie wypłaty dywidendy (wypłata do 50% zysku jednostkowego) i nie traktuje skupu akcji jako metody realizacji tej polityki.

DROZAPOL  2015-09-10 Jak zarząd i prezes zamierzają i czy w ogóle zamierzają poprawić postrzeganie spółki na GPW?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

FON  2015-09-07 Trzeci resplit, a może notowania na podwójnym fixingu, co jest realnym scenariuszem dla działalności spółki? A może jeszcze trochę poczekać na spadki i skupić akcje wycofać z giełdy?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

BBIDEV  2015-09-04 Kiedy rozpocznie się uchwalony ponad 2 miesiące temu skup akcji własnych?

Uruchomienie procedury skupu akcji własnych uzależnione jest od kilku czynników – m.in. bieżącego stanu gotówki w Spółce oraz zapotrzebowania na nią w najbliższym czasie w związku z projektami realizowanymi i planowanymi do uruchomienia.
Na tym etapie możemy powiedzieć, że procedura jest w przygotowaniu. O rozpoczęciu skupu Spółka poinformuje raportem bieżącym.

ABPL  2015-09-03 Jaka jest kondycja spółki ABPL? Czy w tym roku spółka przewiduje wypłatę dywidendy?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

SMT  2015-09-02 Proszę o komentarz w sprawie sprzedaży udziałów w spółce Attorn. Kiedy zostały/ną rozliczone przychody i zyski z tytułu tej transakcji?Jak wpłynęła na wynik sprzedaż udziałów Nobo Solutions i oddziału SMT Holandia? W ostatnim komunikacie Spółki jest mowa o nowym produkcie z branży business travel. Co to za produkt i kiedy planowana jest jego komercjalizacja? Dziękuję.

Rozliczenie za sprzedaż spółki Attorn będzie miało miejsce w listopadzie. Sprzedaż udziałów Nobo Solutions i oddziału holenderskiego nie stanowiła zawarcia znaczącej umowy, ani nie była sprzedażą aktywów o znacznej wartości, z punktu widzenia Spółki transakcje nie są istotne. W odniesieniu do nowego produktu, nie możemy na tę chwilę powiedzieć nic więcej niż to, że jesteśmy bardzo zaawansowani i już wkrótce ruszamy ze sprzedażą.

MARVIPOL  2015-08-31 Jakie są plany spółki wobec sieci Robo Wash? Czy wchodzi w grę sprzedaż sieci?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

POLNORD  2015-08-27 W którym miesiącu przyszłego roku spółka zaprezentuje nową strategię?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

LIVECHAT  2015-08-19 Jakie są na najbliższy kwartał prognozy dla LiveChat Software SA?

Szanowni Państwo,
LiveChat Software w tej chwili nie publikuje prognozy finansowej. Zachęcamy do śledzenia raportów bieżących spółki - każdego miesiąca informujemy o aktualnej liczbie klientów, co jest ważnym wskaźnikiem dla osób interesujących się LiveChat Software i istotnym wyznacznikiem tempa rozwoju spółki.

POLNORD  2015-08-18 Czy w związku z kredytem w BOŚ będzie emisja drugiej transzy obligacji na 50 mln zł?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

ORBIS  2015-08-06 Jakie są prognozy w sprawie spółki Orbis - wzrost czy spadek cen akcji? 65zł to dosyć wysoki kurs. Było już nawet 80 zł ale też 29. Trzymać czy sprzedać?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

BBIDEV  2015-08-06 Kiedy spółka przeniesie siedzibę do własnych wolnych lokali biurowych zamiast płacić czynsz za wynajem obcej firmie. Jakie są powody tak niegospodarnego postępowania. Jaka jest roczna całkowita kwota płaconego czynszu?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

VISTAL  2015-08-04 Jakim to sposobem, mając 75% udziałów o licznej wysokości 3 750,00 PLN (100% udziałów ma łączną wartość 5 000,00 PLN) firmy BMMR Investments sp. z o.o, nabywa VISTAL 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji? O jakich akcjach jest tutaj mowa i skąd to cudowne pomnożenie?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

DROZAPOL  2015-07-27 Czy w spółce Drozapol jest jakaś komórka odpowiedzialna za kontakt z inwestorami?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

DROZAPOL  2015-07-24 Czy zarząd spółki Drozapol zamierza coś zrobić w związku z tragicznym rozwojem sytuacji w spółce?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

VISTAL  2015-07-23 Czy nie jest to jakiś "przekręt" z kupnem 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji Spółki stanowiących 52,77% kapitału zakładowego Spółki „Sparrow 8 sp. z o.o.”, która to nie jest Spółka Akcyjną i aktualnie w trakcie procesu upadłościowego?

Wniesienie aportem akcji - jako wkładu niepieniężnego - głównego akcjonariusza Vistal Gdynia, Ryszarda Matyki, do spółki Sparrow 8 Sp. z o.o. to zmiana formy prawnej właściciela akcji z osoby fizycznej na osobę prawną. Wniesione aportem akcje spółki stanowią 52,77% kapitału zakładowego spółki i uprawniają do 52,77% ogólnej liczby głosów. Spółka Sparrow 8 Sp. z o.o. nie jest w trakcie procesu upadłościowego, a obecna jej nazwa to BMMR Investments Sp. z o.o. O zmianie nazwy spółki informowaliśmy raportem bieżącym nr 51/2015 w dniu 24 lipca 2015.

LOTOS  2015-07-23 Czy spółka pokaże dobre wyniki za II kwartał? Czy będzie zysk za półrocze? Jakie wystąpią zdarzenia jednorazowe?

Termin publikacji raportu półrocznego to 11 sierpnia 2015. W tym dniu Spółka przedstawi również szczegóły wyników finansowych za II kw 2015 oraz opisze potencjalne zdarzenia jednorazowe, a także ewentualny wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe.

FON  2015-07-23 W związku z tragicznymi notowaniami spółki,czy zarząd spółki zamierza przeprowadzić następny resplit[trzeci],żeby nie trafić na listę alertów?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

DROZAPOL  2015-07-22 Czy spółka drozapol jedyną receptę na swoją działalność widzi w resplicie jeśli tak to kiedy możemy oczekiwać następnego resplitu

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

I3D  2015-07-22 Dlaczego spółka nie odpowiada na pytania a Akcji Inwestor?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

AGORA  2015-07-20 Zgodnie z raportem finansowym za 2014, Agora zatrudnia 3067 osób na etacie. A ile osób w ogóle jest zatrudnionych w grupie (niezależnie od typu umowy zatrudnienia)?

Witam i dziękuję za przesłanie pytania. Spółka raportuje liczbę etatów, gdyż jest to stała forma zatrudnienia. Te dane przekazujemy wszystkim zainteresowanym, w tym zarówno inwestorom, jak i dziennikarzom, gwarantując wszystkim równy dostęp do informacji. Inne formy zatrudnienia cechują się zmiennością i wynikają z czasowych potrzeb spółki bądź grupy, zapewniając elastyczność niezbędną w procesie transformacji lub dynamicznego rozwoju. Z tego też powodu - i jednocześnie zgodnie ze standardem rynkowym - nie podajemy informacji o liczbie osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.

DROZAPOL  2015-07-17 Od jakiegoś czasu spółka przestała odpowiadać na pytania inwestorów jestem tym faktem,oraz notowaniami spółki bardzo zaniepokojony wygląda na to że zarząd zapomniał że są spółką publiczną coraz gorzej postrzeganą.Czy zarząd zamierza coś z tym zrobić,pamiętam czasy przed resplitem akcje były skupowane po 8 zł i spółka wypłacała dywidendę,a teraz czy to już koniec?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

SMT  2015-07-17 1) Rok temu SMT Software otworzyło oddział w Gdyni. Ile osób pracuje obecnie w tym oddziale? Jakie są plany i perspektywy jego rozwoju? 2) Czy obecnie są przeprowadzane albo planowane duże przetargi (takie jak ten dla GDF Suez albo francuskich uczelni), w których startuje iAlbatros? Jakie są perspektywy pozyskania kolejnych dużych klientów? 3) Spółka jak dotąd nie rozpoczęła skupu akcji własnych. Czy biorąc pod uwagę obecną niską wycenę rynkową nie byłoby korzystnie rozpocząć skup bez zbędnej zwłoki?

Ad1. Za działalność oddziału w Gdyni odpowiada spółka SMT Software Services. Oddział ten obecnie pełni charakter sprzedażowy i pozyskał już klientów na Pomorzu. W przyszłości nie wykluczamy możliwości zatrudnienia w tym oddziale specjalistów IT.

Ad 2. iAlbatros stale poszukuje nowych klientów. Jesteśmy w dużej ilości procesów przetargowych. O nowych klientach będziemy informować w raportach bieżących.

Ad 3. Potwierdzamy, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło uchwałę o skupie akcji. Spółka zamierza rozpocząć skup bez niepotrzebnej zwłoki. Trwają niezbędne przygotowania.

BBIDEV  2015-07-18 Kiedy spółka zamierza rozpocząć uchwalony przez akcjonariuszy skup akcji własnych? Jak zarząd skomentuje obniżanie się zaangażowania największego i najstarszego akcjonariusza, oraz pierwsze głosy o braku udzielenia akbsolutorium zarządzowi oraz RN. Czy spółka nie widzi zniecierpliwienia udziałowców oraz reszty akcjonariuszy co do działań obecnego zarządu?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

MBFGROUP  2015-07-18 Czy firma jest w jakiś sposób uzależniona od jakichś kluczowych kontrahentów? Jak wygląda struktura przychodów w 2014 roku i roku bieżącym? Kiedy można spodziewać się wprowadzenia akcji serii E, które spowodowałyby poprawienie płynności na kursie?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

MARVIPOL  2015-07-15 Kiedy zostanie sfinalizowana transakcja zakupu gruntów na Białołęce?

Transakcja zostanie sfinalizowana w grudniu 2015 roku.

ARAMUS  2015-07-14 Kiedy Zarząd upubliczni informacje na temat inwestycji "Apartamenty Dąbrowskiego",?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

WASKO  2015-07-14 Czy zakończył się proces odwoławczy związany z naliczeniem zaległych podatków przez US? Jak wygląda portfel zamówień Grupy Kapitałowej Wasko na 2015r?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

DROZAPOL  2015-06-26 (Tu wpisz pytanie do spółki)Dlaczego jest bardzo mało wiadomości co dzeje się w spółce jak spółka zarabia czy jest tylko biuro i krzesło tak to wygląda.

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

SECOGROUP  2015-07-03 1.Czy zamierzają Państwo dokończyć skup akcji własnych w tym roku, czy poprzestaniecie na tym, co zostało już skupione? 2.Nad czym obecnie trwają prace (jeśli w ogóle) udoskonalające proces produkcji grafenu odnośnie pieca jaki znajduje się w ITME i pieca z Politechniki Łódzkiej?

1. Zgodnie z uchwałami NWZ upoważnienie do skupu akcji własnych obowiązuje do końca 2015 roku. Dotychczas skupionych zostało 1073783 akcji, stanowiących blisko 10% w kapitale Spółki. Dalsze decyzje w tym zakresie uzależnione będą m.in. od poziomu kursu akcji Spółki i ogólnej sytuacji rynkowej.
2. Nasi partnerzy naukowi ciągle doskonalą technologie produkcji grafenu. Równolegle prowadzone są prace nad aplikacjami z wykorzystaniem tego materiału oraz nad metodami jego transferu na różne podłoża.

IDMSA  2015-07-03 Na jakim etapie jest postępowanie upadłościowe Spółki? Czy lista wierzytelności została już sporządzona?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

EASYCALL  2015-07-05 Witam, Kiedy spolka zamierza wprowadzic usluge IPTV? Jak widac ponizej mozlisowsci sa duze, np. szpitale, hotele,... http://www.eurotek.ie/our-projects/beacon-hospital#sthash.M4CBgZyi.dpbs Dziekuje i pozdrawiam

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

MARVIPOL  2015-07-07 Zmieniają się zasady programu MdM. Czy w związku z tym Marvipol zmieni swoją strategię dla rynku mieszkaniowego, np. zmniejszy zaangażowanie w segmencie popularnym?

W naszych biznesplanach nie bierzemy pod uwagę wpływu MdM na popyt na nasze mieszkania, stąd zmiany w programie nie mają wielkiego wpływu na plany Marvipolu. Ponadto, w naszej ocenie, zmiany w programie MdM nie wpłyną na rynek w Warszawie, gdzie udział mieszkań spełniających limity cenowe jest niewielki. Projekty deweloperskie trwają kilka lat, a programy rządowe zmieniane są co roku. Dostosowywanie oferty do tych programów było by ryzykowne.

SECOGROUP  2015-07-07 Kiedy w oficjalnej ofercie sprzedaży Seco/Warwick pojawi się piec, jaki jest zaprojektowany i używany do obecnej produkcji grafenu dla spółki AGP? Obecnie jest tylko jeden, zaprojektowany przy współudziale z ITME.

Pracujące urządzenia są konstrukcjami prototypowymi, przeznaczonymi do badań nad rozwojem technologii przemysłowej produkcji grafenu.
Reaktory do produkcji grafenu już znajdują się w ofercie Seco/Warwick. Są to urządzenia projektowane na specjalne zamówienia, odpowiadające szczególnym wymaganiom klientów, i z pewnością będą się różnić od dostarczonych prototypów.

MBFGROUP  2015-07-12 Mamy połowę roku - jak oceniają Państwo wyniki na cały 2015 rok?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

MBFGROUP  2015-07-13 Czy można się spodziewać jakichś inwestycji PreIPO / IPO w drugiej połowie 2015 roku?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

SKYLINE  2015-07-12 Czy firma produkująca symulatory lotnicze, której udziały ma Skyline była obecna na Air Show w Paryżu w czerwcu b.r.? Czy może podpisała jakieś kontrakty?

Firma Techsim wystawia się na tych targach lotniczych na których może dotrzeć do swojej grupy docelowej klientów czyli szkół lotniczych general aviation. Z tego w tym roku firma prezentowała się na targach lotniczych AERO Friedrichshafen w Niemczech.

Firma podpisała już kilka kontraktów na dostawę symulatorów – mogę odesłać na serwis http://www.tech-sim.com/ na którym Spółka informuje o niektórych podpisanych umowach.

I3D  2015-07-01 W zeszłym roku, trochę może przez hura optymizm, podaliście do informacji o kontrakcie na dużą kwotę z Arabią. Jak to wygląda - czy cokolwiek się dzieje w tej sprawie? Czy są jakiekolwiek kroki w tym kierunku prowadzone? Trochę to dziwne, że najpierw była informacja, a potem cisza - chyba już przez 1,5 roku. Czy raport za 2Q przekażecie zgodnie z rozpiską czy może troszkę go przyspieszycie?

W komunikacie z 19 maja 2014 r. potwierdziliśmy informacje o otrzymaniu pisemnego zlecenia od firmy Alwasaet na realizację projektu dla ośrodka naukowego w Rijadzie. Zlecenie dalej jest aktualne, spółka jednakże zawiesiła prace nad realizacją projektu do czasu podpisania umowy zawierającej m.in. warunki finansowania i odpowiedzialności stron oraz inwestora. Od tego czasu trwają przedłużające się negocjacje. Nie jesteśmy zadowoleni z faktu, że trwa to tak długo. Nie chcemy jednak podejmować zbyt wysokiego ryzyka zważywszy wartość i miejsce realizacji kontraktu. Dlatego do czasu otrzymania m.in. odpowiednio zabezpieczonych gwarancji finansowych nie będziemy realizować zlecenia.
Raport za 2 kwartał 2015 r. zostanie opublikowany zgodnie z harmonogramem tj. 14 sierpnia 2015 r.

RAINBOW  2015-06-26 Czy spółka ma w ofercie tunezyjski hotel, w którym był zamach? Jaką część biznesu stanowią obecnie wyjazdy do Tunezji i czy spółka ma plan B na wypadek, gdyby klienci rezygnowali z rezerwacji?

Poniżej odpowiedzi.

1) Nie
2) Niewielką, ułamek oferty stanowiły wyjazdy do Tunezji.
3) Proponujemy inne wyjazdy. Wyjazdy do Tunezji zostały przez nas anulowane na cały sezon Lato 2015

MARVIPOL  2015-06-23 Kiedy Marvipol rozpocznie II etap inwestycji Central Park Ursynów?

Zakładamy, że start realizacji etapu II z ponad 400 mieszkaniami może nastąpić najpóźniej na przełomie III i IV kwartału 2015 r.

LIVECHAT  2015-06-22 Jakie są przewidywania dla spółki LiveChat Software na drugie półrocze?

Szanowni Państwo,

w chwili obecnej LiveChat Software nie podaje prognoz finansowych. Każdego miesiąca publikujemy raport bieżący z aktualną liczbą klientów, która jest bardzo ważną informacją, która dotyczy rozwoju Spółki.
Warto też zaznaczyć, że obecnie jesteśmy w I kwartale naszego roku finansowego, który rozpoczął się 1 kwietnia 2015 r.

ALUMETAL  2015-06-22 Jakie są przewidywania dla ALUMETALU w najbliższych miesiącach?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

BBIDEV  2015-06-17 Według Państwa informacji, planowana data oddania do użytkowania inwestycji "Roma Tower" to rok 2018. Mamy już połowę 2015 r., w związku z tym czy oznacza to, iż będzie to kolejny "niekończący się projekt" obecnego zarządu BBI Development?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

DOMDEV  2015-06-17 W raporcie bieżącym z 12 czerwca br. spółka poinformowała o emisji obligacji serii DOMDE5120620 o wartości nominalnej 100 mln zł. Kto był agentem emisji, ile wynosi marża i jak często wypłacane są odsetki od obligacji?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

EFICOM  2015-06-16 Kiedy można oczekiwać od zarządu realizacji ekspansji w zakresie cloud computingu zgodnie z zapowiedziami prezentowanymi w 2014 roku? Czy zarząd spółki zamierza podjąć jakieś działania prawne w związku z ostatnim podwyższeniem udziałów w Microbiolab Sp. z o.o.? Czy można oczekiwać od zarządu przedstawienia strategii wobec konsolidacji w obszarze data center?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

BBIDEV  2015-06-16 Jak Zarząd skomentuje ponad 8 letni stały spadek kursu akcji?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

MBFGROUP  2015-06-16 Czy spółka w Rumunii jest już założona i działa?

Spółka w Rumunii jest w ostatniej fazie rejestracji w tamtejszym rejestrze przedsiębiorców.

LSISOFT  2015-06-16 Czy spółka planuje kroki prawne lub inne w celu odzyskania pieniędzy zainwestowanych w spółkę BluePocket S.A.?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

MARVIPOL  2015-06-15 Czy Marvipol planuje wyjście poza Warszawę, czy też dalej interesuje Was wyłącznie warszawski rynek mieszkaniowy?

Marvipol jest obecny na warszawskim rynku mieszkaniowym od 19 lat i w tym obszarze mamy bezdyskusyjnie największe doświadczenie i kompetencje, za co jesteśmy doceniani przez Klientów i co przekłada się na to, że jesteśmy trzecim największym deweloperem na tym rynku. Nasza strategia zakłada kluczową koncentrację na rynku stołecznym i projektach mieszkaniowych. Śledzimy również inne rynki mieszkaniowe, w różnych segmentach. Znalezienie obiecujących projektów w innych aglomeracjach o perspektywie zdecydowanie wyższego zwrotu na kapitale niż te realizowane przez Marvipol w stolicy może oczywiście powodować ich analizę i potencjalne zaangażowanie Marvipolu w poszerzenie portfela inwestycji.

MARVIPOL  2015-06-12 Marvipol wykupił ostatnią notowaną na Catalyst serię obligacji. Czy w 2015 r. planowana jest emisja obligacji dostępna dla inwestorów indywidualnych?

Grupa Marvipol konsekwentnie i znacząco ogranicza swoje zadłużenie oraz optymalizuje jego finansowanie, czego efektem jest m.in. osiągnięcie poziomu długu netto na koniec I kwartału 2015 w wysokości 103,6 mln zł wobec poziomu 286,9 mln rok wcześniej. Grupa jest obecnie przygotowana finansowo do zakupu kolejnych gruntów, a w przypadku pojawienia się nowych projektów nie wyklucza emisji obligacji na te cele. Natomiast forma pozyskiwania zadłużenia, a tym samym określenie kto będzie inwestorem, nie jest dzisiaj określona.

BOGDANKA  2015-06-12 Jaka jest obecna prognoza zysku za 2015 r?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

BBIDEV  2015-06-12 Za jaką kwotę planowany jest skup akcji własnych?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

ARCTIC  2015-06-12 Na jaką skalę produkowane są opakowania do żywności w Mochenwangen? Czy pojawi się to w raporcie? Czy plany rozwinięcia takiej produkcji w Kostrzynie zostały zarzucone?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

MCI  2015-06-09 Czy MCI Management w związku z niską wyceną akcji w stosunku do wartości księgowej planuje skup akcji własnych?

W przeciągu ostatniego roku wycena akcji MCI na GPW wzrosła o ponad 28%. Stanowisko Zarządu dot. skupu akcji własnych będzie przedstawione na konferencji wynikowej po II kwartale 2015 r. Mateusz Sabak, sabak@mci.eu

VISTAL  2015-06-10 Dlaczego dywidenda jest taka skromna, skoro Vistal deklaruje taki wysoki „zysk Netto na 1 akcję - wzrost o 70 proc.”?

Vistal nie publikuje prognoz. Ponad 70-proc. wzrost zysku netto Grupa Vistal zanotowała w I kwartale 2015 r w stosunku do I kwartału 2014 r. Dywidenda jest wypłacana z zysku netto za 2014,który na koniec 2014 r. wyniósł 12,3 mln zł (zysk uwzględniający jednorazowy odpis). Dywidenda z zysku za 2014 rok, 0,30 gr brutto na akcję oznacza, że podzielimy łącznie 4,3 mln zł(czyli 35% skonsolidowanego zysku Grupy)pomiędzy akcjonariuszy naszej spółki. To naszym zdaniem optymalna wysokość dywidendy, na jaką Spółka może sobie w tej chwili pozwolić.
W ostatnich latach nie wypłacaliśmy dywidendy, a wypracowane środki reinwestowaliśmy, zrealizowaliśmy największe w historii Grupy inwestycje - w 2014 r. wyniosły one 54 mln zł, a rok wcześniej 85 mln zł. Dzięki nim wzmocniliśmy naszą pozycję konkurencyjną w Polsce i na rynkach zagranicznych. W 2015 roku zamierzamy wydać na inwestycje 12,25 mln zł.
Zarząd rekomenduje więc wysokość wypłaty dywidendy w oparciu o analizę aktualnej sytuacji Spółki oraz jej plany inwestycyjne.

ARCTIC  2015-06-08 Czy wycofanie towaru z magazynów upadłego PPX UK pozwoli istotnie obniżyć zawiązaną w marcu rezerwę? Czy też powiększy się ona o ew. dług PPX Benelux?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

BBIDEV  2015-06-02 Jak Zarząd skomentuje wprowadzenie pod głosowanie na WZA uchwały o skupie akcji własnych w celu umorzenia

Przeprowadzenie buy-backu może być uzasadnione w sytuacji, gdy kurs akcji Spółki nie odzwierciedla jej wartości godziwej i perspektyw i korzystne dla Akcjonariuszy. Decyzję o tym, czy zastosować to narzędzie w przypadku BBID, podejmą Akcjonariusze podczas WZA.

BBIDEV  2015-06-01 Dlaczego spółka decyduje się na buy-back?

W opinii Zarządu przeprowadzenie buy-backu może być uzasadnione w sytuacji, gdy kurs akcji Spółki nie odzwierciedla jej wartości godziwej i perspektyw i korzystne dla Akcjonariuszy. Dlatego też taki punkt zaproponowany został do poddania pod głosowanie podczas najbliższego WZA Spółki.

ALTA  2015-05-28 Kiedy spółka sprzeda CH w Tychach lub też inne nieruchomości?

Nie miała miejsca sprzedaż centrum handlowego w Tychach ani innych nieruchomości.
Natomiast miało miejsce przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci centrum handlowego, umów najmu, i innych składników dzięki którym centrum działa samodzielnie do spółki celowej, zależnej od TUP Property.

Informacja w raporcie bieżącym nr 9
http://www.altasa.pl/wp-content/uploads/2015/05/rb_9_restrukturyzacja_spolki_tup_property_i_jej_zadluzenia.pdfSYGNITY  2015-05-21 Jaki jest portfel zamówień na ten rok?

Spółka każdorazowo podaje portfel zamówień /backlog/ przy okazji prezentacji sprawozdania okresowego. Backolg zaprezentowany przy okazji publikacji sprawozdania okresowego za 1Q FY2015 wynosił 203 mln zł i obejmował przychody przypadające do realizacji na okres 2Q-4Q FY2015, wynikające z umów podpisanych na dzień do 26.01.2015.

Najbliższą aktualizację portfela zamówień spółka zaprezentuje w dniu 26.05.2015 wraz z publikacją wyników za 1H FY2015.

SYGNITY  2015-05-20 Jakie spółka widzi perspektywy na kolejne lata?

W grudniu 2012 roku Spółka ogłosiła 3-letnia strategię, która zakładała m.in. ustabilizowanie a następnie wzrost przychodów w tempie rozwoju rynku IT w Polsce, stopniową poprawę wskaźników rentowności do poziomu liderów branży w Polsce, doskonalenie organizacji – operating excellence. Większość z tych celów udało się osiągnąć bądź są w trakcie realizacji.

Obecnie Spółka pracuje nad strategią na kolejne lata, która w większym stopniu będzie nastawiona na wzrost – zarówno poprzez zwiększenie nakładów na rozwój nowych produktów jak i aktywniejsze poszukiwanie celów akwizycyjnych operujących we wzrostowych niszach rynku IT. Strategia zostanie zakomunikowana rynkowi kapitałowemu na jesieni 2015 roku i będzie to chyba optymalny moment do konkretnego omówienia perspektyw Spółki, wskazania głównych obszarów wzrostu i ich kwantyfikacji.

CDPROJEKT  2015-05-21 Jak tam Wiedźmin? Bo widzę, że notowania rosną :D Jesteśmy dumni :D Pozdrowienia :D

Bardzo dziękujemy!

SYGNITY  2015-05-19 Czy spółka planuje ekspansje na rynki zagraniczne?

Jednym z elementów przygotowywanej strategii, która zostanie zaprezentowana na jesieni br. będzie rozwój sprzedaży poza granicami kraju - zarówno poprzez sprzedaż własnych produktów, jak i akwizycje ciekawych, niszowych firm w tym także zagranicznych

PKNORLEN  2015-05-18 Dzień dobry, mam 3 pytania. 1. Proszę przekonać mnie (najlepiej na liczbach) do rozważanej inwestycji PKN Orlen w sieci detaliczne za granicą (także w świetle już dokonanych tego typu przejęć). 2. Jakie pieniądze/nakłady wchodzą w grę i z czego miałyby zostać sfinansowane te przejęcia? 3. Czy PKN rozważa przejęcia sieci w Polsce?

Strategia PKN ORLEN jasno wyznacza kierunki i priorytety biznesowe Koncernu. Chcemy się dalej rozwijać, dlatego na nowe inwestycje w latach 2014-2017 przeznaczyliśmy 10,8 mld zł. Zaplanowane wydatki na inwestycje są adekwatne do zakładanej średniorocznej wartości EBITDA na poziomie 5,1 mld zł.
Segment detaliczny Grupy ORLEN osiągnął w ubiegłym roku sukces sprzedażowy co przełożyło się na historycznie rekordowy wynik EBITDA LIFO Detalu w wysokości 1,4 mld PLN, zwiększając również łączne wolumeny sprzedaży do poziomu 7,7 mln ton.
W przypadku rynków zagranicznych, w których działamy, konsekwentnie prowadzimy projekty rozwojowe, czego dowodem jest chociażby powiększenie sieci Star w ubiegłym roku o kolejnych 5 obiektów. Na bieżąco monitorujemy również wszelkie okazje do akwizycji, chociaż możliwości przejęcia atrakcyjnych sieci, zwłaszcza w Niemczech są bardzo ograniczone.
Obecnie sieć Star zarządzana przez ORLEN Deutschland jest jedną z największych sieci stacji paliw działających w segmencie ekonomicznym w Niemczech, z udziałem w rynku na poziomie blisko 6 proc, natomiast nasz udział w rynku czeskim jest szacowany na ponad 15 procent. Konsekwentnie pracujemy również nad poprawą modelu biznesowego pod kątem wydajności sklepów i segmentu gastronomicznego.
Jeżeli chodzi o rynek polski, to mamy już w nim prawie 37% udziału i stałe rozszerzanie sieci nie znajduje szerokich możliwości ani silnego uzasadnienia. Tutaj, skupiamy się na inwestycjach w zakresie budowy nowych Miejsc Obsługi Podróżnych, zlokalizowanych przy autostradach oraz drogach ekspresowych, poprawie funkcjonalności i standardów istniejących już obiektów oraz wprowadzanie i ulepszanie kolejnych nowych produktów i usług.

I3D  2015-05-19 W nawiązaniu do ostatniego skonsolidowanego raportu kwartalnego, proszę o odpowiedź na następujące pytania: 1) Ile nakładów na autorskie produkty (Quazar i Flooid) zostało do tej pory rozliczonych w ramach sprzedaży, a ile nakładów jest nadal obecnych w bilansie? 2) Zadłużenie krótkoterminowe spółki wynosi prawie 11 mln zł. W jaki sposób spółka poradzi sobie z obsługą tego długu?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

HYDROTOR  2015-05-16 Co jest powodem tak małych przychodów z produkcji elementów wielkogabarytowych?

W odpowiedzi na nadesłane pytanie o wielkość przychodów związanych z działalnością Wydziału Obróbki Elementów Wielkogabarytowych informujemy co następuje.
Centrum Obróbki Elementów Wielkogabarytowych wykonuje usługi związane z obróbką maszynową (obróbką skrawaniem) materiałów powierzonych (dostarczonych) przez Klienta. Z uwagi na ten fakt przychody nie obejmują wartości materiału, który stanowi niejednokrotnie wartość większą niż przychód z tytułu wykonywanej usługi.
Biorąc pod uwagę I kwartał bieżącego roku w stosunku do roku ubiegłego, obserwuje się brak wzrostu przychodu. Wynika on z przesunięcia fakturowania wykonanych usług w końcówce miesiąca marca na miesiąc kwiecień. Analizując już analogicznie okres czteromiesięczny (I-IV)odnotowuje się 16,5% wzrost przychodów.
Podjęte dodatkowe działania, mające na celu podniesienie efektywności Wydziału, powinny być również widoczne w następnych miesiącach.

BBIDEV  2015-05-18 Kurs akcji ponownie zmierza poniżej 1 zł. Czy spółka rozważa ponowne połączenie akcji w celu uniknięcia wpisu na listę alertów?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

MCI  2015-05-11 Czy MCI wypłaci dywidendę za 2014 r?

Z uwagi na przyjęte zapisy w kowenantach obligacji, MCI nie ma możliwości wypłaty dywidendy.
Mateusz Sabak, Communication Manager, sabak@mci.eu

ZEPAK  2015-05-09 Czy w związku dumpingiem stosowanym przez Kompanię Węglową ZEPAK rozważa podjęcie jakichś środków prawnych, by temu przeciwdziałać? Z moich informacji wynika, że węgiel słabej jakości KW sprzedawała nawet za 6,9 zł za 1 GJ, co w przeliczeniu oznacza ok. 145 zł za tonę. W spółce, w której średni koszt wydobycia tony węgla przekracza 300 zł taka „promocja” może trochę dziwić.

Dotychczas ZE PAK SA nie podejmował środków prawnych związanych z praktykami handlowymi Kompanii Węglowej. Nie są one również obecnie rozważane choć nie można ich wykluczyć w przyszłości, w zależności od rozwoju wypadków.

MBFGROUP  2015-05-06 Czy dynamika przychodów zostanie utrzymana w kolejnych kwartałach, co oznaczałoby wynik w całym 2015 roku na poziomie ok. 4 mln pln?

Jeśli zamówienia na usługi spółki zostaną zachowane na obecnym poziomie, to przychód w skali całego roku może sięgnąć nawet 4 milionów złotych. Nie jesteśmy jednak w stanie zagwarantować takiego stanu sprawy. Niewykluczone, że po wynikach 2 kwartału spółka zdecyduje się na opublikowanie prognozy wyników finansowych na cały 2-15 rok.

LOTOS  2015-05-06 Czy to prawda że Lotos planuje wyemitować dodatkowe akcje, gdyż wciąż brakuje funduszy na inwestycje rozwojowe?

Pod koniec roku Spółka przeprowadziła z sukcesem ofertę publiczną akcji z prawem poboru o wartości ok 1mld zł, będącą największą publiczną ofertą akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 roku.
Pozyskaliśmy kapitał niezbędny do przeprowadzenia inwestycji w obu segmentach naszej podstawowej działalności, tj. w segmencie rafineryjnym i wydobywczym.
Środki z emisji zostaną przeznaczone na współfinansowanie projektu EFRA – budowy instalacji opóźnionego koksowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rafinerii w Gdańsku oraz zagospodarowanie bałtyckich złóż gazowych – B4 i B6. Powstanie kompleksu zapewni głębszy przerób ropy naftowej i zgodnie z założoną prognozą przyszłych cen produktów naftowych na rynkach światowych, może się przyczynić do wzrostu modelowej marży rafineryjnej spółki o ok. 2 USD/bbl. Środki z emisji będą współfinansowały projekt w kwocie 530-650 mln zł. Zakończenie inwestycji planowane jest w pierwszym kwartale 2018 roku.

Drugim celem emisyjnym jest współfinansowanie zagospodarowania złóż gazowych B4/B6 na Bałtyku, które charakteryzują się zasobami na poziomie ok. 4 mld m3. Szacowana całkowita wartość nakładów inwestycyjnych ze strony LOTOSU ma wynieść w tym projekcie ok. 800 mln zł, (przy czym nasz udział w projekcie wynosi 51%). Zamierzamy przeznaczyć na współfinansowanie inwestycji środków z emisji w kwocie 350-470 mln zł. Rozpoczęcie produkcji ze złóż planowane jest na przełomie 2017 i 2018 roku.

Spółka na bieżąco analizuje warianty optymalizacji źródeł finansowania projektów rozwojowych, choć biorąc pod uwagę dopiero co zakończoną ofertę publiczną, dodatkowa emisja nowych akcji nie jest aktualnie planowana.

LOTOS  2015-05-02 Wyniki Lotosu za I kwartał są skandalicznie złe, dużo gorsze od Orlen Litwa, który wykazał prawie 100 mln USD zysku. Straty na operacjach finansowych pojawiają się w bilansie Lotosu w każdym kwartale od wielu lat. Czy to nie jest już czas, aby przeprowadzić program naprawczy, a przede wszystkim odsunąć nieudolny zarząd na czele z Panem Olechnowiczem?

LOTOS skupia się na realizacji własnej strategii. Spółka nie komentuje wyników konkurencji. LOTOS posiada strukturalnie długą pozycję w USD (tzn. zyskuje w przypadku wzrostu kursu USD/PLN) ze względu na to, że wpływy zależne od kursu USD (głównie z tytułu sprzedaży produktów naftowych) przewyższają odpowiednie wypływy liczone w USD (głównie z tytułu zakupów ropy naftowej). Świadczą o tym m.in. lepsze niż przed rokiem wyniki operacyjne. Jednak w związku z realizacją kluczowych dla LOTOSU projektów inwestycyjnych Spółka posiada również ekspozycję walutową poprzez długoterminowe kredyty zaciągnięte w dolarach amerykańskich. Okresowe przeszacowanie ww. zobowiązań wpłynęło na zaraportowany wynik netto I kw. 2015 roku.

PLANETSOF  2015-05-05 Dlaczego spółka nie zamieszcza korekt raportów kwartalnych opublikowanych z błędami? Dlaczego ignoruje w ten sposób inwestorów i akcjonariuszy, którzy chcieliby wyciągnąć jakieś realne wnioski z danych, które są tam opublikowane?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

LOTOS  2015-04-30 Jaki jest koszt wydobycia ropy z Morza Norweskiego? Czy jest to działalność rentowna przy obecnych cenach ropy (pomijając odpis podatkowy)? W jakiej pozycji bilansu spółki pojawia się norweska rekompensata podatkowa za stratę na złożu Yme? Ile lat potrzeba, aby zbilansować całość straty Yme przy obecnym wydobyciu w Norwegii?

Koszt wydobycia ropy z Morza Norweskiego nie odbiega znacząco od kosztów ponoszonych w innych obszarach geograficznych i kształtuje się w od 20 do 30 USD/baryłkę. Przy obecnym poziomie cen ropy działalność jest rentowna. Norweska "rekompensata" podatkowa pojawia się w pozycji "Aktywa z tytułu podatku odroczonego" i na dzień 31 marca 2015 roku wynosiła ona 1.302 mln zł. Obecnie posiadane przez Grupę Kapitałową LOTOS aktywa produkcyjne nie będą w stanie w całości "zutylizować" aktywa podatkowego z tytułu podatku odroczonego.

LUG  2015-04-29 Czy spółka w dalszym ciągu bierze udział w Akcji Inwestor ?

Spółka LUG S.A. w dalszym ciągu bierze udział w Akcji Inwestor.

IDMSA  2015-04-28 Chciałbym się dowiedzieć, na jakim etapie są rozmowy dotyczące zawarcia układu z wierzycielami? Kiedy można się spodziewać jakiejś informacji w tej kwestii?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

IDMSA  2015-04-28 W nawiązaniu do raportu 14/2015 z 17.03.2015 r., czy należy go rozumieć w ten sposób, że Spółka otrzymała kwotę 2.158.186,38 zł? Czy ta kwota została już Spółce wypłacona?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

BBIDEV  2015-04-28 Jaki jest poziom rezerwacji + umowy sprzedane w projekcie Złota 44?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

PLANETSOF  2015-04-28 Dlaczego spółka nabrała wody w usta po ostatnich pytaniach na łamach Akcji Inwestor? Czy są zbyt trudne, czy też zarząd zdecydował, że nie będzie na nie odpowiadała?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

LOTOS  2015-04-29 Strata netto za I kw. 2015 r? Czy to są jakieś kpiny? Jeżeli spółka jest stale nierentowna, to może należy ją rozwiązać?

W I kwartale 2015 r. wynik EBITDA LOTOSU wyniósł 446 mln zł i był wyższy o 92 proc. r/r, natomiast wynik na poziomie operacyjnym poprawił się z poziomu 17,3 mln zł na koniec I kwartału 2014 r. do 268 mln zł na koniec I kwartału 2015 r. Strata na poziomie netto i wynikała z dynamicznych zmian kursów walutowych w I kwartale br. Istotne osłabienie złotówki przede wszystkim wobec dolara amerykańskiego doprowadziło do zanotowania negatywnego wyniku na działalności finansowej (m.in. negatywny wpływ na zadłużenie spółki denominowane w USD) i to ten czynnik w największym stopniu wpłynął na wielkość raportowanego wyniku netto. Warto podkreślić, że zarówno ww. wyniki operacyjne, jak i przepływy pieniężne (321 mln zł w I kw. 2015 – wzrost o 27% r./r.) świadczą o stabilnej kondycji finansowej spółki.

STALPROD  2015-04-27 Czy Huta Pokój należy do spółki Stalprodukt SA

Huta Pokój nie jest podmiotem zależnym Stalproduktu. Wykaz wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy Stalprodukt znajduje się na naszej stronie internetowej oraz w publikowanych raportach okresowych.

ALTA  2015-04-25 Dlaczego spółka Alta, która chwaliła się jakiś czas temu dobrymi relacjami inwestorskimi, zrezygnowała z udzielania odpowiedzi w Akcji Inwestor?

Prosimy zadawać pytania, będziemy odpowiadać.

LOTOS  2015-04-24 Czy należy się spodziewać zakończenia serii niefortunnych decyzji skutkujących utratą wartości spółki? Czy obecny Zarząd ma świadomość faktu, że źle sprawuje swoje funkcje? Konkurencja rośnie, a Lotos pozostaje daleko w tyle. Czy są wyciągane wnioski z błędnych decyzji?

Na tak wymagającym rynku jesteśmy zdeterminowani by realizować projekty, które przełożą się na umocnienie naszej pozycji konkurencyjnej. W celu realizacji strategii wzrostu wartości Spółka przeprowadziła emisję akcji w ramach największej oferty publicznej w 2014 r. Środki z emisji zostaną przeznaczone na współfinansowanie projektu EFRA – budowa instalacji opóźnionego koksowania i instalacji pomocniczych oraz zagospodarowanie bałtyckich złóż gazowych – B4 i B6, z zasobami na poziomie ok. 4 mld m3. Warto podkreślić, że sprzedaż wszystkich oferowanych akcji i popyt ze strony inwestorów wielokrotnie przekraczający wielkość oferty potwierdziły, że kierunki rozwoju obrane przez zarząd Spółki cieszą się poparciem akcjonariuszy

I3D  2015-04-24 Z jakim dyskontem lub jak oprocentowane są emitowane przez Spółkę obligacje?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

PLANETSOF  2015-04-23 1. Dlaczego Spółka podaje na swojej stronie internetowej nieprawdziwe informacje o składzie Rady Nadzorczej? 2. Dlaczego nie uzupełniono składu Rady Nadzorczej skoro dwie osoby zrezygnowały rok temu? 3. Dlaczego na stronie internetowej spółki nie ma aktualnej treści Statutu Spółki, tylko znajduje się nieaktualna wersja?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

SMT  2015-04-21 Na konferencji zwołanej przez Spółkę poruszone zostały jedynie tematy związane z iAlbatrosem, tymczasem w najbliższych 3 latach zyski pozostałych spółek prawdopodobnie będą przewyższać te, które osiągnie iAlbatros i dla akcjonariuszy są na dzień dzisiejszy istotniejsze. Czy Spółka zamierza przedstawić strategię Satisa, SMT Services, Codemedia? Wydaje się, że pion outsourcingu usług IT ma duże szanse na rozwój wraz z ekspansją zagraniczną i w związku z tym, poprawą marż.

Konferencja, która odbyła się 8. maja br., poświęcona była rzeczywiście najszybciej rozwijające się spółce w naszej grupie: iAlabtros SA.
Rozwijamy oczywiście również spółkę SMT Software Services, Codemedia czy SATIS GPS. Jednak spośród wszystkich naszych aktywów to właśnie iAlbatros ma szansę na największy sukces (w samej tylko Francji rynek na nasze produkt to ok $12 mld).
Spółka w br. przebije próg 100 mln zł przychodów, zarządza nią doświadczony lider: Moncef Khanfir – ponad 20 lat w branży business travel.
Spółka w niemal dwa lata działalności podpisała kontrakty na ok. 440 mln zł.
Udowodniliśmy, że jesteśmy w stanie wygrywać globalne przetargi (przykład: GDF Suez - największy w 2014 r. przetarg globalny. iAlbatros posiada model biznesowy oparty o automatyzację (marżę z każdej dokonywanej rezerwacji).

Pozostałe spółki rosną organicznie i są rozwijane przez doświadczonych menadżerów. Zarząd SMT nie będzie przedstawiał indywidualnych strategii
dla poszczególnych aktywów. W każdym przypadku skupiamy się na organicznym wzroście przychodów oraz wyniku netto.

MBFGROUP  2015-04-22 Jakie wyniki będą po I kwartale? Czy lepsze niż w zeszłym roku?

Wyniki za I kwartał 2015 roku są zdecydowanie lepsze od tych w roku ubiegłym. W I kwartale 2015 roku Spółka wypracowała 954.320,00 zł przychodów netto ze sprzedaży wobec 118.300,00 zł tego samego okresu w 2014 roku i wobec 7.000,00 w 2013 roku. Osiągnięty wynik oznacza ponad 8-krotny wzrost przychodów r/r. Zapraszam Pana do zapoznania się z pełną treścią raportu.

SECOGROUP  2015-04-23 1.Jakie są zyski/prowizje dla Seco/Warwick z komercyjnej sprzedaży grafenu wyprodukowanego w piecu produkującym dla ITME i w piecu produkującym dla ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS (AGP)? 2.Czy zyski/prowizje ze sprzedaży grafenu wyprodukowanego w piecach pracujących dla ITME i AGP będą znajdować się w raportach spółki za 2015 r?

Przedmiotem działalności Seco/Warwick jest produkcja i komercjalizacja urządzeń do przemysłowej obróbki cieplnej. Przyjęta w 2012 roku strategia na lata 2012-2019 przewiduje rozwój Grupy – zarówno w ujęciu geograficznym, jak i produktowym – w oparciu właśnie o podstawową działalność. Seco/Warwick nigdy nie podejmowało prób rozpoczęcia działalności w produkcji metali czy innych materiałów podlegających obróbce cieplnej w oferowanych przez Spółkę urządzeniach. Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki są zgodne co do tego, że specyfika rynków materiałowych jest zupełnie odmienna od głównych, kształtowanych przez wiele lat kompetencji Spółki w zakresie produkcji urządzeń do obróbki cieplnej, dzięki którym Seco/Warwick z sukcesem zajęło istotną pozycję na światowych rynkach. W długim okresie Seco/Warwick zakłada stopniowy wzrost zainteresowania urządzeniami do wytwarzania grafenu w różnych technologiach. Jesteśmy przekonani, że Spółka będzie kontynuować rozwój w segmencie związanym z tym materiałem. Chcemy, by docelowo w dłuższym okresie jedną z technologii, w jakich specjalizuje się Seco/Warwick, było również wytwarzanie urządzeń do produkcji i obróbki grafenu, niemniej jednak produkcja i komercjalizacja samego grafenu nie jest elementem strategii rozwoju Spółki.

MBFGROUP  2015-04-23 Kiedy spółka wprowadzi akcje serii E do obrotu? Czy są one objęte lockupami?

Obecnie cały czas prowadzony jest proces związany z wprowadzeniem akcji serii E zgodnie z informacjami przekazanym komunikatami bieżącymi EBI. Cześć akcji serii E objęta jest lockupami.

PLANETSOF  2014-05-14 Kiedy inwestorzy otrzymają akcie emisji C na swoje rachunki maklerskie?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

PLANETSOF  2015-04-20 1. Proszę jasno odpowiedzieć kiedy Hubert Wochyński zbył swoje udziały w głównym akcjonariuszy spółki - Conspole Holding Limited oraz proszę o informację dlaczego ten fakt nie został odnotowany raportem ESPI/EBI? Czy o zbyciu poinformowano Komisję Nadzoru Finansowego? Czy pan prezes posiada jeszcze jakieś udziały w tej cypryjskiej spółce? 2. Czy wszystkie dotychczasowe podwyższenia kapitału zakładowego zostały dokonane wpłatami gotówkowymi? Jeśli tak, to dlaczego w raportach z przepływów pieniężnych jest tak mało środków finansowych na koniec danego okresu?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

SUNTECH  2015-04-19 Czy Właściciele spółki są zainteresowani kursem spółki? Od kilku lat kurs spółki jest na bardzo niskim poziomie, co zniechęca nowych inwestorów. Czy zarząd może przyczynić się do zmiany kursu akcji? Uważam, że nowy branżowy inwestor by w tym pomógł. Szczegółowe informacje o podpisywanych kontraktach też by w tym pomogły. Może zakup akcji przez zarząd?

Dziękuję za zainteresowanie Spółką.

Jako rzecznik Spółki mogę się wypowiadać wyłącznie w imieniu jej zarządu, nie zaś wszystkich właścicieli, którymi są akcjonariusze. Zarząd Spółki jest jak najbardziej zainteresowany kursem akcji. Podejmowane przez Zarząd działania koncentrują się głównie na systematycznej poprawie wyników Spółki, co powinno mieć przełożenie na wyższy kurs akcji.

Jeśli chodzi o wprowadzenie do spółki inwestora branżowego, zarząd występował w przeszłości z taką inicjatywą, została ona jednak odrzucona przez Walne Zgromadzenie Spółki. W 2013 roku Zarząd dokonał także dużych zakupów akcji.

Jesteśmy przekonani, że stabilna tendencja wzrostowa wyników Spółki, przełoży się znacząco na lepszy kurs akcji i ich większą płynność.

Z poważaniem
Magdalena Jabłońska, Manager ds. Marketingu i PR, Suntech S.A.

RAFAMET  2015-04-19 Na stronie Rafametu ukazywał się w styczniu i w lutym newsletter. Brak tego newslettera w marcu i w kwietniu oznacza że spółka wycofała się z tej formy komunikacji, czy co gorsza nie ma co komunikować (w 2015 podpisała tylko 1 kontrakcik)?

Newsletter za marzec ukazał się dnia 21.04.2015 r., w połowie miesiąca maja ukaże się newsletter za miesiąc kwiecień.

PLANETSOF  2015-04-17 1. Dlaczego w radzie nadzorczej spółki obecnie są tylko 2 osoby? Zgodnie z prawem spółki publiczne powinny mieć 5 członków. 2. w ostatnim raporcie finansowym spółka raportuje wysokie koszty finansowania. Czy spółka posiada kredyty? Na jakie kwoty? 3. Kiedy akcje emisji C będą notowane na NC?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

MBFGROUP  2015-04-22 Czy w związku z komunikatem EBI 18/2015 spółka planuje uczestniczyć w innych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego? Jaka jest wysokość wygranego zlecenia?

Wartość pierwszego przetargu, w którym wzięliśmy udział sięga stosunkowo niewielkiej kwoty, tj. ok. 30.000 zł. Niemniej spodziewana marża powoduje, że warto było wziąć udział w przetargu. Dodatkowo przede wszystkich chcielibyśmy zyskać kolejne źródło przychodów i po małym przetarciu startować do o wiele większych kwotowo licytacji.

MBFGROUP  2015-04-21 1. Czy założenie spółki w Rumunii jest nadal aktualne? Brak obecnie jakichś informacji w tej sprawie. 2. Czy nadal będą Państwo starali się o uzyskanie statusu autoryzowanego doradcy na rynku Aero? 3. Kiedy dojdzie do zarejestrowania spółki Vabun S.A. i ile mają Państwo e niej udziałów? 4. Czy Vabun S.A. będzie produkowała tylko perfumy czy też coś jeszcze pod tą marką?

ad. 1. Tak. Założenie spółki jest nie tyle aktualne, co toczy się obecnie proces formalno-prawny w celu utworzenia podmiotu w Rumunii. Nic w tej gestii się nie zmienia włącznie z naszymi planami z wejściem na tamtejszy rynek oraz rozwój AeRo.

ad. 2. Zgodnie z powyższa odpowiedzią - natychmiast po założeniu spółki i zarejestrowaniu jej w sądzie w Bukareszcie - wystąpimy o nadanie statusu Autoryzowanego Doradcy rynku alternatywnego AeRo.

ad. 3. W sądzie rejonowym wydział KRS złożone zostały dokumenty rejestrowe. Czekamy na czynności sądowe i nadanie numeru KRS. Niemniej spółka podjęła już działalność gospodarczą i przynosi pierwsze zyski z handlu perfumami i kosmetykami marki Vabun. MBF Group S.A. posiada 27,78% akcji w spółce Vabun, które stanowią 16,64% głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

ad. 4. Już obecnie oprócz perfum firma ta sprzedaje perfumowane żele pod prysznic z linii Vabun Gold i Vabun Sport. Do tego w przyszłości dojdą kolejne produkty, tj. żel do golenia, dezodorant czy mydło w płynie.

BBIDEV  2015-04-21 Kiedy spółka pochwali się nowym projektem?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

KGHM  2015-04-20 Kiedy KGHM wypłaca dywidendę??

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

PLANETSOF  2015-04-20 1. Dlaczego w Radzie Nadzorczej spółki obecnie znajdują się praktycznie tylko i wyłącznie rodzice pana prezesa Wochyńskiego? 2. Jaki był powód odejścia dotychczasowych członków rady nadzorczej? Czy zgłaszali oni zastrzeżenia do prac zarządu? 3. Kiedy skład RN zostanie uzupełniony tak żeby był kompletny?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

MARVIPOL  2015-04-17 Dlaczego Marvipol nie kupuje działek? Jaka inwestycja będzie realizowana oprócz osiedla na Ursynowie?

Podstawową działalnością Marvipolu jest segment deweloperski, w którym mamy prawie 20 letnie doświadczenie, koncentrując się przede wszystkim na rynku warszawskim. W ostatnich tygodniach Grupa zawarła przedwstępną umowę zakupu działki na Bielanach, na której powstanie ok. 100 mieszkań. To, co jest niezwykle ważne dla naszych inwestorów, to strategiczne założenie, że celem Grupy jest uzyskiwanie optymalnych i maksymalnych marż na realizowanych projektach, a to jest możliwe tylko w przypadku uzyskania dobrych cen zakupu gruntu w ciekawych dla naszych klientów lokalizacjach. Śledzimy wszystkie możliwości zakupu takich gruntów w Warszawie i jesteśmy już na nie finansowo przygotowani. Biorąc pod uwagę dzisiejsze ceny oraz ostrożne perspektywy rynku, uważamy, że proponowane ceny gruntów są obecnie wygórowane, jednak spodziewamy się, że zaczną one spadać w najbliższych miesiącach i będziemy mieli okazję do poinformowania inwestorów i klientów o nowych, ciekawych inwestycjach. Obecnie Marvipol ma w sprzedaży prawie 600 mieszkań.

PLANETSOF  2015-04-15 Dlaczego spółka nie informuje o pozwie złożonym do Sądu przez Instytut Biznesu Sp. z o.o. w związku z niewywiązaniem się przez Planet Soft z umowy inwestycyjnej związanej z inwestycją w Rearden Technology? Środki wpłacone przez Instytut Biznesu Sp. z o.o. zostały przeznaczone zamiast na rozwój projektu na pensje dla Prezesa oraz wyprowadzone do spółki Conspole Holdings, której rzeczywistym beneficjentem jest Prezes Wochyński? Obecne roszczenia z tytułu nie wywiązania się przez PSF z umowy to około 500.000 zł.

Dziękujemy za pytanie. Odpowiadając na meritum pytania - Spółka nie informowała o tym fakcie ze względu na brak wymogów formalnych. Pozew nie ma formy pozwy o zapłatę 
i nie rości zobowiązania w kwocie zobowiązania 500.000 zł wobec spółki.

Spółka nie może udzielić szczegółowych informacji gdyż są to sprawy poufne, a przed sądem toczy się postępowanie, które Spółka zamierza wygrać. Natomiast Spółka Rearden Technology oraz wszyscy jej akcjonariusze w tym również Planet Soft, mają bezpośrednie roszczenie pieniężne w stosunku do Instytutu Biznesu. W tym zakresie są przygotowywane odpowiednie kroki prawne.


MIRBUD  2015-04-10 30 marca Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy, XIV Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Naprawczych w sprawie sygn. akt XIV GU 90/15 wydał postanowienie o zabezpieczeniu majątku Mirbud oraz ustanowił tymczasowego nadzorcę sądowego. Dlaczego Spółka nie podała tej informacji do publicznej wiadomości?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

BBIDEV  2015-04-09 Jaka wycenę w księgach ma Centrum Marszałkowska, w jakiej pozycji?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

SMT  2015-04-08 1) iAlbatros z pewnością ma wielki potencjał, ale czy jego dalszy rozwój wymaga pozbycia się innych spółek wchodzących w skład grupy, które także rozwijają się w szybkim tempie i przynoszą coraz większe zyski? Mam na myśli w szczególności SMT Software oraz Satis GPS. Czy nie zachodzi tu efekt synergii? 2) Jak rozumiem nie jest planowane wydzielenie poszczególnych spółek z grupy i ich debiut na giełdzie, tylko sprzedaż. Jak zostanie zagospodarowana gotówka pozyskana w tym procesie? Ze względów podatkowych dla inwestorów indywidualnych skup akcji byłby chyba korzystniejszy od dywidendy. 3) W prognozach przychodów iAlbatrosa podane są wartości 111,3 mln zł na rok 2015 oraz 159,6 mln zł na rok 2016. Z czego wynikają tak niskie wartości, skoro roczna wartość podpisanych kontraktów wynosi już teraz maksymalnie 444,8 mln zł? Czy budżety na podróże służbowe wykorzystywane są w tak niewielkim stopniu?

Ad 1. Sprzedaż SMT Software Services oraz Satis GSP nie jest przesądzona. Jak słusznie Pan/Pani zauważył te spółki rozwijają się i przynoszą Grupie pieniądze. Dlatego też możemy bez pośpiechu podjąć decyzje odnośnie przyszłości obu spółek w ramach Grupy i ewentualnie sprawdzać rynek w poszukiwaniu kupca, który zapłaci Grupie najwięcej. Decydować będzie tu ekonomika i dobro Grupy, a nie pośpiech. O podjęciu wiążących decyzji będziemy na bieżąco informować w formie raportów. Docelowo jednak uważamy, że optymalne dla budowy wartości Grupy jest skupienie się na globalnym rozwoju iAlbatrosa.
iAlbatros ma własny dział developerski tak więc synergii pomiędzy SMT Software Services a iAlbatrosem już nie ma. Jeśli chodzi o synergię pomiędzy SMT Software Services a SATISem - zauważamy istotne synergie, które będą brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o przyszłości tej spółki w Grupie.

Ad 2. Jeżeli podejmiemy taką decyzję i faktycznie dojdzie do sprzedaży którejś ze spółek z Grupy, to będziemy rekomendować WZA stosowne działanie. Oczywiście ma Pan/Pani rację skup akcji będzie dla inwestorów indywidualnych bardziej opłacalny.

Ad 3. Prognozując wyniki iAlbatrosa bazujemy na założeniach konserwatywnych. Pragnę również dodać, że od momentu podpisania umowy do pełnej kontraktacji mija czas potrzebny na wdrożenie technologii u klienta. Na tym etapie trudno nam jest szacować, jak szybko przebiegać będzie proces kontraktacji u poszczególnych klientów, dlatego też przygotowując prognozy wyników finansowych wolimy bazować na założeniach pesymistycznych.

BBIDEV  2015-04-08 Na ile wyceniany jest kwartał centralny BBI w bilansie i czy w pozycji "nieruchomości inwestycyjne 90 mln (55%")? Gdzie w bilansie są działki pod mieszkania Konesera (e3, M, N)i jaka jest ich wartość?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

BBIDEV  2015-04-07 Po ok. 8 latach od kreślenia świetlanej przyszłości BBI Development przez prezesa Michała Skotnickiego projekty, które powinny być na ukończeniu nie zostały nawet jeszcze rozpoczęte, a te zrealizowane nie osiągnęły zakładanej stopy zwrotu. Spółka się zadłuża, a akcje są na bardzo niskim poziomie od wspomnianych 8 lat. Kiedy oczekiwane przez akcjonariuszy gruntowne zmiany w zarządzie BBI Development?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

RAFAMET  2015-04-03 Raciborska spółka TBI Technology została wyróżniona w ósmej edycji rankingu Forbesa ma świetne wyniki, pracuje w podobnym segmencie, a prym w niej wiedzie dawny Pan Prezes Cela. Czy nie warto by było wrócić do idei naprawy Rafametu według planu byłego prezesa lub personalnie do jego osoby skoro wyniki w konkurencyjnej firmie wzrosły o 900 proc., a w Rafamecie jak wiadomo w miejscu pomimo inwestycji kapitałowych?

Pan I. Cela pełnił funkcję Prezesa Zarządu RAFAMET S.A. w okresie od 06.11.2006 r. do 29.10.2007 r. Walne Zgromadzenie Spółki nie udzieliło mu skwitowania z działalności za ten okres.

LUG  2015-04-08 Czy spółka w dalszym ciągu zamierza przejść na parkiet główny?

Grupa Kapitałowa LUG S.A. stale się rozwija. Obecnie koncentrujemy się na zwiększaniu swoich możliwości rynkowych w obszarze nowoczesnej techniki świetlnej i technologii LED. Działamy
w silnie konkurencyjnej branży,
w której dziś zachodzą znaczące zmiany związane z nową technologią. Naszym celem jest jak najlepsze dostosowanie się do tych obecnych
i nadchodzących przekształceń, co w przyszłości zaowocuje jeszcze lepszymi wynikami finansowymi. Przejście na rynek główny jest ważne, ale w obecnej sytuacji nie jest ono naszym priorytetem.

SUNTECH  2015-04-02 Kiedy Suntech zacznie osiągać zyski z DSS, która jak wynika z raportów jest na ukończeniu? Czy spółka zacznie informować o swoich poczynaniach, czy nadal będą to lakoniczne ogólne informacje o kontraktach? Na stronie suntech.pl ostatnia wiadomość z prasy jest z grudnia 2014 roku. Cytując "SunVizion Network Inventory ułatwi zarządzanie należącą do miasta siecią MAN Wrocław, usprawniając najważniejsze procesy biznesowe realizowane w sieci". Nie ma tu dokonania, a coś co ma nastąpić czyli "ułatwi zarządzanie usługami". Kiedy spółka pokaże, że ułatwiła, a nie nadal ułatwi od kilku lat?

Dzień Dobry, dziękuję za zadane pytania.
Ze względu na długi okres realizacji umowy dotyczącej dostarczenia systemu do paszportyzacji dla Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej przychód wygenerowany dzięki temu kontraktowi jest rozłożony w czasie i od zeszłego roku jest systematycznie wliczany do wyników firmy.
Jeśli chodzi o informacje prasowe na temat dokonań Spółki proszę mieć na uwadze, że specyfika tego typu tekstów narzuca ich merytoryczną treść. Wiadomość prasowa może dotyczyć jakiegoś konkretnego wydarzenia, tak zwanego newsa, na przykład faktu podpisania umowy, albo zakończenia wdrożenia. Wydarzeniem takim nie jest na pewno fakt, że u jakiegoś klienta wdrożony przez nas system działa poprawnie i zgodnie z przeznaczeniem.
Opisom działania wdrożonych już rozwiązań służą teksty typu case studies i takie teksty jak najbardziej publikujemy w prasie, są one także dostępne na naszej stronie internetowej: www.suntech.pl
Z poważaniem, Magdalena Jabłońska, Manager ds. Marketingu i PR, Suntech S.A.

MARVIPOL  2015-04-07 Jakich wyników można spodziewać się w 2015 r.?

Biorąc pod uwagę typowy dla developerów aspekt księgowy, gdzie przychody ze sprzedaży mieszkań są księgowane w momencie ich wydania pomimo ich ciągłej sprzedaży, spodziewamy się najlepszych wyników w IVQ 2015, kiedy mają nastąpić wydania w I etapie naszego największego projektu, jakim jest Central Park Ursynów, a tym samym wygenerowane zostaną znaczące przychody, przy bardzo solidnej marży. W pierwszych trzech kwartałach oczekujemy dobrej sprzedaży przede wszystkim w projekcie CPU i realizacji zaplanowanych wydań w pozostałych naszych inwestycjach (Osiedle Zielona Italia, Art Eco, Hill Park Apartments, Bielany Residence, Apartamenty Mokotów Park). W segmencie motoryzacyjnym oczekujemy wzrostu wolumenu sprzedaży samochodów Jaguar i Land Rover, które będą w każdym kwartale wpływały pozytywnie na wyniki segmentu.

ENEA  2015-04-02 Biorąc pod uwagę fakt, że wszystkie koncerny energetyczne na GPW podają do publicznej wiadomości informacje nt emisji CO2 oraz bezpłatnym przydziale pozwoleń do emisji, z czego wynika "wrażliwość" tych informacji dla Grupy Energa? Czym różni się specyfika działalności Enei w stosunku do innych grup w kontekście emisji CO2? Czy może nieujawnianie tych informacji jest wynikiem odmiennej interpretacji przepisów w zakresie ujawniania informacji przez spółki publiczne?

Taka była polityka informacyjna spółki. Dane dotyczące emisji CO2, tym bardziej prognozy na kolejne lata nie były dotychczas publikowane w raportach okresowych GK Enea. Dane historyczne, prezentować będziemy w kolejnych sprawozdaniach okresowych – najbliższy ukaże się w maju.

MARVIPOL  2015-04-02 Dlaczego rentowność w 4Q 2014 r. była niższa w stosunku do wcześniejszych miesięcy?

Grupa Kapitałowa Marvipol w 2014 roku osiągnęła rekordowe wyniki w całej swoje historii – zarówno pod kątem wolumenów sprzedaży, jak i osiągniętych wartości przychodów i zysków. Natomiast IV kwartał każdego roku ma swoją specyfikę. W segmencie motoryzacyjnym, to okres wyprzedaży samochodów z danego rocznika, przy relatywnie niższej marży, a dodatkowo duży wpływ na wynik miała wypłata skumulowanych premii posprzedażowych dla dealerów. Od roku 2015 taka sytuacja nie będzie miała miejsca, a wspomniane premie będą rezerwami alokowane w poszczególne kwartały. W segmencie deweloperskim przeważająca liczba wydań w IV kwartale dotyczyła inwestycji ART ECO na Żoliborzu, która przy wzrastającej marży kwartał do kwartału, generuje jednak marżę poniżej 10% (8,5% w 4Q) w przeciwieństwie do większości naszych pozostałych projektów. Zrealizowany odpis na budynku Prosta Tower (ponad 1 mln zł) oraz zaawansowane prace i zaangażowanie zewnętrznych instytucji w projekt wydzielenia segmentu MOTO ze struktur Grupy miały również jednorazowy wpływ na wyniki ostatniego kwartału 2014.

MIRBUD  2015-03-31 Dziś na forum Bankiera pojawiła się informacje, że Sąd w Łodzi pozytywnie rozpatrzył wniosek jednego z podwykonawców o ogłoszenie upadłości Mirbudu. Czy Zarząd mógłby skomentować tę informację?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

LOTOS  2015-03-27 Jaki jest powód gwałtownego wzrostu wynagrodzenia dla Pana Olechnowicza w ostatnich kilku latach, skoro w okresie tym spółka osiąga wyjątkowo podłe wyniki operacyjne, za które to wyniki odpowiedzialność ponosi Zarząd Grupy?

„Spółka rygorystycznie przestrzega zasad transparentnej i odpowiedzialnej komunikacji wszystkich aspektów swojej działalności. Wszystkie istotne dla rynku kapitałowego informacje, w tym także te odnoszące się do systemu wynagradzania są raportowane zgodnie z przepisami. Zarząd spółki jest wynagradzany zgodnie z obowiązującymi regulacjami, a konkretne zasady wynagradzania wynikają ściśle z decyzji organów właścicielskich. W warunkach pogorszenia koniunktury na świecie – załamania notowań cen ropy naftowej oraz dużej zmienności kursów walut, to właśnie odpowiedzialna polityka zarządu Grupy LOTOS S.A. gwarantuje zrównoważony rozwój spółki i rozwój jej potencjału. Zarząd spółki ma pełne zaufanie akcjonariuszy i Skarbu Państwa, czego dowodem jest przeprowadzona z sukcesem emisja akcji (IV kw. ub.r.). Na raportowane wyniki spółki silny wpływ ma sytuacja makroekonomiczna, której następstwem mogą być zdarzenia jednorazowe o charakterze wyłącznie księgowym, nie mające wpływu na przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zjawiska te są reprezentatywne dla rodzaju działalności prowadzonej przez Spółkę. Graficzna ilustracją wpływu tych czynników na raportowany wynik została dołączona do prezentacji wynikowej za 4kw 2014, dostępnej pod linkiem : http://inwestor.lotos.pl/187/raporty_i_dane/raporty_kwartalne

ENEA  2015-03-25 Jaki procent emisji CO2 w 2014 roku został pokryty bezpłatnymi uprawnieniami do emisji i jakiego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji CO2 spodziewa się spółka w 2015 roku?

Dane są informacjami wrażliwymi dla GK Enea.

BBIDEV  2015-03-24 W nawiązaniu do pytania jednego z Akcjonariuszy z dnia 2015-02-27 o treści "Czy wyniki spółki za 2014 r. będą dobre?" oraz w związku z oficjalną już publikacją wyników, proszę o komentarz, szczególnie w świetle zapowiadanych kilka lat temu przez Pana Prezesa Skotnickiego nieprzeciętnych zyków w latach 2014+ Czy spółka kiedyś osiągnie ZYSK i wypłaci dywidendę bez kosztownego rolowania długów?

W ostatnich latach spółka z sukcesem zrealizowała m.in. takie projekty, jak Dom na Dolnej, Rezydencja Foksal czy Plac Unii (wyniki z tego projektu były sukcesywnie rozpoznawane od 2010 roku). W trakcie realizacji jest obecnie m.in. wieloetapowy projekt Centrum Praskie Koneser, Centrum Marszałkowska (d. Sezam) czy też pozyskany w ub.r. apartamentowiec Złota 44. Przedsięwzięcia te ugruntowują pozycję rynkową BBID i potwierdzają kompetencje Spółki w realizacji nietypowych, spektakularnych projektów – zarówno samodzielnie, jak i ze sprawdzonymi partnerami zagranicznymi. Wierzymy, że zdobyte i potwierdzone doświadczenia, jak i portfolio kolejnych inwestycji, znajdą pozytywne odzwierciedlenie zarówno w wynikach, jak i w wycenie giełdowej Spółki.

VISTAL  2015-03-23 Czy ustanowienie hipoteki umownej było potrzebne do wypłaty dywidendy?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

LOTOS  2015-03-21 Jeżeli spółka tak ochoczo komunikuje się z małymi akcjonariuszami, to dlaczego nie informowała o zamiarze emisji nowych akcji? Dowiedzieliśmy się o tym fakcie dużo później, niż główny akcjonariusz - Skarb Państwa. Dlaczego? Proszę też o komentarz dotyczący obecnej giełdowej wyceny akcji w kontekście ceny emisyjnej i wieloletniej pracy Zarządu mającej na celu podniesienie wartości spółki.

Zarząd Grupy LOTOS S.A. poinformował akcjonariuszy o podjęciu Uchwały Zarządu Grupy LOTOS S.A. z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o podwyższenie kapitału zakładowego Spółki wraz z ogłoszeniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. po otrzymaniu opinii Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.
Zgodnie z Par. 13 Statutu Grupy LOTOS S.A., wszelkie sprawy przedkładane do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu, zarówno zwyczajnemu, jak i nadzwyczajnemu, opiniowane są przez Radę Nadzorczą Grupy LOTOS S.A. Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie zaopiniowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozytywnie opiniując podwyższenie kapitału zakładowego Grupy LOTOS S.A.
Podstawowym celem działania Zarządu jest wzrost wartości spółki dla jej akcjonariuszy. W tym celu Zarząd realizuje strategię Grupy Kapitałowej LOTOS (link: http://www.lotos.pl/korporacyjny/grupa_lotos/strategia_2011-2015) i stara się proaktywnie działać w zakresie zapewnienia spółce optymalnego wzrostu w długim okresie. Pozyskanie środków z emisji nowych akcji ma na celu wsparcie realizacji Strategii Spółki na najbliższe lata, polegającej na przeprowadzaniu dalszych inwestycji służących zwiększeniu kompleksowości rafinerii oraz wzrostowi własnego wydobycia węglowodorów.
Zarząd Grupy LOTOS S.A. nie komentuje kursu akcji Spółki.

SYNTHOS  2015-03-22 Jaka jest proporcja pomiędzy produkcją własną, a zakupami monomer styrenu? Czy zakupy pochodzą od jednego dostawcy?

Styren jest ważnym dla działalności Grupy Kapitałowej Synthos S.A. surowcem. Grupa produkuje go z etylenu i benzenu (poprzez etylobenzen) w zakładzie Czechach. W Polsce Grupa produkuje styren z etylobenzenu, który transportowany jest z zakładu w Czechach. W roku zakończonym 31 grudnia 2014 r., samowystarczalność Grupy w zakresie styrenu wynosiła ok. 83%. Pozostałe ilości styrenu zakupione zostały u zewnętrznych producentów.
Grupa wybiera dostawców surowców spośród najbardziej wiarygodnych producentów i dostawców, oferujących najbardziej konkurencyjne warunki. Wszyscy dostawcy surowców Grupy podlegają stałej weryfikacji i ocenie.

MEDICALG  2015-03-18 Skoro w 2013 r. spółka sprzedawała średnio miesięcznie 300 urządzeń, a teraz 2000 urządzeń, czyli niemal 700% więcej, to dlaczego przychody nie rosną proporcjonalnie również o 700%?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

MAGELLAN  2015-03-20 Magellan w zeszłym roku zapowiadał przekazanie na wypłatę dywidendy nawet 50% zysku: "Zarząd Spółki zamierza w przyszłości rekomendować Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwał w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości do 50% jednostkowego zysku netto Spółki Magellan S.A." Co zatem zaszło w przeciągu ostatniego roku, że proponowana dywidenda za 2014 rok to niespełna 29 % zysku?

Szanowna Pani / Szanowny Panie,
Zarząd Magellan zgodnie z przyjętą w dniu 21 marca 2014 roku polityką dywidendy zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwał w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości do 50% jednostkowego zysku netto Spółki Magellan S.A. Zgodnie z regulacjami organów wewnętrznych Spółki, rekomendacja Zarządu jest przedkładana do akceptacji Radzie Nadzorczej. Wysokość rekomendowanej wypłaty uzależniona jest od aktualnej sytuacji rynkowej, możliwości i potrzeb finansowania rozwoju Grupy Kapitałowej Magellan (Grupa) oraz uwzględnia bezpieczeństwo finansowe Grupy rozumiane jako utrzymanie relacji długu odsetkowego do kapitałów własnych na poziomie dopasowanym do sytuacji na rynkach finansowych. Rekomendowany poziom wypłaty dywidendy z zysku za 2014 rok ujęty w sprawozdaniu finansowym i komunikacie bieżącym z dnia 19 kwietnia 2015 roku odpowiada założeniom przyjętej polityki i jednocześnie wpisuje się w oczekiwania co do możliwości dalszego rozwoju w połączeniu z zachowaniem realizacji potrzeb w zakresie finansowania rozwoju Grupy. Kontraktacja bilansowa aktywów finansowych Grupy w 2014 roku charakteryzowała się wysoką dynamiką co przełożyło się na istotny wzrost poziomu posiadanych aktywów, który na koniec ostatniego okresu sprawozdawczego przekroczył poziom 1,5 miliarda PLN. Dalszy oczekiwany wzrost sprzedaży przy zachowaniu bezpieczeństwa finansowego wymaga budowania stabilnej bazy kapitałowej co znalazło swoje odzwierciedlenie w zaprezentowanej rekomendacji.
Grzegorz Grabowicz - Wiceprezes Zarządu, Dyr. Finansowy

LOTOS  2015-03-18 Czy Lotos dba o małych akcjonariuszy?

Spółka podejmuje działania w zakresie komunikacji z indywidualnymi akcjonariuszami. Od 2013 roku uczestniczy w największej konferencji poświęconej inwestorom indywidualnym (Wall Street, odbywającej się w Karpaczu). Pracownicy relacji inwestorskich są gotowi do kontaktu z zainteresowanymi osobami (kontakt mailowy i telefoniczny do Biura Relacji Inwestorskich znajduje się na stronie internetowej). W ramach bieżących działań warto wspomnieć o czacie inwestorskim skierowanym do inwestorów indywidualnych, którego zapis pojawi się w najbliższych dniach na stronach Stowarzyszenia Inwestorów Indywidulanych http://www.sii.org.pl/8687/aktualnosci/czat-inwestorski/czat-inwestorski-omowienie-wynikow-finansowych-grupy-lotos-sa-za-4-kw-2014.html#ak8687

WASKO  2015-03-17 Kiedy ma nastąpić płatność za ITS Wrocław? czy kwota należności długoterminowych 96,6 mln zł z bilansu to tylko ta należność?(raport za 4Q)

Płatności związane z pracami wykonanymi w ramach realizacji umowy na realizację ITS we Wrocławiu przebiegają zgodnie z harmonogramem, ostatnia płatność przypada na pierwszy kwartał 2016 roku.

W kwestii należności długoterminowych wykazanych na dzień 31.12.2014 roku to była to kwota 96,6 tys. zł, a nie 96 mln zł.

MARVIPOL  2015-03-17 Czy główny akcjonariusz Mariusz Książek będzie sprzedawał swoje akcje, czy będzie nowa emisja i rozwodnienie akcjonariatu?

Strategicznym projektem realizowanym przez Marvipol jest wydzielenie segmentu motoryzacyjnego ze struktur Grupy Kapitałowej. W wyniku tego podziału wszyscy dotychczasowi akcjonariusze Spółki dzielonej (Marvipol SA) otrzymają analogiczne odzwierciedlenie bieżącego akcjonariatu w nowo wyemitowanych akcjach Spółki przejmującej, która zadebiutuje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Obecnie nie są analizowane plany dotyczące emisji nowych akcji ani wypłaty dywidendy.

SECOGROUP  2015-03-13 Co nowego z grafenem??

W ramach programu Graftech w Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych (ITME) w Warszawie uruchomione zostało pierwsze w Polsce urządzenie do epitaksjalnego wzrostu grafenu na metalicznych podłożach. Po wstępnej fazie rozruchu ITME wyprodukowało w nim pierwsze arkusze grafenu o powierzchni 500x500mm. Ponadto Spółka wyprodukowała też urządzenie dla Politechniki Łódzkiej. Proces komercjalizacji urządzeń na szerszą skalę przemysłową jest na razie na wstępnym etapie i w związku z tym trudno jest obecnie jeszcze określić potencjał biznesowy tych projektów.

PGSSOFT  2015-03-13 1.Gdyby Spółka chciała się przenieść na GPW, to o jaką kwotę wynik finansowy spółki zostałby obniżony o wycenę opcji pracowniczych? 2. Obniżenie marży operacyjnej w IV Q ub.r. bez wątpienia zmartwiło akcjonariuszy. Zarząd spodziewa się poprawy rentowności w II Q b.r. Na jakiej podstawie są te założenia? 3. Czy Spółka korzysta na wysokich notowaniach funta? I czy w tym roku były robione jakiekolwiek zabezpieczenia w tej walucie? 4. Skoro największym rynkiem zbytu dla PGS-u jest Anglia, to czemu kontrakty tam zawierane nie są w funtach, tylko w spadającym euro? (Państwo oczywiście macie prawo nie znać się na trendach walut, ale od Waszego brokera, tj. TMS już można mieć takie wymagania, by podpowiedzieć, która waluta ma długoterminowy trend wzrostowy, a która spadkowy).

Szanowni Państwo,
Część z tych pytań jest na tyle szczegółowa, że niestety nie będziemy mogli na nie w tej formie odpowiedzieć. Podstawowym źródłem informacji są raporty okresowe i bieżące, które Spółka zawsze w terminie publikuje. Proszę o wyrozumiałość, ale obowiązuje nas określony sposób komunikacji z inwestorami. Ale spróbujmy:
1. Nie mamy takich danych. Możemy to oszacować, ale nie publikujemy żadnych szacunków.
2. Zakładamy, że nowe kontrakty pozwolą na poprawę sytuacji.
3. Informacje o zabezpieczeniach podawane są w raportach bieżących. W ostatnim raporcie rocznym podaliśmy dokładne kwoty zabezpieczeń aktualne na dzień publikacji raportu.
4. To zależy od preferencji klienta. Sporo nowych umów jest zawieranych w funtach. Sugestia, że TMS źle w tym względzie doradza jest nieuprawniona. To nie miejsce na polemikę, ale prosimy by w zadawanych Spółce pytaniach nie wypowiadać opinii o działaniu innych podmiotów. Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z firmą TMS.

EKANCELAR  2015-03-13 Czy zamierzacie spłacać obligacje, czy je przetrzymywać na odsetkach przeterminowanych, bo to taniej dla spółki? 8% tylko, ale jak długo będzie ta gra trwała? Co z bieżącymi odsetkami?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

RAFAMET  2015-03-13 Czy w ramach optymalizacji kosztów funkcjonowania powstanie wspólne dla wszystkich spółek centrum administracyjno-księgowe typowe dla spółek holdingowych jakim jest Rafamet? Bliskość "geograficzna" tych jednostek sprzyja połączeniu. Daje ponadto 100% gwarancję ujednolicenia standardów funkcjonowania.

Nie jest planowane utworzenie wspólnego „centrum administracyjno-księgowego” dla Fabryki Obrabiarek „RAFAMET” S.A. (zatrudnia na 31.03.15 r. 352 osoby) i Zespołu Odlewni „RAFAMET” Sp. z o.o. (zatrudnia na 31.03.15 r. 178 osób). Stan zatrudnienia w tej sferze działalności grupy kapitałowej jest na optymalnie niskim poziomie. Spółki posiadają odrębne systemy informatyczne, których z powodów m.in. kosztowych nie planujemy zmieniać.

SMT  2015-03-13 Jakie są rezultaty działalności GTMS S.A., czyli joint venture z francuską DIMO Gestion Group?

W obecnej chwili wspólne prace nad oprogramowaniem dla spółki GTMS nadal trwają. Wierzymy, że jeszcze w tym roku rozpocznie się sprzedaż nowego produktu na rynku francuskim.

PTI  2015-03-11 Czy Zarząd Zastalu zobowiązał się wykupić obligacje w ciągu 7 dni? Jeśli tego nie zrobi należy pisać do administratora zastawu z żądaniem uruchomienia zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczeń z tytułu niewykupionych obligacji.

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

BBIDEV  2015-03-10 Ile wyniesie wkład Liebrecht & wooD w projekt Koneser - 70 mln zł czy 53 mln zł?

Liebrecht&Wood dokapitalizuje projekt kwotą ponad 54 mln zł i może ten wkład powiększyć o dodatkowe 15 mln zł.

SMT  2015-03-10 Spółka w jednym z wywiadów zapowiadała przejęcie BT Travel na rynku francuskim, prawdopodobnie do końca 2014 roku. Czy można poznać aktualny stan tej transakcji?

Po podpisaniu listu intencyjnego nadal analizujemy sytuację spółki BTravel. Prowadzimy due diligence w celu dokonania pogłębionej analizy tego projektu biznesowego.
O zakończeniu procesu i ewentualnym przejęciu lub odstąpieniu od tych planów będziemy informować oficjalnymi kanałami komunikacji.

BBIDEV  2015-03-11 Dlaczego łączny wkład BBI (liczony jako udział wkładu BBI w całkowitym wkładzie obu wspólników) jest o 4,7% wyższy niż udział BBI w docelowej strukturze udziałowej? Jakie są przyczyny i wpływ na wyniki spółki?

Jak rozumiemy pytanie dotyczy Kwartału Centralnego projektu Koneser. Docelowa struktura udziałów jest zbieżna z wysokością wkładów wnoszonych przez partnerów projektu. Grunt wnoszony przez BBID o wartości ok. 60 mln zł był w części (około 14 mln zł) finansowany kredytem. Przyjmując (także po wcześniejszych przeszacowaniach) wkład BBID na poziomie 45,7 mln zł (grunt) oraz 21,8 mln zł wkładu pieniężnego, a także 54 mln zł wkładu L&W (który może zostać powiększony o kwotę do 15 mln zł)otrzymujemy podane w raporcie bieżącym udziały w equity.

ZEPAK  2015-03-08 Czy i w jaki sposób na działalność i rentowność ZE PAK wpływa dumping na rynku węgla kamiennego w Polsce? W szczególności chodzi mi o takie praktyki bankrutującej Kompanii Węglowej.

Właściwej odpowiedzi na to pytanie będzie można udzielić dopiero za jakiś czas, obserwując sytuację na rynku energii. Dziś ZE PAK nie ma wiedzy na temat tego czy producenci energii z węgla kamiennego skorzystają z oferty KW (na ile posiadają elastyczność w stosunku do podpisanych umów z dotychczasowymi dostawcami węgla). Nawet w przypadku gdy skorzystają nie ma pewności czy przełoży się to na cenę energii. Można przypuszczać, że o ile nastąpią jakieś skutki obecnej polityki cenowej KW to będą one raczej negatywne dla producentów energii opierających się na własnych zasobach węgla. Pozostaje natomiast pytanie dotyczące trwałości takiej polityki cenowej KW

ZASTAL  2015-03-11 Czy Zarząd Zastalu zobowiązał się wykupić obligacje w ciągu 7 dni? Jeśli tego nie zrobi należy pisać do administratora zastawu z żądaniem uruchomienia zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczeń z tytułu niewykupionych obligacji.

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

GRAAL  2015-03-06 Z czego wynika tak dynamiczny i systematyczny wzrost przychodów? Czy Państwa zdaniem spółka jest niedowartościowana przy wskaźniki C/Z=7?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

MARVIPOL  2015-03-05 Rynek oczekuje zapowiedzianego przez Zarząd Marvipol SA oddzielenia segmentu motoryzacyjnego od deweloperskiej działalności spółki. Czy przewidywana jest oferta publiczna i jakiej wysokości?

Marvipol SA potwierdza działania zmierzające do wydzielenia segmentu motoryzacyjnego i jego debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zarząd stawia przed sobą główne cele:

a. Uzyskanie wiarygodnej rynkowej wyceny działalności motoryzacyjnej,
b. Umożliwienie potencjalnym inwestorom wyboru profilu działalności gospodarczej w ramach aktywności Spółki dzielonej lub Spółki przejmującej,
c. Zwiększenie przejrzystości Grupy Kapitałowej Marvipol dla akcjonariuszy i potencjalnych inwestorów.

W wyniku podziału wszyscy dotychczasowi akcjonariusze Spółki dzielonej (Marvipol SA) otrzymają analogiczne odzwierciedlenie bieżącego akcjonariatu w nowo wyemitowanych akcjach Spółki przejmującej. Szczegóły związane z procedurą przydziału akcji Spółki przejmującej zostaną opisane w planie podziału.

ZASTAL  2015-03-05 Zarząd i Rada Nadzorcza milczą w temacie wykupu obligacji. Czy Prezes Matusik odpowiada jeszcze za komunikację z inwestorami?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

PTI  2015-03-05 Co się dzieje z wykupem obligacji ZST 0215?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

PGSSOFT  2015-03-04 Dlaczego Spółka nie reaguje na prośby akcjonariuszy, by się przenieść na GPW? Czy można liczyć na to, że w tym roku PGS Soft. przeniesie się na rynek główny?

Szanowni Państwo,
Naprawdę staramy się wsłuchiwać w głosy nawet najmniejszych inwestorów. Jednak argument za przenosinami na główny parkiet jest taki, że być może akcje by podrożały, bo tam rynek wycenia wyżej spółki. To nie jest argument bezsensowny, ale też trudno go teraz brać jako kluczowy. Gdybyśmy przenieśli się na GPW wówczas: wynik finansowy spółki zostałby obniżony o wycenę opcji pracowniczych; musielibyśmy wdrożyć MSR (dodatkowe koszty); Musielibyśmy zmienić audytora (obecny ma politykę by nie obsługiwać spółek z GPW); ponieślibyśmy koszty prospektu emisyjnego. W sumie więc wymagałoby to sporego wysiłku. Nie twierdzimy, że to bez sensu, ale na pewno wolimy się koncentrować na wzroście obrotów i zysków. Wydaje się, że ta polityka przynosiła dotychczas zdecydowanie lepszą wartość dla akcjonariuszy niż potencjalny jednorazowy wzrost ze względu na przenosiny na GPW. Nadal uważamy, że to naturalny krok w przyszłości, ale po prostu nie najważniejszy.

ZASTAL  2015-03-04 Szanowni Państwo, Co się dzieje z wykupem obligacji ZST 0215?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

BBIDEV  2015-02-27 Czy wyniki spółki za 2014 r. będą dobre?

23 marca 2015 roku Spółka opublikuje sprawozdanie roczne za rok 2014 i przed upublicznieniem tego raportu okresowego nie możemy odnosić się do tego, jakie będą wyniki finansowe za rok 2014.

MNI  2015-03-02 Czy w tym MNI jeszcze jest ktoś? Czy tylko komornik lata?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

MBFGROUP  2015-02-26 Kiedy uzyskają Państwo status Autoryzowanego Doradcy na rynku Aero? W planach było to na początku 2015 roku, ale brak informacji w tym temacie.

Obecnie jesteśmy w trakcie formowania podmiotu na terenie Rumunii, prawdopodobnie w jej stolicy, Bukareszcie. W tym też celu spółka zawarła list intencyjny. Sygnatariuszami przedmiotowego Listu są: (a) spółka dysponująca wieloletnim doświadczeniem na polskim rynku kapitałowym, w szczególności w zakresie przygotowywania i przeprowadzania emisji prywatnych i publicznych, posiadająca licencję autoryzowanego doradcy rynku NewConnect oraz autoryzowanego doradcy rynku Catalyst oraz (b) rumuńska spółka zajmująca się zawodowo reprezentowaniem interesów kontrahenta oraz obsługą i doradztwem prawnym na terenie Rumunii. Ostateczne zawiązanie spółki winno mieć miejsce w pierwszej połowie kwietnia. Po tym natychmiast występujemy do giełdy bukaresztańskiej o przyznanie statusu autoryzowanego doradcy AeRO.

MBFGROUP  2015-02-24 Czy władze Vabun S.A są zainteresowane upublicznieniem spółki i debiutem na rynku NewConnect lub GPW? Jeśli tak, to kiedy chcieliby Państwo ten proces przeprowadzić oraz czy będzie on poprzedzony emisją akcji dla inwestorów instytucjonalnych lub indywidualnych?

Umowa inwestycyjna podpisana ze współzałożycielami spółki VABUN SA zakłada jej upublicznienie, ale dopiero w momencie spełnienia warunków brzegowych, takich jak np: poziom przychodów i zysku netto, kapitały własne, rozwój projektu. Na tym etapie jeszcze nie zostało określone czy będziemy mieli do czynienia z ofertą prywatną czy publiczną.

MBFGROUP  2015-02-25 Czy wobec tak wielu inwestycji spółka zachowa dynamikę przychodów i zysku w 2015 roku? Co z dywidendą?

Będziemy starali się zachować dynamikę na poziomie zarówno przychodu jak i zysku netto. Szczegółowe dane i plany wyniku finansowego będziemy jednak mogli podać dopiero w okolicach połowy 2015 roku. Dywidenda powinna się pojawić już w 2016 roku, co z punktu widzenia tego jak wyglądały finanse spółki jeszcze 2-3 lata temu jest (naszym zdaniem) wynikiem i osiągnięciem kadry zarządzającej.

BBIDEV  2015-02-21 W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie z dnia 2015-02-08, należy podkreślić, iż kolejna emisja akcji miałaby fatalny wpływ na ich już i tak bardzo niską wycenę, co za tym idzie ciężko by było pozyskać w ten sposób kapitał na pokrycie bieżących zobowiązań, co zastępowane jest rolowaniem każdej możliwej formy coraz droższego zadłużenia, co od dłuższego czasu jest dyskontowane w wycenie akcji przez rynek. Gdzie w tym świetle zapowiadane niesamowite zyski w latach 2014+?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

MBFGROUP  2015-02-22 Kiedy oczekiwane są jakieś pierwsze efekty w związku ze sprzedażą kosmetyków i perfum Vabun?

Nie wykluczone, że pierwsze wyniki sprzedażowe - a co za tym idzie wyniki finansowe mające także wpływ na wyniki MBF Group S.A. - pojawią się jeszcze w I półroczu 2015 roku. Obecnie skupiamy się jednak na inwestycji w projekt oraz na podpisywanie kolejnych umów dystrybucyjnych z sieciami handlowymi.

SUNTECH  2015-02-20 Na forach publicznych pojawiła się informacja o straconym kontrakcie z Telestradą i o tym, że Telestrada w związku z powyższym szykuje pozew opiewający na kwotę siedmiocyfrową. Czy mogą państwo ustosunkować się do tych informacji?

Dzień Dobry,
dziękuję za pytanie.
Spółka Suntech nigdy nie była związana żadnym kontraktem z firmą Telestrada.
Nie mamy też żadnych informacji, żeby spółka Telestrada szykowała przeciwko spółce Suntech jakikolwiek pozew.
W związku z wysoko spekulacyjnym i nieprawdziwym charakterem informacji publikowanych na forum niezwłocznie podejmiemy odpowiednie kroki w celu zaprzestania ich rozpowszechniania.
Z poważaniem,
Magdalena Jabłońska, Manager ds. PR i Marketingu, Suntech S.A.

I3D  2015-02-17 Dlaczego Zarząd przestał odpowiadać na pytania?

Przepraszamy za pewną zwłokę w odpowiedzi na ostatnio zadane pytania na Akcji Inwestor. Występowały pewne problemy techniczne powodujące, iż trafiały one do nas z opóźnieniem. Ostatni zaś okres upłynął nam w wyjazdach służbowych. Chcemy teraz w miarę możliwości nadrobić zaległości.

SMT  2015-02-17 Jak wygląda ekspansja zagraniczna spółki jeśli chodzi o outsourcing usług informatycznych. Czy udało się wejście na rynki niemiecki, skandynawski, brytyjski, francuski?

SMT Software Services oferująca usługi outsourcingu IT w ostatnim czasie wzmocniła swoje działania sprzedażowe na rynkach zagranicznych. Na rynku brytyjskim działa spółka zależna SMT Software UK LTD z siedzibą w Londynie pozyskując wciąż nowe kontrakty i obsługując między innymi takie spółki jak: np. Primark, Yellow Line Parking, Ingage, De Poel. Na rynku niemieckim działa spółka SMT Software GmbH we Freiburgu, do jej klientów należą na przykład niemiecki Viessman i spółka Adnologies. Kolejnym z rozważanych kierunków ekspansji jest faktycznie rynek skandynawski. Planom zwiększenia obecności w Skandynawii towarzyszy inicjatywa rozbudowy trójmiejskiego oddziału SMT Software Services, który, ze względu na położenie geograficzne, idealnie nadaje się do obsługi tamtejszego regionu. Obecnie jesteśmy na etapie poszukiwania partnerów biznesowych na tym rynku. Na ten moment spółka nie ma skonkretyzowanych planów w zakresie oferowania outsourcingu usług IT na rynku francuskim.

SMT  2015-02-17 Spółka tradycyjnie opowiada o Satisie oraz iAlbatrosie jako głównych motorach wzrostu, ale chciałbym zapytać o pozostałe spółki Grupy: Jakie są losy Sorcersoft, Nobo Solutions oraz Mobicare? Jakiego rzędu obroty generują, jaki jest poziom docelowy tychże i kiedy jest spodziewane osiągnięcie rentowności tych projektów? Dziękuję za odpowiedź.

Spółka MobiCare osiągnęła mniejszą od przewidywanej dynamikę pozyskiwania klientów, dlatego rozważamy możliwość połączenia tego biznesu z działalnością spółki SATIS GPS, która stale rozwija swoje usługi w zakresie monitoringu GPS i geolokalizacji w formule B2B.
Bardzo wyspecjalizowana działalność spółek Sorcersoft i NOBO Solutions nie generuje istotnych z punktu widzenia grupy kapitałowej przychodów. Ich wyniki nie wpływają jednak negatywnie na skonsolidowany wynik grupy. Obie spółki są beneficjentami programów unijnych. Jeżeli w określonym czasie spółki te nie osiągną zadowalających wyników będziemy rozważali ich zamknięcie lub sprzedaż posiadanych udziałów.

BBIDEV  2015-02-08 W nawiązaniu do powtarzającego się od lat twierdzenia Zarządu o zwiększaniu wartości dla Akcjonariuszy, proszę o podanie sumarycznych kwot jakie BBI Development pozyskał podczas wszystkich emisji akcji, obligacji, kredytów. Proszę również przedstawić swoim Akcjonariuszom ostateczny bilans dotychczasowych inwestycji.

Pragniemy podkreślić, że spółka nie emitowała akcji od 5 lat, czyli odkąd zaszły zmiany w strukturze właścicielskiej i zarządczej. Informacje na temat bieżącego zadłużenie z tytułu kredytów i obligacji przekazywane są w raportach okresowych, a informacje na temat obecnie realizowanych i zakończonych projektów znaleźć można m.in. na stronie www Spółki. Warto podkreślić, że pozyskane dotychczas projekty, jak np. Plac Unii, Sezam czy Złota 44, są projektami wyróżniającymi się na tle rynku, a zarazem nie wymagają one od spółki bardzo wysokich nakładów finansowych.

I3D  2015-02-17 Czy wobec spółki lub spółek zależnych prowadzone są postępowania egzekucyjne?

Obecnie zarówno wobec samej i3D S.A. jak i spółek z grupy nie są prowadzone sądowe postępowania egzekucyjne lub egzekucje na majątku w innej formie.

BBIDEV  2015-02-16 Jaki wpływ na bilans i wyniki grupy będzie miała sprzedaż projektu Plac Unii, czy zostanie zaksięgowana po cenie maksymalnej?

Wpływ sprzedaży projektu na wyniki odzwierciedlony zostanie w raporcie rocznym za rok 2014, który opublikowany zostanie 20 marca oraz w kolejnych raportach okresowych, wraz z rozliczaniem pozostałych transz płatności z tytułu transakcji, związanych z: 1. master lease, czyli uwalnianiem części ceny w związku z awansowaniem najmu powierzchni biurowej, 2. wzrostem efektywności centrum handlowego, który postępuje zgodnie z założeniami, 3. uwolnieniem dodatkowych przychodów, związanych z tzw. wyspami, czynszami od obrotów oraz reklamami.

DUDA  2014-12-06 Czy spółka jest w jakikolwiek sposób zabezpieczona przed wrogim przejęciem?

Ze statusu spółki publicznej oprócz licznych korzyści płyną również zagrożenia, które Zarząd PKM Duda monitoruje na bieżąco. Wrogie przejęcie jest jednym z nich. Jednak według naszych analiz obecna struktura akcjonariatu Spółki, w której dominującą pozycję (32,99 proc. w kapitale zakładowym) ma spółka Cedrob S.A., a istotne pakiety akcji są w posiadaniu instytucji finansowych postrzeganych jako inwestorzy stabilni i długoterminowi, istotnie minimalizuje ryzyko wrogiego przejęcia.

BBIDEV  2015-02-16 Na kiedy zaplanowana jest realizacje budynków M i N (część mieszkaniowa) projektu Koneser?

Uruchomienie ostatniego etapu mieszkaniowego projektu Koneser planowane jest na przełomie 2016 i 2017 roku. W br. planowane jest rozpoczęcie przekazywania mieszkań w kwartale E2 i E4 (sprzedaż zaawansowana w ok. 70%), a na koniec br. planowane jest natomiast rozpoczęcie budowy kwartału E3 (Skarbnica).

BBIDEV  2015-02-11 Dlaczego, zdaniem Zarządu, sprzedaż Placu Unii nie stała się katalizatorem i nie przełożyła się na wzrost kursu akcji? Stało się wręcz przeciwnie. Czy w związku z tym, wydarzenie to, odtrąbione jako sukces - w rzeczywistości zasługuje, żeby je za takie uznawać ?

W opinii Zarządu realizacja i sprzedaż projektu Plac Unii na wymagającym rynku jest sukcesem. Transakcja ta wpłynie na poprawę wskaźników zadłużenia i umożliwia aktywizację kolejnych kluczowych projektów: wyburzanie Centrum Marszałkowska (d. Sezam) już się rozpoczęło, a start budowy planowany jest na 3/4Q 2015; w najbliższym czasie spodziewane jest podpisanie umowy joint venture z Liebrecht&WooD dotyczącej kwartału centralnego Konesera - rozpoczęcie budowy tego projektu o pow. około 48 tys. mkw., obejmującego część handlową, Muzeum Wódki, hotel i biura planowane jest na 3Q br. zaś w kwietniu br. planowane jest wznowienie sprzedaży apartamentów w projekcie Złota 44. Wierzymy, że wszystkie te zdarzenia znajdą pozytywne odzwierciedlenie w wycenie Spółki.

BBIDEV  2015-02-04 Dlaczego Zarząd przestał odpowiadać na pytania?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

I3D  2015-02-03 Czy spółka w dalszym ciągu bierze udział w Akcji Inwestor ?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

HERKULES  2015-02-03 Dlaczego w firmie jest tak duża rotacja operatorów żurawi samojezdnych i jaki jest stan techniczny tych żurawi?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

REDWOOD  2015-02-01 Wskaźniki płynności Spółki są bardzo niskie a rotacje należności i zobowiązań bardzo niepokojące (kiepskie). Czy Spółka utraciła płynność czy radzi sobie jeszcze?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

SKOTAN  2015-02-01 Czy zamierzacie skomercjalizować innowacyjne przerabialnie odpadów chemicznych na energię elektryczną taką, jaką postawiliście w Azotach?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

SMT  2015-01-24 Spółka nie poinformowała o tym, że Wrocławskie Centrum Badań EIT+ w grudniu odstąpiło od zawartej umowy z winy wykonawcy. Jakie będą straty z tego powodu i czy wpłyną one na wykonanie prognozy za rok 2014? Czy inne wykonywane zamówienia publiczne także zagrożone są odstąpieniem lub naliczeniem kar umownych z powodów opóźnień? Czy spółka zamierza opublikować prognozę wyników na rok 2015?

Zdarzenia związane z projektem EIT+ nie wpływają na realizację prognozy wyników SMT SA na 2014 r., ponieważ ostrożnościowo nie zakładaliśmy żadnego konsolidowanego zysku z tego kontraktu w budżecie na rok 2014.
W żadnym z obecnie realizowanych zamówień publicznych przez spółki z grupy SMT SA nie dostrzegamy istotnego ryzyka związanego z możliwością odstąpienia lub opóźnień zawinionych przez wykonawcę. Zarząd spółki SMT SA podejmie decyzję odnośnie publikacji prognoz na rok bieżący w najbliższych tygodniach.

I3D  2015-01-26 Jak przedstawia się sytuacja kontraktu z kontrahentem z Arabii Saudyjskiej?

Do kwestii tej odnieśliśmy się w raporcie za IV kwartał 2014 r.
Podsumowując status należy podkreślić, iż po wielu prezentacjach i opracowaniu konceptu projektu CARAVAN dla KACST w Rijadzie otrzymaliśmy w połowie 2014 r. zlecenie – Purchase Order na stworzenie i wdrożenie tego projektu. W między czasie jednak negocjowana była i jest umowa specyfikująca zasady finansowania, odpowiedzialności oraz zakresu prac poszczególnych partnerów i wykonawców w projekcie. Należy bowiem pamiętać że jest to niezwykle złożony projekt wymagający współpracy wielu wykonawców (specjalnie zaprojektowana ciężarówka wraz z naczepą ma być wyposażona w sprzęt multimedialny oraz oprogramowanie i aplikacje a całość dowieziona do Rijadu i tam przetestowana. Koniecznym jest wyraźne ustalenie zasad współpracy i kwestii przechodzenia odpowiedzialności, w tym finansowej, u poszczególnych członków projektu oraz zapewnienie gwarancji jego finansowania. Trwające rozmowy doprowadziły m.in. do zmiany dostawcy ciężarówki, oraz zmiany zasad finansowania. Ze swej strony biorąc pod uwagę wartość zamówienia chcemy zabezpieczyć interesy spółki związane z finansowaniem projektu. Negocjacje niewątpliwie opóźnia odległość miejsca realizacji projektu oraz odmienne zwyczaje kulturowe. Zamawiający deklaruje chęć zawarcia kontraktu, tym niemniej zdajemy sobie sprawę, że rozmowy przeciągają się ponad miarę. Jesteśmy jednak zdeterminowani by je kontynuować i zakończyć sukcesem.

IPOPEMA  2015-01-19 PB podaje,że M.Sołowow zainwestował w spółkę OncoArendi Therapeutics poprzez Ipopema 112 FIZAN. Jak ja mógłbym zainwestować w tą spółkę?

Z zasady nie komentujemy informacji na temat inwestycji funduszy zarządzanych przez IPOPEMA TFI. Pańskie pytanie o możliwość inwestycji w OncoArendi Therapeutics Sp. z o.o. powinno być skierowane bezpośrednio do spółki (ze względu na fakt, że jest to spółka prywatna, możliwość inwestycji w jej udziały mogą mieć podmioty, do których decyzją wspólników skierowana zostanie emisja nowych udziałów).
Z poważaniem,
Marcin Kurowski
Dyrektor Operacyjny

NORTCOAST  2015-01-21 Grupa North Coast miała stratę w 2013 r., ale ten rok ma być lepszy portalspozywczy.pl: "North Coast, dystrybutor produktów spożywczych, w 2013 roku zwiększył przychody skonsolidowane o ponad 8 proc., ale grupa zanotowała w tym czasie stratę netto. Jednak w tym roku grupa spodziewa się poprawy w produkcji i w osiąganych wynikach." Tak mnie zastania czy nie sfałszowaliście raportu. Ostatni sprawa powinna iść do sądu.

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

EUROTEL  2015-01-21 Czy fakt, że spółka wypłaci w najbliższych dniach dywidendę za 2013 r., oznacza, że w tym roku wypłaci w ogóle najprawdopodobniej dwie dywidendy (bo także i tę za 2014)? Czy w 2015 r. planowane są inwestycje w kolejne sklepy sieci iDream? Jeśli tak, to ile tych nowych sklepów powstanie?

Rzeczywiście - wypłata dywidendy za 2013 rok przypada na 3 lutego 2015 roku. W przypadku uchwalenia przez WZA dywidendy za 2014 rok, możliwe jest, że będzie ona wypłacona również w 2015 roku, jednak nie będą to dwie dywidendy, tylko wypłata nastąpi ewentualnie za dwie dywidendy w jednym roku.
Odnośnie sieci iDream, to w najbliższym czasie planujemy otwarcie salonu w Toruniu, a kolejnego salonu pod koniec roku w Łodzi.

VINDEXUS  2015-01-18 Czy Vindexus brał pod uwagę przeprowadzenie transakcji pozyskania wierzytelności do windykacji na zasadzie subpartycypacji, jak niedawno dokonał tego Kredyt Inkaso?

W najbliższym okresie GPM Vindexus nie będzie pozyskiwał wierzytelności na zasadzie subpartycypacji. Niw wykluczamy takich przedsięwzięć w terminach dalszych.

JHMDEV  2015-01-21 Czy firma nabyła halę Ostróda?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

PULAWY  2015-01-23 Przyłączam się do pytania, czy spółka zamierza wypłacić dywidendę za rok 2013/2014 ?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

I3D  2015-01-22 Proszę o odniesienie się do obecnych notowań I3D .

Naszym zdaniem notowania spółki tj. zanotowane ostatnio spadki kursu nie znajdują uzasadnienia w obecnej sytuacji i pozycji spółki, czy też perspektywach jej rozwoju. Rok 2014 nie zakończył się satysfakcjonującymi nas wynikami. Choć samo i3D odnotowało zysk z działalności gospodarczej, na poziomie skonsolidowanym grupa poniosła stratę. Mieliśmy ambicje osiągnięcia lepszych rezultatów. Na ostateczny wynik wpływ miało m.in. przesunięcie realizacji dużej części kontraktu dla mBanku, wysokie koszty finansowe oraz inwestycje w nowe projekty. Te ostatnie powinny już w tym roku przynieść oczekiwane zyski. Biorąc pod uwagę wartość podpisanych i negocjowanych kontraktów perspektywy na 2015 rok oceniamy bardzo dobrze. Nasza oferta w coraz większym stopniu opiera się o wytworzone i przetestowane na pierwszych wdrożeniach produkty, takie jak Quazar3D oraz Flooid. W tym zakresie liczymy na skokowy wzrost sprzedaży w tym roku, co również powinno się przełożyć na zwiększenie marży. Nowym dla nas segmentem rynku gdzie udanie zadebiutowaliśmy jest branża finansowa. O sukcesie w tej dziedzinie świadczy otrzymana w zeszłym tygodniu wspólnie z mBank nagroda Best of Show na Finovate Europe 2015 za opracowanie i wdrożenie konceptu tzw. light branch czyli bankowej placówki nowej generacji opartej o system Flooid i interaktywne aplikacje. Wierzymy, że w tym roku będziemy mieli okazje do kolejnych wdrożeń co potwierdza olbrzymie zainteresowanie naszą ofertą w trakcie Show.

BBIDEV  2015-01-20 Kiedy zostanie podpisana ostateczna umowa inwestycyjna, dotycząca realizacji kwartału centralnego Koneser?

Finalizacji umowy spodziewamy się w najbliższych tygodniach.

SMT  2015-01-20 Poproszę o przedstawienie spółki SMT Systems Integration. Interesuje mnie, jakie projekty realizuje ta spółka, wielkość zespołu oraz przychody. Nie mogę znaleźć strony internetowej tej firmy, więc zastanawiam się, czy rozpoczęła już działalność.

Spółka SMT Systems Integration realizuje projekty informatyczne przede wszystkim jako podwykonawca spółek z grupy kapitałowej SMT SA. Przy tej formie współpracy, na dzień dzisiejszy, nie ma potrzeby tworzenia strony internetowej dla spółki. Zespół SMT Systems Integration składa się z ponad 100 osób. Skonsolidowane wyniki finansowe spółki za 2014 rok będziemy mogli ogłosić po publikacji raportu SMT SA za IV kwartał 2014, czyli po 02.03.2015 r.

WASKO  2015-01-15 Czy spółka porozumiała się GITD w sprawie noty obciążeniowej?

Spółka odesłała notę obciążeniową jako bezzasadną. Do chwili obecnej nie podjęto innych działań.

NICOGAMES  2015-01-12 Kiedy będą jakiekolwiek informacje od spółki?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

KCI  2014-12-29 Czy zarząd Spółki może wytłumaczyć drobnym akcjonariuszom dlaczego w transakcjach pakietowych sprzedał akcje FAM po 0,45 zł podczas, gdy trwa wezwanie po 0,54 zł?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

KOPEX  2015-01-08 Kopex postrzegany jest jako jedna z niewielu firm, które odpowiadają na pytania czytelników "Pulsu Biznesu", a tym czasem w ostatnio zadanym pytaniu zamiast odpowiedzieć podają jakiś dziwny adres email: "2014-12-22 w jaki sposób firma zabezpiecza się przed niewypłacalnością kontrahentów z Rosji czy Argentyny? Gospodarki tych krajów, wiemy od nie od dziś, są na krawędzi katastrofy. "Pytania proszę kierować na adres Kopex@jjs.com.pl lub telefonicznie (+48 22 621 56 12)."

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

IFSA  2015-01-08 W związku z bezprawna decyzją GPW o wykluczeniu akcji spółki z indeksu MWIG40 oraz WIG250, czy nie zasadnym jest zawiadomienie prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez zarząd GPW oraz ewentualnie przez przedstawiciela KNF p. Roberta Wachałę? W tym przypadku dostrzegając określone różnice w zakresie terminologii, można przyjąć, że przestępstwo stypizowane w art. 231 § 1 k.k. pod względem istoty konstrukcji odpowiada przestępstwom przewidzianym dawniej w art. 286 § 1 k.k. z 1932 r. oraz w art. 246 § 1 k.k. z 1969 r., gdyż dla jego bytu konieczne jest także działanie na szkodę interesu publicznego lub prywatnego. Przestępstwo to musi być zawinione umyślnie, co oznacza, że funkcjonariusz publiczny musi obejmować swoim zamiarem (bezpośrednim lub ewentualnym) zarówno przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków (w wyniku działania lub zaniechania), jak i „działanie” na szkodę interesu prywatnego. Czy spółka zawiadomi prokuraturę?

Spółka jest zdania, że brak jest podstaw do skierowania zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę Spółki przez Zarząd GPW lub przedstawiciela KNF w komitecie indeksów giełdowych. Emitent uważa, że takie działanie byłoby niecelowe, jednakże Emitent zwraca uwagę, że do uznania akcjonariuszy Spółki pozostaje decyzja o samodzielnym dochodzeniu ochrony ich naruszonych praw.

GPW  2015-01-08 Jakie są szanse, że GPW będzie wypłacać dywidendę w kolejnych latach?

Zamiary GPW dotyczące wypłaty dywidendy z zysku za rok 2014 oraz w latach kolejnych zostały wyrażone w nowej polityce dywidendowej Spółki, która została opublikowana raportem bieżącym nr 30/2014 w dniu 29 października 2014 r. (http://www.gpw.pl/raport_biezacy?geri_id=341). Zgodnie z jej treścią, począwszy od podziału zysku za rok 2014, intencją Zarządu GPW jest rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu corocznej wypłaty dywidendy na poziomie powyżej 60% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej GPW za dany rok obrotowy, skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych. Dodatkowo, w przypadku podziału zysku za lata 2014 i 2015, Zarząd Giełdy zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy na poziomie 2,40 zł brutto na jedną akcję za 2014 r. i 2,60 zł brutto na jedną akcję za 2015 r.
Ostatecznie decyzję w sprawie wypłaty dywidendy podejmuje Walne Zgromadzenie GPW.

MIRBUD  2015-01-01 Dlaczego spółka nie podała, że sąd wydał wyrok o zasądzeniu kary umownej za opóźnienie w zakończeniu budowy hotelu Hilton w Warszawie na prawie 18 mln złotych?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

BBIDEV  2015-01-02 Czy Pan Maciej Radziwiłł pójdzie w ślad Noble Funds TFI S.A. i niebawem pozbędzie się reszty swoich akcji BBI Development jako nierokujących na poprawę wartości dla Akcjonariuszy, ze względu na kolejne rolowanie zadłużenia i brak wypłaty dywidendy po sprzedaży NPU?

Pytanie dotyczy decyzji inwestycyjnej akcjonariusza Spółki, zatem zarząd nie jest jego właściwym adresatem. Spółka zgodnie ze strategią koncentruje się na realizacji przedsięwzięć deweloperskich - m.in. Centrum Marszałkowska, Kwartału Centralnego Konesera czy Złotej 44 - w celu zwiększania wartości dla Akcjonariuszy.

PZU  2015-01-05 Czy spółka będzie wypłacać akcjonariuszom na dzień 30-06-2007 odszkodowanie za niewypłaconą dywidendę za rok 2006?

Jakiekolwiek żądania pod jakimkolwiek tytułem prawnym zapłaty za tzw. „niewypłaconą dywidendę za rok 2006” są bezpodstawne. Prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego z 11 lutego 2015 roku, zostało oddalone powództwo przeciwko PZU SA o uchylenie uchwały w sprawie podziału zysku PZU SA za rok obrotowy 2006 i przeznaczenia jego na
na kapitał zapasowy oraz ZFŚS.

RAFAMET  2015-01-07 Czy w związku z opóźnienieniem w budowie Nowej Hali Montażu spółka będzie dochodzić odszkodowania wynikającego z przekroczenia terminów zawartych w umowie?

Nie ma opóźnienia budowy „Hali Montażu II”. Zakres prac uległ zmianie, stąd też kilkutygodniowe przesunięcie terminu oddania do eksploatacji tego obiektu. Obecnie czekamy na pisemną decyzję Urzędu Nadzoru Budowlanego zezwalającego na eksploatację hali (po jej otrzymaniu obowiązuje 14 dniowy termin uprawomocnienia się decyzji).

SMT  2015-01-06 Jaki jest obecny udział Satis GPS w polskim rynku systemów monitoringu GPS? Czy udział ten wzrósł w 2014 roku? Ile obecnie osób zatrudnionych jest w spółkach należących do grupy SMT? Kiedy spodziewane jest poznanie wyników programu pilotażowego prowadzonego przez iAlbatrosa dla GDF Suez?

1 Jaki jest obecny udział SATIS GPS w polskim rynku systemów monitoringu GPS? Czy udział ten wzrósł w 2014 roku?
Na początku roku 2014 SMT SA wydzieliła markę SATIS GPS jako osobną spółkę zależną z wewnętrznego business unitu SATIS w SMT Software, który od 2010 roku działał na rynku monitoringu GPS. Nowa spółka jest w 100% zależna od SMT SA. Szacujemy, że w ciągu 4 lat od powstania systemu, SATIS objął swoim zasięgiem około 7% polskiego rynku systemów monitoringu GPS. Rok 2014 był dla działalności SATIS rokiem przekształceń i czasem ukonstytuowania się jej jako samodzielnie funkcjonującej spółki.

2 Ile obecnie osób zatrudnionych jest w spółkach należących do grupy SMT?
Wszystkie spółki zależne stanowią łącznie zespół zbudowany z 1000 osób. Przypominamy, że w branży IT popularnym modelem relacji łączącej pracownika z pracodawcą jest współpraca kontraktowa. Dlatego znacząca część zespołu w naszych spółkach współpracuje z nami w ramach kontraktowego świadczenia usług.

3 Kiedy spodziewane jest poznanie wyników programu pilotażowego prowadzonego przez iAlbatrosa dla GDF Suez?
Kiedy zakończy się program pilotażowy i iAlbatros podpisze umowę z GDF Suez spółka będzie informowała o tym fakcie w formie raportu bieżącego kanałami giełdowymi. Obecnie GDF Suez nadal dokonuje rezerwacji hotelowych w systemie iAlbatros w ramach programu pilotażowego testując funkcjonalność systemu.

KOPEX  2014-12-22 w jaki sposób firma zabezpiecza się przed niewypłacalnością kontrahentów z Rosji czy Argentyny? Gospodarki tych krajów, wiemy od nie od dziś, są na krawędzi katastrofy.

Pytania proszę kierować na adres Kopex@jjs.com.pl lub telefonicznie (+48 22 621 56 12).

MBFGROUP  2014-12-27 Jak się zapatrujecie na inwestycje w przedsięwzięcia proekologiczne i takie, które mają silne wsparcie ze strony Unii Europejskiej? Czy coś takiego jest w planach, czy staracie się o pozyskanie środków z Brukseli?

Obecnie oczekujemy na szczegóły w sprawie nowych programów pomocowych UE. Na pewno będziemy obserwować możliwości jakie płyną z dofinansowania projektów ze środków Unii Europejskiej. Nie wykluczone, że powołamy wspólnie z partnerami biznesowymi jakiś podmiot typu Venture Capital, który mógłby inwestować środki w innowacyjne projekty (fundusz współfinansowany ze środków UE).

KOPEX  2014-12-25 Czy wobec obecnej sytuacji na rynku węgla i dopiętego sposobu finansowania kopalni oraz wielu innych zagrożeń, Spółka nie rozważa zawieszenia projektu "kopalnia"?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

BBIDEV  2014-12-29 Jak długo jeszcze Spółka będzie rolować swoje długi poprzez aneksowanie aneksów do harmonogramów spłat kredytów oraz rolowanie w nieskończoność obligacji?

W ten sposób spółka elastycznie dostosowuje strukturę i formę finansowania do bieżących potrzeb kapitałowych, związanych z realizacją przedsięwzięć deweloperskich.

PZU  2014-12-25 Jaki jest Termin i planowana wysokość wypłaty dywidendy za 2014 rok? Na jaki dzień należy posiadać akcje, aby były uprawnione do wypłaty tej dywidendy?

Decyzję o terminie i wysokości dywidendy z akcji PZU, po podziale wyniku finansowego za 2014 rok, podejmie Walne Zgromadzenie PZU, którego termin nie został jeszcze wyznaczony.
Rekomendacja Zarządu dotycząca płatności dywidendy będzie zgodna z polityką dywidendową PZU.

BBIDEV  2014-12-24 Czy Zarząd rozważa publiczną emisję obligacji?

Obecnie nie ma takich planów, ale nie można wykluczyć tego w przyszłości, ponieważ Spółka każdorazowo poszukuje optymalnych źródeł finansowania swojej działalności, biorąc pod uwagę m.in. koszty i terminy pozyskania kapitału.

BBIDEV  2014-12-23 Co z projektami Pasaż Simonsa, Hale Banacha?

Nad tymi projektami trwają prace – obecnie są one na etapie uzyskiwania niezbędnych zgód administracyjnych.

CYFRPLSAT  2014-12-19 Czy zarząd bierze pod uwagę (i jak poważnie) emisje obligacji, kierowane także do inwestorów indywidualnych?

Dzień dobry. Na chwilę obecną zostało zwołane NWZA Spółki, w sprawie wyrażenia zgody na umożliwienie spółce dokonania emisji obligacji w przyszłości. Na tę chwilę Zarząd Spółki nie podjął decyzji w sprawie emisji obligacji, ich rodzaju oraz grupie odbiorców. W momencie podjęcia takiej decyzji przez Zarząd, Spółka poinformuje o tym fakcie w stosownym terminie i w sposób przewidziany obowiązkami informacyjnymi spółek publicznych.

PKNORLEN  2014-12-19 Jaka kombinacja cen ropy i kursu dolara jest najkorzystniejsza dla spółki? Proszę o wyjaśnienie.

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, gdyż na wyniki spółki bardziej od cen ropy naftowej wpływa popyt (sprzedaż) oraz różnica pomiędzy cenami produktów ropopochodnych (paliw, petrochemikaliów) a ceną ropy naftowej, czyli marża downstream. A zmiany tej marży zależą nie tylko do cen ropy naftowej, ale także od globalnego popytu na paliwa i produkty petrochemiczne oraz od przyczyn zmian ceny ropy naftowej. Na przykład, obecnie cena ropy spada, bo jest za dużo podaży, więc marża downstream rośnie. Ale gdyby cena ropy spadała z powodu załamania wzrostu gospodarczego, mielibyśmy do czynienia z sytuacją niekorzystną dla spółki. Kurs złotego ma niewielki wpływ na marże, bo zarówno ceny produktów jak i ceny ropy są notowane w USD (paliwa i ropa naftowa) i EUR (petrochemia).
Kurs złotego wpływa natomiast na ceny paliw na stacjach benzynowych i na popyt na paliwa, ale i tu nie ma prostej relacji, że słabszy kurs PLN to droższe paliwo. Umocnienie się dolara wobec euro i innych walut (także PLN), zwykle powiązane ze spadkami cen ropy naftowej, obecnie ten spadek pogłębia.

PZU  2014-12-19 Kurs spółki ostatnio zmizerniał. Proszę mnie przekonać, że warto trzymać akcje spółki.

Sytuacja fundamentalna Spółki jest bardzo dobra, co potwierdzają ostatnie opublikowane wyniki finansowe Grupy PZU, dostępne na: http://www.pzu.pl/relacje-inwestorskie/raporty-okresowe-biezace/okresowe.
Nie komentujemy bieżących wahań kursu akcji PZU.

BBIDEV  2014-12-19 Gratulacje sprzedaży Placu Unii. Czy Zarząd będzie rekomendował akcjonariuszom wypłatę dywidendy za 2014 rok?

Sprzedaż Plac Unii wpłynie przede wszystkim na poprawę wskaźników zadłużenia i aktywizację innych kluczowych projektów Spółki (Centrum Marszałkowska, Złota 44, Kwartał Centralny Centrum Praskiego Koneser czy Roma Tower). Decyzja odnośnie do podziału zysku należy do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Rekomendacja Zarządu dot. podziału zysku za rok 2014 sformułowana zostanie z odpowiednim wyprzedzeniem przed WZA Spółki.

BBIDEV  2014-12-18 Na ile był wyceniony kwartał centralny w księgach? Czy umowa sprzedaży będzie miała wpływ na wyniki Q4?

Na koniec września 2014 wycena księgowa Kwartału Centralnego wyniosła ok. 68 mln zł, przy czym nieruchomość w ok. 15 mln zł była finansowana kredytem bankowym. Wpływ umowy na wyniki odzwierciedlony zostanie w sprawozdaniu finansowym.

BBIDEV  2014-12-17 Kiedy można oczekiwać sprzedaży Placu Unii?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

IFSA  2014-12-16 Z moich obserwacji wynika, że animatorzy zatrudnieni przez spółkę grają na krótko i zaniżają kurs akcji. Ich zagrywki z lawiną zleceń fałszują obraz spółki i czynią ją wysoko spekulacyjną. Czy nie należy rozważyć rozwiązania umowy z animatorami?

Spółka otrzymywała liczne sygnały, że animatorzy Spółki działali nie efektywnie i powodowali zniekształcenie obrazu Spółki na rynku. Spółka podjęła decyzje o rozwiązaniu wiążących Umów o czym informowała raportami bieżącymi nr 158/2014 z dnia 23.12.2014r. Umowa z Domem Maklerskim BDM S.A. z siedzibą w Bielsku- Białej oraz 157/2014 z dnia 22.12.2014r. Domem Maklerskim BZ WBK S.A. z siedzibą w Poznaniu. Umowy ulegną rozwiązaniu z dniem 31.01.2015 r.

MBFGROUP  2014-12-16 W raportach informowali państwo o jakichś inwestycjach krótkoterminowych (na GPW lub NewConnect). Czy doszło do nich? Czy spółka zamknęła te inwestycje i z jakim wynikiem?

Spółka na bieżąco monitoruje możliwości krótkoterminowych inwestycji na GPW lub NC. Otrzymujemy również oferty objęcia akcji, które z uwagą rozpatrujemy. Jeśli potencjał inwestycji jest obiecujący, to decydujemy się na mniejsze lub większe zaangażowanie kapitałowe. Ostatnia oferta pierwotna w jakiej uczestniczyliśmy w IV kwartale 2014 roku przyniosła zwrot kapitału na poziomie ok. 70%.

MBFGROUP  2014-12-13 Czy wobec coraz lepszych wyników z kwartału na kwartał, spółka będzie chciała wypłacić dywidendę w 2015 roku lub kolejnych latach? Czy jest szansa na przejście na rynek regulowany z NewConnect? Kapitalizacja spółki niedługo będzie mogła pozwalać na taki krok.

Pierwszy możliwy realny termin wypłaty dywidendy to rok obrotowy 2016. Jeśli zdecydowalibyśmy się wypłacić ją za rok 2015, to obecny rok musiałby być rekordowy, a zysk oscylować w granicach około 1 mln pln.

Jest szansa na przejście na rynek regulowany. Naszym celem na wykonanie tego kroku jest 2016 rok.

WASKO  2014-12-08 Czy zarząd spółki uważa, że polityka informacyjna wobec akcjonariuszy mniejszościowych jest wystarczająca? Ile czasu spółka potrzebuje na przygotowanie odpowiedzi na pytania zadawane poprzez portal Puls Biznesu? Czy zakończył się proces odwoławczy z US? Kiedy zakończy się budowa Dolnośląskiej sieci szkieletowej i jakie marże spółka osiąga na budowie sieci światłowodowych? Jaki portfel zamówień ma GK Wasko na rok 2015? Jakich wyników mogą spodziewać się akcjonariusze za IV kwartał 2014 r?

Z powodów technicznych i niezależnych od Spółki nie posiadaliśmy dostępu do platformy umożliwiającej udzielenie odpowiedzi. W przypadku powtórzenia się tej sytuacji można skorzystać z alternatywnego sposobu i zadać pytanie przesyłając je drogą e-mailową na adres: inwestor@wasko.pl. Jeśli chodzi o ogólną politykę informacyjną WASKO S.A. to uważamy ją za właściwą, staramy się, aby głównym i obszernym źródłem informacji dla akcjonariuszy były nasze raporty bieżące i okresowe, w szczególności raporty kwartalne, obejmujące swoim zakresem większą ilość informacji od wymaganej stosownymi przepisami, dając tym samym akcjonariuszom i inwestorom możliwość rzetelnej oceny sytuacji Spółki i Grupy oraz jej perspektyw, jak również zagrożeń i czynników ryzyka.

Odpowiedzi na pytania:
- Proces odwoławczy odbywa się w Izbie Skarbowej w Katowicach i nie został zakończony.
- Budowa Dolnośląskiej sieci szkieletowej realizowana jest zgodnie planem, a ostateczne zakończenie projektu powinno nastąpić w I kwartale przyszłego roku. Spółka nie udziela informacji odnośnie realizowanej marży na poszczególnych projektach.
- Portfel zamówień na rok 2015 na tle lat poprzednich wygląda korzystnie – na chwilę obecną jego wartość przekracza 150 mln zł.
- Odpowiedź na pytanie dotyczące wyników w IV kwartale będzie zawarta w raporcie za IV kwartał br., którego datę publikacji przekażemy nie później niż do końca stycznia 2015 roku.

LETUS  2014-12-06 Istotną pozycją w aktywach spółki na koniec 2013 roku były udziały w Alumast oraz ASSG Group. Czy poza tymi dwiema firmami, Letus posiada udziały w innych? Niestety raport nie podaje listy spółek, w które Letus zainwestował. Jaki udział w ASSG ma Letus i na ile ten udział jest wyceniony w bilansie?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

NORTCOAST  2014-12-08 Czy spółka zostanie wycofana z GPW? Jaka cena za akcję jest ceną godziwą?

decyzja w tym zakresie nie została podjęta. Spółka będzie informować zgodnie z obowiązkami informacyjnymi w formie raportów bieżących. W tym momencie transakcja nie została jeszcze sfinalizowana

KOPEX  2014-12-04 Spółka dywersyfikuje swoją działalność, nie skupiając się wyłącznie na rynku polskim. Problem w tym, że największymi partnerami są firmy z Argentyny i Rosji. Wszyscy wiedzą jaka jest sytuacja walutowa obu państw. Jak firma w związku z tym radzi sobie z odbieraniem należności od tych kontrahentów i czy nie istnieje ryzyko nieotrzymania pieniędzy za usługi lub sprzęt dostarczony przez Kopex?

Nie widzimy ryzyka niedotrzymania tych należności.

Na koniec 3Q’14 wartość zamówień Grupy z rynku rosyjskiego wyniosła niecałe 9 mln PLN.

Kontrakty w Argentynie (backlog na koniec 3Q’14 wynosił ponad 144 mln PLN) rozliczane są w euro.

KOPEX  2014-12-04 Na jakie cele firma przeznaczyła zysk za rok 2013 (proszę o szczegółowe informacje na jakie inwestycje)? Nie powinno to być żadną tajemnicą.

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

KOPEX  2014-12-04 Na jakie cele firma przeznaczyła zysk za rok 2013 ( proszę o szczegółowe informacje na jakie inwestycje)- nie powinno to być zadną tajemnicą !!!

Zgodnie z decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kopex S.A. z 18 czerwca 2014 r. zysk netto za rok obrotowy 2013 został przeznaczony na podwyższenie kapitału zapasowego, na cele rozwojowe spółki. Zgodnie z uzasadnieniem do propozycji uchwały w tej sprawie środki te zostały lub zostaną przeznaczone m.in. na następujące działania:
- prace badawczo rozwojowe zmierzające do opracowania, wytworzenia i zaoferowania nowych, technologicznie zaawansowanych produktów dla przemysłu górniczego na świecie;
- podjęcie inwestycji na zagranicznych rynkach strategicznych;
- realizację inwestycji w obrębie Grupy.
Ponadto zgodnie z uchwałą ZWZ z kapitału zapasowego został zasilony Fundusz Celowy Darowizn kwota 1 mln PLN.
Informacje dostępne są pod adresem http://www.kopex.com.pl/idm,476,idn,3114,news-zwyczajne-walne-zgromadzenie-akcjonariuszy-kopex-sa-w-dniu-18-czerwca-2014-roku.html. Zakres prezentowanych przez Grupę ujawnień nie przewiduje przekazywania bardziej szczegółowych danych.

PKPCARGO  2014-11-28 Jak zmieni się efektywność spółki (np. EBITDA na pracownika) po realizacji programu dobrowolnych odejść?

Grupa PKP CARGO spodziewa się wymiernych korzyści finansowych z wdrażanego Programu Dobrowolnych Odejść (PDO). Dokładny wpływ na efektywność będzie znany gdy znana będzie liczba pracowników, która skorzysta z PDO.
Łączna wartość zobowiązań wynikających z realizacji PDO w PKP CARGO i PKP CARGOTABOR jest szacowana na 87 mln PLN.
Rezerwa na koszty PDO obciąży wyniki finansowe za IV kwartał 2014r. i zostanie ujęta w księgach Grupy po uzyskaniu przez PKP CARGO i PKP CARGOTABOR informacji o faktycznej liczbie pracowników korzystających z PDO.
Pracownicy, którzy skorzystają z PDO nie będą otrzymywać wynagrodzenia od lutego 2015r.
Równolegle zatrudnienie w grupie obniża się w sposób naturalny w związku z przechodzeniem pracowników na emeryturę

BBIDEV  2014-12-03 Czy spółka będzie rolować obligacje?

Zakładamy częściową spłatę i częściowe zrolowanie obligacji zapadających w lutym 2015 r.

KOPEX  2014-12-01 Czy Firma wystąpiła już o koncesje na wydobycie w projektowanej kopalni? Jeśli tak, to proszę podać datę. Jeśli nie, to do kiedy ma zamiar to zrobić?

Projekt budowy kopalni prowadzony jest nie bezpośrednio przez KOPEX SA, lecz przez spółkę zależną KOPEX-EX-COAL Sp. z o.o. O koncesję na wydobycie dla inwestycji „Kopalnia Przeciszów” Kopex-Ex-Coal Sp. z o.o. może wystąpić dopiero po skompletowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów, m.in. planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przeciszów, oraz po uzyskaniu decyzji środowiskowej. Wg założonego harmonogramu winno nastąpić to prawdopodobnie w trzecim kwartale 2015 r.

KOPEX  2014-11-28 "Grupa Kopex w okresie 1-3Q’14 z rynków zagranicznych osiągnęła 429 mln PLN przychodów, co stanowiło 43,8% przychodów ogółem w tym okresie. Jednocześnie Grupa Kopex uchyla się od oceny posunięć biznesowych konkurencji." - Dlaczego Kopex przechwala się zawartymi kontraktami, które już były? Giełda przecież dyskontuje przyszłość i takie tez było moje poprzednie pytanie?

Dane o wartości zamówień Grupy Kopex można znaleźć w publikowanych co kwartał prezentacjach dla inwestorów. Spółka nie publikuje prognoz dotyczących wyników finansowych, ani przyszłej wartości zamówień.

IFSA  2014-11-30 Co spółka zamierza zrobić w związku z haniebną decyzją zarządu GPW odmawiającą spółce uczestnictwa w MWIG40, mimo spełnienia kryteriów?

Jak Spółka informowała raportem bieżącym nr 146/2014 z dnia 28.11.2014r. całkowicie nie zgadza się z decyzją Zarządu GPW S.A. w Warszawie o wykluczeniu Spółki z indeksów giełdowych i uważa, że jest ona nieuzasadniona, dotkliwa i krzywdząca zarówno dla Emitenta jaki i innych uczestników rynku kapitałowego, w tym w szczególności dla inwestorów indywidualnych. Spółka podejmuje wszelkie dostępne środki mające na celu zmianę stanowiska GPW S.A. w szczególności organy Spółki, zarówno Zarząd jak i Rada Nadzorcza są zaangażowane w tą sprawę i przekazały swoje stanowiska na piśmie do Zarządu GPW S.A. przekazując szeroką argumentację, która ma na celu skłonienie GPW S.A. do zmiany obecnego stanowiska

4FUNMEDIA  2014-11-30 Jaki jest ekonomiczny sens pozyskiwania środków z obligacji przy jednoczesnym pożyczaniu przez spółkę dużych środków spółkom powiązanym? Na jaki procent są to pożyczki i jakie są ich zabezpieczenia?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

ZEPAK  2014-11-30 Czy ZE PAK korzysta z zabezpieczeń w postaci kontraktów terminowych (waluty, gaz, energia, stopy procentowe)?

Spółka zależna od ZE PAK, tj. Elektrownia Pątnów II Sp. z o.o., korzysta z zabezpieczenia stopy procentowej w postaci kontraktu IRS, zabezpieczającego połowę wysokości kredytu inwestycyjnego opartego na stopie EURIBOR.
Obecnie inne spółki z grupy kapitałowej ZE PAK nie korzystają z innych zabezpieczeń w postaci kontraktów terminowych.

KOPEX  2014-11-27 Kopex niejednokrotnie chwalił się, że lada moment podpisze zagraniczny kontrakt. Tymczasem jego rywal giełdowy nie mówiąc nic podpisał w tym roku 4 duże kontrakty zagraniczne, natomiast Kopex tylko jeden uważając się przy tym za największego gracza w Polsce. Dlaczego tak się dzieje, że dwie firmy z jednej branży mają tak odmienną skuteczność w załatwianiu kontraktów?

Grupa Kopex w okresie 1-3Q’14 z rynków zagranicznych osiągnęła 429 mln PLN przychodów, co stanowiło 43,8% przychodów ogółem w tym okresie. Jednocześnie Grupa Kopex uchyla się od oceny posunięć biznesowych konkurencji.

KOPEX  2014-11-23 Spółka z roku na rok zwiększa przychody, marże oraz zyski. Czy związku z tym można spodziewać się dywidendy z zysku za 2014 rok? Czy po raz kolejny zyski zostaną "przejedzone"?

Decyzję o podziale ewentualnego zysku netto za rok obrotowy 2014 rok podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

BBIDEV  2014-11-28 Mam dwa pytania dotyczące kosztów operacyjnych spółki. Na poziomie skonsolidowanym koszty narastająco wynoszą 25 mln. 1) Czy po odjęciu wartości sprzedanych wyrobów (5 mln), pozostałe koszty (20 mln) stanowią koszty stałe, niemogące być aktywowane w prowadzone projekty? Czy w uproszczeniu można tak przyjąć? Jeśli nie, dlaczego wydatki nie są kapitalizowane w aktywa? 2) Proszę o informacje, jakie istotne wydatki zostały zaklasyfikowane do pozycji Usługi Obce (10 mln).

Na 25 mln zł kosztów operacyjnych Grupy po 3 kwartałach 2014 r. składały się koszty sprzedanych mieszkań (5 mln zł), koszty usług obcych związanych z realizacją projektów przez spółki zależne Juvenes Serwis i Juvenes Projekt (ok. 6,5 mln zł, w tym główna część dotyczyła realizacji projektu Mroźnia) koszty operacyjne spółek celowych, które ze względu na zasady rachunkowości nie podlegają kapitalizacji (ok. 3,2 mln zł) oraz koszty ogólne spółek operacyjnych (10,4 mln zł). Tylko ta ostatnia część kosztów powinna być traktowana w kategoriach kosztów stałych. Koszty te w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego praktycznie się nie zmieniły.

PKNORLEN  2014-11-28 Minęło 15 lat od debiutu spółki na GPW. Proszę mnie przekonać, że warto być inwestorem długoterminowym w Spółce - stopa zwrotu za 15 lat nie jest imponująca, a dywidenda to raczej wyjątek niż reguła.

Akcje PKN ORLEN:

1. … cieszą się dużą płynnością
3,99 mld - Tyle akcji PKN Orlen przewinęło się na parkiecie giełdy warszawskiej w ciągu 15 lat. Biorąc pod uwagę transakcje pozaseryjne, całkowity wolumen w ciągu 15 lat prawdopodobnie przekroczył 4 mld akcji. Inaczej mówiąc, w ciągu 15 lat statystycznie każda akcja zmieniła właściciela 10 razy.

2. … są względnie odporne na wszelkie kryzysy
W czasach kryzysu spadek wartości akcji ma wyłącznie podłoże psychologiczne, a niska wycena będzie miała charakter przejściowy. Niezależnie jednak od tego, systematycznie informowaliśmy inwestorów o działalności spółki i jej kondycji finansowej. Braliśmy udział w wielu spotkaniach z inwestorami w kraju i za granicą, zapewniając ich, że ze światowego kryzysu wyjdziemy umocnieni.

3. … ciągle mogą pozytywnie zaskoczyć
Po szoku spowodowanym upadkiem Lehman Brothers nasza wiarygodność finansowa szybko rosła, a z nią cena naszych akcji. Na koniec 2009 r. wzrost notowań od lutowego dołka wyniósł ponad 70 proc. W następnych latach cena akcji regularnie szła w górę, osiągając w 2011 r. wartość z początku bessy. Wzrost wartości akcji w tym roku wyniósł ponad 10 %.

4. … stanowią atrakcyjną ofertę dla inwestorów poszukujących spółek funkcjonujących zgodnie z CSR
Orlen rokrocznie znajduje się w gronie spółek wchodzących w skład Respect Indeksu, czyli pierwszego w naszej części Europy giełdowego wskaźnika grupującego firmy odpowiedzialne społecznie. W skład tego funkcjonującego od 2009 r. indeksu wchodzą notowane na GPW podmioty, które działają zgodnie z najlepszymi standardami zarządzania ładu korporacyjnego, ładu informacyjnego i relacji z inwestorami, a także uwzględniają w swym codziennym funkcjonowaniu czynniki ekologiczne, społeczne i pracownicze. Wszystkie te elementy wpływają na atrakcyjność inwestycyjną emitentów. Można śmiało powiedzieć, że Respect Index to elitarny klub, którego członkami jest obecnie zaledwie 23 z niemal 500 spółek notowanych na głównym parkiecie warszawskiej giełdy. Aby móc do niego wstąpić, trzeba przejść trzystopniową weryfikację prowadzoną przez GPW, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych oraz audyt firmy Deloittte Polska.

5. … dostarczają akcjonariuszom dywidendy
Jak widać z zestawienia na naszej stronie internetowej http://www.orlen.pl/PL/RelacjeInwestorskie/Gielda/Strony/Dywidenda.aspx na przestrzeni 15lat obecności na GPW, PKN ORLEN wypłacał dywidendę w 9 latach z 15 (czyli w 60% okresów). Biorąc pod uwagę również fakt, że za ostatnie dwa lata WZA podjęło decyzję o wypłacie dywidendy w wysokości 1,44 i 1,50 zł / akcję, nie można się zgodzić ze stwierdzeniem, że wypłata dywidendy to wyjątek od reguły. Zgodnie z polityką dywidendową przedstawioną w strategii na lata 2014-2017 będziemy kontynuować wypłaty dywidend w kolejnych latach. Poza tym, wzmocniliśmy nasze fundamenty finansowe, dźwignia finansowa jest na poziomie założonym w strategii i uznawanym przez agencje ratingowe za optymalny dla PKN ORLEN.

BBIDEV  2014-11-27 Czy spółka ma w planach emisję papierów?

Obecnie nie ma w planach emisji.

BBIDEV  2014-11-26 Jak Zarząd skomentuje wyjście z akcjonariatu Noble Fund TFI w przededniu sprzedaży NPU jak również wejścia w decydującą fazę kluczowych inwestycji?

Zarząd co do zasady nie komentuje decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez inwestorów – zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Chcielibyśmy jednocześnie zwrócić uwagę, że zaangażowanie w BBID z 9,5% do 12,79% zwiększył niedawno Quercus TFI.

MENNICA  2014-10-28 W jednym z raportów informowali Państwo o możliwości przejęcia udziałów w kopalni w Afryce. Czy nadal są Państwo zainteresowani takim zakupem? Czy inwestycja spółki Mennica w Netię jest to inwestycja długoterminowa?

1. Potwierdzamy, że jesteśmy nadal zainteresowani inwestycjami w tym obszarze. Na tę chwilę nie możemy jednak udzielić więcej szczegółów.

2. Nie jesteśmy zainteresowani krótkotrwałymi wzrostami i spadkami. W obszarze naszych zainteresowań są przede wszystkim inwestycje długoterminowe, tak jak w przypadku spółki Netia.

SFINKS  2014-10-31 Dlaczego przestaliście odpowiadać na pytania? Czy w spółce dzieje się coś niedobrego? Czy planowane są kolejne emisje i dlaczego w tak niskiej cenie? W opublikowanej odpowiedzi przyznajecie "że aktualna cena akcji nie jest adekwatna do fundamentalnej sytuacji spółki" a ostatnia emisja była przeprowadzona po cenie jeszcze niższej niż jak było zadane to pytanie.

Sfinks Polska na bieżąco przekazuje informacje o wszystkich istotnych zdarzeniach w spółce w formie raportów bieżących i okresowych oraz odpowiada na pytania zgłoszone na kontakt w relacjach inwestorskich.
Co do emisji oraz ewentualnej ceny, po jakiej miałaby się odbyć informujemy, że jeśli zostanie podjęta jakakolwiek decyzja w tym zakresie, stosowna informacja zostanie przekazana przez system ESPI celem poinformowania o niej wszystkich inwestorów i innych zainteresowanych osób.
Jednocześnie pragniemy poinformować, że Grupa Sfinks systematycznie się rozwija, umacnia się na rynku i osiąga coraz lepsze wyniki finansowe. Kurs akcji jest pochodną działania mechanizmów rynkowych i spółce trudno jest komentować czy dociekać przyczyn jego poziomu w danym momencie.
Z poważaniem,
Sfinks Polska

MBFGROUP  2014-11-02 1. Jaką rolę i jakie zadanie będzie miał w Radzie Nadzorczej Radosław Majdan? 2. Czy oprócz tego, że został powołany do Rady Nadzorczej, to będzie pełnij jeszcze jakieś dodatkowe funkcje? 3. Czy Radosław Majdan będzie objęty programem motywacyjnym?

1. Pan Radosław Majdan będzie pełnił czynności nadzorcze w ramach projektu Vabun.
2. Jeśli będzie to konieczne lub będą takie możliwości, to spółka będzie chciała skorzystać z doświadczenia p. Majdana w zakresie kontaktów z mediami, telewizją, internetem itd.
3. Tak. Jak każdy członek RN - tak i panu Majdanowi zależy na jak najlepszych wynikach MBF Group.

POLNORD  2014-10-30 Ponawiam pytanie Za jaka kwote zostaly sprzedane grunty pod Galerie Wilanow . Co bylo przyczyna rezygnacji ze wspolpracy w tym projekcie z GTC?

Polnord sprzedał działkę pod projekt Galeria Wilanów w 2 transakcjach (50% i 50%) rozłożonych w czasie za cenę łączoną cenę ok. 80 mln zł. Dokładna kwota i warunki płatności jest objęta tajemnicą handlową.
Polnord zrezygnował z planów współuczestniczenia w tym projekcie z uwagi na stopień skomplikowania formalno-prawny takiego centrum handlowego (do dziś GTC nie ma pozwolenia na budowę i czeka dopiero na zmianę planu miejscowego) oraz fakt, iż współfinansowanie przez Polnord nawet połowy wkładu własnego (kilkadziesiąt milionów złotych) dla tak dużego projektu przekraczało wówczas możliwości finansowe spółki i a nawet udało by się te środki zgromadzić to spółka musiałaby zaangażować się prawie wyłącznie ww. ten jeden projekt. Z wielu zatem przyczyn sprzedaż projektu do GTC nawet z obecnej perspektywy wydaje się nam słuszna.

PULAWY  2014-11-12 Czy spolka zamierza placid dywidende za rok obrachunkowy 2014/13?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

POLWAX  2014-11-13 Kiedy jest przewidywana dywidenda?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

PCZ  2014-11-13 Czy Spółka inwestuje w jakikolwiek sposób w turystykę medyczną, a w szczególności chirurgię korekcyjną? Jeśli nie, to czy jest to w ogóle rozważane? I drugie pytanie - jaki orientacyjnie procent dochodów PCZ stanowi szeroko rozumiana geriatria?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

ARAMUS  2014-11-15 jaka jest konkurencja dla społki ARAMUS nieruchomosci? mikrootoczenie społki?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

SMT  2014-11-16 1) Jakie są plany wejścia iAlbatrosa na kolejne rynki? W jednym z wywiadów przeczytałem, że planowane jest wejście na rynek Szwajcarski i Hiszpański. Jaki jest przewidywany czas do rozpoczęcia działalności iAlbatrosa w tych krajach? Czy są też plany wejścia w niedługim czasie do Niemiec, UK czy nawet USA? Według rankingów rynki te są większe od Szwajcarskiego. 2) W zeszłym roku były podawane informacje dotyczące planów ekspansji Codemedii na kolejne rynki, ale jak dotąd nie znalazłem informacji dotyczącej otwarcia nowych oddziałów. Czy plany te zostały zaniechane w związku z zamiarem sprzedaży tej spółki? 3) Z czego wynika spadek marży w segmentach outsourcingu technologicznego i sprzedaży? Zyski z tych segmentów znacząco zmalały w porównaniu z rokiem ubiegłym pomimo wzrostu przychodów.

Ad 1. iAlbatros obecnie koncentruje swoje działania na rynku francuskim, włoskim i polskim. Włoskie firmy w ubiegłym roku wydały ponad 32 mld dolarów na podróże służbowe, a rynek Business Travel we Francji w 2014 zgodnie z szacunkami GBTA wart będzie 37 mld dolarów. Głównymi kryteriami wyboru kolejnego rynku są dla nas oczywiście jego wielkość i dynamika wzrostu. Na dzień dzisiejszy nie planujemy wchodzić na silnie konkurencyjne rynki Business Travel w USA, UK i w Niemczech. Rozważamy natomiast wejście na rynek Szwajcarski oraz Hiszpański, jednak nie zapadły jeszcze żadne ostateczne decyzje w tym zakresie.

Ad 2. Codemedia faktycznie informowała, że planuje rozwój swojego biznesu na rynkach europejskich. Spółka zamierzała otworzyć oddziały we Francji, Niemczech oraz Hiszpanii i w dalszym ciągu poszukuje partnerów biznesowych na tych rynkach. Zarząd SMT SA jako większościowy akcjonariusz Codemedia nie podjął decyzji w kwestii sprzedaży tej spółki. Jeżeli taka decyzja zapadnie, spółka będzie o tym informować oficjalnymi kanałami giełdowymi.

Ad 3. Spadek marży w segmencie outsourcingu technologicznego wynika głównie z faktu, że Grupa nie rozpoznała marży na toczących się obecnie projektach publicznych. Zgodnie z polityką rachunkowości, zysk rozpoznawany jest dopiero po zakończeniu projektu, a w jego trakcie jedynie przychody pokrywające koszty. W przypadku outsourcingu sprzedaży spadek marży był skutkiem utraty dwóch dużych klientów, co spowodowało konieczność wzmocnienia działań sprzedażowych, na które poniesiono istotne nakłady. Efektów tych działań, a więc poprawy marż, spodziewamy się w roku 2015.

BBIDEV  2014-11-18 Proszę się ustosunkować do ostatnich fatalnych wyników, jak i faktu iż od dłuższego czasu domy maklerskie nie wydają rekomendacji dla BBI Development...

Na wyniki Spółki wpływ mają przede wszystkim dokonywane rewaluacje projektów komercyjnych oraz rozpoznawane przychody z tytułu przekazań lokali w oddawanych projektach mieszkaniowych. Z tego powodu, biorąc pod uwagę harmonogram realizowanych inwestycji, pomiędzy poszczególnymi kwartałami mogą występować istotne różnice w poziomie raportowanych wyników finansowych. Jeśli chodzi o domy maklerskie - Spółka regularnie spotyka się z analitykami i co prawda ostatnio nie pojawiła się nowa rekomendacja dla BBID, niemniej działalność Spółki jest na bieżąco śledzona np. przez mDom Maklerski. W ostatnim raporcie nt. deweloperów komercyjnych, datowanych na 22 października br., analityk mDomu Maklerskiego wymienił BBID wśród tych spółek, dla których finalizacja transakcji sprzedaży projektu /w tym przypadku Pl. Unii/ powinna być katalizatorem dla silnego wzrostu notowań.

FASTFIN  2014-10-30 Czy Zarząd jest zainteresowany akcjonariuszami spółki? Brak działań z Państwa strony, by zmienić postrzeganie spółki na rynku jest co najmniej dziwny.

Dziękujemy za zadane pytanie. Głos każdego inwestora jest dla nas ważny i oczywiście podejmujemy szereg działań skierowanych do inwestorów, akcjonariuszy i obligatariuszy spółki, przykładowo są to działania, które podjęliśmy w celu przywrócenia notowań akcji do systemu notowań ciągłych. W związku z tym, 17 listopada 2014 roku złożono wniosek do GPW o zawieszenie obrotu akcjami FAST FINANCE S.A. w okresie od 25 listopada do dnia 8 grudnia 2014 roku, co jest konieczne do przeprowadzenia scalenia.

W najbliższym czasie serdecznie zapraszamy na czat dla inwestorów (przygotowania są w toku, zaproszenie zostanie umieszczone m.in. na stronie internetowej). W czasie czata na pytania ze strony inwestorów odpowiadać będzie Prezes Zarządu pan Jacek Daroszewski.

Ponadto rozpoczęliśmy przygotowania do stworzenia nowej strony internetowej, z rozbudowaną sekcją przeznaczoną dla inwestorów. Po wynikach kwartalnych przygotowany zostały materiał informacyjny dla inwestorów Factsheet.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że spółka na bieżąco odpowiada na pytania inwestorów. Opóźnienie w odpowiedzi na powyższe pytanie wynikało wyłącznie z problemów technicznych.

WASKO  2014-10-30 Czy Wasko planuje skup akcji "pracowniczych" COIG?

Do chwili zakończenia procesu przydzielania tzw. "pracowniczych" akcji COIG S.A.uprawnionym osobom, temat skupu akcji COIG S.A. nie jest rozważany. Po zakończeniu tego procesu będzie to możliwe.

PGSSOFT  2014-10-29 1.Jaki procent pracowników był na urlopach w III Q? Czy był on istotnie większy niż np. w II Q, czy mniej więcej podobny? 2.Jak rozwija się sprzedaż nowego biura w Londynie, na ile jest to zgodne z planem?

1. Informacje o wpływie urlopów na wyniki firmy zostaną umieszczone w raporcie kwartalnym.
2. Sprzedaż w Wielkiej Brytanii poprzez lokalnych przedstawicieli odbywa się zgodnie z planem. Jesteśmy zadowoleni z rezultatów.

WASKO  2014-10-26 Dlaczego spółka tak niechętnie się dzieli zyskami z akcjonariuszami? Co roku jest jakaś wymówka, żeby nie wypłacić.

WASKO S.A. jest spółką, która od wielu lat, wypłaca dywidendę swoim akcjonariuszom, jedynie za rok 2009 dywidenda nie była wypłacona. Strategię wypłacania dywidendy chcemy nadal kontynuować, wysokość dywidendy będzie jak zawsze uzależniona od wyników jakie Spółka uzyska po zakończeniu roku obrotowego – do tej pory stopa wypłaty dywidendy wahała się zwykle między 20 a 50% wypracowanego zysku netto.

COALENERG  2014-10-07 Kiedy Coalenergy wróci do dobrej formy i czy ta obecna jest skutkiem konfliktu Rosja-Ukraina?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

HAWE  2014-10-09 Czy firma Hawe mogłaby zmienić swoją politykę informacyjną wobec akcjonariuszy? Brak rzetelnych informacji ze spółki chociażby na temat powodów ostatnich zmian w zarządzie, planów pozyskania inwestora strategicznego czy nowych umów i kontraktów powoduje atmosferę domysłów i plotek, która nie służy ani spółce, ani akcjonariuszom.

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

SMT  2014-09-28 Chciałbym pogratulować szybkiego rozwoju grupy i przetargów wygranych przez iAlbatrosa. Obecnie grupa SMT posiada 50,55% udziałów w spółce iAlbatros. Czy w wyniku planowanej emisji akcji związanej z przejęciem spółki BTravel grupa SMT utraci pakiet kontrolny w iAlbatrosie? Jeśli tak, to czy będzie to miało jakiś wpływ na długoterminową strategię grupy odnośnie rozwoju tej spółki? Drugie pytanie dotyczy spółki SMT Software. Może ona pochwalić się kilkoma kontraktami pozyskanymi w Polsce w ostatnim czasie. Zastanawiam się jednak, czy bardziej rentowne byłoby pozyskanie kontraktów od podmiotów zagranicznych? Jeśli tak, to czy spółka planuje skupienie się na tym obszarze?

Chciałbym pogratulować szybkiego rozwoju grupy i przetargów wygranych przez iAlbatrosa.

Dziękujemy. Cieszy nas, że obrana strategia rozwoju spółki spotyka się z akceptacją naszych akcjonariuszy i inwestorów. Konsekwentnie realizujemy strategię wprowadzenia iAlbatrosa do czołówki dostawców usług Business Travel w Europie.

Obecnie grupa SMT posiada 50,55% udziałów w spółce iAlbatros. Czy w wyniku planowanej emisji akcji związanej z przejęciem spółki BTravel grupa SMT utraci pakiet kontrolny w iAlbatrosie? Jeśli tak, to czy będzie to miało jakiś wpływ na długoterminową strategię grupy odnośnie rozwoju tej spółki?

SMT SA inwestuje w rozwój spółki zależnej iAlbatros od 2011 roku. Naszym zdecydowanym priorytetem jest zachowanie pakietu kontrolnego w spółce iAlbataros, a nawet rozważamy stopniowe zwiększanie swojego zaangażowania w działalność Business Travel.


Drugie pytanie dotyczy spółki SMT Software. Może ona pochwalić się kilkoma kontraktami pozyskanymi w Polsce w ostatnim czasie. Zastanawiam się jednak, czy bardziej rentowne byłoby pozyskanie kontraktów od podmiotów zagranicznych? Jeśli tak, to czy spółka planuje skupienie się na tym obszarze?

Jednym z elementów naszej strategii jest zwiększenie puli przychodów pochodzących z zagranicy. Zagraniczne oddziały spółki SMT Software, SMT Software UK LTD w Londynie i SMT Software GmbH we Freiburgu prężnie działają, pozyskując wciąż nowe kontrakty. Jest to efekt wzrastającej rozpoznawalności marki SMT na lokalnych rynkach dzięki intensywnej promocji i kampaniom marketingowym, nastawionym na pozyskanie zagranicznego klienta. Sprzedaż zagraniczna w 2014 roku będzie źródłem ponad 50% przychodów pochodzących ze świadczenia usług outsourcingu IT.

Pozdrawiamy,
Zespół SMT SA

AMPLI  2014-09-27 w okresie roku kapitał własny podmiotu spada z 3 zł na akcję do 0,7 zł na akcję (przeszacowania aktywów: należności, towarów i sprzedaż towarów po cenie obniżonej o 25%). W przypadku Ampli można mieć wątpliwości, co do zasadności decyzji Zarządu, który decyduje o wyprzedaży majątku po obniżonej cenie tracąc 75% wartości posiadanego kapitału własnego celem zmiany profilu działania na inny o rentowności prognozowanej kilka procent rocznie, co oznacza, że odbudowa kapitału własnego zajmie firmie dziesięciolecia (jeżeli w ogóle). Chętnie przeczytałbym solidniejsze uzasadnienie Zarządu dot. prognozowanego okresu odbudowy wartości kapitału własnego i uzasadnienia tak drastycznych ruchów i utraty wartości spółki.

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

VISION  2014-09-22 Na jakim etapie znajdują się roboty budowlane przy realizacji centrum medialnego w Hamburgu? Zgodnie z planowanym oddaniem obiektu do użytku, powinien to już być etap końcowy. Spółka nie podaje żadnych informacji na ten temat.

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

ALTA  2014-09-18 Czy zarząd spółki jest zadowolony z osiągniętej ujemnej stopy zwrotu na inwestycji w Katowicach? Nieruchomość Bażantów wyceniona w sprawozdaniu na ok 23 mln zł w 2012 roku, została sprzedana spółce Murapol łącznie za 14 mln zł. Stopa kapitalizacji tej inwestycji w 2012 wynosiła 8,6 proc.,zgodnie z wyceną biegłego, czyli przy osiągniętej cenie sprzedaży poziom kapitalizacji był dwucyfrowy. Czy zakładane stopy zwrotu z Siewierza uzasadniają wyprzedaż aktywów poniżej ich wartości? Śmieszy wzmianka o sprzedaży tych nieruchomości zgodnie z ich wyceną księgową, skoro wcześniej kilka milionów złotych zdążyło wyparować.

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

I3D  2014-09-17 Ostatnio spółka milczy, kontrakt nadal nie podpisany? Nowych zleceń brak?

Zlecenia spływają na bieżąco, w chwili obecnej realizujemy kilka kontraktów dla klientów krajowych. Jednak jeżeli chodzi o kontrakt dla kontrahenta z Arabii Saudyjskiej nadal trwają rozmowy, które przedłużają się ponieważ wymagają zatwierdzenia przez wiele stron uczestników projektu. W momencie zatwierdzenia do realizacji niezwłocznie poinformujemy o tym fakcie w raporcie EBI.

INVENTI  2014-09-14 Dlaczego spolka nigdy nie wspomniala o inwestycji w akcje United SA w zadnym z raportow? Dzisiaj okazuje sie, ze spolka poniosla strate ponad 2 mln zl Dzisiaj mozna to uznac za zatajenie znaczacej istotnej informacji dla akcjonariuszy mniejszosciowych.

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

COLIAN  2014-09-14 Dlaczego Spółka wycofała się z realizacji strategii dywersyfikacji geograficznej?

Szanowny Panie/Szanowna Pani, w odpowiedzi na pytanie dot. realizacji strategii dywersyfikacji geograficznej, pragniemy poinformować Pana/Panią, iż Grupa Colian z sukcesem realizuje strategię dywersyfikacji geograficznej zarówno na polu sprzedaży jak i zakupów. Udział eksportu w sprzedaży ogółem wyniósł 12,60% w 1 połowie 2014 roku, w porównaniu do 11,74% osiągniętego w 1 półroczu 2013 roku. Ponadto Grupa Colian prowadzi aktywną dywersyfikację zakupów surowców i materiałów, aby zagwarantować sobie niezależność od dominującego dostawcy.

WASKO  2014-09-09 Czy i gdzie Wasko będzie startowało w przetargach na wybór operatora sieci szerokopasmowych?

Jesteśmy zainteresowani tym tematem, jednakże decyzja o przystąpieniu do postępowania podejmowana jest po analizie warunków takiego przetargu.

RAFAMET  2014-09-01 Kiedy nastąpi reforma działu zakupów i dopuszczenie większej ilości kontrahentów oraz uruchomienie transparentnej strony internetowej do porównania i oceny ofert kupna sprzedaży materiałów eksploatacyjnych, koksu, środków czystości i innych materiałów?

Spółka RAFAMET S.A. posiada dobrze rozwiniętą i zdywersyfikowaną bazę dostawców dla wszystkich grup materiałów i usług o kluczowym znaczeniu dla produkcji. Działając w oparciu o Zintegrowany System Zarządzania Jakością został opracowany wykaz strategicznych dostawców dla poszczególnych grup asortymentowych, który jest systematycznie aktualizowany i poddawany ocenie. Spółka posiada 154 strategicznych dostawców, których udział w zakupach ogółem w 2013 r. wyniósł około 81%. W każdej kategorii produktów Spółka współpracuje z wieloma dostawcami.

MBFGROUP  2014-08-23 Dlaczego nie udało się wypracować w minionym kwartale oraz w całym pierwszym półroczu dodatniego wyniku netto?

W II kwartale 2014 roku Spółka uzyskała 267.569,35 zł przychodów ze sprzedaży wobec 204.700,73 zł tego samego okresu 2013 roku i wobec 118.300,00 zł w I kwartale 2014 roku. Strata netto w II kwartale wyniosła 32.832,99 zł wobec straty w roku ubiegłym na poziomie 12.093,32 zł.

O braku zysku przede wszystkim zdecydowały koszty poniesione na inwestycje, które zostały przez Spółkę otwarte w pierwszej połowie 2014 roku. Co ważne, do końca bieżącego roku MBF Group zamierza wziąć udział jeszcze w co najmniej jednej inwestycji krótkoterminowej z horyzontem do 12-miesięcy.

BBIDEV  2014-08-19 Zarząd ciągle podaje jako przyczynę dramatycznego spadku ceny akcji, ogólną sytuację na rynku developerskim, "kryzys" na Ukrainie czy "reformę" OFE. Te argumenty jednak w żaden sposób nie "usprawiedliwiają" spadku kursu rzędu 40 proc. w skali roku czy 37 proc. w skali pół roku. Tak zachowuję się spółka, która miałaby się chylić ku bankructwu, a nie spółka, która ma w swym portfelu projekty za setki mln. euro (Plac Unii, Koneser, Nowy Sezam). Gdzie jest prawdziwa przyczyna tak dramatycznie niskiego kursu akcji?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

WASKO  2014-08-19 Od kiedy Wasko będzie mogło wypłacać dywidendę z COIGu i jakiej będzie wielkości w stosunku do zysków wypracowanych przez COIG?

W chwili obecnej nie obowiązują już wcześniejsze ograniczenia dotyczące wypłaty dywidendy z COIG S.A. i taka decyzja może zostać w przyszłości podjęta. Zależy to jednak od wielu czynników, między innymi potrzeb inwestycyjnych, projekcji zapotrzebowania na środki obrotowe i wielu innych. Decyzje w tym zakresie będą podjęte po zakończeniu roku obrotowego i ustaleniu ostatecznego wyniku finansowego Spółek w Grupie.

EUROTEL  2014-08-08 Jaka była przyczyna zmiany Animatora?

Zmiana Animatora wynikała z otrzymania lepszej oferty handlowej, a jednocześnie oczekiwania Spółki, co do wyższego poziomu świadczonych usług w zakresie przedmiotu działalności takiego Animatora.

EUROTEL  2014-08-07 Jeden z głównych akcjonariuszy spółki zażądał właśnie zwołania NWZA w celu zrealizowania dyspozycji uchwały nr 4 z WZA z 26 czerwca. Zgłosił też swój projekt uchwały dotyczącej podziału zysku, w którym jest mowa o wypłacie w postaci dywidendy co najmniej 3,15 mln zł (0,84 zł na akcję), a maksymalnie 4,2 mln zł (1,12 zł na akcję). Czy informacja ta oznacza, że tak naprawdę rośnie prawdopodobieństwo wypłaty dywidendy przez spółkę w tym roku?

Zgodnie z uchwałami podjętymi na WZA w dniu 26 czerwca 2014 roku, NWZA powinno być zwołane do końca października 2014 roku i podjąć ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku za 2013 rok.
Zgłoszone żądanie jest zgodne z powyższą uchwałą, a sprawa wypłaty dywidendy była przesunięta w czasie w celu uzyskania pełniejszej oceny sytuacji rynkowej i zdolności Spółki do wypłaty dywidendy. Intencją takiego przesunięcia nie było nie wypłacanie dywidendy, gdyż taka uchwałą nie została poddana głosowaniu na WZA.
Decyzja o wysokości dywidendy będzie jednak podejmowana już przez samych akcjonariuszy na NWZA.

KOPEX  2014-07-31 W jaki sposób Kopex zamierza zbudować kopalnie (1,7 mld zł). Kopex jest spółką akcyjną i powinien dzielić się informacjami z akcjonariuszami, a tego niestety nie robi.

Kopex SA przeprowadził już badania geologiczne w celu udokumentowania złoża pod Przeciszowem. W tej chwili pracujemy nad pozyskaniem finansowania tej inwestycji oraz koncesji wydobywczej. O wszystkich dotychczasowych etapach przygotowań do inwestycji „Kopalnia Przeciszów” oraz wszystkich kolejnych etapach inwestorzy i akcjonariusze byli i będą informowani na bieżąco.

BBIDEV  2014-08-04 Z ostatniego wywiadu Prezesa w "Parkiecie" można wywnioskować, że rozpoczęcie budowy kwartału centralnego nastąpi pod koniec przyszłego roku? Czy można potwierdzić w/w informację?

Rozpoczęcie budowy Kwartału Centralnego Centrum Praskiego Koneser planowane jest w 3Q 2015 r. Postępowania administracyjne z tym związane postępują zgodnie z harmonogramem. Dotychczas spółka celowa projektu pozyskała większość z wymaganych ostatecznych decyzji udzielających pozwoleń na budowę oraz przebudowę budynków w ramach Kwartału Centralnego.

WASKO  2014-07-31 Czy spółka Wasko zakończy w terminie budowę Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej? Czy spółka aktualnie startuje w "większych" przetargach? Jak wygląda portfel zamówień GK Wasko? Jak zarząd ocenia drugi kwartał 2014 r. i perspektywę drugiego półrocza? Czy zakończył się proces odwoławczy związany z naliczeniem zaległych podatków przez US?

1. Czy spółka Wasko zakończy w terminie budowę Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej?
Odp.: Na dzień dzisiejszy kontrakt realizowany jest zgodnie z harmonogramem i WASKO nie widzi na chwilę obecną zagrożenia w tym zakresie.

2.Czy spółka aktualnie startuje w "większych" przetargach?
Odp.: Duża część uzyskiwanych przez spółki z Grupy Kapitałowej WASKO S.A. pochodzi z rynku zamówień publicznych, rynek ten jest w sposób ciągły monitorowany – bierzemy obecnie udział w wielu postępowaniach przetargowych dotyczących projektów mieszczących się w zakresie wykonywanej przez Grupę działalności.

3. Jak wygląda portfel zamówień GK Wasko? Jak zarząd ocenia drugi kwartał 2014 r. i perspektywę drugiego półrocza?
Odp.: Posiadany w chwili obecnej portfel zamówień pozwala na ostrożny optymizm. N naszym odczuciu, może to być pod względem przychodów ze sprzedaży rok lepszy od poprzedniego, jednakże w tej chwili trudno to dokładnie prognozować ze względu na fakt, iż podobnie jak miewało to miejsce w poprzednich latach decydujący okaże się ostatni kwartał. W dniu 1 września br. opublikowany zostanie raport za I półrocze – postaramy się w nim przejrzyście przedstawić działalność Spółki i Grupy w tym okresie.

4. Czy zakończył się proces odwoławczy związany z naliczeniem zaległych podatków przez US?
Odp.: Proces nie jest zakończony i sprawa jest w toku. Trudno jest określić na chwilę obecną termin jej zakończenia.

IFSA  2014-07-21 Obserwuję spółkę od dłuższego czasu? Czy skup akcji odbędzie się w tym, czy w następnym tygodniu?

Spółka informuje, że w dniu 24.07.2014r. dokonała poza obrotem zorganizowanym nabycia 6.400.000 akcji własnych, która to ilość stanowiła na dzień 24.07.2014r. 12,93 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. O nabyciu akcji własnych informowano raportem bieżącym nr 77/2014 z dnia 25.07.2014r. Nabycie akcji zostało dokonane w celu ich umorzenia. Spółka informuje, że w dniu 30.07.2014r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło stosowne uchwały w przedmiocie umorzenia nabytych akcji własnych oraz związanego z tym obniżenia kapitału zakładowego. Treść uchwał została podana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 82/2014 z dnia 31.07.2014r.
Procedura umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki aktualnie jest w toku i będzie ona realizowana zgodnie z postanowieniami Walnego Zgromadzenia.

BBIDEV  2014-07-29 E3 Skarbnica również została przesunięta na konieć 2015 roku?

Nie, rozpoczęcie realizacji budynku E3 planowane jest na 2Q 2015 r.

EUROTEL  2014-07-28 Sieć iDream właśnie obchodzi 1 urodziny. Czy z tej perspektywy możecie już Państwo pokusić się o jakieś podsumowanie? Czy ta inwestycja spełnia oczekiwania spółki? Czy w tym roku do istniejących 7 salonów "dołożone" zostaną kolejne i czy istniejące salony są już rentowne?

Faktycznie mamy już I urodziny za sobą, choć jakby policzyć dokładniej, to zaczęliśmy wcześniej w niektórych lokalizacjach, gdyż przejęliśmy inną sieć sprzedaży, która posiadała już wcześniej swoje salony.
Planujemy nadal rozwijać sieć salonów iDream i pewnie na początku przyszłego roku nastąpi kolejna fala otwarć.
W najbliższym czasie otwieramy serwis sprzętu, a w planach mamy jeszcze inne obszary działalności w oparciu o produkty Apple.
Odnośnie spełnionych oczekiwań, to oceniamy, że w ciągu roku czasu udało nam się całkiem sporo i osiągnęliśmy pewną pozycję na polskim rynku, mimo tego, że byliśmy nowi, a dotychczasowi gracze działali na nim od dłuższego czasu. Biorąc pod uwagę perspektywy i nadal nie wykorzystany w pełni potencjał, uważamy, że jest to bardzo dobry kierunek dalszego rozwoju.

SUNTECH  2014-07-26 Kiedy spółka Suntech zacznie ujawniać z kim podpisuje kontrakty i na jakie kwoty te kontrakty są zawierane? Dotychczas informacje w tej kwestii są bardzo mizerne i jest to bardzo frustrujące a zarazem denerwujące, że spółka giełdowa ukrywa tak ważne informacje dla inwestujących, i dlatego z tego powodu wielu inwestorów nie zainwestuje w spółkę póki będą takie okrojone informacje w stosunku do podpisywanych kontraktów.

Dziękuję za zadane pytanie. Całkowicie rozumiemy głód informacyjny inwestorów i pragnę zapewnić, że Spółka Suntech jest zainteresowana możliwie jak najszerszym informowaniem o swoich poczynaniach.

Staramy się ujawniać nazwy klientów, ale najczęściej nie czynimy tego w komunikatach EBI. Jako że w proces sprzedażowy Spółki zaangażowanych jest z reguły wiele podmiotów (klient, partnerzy), ujawnienie nazwy klienta wiąże się z otrzymaniem kilkustopniowej zgody, a proces taki trwa czasami kilka tygodni, a nawet miesięcy. Najczęściej więc w momencie publikacji komunikatu EBI, nie jesteśmy jeszcze w stanie ujawnić nazwy klienta. System przekazywania komunikatów NewConnect nie dysponuje natomiast narzędziem, które umożliwiałoby Spółce ujawnienie nazwy klienta w późniejszym terminie.

Spółka podaje zatem do publicznej wiadomości nazwy swoich kontrahentów w publikacjach prasowych. Przykładem jest kontrakt z narodowym operatorem w Pakistanie, firmą PTCL, o którego zawarciu informowaliśmy w EBI z 9 maja 2012 roku, a informacja z nazwą klienta została ujawniona publicznie w komunikacie prasowym z dnia 22 lipca 2013. Kolejnym przykładem jest dostarczenie systemu do paszportyzacji dla sieci szerokopasmowej w Bielsku-Białej. O kontrakcie informowaliśmy w komunikacie EBI z dnia 20 września 2013 roku, a komunikat z nazwą klienta ukazał się w prasie w dniach 27-28 maja 2014 r.

Informacji na temat wysokości kontraktów nie ujawniamy z powodu tajemnicy handlowej, do której obligują nas ustalenia z naszymi partnerami i klientami, a także konieczność zabezpieczenia przed działaniami konkurencji. Politykę tę zamierzamy kontynuować.
Z poważaniem,
Magdalena Jabłońska
Manager ds. PR i Marketingu
Suntech S.A.

VIDIS  2014-07-26 Niedowartościowany VIDIS - według państwa jaka powinna być obecna wycena akcji Vidis? Pytam, ponieważ ostatnie wahania kursu nie dają jednoznacznej odpowiedzi czy to jest 1,40 czy też 2,40, a może powinno być np. 4,40? Czy władze spółki widzą jakieś zagrożenie związane z uzyskaniem zysku netto w tym roku?

Szanowny Inwestorze,


Zdaniem Zarządu obecna wycena giełdowa wydaje się być rażąco niska ale sytuacja ta w ostatnim czasie ulega poprawie dzięki prowadzonym przez Spółkę działaniom takim jak chociażby m. in. skup akcji własnych Spółki (dotąd przeprowadzono trzy Programy Skupu akcji własnych Spółki). W dniu debiutu Spółki tj. 11.10.2010 r. kurs odniesienia akcji Spółki został ustalony na poziomie 5,70 zł za akcję (była to cena emisyjna po jakiej sprzedane zostały akcje serii C Spółki) i na tamten moment Zarząd Spółki uważał ją także za niewygórowaną, a przecież proszę zauważyć, iż kondycja finansowa Spółki do 2010 roku także ulega systematycznej poprawie z roku na rok.

Ponadto, Zarząd ViDiS S.A. nie widzi zagrożenia związanego z uzyskaniem zaprognozowanego zysku netto w zakończonym właśnie roku obrotowym 2013/2014. Świadczy o tym chociażby fakt podniesienia przez Spółkę progu prognozy wyników finansowych Emitenta za rok obrotowy 2013/14 z 0,8 mln zł na 1 mln zł w przypadku zysku netto oraz z 34 mln zł na 35 mln zł w przypadku przychodów netto (rap. bieżący nr 12 z dnia 1.07.2014 r.).

Z poważaniem,

ViDiS S.A.

BBIDEV  2014-07-28 Kiedy można się spodziewać wykonalnej decyzji pozwolenia na budowę Centrum Marszałkowska?

Wykonalna decyzja pozwolenia na budowę dla projektu Centrum Marszałkowska spodziewana jest do końca 2014 r. O uprawomocnieniu takiej decyzji Spółka niezwłocznie poinformuje rynek raportem bieżącym.

BBIDEV  2014-07-24 Ostatnia odpowiedź na pytanie z 2014-07-15 "Czy Zarząd skomentuje dramatycznie złe zachowanie kursu?" W opinii Zarządu obecna wycena giełdowa nie odzwierciedla w pełni wartości i perspektyw Spółki. Należy przy tym nadmienić, że sytuacja na szerokim rynku nie jest w ostatnich miesiącach sprzyjająca - indeksy spadają w efekcie m.in. "reformy OFE" czy konfliktu na Ukrainie, co w szczególności dotyczy segmentu małych i średnich spółek, do którego należy BBID. Ponadto nadal słaby pozostaje sentyment do branży deweloperskiej, co widoczne jest w zachowaniu się indeksu branżowego. -absolutnie nie wyjaśnia w pełni obecnego kursu spółki. Sama sprzedaż Placu Unii spowoduje,że wpłynie do spółki, według bardzo ostrożnych wyliczeń przez BGŻ, ok. 180 mln zł, co jest kwotą o wiele większą niż cała obecna kapitalizacja spółki. Poza tym powoływanie się na indeks branżowy też jest nie na miejscu, bo i na tle tegoż indeksy spółka BBID wypada prawie najgorzej ze wszystkich deweloperów.

W opinii Zarządu zachowanie kursu akcji Spółki nie odzwierciedla procesów toczących się w Spółce jak i jej projektach, a bieżąca kapitalizacja nie odzwierciedla fundamentów i perspektyw Spółki, na co wpływ ma również m.in. sytuacja na szerokim rynku związana z konfliktem na Ukrainie czy "reformą OFE". Zarząd, będący zarazem znacznym akcjonariuszem Spółki, ma nadzieję, że realizacja bieżących projektów oraz pozyskanie nowych wpłynie pozytywnie na zachowanie kursu akcji BBID.

BBIDEV  2014-07-25 Proszę skomentować doniesienia analityków o braku spodziewanej w najbliższych miesiącach, czyli do końca roku, transakcji sprzedaży NPU, co zagrażałoby strategi opartej na sprzedaży w/w obiektu.

Zarząd wraz z partnerem w tym projekcie, czyli Liebrech&Wood, dokłada starań, aby transakcja sprzedaży projektu została zamknięta w bieżącym roku. Zwracamy przy tym uwagę, że tego typu procesy są skomplikowane i czasochłonne, a nadrzędnym celem, jaki stawia sobie Zarząd, jest przeprowadzenie transakcji w czasie i na warunkach optymalnych z punku widzenia Spółki i Akcjonariuszy.

BBIDEV  2014-07-25 Kiedy rozpocznie się komercjalizacja części biurowej i handlowej (umowy pre-let) w CPK?

Pierwsza umowa – dotycząca najmu powierzchni pod Muzeum Polskiej wódki – już została podpisana. Zakładamy, że proces komercjalizacji pozostałej powierzchni rozpocznie się w ciągu kilku miesięcy.

BBIDEV  2014-07-23 "Strony zobowiązały się do podjęcia starań w celu jak najszybszego spełnienia się warunku sprzedaży NPU możliwie do 10 lipca" w związku ze zbliżającą się ratą w wysokości 15 mln zł za Koneser dnia 31.08.2014 Zarząd zamierza ponownie podpisywać aneks do umowy kredytowej zakupu w/w działki? Czy brak satysfakcjonującego poziomu wynajmu biur w NPU a więc akceptowalnej ceny sprzedaży NPU nie stwarza ryzyka płynnościowego i braku środków na realizację nowych projektów?

Zobowiązania Spółki są na bieżąco regulowane – nie odnotowujemy ryzyk w tym zakresie. Poziom najmu powierzchni biurowej w NPU, który przekracza obecnie 60%, nie jest bezpośrednio powiązany z możliwą do uzyskania ceną sprzedaży projektu.

BUDOPOL  2014-07-21 Kiedy nastąpi scalenie akcji? Kiedy zostanie podany plan naprawczy? Czy spółka ma zamiar opuścić Giełdę?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

PZU  2014-07-21 Jak wynika z komunikatów ogłaszanych w relacjach inwestorskich na stronie PZU http://www.pzu.pl/relacje-inwestorskie/raporty-okresowe-biezace "Osoba zbliżona do członka zarządu" dokonuje regularnie zakupów i sprzedażny pakietów akcji oraz kontraktów. Wszystkie te operacje przyniosły i przynoszą straty. Jaki jet więc ich sens i czy nie są przypadkiem wykorzystywane do blokowania kursu akcji PZU i utrzymywania ceny na ustalonym poziomie, jak to było choćby godzinami przy cenie 430,70 zł w dniu 8 lipca, a co obserwujemy nieustannie na GPW. Kurs spółki jest ewidentnie manipulowany, niestety nie wiemy przez kogo. Transakcje takie jak powyżej są bardzo poważną poszlaką obciążającą. Prosimy o wyjaśnienie. Należy się to wszystkim inwestorom. Niektóre z tych transakcji pozornie dają przy sprzedaniu jakiś niewielki zysk, jednak po nieuwzględnieniu obu prowizji i tak jest to starta.

Spółka nie posiada żadnych informacji na temat motywów jakimi kierują się inwestorzy przy podejmowaniu decyzji o nabyciu albo zbyciu akcji spółki. Informacje dotyczące transakcji na instrumentach finansowych PZU SA dokonanych przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki, przekazywane są obowiązkowo spółce prowadzącej rynek regulowany, na którym notowane są papiery wartościowe spółki oraz do publicznej wiadomości na podstawie przepisów prawa (Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi).

RAFAMET  2014-07-17 Ile pieniędzy spółka wydała na nagrody jubileuszowe w latach 2010.11.12,13,14? Uściślając, chodzi mi o wartości bezwzględne oraz o trend wynikający z tych danych. Odpowiedz podana 3-5 proc. jest niejasna ponieważ nie wiemy jaka jest wartość bazowa, a rozpiętość pomiędzy 3 a 5 to 66 proc., a więc ogromna.

Przykładowo podajemy, że w 2013 r. fundusz wynagrodzeń ogółem wyniósł 20.052 tys. zł, z czego na nagrody jubileuszowe przypadała kwota 874 tys. zł.

PROTEKTOR  2014-07-15 Czy spółka pozyska w 2014 r. inwestora? Zarząd konsekwentnie unika odpowiedzi na to pytanie zasłaniając się, że stroną odpowiedzialną za odpowiedź na to pytanie jest doradca. Kto zatem płaci za usługi doradcze i jakie są to kwoty, skoro zlecający (PROTEKTOR S.A.) nie umie odpowiedzieć na w.w. pytanie?

O poszukiwaniu inwestora strategicznego zadecydowali akcjonariusze. W tym celu Zarząd PROTEKTOR S.A. w lutym 2013 r. zawarł umowę z IMAP Access 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Wynagrodzenie doradcy objęte jest tajemnicą handlową. W umowie zastrzeżono, że Doradca będzie posiadał w okresie obowiązywania umowy wyłączność na wykonywanie na rzecz Spółki czynności objętych przedmiotem tejże umowy. Do tej pory zainteresowani nabyciem akcji spółki byli głównie zagraniczni, branżowi inwestorzy, m.in. z Europy Zachodniej oraz Indii, którzy przyglądają się spółce. Proces trwa i WZA nie podjęło decyzji o jego zawieszeniu ani rezygnacji. W rozmowie z PAP Biznes (07.07.2014 r.) Piotr Skrzyński, Prezes Zarządu spółki, powiedział: „Na wyniki tego procesu zarząd ma bardzo ograniczony wpływ, bo przecież do transakcji może dojść tylko pomiędzy akcjonariuszami a potencjalnym inwestorem. Obiektywnie patrząc na moment procesu to wygląda na to, że nie był on optymalny z punktu widzenia aktualnego akcjonariatu. Spółka dopiero zakończyła restrukturyzację, do tego otoczenie w postaci reperkusji likwidacji OFE czy w końcu wydarzeń geopolitycznych na Ukrainie wpływają na to, że potencjalni inwestorzy oceniają spółkę przez pryzmat historii i wszelkich ryzyk, a nie realnych możliwości rozwoju. Zarząd w swojej bieżącej działalności skupia się więc przede wszystkim na procesie dalszego budowania wartości spółki.”

PROCHNIK  2014-07-16 Co się dzieje ze spółką? Dlaczego żadnych komunikatów nie ma o prognozach wyników?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

RAFAMET  2014-07-15 Ile pieniędzy Rafamet wypłacił za tzw. NAGRODY JUBILEUSZOWE ZA LATA 2010,11,12,13,14?

Nagrody jubileuszowe w okresie 2010 – 2014 to 3-5% funduszu wynagrodzeń ogółem rocznie.

BBIDEV  2014-07-15 Czy Zarząd skomentuje dramatycznie złe zachowanie kursu?

W opinii Zarządu obecna wycena giełdowa nie odzwierciedla w pełni wartości i perspektyw Spółki. Należy przy tym nadmienić, że sytuacja na szerokim rynku nie jest w ostatnich miesiącach sprzyjająca - indeksy spadają w efekcie m.in. "reformy OFE" czy konfliktu na Ukrainie, co w szczególności dotyczy segmentu małych i średnich spółek, do którego należy BBID. Ponadto nadal słaby pozostaje sentyment do branży deweloperskiej, co widoczne jest w zachowaniu się indeksu branżowego.

UNITED  2014-07-14 1. Dlaczego Rachunek Przepływów pieniężnych w ostatnim raporcie okresowym nie uzgadnia się do RZiS? 2. Co to za wielomilionowe transakcje, na których pokazany jest zysk w przychodach finansowych i dlaczego nie widać tego w Sprawozdaniu z przepływów pieniężnych?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

BBIDEV  2014-07-15 Obecnie Spółka wynajmuje drogie biura w WCC. Czy spółka rozważy przeniesienie siedziby i biur do tańszej lokalizacji np. na PU gdzie część powierzchni jest jeszcze nie wynajęta lub na Pragę do Konesera?

Budynek, w którym znajdują się obecnie biura Spółki, jest centralnie zlokalizowany, ale ze względu na jego wiek (około 25 lat) i stan techniczny oraz brak miejsc garażowych stawki najmu są tam korzystne w porównaniu do stawek dla niewielkich powierzchni w wymienionych inwestycjach.

NORTCOAST  2014-07-14 Kiedy strategia zostanie przedstawiona?

North Coast obecnie ustala warunki dalszej współpracy odnośnie mleczarni w Rzepinie i jej dalszego rozwoju z nowym akcjonariuszem Alival. W momencie gry warunki zostaną ustalone wówczas będzie możliwość opublikowania strategii.

BBIDEV  2014-07-11 Czy znowu będą opóźnienia w realizacji Centrum Marszałkowska i CPK kwartał centralny w związku z problemami z uzyskaniem pozwoleń na budowę i kredytów na realizację?

Spółka nie odnotowuje problemów z uzyskaniem pozwoleń i finansowania dla wymienionych inwestycji. Prace w tym zakresie postępują zgodnie z harmonogramem.

BBIDEV  2014-07-09 Spółka chwali się podejmowaniem się projektów trudnych przy jednoczesnej wysokiej stopie zwrotu z inwestycji, co w rzeczywistości nie przekłada się na realny zysk dla akcjonariuszy, a jedynie na wzrost zadłużenia spółki na kolejne, nie rozpoczęte w dalszym ciągu projekty. Czy nie lepiej zająć się projektami zdecydowanie łatwiejszymi o pewnej i szybszej realizacji?

W ramach obranej strategii Spółka z sukcesem ukończyła dotychczas m.in. takie projekty, jak Rezydencja Foksal czy Nowy Plac Unii, które zdecydowanie wyróżniają ją na tle konkurencji. Kolejny projekt, czyli Centrum Praskie Koneser, jest w coraz bardziej zaawansowanym stadium realizacji. Tego typu projekty w opinii Zarządu w sposób optymalny wykorzystują doświadczenie, kompetencje i obecne zdolności kapitałowe Spółki.

ALTA  2014-07-04 1. Ile domów/mieszkań spółka sprzedała w Siewierz do chwili obecnej? Gdzie można znaleźć bieżące informacje na ten temat? 2. Jaki wynik w wymiarze finansowym oraz procentowym uzyskała spółka z projektu Polpularna38? W którym kwartale wynik ten został/nie ujawniony?

Zachęcam do odwiedzenia strony
"zamieszkaj w Siewierzu":
http://www.zamieszkajwsiewierzu.pl/mieszkania

Główne znaczenie dla wyniku Spółki ALTA ma wycena akcji i udziałów poszczególnych inwestycji. W Inwestycji TUP Property wynik kształtowany jest z kolei głównie przez wycenę portfela nieruchomości wynajętych.

ALTA  2014-07-02 1. Zgodnie z zaproponowaną strategią spółki na lata 2013-2020 spółka planowała dokonać deinwestycji. Rok 2013 się skończył, upłynęło już 6 miesięcy roku 2014, a wpływy z deinwestycji sięgnęły nie więcej niż 10 proc. zaplanowanej kwoty. Czy spółka kolejny raz zmieniła swoją strategię i zrezygnowała ze sprzedaży nieruchomości? 2. Dlaczego spółka chce sama budować i sprzedawać nieruchomości w Siewierzu, skoro od lat głównym założeniem była sprzedaż ziemi deweloperom, którzy we własnym zakresie będą stawiać budynki? Prezes podczas chatu z inwestorami tłumaczył to bardzo szczegółowo. Co się zmieniło? Czy nie było chętnych do współpracy deweloperów? 3. Co z zapowiadanym przez Prezesa Moritza skupem akcji, który został przegłosowany przez WZA? Termin upływa stosunkowo niedługo. Czy była to tylko forma podtrzymania zainteresowania inwestorów spółką? Dlaczego kolejne zamierzenie spółki nie jest realizowane, mimo zapowiedzi?

Spółka podtrzymuje strategię sprzedaży poszczególnych projektów/nieruchomości. Zainteresowanie rynku określamy jako wysokie, jednocześnie proce sprzedaży jako długotrwały i skomplikowany.

Spółka Forest Hill - podjęła inwestycję budowy części I kwartału pokazowego. Celem jest jednak sprzedać działek deweloperom zewnętrznym, których zapraszamy do współpracy.

WZA dało możliwość Zarządowi do przeprowadzenia skupu akcji. Brak jednak było przesłanek ekonomicznych i rynkowych do jego uruchomienia.BUDIMEX  2014-07-02 Kiedy podany będzie komunikat za drugi kwartał?

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za I półrocze 2014 roku opublikowane zostaną w dniu 25 lipca 2014 r., natomiast skonsolidowany raport Grupy Budimex za I półrocze 2014 roku – 29 sierpnia 2014 r.

I3D  2014-07-02 Spółka informowała o rekordowym kontrakcie. Dlaczego nie został on jeszcze podpisany?

W chwili obecnej trwają prace nad treścią umowy, które przedłużają się ponieważ wymagają zatwierdzenia przez wiele stron uczestników projektu. Jesteśmy rozczarowani tempem tych prac, tym niemniej mamy nadzieję na ich zakończenie w przeciągu 2 tygodni.

MBFGROUP  2014-07-01 Czy spółka opublikuje prognozy finansowe na 2014 rok?

Z uwagi na doświadczenia z ubiegłego roku obrotowego Spółka na razie nie decyduje się na publikacje raportów z prognozami, tak aby wykluczyć częste korekty, które są w takim wypadku wymagane regulaminem ASO/GPW.

SUNTECH  2014-06-29 Jakie były powody, że na walnych nie została uchwalona decyzja w sprawie emisji akcji dla nowego inwestora? Kiedy można się spodziewać nowego inwestora w Suntechu i po jakiej cenie będą sprzedane mu akcje?

Dziękuję za zainteresowanie Spółką.
Akcjonariusze mniejszościowi blokujący uchwałę na ostatnich obradach walnego zgromadzenia nie podali powodów głosowania przeciwko decyzji w sprawie emisji akcji.
Odpowiadając na Pani/Pana drugie pytanie, w kontekście zachowania akcjonariuszy mniejszościowych oraz wyniku głosowania, rozważania na temat pojawienia się nowego inwestora w Spółce są w chwili obecnej bezcelowe.
Z poważaniem,
Magdalena Jabłońska Manager ds. PR i Marketingu
Suntech S.A.

MBFGROUP  2014-06-29 Jakie są rodzaje biznesów, w które na pewno Państwo byście nie zainwestowali? Czy można takie wyróżnić?

Dość oryginale pytanie, które sugeruje, że spółka jest do jakichś biznesów uprzedzona. No ale skoro zostało zadane, to po analizie udało nam się wyróżnić kilka sektorów. Z dużą ostrożnością będziemy podchodzić do inwestycji w rolnictwo, branżę chemiczną, energie odnawialne (mimo dużej medialności takowej) oraz handel hurtowy metalami (np. obrót złomem). Mamy nadzieję, że odpowiedź w jakichś sposób okazała się cenna :)

VIDIS  2014-06-27 Kiedy spółka rozpoczyna skup akcji własnych i czy tym razem spółka zamierza na dłuższy czas podnieść wartość kursu akcji, czy tylko na parę miesięcy? Skup ma zostać przeprowadzony przez firmę zewnętrzną, czy typowo przez pracowników firmy? Jak będzie kształtowała się polityka dywidendowa w tym roku?


Szanowny Inwestorze,

Uprzejmie informuję, iż decyzją Zarządu skup akcji własnych rozpoczął się z dn. 30.06.2014. Szczegółowe informacje na temat Programu skupu akcji własnych Vidis S.A. znajdzie Pan/i w raporcie bieżącym nr 11/2014 http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&id=67098&ncc_index=VDS&id_tr=1 ,

W ocenie Zarządu obecny kurs akcji Spółki jest dużo niższy niż obecna wartości Spółki, która ma odzwierciedlenie w jej księgach, szczególnie w świetle opublikowanej wczoraj korekty prognozy zysku netto oraz przychodów ze sprzedaży. Zarząd życzyłby sobie, aby kurs trwale wzrósł powyżej obecnej jego wartości, ale ostatecznie to rynek decyduje o rynkowej wycenie Spółki, która często nie ma odzwierciedlenia w jej kondycji finansowej oraz publikowanych ważnych zdarzeniach dziejących się w Spółce.

Wyrażamy nadzieję, że skup akcji własnych pomoże w bardziej trwałym wzroście wartości rynkowej ViDiS S.A. do poziomów zbliżonych do wycen innych spółek z naszego sektora oraz wyceny Spółki wynikającej z jej danych finansowych.

Obecny skup akcji własnych zgodnie z przyjętym programem może być prowadzony zarówno przez Dom maklerski jak i samodzielnie przez Spółkę.

Nawiązując natomiast do pytania w sprawie dywidendy, uprzejmie informujemy, iż polityka dywidendowa Spółki nie uległa zmianie, tzn. Spółka przewiduje wypłatę do 30% rocznego zysku netto, o ile nie wystąpią żadne nieplanowane wcześniej inwestycje. Taką inwestycją jest między innymi przeprowadzany właśnie skup akcji własnych, ale z uwagi na podwyższoną prognozę zysku nie wykluczamy wypłaty dywidendy za zakończony w czerwcu rok obrotowy 2013/2014. Oczywiście ostateczna decyzja w zakresie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2013/2014 podjęta zostanie po zatwierdzeniu zaudytowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013/2014, a decyzja ta zostanie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się planowo do końca grudnia 2014 roku.

Z poważaniem,

ViDiS S.A.

IDMSA  2014-06-27 Kiedy spółka zacznie wypłacać dywidendę?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

BBIDEV  2014-06-26 Na jakim etapie zaawansowania jest proces sprzedaży NPU?

Z uwagi na dobro procesu na tym etapie nie udzielamy szczegółowych informacji nt jego przebiegu.

BBIDEV  2014-06-26 Czy zarząd rozważa sprzedaż CPK jeszcze w tym roku?

W ramach procesu wejścia nowego inwestora – firmy Liebrecht & Wood – do części Kwartał Centralny projektu Koneser, planowane jest przeniesienie wyodrębnionej części nieruchomości do nowo powołanej spółki celowej. Proces ten jest zaplanowany jeszcze w tym roku.

WASKO  2014-06-24 Czy spółka jest zainteresowana inwestycjami w militaria? Jak wygląda sprawa z szyfratorem, czy będzie uruchomiona produkcja?

Te tematy były już w tym miejscu przez nas komentowane - jeśli chodzi o branżę zbrojeniową podobne pytanie zostało zadane w dniu 17.01.2014 r., a w przypadku szyfratora w dniu 28.11.2013. Jeśli informacje zawarte w odpowiedziach okażą się niewystarczające prosimy o dalsze pytania.

PEKAO  2014-06-13 Czy w tym roku spółka PEKAO przewiduje dywidendę? Jeśli tak, to kiedy i ile za akcję?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

JJAUTO  2014-06-22 Proszę podać aktualny wskaźnik C/Z i CWK.

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

POLIMEXMS  2014-06-24 Czy spółka interesuje się rynkiem afrykańskim?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

ENERGA  2014-06-24 Jestem drobnym akcjonariuszem. Jak mam dochodzić wypłaty uchwalonej dywidendy za poprzedni rok?

Należy skontaktować się z domem maklerskim, w którym zdeponowane są papiery wartościowe, aby dowiedzieć się o status dywidendy. Jeżeli chodzi o wypłatę dywidendy za rok 2012 lub wcześniejsze, należy skontaktować się z Centralnym Domem Maklerskim Pekao SA i złożyć stosowną dyspozycję.

PZU  2014-06-18 Czy to prawda, że jeżeli kupię akcje PZU do końca czerwca, to mogę dostać dywidendę za 2013 rok? Ile za akcję i kiedy otrzymałbym wypłatę?

Aby otrzymać pozostałą do wypłaty część dywidendy z zysku PZU za 2013 rok, tj. 34 złote na akcję, należy być na liście uprawnionych na dzień 17 września 2014 roku. Wypłata nastąpi w dwóch terminach: 8 października 2014 (17 zł na akcję) oraz 15 stycznia 2015 roku (17 zł na akcję).

VISTULA  2014-06-23 Jaką cenę spodziewacie się Państwo uzyskać za akcje Kruka? Jaka jest obecnie wycena Kruka?

Przed dokonaniem organizacyjnego wyodrębnienia oraz rzetelnego ustalenia wartości rynkowej zorganizowanej części przedsiębiorstwa związanej z segmentem jubilerskim, która zostanie zbyta do spółki zależnej W.KRUK S.A., jest jeszcze zbyt wcześnie na operowanie danymi dotyczącymi ceny akcji W.KRUK S.A. w ramach oferty publicznej. Przygotowanie i przeprowadzenie powyższych operacji zostało dopiero formalnie umożliwione w związku z podjęciem w dniu 18 czerwca 2014 roku stosownej uchwały nr 15/06/2014 Walnego Zgromadzenia Vistula Group S.A. Przeprowadzenie procedury IPO oraz wprowadzenie akcji W.KRUK S.A. do obrotu na rynku regulowanym planowane są w połowie przyszłego roku, a informacje związane z realizacją wyżej powołanej uchwały Walnego Zgromadzenia, Vistula Group S.A. będzie przekazywała do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami.

RAFAMET  2014-06-18 Jaki jest cel obecnych reform w firmie? Kiedy nastąpi zdaniem Zarządu trwała poprawa rentowności oraz kiedy nastąpi wzrost przychodów?

Celem restrukturyzacji zatrudnienia jest dostosowanie jego poziom do skali obecnie realizowanych kontraktów. Trwała poprawa rentowności Spółki będzie następstwem wychodzenia gospodarki światowej (przemysłowej) z kryzysu.
Wzrost przychodów dla firmy sprzedającej jedynie własne wyroby o bardzo zróżnicowanej strukturze kosztów (wysokomateriałowe tokarki karuzelowe, niskomateriałowe remonty i modernizacje) nie jest celem samym w sobie. Koncentrujemy się na rentowności jednostkowej wyrobów.

OPTIZENLB  2014-06-12 Kiedy opublikujecie raport roczny? Powinien już być od tygodnia.

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

HERKULES  2014-06-12 W kwietniu podpisali Państwo umowę z firmą MakMedia. Od tego momentu wzrósł kurs spółki - rozumiem, że wynika to z poprawy relacji inwestorskich? Czy są Państwo zadowoleni z tej umowy?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

VISTULA  2014-06-17 Jakich przychodów i zysków spodziewacie się Państwo w latach 2015, 2016 i 2017?

Na podstawie odpowiednich przepisów obowiązujących spółki publiczne, Vistula Group S.A. nie publikowała dotychczas prognoz finansowych dotyczących spodziewanych przychodów ze sprzedaży oraz zysków w latach 2015, 2016 oraz 2017.

RAFAKO  2014-06-11 Jakie ma plany PBG w stosunku do akcji Rafako?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

MBFGROUP  2014-06-11 Czy w ramach działalności gospodarczej współpracują Państwo z jakimiś innymi spółkami publicznymi z rynku NewConnect lub GPW? Jeśli tak, to proszę o informację jakie to spółki i w jakim zakresie odbywa się taka współpraca.

Tak. Spółka współpracuje z kilkoma firmami notowanymi na rynku alternatywnym NewConnect. Niestety z uwagi na klauzule poufności, w poszczególnych umowach, nie możemy podać konkretnej odpowiedzi, w szczególności nazw tych spółek.

Współpraca odbywa się na gruncie doradczym dotyczącym inwestycji finansowych i kapitałowych, konsultingowym, ale także w zakresie wykonywania aplikacji mobilnych oraz specyfikacji technicznej i dokumentacji.

RAFAKO  2014-06-11 Czy w roku 2014 przewidywane są zyski i jakie?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

PLANETSOF  2014-06-10 Proszę o komentarz panie prezesie do ostatnich komunikatów w kontekście podpisania listu intencyjnego samemu ze sobą: ------------------------------------------------------------------------------------------------- Ryzyko to minimalizowane jest także przez fakt, iż spółka prawa cypryjskiego Conspole Holdings Limited powiązana z Panem Hubertem Wochyńskim, Prezesem Zarządu Spółki, posiada istotny pakiet akcji Emitenta. DI: strona 12 --- Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego, spółka prawa cypryjskiego Conspole Holdings Limited powiązana z Panem Hubertem Wochyńskim, Prezesem Zarządu Spółki, posiada 2.484.000 akcji Emitenta uprawniających do 82,80% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz do wykonania 89,68% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. DI: strona 16 --- Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego spółka Conspole Holdings Limited z siedzibą na Cyprze (podmiot powiązany z Panem Hubertem Wochyńskim, pełniącym funkcję Prezesa Zarządu), posiada 2.484.00

Ten temat był już poruszany przez Prezesa Osobiście na forum StockWatch i bankier. Odsyłam do tych wypowiedzi.

MBFGROUP  2014-06-10 Która gałąź grupy kapitałowej rozwija się najbardziej obiecująco? Handel algorytmiczny, inwestycje tradycyjne lub alternatywne, czy może nadal aplikacje mobilne oraz ich produkcja i wdrażanie?

Strategia Grupy Kapitałowej MBF zakłada harmoniczny i równomierny rozwój wszystkich spółek powiązanych, tak aby struktura przychodów była zrównoważona i zróżnicowana. Stąd też w ramach strategii rozwoju przyjęto plan aby zaangażowanie w spółkach celowych nie przekraczało 50% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

SUNTECH  2014-06-08 Jeśli do spółki wejdzie nowy inwestor i pozyskacie środki finansowe, na co one zostaną przeznaczone?

Dziękuję za zadane pytanie.
Środki pochodzące od inwestora strategicznego miały obejmować wzmocnienie działań sprzedażowo-marketingowych na rynkach zagranicznych oraz wzmocnić potencjał finansowy firmy potrzebny do realizacji większej ilości kontraktów równocześnie, ale w kontekście zachowania akcjonariuszy mniejszościowych na ostatnich obradach walnego zgromadzenia i wyniku głosowania wszelkie rozważania w tym zakresie stają się w tej chwili bezprzedmiotowe.
Z poważaniem,
Magdalena Jabłońska Manager ds. PR i Marketingu
Suntech S.A.

8FORMULA  2014-06-06 Przywrócenie do notowań jest uzależnione tylko od podania komunikatu o przebiegu WZA i jego wyników. Nawet jeżeli któreś z uchwal zostały zaskarżone wystarczy to podać w komunikacie. Myślę, że jak najszybsze jego podanie leży w interesie nas wszystkich. W interesie Spółki i Akcjonariuszy najważniejsza jest TRANSPARENTNOŚĆ - tego oczekuje się od spółki publicznej. Proszeni są Państwo tylko o podanie informacje dotyczącej WZA i jego rezultatów. Wydaje się to czymś bardzo prostym do spełnienia i trudno zrozumieć dlaczego przygotowanie takiego komunikatu trwa aż tak długo.

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

BBIDEV  2014-06-06 Kiedy zostanie ostatecznie sfinalizowany zakup 100 proc. udziałów w Centrum Marszałkowska i kiedy projekt ostatecznie ruszy? Na stronie widnieje 33 proc. Co z projektem chłodni i kinem Wars?

Rozpoczęcie realizacji inwestycji planowane jest na przełom 2014 i 2015 roku. Mroźnia jest w trakcie realizacji, natomiast w sprawie projektu kino Wars trwają rozmowy dotyczące możliwej zamiany nieruchomości.

ENERGA  2014-06-05 Chcę sprzedać akcje Energi w dniu 12.06.2014. Jak mam to załatwić i gdzie?

Sprzedaż akcji jest możliwa w dowolnym czasie poprzez złożenie zlecenia w biurze maklerskim, w którym ma Pan/i zdeponowane papiery wartościowe. W zależności od domu maklerskiego, istnieją różne formy składania zleceń (np. poprzez Internet, telefonicznie lub osobiście w placówce).

BBIDEV  2014-06-02 Kiedy zaczniecie ostatecznie spłacać zadłużenia bez rolowania kolejnych zobowiązań (kredyty + obligacje)?

Zadłużenie BBI Development jest regulowane w miarę dostępności środków, przy jednoczesnym zapewnieniu płynnej realizacji projektów oraz zachowaniu optymalnej struktury finansowania Grupy.

SUNTECH  2014-06-04 Zarządu Suntech S.A. w uzasadnieniu przeprowadzenia nowej emisji akcji wskazuje m.in. przeprowadzenie nowych inwestycji. Jakie to będą inwestycje? Inwestor strategiczny w chwili objęcia całej emisji stanie się wiodącym akcjonariuszem. Czy znane są plany inwestora wobec spółki?

Dziękuję za zadane pytanie.
Nowe inwestycje, które miały być sfinansowane z środków pochodzących od inwestora strategicznego, miały obejmować wzmocnienie działań sprzedażowo-marketingowych na rynkach zagranicznych oraz wzmocnić potencjał finansowy firmy potrzebny do realizacji większej ilości kontraktów równocześnie. W związku z tym Zarząd Suntech uznał, że wprowadzenie inwestora strategicznego znacznie przyspieszy ekspansję zagraniczną Spółki. Propozycja wprowadzenia inwestora została jednak zablokowana przez akcjonariuszy mniejszościowych, w związku z tym temat nie jest na razie aktualny.
Z poważaniem,
Magdalena Jabłońska Manager ds. PR i Marketingu
Suntech S.A.

PGE  2014-06-02 Kiedy będzie dywidenda za akcje i ile?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

MBFGROUP  2014-06-04 Jak będzie wyglądał wynik spółki na półmetku 2014 roku? Czy pozew przeciwko Appswith.us i Łukaszowi Kunie oraz Radosławowi Paklikowskiemu został złożony także w sądzie angielskim? Co dzieje się z tą sprawą w sądzie polskim?

Spółka nie zdecydowała się do tej pory na oficjalną publikację prognoz finansowych stąd nie możemy także i w tym miejscu dzielić się informacjami na ten temat.

Pozew przeciwko byłym członkom zarządu, tj. Radosław Paklikowski oraz Łukasz Kuna, którzy obecnie działają jak Pan zauważył także w spółce AppsWith.Us Ltd, został złożony w ubiegłym miesiącu w w warszawskim sądzie. Pozew w sądzie angielskim na razie nie jest wymagany i nic nowego nie wniesie (choćby z racji miejsca podejrzenia o popełnieniu przestępstwa). Obecnie warszawski sąd dokonuje oceny formalnej pozwu przeciwko panom Paklikowskiemu i Kunie. Niezależnie od powyższego Zarząd Spółki - zobowiązany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – rozważa przygotowanie kolejnych wniosków.

EUROTEL  2014-06-04 Czy pomimo mniejszych zysków za rok 2013 spółka zdecyduje się w tym roku podtrzymać swoją politykę wypłacania dywidendy?

Polityka dywidendy jest niezmienna i określa, że celem Zarządu jest podział zysku uwzględniający wypłatę dywidendy. Decyzja uzależniona jest jednak od trzech czynników: wypracowanego zysku w danym roku, planów inwestycyjnych oraz posiadanych wolnych środków obrotowych.
Biorąc pod uwagę te elementy, Zarząd Eurotel SA rekomenduje pozostawienie zysku za 2013 rok jako kapitału zapasowego, co wynika z analizy powyższych czynników, ale również niepewności, co do otoczenia rynkowego w jakim działa Spółka. Warto jednak zawrócić uwagę, że ostateczna decyzja dotycząca wypłaty dywidendy podejmowana będzie przez WZA w dniu 26 czerwca 2014 roku, a rekomendacja Zarządu jest jedynie pewnym punktem wyjścia do ewentualnej dyskusji na ten temat.

WASKO  2014-05-28 Czy zakończył się proces odwoławczy związany z zakwestionowaniem przez Urząd Skarbowy umów handlowych z 2008 roku? Jeśli tak, to z jakim skutkiem?

Sprawa jest w toku i trudno przewidzieć w chwili obecnej w jakim terminie może ona zostać zakończona.

SUNTECH  2014-05-28 Ile w tym oku spółka planuje podpisać nowych kontraktów sieci szerokopasmowej dla miast (przykład Bielsko Biała - taką umowę już Państwo podpisali) i jak to się przełoży na wyniki spółki?

Dziękuję za zainteresowanie Spółką. Rynek inwestycji szerokopasmowych jest rynkiem bardzo nieprzewidywalnym sprzedażowo dla Spółki takiej jak nasza. Ewentualne kontrakty związane z paszportyzacją sieci szerokopasmowych są uzależnione od wielu czynników, na które Suntech nie ma żadnego wpływu, na przykład terminowość realizacji projektów budów sieci. Wszelkie prognozy sprzedażowe w tym zakresie byłyby zatem niewiarygodne i obarczone zbyt dużym prawdopodobieństwem błędu.
Z poważaniem,
Magdalena Jabłońska
Manager ds. PR i Marketingu Suntech S.A.

HELIO  2014-05-23 Czy spółka zamierza podzielić się z akcjonariuszami doskonałym zyskiem (lub częścią) osiągniętym w bieżącym okresie rozliczeniowym? Czy zarząd jest zadowolony z wyników osiągniętych w kwietniu? Co dzieje się ze starym zakładem spółki? Czy spółka odpowiedziała już na "zaczepki" konkurenta w sądzie?

1. Z uwagi na intensywny rozwój spółki oraz rosnące zapotrzebowanie zarówno na kapitał obrotowy, jak i realizowane inwestycje, HELIO nie wypłacało dotychczas dywidendy. O wszelkich wiąrzących decyzjach w zakresie ewentualnych zmian w polityce dywidendowej, Emitent poinformuje niezwłocznie wszystkich inwestorów w sposób przewidziany prawem kapitałowym, tj. raportem przekazanym systemem ESPI.

2. Ocena wyników kwietnia będzie składową raportu okresowego za ostatni kwartał roku obrotowego 2013/2014, tj. okres kwiecień – czerwiec 2014. Szczegółowe omówienie wyników kwietnia będzie zatem możliwe dopiero po publikacji przedmiotowego raportu. Mniej zorientowanym akcjonariuszom, pozwolę sobie jednak dodać, że omówienie bliskich perspektyw rozwoju zawsze znajduje się w informacji dodatkowej do raportu kwartalnego. W kontekście kwienia 2014, pozwolę sobie w ramach odpowiedzi przytoczyć zatem fragment ostatniego raportu okresowego:

"W perspektywie kolejnego kwartału wpływ na wyniki HELIO S.A. będzie miała wzmożona wysokość sprzedaży charakterystyczna dla okresów przedświątecznych. Mając na uwadze tegoroczny późny termin świąt Wielkanocy (koniec kwietnia), większa niż zazwyczaj część przedświątecznej sprzedaży przypadnie zatem IV kwartałowi roku obrotowego 2013/2014, co pozytywnie wpłynie na wyniki Emitenta w tym okresie.

Należy jednak pamiętać, że choć w kwietniu 2014 r. Spółka odnotuje zwiększone przychody z tytułu wielkanocnej sprzedaży, to jak co roku po świętach nastąpi okres letniego spadku popytu na jej produkty. Jest to charakterystyczne dla branży Emitenta, a tym samym wpisane w sezonowy charakter generowania zysków. Mając na uwadze powyższe, w drugim półroczu roku obrotowego 2013/2014 można się zatem spodziewać nietypowego, spłaszczonego względem lat ubiegłych rozkładu przychodów oraz zysków pomiędzy kwartałami."

3. W ostatnich miesiącach Spółka przeprowadziła tam drobne prace remontowe. Jednocześnie Emitent analizował pod kątem użyteczności biznesowej różne możliwości dalszego zagospodarowania przedmiotowego obiektu. Liczymy zatem, że już w przyszłym roku obrotowym, zakład ten będzie efektywnie wykorzystany. O szczegółach poinformujemy niezwłocznie.

4. Oczywiście HELIO natychmiast podjęło wszelkie stosowne działania proceduralne. Niezbędne wnioski, czy zażalenia zostały złożone przez nas niezwłocznie. Czekamy jednocześnie cały czas na pozew żeby móc się do niego formalnie ustosunkować. Niestety ale mimo dołożenia wszelkiej staranności ze strony HELIO, udowodnienie naszych racji ze wzgledów proceduralnych będzie rozciągnięte w czasie.

Stanowisko spółki w przedmiotowej sprawie zostało już zatem jednoznacznie przedstawione w komentarzu Prezesa Zarządu zamieszczonym na oficjalnej stronie relacji inwestorskich HELIO (http://relacje-inwestorskie.helio.pl/aktualnosci/636,burza-w-szklance-bakalii.html). Taka forma komunikacji z inwestorami była w naszej ocenie najwłaściwsza, gdyż zgodna z zasadami ładu korporacyjnego uchwalonego przez GPW (część I pkt 11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW). Pozwolę sobie zatem jeszcze raz przywołać naistotniejsze fragmenty w/w komentarza Prezesa Zarządu HELIO SA:

"Zgodnie z realizowaną przez nas strategią marketingową, nigdy nie chcieliśmy żerować na renomie innych, jak sugeruje Atlanta Poland, zaś upodobnianie się do mało znanego na rynku brandu należącego do firmy Atlanta Poland wydaje się być niedorzeczne nie tylko ze względów prawnych, ale i racjonalności prowadzenia biznesu. Działanie to nie leżałoby bowiem w naszym interesie, gdyż nie wnosiłoby dla nas żadnej wartości dodanej.

Pragnę podkreślić, że przed wprowadzeniem naszej nowej linii bakalii sygnowanych logo Bakalplanet, dokonaliśmy wszelkich niezbędnych konsultacji i starań mających na celu wyeliminowanie ewentualnych ryzyk prawnych. Nie bez znaczenia pozostaje także fakt, że na kwestionowane logo posiadamy prawo wyłączne wynikające z rejestracji w Urzędzie Patentowym (numer prawa wyłącznego 20441).

Na zakończenie pozwolę podzielić się jeszcze refleksją, że podjęte przez Atlantę Poland działania mają na celu wyłącznie eskalację konfliktu celem przeniesienia go na łamy mediów, a tym samym pasożytniczą promocję marki konkurenta poprzez sztuczne powiązanie jej z produktami rynkowego lidera jakim jest HELIO S.A. Niedomówienia oraz szafowanie postanowieniami sądowymi, mają na celu także wzbudzenie niepewności wśród naszych odbiorców. Wszystkim zatem interesariuszom przedmiotowego sporu, a w szczególności tym mniej zorientowanym w arkanach polskiego prawa wyjaśniam, że postanowienia sądowe, na które powołuje się nasz konkurent nie mają charakteru wyroku oceniającego racje stron, lecz wyłącznie stwierdzenia, że powód uprawdopodobnił możliwość powstania sporu, roszczenia. Postanowienia tego typu są podejmowane przez sąd „zaocznie”, bez możliwości ustosunkowania się przez pozwanego. Tym samym, na tym etapie procedowania sąd bazuje wyłącznie na opisie powoda - w tym przypadku Atlanty Poland, a możliwość przedstawienia pełnego obrazu sprawy i naszego stanowiska możliwa będzie dopiero poprzez złożenie stosownego odwołania – zażalenia na postanowienie, co naturalnie niezwłocznie uczynimy."

STALPROFI  2014-05-21 Czy mogliby państwo wyjaśnić dlaczego kurs spółki na GPW jest taki, a nie inny?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

I3D  2014-05-22 Pytania do raportu rocznego i cytaty z niego: "Wśród zobowiązań finansowych, kwota 348 tys. zł wynikająca z zobowiązań z tytułu kredytów była przeterminowana" Proszę o dokładne odniesienie się do wskazanego fragmentu - dlaczego były przeterminowane? czy były to platoński związane z KS Wieliczka? czy zostały zapłacone? "Zobowiązania przeterminowane w okresie dłuższym niż 6 miesięcy stanowiły 9,7% całości zobowiązań handlowych i wynosiły 531 tys. zł" Proszę dokładnie określić jakie to były zobowiązania, czy je zapłacono i z czego wynikał fakt braku zapłaty w terminie.

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

SYNTHOS  2014-05-22 Dnia 24.04.2014 r. kupiłem akcje waszej spółki. Dlaczego nie objęła mnie dywidenda?

W dniu 17 kwietnia 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthos S.A. podjęło uchwałę nr 6 o wypłacie dywidendy w wysokości 410.207.500,00 zł (słownie: czterysta dziesięć milionów dwieście siedem tysięcy pięćset złotych), to jest 0,31 zł (trzydzieści jeden groszy) na jedną akcję Spółki. Dzień dywidendy został ustalony na dzień 25 kwietnia 2014 roku. Dywidenda została wypłacona w dniu 5 maja 2014 roku.

Aby otrzymać dywidendę akcjonariusz powinien posiadać akcje Spółki w dniu nabycia prawa do dywidendy. Ze względu na specyfikę rozliczeń transakcji giełdowych na GPW w Warszawie należy jednak pamiętać o obowiązującej zasadzie D+3. Zgodnie z zasadą jeśli dzień dywidendy ustalony został na 25 kwietnia br., to aby otrzymać dywidendę powinien Pan posiadać akcje Spółki na koniec 22 kwietnia br. W sprawie szczegółów bardzo proszę o kontakt z brokerem prowadzącym Pana rachunek inwestycyjny.

SECOGROUP  2014-05-22 1.Czy podtrzymują Państwo termin gotowości prototypowego urządzenia do produkcji grafenu o wymiarach 500x500 mm na koniec drugiego kwartału 2014 roku? 2.Czy w sytuacji sukcesu pkt.1,zostanie wydana przez Państwa oficjalna informacja w tym temacie? 3. Jak wygląda status drugiego projektu prowadzonego z Politechniką Łódzką?

Ad1 Piec został dostarczony do ITME i jest w końcowej fazie uruchomienia w Instytucie. Ad3 Piec dostarczony do Politechniki Łódzkiej przeszedł już pierwsze próby technologiczne. Ad2 Po potwierdzeniu wyników prób technologicznych poinformujemy o dalszym przebiegu projektów.

CYFRPLSAT  2014-05-23 Kiedy będzie wypłata dywidendy za 2013 rok? Kiedy będą notowane walory bez prawa do dywidendy?

W związku ze spełnieniem się obu warunków wskazanych uchwale nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013 ("Uchwała w Sprawie Dywidendy"), wchodzą w życie postanowienia § 1 ust. 1 i 2 Uchwały w Sprawie Dywidendy, zgodnie z którymi zysk netto Spółki za rok obrotowy 2013 w wysokości 429.012.674,99 złotych dzieli się w ten sposób, że: (i) na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki przeznacza się 102.859.516,76 złotych, (ii) pozostałą część zysku netto, tj. 326.153.158,23 złotych przeznacza się na kapitał zapasowy; dzień dywidendy ustala się na dzień 22 maja 2014 r., natomiast dzień wypłaty dywidendy - na dzień 6 czerwca 2014 r.

STARHEDGE  2014-05-23 Dlaczego tak duży spadek zanotowała dzisiaj spółka? (-25,49%) Co dalej z firmą?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

SUNTECH  2014-05-24 Kiedy wreszcie spółka spełni pokładane w niej nadzieje odnośnie sprzedaży i zysków? Prezes w jednym z wywiadów mówił, że spółka posiada super nowoczesne rozwiązania, a tu z roku na rok sprzedaż spada i spodziewanych zysków nie widać. Czy nie czas wytłumaczyć się przed akcjonariuszami?

Dziękuję za zadane pytania. Bardzo proszę zapoznać się z ostatnio publikowanymi raportami Spółki za rok 2013 oraz za pierwszy kwartał roku 2014. Oba raporty znajdzie Pan na naszej stronie, pod adresem: www.suntech.pl/pl/inwestorzy/dokumenty/raporty . Publikacje te w szerszym kontekście omawiają poruszane przez Pana zagadnienia.
Z poważaniem,
Magdalena Jabłońska
Manager ds. PR i Marketingu Suntech S.A.

ENERGA  2014-05-25 Ile akcji może sprzedać spółka Energa, aby podać to w komunikacie lub do jakiego progu procentowego może sprzedawać nie podając komunikatu?

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku, emitent zobowiązany jest do przekazania w formie raportu bieżącego informacji o nabyciu lub zbyciu papierów wartościowych wyemitowanych przez emitenta.

HAWE  2014-05-25 Czy Hawe może mieć udział w projekcie z udziałem Luksemburga?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

NORTCOAST  2014-05-28 Firma zapowiadała ustalenie nowej strategi dla Latteri. Kiedy będą znane jakieś szczegóły?

prace nad strategią są w toku, powinny zakończyć się do końca czerwca br.

RAFAMET  2014-05-23 Jaki jest aktualny poziom zatrudnienia w spółce? W ostatnim raporcie brak jest takiej informacji, dlaczego?

Zatrudnienie w RAFAMET S.A. na dzień 31.05.2014 r. oraz 31.12.2013 r. wynosiło odpowiednio (w osobach): 374 oraz 416. Informacja o stanie zatrudnienia podawana jest w raportach rocznych oraz półrocznych przekazywanych przez Emitenta.

I3D  2014-05-21 Jak zamierzacie zabezpieczyć płatności w nowej umowie na ponad 10 mln zł? Czy w przeszłości były kłopoty z uzyskaniem od Alwasaet zapłaty za prace?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

SFINKS  2014-05-20 Dlaczego spółka zalicza spadki, skoro ma takie dobre wyniki?

Kurs akcji zależy od czynników rynkowych, leżących poza gestią spółki, dlatego trudno nam komentować z czego wynikają jego wahania w danym kierunku. Uważamy, że aktualna cena akcji nie jest adekwatna do fundamentalnej sytuacji spółki. Mamy jednak nadzieje, że w długim terminie giełdowa wycena Sfinksa będzie się zmieniać w pozytywnym kierunku, odzwierciedlając poprawiającą się kondycję grupy.
Z poważaniem,
Sfinks Polska

PLANETSOF  2014-05-14 W raporcie za I kw. spółka pomija produkty podmiotu doc4you. Na jakim etapie są prace tego podmiotu?

Tak to prawda. Produkt jest realizowany zgodnie z harmonogramem unijnym. Został pominięty ze względu na znikomą istotność dla raportu.

PGSSOFT  2014-05-14 Na stronie PGS-u pojawiła się informacja, że w Firmie pracuje już 249 programistów. Ilu programistów pracowało na koniec IV kwartału 2013 roku? Co prawda wcześniej widniała informacja o zatrudnionych 211 programistach, ale ta informacja widniała, o ile się nie mylę oczywiście, dużo wcześniej niż koniec 2013 roku. W każdym razie, jeśli można, to chodzi mi o możliwość podliczenia ilu udało się zatrudnić programistów w samym I kwartale b.r. Pozdrawiam i życzę dalszych sukcesów.

Szanowni Państwo, jesteśmy zwolennikiem możliwie szerokiego informowania o naszej działalności i zwykle przekraczamy to, co jest wymagane prawem czy regulacjami Giełdy. Proszę jednak o zrozumienie, ale nie odpowiemy na to pytanie. Po prostu nie chcemy udzielać informacji, które mogłyby sugerować podawanie poufnych poza kanałami wyznaczonymi przez regulacje. Małe sprostowanie: nie mamy 211 zatrudnionych osób. Czym innym jest lista osób zatrudnionych a czym innym zespół, którym dysponujemy współpracujemy z klientami.

PLANETSOF  2014-05-14 Projekty PSF mają bardzo długi czas realizacji. W tym czasie inne firmy już dawno wprowadzają podobne produkty na rynek. Czy PSF ma jakiś pomysł na przyspieszenie realizacji swoich projektów? Np. wybranie jednego i dostarczenie go w 2-3 kwartały? Od 2 lat żaden z tocznych projektów nie został zakończony.

To jest bardzo słuszna uwaga i należy się z nią zgodzić. Jednak czas wprowadzania projektu w przypadku Spółki Planet Soft jest znacząco uzależniony od typu finansowanie. Jeżeli fazę B spółka finansuje z własnych pieniędzy (czego do tej pory unika) to produkt (MVP) jest w stanie powstać bardzo szybko 3-6 miesięcy. W przypadku finansowanie tylko w części projektu i posiłkowania się np. funduszami unijnymi. Spółka finansuje około 30% oraz rozliczanie takiego projektu. Ale minusem jest fakt, że taki projekt trwa znacząco dłużej.

Także nasze decyzje w ww. zakresie są podyktowane względami finansowymi.

PLANETSOF  2014-05-14 W ostatnim raporcie spółka twierdzi, że inwestorzy nie powinni porównywać poprzednich okresów. Mamy jednak do czynienia z najgorszym wynikiem w historii spółki, i nic nie zapowiada poprawy. Czy jest jakikolwiek plan powrotu do dochodowego biznesu?

Spółka działa od końca 2013 całkowicie w modelu projektowym. Jest to zdaniem Zarządu najlepszy model, który pozwoli na uzyskanie znaczących zysków w przyszłości.
Większych od tych do tej pory uzyskiwanych, jednak na pewno przy mniejszych obrotach.

PLANETSOF  2014-05-15 W nawiązaniu do ostatniego komunikatu, proszę o informację kto podpisał ze strony Conspole Holding Ltd. list intencyjny? W dokumencie informacyjnym spółki przeczytać można, że Conspole to de facto Hubert Wochyński, czyli prezes spółki Planet Soft. Czy doszło do podpisania umowy p. Wochyńskiego (Conspole) z p. Wochyńskim (Planet Soft)? Skoro wartość listu intencyjnego nie jest tajemnicą, to z pewnością tak drobny fakt jak przedstawiciel głównego właściciela Conspole Holding Limited nie powinna być tajemnicą i spółka nie będzie się nią zasłaniała w odpowiedzi na to pytanie. Czy prezes Planet Soft może zagwarantować akcjonariuszom, że nie dojdzie do wzajemnych kompensat i faktycznie w spółce pojawią się pieniądze na koncie, a nie tylko jakieś aktywa?

W zakresie podpisu listu intencyjnego. Z pewnością Prezes nie mógł podpisać listu sam ze sobą, natomiast tak jak w innych przypadkach podpisał go z osobą uprawnioną do reprezentacji CH.
Spółka na dzień dzisiejszy potrzebuje pieniędzy to jest bardzo ważne, aby posiadała środki pieniężne którymi będzie mogła dysponować. Także zdaniem Zarządu o żadnych kompensatach nie może być mowy.

BBIDEV  2014-05-15 Kurs akcji ponownie zmierza poniżej 1 zł. Czy spółka rozważa ponowne połączenie akcji w celu uniknięcia wpisu na listę alertów?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

I3D  2014-05-16 Kontrakt z KS Wieliczka został rozliczony. Proszę o informację czy był on dla spółki po podliczeniu wszystkich kosztów deficytowy? Co ze współpracą z firmą Barco? Nadal nie ma umowy? Spółka zapowiada zakup nowych samochodów - proszę o informację dla kogo będą to samochody i jakiej klasy?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

CUBEITG  2014-05-19 Czytałem artykuł, w którym jest informacja o splicie akcji CUBE.ITG, a może autor artykułu się pomylił i zamierzacie scalić akcje?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

CDPROJEKT  2014-05-19 Jak opóźnienie we wprowadzeniu Wiedźmina III przełoży się na wyniki spółki (w wielkościach absolutnych i ich rozkładzie w czasie)?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

ARAMUS  2014-05-19 BGK poprzez swoją spółkę zależną rozpoczyna inwestycje w mieszkania na wynajem. Czy ARAMUS poprzez spółkę PROSPECTOR zamierza startować w przetargach na zarządzanie nieruchomościami BGK?

Prospector świadczy usługi zarządzania nieruchomościami i stale współpracuje z deweloperami, inwestorami komercyjnymi itp. Pojawienie się na rynku zarządzania nieruchomościami kolejnych obiektów do zarządzania traktujemy jako możliwość rozwoju i wejścia na nowe rynki. Jeżeli nieruchomości do zarządzania, wystawione w przetargu przez BGK, okażą się interesujące - Prospector Sp. z o.o. będzie w tych przetargach uczestniczył.

PLANETSOF  2014-05-14 Spolka , publikujac katastrofalne rezultaty za Q1 zawiodla, kolejny raz, swoich inwestorow. (spadek przychodow , strata netto , BRAK REALIZACJI PROJEKTOW. Kiedy spolka przedstawi plan naprawy?

Spółka w najbliższych dniach przedstawi dokument w zakresie restrukturyzacji zgodnie z oczekiwaniami głównego akcjonariusza.

PLANETSOF  2014-05-09 Akcje PSF są sprzedawane poniżej ostatniej ceny emisyjnej. Czy spółka ma kłopoty finansowe i jest bliska bankructwa?

Na ten moment nic nam o tym nie wiadomo. Sytuacja finansowa Spółki jest charakterystyczna dla przedsiębiorstwa w trakcie zmiany, restrukturyzacji. Stare źródło przychodów znacząco zmalało, a jeszcze Spółka nie zanotowała znacznych przychodów z nowego. Także stąd słabe wyniki raportu za I kw. 2014.

BUDIMEX  2014-05-12 Czy jest jeszcze szansa, aby kurs się trochę podniósł? Czy czeka nas już tylko kontynuacja spadku?

Kurs akcji jest odzwierciedleniem transakcji zawieranych przez Inwestorów. Spółka nie ma wpływu na decyzje podejmowane przez Inwestorów.

TAURONPE  2014-05-13 Proszę o podanie wysokości dywidendy jednej akcji Energiapro (nie zamienionej na aukcje Tauron).

Akcjonariuszom mniejszościowym TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie (następca prawny EnergiaPro S.A. z siedzibą we Wrocławiu) za rok 2013 przysługiwała dywidenda w wysokości (w przybliżeniu) 0,016 zł na jedną akcję, z tym, że wysokość dywidendy była obliczana proporcjonalnie do liczby akcji w odcinku zbiorowym

PCZ  2014-05-12 Co składa się na blisko 33-milionową pozycję "inne przychody operacyjne" w rachunku zysków i strat za 2013 rok?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

MBFGROUP  2014-05-12 Jak w ocenie zarządu można ocenić wyniki za 2013 rok, które zostały już zbadane przez rewidenta i odpowiednio przez niego skomentowane?

Odpowiednia ocena wyników za rok 2013 znajduje się w raporcie rocznym opublikowanym przez spółkę, do którego lektury serdecznie zachęcamy. Zaś jednym zdaniem - jesteśmy bardzo zadowoleni, że z każdym kolejnym miesiącem spółce udawało się coraz więcej zarabiać i będziemy starali się podtrzymać ten pozytywny trend.

8FORMULA  2014-05-08 Dużo się dzieje ostatnio w spółce. Zmiana struktury właścicielskiej, umowa inwestycyjna, wcześniejsze raporty finansowe. Kiedy spółka zamierza podjąć nową działalność i czy będzie to działalność polegająca na budowie grupy skupiającej kilka spółek?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

PLANETSOF  2014-05-07 Akcje PSF są wyprzedawane po najniższej cenie w historii. Czy wyniki za I kw. są fatalne i ktoś, kto je zna wyprzedaje akcje? Czy też jest to przygotowanie pod nową emisję?

Zarząd Planet Soft nie ma wpływu na zachowanie inwestorów, nie ma też informacji jakoby ktoś poza uprawnionymi osobami w Spółce miał dostęp do informacji poufnych lub o jakimkolwiek nieuprawnionym ich udostępnieniu.

TAURONPE  2014-05-07 Pomyłka, nie 128 mln zł, lecz ok. 30 mln zł rocznie. Jaka jest stopa zwrotu z tak zainwestowanych środków w sport? Sama reklama w środkach przekazu czy w postaci bilbordów jest zapewne dużo niższa.

Budżet sponsoringowy Grupy TAURON jest znacząco niższy od kwoty podanej w pytaniu. Działania sponsoringowe prowadzone przez Tauron są dokładnie monitorowane. Ekwiwalent reklamowy wypracowywany przez wspierane przez Tauron projekty przekracza 10, czyli każda zainwestowana w sponsoring złotówka przynosi ponad 10 zł (zlecając publikację reklam w mediach firma wydałaby na to dziesięć razy więcej).
Projekty sponsoringowe Taurona prowadzone są zgodnie z zatwierdzanym - pod koniec roku poprzedzającego - przez zarząd i opiniowanym przez radę nadzorczą rocznym planem sponsoringu.

GANT  2014-05-06 Co będzie z Gantem?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

EUROTEL  2014-05-06 Ile sklepów iDream Eurotel będzie miał na koniec roku? Zapowiadaliście też Państwo jakiś czas temu otwarcie pierwszego serwisu sprzętu Apple - kiedy on zostanie otwarty i gdzie? Czy rozwój sieci iDream wpłynie mocno na wynik Eurotela w 2014 roku?

Obecnie sieć iDream liczy 7 salonów i planujemy otwarcie kolejnych kilku w najbliższym czasie. Szczegółowe terminy niestety nie są obecnie nam znane, gdyż zależą od prac budowlanych prowadzonych przez wynajmujących poszczególne centra handlowe.
Odnośnie serwisu, to planujemy jego otwarcie jeszcze w tym kwartale. Lokalizacja serwisu w Bydgoszczy pozwoli na uzyskanie synergii z posiadanym w tym mieście salonem APR iDream.
Zakładamy, że segment iDream będzie miał spory wpływ na wyniki 2014 roku.

DUDA  2014-04-25 Dlaczego zarząd podaje informację, że w spółce jest lepiej, skoro razem za rok 2013 i 2012 spółka nie wypracowała żadnego zysku? Spółka przy przychodach 2 mld zł powinna mieć zysk ok 100 mln zł rocznie. ZM Kania przy obrotach trzykrotnie niższych mają większe zyski. Czy spółka jest w ogóle w stanie generować zyski dla akcjonariuszy? W 2006 spółka miała wyższą Ebitdę niż teraz po prawie 9 latach,kiedy spółka przestanie się cofać?

Wyniki finansowe Grupy PKM Duda należy rozpatrywać we właściwym kontekście. Biorąc pod uwagę ostatnie lata sytuacja na rynku mięsa jest bardzo trudna. Rekordowe niskie pogłowie trzody chlewnej, wysokie ceny skupu żywca wieprzowego, czy spadająca konsumpcja mięsa wieprzowego na rzecz drobiu to tylko kilka z ważniejszych czynników mających wpływ na rentowność firm mięsnych w Polsce. Warto podkreślić, że negatywne skutki tych trendów mają znacznie większe przełożenie na działalność firm, które koncentrują się na działalności ubojowo-produkcyjnej, a do takich należy PKM Duda SA, niż firm zajmujących się przetwórstwem mięsnym takich jak ZM Kania. Dlatego też zarząd PKM Duda SA wyniki, jakie udało się osiągnąć w tak trudnym otoczeniu rynkowym, ocenia pozytywnie.

BBIDEV  2014-05-06 Ile wynosi zadłużenie z tytułu kredytu na realizację budynków E2, E4 CPK?

Na koniec 1Q 2014 wynosiło około 3,6 mln zł.

LUXIMA  2014-05-04 Czy nowy Prezes ma zamiar nabyć choć trochę akcji, co na pewno poprawiłoby samopoczucie inwestorów?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

PLANETSOF  2014-04-30 W jednym z raportów spółka informowała o rozmowach na temat sprzedaży swoich produktów operatorom telefonicznym z Włoch. Czy takie rozmowy są prowadzone, czy można spodziewać się nowych kontraktów?

Zarząd na ten moment skupia się nad zapewnieniem prawidłowej realizacji projektów Spółek córek oraz przygotowaniem strategii w oparciu o nowe okoliczności związane z emisją akcji serii C. W przypadku przynajmniej jednego rozwiązania przygotowywanego w ramach projektów Planet Soft, jest planowana sprzedaż zagraniczna w formie tzw. licencji white label.

PLANETSOF  2014-04-30 PSF informuje o problemach płynnościowych "kontraktów zależnych". Dlaczego mając podpisany kontrakt na 0,9 mln USD nie wystąpi o pożyczkę bankową zabezpieczając zobowiązanie przepływami z kontraktu?

Zarząd Planet Soft uznał, że zabezpieczenie tego kontraktu nie może odbyć się na drodze kredytu bankowego, gdyż nie jest to kontrakt wykonawczy i Spółka w związku z nim nie ponosi dodatkowych kosztów. W związku z tym, taki scenariusz nie spełnia wymogów stawianych przez instytucje finansowe.

ENERGA  2014-05-04 Czy koniecznie muszę zakładać rachunek inwestycyjny, aby otrzymać dywidendę? Czy nie może być ona wypłacona na moje prywatne konto bankowe?

Wypłatą dywidendy zajmuje się Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, przelewa on środki należnych dywidend do domów maklerskich, które to przelewają środki na konta maklerskie akcjonariuszy. Jeżeli akcje są ulokowane na rachunku sponsora emisji, to należy skontaktować się z Centralnym Domem Maklerskim Pekao SA i złożyć stosowną dyspozycję wypłaty dywidendy.

PLANETSOF  2014-05-05 Firm informowała o podpisanym w 2013 r. kontrakcie 0,9 mln USD na rozwiązanie Storeq. Czy PSF wystawił już faktury pod ten kontrakt?

Proszę zapoznać się z wcześniejszymi odpowiedziami na pytania w zakresie tego kontraktu znajdujące się na Akcji Inwestor. Spółka również podała szczegółowe informacje na ten temat w komunikacie EBI.

BBIDEV  2014-05-05 Budynek E1 "Strażnica" będzie budynkiem mieszkalnym?

Będzie on realizowany łącznie z etapem mieszkaniowym E3, natomiast docelowo przewidziana jest tam powierzchnia biurowa.

CNT  2014-04-27 Czy spółka przewiduje wypłatę dywidendy za 2013 rok?

Zarząd CNT S.A. tak jak w poprzednich latach będzie rekomendował przeznaczenie zysku za 2013 rok na kapitał zapasowy Spółki. Ostateczną decyzję o sposobie przeznaczenia zysku za 2013 rok podejmie Walne Zgromadzenie CNT S.A., które zostanie zwołane w terminie i trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawa.

ENERGA  2014-04-28 Odkąd spółka stała się spółką giełdową transparentność to podstawa. W związku z tym nie rozumiem, dlaczego państwo tłumaczą brak odpowiedzi na poniższe pytanie twierdząc, że pytanie o koszty funkcjonowania Związków Zawodowych w grupie Energa "nie ma charakteru informacji publicznej". To podstawowa informacja dotycząca kwestii finansowych, która w żadnym sprawozdaniu finansowym nie została ujęta, a jest bardzo ważna.

Ze uwagi na to, że koszty te są poniżej progu istotności, przyjętego i opublikowanego w „Polityce informacyjnej Grupy ENERGA w zakresie relacji inwestorskich” (dokument dostępny na naszej stronie www.ir.energa.pl), nie podzielamy Pana/Pani opinii, iż jest to informacja podstawowa, która powinna być zawarta w sprawozdaniu finansowym. Sprawozdania spółek giełdowych, w tym nasze, podlegają zarówno przepisom Ustawy o rachunkowości, jak i Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku ws. informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem. członkowskim.

PLANETSOF  2014-04-28 Czy firma szykuje nową emisję poniżej 0,50 zł za akcję? Akcje są wyprzedawane - tak było ostatnio przed ogłoszeniem emisji.

Zarząd Spółki planuje pozyskiwać kapitał, który uzupełni różnicę pomiędzy kwotą pozyskaną z emisji akcji serii C, a oczekiwaną. Ta różnica to conajmniej 2 mln złotych. W ocenie Zarządu sprzedaż akcji Spółki po 0,51 groszy jest najniższą możliwą ceną po jakiej plasowanie kapitału dla Spółki ma sens ekonomiczny. Niemniej jednak zgodnie z uchałami WZ z dnia 15 kwietnia 2014 Spółka planuje wprowadzenie programu motywacyjnego, w którym akcje mogą obejmowane poniższej ceny 0,51 groszy.

PGE  2014-04-25 Czy istnieje możliwość zainstalowania kamery na placu budowy bloków 5 i 6 w Opolu tak jak zrobiła to Enea w Kozienicach?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

LOTOS  2014-04-28 Kiedy zbiera się rada nadzorcza?

Zgodnie ze Statutem Grupy LOTOS S.A. oraz Regulaminem Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.

Dodatkowe informacje na temat zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej można uzyskać w powyższych dokumentach Spółki, dostępnych na stronie internetowej Relacji Inwestorskich Grupy LOTOS S.A. w zakładce Ład Korporacyjny (link: http://inwestor.lotos.pl/226/lad_korporacyjny/dokumenty_spolki).

MBFGROUP  2014-04-26 Czy postępowanie przeciwko AppsWith.us Ltd będzie odbywać przed sądami angielskimi? Jakie będą tego koszty po stronie spółki?

Jeszcze za wcześnie na odpowiedź na to pytanie. Rozważane są różne scenariusze w związku ze sprawą związaną z AppsWith.us Ltd oraz Meeting Application Sp. z o.o.

MBFGROUP  2014-04-25 Od kilku tygodni spółka milczy o tym co się dzieje w sprawie konfliktu z byłym zarządem (Radosław Paklikowski i Łukasz Kuna) oraz spółką AppsWith.us Ltd., która miała dokonać zaboru mienia emitenta. Proszę o informację jakie konkretne czynności wykonano w celu odzyskania własności, tudzież czy podjęto jakiekolwiek działania, które miałyby wpływ na sytuację finansową MBF Group oraz jej działalność w zakresie aplikacji mobilnych.

W dn. 9 maja 2014 roku złożył w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, Wydział VII Gospodarczy, pozew przeciwko byłym członkom zarządu Spółki Radosławowi Paklikowskiemu oraz Łukaszowie Kunie. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na mocy stosownych uchwał podjętych w dniu 5 marca 2014 roku, wyraziło zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności p. Radosława Paklikowskiego oraz p. Łukasza Kunę za wyrządzoną Spółce szkodę w związku z pełnieniem przez nich funkcji członów Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. W oparciu o powyższe, podjęto decyzję o złożeniu wzmiankowanego pozwu.

SMT  2014-04-24 Interesuje mnie Państwa firma, jako osobą pracująca w IT ciekawa jestem ile w tym momencie macie Państwo projektów?

Za outsourcing technologiczny, czyli realizację projektów IT w naszej grupie kapitałowej odpowiada spółka zależna SMT Software.

W celu zapoznania się z różnorodnością projektów prowadzonych przez SMT Software serdecznie zapraszamy na stronę internetową spółki: www.smtsoftware.com

SYNTHOS  2014-04-24 Czy wasza spółka planuje w tym roku wypłatę dywidendy? Jeśli tak to kiedy i ile za jedną akcję?

W dniu 17 kwietnia 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthos S.A. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy w wysokości 410.207.500,00 zł (słownie: czterysta dziesięć milionów dwieście siedem tysięcy pięćset złotych), to jest 0,31 zł (trzydzieści jeden groszy) na jedną akcję. Dzień dywidendy został ustalony na dzień 25 kwietnia 2014 roku. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 5 maja 2014 roku. Do dywidendy uprawnionych jest 1 323 250 000 akcji Spółki.

TAURONPE  2014-04-24 Czy w tym roku 2014 będzie przewidziana wypłata dywidenty za akcję Tauronu? Jeśli tak, to kiedy i ile będzie płacone za jedną akcję?

W dniu 15 kwietnia 2014 r. Zarząd zarekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy w wysokości 262 882 409,10 zł (0,15 zł na akcję) oraz ustalenie dnia dywidendy na 14 sierpnia a dnia wypłaty dywidendy na 4 września 2014 r. 18 kwietnia Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała tę rekomendację. Ostateczna decyzja w sprawie wypłaty dywidendy zostanie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 15 maja 2014 r.

SKYLINE  2014-04-24 Czy zarząd spółki uważa, że wykup akcji własnych przez spółkę spełnił oczekiwania, poza oczywiście możliwością sprzedaży swoich akcji przez głównych decydentów spółki? Czy w takiej sytuacji nie lepiej byłoby wykreślić z działalności doradztwo inwestycyjne?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

NORTCOAST  2014-04-23 Jak zapowiada się sytuacja po I kw.? Czy jest poprawa w wynikach, czy będzie to kolejny stracony rok?

15 maja Spółka opublikuje raport za I kwartał. Do tego czasu Zarząd nie komentuje wyników. Warto nadmienić, że w raporcie za IV kwartał wskazano oczekiwaną poprawa wyników mleczarni w drugiej połowie br.

DTP  2014-04-23 W jakim trybie - prywatnym czy publicznym - będą sprzedawane obligacje w ramach zapowiadanego programu?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

SYNTHOS  2014-04-23 Kiedy będą znane wyniki finansowe spółki za 1 kwartał 2014?

Skonsolidowany raport finansowy za I kwartał 2014 roku Synthos S.A. przekaże do publicznej wiadomości w dniu 15 maja br.

PLANETSOF  2014-04-23 Nie ma żadnych informacji ze spółki o zakończeniu jakiegokolwiek z prowadzonych projektów. Czy spółka ma jakikolwiek pomysł na akcelerację przychodów i zysku w kolejnych kwartałach?

Spółka zgodnie z przyjętą strategią działania skupia się na weryfikacji rynkowej projektów oraz na transferze technologii i z tego tytułu zamierza uzyskiwać przychody. Nie mniej jednak wynik ostatniej emisji akcji serii C, ma znaczący wpływ na sytuację płynnościową Spółek córek i prowadzone przez nie projekty unijne. W związku z tym plany na 2014 (http://planetsoft.pl/pl/relacje-inwestorskie/dzialalnosc/) dotyczące realizacji projektów mogą ulec zmianie. Zarząd jeszcze nie przedstawił swoich planów w tym zakresie.

RAFAKO  2014-04-22 Jaki jest udział Rafako (w przybliżeniu) w projekcie Opole?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

TAURONPE  2014-04-16 Czy w wynikach za I kwartał będą ujęte środki blokowane pod przydział, jak się dziś okazuje bezpłatnych uprawnień emisji CO2? (ok. 220 mln zł)? Czy wolne środki zostaną przeznaczone np. na dywidendę?

W związku z obowiązkiem umorzenia uprawnień wynikającym z emisji CO2 za 2013 rok Grupa TAURON planuje wykorzystać rezerwę utworzoną w ubiegłym roku. Na dzień 31 grudnia 2013 roku Grupa posiadała na rejestrach wymaganą do umorzenia ilość uprawnień za 2013 rok.
Z uwagi na przyznane w 2014 roku bezpłatne uprawnienia Grupa TAURON w I kwartale 2014 r. nie będzie tworzyć rezerwy związanej z umorzeniem uprawnień do emisji CO2 z tytułu emisji za 2014 rok.
Ponieważ tworzenie rezerwy (względnie jej wykorzystanie) nie wiąże się z przepływem gotówki, nie będziemy mieli do czynienia z wpływem dodatkowych środków pieniężnych.
O wysokości dywidendy z zysku netto osiągniętego w 2013 r. zdecydują akcjonariusze podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 15 maja 2014 r.
Zarząd będzie rekomendował ZWZ wypłatę dywidendy w wysokości 262 882 409,10 zł (0,15 zł na akcję).

BBIDEV  2014-04-18 Kiedy będzie zamknięta lista chętnych do kupna NPU? W lutym była mowa, że będzie to w ciągu dwóch miesięcy.

Z uwagi na dobro procesu sprzedaży Spółka nie udziela na tym etapie informacji nt jego przebiegu.

PROTEKTOR  2014-04-20 Sprawa wyboru inwestora i sprzedaż nieruchomości miały zakończyć się w I kwartale 2014 r., a zarząd milczy i nie informuje akcjonariuszy co dalej.

Spółka PROTEKTOR SA jest po głównych negocjacjach z inwestorem zainteresowanym nieruchomością w Lublinie. Obecnie przygotowywane są umowy i spodziewamy się sfinalizowania transakcji jeszcze w maju br. W przypadku sprzedaży za cenę 8 mln PN, transakcja będzie neutralna dla zysku netto w 2014 r. Sprzedaż nieruchomości jest kluczowa nie tylko ze względu na przejęcie PROTEKTORA przez inwestora strategicznego, ale również to ważny element w przyszłej strategii rozwoju, gdyby do przejęcia nie doszło. Jeśli chodzi o poszukiwanie inwestora strategicznego to z informacji przekazanych przez doradcę, w procesie są co najmniej trzy firmy: z Niemiec, Hiszpanii i Indii.

ENERGA  2014-04-22 Jaki jest koszt roczny brutto utrzymania za lata 2011, 2012, 2013? W jaki sposób zmienia się ten koszt i czy jest on stały? Od czego zależy w jaki sposób firma może go ograniczyć? Czy to już kwestia wprowadzenia nowego prawa likwidującego "pasożytniczą działalność" związków,za które płacą obywatele Polski?

Pozycja kosztów działalności organizacji związkowych w Grupie nie została wyszczególniona w sprawozdaniach finansowych Grupy i informacja ta nie ma charakteru informacji publicznej. Z uwagi na powyższe nie możemy udzielić odpowiedzi na zadane pytanie dot. kosztów utrzymania ZZ w Grupie

PROTEKTOR  2014-04-22 Proszę o opinię zarządu do rekomendacji... Dr. Kalliwoda rekomenduje "kupuj" Protektor, cena docelowa 6,8 zł PAP - Biznes 22 Kwi 2014, 8:12 22.04. Warszawa (PAP) - Analitycy Dr. Kalliwoda Research, w raporcie z 22 kwietnia, rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla spółki Protektor od zalecenia "kupuj" z ceną docelową na poziomie 6,8 zł. Raport został przygotowany przy kursie 3,22 zł. "Uważamy, iż biorąc pod uwagę aktualny udział rynkowy Protektora (1,5 proc. według naszych szacunków), potencjał wzrostu spółki w Europie jest nadal ogromny. Ponadto, ze względu na solidne fundamenty jest ona bardzo interesującym celem do przejęcia dla większych graczy" - napisali analitycy w raporcie. (PAP) jow/ ana/

Z ogromną satysfakcją przyjęliśmy analizę i rekomendację ekspertów Dr. Kalliwoda Research, który jest cenioną i znaną instytucją na polskim rynku kapitałowym. Potwierdzamy fakt, iż PROTEKTOR ma przed sobą bardzo dobre perspektywy. Spółka należy do grona największych w Europie producentów i dystrybutorów obuwia ochronnego, militarnego oraz specjalistycznego o wysokiej klasie bezpieczeństwa. Produkty PROTEKTORA docierają do ponad 3000 odbiorców na ponad 30 rynkach w Europie, Azji, Afryce i Ameryce Południowej. Należąca do nas marka ABEBA posiada ponad 6 proc. udział w niemieckim rynku obuwia ochronnego, który jest największym rynkiem PPE (personal protective equipment) w Europie. Zakończyliśmy restrukturyzację i jesteśmy na otwartej drodze do dalszego rozwoju, zainwestowane pieniądze w technologię i nowoczesny design naszych produktów przekładają się na ich dobrą sprzedaż. Nasze wyniki poprawiają się z kwartału na kwartał, przychody są powtarzalne a osiągane marże wyróżniają się na tle konkurencji. Do tego mamy zdrowy bilans i duże możliwości finansowe do efektywnego budowania wartości dla naszych akcjonariuszy.

GRUPAAZOTY  2014-04-22 Jakie są źródła pozyskiwania surowców i materiałów? Jakie są rodzaje i ilości surowców zużywanych w t/rok? Jakie są rodzaje i ilości wykorzystywanych surowców wtórnych? Jakie jest zużyci energii i wody? Jakie są rodzaje nośników energii?

Wszelkie informacje dotyczące surowców, ich rodzajów, a także źródeł pozyskiwania dostępne są w publikowanych przez Spółkę raportach okresowych oraz raportach środowiskowych. Najbardziej aktualne dane można znaleźć w opublikowanym 21 marca 2014 roku raporcie rocznym za 2013 rok. Informacje te zawarte są w sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Azoty (w szczególności sekcja „Zaopatrzenie w surowce strategiczne”, str. 32) oraz w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Azoty S.A. za rok 2013 (w szczególności sekcja „Zaopatrzenie w surowce i materiały” str. 22 ). Zachęcamy również do zapoznania się z Raportem środowiskowym Grupy Azoty za 2012 rok oraz do śledzenia naszej strony internetowej, gdzie niebawem udostępniony zostanie również raport uwzględniający kwestie środowiskowe za rok 2013. Skrót informacji dotyczących surowców znajduje się także w przygotowywanych cyklicznie i zamieszczanych na stronie internetowej prezentacjach.

TFONE  2014-04-22 czy spółka planuje wprowadzić na rynek urządzenia typu smartwatch, bądź np. drukarki 3D?

Dzień dobry,
spółka bardzo uważnie śledzi najnowsze rynkowe trendy, szczególnie jeśli chodzi o elektronikę mobilną. Nie wykluczamy wprowadzenia do oferty wymienionych przez Pana urządzeń, nie ma ich jednak na liście przygotowywanych premier w najbliższym czasie.

Pozdrawiam, w imieniu TelForceOne S.A.
Paweł Płócienniczak
relations@telforceone.com

POLIMEXMS  2014-04-21 Jakie są szanse i kiedy spółka wygeneruje zysk ?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

ZEPAK  2014-04-19 Czy spółka bierze pod uwagę możliwość importu rosyjskiego węgla po znacznie niższych niż krajowe cenach?

Grupa ZE PAK w swojej strukturze posiada kopalnie węgla brunatnego, które w 100% pokrywają zapotrzebowanie na węgiel elektrowni Grupy ZE PAK. Węgiel brunatny ze względu na swoje właściwości (m. in. niższa kaloryczność w porównaniu do wegla kamiennego)jest zwykle spalany w instalacjach nieoddalonych od miejsca wydobycia. Koszty transportu znacznie obniżają opłacalność ekonomiczną wykorzystywania importowanego węgla brunatnego.

IMPEL  2014-04-17 Czy dołączenie wczoraj do Rady Nadzorczej giełdowej spółki RAFAMET pana Piotra Regulskiego, Wiceprezesa Zarządu Impel Cleaning Sp. z o.o., oznacza zainteresowanie grupy Impel SA udziałem w prywatyzacji tej spółki? Jaki cel ma to posunięcie?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

SKYLINE  2014-04-16 Czy Zarząd podjął decyzje w sprawie wykorzystania skupionych akcji? Może przeznaczy je na program pracowniczy i przydzieli je Zarządowi spółki za doskonałe wyniki? Jeżeli tak, to kiedy będzie komunikat w tej sprawie?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

LPP  2014-04-16 Jaki spółka ma plan B w związku z sytuacją w Rosji?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

ENERGA  2014-04-14 Jaki jest koszt roczny brutto utrzymania za lata 2011, 2012, 2013 oraz jaka jest struktura (liczba,) związków zawodowych w firmie?

Na dzień 31 marca 2014 roku do związków zawodowych należało łącznie blisko 6 tysięcy naszych pracowników, a w Grupie działało 30 Międzyzakładowych organizacji związkowych, działających w więcej niż jednym przedsiębiorstwie. Większość organizacji należy lub jest stowarzyszonych z następującymi trzema związkami zawodowymi i federacjami związków zawodowych, które mają prawo reprezentacji na poziomie krajowym: NSZZ Solidarność, Związek Zawodowy Inżynierów i Techników oraz Kolegium Związków Zawodowych.

MBFGROUP  2014-04-15 Czy można już cokolwiek powiedzieć o pierwszych wyniakch testowania modeli handlu algorytmicznego? Jakie systemy transakcyjne dają najlepsze wyniki?

O pierwszych wynikach testowania systemów transakcyjnych powinniśmy się dowiedzieć w raporcie kwartalnym za II kwartał 2014 roku. Spółka zobowiązała się do cyklicznych publikacji wyników.

MBFGROUP  2014-04-15 Czy zachowają Państwo obecną dynamikę rozwoju kwartał do kwartału? Czy pierwszy kwartał 2014 roku oraz plany co do następnych dają nadzieję na dalsze skokowe wzrosty przychodów i zysku?

Spółka będzie robiła co w jej mocy, żeby zachować dotychczasową dynamikę rozwoju. Nie jesteśmy jednak w stanie zagwarantować, że każdy kwartał, każdy okres rozliczeniowy, będzie coraz lepszy w stosunku do poprzedniego. Wszystko zależy od bieżących kontraktów oraz tych które uda się uzyskać w przyszłości. Nie bez znaczenia też będzie działalność spółek zależnych, z których profity chcielibyśmy czerpać już w tym roku.

SMT  2014-04-12 Pan Prezes w jednym z wywiadów zapowiadał, że do końca marca zapadnie decyzja w sprawie zagospodarowania środków po sprzedaży Lemon Sky. Kiedy możemy spodziewać się decyzji ws. wypłaty dywidendy?

Rekomendację zarządu odnośnie podziału zysku za ubiegły rok zaprezentujemy po publikacji wyników za 2013r. Sprzedaż spółki zależnej Lemon Sky, miała miejsce w lutym bieżącego roku i wpłynie na wyniki spółki za 2014. Decyzja w sprawie wypłaty dywidendy za 2014 r. zapadnie na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w przyszłym roku.

Na ten moment jeszcze żadne decyzje dotyczące zagospodarowania środków po sprzedaży spółki Lemon Sky nie zostały podjęte.

Pozdrawiamy, Zespół SMT SA

BBIDEV  2014-04-11 Kiedy rozpocznie się rozbiórka Sezamu?

Rozpoczęcie prac rozbiórkowych planowane jest na przełomie 2014 i 2015 roku.

ENERGA  2014-04-10 Jak Państwo wyliczyli z zysku netto 742 mln zł (92 proc. dywidenda) jej wysokość 1 zł brutto, kiedy 1,5 zł brutto jest kwota 92 proc. z całości zysku netto?

Dywidenda będzie wypłacana z jednostkowego zysku netto, który na 31 grudnia 2013 roku wynosił 499 mln zł. Podana w pytaniu kwota jest wartością skonsolidowanego zysku netto.

PROCHNIK  2014-04-09 Kiedy będzie scalenie akcji?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

QUERCUS  2014-04-08 Dlaczego tak spada spółka?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

VISTULA  2014-04-03 Jaką wielkość przychodów Państwo planujecie w I kw. 2014 r. oraz jaki wynik netto za I kwartał? Czy wynik będzie większy niż w IV kwartale?

Vistula Group S.A. nie przekazywała do wiadomości publicznej prognoz dotyczących przychodów ze sprzedaży oraz zysku netto za I kwartał 2014 roku. Szczegółowe dane na ten temat, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, Spółka przekaże w raporcie okresowym za I kwartał w dniu 15 maja 2014 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową Vistula Group S.A., w ujęciu narastającym za okres styczeń- marzec 2014 roku, z uwzględnieniem podziału na poszczególne segmenty działalności operacyjnej, zostały przekazane do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 8/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 roku, który jest dostępny m. in. na stronie internetowej Spółki pod poniższym adresem:
http://www.vistulagroup.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/raport-biezacy-nr-82014.html

RAFAMET  2014-04-03 Jakie były powodu wzrostu wydatków na wynagrodzenia w 2013 r. w porównaniu z rokiem 2012?

Na wynagrodzenia ogółem Spółka wydatkowała w latach 2013/2012 odpowiednio następujące kwoty: 20,052 mln zł i 19,896 mln zł. Koszt ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń pracowniczych wyniósł w tych latach 4,630 mln zł oraz 4,952 mln zł. W 2012 r. Spółka wydała na jednorazowe odprawy pracownicze m.in. z tytułu zwolnień czy przejścia na renty i emerytury kwotę 87 tys. zł. W 2013 r. na odprawy te wydatkowano kwotę 463 tys. zł. W roku 2014 na ten cel zaplanowano kwotę około 500 tys. zł.

PLANETSOF  2014-04-06 PSF zakonczył emisję zebraniem 0,2 mln zł od inwestorów. Na Jakie projekty zostaną przeznaczone te fundusze?

Aktualnie Zarząd Spólki planuje przekazać te pieniądze, na bierzącą płynność projektów unijnych prowadzonych przez Spółkę i Spółki córki zgodnie z celami emisyjnymi.

SECOGROUP  2014-04-06 1. Czy została już uruchomiona produkcja grafenu na prototypowym urządzeniu zaprojektowanym przez Seco/Warwick? 2. Jeśli nie, to w którym miesiącu (lub kwartale) mozna się spodziewać pierwszej produkcji na prototypowym piecu? 3. Jakie wymiary ma mieć produkowany grafen - czy 500mmx500mm jak to było mówione w jednym z wywiadów, czy też wiecej/mniej?

Ad1 Produkcja nie została jeszcze uruchomiona. Ad2 Liczymy na to, że nastąpi to pod koniec drugiego kwartału br. Ad3 Tak, 500mmx500mm

BBIDEV  2014-04-04 Czy można się dowiedzieć o budynek E1 CPK, w ostatnim sprawozdaniu nie widnieje gdzie będzie ujęty (kw. centralny?).

E1 to kolejny etap mieszkaniowy, którego rozpoczęcie – wraz z etapem E3 – planowane jest na przełomie 2014 i 2015 roku. W sprawozdaniu ujęty jest on w zapasach.

PGSSOFT  2014-04-06 Najpierw gratuluję niesamowitego rozwoju Spółki, co bardzo cieszy wszystkich akcjonariuszy :))) Natomiast nasuwa się kilka pytań w związku z otwieraniem nowych biur w Polsce: 1.Co przeważyło na korzyść Warszawy, że PGS zdecydował się na otwarcie kolejnego biura akurat w tym mieście, gdzie są najwyższe koszty pracy, a nie np. w Łodzi, czy w Poznaniu, gdzie też jest dostęp do dużej liczby programistów? Pytanie o tyle zasadne, że przecież PGS nie chce zatrudnić aż kilkuset pracowników, tylko ewentualnie kilkudziesięciu. Co więc przeważyło? Ile w ogóle jest w tym momencie pracowników w biurze warszawskim, a ile chcecie Państwo zatrudnić do końca roku? 2.Chyba wszystkich zaciekawił fakt, że pojawiły się oferty pracy do biura w Gdańsku, tylko co jest tego przyczyną, skoro dopiero co otwarto biuro w W-wie, gdzie dopiero zaczęto przyjmować pracowników, więc np. odpada argument, że już tak dużo przyjęto, że Firma jest zmuszona szukać programistów w kolejnym mieście?

Bardzo dziękujemy za gratulacje. Miło słyszeć (i czytać) gdy osoby z zewnątrz dobrze się o naszej Spółce wypowiadają. Spróbuję odpowiedzieć na pytania:
1. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że Warszawa jest droższa niż inne miejsca w Polsce. Jednak z naszych analiz wynika, że fakt dostępności większej ilości osób na rynku pracy może zrekompensować wyższe koszty. Problemem związanym z dynamicznym rozwojem PGS Software są nie tylko koszty, ale również dostępność potencjalnych pracowników. Jeśli ktoś myśli, że w Poznaniu, Łodzi po ulicach wałęsają się bezrobotni programiści - jest w błędzie. Warszawa ma również tę zaletę, że jest bardzo dobrze skomunikowana lotniczo z różnymi miejscami w Europie. Dla niektórych klientów to kluczowe. Choć Wrocław i Rzeszów mają porty międzynarodowe to liczba połączeń jest mniejsza niż w Warszawie. Nie stawiamy sobie konkretnych planów co do ilości osób w poszczególnych lokalizacjach na koniec roku. Będziemy rekrutować we wszystkich 4 miejscach (patrz punkt 2) i mamy zamiar wszędzie rosnąć.
2. Nasza Spółka otworzyła z początkiem kwietnia biuro w Gdańsku. Skala działalności jest niewielka, stąd nie informowaliśmy o tym w żadnym raporcie. Od tej pory należy się spodziewać, że oferty pracy będą publikowane we wszystkich czterech naszych biurach: Wrocławiu, Rzeszowie, Warszawie i Gdańsku. Na razie nie planujemy otworzenia kolejnych biur.

WASKO  2014-04-08 Czy w I kwartale 2014 r. spółka dokonywała odpisów podobnie jak w roku 2013? Czy miasto Wrocław podpisało z Wasko aneks do umowy na rozbudowę ITS?

Odpowiedz na pytanie o dokonywane odpisy jest w tym trybie niemożliwa ze względu na przepisy dotyczące tzw. informacji poufnej. Na 15 maja br. zaplanowana jest publikacja przez Spółkę rozszerzonego, skonsolidowanego raportu Grupy WASKO S.A. za I kwartał 2014 roku – postaramy się w sposób czytelny i przejrzysty przedstawić w nim sprawę ewentualnych odpisów i rezerw. W kwestii ITS jeśli pojawiłyby się jakieś znaczące informacje, to przekazane zostałyby one w formie raportu bieżącego do publicznej wiadomości.

FASTFIN  2014-04-07 Czy spółka planuje scalenie akcji?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

ENERGA  2014-04-02 Dlaczego wciąż nie wyznaczono daty walnego zgromadzenia? Już kwiecień.

Zgodnie z wymaganiami, Spółka poinformuje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na minimum 26 dni przed odbyciem się. Zachęcam do śledzenia strony internetowej Relacji Inwestorskich ENERGA SA.

S4E  2014-04-01 Jaki wpływ na strukturę przychodów ma umowa, o której spółka informowała w raporcie 1/2014 ?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

EUROTEL  2014-03-31 Który z kierunków biznesowych w jakich działa grupa - T-mobile, Play, nc+, Mediasystem, iDream - można na dziś uznać za najbardziej perspektywiczny, jeśli chodzi o potencjał wzrostu przychodów, marże itp.?

Sytuacja na rynku na którym działamy zmienia się dynamicznie, ale dotychczasowe doświadczenia oraz znajomość branży wskazują naszym zdaniem na możliwość osiągnięcia największych wzrostów przez spółkę zależną MediaSystem, co związane jest z jej projektami dalszego rozwinięcia telesprzedaży oraz dodatkowo merchandisingu. W ramach Eurotel SA takim perspektywicznym projektem jest obecnie iDream, czyli współpraca z Apple.

PLANETSOF  2014-03-31 W projekcie uchwał na NWZA spółka podaje uruchomienie programu akcyjnego dla Zarządu i Pracowników. Jakie podstawy ma spółka, aby wynagradzać osoby pracujące w spółce akcjami? Przecież przez ostatnie 2 lata mamy a. obniżenie wartości spółki b. stagnację w przychodach c. obniżenie zysku netto. d. obniżenie ceny akcji w wycenie rynkowej. Nie ma żadnych podstaw do nagradzania się akcjami za takie wyniki.

System motywacyjny objęty uchwałą na NWZ w dniu 15 kwietnia 2014 odnosi się do przyszłych okresów działalności firmy Ponadto jest to system motyacyjny a nie wystem wynagrodzeń, należy to rozumieć w taki sposób, iż główni pracownicy i Zarząd będą otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie uzależnione od przyszłych wyników.

MBFGROUP  2014-03-27 Jak oceniają Państwo przyszłość projektu Getbol, czyli spółki, której część Państwo kupili w dniu wczorajszym (za raportem EBI)? Czy faktycznie spółka zajmuje się produkcją programów rozrywkowych?

Getbol jest bardzo obiecującym i bardzo przyszłościowym projektem. Dyscyplina sportu rozwija jest od 2002 roku i cieszy się w niektórych regionach kraju dużą popularnością. Do tego bardzo łatwo można ją skomercjalizować na poziomie klubów sportowych oraz przy produkcji programów rozrywkowych. Przykładowo w najbliższych dniach przedstawiciele Getbol Sp. z o.o. będą rozmawiali z klubem Legia Warszawa o zaimplementowaniu tego przedsięwzięcia i poszukaniu możliwości na popularyzację. W kolejce zaś są inne kluby. Liczymy, że jeszcze w tym roku Getbol przyniesie spółce wymierne korzyści wizerunkowe i finansowe.

PLANETSOF  2014-03-26 Dlaczego spółka nie podała w projekcie uchwał kogo chce odwołać z RN? Czy jeszcze nie wie kogo będzie odwoływać? Jakie czynniki spowodowały, że będzie zmiana w RN? Spółka nie jest zadowolona z tych osób, czy też istnieje jakiś konflikt między Zarządem a RN?

Należy zauważyć, iż WZ i uchwały dotyczące
odwołania członków Rady Nadzorczej zostały zgłoszone przez większościowego akcjonariusza Planet Soft, Spółka nie ma informacji o motywacji tych zmian. Ponadto w ocenie Zarządu nie istnieje konflikt pomiędzy członkami Rady Nadzorczej a Zarządem.

ERNE  2014-03-27 Co się dzieje z samochodem?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

BBIDEV  2014-03-22 Czy Zarząd może wreszcie chociaż raz wypełnić obowiązek informacyjny i przekazać raport finansowy w terminie? Czy to przekracza zdolności działu finansowego Spółki?

Spółka dokłada wszelkich starań, by należycie wypełniać obowiązki informacyjne.

LENTEX  2014-03-24 W dniu Nadzwyczajnego Zebrania 11.02 w obrocie było 63.013.100 akcji zostało umorzonych 3.161.035 akcji, a w dniu dzisiejszym na stronie Lentexu widzę, że akcji w obrocie jest 63.098.100. Skąd te różnice?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

MBFGROUP  2014-03-24 Jaki cel stawia sobie spółka po scaleniu, czy będzie dążyć do ceny 10 zł za walor?

Spółka będzie dążyła do jak najwyższej wyceny walorów notowanych na giełdzie, niemniej proszę pamiętać, że to nie od spółki bezpośrednio zależy kurs po jakim jest notowana, ale od akcjonariuszy i inwestorów. Zarząd spółki zrobi wszystko by podtrzymać obecną wzrostową tendencję w przychodach i zyskach, a reszta zależy od tego czy zaufają spółce potencjalni inwestorzy. Rozmawiamy także z inwestorami, którzy byliby zainteresowani długofalową inwestycją w Mobile Factory. Być może pojawienie się takiego podmiotu zbuduje jeszcze większe zaufanie do spółki.

WASKO  2014-03-25 Czy Wasko zakończy do końca marca 2014 r. budowę ITS Wrocław? Jeśli nie, to czy zostanie obciążone karami umownymi?

Nie mamy sygnałów o zagrożeniu w tym zakresie. Prace przebiegają zgodnie z ustalonym harmonogramem, trwają także czynności odbiorcze.

KGHM  2014-03-24 Dlaczego wskaźnik EV/EBITDA jest niedostępny? Wiem, że sam mogę sobie go wyliczyć, ale to raczej podstawowy wskaznik, który powinien być "ogólnie" dostępny.

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

PLANETSOF  2014-03-25 W projekcie uchwał na NWZA czytamy o odwołaniu i powołaniu nowych członków rady nadzorczej. Czy inwestorzy mogą być poinformowani kto i dlaczego zostaje odwołany i kogo powołuje się na te stanowiska?

Spółka na ten moment nie posiada informacji, kto z członków Rady Nadzorczej zostanie odwołamy i dlaczego, ani też kto zajmie ich miejsce. Natomiast należy mieć na uwadzę ostatnie wydarzenia znacząco wpływające na Spółkę i ich ostateczny wynik.

EUROTEL  2014-03-25 Dlaczego zysk za 2013 r. był mniejszy niż za 2012 r., pomimo wzrostu przychodów? Skąd taki duży przyrost wartości środków trwałych? W 2013 r. zwiększyły się nakłady inwestycyjne - czy w 2014 również będą tak duże?

Wzrost przychodów w skonsolidowanym wyniku wynikał z pełnej konsolidacji spółki Viamind oraz pierwszy raz spółki MediaSystem jak również wzrostu skali działania tych spółek. W raporcie jednostkowym, przychody się zmniejszyły tak jak i zysk netto.
Środki trwałe wzrosły częściowo z powyższych powodów, a dodatkowo wpływ na to miało dokonanie akwizycji i rozwój projektu iDream w ramach współpracy z Apple.
Nakłady inwestycyjne w 2014 roku również są przewidywane, jednak ich skala działania powinna być mniejsza niż w 2013 roku.

ASBIS  2014-03-26 Czy i jakie rezerwy spółka zawiązała/zamierza zawiązać w związku z osłabieniem się kursu hrywny i rubla oraz niepewnej sytuacji rynkowej w Rosji i na Ukrainie?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

ALIOR  2014-03-24 Czy spółka planuje wypłacenie dywidendy za rok obrotowy 2013?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

PLANETSOF  2014-03-26 Kiedy dokładnie nastąpi uruchomienie komercyjne projektu Payowa?

Spółka zgodnie z przyjętym na koniec 2013 roku planem na rok 2014 założyła, iż uruchomienie projektu PAYOWA nastąpi 3Q 2014 roku. Spółka planowała zrealizowanie projektu od strony technologicznej za blisko 500 tys. złotych, te wydatki w przyzłości miały zostać zrefundowane z programu POIG 8.2. Jednak ze względu na negatywnym wynik emisji Planet Soft nie może wesprzeć od strony płynnościowej realizacji tego projektu. Zarząd Planet Soft jeszcze nie opracował nowego harmonogramu związnego z przesunięciami poszczególnych projektów i odroczenia ich w czasie. Nie wykluczone, że z tym powodów realizacja projektu PAYOWA zostanie zatrzymana i odłożona w czasie.

MBFGROUP  2014-03-19 Czy handel algorytmiczny będzie znaczącą gałęzią w działalności spółki?

Pierwsze oceny będziemy mogli wydać w połowie roku, a czas na pierwsze podsumowania przyjdzie pod koniec bieżącego roku. Na pewno handel algorytmiczny, potocznie zwany algotradingiem może stać się istotnym składnikiem w grupie kapitałowej.

PLANETSOF  2014-03-18 Biorąc pod uwagę rozwój rynku smartwatch w ostatnich latach, czy firma widzi jeszcze miejsce dla zegarka Boddie? Czy ten projekt nie powinien zostać zatrzymany?

Zdaniem Spółki pojawianie się nowych rozwiązań nowych produktów w sektorze nie tylko smartwatchy, ale także wearable electronic sprzyja rozwojowi tego rynku. Zdaniem Zarządu Spółki i według wskazań badań rynkowych (http://planetsoft.pl/pl/sektory-dzialalnosci/urzadzenia-elektroniczne/) ten rynek będzie rosnący w kolejnych latach. Oznacza to miejsce na rynku nie tylko dla wielu urządzeń typu smartwatch ale także urządzeń podobnych lub spełaniających podobne funkcje użytkowe.
Spółka w aktualnej sytuacji związanej z wynikiem emisji akcji serii C rozważa różne scenariusze związane z prowadzonymi projektami.

PLANETSOF  2014-03-18 W związku z komunikatem o przydziale 418.045 akcji serii C, czy są to wszystkie akcje zakupione przez inwestorów? Czy główny akcjonariusz zgodnie z deklaracjami brał udział w emisji?

Spółka w efekcie przeprowadzenia emisji akcji serii C, uzyskała kwotę 213.202,95 zł zarówno z zapisów z prawa poboru, jak i zapisów dodatkowych. Główny akcjonariusz nie wziął udziału w emisji serii C.

ENERGA  2014-03-18 Kiedy będzie wypłacana dywidenda za 2013 rok? I kiedy zarząd podejmie taką decyzję?

Termin wypłaty dywidendy zostanie ogłoszony na walnym zgromadzeniu, które jeszcze się nie odbyło. O zwołaniu WZ, Spółka poinformuje raportem bieżącym na minimum 26 dni przed odbyciem się.

BUDIMEX  2014-03-18 Kiedy zostaną podane daty praw i wypłaty dywidendy Budimexu? Bo na razie znamy tylko wysokość - 11,85 zł.

Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustalany jest przez Walne Zgromadzenie Budimex SA.
Spółka poinformuje o terminie Walnego Zgromadzenia Budimex SA w drodze komunikatu bieżącego.

SMT  2014-03-18 Czy spółka zależna Satis GPs ma w planach przejęcia na rodzimym/zagranicznym rynku? Wydaje się,że kondycja niektórych spółek z branży (w Polsce) jest słaba, niemniej posiadają one duży udział w rynku. Dodatkowo wydaje się, że konsolidacja jest zjawiskiem nieuniknionym.

Witamy,
W ostatnim czasie spółka SATIS GPS została wydzielona ze struktur SMT Software, gdzie
od 2010 roku funkcjonowała jako wewnętrzny business unit. Obecnie spółka jest w 100%
zależna od SMT SA i chwilowo koncentruje się na ukonstytuowaniu swojej działalności
jako niezależny podmiot na rynku.

Jako główny udziałowiec SMT SA nie wyklucza możliwości akwizycji na rynku polskim.
Na bieżąco sprawdzamy możliwości i szukamy okazji inwestycyjnych.

Więcej informacji o spółce można znaleźć na stronie www.satisgps.com

Pozdrawiamy,
Zespół SMT SA

SMT  2014-03-18 Spółka zależna SMT SA iAlbatros osiąga coraz wyższe przychody z działalności we Francji oraz w Polsce. Ostatnio Spółka informowała o utworzeniu kolejnego oddziału we Włoszech. Czy w najbliższym czasie możemy spodziewać się wejścia iAlbatrosa na kolejne rynki? Jaki jest przewidywany rozwój produktu? Czy dojdzie do włączenia do iAlbatrosa możliwości wykupienia przelotów, przejazdów i innych składowych podróży służbowej jak np. wynajem samochodu etc.? Jaki jest planowany udział w rynku europejskim tego typu usług?

Witamy,
Spółka zależna iAlbatros obecnie skupia swoją działalność na terenie Polski, Francji oraz we Włoszech, ale nie wyklucza wprowadzenia swoich usług na kolejne rynki w przyszłości (analizujemy obecnie takie możliwości. Poszerzenie usług o możliwość wykupienia przelotów, przejazdów i innych składowych podróży służbowej jest jednym z rozważanych kierunków rozwoju spółki. Na tę chwilę nie chcemy zdradzać naszych planów ze względu na konkurencyjność naszego produktu.
Natomiast robimy wszystko, aby nasze rozwiązanie odpowiadało (a nawet wyprzedzało) potrzeby rynku.
Więcej informacji na temat spółki: www.ialbatros.com

Pozdrawiamy,
Zespół SMT SA

IPOPEMA  2014-03-18 Spółka dzieliła się z akcjonariuszami zyskiem w kilku poprzednich latach, czy zamierza to zrobić za 2013 rok? Czy zamierzacie przedstawić prognozy finansowe na 2014 rok?

IPOPEMA Securities z założenia jest spółką dywidendową. Nasza polityka dywidendowa została szeroko opisana w Prospekcie Emisyjnym (str. 24, dostępny pod linkiem: http://ipopemasecurities.pl/media/files/prospekt.pdf) i dotychczas nie uległa zmianie; jej założenia są realizowane, czego dowodem są wypłaty dywidendy za lata 2010 i 2011. Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok ubiegły zostanie wydana jak zazwyczaj przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy, przy czym jego termin nie został jeszcze wyznaczony (zakładamy, że informacja w tej sprawie powinna zostać opublikowana w ciągu kilku tygodni).
Jeśli zaś chodzi o prognozy - IPOPEMA Securities dotychczas nie publikowała prognoz finansowych, podtrzymujemy to założenie również jeśli chodzi o rok 2014.

HAWE  2014-03-15 Mam pytanie dotyczące inwestora strategicznego. Czy jest szansa na to, że ktoś taki pojawi się w tym roku? I czy objęciem pakietu akcji zainteresowane są również fundusze?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

TAURONPE  2014-03-14 Jaki jest koszt roczny brutto utrzymania za lata 2010, 2011, 2012 oraz jaka jest struktura (liczba,) związków zawodowych w firmie?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

SMT  2014-03-18 W zeszłym miesiącu rynek obiegła informacja o wygranym przetargu na SDE w ramach konsorcjum z Impelem. Czy spółka zamierza skomentować tę informację? Akcjonariusze wciąż nie znają udziału procentowego SMT w powyższym kontrakcie. Czy Spółka spodziewa się odwołań ze strony konkurentów?

Witamy,
W ramach ogłoszonego przetargu na SDE nie zostały jeszcze podpisane żadne umowy z wykonawcami. Na ten moment nie pojawiły się żadne przesłanki do komunikowania rynkowi rzetelnych informacji na temat udziału SMT w tym projekcie.

O rozwoju sytuacji będziemy informować inwestorów, jak tylko podpiszemy stosowne umowy. Proszę trzymać kciuki. My jesteśmy dobrej myśli.

Pozdrawiamy,
Zespół SMT SA

SMT  2014-03-18 Dzień dobry, Spółka w ostatnich latach uruchomiła kilka projektów, które na dzień dzisiejszy są dużą niewiadomą dla akcjonariuszy. Chodzi o spółki zależne Mobicare, Attorn,Sorcersoft i Nobo Solutions. Proszę o informację jakie są plany strategiczne dotyczące tych 3 spółek, a w szczególności jaka jest oczekiwana skala i zasięg terytorialny ich działalności.

Witamy,
Większość wymienionych spółek jest nadal w fazie inkubacji i będzie kontrybuować
do wyniku skonsolidowanego w przyszłych okresach. Wyjątkiem jest tu NOBO Solution. Spółka z powodzeniem prowadzi projekty inżynieryjne w szczególności dla branży energetycznej w zakresie analiz turbogeneratorów uwzględniając pomiary urządzeń pod kątem analizy drgań. Natomiast skala tych działań jeszcze nie jest duża.

Więcej informacji o spółkach można odnaleźć na stronach:
www.nobosolutions.com
www.sorcersoft.com
www.attorn.pl
www.mobicare.pl

O planach strategicznych rozwoju spółek zależnych będziemy informować rynek na bieżąco standardowymi kanałami komunikacji.

Pozdrawiamy,
Zespół SMT SA

COGNOR  2014-03-12 Czy Cognor w przyszłości zamierza przekazywać więcej informacji, które są ważne dla całej grupy? Chodzi o zakup ZW "Profil".

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

I3D  2014-03-12 Cieszą nas ostatnio podpisane kontrakty, czekamy na więcej :). Jaka jest obecnie łączna wartość portfela zamówień na 2014 rok? Jeśli można, to poproszę o podanie kwoty nie włączając w nią ostatniej raty za Wieliczkę w wys. 2 mln zł.

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

GETIN  2014-03-12 Co się stało, że tak gwałtownie spada cena akcji GETIN HOLDING?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

KGHM  2014-03-12 Jeśli dzisiaj zakupiłem akcje KGHM, to kiedy mogę się najwcześniej spodziewać wypłaty dywidendy?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

GENERGY  2014-03-12 Jakie są dalsze plany wznowienia działalności?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

ECA  2014-03-11 Czy Spółka w sprawozdaniu skonsolidowanym grupy ECA Auxilium za rok 2013 zamierza dokonać odpisu wartości firmy powstałej przy połączeniu? Chodzi o kwotę 8.600 tys. zł. Po wynikach roku 2012 oraz 2013 należy wnosić, że mamy do czynienia z niekwestionowaną utratą wartości firmy zgodnie z MSR 36.

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

CUBEITG  2014-03-11 W czym tkwi problem z tak długo obiecywanym przeniesieniem na główny parkiet GPW ?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

ECA  2014-03-11 Czy Spółka w sprawozdaniu skonsolidowanym grupy ECA Auxilium za rok 2013 zamierza dokonać odpisu wartości firmy powstałej przy połączeniu? Chodzi o kwotę 8.600 tys. zł. Po wynikach roku 2012 oraz 2013 należy wnosić, że mamy do czynienia z niekwestionowalną utratą wartości firmy zgodnie z MSR 36.

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

RAFAMET  2014-03-07 Kiedy Firma obetnie świadczenia socjalne np. nagrody jubileuszowe, które są oderwane od realiów rynkowych i kondycji finansowej firmy?

Nagrody jubileuszowe są składnikiem wynagrodzeń, a nie świadczeń socjalnych. Są wypłacane raz na pięć lat pracownikom, którzy mają co najmniej 25 letni staż pracy zawodowej. Okres zatrudnienia poza Spółką ma minimalne znaczenie dla naliczania wysokości tego wynagrodzenia, dlatego też nagrody jubileuszowe są istotnym elementem, w ocenie pracowników, decydującym o stabilizacji zatrudnienia.
Konsensus społeczny osiągnięty w tej sprawie w postaci uregulowań zawartych w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy nie jest obecnie dyskutowany.

BBIDEV  2014-03-07 Czy Zarząd może potwierdzić, że zadłużenie spółki celowej realizującej NPU wynosi 300 mln zł, zgodnie z wywiadem Prezesa w "Parkiecie"? Kwota zaciąganego kredytu wynosiła ponad 100 mln euro + 8 mln euro aneks.

Zadłużenie spółki celowej na 31 grudnia 2013 wynosiło około 360 mln zł.

SECOGROUP  2014-03-06 W połowie 2013 r. planowane było otwarcie przez Państwa w Rosji sieci hartowni. 1. Czy zostało to zrealizowane? 2. W jakiej ilości? 3. Czy obecna sytuacja polityczna w Rosji ma jakiś wpływ na aktualny portfel zamówień z tego regionu?

Ad1 i Ad2 Zgodnie z zapowiedziami pilotażowo uruchomiliśmy pierwszą hartownię usługową w Rosji, która jest jednocześnie miejscem, gdzie klienci mogą zapoznać się z naszą ofertą urządzeń do obróbki cieplnej. Decyzje dotyczące kolejnych tego typu placówek będziemy podejmować w zależności od zapotrzebowania zgłaszanego przez rynek i priorytetów inwestycyjnych SECO. Ad3 Monitorujemy rynek pod tym kątem na bieżąco. Obecnie wpływ sytuacji politycznej w Rosji na nasz portfel zamówień nie jest odczuwalny.

MBFGROUP  2014-03-06 Czy podjęcie uchwał 5 marca na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w sprawie wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności Radosława Paklikowskiego i Łukasza za szkodę wyrządzoną Mobile Factory S.A. oraz nie udzielenie im absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012 będzie miało jakiś wpływ na bieżącą operacyjną działalność spółki? Czy w jakoś sposób zakłóci to funkcjonowanie firmy?

Podjęta uchwała w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności Radosława Paklikowskiego oraz Łukasza Kuny oraz nie udzielenie absolutorium nie ma wpływu na bieżącą działalność operacyjną spółki. Nie zakłóci to także w żaden sposób funkcjonowania Mobile Factory. Nie wykluczone, że firma poniesie z tego tytułu jakieś dodatkowe koszta związane z obsługą prawną, ale w ocenie rady nadzorczej i zarządu należy podjąć kroki w celu dokładnego wyjaśnienia procederu jaki miał miejsce w spółce.

MABION  2014-03-05 Aktualnie badania kliniczne wykonywane są jedynie dla zapalenie stawów, kiedy nastąpi rekrutacja pacjentów chorych na raka?

Na tym etapie nie jesteśmy w stanie udzielić szczegółowych informacji – prace badawcze przebiegają zgodnie z harmonogramem.
Spółka na pewno będzie informować o wszystkich kluczowych wydarzeniach.

BBIDEV  2014-03-07 Czy Zarząd podtrzymuje rozpoczęcie budowy nowego budynku mieszkalnego pod koniec bieżącego roku?

W bieżącym roku planowane jest rozpoczęcie kolejnego etapu projektu Małe Błonia, a na przełom roku 2014 i 2015 planowane jest rozpoczęcie kolejnego etapu mieszkalnego w projekcie Koneser.

MBFGROUP  2014-03-07 Czy poprzedni zarząd Mobile Factory - Radosław Paklikowski i Łukasz Kuna gotowi są na współpracę i chcą wyjaśnić wszystkie niedociągnięcia? Czy spółka będzie dochodziła odszkodowań wobec angielskiej spółki AppsWith.Us Ltd? Czy znana jest już wielkość (suma) o jaką firma będzie się sądzić i jakie są szanse na wygranie całej sprawy?

Obecnie nie widzimy woli współpracy ze strony pana Radosława Paklikowskiego i pana Łukasza Kuny. Jest wysoce prawdopodobne, że spółka wystąpi o odszkodowanie do spółki angielskiej Appswith.us Ltd z siedzibą w Londynie. Nie chcemy przy tym - przynajmniej na obecnym etapie - pisać o kwotach odszkodowawczych, a tym bardziej oceniać procentowo szanse na odniesienie sukcesu w tym sporze. Niemniej wszelkie kluczowe decyzje, szczególnie ze strony sądu lub prokuratury będą przekazywane akcjonariuszom poprzez stronę internetową spółki lub w formie raportów bieżących EBI.

MBFGROUP  2014-03-05 Czy inwestycja kapitałowa w spółkę, która debiutowała na rynku NewConnect jest już zamknięta, a jeśli tak, to jaką stopę zwrotu osiągnięto?

Inwestycja kapitałowa w spółkę z NewConnect jest cały czas otwarta. Obecnie Zarząd Spółki rozważa nieco dłuższe zaangażowanie w spółkę z powodów fundamentalnych oraz w celu nawiązania długofalowej współpracy. Uważamy, że posiadane walory są bezpieczne z punktu widzenia zwrotu z inwestycji. Nie wykluczone, że pakiet akcji zostanie sprzedany poza rynkiem giełdowym, bo i takie zapytania otrzymujemy.

MBFGROUP  2014-03-05 Czy nie byłoby dobrym rozwiązaniem dla spółki pozyskanie kapitału z emisji papierów dłużnych, które możnaby później wprowadzić na rynek Catalyst?

Catalyst na pewno jest istotnym elementem w strukturze polskiego rynku instrumentów dłużnych. Dzięki emisji obligacji spółka mogłaby zdywersyfikować w ten sposób źródła finansowania. Wracając do sytuacji naszej spółki, to obecnie nie ma potrzeby emisji obligacji. Jednak jeśli taka decyzja zostałaby podjęta, to z pewnością staralibyśmy się od razu o wprowadzenie instrumentów na rynek Catalyst.

PLANETSOF  2014-03-05 Jak wyglądają wyniki emisji akcji? Ile akcji objęli inwestorzy, ile pieniędzy spółka pozyskała? Czy uzyskany wynik to sukces zarządu?

Wszystkie informacje na temat emisji zostały podane do publicznej wiadomości w komunikacie EBI 9/2014 z dnia 11 marca 2014. W ramach emisji akcji serii C objęto 418.045 akcji dając Spółce kapitał w wysokości 213.202,95 zł. Stanowisko w tej sprawie Zarząd zajął w dniu 18 marca 2014, w opublikowanym na stronie internetowej Spółki komentarzu do akcutalnej sytuacji - http://planetsoft.pl/pl/2014/03/emisja-akcji-nie-przyniosla-spodziewanych-efektow/

PKNORLEN  2014-03-03 Czy spółka w najbliższych latach zamierza wejść na inne rynki? Jeśli tak, to na jakie?

PKN ORLEN posiada aktywa (m.in. zakłady i urządzenia produkcyjne i/lub stacje paliw)w 5 krajach: Polska, Kanada, Czechy, Niemcy i Litwa. W strategii Koncernu, opublikowanej pod koniec 2012 r. (prezentacja dostępna pod linkiem http://www.orlen.pl/PL/RelacjeInwestorskie/Prezentacje/Strony/default.aspx ) nie zakładamy ekspansji geograficznej; poza ewentualnymi akwizycjami w obszarze poszukiwań i wydobycia, co w znacznej mierze zostało zrealizowane.
Jeżeli chodzi natomiast o rynki zbytu, to w istotnym zakresie pokrywają się one z ww rynkami działalności. Należy jednak odnotować, że nie są do nich ograniczone. Np. nasze petrochemikalia, m.in. PTA są sprzedawane do rożnych odbiorców na całym świecie. W tym zakresie zawsze kierujemy się optymalizacją sprzedaży i dążeniem do maksymalizacji wyniku.
Mam nadzieję, że powyższe jest pomocne. W razie potrzeby proszę o dalszy kontakt z Biurem Relacji Inwestorskich ir@orlen.pl. Pozdrawiamy.

WASKO  2014-03-04 Z raportów za 2013 rok dowiadujemy się, że spółka utworzyła rezerwy i odpisy na łączną kwotę ok. 15 mln zł (która to kwota zmniejszyła wynik finansowy-zysk netto 6,7 mln zł przy przychodach 374 mln zł). Co zarząd robi w kwestii pozytywnego rozwiązania rezerw, odpisów?

Kwota utworzonych rezerw w ubiegłym roku istotnie wzrosła i w oczywisty sposób wpłynęła na osiągnięty przez Spółkę wynik finansowy. Zawiązanie rezerw ma miejsce w określonych i uzasadnionych sytuacjach. Staramy się doprowadzić do tego by jak największa część z nich mogła zostać z pozytywnym skutkiem rozwiązana. Dla przykładu: sporne należności są przedmiotem negocjacji, które być może zakończą się ugodą; rezerwa związana z postępowaniem Urzędu Skarbowego roku została rozwiązana z powodu zapłaty przez Spółkę żądanej przez US kwoty, co jest wymuszone faktem, iż WASKO S.A. działa w sferze zamówień publicznych i w przypadku braku zapłaty wymierzonej sankcji WASKO S.A. nie otrzymałoby zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, co oznaczałoby wykluczenie z tego sektora - sprawa nie jest jednak zakończona i Spółka będzie dochodzić swoich racji; z kolei w kwestii odpisu związanego z utratą wartości akcji SSI S.A. na chwilę obecną sytuacja nie pozwala na zbytni optymizm. Będziemy się starali szerzej o kwestiach związanych z odpisami napisać w kolejnym raporcie kwartalnym.

WASKO  2014-03-04 Dlaczego Wasko zostało wykluczone z dwóch przetargów organizowanych przez CPI na SWD dla ratownictwa medycznego?

W pierwszym przypadku zadecydowały różnice w interpretacji umowy wykonawczej.
W drugim - oferta złożona przez WASKO S.A. nie spełniła wymogów formalnych, w związku z czym nie została wzięta pod uwagę. Cena zaproponowana przez WASKO S.A. w ofercie nie była jednak wygrywająca.

PLANETSOF  2014-03-04 Planetsoft mówi o transformacji ze spółki outsourcingowej w produktową. Nie ma też komunikatów o nowopodpisanych kontraktach. Czy spółka ma z czego generować przychód i zysk w Q1-Q2 -Q3 2014?

Zgodnie z nową strategią produktową Spółki , Planet Soft będzie osiągał przychody głównie z opracowywania i akwizycji nowych innowacyjnych technologii oraz sprzedaży istniejących technologii.

CCS  2014-02-26 Czy CCS planuje w 2014 r. zwiększenie przychodów w stosunku do 2013 roku?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

WASKO  2014-02-28 Czy Wasko kupi jakąś spółkę z branży teletechnicznej po bankructwie spółki portfelowej Wasko SSI?

Nie zamykamy przed sobą możliwości inwestowania w perspektywiczne projekty, jednakże w chwili obecnej WASKO S.A. nie planuje takiego zakupu.

SUNTECH  2014-03-02 Ile zamierzają Państwo podpisać w tym roku nowych kontraktów krajowych, a ile zagranicznych? Kiedy można spodziewać się przeniesienia notowań spółki na rynek główny GPW?

Dziękuję za zainteresowanie Spółką. W roku bieżącym planujemy podpisanie przynajmniej dwóch nowych kontraktów krajowych oraz przynajmniej dwóch nowych kontraktów zagranicznych. Odpowiadając na drugie pytanie informuję, że Spółka przeniesie swoje notowania na GPW, jeśli krok taki będzie uzasadniony biznesowo.
Z poważaniem,
Magdalena Jabłońska
Manager ds. PR i Marketingu Suntech S.A.

PLANETSOF  2014-02-24 Czy nie uważają Państwo, że inwestorów powoli nudzi opowiadanie o kolejnych projektach, pomysłach i dofinansowaniach? Akcjonariusze oczekują w końcu realnych korzyści z tego, że mają akcje Plant Soft nie rzadko kupowane powyżej 2 zł.

Spółka nie ma wpływu na działania inwestorów w zakresie kupna i sprzedaży akcji, tym bardziej na wysokość ich ceny.

WORKSERV  2014-02-28 Czy w obecnej sytuacji nie byłoby sensownym notowanie spółki w ramach dual listingu?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

PLANETSOF  2014-02-28 Spółka kolejny raz publikuje istotną korektę raportu kwartalnego wyjaśniając to niekompetencją biura rachunkowego. Takie samo wyjaśnienie mieliśmy już przy raporcie za III kw. Czy w związku z rażącymi błędami spółka przeprowadziła audyt wyniku za 2012 r. oraz sprawdziła czy dane finansowe zawarte w prospekcie emisyjnym są w 100 proc. prawidłowe?

Spółka z początkiem roku 2013 zmieniła biuro rachunkowe, z którym współpracowała do września 2013 roku. Korekty za 3kw. oraz za 4 kw. wynikają z błędów związanych z księgowaniem niektórych zdarzeń gospodarczych w okresie od stycznia do września 2013 roku. Jednak co najważniejsze nie mają one wpływu na osiągane przychody i zyski Spółki.
Wszystkie informacje w zakresie raportów kwartalnych, ewentualnych korekt i audytów są na bieżąco podawane w raportach EBI na stronie Emitenta oraz stronie NewConnect. Wszystkie zmiany wynikające z korekt raportu kwartalnego mające wpływ na memorandum informacyjne Emitenta podawane są w postaci komunikatów aktualizujących bądź też aneksów i publikowane są na stronie planetsoft.pl/memorandum.

ENERGA  2014-02-27 Kiedy odbędzie się walne zgromadzenie spółki Energa?

Data Walnego Zgromadzenia jeszcze nie została wyznaczona, Spółka poinformuje o zdarzeniu raportem bieżącym na minimum 26 dni przed odbyciem się WZ.

RAFAMET  2014-02-27 Jaki rodzaj nowego "unowocześnionego asortymentu sprzedażowego" Rafamet będzie oferował w 2014 roku?

W 2014 r. do oferty sprzedażowej Spółki wprowadzamy projektowaną od podstaw obrabiarkę podtorową typu UGE 180N do obróbki zestawów kołowych pojazdów szynowych typu tramwaj i pojazdy metra (nacisk na oś do 18 ton) oraz uruchomioną do produkcji już obecnie obrabiarkę do obróbki regeneracyjnej osi zestawów kołowych typu TOK 80N.

IPOPEMA  2014-02-24 Czy zmiana zespołu TFI w jakikolwiek sposób wpłynęła na saldo wpłat i wypłat? Jakiej wartości aktywami zarządza nowy zespół?

Zmiana zespołu miała charakter strukturalny i nie wpłynęła na saldo wpłat i wypłat. Na koniec stycznia (z tego okresu pochodzą najbardziej aktualne dane), łączne aktywa pod zarządzaniem wynosiły blisko 20,4 mld zł, z czego 17,9 mld dotyczy funduszy inwestycyjnych zamkniętych; 1,9 mld dotyczy środków IPOPEMA Asset Management, a ponad 0,5 mld jest zawarte w funduszach inwestycyjnych otwartych. Z poważaniem, Karolina Szapiro, PR Manager

ALTA  2014-02-24 1. Kiedy będzie możliwa odpowiedź na poprzednie pytanie odnośnie realizacji celów na rok 2013 w zakresie budowy Ekomiasteczka? 2. Jakie cele spółka zamierza osiągnąć w zakresie siewierskiej inwestycji w roku 2014? 3. Czy możliwe jest częstsze i szczegółowsze informowanie o postępie prac, planach i wydarzeniach na stronie internetowej miasteczka? Profil na Facebooku jest często aktualizowany, niestety w większości są to informacje nie związane z Siewierzem.

Prace postępują zgodnie z aktualizowanym harmonogramem. Wartość prac zrealizowanych na zlecenie Chmielowskie sp. z o.o na koniec ubiegłego roku (prace ziemne, drogowe i uzbrojenie terenu) wyniosła netto 3 049 772,04zł , natomiast wartość prac zrealizowanych na zlecenie Forest Hill (domy jedno - wielorodzinne) wyniosła 3 505 035,00 zł netto.

Główne cele spółki Chmielowskie na rok 2014 to wykonanie projektu zagospodarowania terenu dla kolejnych 3 kwartałów pod zabudowę, wyznaczonych przez Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego oraz rozpoczęcie prac ziemnych i geodezyjnych na tym terenie.
Spółka deweloperska Forest Hill planuje w roku bieżącym oddać do użytkowania kamienicę z 26 mieszkaniami pod wynajem, a do sprzedaży 26 domów jednorodzinnych i apartamentowiec z 12 mieszkaniami. Działania sprzedażowe spółka planuje rozpocząć na przełomie maja i czerwca bieżącego roku.
Jednocześnie inna spółka z grupy - Port Jachtowy Nieporęt planuje w 2014 roku zagospodarować teren położony bezpośrednio nad Zalewem Przeczycko Siewierskim i wybudować na nim przystań wraz z wyposażeniem pozwalającą na organizowanie wypoczynku i żeglarskich zajęć szkoleniowych dla mieszkańców i społeczności lokalnej Siewierza.

Informowanie o naszej działalność jest jednym z naszych celów i metod pracy. Na Facebook dostępny jest fanpage Zrównoważone Miato i strona lokalizacji, Siewierz Jeziorna (https://www.facebook.com/MiastoZrownowazone?fref=ts, http://www.siewierzjeziorna.pl/)

POLIMEXMS  2014-02-24 Jakim sposobem firma Polimex sprzedaje własną siedzibę?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

AGROTON  2014-02-21 Kiedy podajecie wyniki?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

AGROTON  2014-02-21 Jak ma się obecna sytuacja na Ukrainie, do sytuacji w spółce? Jak oceniacie zbliżający się sezon w rolnictwie?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

PLANETSOF  2014-02-21 1. Jaki podatek dochodowy i VAT spółka zapłaciła w całym 2013 r. (rząd wielkości)? Czy spółka posiada jakieś zaległości wobec US lub ZUS? 2. Skoro firma generuje tak duże przychody, to skąd pomysł pozyskiwania kolejnych pieniędzy z emisji? Powinny one być w kasie spółki, tym bardziej, że nie wydano złotówki na skup akcji lub dywidendę.

1. Wszystkie dane finansowe odnośnie podatków i struktury zobowiązań Spółki znajdują się w raportach kwartalnych, publikowanych w systemie EBI.
Zapraszamy do zapoznania się z tymi danymi na stronie newconnect lub stronie Spółki.

2. W naszym rozumieniu wolne środki Spółki to przychody minus koszty. Także w momencie kiedy Spółka chce wydać dodatkowe pieniądze na realizację projektów unijnych wartości 4 mln złotych nie jest w stanie zrealizować ich ze środków bieżących Spółki. Na wspomniany skup akcji WZ przeznaczyło 150 tys. złotych, co w żaden sposób nie jest w stanie sprostać wymaganiom płynnościowym prowadzonych projektów. Warto wspomnieć, że Spółka w toku 2012 i 2013 roku na inwestycje w spółki zależne wydała 357 tys. zł. Zdaniem Zarządu jest to bardzo niewiele w porównaniu z prowadzonymi przez te Spółki projektami unijnymi na kwotę 4 mln złotych.

IDMSA  2014-02-21 Czy spółka zakończyła już współpracę z Polish American Investment Fund LLC? Dlaczego ww. podmiot wycofał się z akcjonariatu spółki, skoro miała to być inwestycja długoterminowa?

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Polish American Investment Fund LLC Domowi Maklerskiemu IDM S.A. w trybie przewidzianym art. 69 i nast. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (z późn. zm.) o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z ustaniem stosunku dominacji Polish American Investment Fund LLC wobec United S.A. oraz zbyciem akcji DM IDM S.A., które Polish Amercian Investment Fund LLC posiadał bezpośrednio, Polish American Investment Fund LLC nie jest obecnie ani pośrednio ani bezpośrednio akcjonariuszem Domu Maklerskiego IDM S.A. (zob. raport bieżący 8/2014).
Dom Maklerski IDM S.A. nie jest właściwym adresatem pytania dotyczącego wycofania się Polish American Investment Fund LLC z akcjonariatu Domu Maklerskiego IDM S.A. Dom Maklerski IDM S.A. nie posiada wiedzy na temat przyczyn decyzji inwestycyjnych Polish American Investment Fund LLC.
Katarzyna Żarska
DM IDMSA

STALPROD  2014-02-21 Ukraina jest teraz w tarapatach. Kurs hrywny nurkuje. Na Ukrainie pełno jest przemysłu metalurgicznego. Czy nie byłoby sensownym teraz tam zainwestować?

Z uwagi na niesprzyjające otoczenie gospodarcze, Spółka nasza nie planowała realizacji inwestycji na Ukrainie, ani tym bardziej w ukraińskie zakłady hutnicze. Obecnie doszło jeszcze zagrożenie potencjalnym konfliktem militarnym, co – w oczywisty sposób – uniemożliwia jakiekolwiek inwestycje.

STAPORKOW  2014-02-14 Jaka jest sytuacja w spółce i jak wygląda realizacja umowy z firmą norweską?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

IPOPEMA  2014-02-13 Czy ostanie zmiany w akcjonariacie oznaczają poszukiwanie inwestora branżowego?

Spółka IPOPEMA Securities nie poszukuje inwestora branżowego. Zmiany w akcjonariacie, o których informowała spółka, miały charakter wyłącznie formalny. Akcjonariusze powiązani z grupą (w szczególności członkowie zarządu Spółki) kontrolują nadal (pośrednio lub bezpośrednio) taką samą ilość udziałów. Z poważaniem, Karolina Szapiro, PR Manager.

MINERAL  2014-02-11 Jaka jest struktura, zobowiązań krótkoterminowych? 3,6 mln zł należności krótkoterminowych - co jest powodem tak gigantycznej kwoty? Czy spółka udzieliła jakiś pożyczek swoim akcjonariuszom? Jakie są perspektywy na 2014 rok?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

SCANMEDMM  2014-02-18 Czy Zarząd planuje wypłatę dywidendy za 2013 rok?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

MBFGROUP  2014-02-20 Czy Mobile Factory zdecyduje się na publikację prognoz finansowych na 2014 rok?

Zgodnie z zaprezentowanym wcześniej stanowiskiem (na łamach "Akcji Inwestor"): publikacja prognoz finansowych spółki, jeśli zostanie oficjalnie zaprezentowana, nie będzie miała miejsca wcześniej niż po zakończeniu II kwartału 2014 roku. Doświadczenie ostatnich prognoz, które musiały być kilkukrotnie weryfikowane (na szczęście 'in plus') powoduje, że tak szybka publikacja może tylko wprowadzić niepotrzebny zamęt informacyjny (w kontekście korekt po kolejnych okresach rozliczeniowych).

MBFGROUP  2014-02-19 Czy w ramach inwestycji na rynkach kapitałowych spółka zamierza otworzyć jakiś projekt typu start-up?

Obecnie w planach spółki nie ma takiego pomysłu. Spółka posiada już w portfelu kilka projektów, którymi zamierza się zajmować. Niemniej nie wykluczone, że w przypadku otrzymania bardzo ciekawej propozycji przystąpimy do jej zbadania i ostatecznie zainwestowania lub wsparcia know-how.

ALIOR  2014-02-11 Kiedy Alior Bank poda wyniki finansowe??

Szanowni Państwo – harmonogram publikacji wyników Banku jak co roku został opublikowany raportem bieżącym, który jest dostępny na stronie Banku. Terminarz jest również dostępny w wyodrębnionej zakładce „kalendarium” na stronie Banku w sekcji relacji inwestorskich dostępnej pod następującym linkiem: http://www.aliorbank.pl/pl/o_banku/relacje_inwestorskie/kalendarium

Najbliższa publikacja jest publikacją wyników rocznych 2013 i została zaplanowana na dzień 6 marca 2014.

SUNTECH  2014-02-16 Wyniki za 2013 r. pokazują ponad 1 mln zł straty. Wielu z inwestorów liczyło na dużo lepszy wynik, o czym świadczy obecny kurs akcji. Czy w roku 2014 zakładają Państwo końcowy bilans roczny już na plusie? Jeśli na plusie, to jakiego wyniku można się spodziewać?

Dziękuję za zadane pytanie. Tak, zakładamy, że bilans za rok 2014 będzie dodatni. Wynika to z porównania rok do roku różnych wskaźników dotyczących planowanych umów.

Jeśli chodzi o wynik, nie chcemy natomiast w tej chwili prognozować jego wysokości. Rynek wygląda obiecująco, ale proces sprzedażowy rządzi się swoimi prawami, dlatego podawanie teraz jakichkolwiek twardych liczb na temat wyniku za rok 2014 byłoby spekulacją.

Z poważaniem,
Magdalena Jabłońska
Manager ds. PR i Marketingu
Suntech S.A.

I3D  2014-02-14 W ostatnim raporcie kwartalnym pojawia się informacja o współpracy z Barco. Czy można dowiedzieć się coś więcej tj. 1. Jakie korzyści i jakie obowiązki spółka będzie miała? 2. Czy to jest coś więcej niż wzajemne "polecanie się" klientom? 3. Czy trzeba spełnić jakieś wymogi, by takim partnerem zostać? Chciałbym zrozumieć, czy jest szansa na wymierne korzyści w 2014 r. z tej współpracy czy to bardziej prestiż w tym momencie. W końcu Barco to bardzo znana, globalna spółka o komplementarnym dla i3D polu działania i można sobie wyobrazić, że taka spółka może otworzyć sporo drzwi np. zapraszając do współpracy przy projektach.

Forma współpracy z firmą Barco jest nadal doprecyzowywana i nie chcielibyśmy zdradzać wszystkich jej szczegółów, nie mniej jednak nie mielibyśmy zostać tylko re-selerem produktów Barco, chodzi tu o bardziej strategiczną formę współpracy, której efektem mogłaby być obecność aplikacji demonstracyjnych wykonanych w Quzar3D we wszystkich centrach pokazowych Barco na całym świecie a także wspólne uczestnictwo w targach o tematyce wirtualnej rzeczywistości.
Z racji tego, że prace nad ostatecznym kształtem umowy nadal trwają, poinformujemy Państwa o jej szczegółach niezwłocznie po jej podpisaniu.

MSXRESOUR  2014-02-14 Czy MSX realizuje obecnie jakieś podpisane umowy, czy jednak wszystkie działania są zwrócone na nową sferę wydobywczą?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

NORTCOAST  2014-02-12 Czy spółka poprawiła wyniki za IV kw. 2013 roku? Co zarząd planuje zrobić z płynnością Spółki na GPW? Czy nie byłoby lepsze wycofanie spółki z notowań (od kilku miesięcy wahanie kursu kształtuje się + - 3 proc.)?

28 lutego br. zostanie opublikowany raport za IV kwartał. Przed publikacją wyników Spółka ich nie komentuje. Spółka nie rozważa skupu akcji

BBIDEV  2014-02-12 Czy Zarząd rozważa połączenie z innym podmiotem?

Obecnie nie ma takich planów.

WASKO  2014-02-12 Jak wygląda backlog spółek z grupy kapitałowej Wasko na 2014 r.? Jak zarząd ocenia warunki rynkowe, w których spółka działa?

Precyzyjna odpowiedź na to pytanie nie jest możliwa, ze względu na fakt, że byłoby to równoznaczne z ujawnieniem informacji poufnej. Możemy jednak powiedzieć, że na chwilę obecną nasz backlog na rok 2014 jest wyższy niż w tym samym czasie w roku ubiegłym i przekracza połowę zaplanowanych na ten rok przychodów.

Co do oceny obecnych warunków rynkowych to jesteśmy ostrożnymi optymistami.

TAURONPE  2014-02-11 Jaki jest koszt brutto roczny środków pieniężnych jakie Tauron przeznacza za zgoda RN i Zarządu na sport na przestrzeni ostatnich 3 lat (2011, 2012, 2013 rok)?

Spółka nie udziela takich informacji, jest to tajemnica marketingowa. Informacje te chronione są zapisami w indywidualnych umowach sponsorskich.

GRUPAAZOTY  2014-02-10 Jaka będzie dywidenda grupy azoty za 2013 rok?

Decyzja o wypłacie dywidendy za 2013 rok i jej wysokości podjęta zostanie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, o którego zwołaniu Spółka informować będzie publikując stosowny raport bieżący. Wszelkie informacje dotyczące Walnych Zgromadzeń dostępne są pod adresem http://tarnow.grupaazoty.com/pl/relacje/walne

Zarząd jeszcze nie podjął uchwały w sprawie dywidendy. Decyzje w tej sprawie będą podejmowane zgodnie ze strategią oraz z uwzględnieniem czynników dotyczących Spółki i Grupy Azoty, w tym perspektyw dalszej działalności, przyszłych zysków, zapotrzebowania na środki pieniężne, sytuacji finansowej, planów ekspansji oraz wymogów prawa w tym zakresie.

Tekst Strategii dostępny jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://tarnow.grupaazoty.com/pl/relacje/informacje/a

INDYGO  2014-02-10 Na jakim etapie jest sprzedaż marki Globlotto?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

PCZ  2014-02-09 Co konkretnie składa się na tak dużą pozycję wartości niematerialnych i prawnych w bilansie Grupy? Nie mogę znaleźć tej informacji w raportach.

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

KGHM  2014-02-08 Co jest głównym powodem braku obecności KGHM na rynku obligacji korporacyjnych Catalyst?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

PARTNER  2014-02-07 Czy spółka rozważa scalenie akcji, żeby opuścić segment SHLR? Jak wygląda pozyskiwanie klientów na administrowanie budynkami?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

ADVOCULAR  2014-02-07 Kiedy spółka przeprowadzi scalenie akcji? Jak przebiega proces zmiany profilu działalności?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

FINHOUSE  2014-02-07 Jak ostatnia umowa na 448 tys. zł wpłynie na wyniki finansowe spółki w tym roku? Na co przeznaczona ma zostać dotacja w ramach PO IG 8.2.?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

CORMAY  2014-02-07 Spółka nie cieszy się ostatnio dobrą opinią analityków z uwagi na częste niedotrzymywanie terminów, w tym w szczególności wprowadzenia Blue Boxa. Czy w związku z tym, aby poprawić swój wizerunek, firma nie mogłaby publikować swoich miesięcznych wyników sprzedaży (trochę wzorem firm odzieżowych)?

Bardzo istotne jest zrozumienie procesu powstawania innowacyjnych produktów, cechujących się dużym potencjałem rynkowym. Na wstępnych etapach prac nie jest możliwe precyzyjne określenie czasu zakończenia pracy i wprowadzenia produktu do sprzedaży. W trakcie realizacji zamierzeń z reguły pojawiają się przeszkody o nieprzewidzianej wcześniej skali. Znaczna część innowacyjnych projektów w ogóle nie kończy fazy naukowej. W przypadku analizatora BlueBox (umożliwi podczas jednej wizyty lekarskiej wykonanie badań bez klasycznego pobierania krwi, przy zachowaniu jakości badań laboratoryjnych) faza naukowa, trwająca od 2011 r., zakończyła się z początkiem lutego br. dużym sukcesem, a prototypy są przedmiotem industrializacji. Proces ten, polegający na optymalizacji konstrukcyjno-kosztowej analizatora (przygotowanie do produkcji masowej), ma zakończyć się we wrześniu przyszłego roku. W IV kw. 2015 r. PZ Cormay powinien posiadać moce wytwórcze analizatora BlueBox, a w 2016 r. - po walidacji klinicznej i certyfikacji - powinna rozpocząć się sprzedaż analizatora BlueBox w skali globalnej. Pragniemy podkreślić, że inwestorzy są na bieżąco informowani o postępach prac.

Jeśli chodzi o firmy odzieżowe (handlowe), które publikują miesięczne dane dotyczące przychodów ze sprzedaży, to jest to działanie podyktowane istotnością tych danych dla inwestorów ze względu na prosty model biznesowy. Specyfika przedsiębiorstw produkcyjnych sprawia, że spółki przemysłowe czy z szeroko pojętej branży medycznej oraz ich akcjonariusze nie widzą istotnej wartości dodanej w publikacji danych dotyczących wartości comiesięcznej sprzedaży. Jesteśmy oczywiście otwarci na rozmowy z akcjonariuszami.

INDYGO  2014-02-07 Czy rozpoczęło się już due diligence projektu przez inwestora z USA?

Due Dilligence trwa, tak jak i negocjacje, a zakoncza sie gdy strony uzgodnia wszystkie aspekty inwestycji. Prosze wziac pod uwage, ze strony negocjuja wejscie w rodzacy sie rynek europejski i nie jest to to samo co wejscie w np. 45 zaklad produkujacy cos co i tak istnieje w regionie.

ARAMUS  2014-02-06 Spółka poinformowała o nabyciu nieruchomości gruntowej na Starym Podgórzu w Krakowie. Czy mogą Państwo podać przy jakiej ulicy znajduje się ta nieruchomość?

Spółka może podawać tego typu informacje wyłącznie w postaci raportów bieżących/okresowych w systemie ESPI/EBI dla równego dostępu do informacji dla akcjonariuszy i inwestorów.

CFI  2014-01-10 Proszę o jakąś informację dotyczącą dalszej działalności. Posiadam Akcje Waszej Spółki.

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

RAWLPLUG  2014-01-21 Spółka działa za granicą. Czy nie byłoby sensownym, gdyby była notowana gdzieś jeszcze poza Polską? Myślę, że przyniosłoby to wymierne korzyści marketingowe, a dodatkowo można by pozyskać kapitał w jakiejś twardej walucie przy okazji emisji akcji.

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

OPTIZENLB  2014-01-29 Władze giełdy zamierzają podjąć szereg działań dotyczących akcji tzw. groszówek. W związku z powyższym proszę o informację jakie działania zamierza podjąć zarząd Spółki, aby przeciwdziałać temu ryzyku? Czy zarząd zamierza np. scalić akcje spółki?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

HURTIMEX  2014-01-30 Za dwa miesiące GPW przeprowadzi weryfikację spółek groszowych według nowych zasad. Od tego momentu firmy, których średni kurs akcji w mijającym kwartale był niższy niż 0,50 zł, będzie umieszczać na liście alertów. Czy Zarząd Spółki podchodzi do propozycji GPW poważnie i prowadzi obecnie jakiekolwiek działania w celu eliminacji problemu groszowej wyceny?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

PPRICE  2014-02-06 Kiedy cokolwiek napiszecie o sytuacji w spółce? Prezes obiecywał że do końca roku będzie platforma. Mam 2,6 proc. akcji i mam prawo wiedzieć na jakim etapie są prace.

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

ENERGA  2014-02-06 Kiedy Energa poda wyniki finansowe?

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny ENERGA SA za 2013 rok zostanie opublikowany 10 marca 2014 roku.

BBIDEV  2014-02-06 Czy Zarząd może ustosunkować się do dwóch wypowiedzi zacytowanych w prasie? Czy były one autoryzowane? Pierwsza dotyczy artykułu z gazety Parkiet z dnia 21.10.2013 roku, gdzie przytoczono wypowiedź Pana Prezesa cytuję: "Po sprzedaży Placu Unii rozważymy wypłatę dywidendy – mówi Michał Skotnicki, prezes BBI Development", oraz wypowiedź Prezesa z dnia 03.02.2014 roku, cytuję: "BBI Developement wykorzysta środki z planowanej sprzedaży warszawskiego projektu Plac Unii m.in. na finansowanie kolejnych projektów w tym Konesera, Sezamu oraz drapacza chmur przy ul. Emilii Plater, a także wzmocnienie płynności, poinformował agencję ISBnews prezes spółki Michał Skotnicki." Nadmieniam, iż wypłata dywidendy ma bardzo duży wpływ na decyzje inwestycyjne podejmowane przez inwestorów, oraz wycenę rynkową Spółki. Dlatego chciałbym zapytać, czy Pan Prezes dalej rozważa wypłatę dywidendy, czy już nie ?

Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia polityki dywidendowej lub rekomendacji dotyczącej podziału zysku za dany rok obrotowy każdorazowo podlega obowiązkowi sporządzenia raportu bieżącego. Dotychczas decyzje w tym zakresie nie zapadły. Nie można wykluczyć, że po sprzedaży Placu Unii Zarząd mógłby rozważyć zarekomendowanie wypłaty dywidendy. Ostateczna decyzja odnośnie do podziału zysku należy do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

BBIDEV  2014-02-06 Czy Zarząd może określić jaki miernik stosuje do określania, często przez Zarząd używanego, zwiększanie wartości Spółki dla akcjonariuszy? Jeśli ma to być wartość kapitału własnego to informuję, że w skali ostatnich czterech lat, po podwyższeniu kapitału w 2009 r., ich wartość w sprawozdaniu jednostkowym spadła o blisko 9,3 proc., a w sprawozdaniu skonsolidowanym wzrosła o 8,3 proc. Spadek w jednostkowym sprawozdaniu można wytłumaczyć ujęciem historycznym niektórych grup aktywów. Ale wzrost w skonsolidowanym średniorocznie przez ostatnie cztery lata o 2,075 proc. rocznie? Nadmieniam, że jest to bardzo niska stopa zwrotu dla akcjonariuszy w porównaniu z blisko 10 proc. kuponem od obligacji jaki otrzymują wierzyciele Spółki. Lepiej mieć obligacje Spółki, czy akcje? Jeśli chodzi o wartość rynkową Spółki, to pozostaje w trendzie bocznym od czterech lat i praktycznie poza wahaniami w trendzie bocznym, nie zmieniła się w sposób zadowalający dla oczekiwanej stopy zwrotu dla akcjonariusz.

Miarą wzrostu wartości spółki dla akcjonariuszy jest m.in. wspomniany wzrost kapitałów własnych czy wzrost kursu akcji. Zarząd dokłada wszelkich starań, aby inwestycja w akcje BBI Development dawała satysfakcjonującą stopę zwrotu. Proszę przy tym zauważyć, że członkowie Zarządu są jednocześnie znaczącymi akcjonariuszami Spółki.

INDYGO  2014-02-06 Czy widzą Państwo jakieś powody ostatnich mocnych spadków spółek grupy Indygo?

Nie widzimy takich powodów, każdy z projektów rozwija się zgodnie z tempem o jakim informowalismy, a nawet należy oczekiwać przyspieszenia realizacji. Otoczenie jest również dla nas korzystne, w szczególności dotyczy to zmian jakie zachodza na rynku gazu łupkowego

MBFGROUP  2014-02-04 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwali bardzo dużo ważnych uchwał. Która z nich jest dla spółki szczególnie ważna w kontekście bieżącego roku, a która może mieć najważniejsze przełożenie na wynik finansowy? Jak Państwo postrzegają rosnące zainteresowanie papierami spółki? Ostatni są coraz wyższe obroty.

Każda z powziętych przez NWZA spółki uchwał jest ważna z punktu widzenia jej rozwoju. Trudno o oczywiste przełożenie na wynik finansowy. O taką ocenę będziemy mogli pokusić się po kilku miesiącach, kiedy poznamy faktyczny efekt na funkcjonowanie Mobile Factory.

Cieszy nas coraz większe zainteresowanie spółką oraz jej działalnością. Dostrzegamy także coraz większe zainteresowanie akcjami spółki, co między innymi przekłada się na rosnący obrót (wolumen i wartość obrotu). Dzięki temu, że akcje są coraz bardziej płynnymi walorami na pewno łatwiej podejmować decyzję o ewentualnej inwestycji w papiery Mobile Factory.

RAFAMET  2014-02-04 Czy prawdą jest, że spółka rozszerza asortyment o elementy używane do eksploatacji gazu łupkowego?

Nie.

INDYGO  2014-02-04 Dlaczego tak długo trwa dopinanie emisji Baltica? Czy powodem jest brak zainteresowania inwestorów projektem?

Emisja trwa tyle ile powinna. Spółka prowadzi szereg rozmów z kilkoma podmiotami i musi to trwać. Zainteresowanie projektem jest duże, a dodatkowo rosnące. Zależnie od wyboru inwestora będzie wybrany odpowiedni sposób działania.

I3D  2014-01-31 Kwartał temu spółka pisała, ze znaczące zmniejszenie zadłużenia nastąpi w IV kw 2012 r. Tymczasem do tego czasu wiele kontraktów zostało rozliczonych zarówno w III kw. jak i w IV kw., więc spółka powinna coś na tym zarobić i spłacić część zadłużenia. Zadłużenie jednak zamiast spaść to wzrosło, co jest niestety dla nas niezrozumiałe. Dlaczego tak się stało, przecież nie można wiecznie żyć na kredyt, zwłaszcza, że stopy niedługo zaczną rosnąć? Poza tym koszty finansowe mocno obniżają zyski, co jest mocno niekorzystne dla spółki, jak też dla akcjonariuszy poprzez niski kurs akcji. Kiedy wreszcie nastąpi mocne zmniejszenie zadłużenia?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

IMMOBILE  2014-01-31 Dlaczego spółka sprzedaje zorganizowaną część przedsiębiorstwa za cenę stanowiącą zaledwie 62 proc. wartości księgowej aktywów składających się na tę część?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

BBIDEV  2014-02-02 Przedwstępna umowa inwestycyjna z dnia 13 sierpnia 2013 r.( raport nr 28 /2013 ) pomiędzy BBI Development a L&W, dotycząca projektu Koneser, przewiduje zapłacenie kary umownej w przypadku odmowy przystąpienia do przyrzeczonej umowy inwestycyjnej w kwocie 4 mln EURO – przez tego pierwszego. Dlaczego wspomniana umowa nie przewiduje konieczności zapłacenia kary w przypadku zawinionego niedokończenia due diligence przez L&W? Czy BBI Development w sposób należyty zabezpiecza interesy swoich akcjonariuszy?

W opinii Zarządu treść umowy przedwstępnej nie odbiega od powszechnej praktyki rynkowej oraz w należyty sposób zabezpiecza interes Akcjonariuszy i Spółki.

BBIDEV  2014-02-02 Czy „określone okoliczności” stwierdzone w wyniku badania due deligence przez L&W, które muszą być przez strony umowy wyjaśnione i rozstrzygnięte w drodze aneksu - dotyczą konieczności zmian udziałów i/lub kwot określonych przez umawiających się wcześniej (raport z 13 sierpnia 2013 r.)?

W ocenie Zarządu informacja o pozytywnym wyniku due diligence przybliża obie strony umowy przedwstępnej do zawarcia ostatecznej umowy inwestycyjnej dotyczącej kwartału centralnego projektu Koneser, chociaż ostatecznie nie przesądza o przystąpieniu L&W do tego przedsięwzięcia. „Określone okoliczności” dotyczą kwestii formalnych związanych z realizacją projektu.

PLANETSOF  2014-02-03 W związku z odpowiedziami firmy na pytania dotyczące kontraktu na 0,9 mln USD, pojawia się sporo niejasności. W jednej odpowiedzi firma mówi o płatności w 2013r. W kolejnej o rozpoznawaniu przychodu w czerwcu 2014r. Czy można prosić o wyjaśnienie? Jak i kiedy będzie rozpoznawany przychód z tej transakcji? I najważniejsze - kiedy firma wystawi faktury oraz spodziewa się zapłaty? Czy firma widzi ryzyka, ze żadne pieniądze nie wpłyną na konto firmy z tytułu tego projektu?

Sprzedaż licencji, o której Emitent informował w raporcie bieżącym EBI 53/2013 (http://www.newconnect.pl/index.php?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=PSF&id=57995&id_tr=1) zostanie zrealizowana w 2014 roku. Takie same informacje zostały udzielone poprzez Akcję Inwestor w odpowiedziach: „Spółka z różnych przyczyn prawnych nie może dokonać sprzedaży STOREQ przed 30 czerwca 2014 roku” oraz: „Przychody z nowopodpisanego kontraktu zostaną zrealizowane w 2014 roku, tym samym podpisany kontrakt nie został uwzględniony w prognozie na 2013 rok”. W odpowiedzi na pytanie z 24.12.2013 pojawiły się niejasności, została więc ona sprostowana w sposób nie budzący wątpliwości. Na dzień dzisiejszy Spółka nie posiada żadnych przesłanek, które wskazywałyby na możliwość nie uzyskania kwoty zawartej w umowie.

KGHM  2014-02-03 Czy warto kupić teraz akcje spółki KGHM, np. za kwotę 50000 zł? Czy przewidywane są dalsze spadki cen akcji, czy jednak tendencja rynkowa może się odwrócić?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

SUNTECH  2014-02-04 Spółka w raporcie rocznym za 2012 rok napisała o zrealizowanym 50% wzroście przychodów z działalności zagranicznej. Napisała również o spodziewanej na 2013 r. podobnej poprawie wyniku na rynkach globalnych. Jaka jest wartość bazowa przychodów z zagranicy za 2011 rok? Czy udało się osiągnąć spodziewany wzrost w roku ubiegłym? Jaki jest aktualny udział w przychodach z działalności zagranicznej?

Dziękuję za zainteresowanie spółką. W swoim pytaniu pisze Pani/Pan o roku 2011, ale domyślam się z kontekstu, że chodzi o rok 2013. Odpowiadam więc na temat roku 2013.

Otóż w roku ubiegłym otrzymaliśmy cztery zamówienia zagraniczne, co w porównaniu z ilością podpisanych umów w roku 2012 stanowi wzrost czterokrotny. Jeśli chodzi o przychody ze sprzedaży zagranicznej w 2013 roku stanowiły one około 15% ogólnej wartości przychodów, czyli tyle samo, co w roku 2012. Mimo większej ilości podpisanych umów zagranicznych przychody ze sprzedaży zagranicznej były zatem procentowo porównywalne.

Zamówienia podpisane w roku 2013 pochodzą od nowych klientów i Spółka liczy na to, że przychody z tytułu nawiązanej współpracy będą rosły.
Chcę zwrócić uwagę, że średni czas współpracy z naszymi dotychczasowymi klientami w Polsce to około 7 lat. Z uwagi na krótki okres obecności na rynkach międzynarodowych, nie mamy analogicznych statystyk o klientach zagranicznych, ale zakładamy, że nie będą one zasadniczo różne od krajowych.
Z poważaniem,
Magdalena Jabłońska
Manager ds. PR i Marketingu
Suntech S.A.

VISION  2014-02-02 Czy celem poprawienia płynności transakcji, przewiduje się scalenie akcji?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

DUDA  2014-02-02 W jaki sposób spółka zabezpiecza się przed potencjalnym zagrożeniem ze strony wirusa afrykańskiego pomoru świń?

Grupa PKM Duda na bieżąco monitoruje rynek pod kątem potencjalnych zagrożeń natury epidemiologicznej. Działanie według ściśle określonych procedur minimalizuje ryzyko związane z wystąpieniem takich zdarzeń jak np. skażenie wirusem afrykańskiego pomoru świń. Grupa na bieżąco przeprowadza pełną kontrolę przyjmowanych do stada tuczników. Ponadto wywiązuje się również z wszelkich zaleceń sanepidu obejmujących prawidłowe procedury dotyczące warunków przechowywania i transportu mięsa.

CORMAY  2014-02-01 Firma ma ciekawy profil i działa na kilku rynkach zagranicznych. Czy nie byłoby sensownym przeprowadzenie oferty emisji akcji na giełdzie we Franfurcie albo w Zurychu? To tania reklama i prestiż.

W ocenie Zarządu, (1) skala dotychczasowego biznesu oraz (2) aktualny brak potrzeb kapitałowych ponad planowaną emisję z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz (3) aktualny brak zidentyfikowanych istotnych korzyści biznesowych z notowania akcji poza Polską sprawiają, że przeprowadzenie dodatkowej emisji akcji, w tym za granicą (relatywnie wysokie koszty statusu spółki notowanej), nie leży w interesie Spółki i jej akcjonariuszy. Jeśli wspomniane główne uwarunkowania ulegną zmianie, PZ Cormay SA rozważy w przyszłości tzw. dual-listing na giełdzie zagranicznej - np. we Frankfurcie, Londynie, Nowym Jorku.

DUDA  2014-02-01 Jaki jest procentowy udział eksportu do Rosji w ogólnej wartości przychodów spółki?

Grupa PKM Duda nie eksportuje swoich produktów na rynek rosyjski.

SKYLINE  2014-01-31 Podobno inwestycje na stronie spółki są dokonywane na bieżąco, a tymczasem nadal widnieje tam Semax jako bieżąca inwestycja. Wykaz akcjonariuszy jest ze stycznia 2012. Przez 2 lata nic się nie zmieniło. To są dość istotne informacje.

Co do zasady, inwestycje aktualizujemy na stronie po publikacji sprawozdań (czyli kwartalnie) a info o transakcjach prezentujemy na bieżąco w formie raportów bieżaych lub aktualności. Natomiast wykaz akcjonariuszy według wiedzy spółki nie uległ zmianie.

Paweł Maj
członek zarządu
Skyline Investment S.A.

WASKO  2014-01-30 W nawiązaniu do mojego pytania z 11 listopada 2013 r. chciałbym dowiedzieć się co wydarzyło się do obecnej chwili w sprawie SSI. Czy Wasko oprócz wsparcia merytorycznego podjęło jakieś konkretne działania ratunkowe np. spotkania z zarządem SSI lub syndykiem? Czy Wasko jest gotowe np. przekazać część kontraktów dla SSI, aby ta spółka mogła kontynuować działalność operacyjną?

Sytuacja SSI S.A. jest na bieżąco monitorowana. Przedstawiciele WASKO S.A. brali udział w spotkaniu z Syndykiem i w rozmowach na temat bieżącego stanu SSI S.A., jej perspektyw jak i możliwości podjęcia działań naprawczych. Odpowiedzialność za obecną sytuację w tej spółce spoczywa na zarządzie i większościowych właścicielach SSI S.A, podobnie więc oczekiwania związane z poprawą sytuacji tej firmy również powinny być skierowane w ich stronę.

INDYGO  2014-01-30 W jakim terminie będą zapisy na akcje Industry Technologies?

Szanowy Panie,

zapisy beda w marcu

PLANETSOF  2014-01-30 PSF pracuje nad wieloma tematami inwestując środki Inwestorów. Nie wszystkie okazują się rynkowe (np. Boddie). Czy nie lepiej skoncentrować się na 1-2 najbardziej obiecujących tematach , a pozostałe, zamrozić do czasu generacji zysków z tych 1-2 projektów?

Planet Soft w zakresie strategii produktowej przyjętej jeszcze przed debiutem na NC, opracował konkretną strategie realizacji, komercjalizacji a przede wszystkim zarobku opartego o weryfikacje rynkową wielu projektów i wprowadzania ich na rynek. Realizacji wielu projektów technologicznych i ich weryfikacja rynkowa musi przewidywać możliwość osiąganie przez nie "mniejszych" i "większych" sukcesów.
Dlatego bardzo istotnym elementem tej strategii jest finansownie oraz struktura organizacyjna. Planet Soft przez 2013 rok dokonał znaczących zmian w strukturze organizacyjnej, a od początku przyjęcia strategii produktowej
finansuje nowe projekty w sposób możliwie najbardziej ostrożnościowy.
Dopasowując odpowiednią ilość finansowanie i jego rodzaj
do charakteru oraz etapu projektu. Korzystając ze środków dotacyjnych, zapraszając do współpracy inwestorów zewnętrznych do realizacji konkretnego przedsięwzięcia.

Spółka zakłada sprzedaż projektów na odpowiednim etapie, a nawet tych projektów których zostały zarzucone na etpaie początkowych. Jest to bardzo istotna cześć strategii. Dlatego nie wykluczone, iż najbardziej lukratywne produkty pozostaną w grupie Planet Soft. Dla przykładu jedna z takich umów już została podpisana w grudniu 2013. dot. projektu STOREQ. Z tego tytułu Spółka w 2014 roku zanotuje przychód na poziomie 450 tys. USD.

SUNTECH  2014-01-30 W nawiązaniu do odpowiedzi udzielonej w ramach Akcji Inwestor prosiłbym o obiecany komentarz dotyczący kontraktu związanego z platformą e-commerce. Czy ma ona związek z przedsięwzięciem Invendo o nazwie mlife? (http://www.mlife.pl/pdf/Projekty%20inwestycyjne/Broszura_Rinkhal.pdf)

Szanowny Panie,
dziękuję za zadane pytanie. Kontrakt związany z rynkiem e-commerce, który podpisaliśmy w październiku ubiegłego roku, nie ma związku z przedsięwzięciem, o które Pan pyta. Nawiązując do wcześniejszych wypowiedzi, informuję, że termin ujawnienia bliższych informacji o kontrakcie niestety przesunął się i w tej chwili nadal nie jestem w stanie podać do publicznej wiadomości szczegółów związanych z tą umową.
Z poważaniem, Magdalena Jabłońska Manager ds. PR i Marketingu Suntech S.A.

WASKO  2014-01-30 1. Czy w spółce nadal istnieje stanowisko dyrektora ds. giełdy i kontaktu z akcjonariuszami? Czy osoba pełniąca tę funkcję dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków? Z tego co mi wiadomo to ostatni komentarz do sytuacji spółki w mediach miał miejsce w marcu ubiegłego roku. 2. Bardzo proszę również o odpowiedź czy została uregulowana należność(3355 tys. zł) o charakterze spornym, na którą został utworzony odpis w III kw.? Pytałem już o to 16.01.2014 r., ale odpowiedź Państwa nie jest dla mnie satysfakcjonująca.

1. W spółce w tej chwili nie ma takiego stanowiska, ale pytania w sprawach dotyczących Grupy WASKO S.A. można zadawać bądź za pośrednictwem „akcji inwestor” bądź bezpośrednio na adres e-mail: inwestor@wasko.pl . Będziemy na bieżąco monitorować pojawianie się nowych pytań, a następnie w sposób możliwie wyczerpujący i bez zbędnej zwłoki odpowiadać na nie. Jeśli chodzi o nasza obecność w mediach – nie unikamy kontaktu z mediami, jednakże ostateczny wybór z kim przeprowadzony jest wywiad lub kto jest zaproszony do studia nie zależy niestety tylko od nas.

2. Należność ta nie została uregulowana. Postaramy się lepiej opisywać tę kwestię w naszych raportach okresowych, tak aby interpretacja ew. odpisów była łatwiejsza.

ARAMUS  2014-01-29 Władze giełdy zamierzają podjąć szereg działań dotyczących akcji tzw. groszówek - w szczególności chodzi o karne przeniesienie notowań spółki do systemu notowań ciągłych. W związku z powyższym proszę o informację jakie działania zamierza podjąć zarząd Spółki, aby przeciwdziałać temu ryzyku? Czy zarząd zamierza np. scalić akcje spółki?

W przypadku podjęcia przez Zarząd Spółki decyzji o scaleniu akcji, Spółka opublikuje taką informacje raportem bieżącym.

PLANETSOF  2014-01-28 W nawiązaniu do odpowiedzi na jedno z pytań na temat nowego kontraktu spółka podała, że otrzyma 450 tys. USD w 2013 r. ("Zatem w 2013 roku Emitent otrzyma 450.000,00 USD"). Czy płatność rzeczywiście nastąpiła w 2013 roku?

Za pośrednictwem akcjiinwestor Spółka odpowiadała w zakresie terminu realizacji tej umowy. Przychody z nowopodpisanego kontraktu zostaną zrealizowane w 2014 roku. Umowa sprzedaży nie może być skuteczna, ze względu na fakty iż Spółka z różnych przyczyn prawnych nie może dokonać sprzedaży STOREQ przed 30 czerwca 2014 roku.

BBIDEV  2014-01-30 Jakich wpływów do kasy Spółki z tytułu sprzedaży Placu Unii oczekuje Zarząd?

Ujawnienie tego typu informacji w trakcie toczącego się obecnie procesu sprzedaży projektu byłoby w opinii Zarządu działaniem na niekorzyść Spółki i Akcjonariuszy.

WASKO  2014-01-28 Jaki jest okres oczekiwania na odpowiedź od Państwa na pytania?

Bardzo przepraszamy za długi czas oczekiwania na odpowiedzi na ostatnie pytania. Będziemy dokładać starań aby odpowiedź na zadane pytanie udzielona została niezwłocznie - to jest nie później niż następnego dnia roboczego.

PGSSOFT  2014-01-28 W zeszłym roku raport roczny był opublikowany 5 marca co skutkowało później szybką wypłatą dywidendy - pod koniec kwietnia. W tym roku raport roczny ma być opublikowany drugiego czerwca. Czy to oznacza, że w tym roku wypłata dywidendy za rok 2013 spodziewana jest raczej dopiero w miesiącach wakacyjnych wakacyjnych?

Regulacje na rynku NewConnect wyraźnie mówią, że Spółka musi podać terminy publikowania raportów w styczniu. Jednocześnie istnieje możliwość zmiany tych dat po uprzednim powiadomieniu przy pomocy raportu bieżącego. Publikacja raportu rocznego jest uzależniona od momentu zakończenia badania sprawozdania finansowego przez Biegłego. To jest częściowo niezależne od Spółki. Dopiero po zakończeniu badania i wydaniu opinii raport roczny może zostać ogłoszony. Po zakończeniu tego badania i publikacji raportu rocznego obowiązują z kolei terminy związane ze zwołaniem WZA. Dopiero po odbyciu Walnego kolejne regulacje prawne mówią o najwcześniejszych możliwych datach wypłaty dywidendy.
Oczywiście jeszcze nie bez znaczenia jest sytuacja Spółki i zasoby finansowe potrzebne do wypłaty dywidendy.
Na końcu wypada wspomnieć, że o wypłacie dywidendy nie decyduje Zarząd Spółki, ale jego akcjonariusze, czyli WZA. W naszej firmie jednak Zarząd do tej pory konsekwentnie rekomendował wypłatę dywidendy i nie zdarzyła się sytuacja w której główni akcjonariusze nie byli z Zarządem w tych sprawach jednomyślni.

PLANETSOF  2014-01-28 W związku z zadłużeniem Pyowa do poziomy 10 mln zł w 2015 r., kiedy dokładnie spółka planuje nowa emisję akcji i po jakiej cenie?

Planowane pozyskiwanie kapitału dłużnego dla realizacji projektu Payowa, nie będzie miało wpływu na sytuacje finansową Planet Soft. Pozyskiwanie środków na potrzeby tego projektu będą realizowane przez samą Spółkę Payowa zgodnie z zaistniałymi potrzebami. W związku z tym Spółka Planet Soft nie zamierza realizować żadnych emisji akcji, ani pozyskiwać kapitału dłużnego na własny rachunek.

ENERGOPLD  2014-01-27 Co się stało ze Spółką, która od dziesięcioleci dobrze funkcjonowała w remontowo-budowlanym sektorze energetyki? Jak wiadomo w ostatniej fazie swojej działalności Spółka była niemal całkowicie uzależniona od wielu poważnych zleceń od Alstomu w Europie Zachodniej, a w konsekwencji jego wrogich działań idzie do piachu. Uważam, że w takiej sytuacji należy domagać się wyjaśnień i odpowiedzieć na pytania znaczącej rzeszy inwestorów - gdzie są odszkodowania za zerwanie tych wszystkich zagranicznych kontraktów? To jest wręcz niewiarygodne jak łatwo wyeliminować z rynku dobrą firmę, by wejść na place budów polskich elektrowni.

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

I3D  2014-01-27 1.Czy wszystkie spółki zalezne i3D już są zyskowne wedle (danych za zeszły rok)? To pytanie adresowane zwłaszcza odnośnie i3D Network. 2.Poprzednie przyspieszenie raportu kwartalnego było doskonałą decyzją, gdyż raport nie ugrzązł w dziesiątkach, czy setkach innych raportów kwartalnych. Czy można prosić o przyspieszenie raportu za IV kwartał 2013 r.? 3.Kolejne emisje drogich obligacji źle wpływają na postrzeganie Spółki przez inwestorów, stąd akcjonariuszom szczególnie zależy na zmniejszaniu kosztów finansowych. W którym kwartale można liczyć na istotne zmniejszenie tego zadłużenia?

Dołożymy wszelkich starań w celu przyśpieszenia raportu kwartalnego za IV kwartał 2013r. Mamy nadzieję, że w dużym stopniu przyczyni się do odpowiedzi na pytania dotyczące zyskowności spółek zależnych od i3D.

MBFGROUP  2014-01-25 Spółka po przebudowie grupy wydzieliła strukturę odpowiedzialną za handel algorytmiczny. Czy cokolwiek poczyniono w kierunku budowy zespołu zajmującego się algotradingiem? Jeśli tak, to co się wydarzyło istotnego?

Budowa zespołu pracującego nad algotradingiem nie została jeszcze zakończona. Prowadzimy rekrutację oraz wyznaczamy podstawowe cele stojące przed takim zespołem. Dokonano zakupu gotowych modeli transakcyjnych i gotowych mechanicznych systemów transakcyjnych. Obecnie są one w fazie testów, ale do momentu wdrożenia minie jeszcze ok. 2 miesięcy.

PLANETSOF  2014-01-25 Spółka deklarowała wypłatę dywidendy i skończyło się na deklaracjach. Spółka deklarowała skup akcji własnych i skończyło się na deklaracjach. Czy nie za dużo niedotrzymanych obietnic jak na kilka ostatnich miesięcy? Dlaczego spółka nie inwestuje w nowe projekty ze środków własnych - przecież nie doszło ani do skupu, ani do dywidendy, wiec pieniądze chyba w spółce są? Jak wygląda stan posiadania gotówki na kontach firmowych?

Na chwilę obecną Zarząd Spółki posiada mandat WZ dotyczący skupu akcji, jednak zgodnie podjęta decyzją wstrzymał realizacje tego procesu ze względu na możliwy znikomy wpływ na kurs akcji.

W zakresie odpowiedzi dlaczego Spółka realizuje projekty z dotacji. Korzystanie z dotacji unijnych oraz z innych form pomocowych dostępnych na rynky polski i europejskim jest naturalne i oczywiste. Spółka korzysta z z tych forma realizacji w celu obniżenia kosztu kapitału oraz wykorzystuje możliwość realizacji wznacząco większej liczby projektów niż ze gdyby korzystała tylko ze środków własnych.

W zakresie danych finansowych Spółki odsyłam do sprawozdań finansowych oraz raportów kwartalny znajdujących się w systemie EBI lub na stronie internetowej Planet Soft.

SYNEKTIK  2014-01-28 Kiedy spółka będzie wprowadzona na rynek główny GPW?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

BBIDEV  2014-01-28 Czy będą nowe projekty mieszkaniowe?

Spółka ma obecnie w portfolio dwa projekty mieszkaniowe: Koneser (lofty i soft-lofty) oraz Małe Błonia. Wśród nowych potencjalnych inwestycji, które są przedmiotem analiz, również znajdują się projekty mieszkaniowe. Spółka zainteresowana jest projektami spełniającymi stosowane dotychczas kryteria, czyli ambitnymi z punktu widzenia formalnego, ale ciekawymi i unikatowymi ze względy na ich charakter i lokalizację. Priorytetem jest rynek warszawski.

MBFGROUP  2014-01-27 W jakim terminie miałoby zostać przeprowadzenie scalenia akcji spółki? Na jaki stosunek wymiany akcji Państwo się zgodzą?

Zarząd spółki nie jest upoważniony do wyrażania zgody na konkretne parametry scalenia. Odpowiednią uchwałę podejmuje Walne Zgromadzenie zobowiązując zarząd do przeprowadzenia procesu scalenia. Zgodnie z uchwałami NZWA z dn. 29 stycznia 2014 roku scalenie będzie wykonane w stosunku 25:1 (za 25 starych akcji o wartości nominalnej 0,10 zł. akcjonariusz otrzyma 1 nową akcję o wartości nominalnej 2,50zł. W przyjętym harmonogramie przyjmujemy, że proces scalenia powinien zakończyć się w połowie kwietnia br.

PLANETSOF  2014-01-27 Czy firma potrafiłaby jakoś funkcjonować bez dotacji? Analizując komunikaty mam wrażenie, że tylko na tym polega prowadzenie biznesu Planet Soft.

Spółka Planet Soft S.A. zajmuję się komercjalizacją projektów innowacyjnych o wysokim potencjale wzrostu. Wykorzystanie dotacji jako narzędzia finansującego planowane przez inwestycje jest naturalny wykorzystanie możliwości rynkowych, a ponadto pozwala obniżyć znacząco kapitały niezbędne do realizacji projektów. Spółką korzysta również z innych form wspierania innowacji dostępnych na rynku np. Pożyczka z Funduszu Wspierania Innowacji. Zachęcam do zapoznania się ze strategią Spółki.
http://planetsoft.pl/pl/about/strategia-rozwoju/

MBFGROUP  2014-01-23 Jak przedstawiają się plany operacyjne na pierwsze półrocze 2014 roku? Czy szykowane są jakieś spektakularne umowy na wykonywanie aplikacji lub objęcie dużego pakietu akcji w ramach IPO?

Budowa grupy kapitałowej dobiegła do końca pierwszego etapu. Spółka ma za sobą poważne decyzje w sprawie reorganizacji struktury oraz dywersyfikacji źródła przychodów spółki. Pierwsze miesiące 2014 roku będą sprawdzianem dokonanych zmian. Wyniki w zakresie przychodów spółki winny być już rozłożone na poszczególne aktywności powołanych wydziałów.

Odnośnie "spektakularnych umów", to nie znamy do końca definicji, co dla danego inwestora będzie umową spektakularną, a co jeszcze nie. Wolimy poruszać się w zakresie konkretnych liczb i kwot. Na pewno spółka będzie dążyć do tego żeby zachować dynamikę rozwoju z 2013 roku.

PLANETSOF  2014-01-23 Jaki jest procentowy stan zaawansowania projektu Payowa (w poczatowawszy komunikatach spółka mówiła o uruchomieniu serwisu w 2013 r.). Jakie parametry finansowe ma projekt w najbliższych latach koszt vs. przychody?

Niestety nie jesteśmy w stanie ujawnić tych informacji ze względu na tajemnicę Spółki. Jednak możemy ujawnić, iż działania Zarządu Planet Soft zmierzając do zapewnienia projektowi finansowania na poziomie 3M złotych w 4Q 2014 (kapitał zakładowy oraz kapitał dłużny) oraz finansowanie dłużnego przewyższającego 10M złotych w 2015.

TFONE  2014-01-23 Czy spółka zamierza w ogóle jeszcze publikować raporty sprzedażowe, jeżeli tak to za jaki okres i kiedy? Dlaczego w ubiegłym roku były publikowane raporty sprzedażowe skoro można było je uwzględnić w kwartalnych raportach okresowych?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

BBIDEV  2014-01-22 Kto namówił Pana Macieja Radziwiłła,na inwestycję w ciągle zadłużoną i nie dochodową dla większości udziałowców spółkę BBI Development? Czy najbliższe obligacje zostaną wykupione, czy podobnie jak zeszłoroczne zostaną zrolowane? Co z wiecznie przekładanymi w czasie kolejnymi projektami?

Polityka finansowania działalności Grupy zakłada zrolowanie obligacji, których termin wykupu zapada w lutym br. Prace nad wszystkimi projektami z portfolio Spółki są awansowane.
Należy nie zgodzić się z tezą dotyczącą "wiecznie przekładanych" projektów. W ciągu ostatnich pięciu lat po upadku Lehmann Brothers (czyli od momentu rozpoczęcia kryzysu) zrealizowała następujące projekty: Dom na Dolnej, Rezydencja Foksal, 4 etapy Małych Błoń, pierwszy etap biurowy Konesera czy Nowy Plac Unii, będący bodaj największym tego typu projektem w Warszawie w tym okresie. Ponadto rozpoczęto budowę loftów i soft-loftów w Koneserze, które osiągnęły już poziom tzw. wiechy, a ponadto pod koniec roku planowane jest rozpoczęcie budowy etapu komercyjnego Konesera (pow. ok. 50 tys. mkw PU) oraz projektu Sezam.
Liczba, skala i atrakcyjność zrealizowanych i realizowanych oraz planowanych inwestycji zdecydowanie wyróżnia BBI Development na tle branży.

SKYLINE  2014-01-22 Członek Zarządu, Pan Maj na pytanie co z wykupionymi akcjami odpowiedział, że decyzja jest w gestii Rady Nadzorczej, a tymczasem w komunikatach stoi, że o sposobie wykorzystania odkupionych akcji zadecyduje Zarząd. Ponawiam więc pytanie: co się stanie z wykupionymi akcjami?

Odpowiedź na to pytanie została już udzielona 22 stycznia. Paweł Maj członek zarządu Skyline Investment S.A.

PLANETSOF  2014-01-22 Czy spółka może podać z kim podpisała listy intencyjne na objęcie nowej emisji i jaki udział w kapitale będą miały te podmioty/inwestorzy?

Spółka poda tą informację do wiadomości, w momencie faktycznego dokonania zapisu na akcje serii C w ramach zapisów dodatkowych tych podmiotów.
W przeciwnym razie działania Zarządu mogłyby powodować niepotrzebne spekulacje.

PLANETSOF  2014-01-22 Jaką strategię rozwoju produktów i sprzedaży ma PSF w stosunku do zakupionego podmiotu doc4you? Czy zarząd tego podmiotu jest w stanie rozwinąć nowoczesne produkty i usługi tak, aby były konkurencyjne? Czy można prosić o CV prezesa doc4you? Chodzi o jego dotychczasowe osiągnięcia w biznesie.

Zarząd Planet Soft w stosunku do nowej spółki córki Docs4You przyjął tą samą strategię jak w przypadku innych produktów. Na dzień dzisiejszy Spółka realizuje projekt inwestycyjny dotyczący technologii inteligentnego przetwarzania i katalogowania digitalizowanych dokumentów opartego o technologię OCR.
Na realizację tego projektu opisywane przedsiębiorstwo otrzymało dotację ze środków UE w ramach programu POIG 8.1 w kwocie 490.000,00 zł (117.162,21 EUR), przy czym całkowita wartość realizowanego projektu wynosi 700.000.00 zł (167.376,02 EUR) netto (EBI nr 52/2013).
Aktualny Prezes Zarządu p. Jadwiga Wochyńska została powołana na to stanowisko przez poprzednich właścicieli, po zawarciu przez Planet Soft umowy przedwstępnej zakupu Docs4you Sp. z o.o. Jest to standardowa procedura w zakresie przejęć i zakupów Spółek kapitałowych, realizowana z powodzeniem w przypadku poprzednich akwizycji.
Jej celem jest sprawdzenie stanu faktycznego Spółki oraz przeprowadzenie stosownych audytów.

Ponadto w strukturze Spółek Grupy Planet Soft należy znacząco rozróżnić osoby działające w strukturach korporacyjnych (w szczególności Prezesów) od działań operacyjnych wykonywanych przez kierowników projektów bądź dyrektorów operacyjnych w szczególności na etapie przeprowadzania projektów inwestycyjnych w owych podmiotach.

W związku z powyższym oczekiwanie Zarządu Planet Soft w stosunku do Pani Prezes nie są związane z nowymi technologiami, ani też ich rozwijanie w szczególności, iż spółka zakończy działania związane z realizacją projektu w 2015 roku.

PKOBP  2014-01-21 Mam akcje Nordea. Odpowiedziałem na wezwanie. Niepokoi mnie długi czas oczekiwania na uzyskanie wszystkich zgód i sfinalizowanie transakcji. Pieniądze są zamrożone na rachunku w postaci akcji Nordea, a są to duże środki. Czy ta transakcja ma w ogóle szanse realizacji? Czy PKO BP badał jakoś prawne warunki jej przeprowadzenia, czy zostało to przeprowadzone na żywioł - "może się uda, może się nie uda"?

Wezwanie, podobnie jak zawarta umowa, podlega określonym warunkom zawieszającym, w tym konieczności uzyskania zgód Komisji Nadzoru Finansowego, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz ukraińskiego Urzędu Antymonopolowego. Do tej pory bank otrzymał pozytywną decyzję ukraińskiego regulatora oraz Prezesa UOKiK.
Prace nad przejęciem aktywów Nordei przebiegają zgodnie z harmonogramem. Zgody KNF spodziewamy w pierwszym kwartale 2014 r.

KOMPUTRON  2014-01-21 Spółka wchodzi do Niemiec. Czy nie byłoby dobrze gdyby weszła także na niemiecką giełdę? Moim skromnym zdaniem to świetna forma promocji, zarówno w Polsce jak i w Niemczech.

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

SKYLINE  2014-01-22 Członek Zarządu, Pan Maj na pytanie co z wykupionymi akcjami odpowiedział, że decyzja jest w gestii Rady Nadzorczej, a tymczasem w komunikatach stoi, że o sposobie wykorzystania odkupionych akcji zadecyduje Zarząd. Ponawiam więc pytanie: co się stanie z wykupionymi akcjami?

Udzielona przeze mnie odpowiedź na dzień 26 listopada 2013 była prawidłowa. W dniu 20 grudnia 2013 r. Rada Nadzorcza uchwaliła Regulamin odkupu akcji w którym to określenie celu skupu przekazała do kompetencji zarządu. Zarząd podejmie decyzję dot. przeznaczenia skupionych akcji po zakończenia skupu.


Paweł Maj
członek zarządu
Skyline Investment S.A.

PLANETSOF  2014-01-21 W zarządzie Rearden Technology nastąpiły zmiany personalne. Dlaczego PSF nie informuje o nich inwestorów? Kto obecnie zarządza Rearden Technology?

Zarząd Spółki Planet Soft S.A. był pomysłodawcą pomysłu i założycielem Spółki Rearden Technology S.A. w sierpniu 2012 roku. Należy zauważyć, że Spółka nie ma obowiązku informowania o takich zmianach w przypadku swojej spółki córki Rearden Technology. Na dzień dzisiejszy projekt jest realizowany zgodnie z nowo przyjętym planem, niemniej jednak trwają rozmowy na temat objęcia funkcji Prezesa Zarządu przez nową osobę, związaną blisko z rynkiem eletroniki użytkowej.

PGSSOFT  2014-01-20 1.Czy członkostwo w BPCC jest na tyle istotnym wydarzeniem, że może przyczynić się do zwiększenia liczby potencjalnych klientów w Anglii? 2.Czy w b.r. też dywidenda może być płacona 2-krotnie, tj. zarówno w I-ej, jak i w II-ej połowie roku? 3.Duże spółki odzieżowe podają przychody ze sprzedaży co miesiąc, może by PGS na próbę też zaczął podawać przychody raz w miesiącu z odniesieniem do analogicznego miesiąca roku poprzedniego?

1. Samo członkostwo w BPCC nie jest naszym zdaniem istotnym wydarzeniem z punktu widzenia Spółki. Jest ono konsekwencją przyjętej strategii działań marketingowych w 2014 roku. Strategia ta zostanie bardziej szczegółowo opisana w kolejnych raportach okresowych.
2. To zależy od bieżącej sytuacji Spółki. Można taką ewentualność brać pod uwagę, ale i ile płacenie dywidendy jest deklarowaną polityką Spółki o tyle wypłacanie zaliczek na razie nią nie jest.
3. Nie chcemy tego robić. Powód jest dość prosty: nasza Spółka notuje spore wahania jeśli chodzi o bieżące przychody i zyski w skali poszczególnych miesięcy. Zależy to często od kalendarza (ilość dni roboczych, długie weekendy, święta). Z własnego doświadczenia wiemy, że podawanie liczb miesięcznych może być bardzo mylące. Rytm kwartalny jest sensowny. Aby nie trzymać inwestorów w niepewności publikujemy dane o przybliżonych przychodach zaraz po zakończeniu kwartału. To daje więc dwie miarodajne informacje kwartalne w mniej więcej równych odstępach czasu.

MBFGROUP  2014-01-19 Czy sprawy sądowe które spółka wytoczy byłemu zarządowi zaważą w jakiś sposób na wynikach firmy? Czy nie będzie to zbyt wiele kosztowało?

Prowadzenie spraw spółki powierzono kancelarii prawnej od dawna związanej z Mobile Factory S.A. Dzięki temu uzyskaliśmy dość korzystną ofertę na wszystkie konieczne do wykonania czynności formalno-prawne. Udało się także wynegocjować większą część wynagrodzenia na zasadzie success fee, dlatego akcjonariusze nie powinni się martwić nadmiernym obciążeniem wydatków firmy z tego tytułu.

BIOTON  2014-01-18 Kiedy będą notowania spółki w systemie ciągłym?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

WASKO  2014-01-17 Jakie są plany i perspektywy spółki na 2014 r.? Czy spółka przymierza się do nowych kontraktów? Czy spółka widzi dla siebie szansę w zamówieniach dla wojska?

1. Większość przychodów Spółki wypracowywana jest z kontraktów na bieżąco pozyskiwanych z rynku, wygranych przetargów etc. – WASKO S.A. prowadzi intensywne starania w celu pozyskania kolejnych zamówień i kontraktów, monitorowany jest rynek zamówień publicznych, Spółka uczestniczy w postępowaniach przetargowych i w przypadku gdy wygrane postępowanie, lub podpisana umowa ma znamiona znaczącej – niezwłocznie informuje o tym akcjonariuszy i inwestorów. Obecny backlog Spółki na rok 2014 jest na wyższym poziomie niż w tym samym okresie roku poprzedniego co jest niewątpliwie faktem optymistycznym.

2. Branża zbrojeniowa jest atrakcyjnym rynkiem, należy jednak pamiętać że jest to rynek wymagający i o dużych barierach wejścia, , a przy tym uzależniony od czynników politycznych i możliwości budżetu Państwa; w tym momencie trudno przewidzieć czy rynek ten odegra znaczącą rolę w strukturze przychodów Spółki w bieżącym roku. Na pewno jest to branża, w której Grupa WASKO S.A. chce być mocno obecna, traktujemy ten rynek jako jeden ze strategicznych kierunków rozwoju Grupy, i czynimy starania by współpraca z partnerami z tego sektora rozwijała się, a sprzedaż produktów Spółki zwiększała się.

SKYLINE  2014-01-21 Jaka była przyczyna wyboru DM BOŚ do odkupu akcji? Tyklo 15 punktów składania dokumentów powoduje nierówne traktowanie akcjonariuszy. Niektórzy z nich muszą pokonać ponad 100 km, aby sprzedać swoje akcje.

W celu zapewnienia równego traktowania wszystkich akcjonariuszy przeprowadzamy skup w formie proporcjonalnej redukcji zapisów, informacje o skupie ogłosiliśmy z dużym wyprzedzeniem aby wszyscy zainteresowani mogli przygotować się do skupu oraz podpisaliśmy umowę z biurem maklerskim które ma kilkanaście placówek pokrywających geograficznie cały obszar kraju.

Paweł Maj
członek zarządu Skyline Investment S.A.

MBFGROUP  2014-01-21 Czy nie lepiej rozwiązać konflikt ze starym zarządem drogą polubowną?

Upoważnienie dla Zarządu i pełnomocnika dokonane przez ostatnio zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy do wystąpienia o naprawienie wyrządzonych szkód wobec byłego zarządu spółki nie zamyka polubownego rozwiązania sprawy. Niemniej w ocenie Mobile Factory priorytetem spółki winno być dążenie do całkowitego zadośćuczynienia poczynionym szkodom.

EUROTEL  2014-01-19 Jaki jest średni koszt uruchomienia salonu iDream i jaki zakładacie Państwo horyzont czasowy zwrotu nakładów na takim pojedynczym salonie? Czy wiadomo już może w jakich miastach powstaną salony w tym roku?

Koszt otwarcia każdego salonu jest inny i zależy przede wszystkim od jego powierzchni oraz niezbędnych prac remontowych związanych z jego adaptacją do standardów Apple. W praktyce są to kwoty liczone w setkach tysięcy złotych za salon nie licząc wyposażenia i towaru.
Przewidywany koszt zwrotu takiej inwestycji zależy również od poniesionych nakładów, ale przyjmuje się że około 3 lat potrzeba na zwrot nakładów.
W najbliższym czasie planujemy otwarcie kolejnych salonów z czego pierwszy będzie otwarty w Gdańsku.

MBFGROUP  2014-01-18 Czy spółka poda prognozy finansowe na 2014 rok?

Publikacja prognoz finansowych spółki, jeśli zostanie oficjalnie zaprezentowana, nie będzie miała miejsca wcześniej niż po zakończeniu II kwartału 2014 roku. Doświadczenie ostatnich prognoz, które musiały być kilkukrotnie weryfikowane (na szczęście 'in plus') powoduje, że tak szybka publikacja może tylko wprowadzić niepotrzebny zamęt informacyjny (w kontekście korekt po kolejnych okresach rozliczeniowych).

BIOTON  2014-01-14 Jakie są perspektywy spółki?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

BBIDEV  2014-01-14 Czy spółka nie obawia się, iż w związku z planami resortu finansów co do podmiotów budujących struktury w celu "optymalizacji opodatkowania" nie zostanie za to dotkliwie w przyszłości ukarana? Czy jeżeli takich obaw nie ma, to czy wspomniana reorganizacja grupy będzie miała korzyść dla akcjonariuszy w postaci rychłej wypłaty dywidendy?

Zarząd kieruje się kryterium maksymalizacji korzyści dla akcjonariuszy, posługując się dostępnymi, zgodnymi z przepisami i powszechnie stosowanymi narzędziami w tym zakresie.

BORYSZEW  2014-01-14 Jak wpłynie na Boryszew powstanie nowego centrum logistycznego oraz produkcyjnego Volkswagena w Wielkopolsce?

Budowa nowego zakładu produkcyjnego BAP w Toruniu jest odpowiedzią na zapotrzebowanie naszego klienta Grupy Volkswagen na części, które produkowane będą również w polskich fabrykach VW.

TFONE  2014-01-15 Czy planują Państwo nadal publikować raporty na temat przychodów ze sprzedaży za ostatni pełny kwartał?

Dzień dobry,

z racji wcześniejszej publikacji raportu rocznego za 2013 rok, Zarząd spółki nie planuje podawać do publicznej wiadomości żadnych dodatkowych informacji na temat sprzedaży w IV kwartale 2013 roku niż te, zawarte w przygotowywanym właśnie raporcie rocznym.

Pozdrawiam, w imieniu TelForceOne S.A.
Paweł Płócienniczak
relations@telforceone.com

BIOTON  2014-01-15 Może jakaś prognoza wyników na 2014 r., o ile macie się czym pochwalić?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

ENERGA  2014-01-16 Jak będzie wypłacana dywidenda? Oczywiście jeśli taka będzie.

Zgodnie z informacjami zawartymi w prospekcie emisyjnymi ENERGA SA, Zarząd zamierza zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy za 2013 rok na poziomie 92% zysku netto, wykazanego w rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki, przy czym łączna kwota dywidendy nie przekroczy 400 mln PLN. Rekomendacja Zarządu ws. wypłaty dywidendy będzie poddana głosowaniu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ENERGA SA.

PLANETSOF  2014-01-16 W Raporcie za QIII kw. w rachunku przepływów pieniężnych na stronie 11 spółka podaje w pozycji "Korekty razem" wartość 0,6 mln zł za III kw. i 1,65 mln zł YTD. Czy można prosić o wyjaśnienie co w rzeczywistości składa się na te pozycje? Podobnie w punkcie C mamy "Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej". Co składa się w rzeczywistości na wpływy i wydatki w tej pozycji?

Zarząd Spółki nie może przekazywać więcej informacji w zakresie raportów okresowych niż te które zostały opublikowane. Oznaczało by to złamanie równości dostępu do informacji dla inwestorów. Natomiast pozycje wymienione z rachunku przepływów pieniężnych w zapytaniu zostały przygotowane zgodnie z ustawą o rachunkowości i wymienione pozycje zawierają dane liczbowe zgodnie z jej wytycznymi.

WASKO  2014-01-16 1. Co oznaczał odpis na należności (3 355 tys. zł) w raporcie za III kwartał i czy została ta należność uregulowana? 2. Czy Wasko zakończyło budowę ITS w terminie, jeśli nie to jakie kary spółka poniesie?

1. Odpis, ktorego dotyczy pytanie spowodowany został spornym charakterem należności za wykonane przez Spółkę prace, które zostały zafakturowane, a nie zostały przez kontrahenta odebrane. Sporny charakter tej należności spowodował, iż zdecydowano o utworzeniu stosownej rezerwy.

2. Wszystkie prace związane z ITS były zgodne z uzgodnionym z inwestorem harmonogramem. Na dzien dzisiejszy nie ma zagrożenia z tytułu kar w tym zakresie.

ENEA  2014-01-16 Kiedy zarząd planuje podać rekomendację odnośnie wartości dywidendy za rok 2013? Rozumiem, że nie ma jeszcze wyników rocznych, ale szacunki pozwalają zapewne nie czekać na wyniki roczne.

ENEA S.A. posiada politykę dywidendową, zgodnie z którą wypłaca Akcjonariuszom dywidendę na poziomie od 30% do 60% zysku netto wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym zgodnie z MSR/MSSF uwzględniając nakłady niezbędne na rozwój i realizację programu inwestycyjnego. Polityka ta obowiązuje od lat i nie były obecnie podejmowane żadne decyzje dotyczące jej zmiany. Jednocześnie w opinii Spółki obecnie jest zdecydowanie za wcześnie, aby wskazać konkretny poziom rekomendowanej wypłaty. Jeśli Zarząd podejmie stosowną uchwałę, Spółka niezwłocznie poinformuje o tym Akcjonariuszy raportem bieżącym zgodnie z wymogami § 38 ust. 1. pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […].

MBFGROUP  2014-01-16 W jakiej sprawie trwa spór z poprzednim zarządem Mobile Factory?

Spór z panami Paklikowski i Kuna, czyli poprzednim zarządem Mobile Factory S.A., toczony jest w kilku sprawach. W związku z przygotowywaniem materiałów dowodowych oraz odpowiednich doniesień nie możemy w obecnej chwili napisać więcej niż to, co ukazało się w formie oficjalnych raportów bieżących (odsyłamy w szczególności do RB EBI nr 5/2014 z dn. 12 stycznia 2014 r.).

ENERGA  2014-01-15 Czy Energa przewiduje w 2014 r. dywidendę? Kiedy orientacyjnie?

Zgodnie z informacjami zawartymi w prospekcie emisyjnymi ENERGA SA, Zarząd zamierza zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy za 2013 rok na poziomie 92% zysku netto, wykazanego w rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki, przy czym łączna kwota dywidendy nie przekroczy 400 mln PLN. Rekomendacja Zarządu ws. wypłaty dywidendy będzie poddana głosowaniu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ENERGA SA.

BORYSZEW  2014-01-14 W jaki sposób Boryszew planuje redukować zadłużenie ?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

PLANETSOF  2014-01-13 W komunikatach PSF informuje o zawiązaniu spółki Payowa. Kiedy spółka ta uruchomi działalność operacyjną? Czy spółka posiada już zgodę z KNF na bycie krajowym operatorem płatniczym?

Zarząd Spółki planuje uruchomienie platformy w 2014 roku. Jednym z zadań projektu Payowa jest uzyskanie licencji KNF w zakresie działalności operatora płatniczego przed rozpoczęciem działalności systemu PAYOWA.

POLFA  2013-12-27 Co jest przyczyną nagłych spadków? Jako akcjonariusz wyrażam duże zaniepokojenie tym faktem. Wspomniany wcześniej zysk, jest nie na poziomie operacyjnym, tylko wynikiem przeksięgowań. Proszę o stanowisko.

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

ENERGA  2013-12-28 Czy Energa przewiduje w 2014 r. dywidendę? Kiedy orientacyjnie?

Zgodnie z informacjami zawartymi w prospekcie emisyjnymi ENERGA SA, Zarząd zamierza zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy za 2013 rok na poziomie 92% zysku netto, wykazanego w rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki, przy czym łączna kwota dywidendy nie przekroczy 400 mln PLN. Rekomendacja Zarządu ws. wypłaty dywidendy będzie poddana głosowaniu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ENERGA SA.

PZU  2014-01-10 O co chodzi z tą ustawową pułapką w sprawie zaliczkowo wypłaconej dywidendy? W czym tkwi problem z emisją obligacji?

Emisja obligacji przez PZU jest sytuacją nową dla Regulatora (KNF). Żaden z ubezpieczycieli nie emitował dotychczas obligacji, z tego też powodu pojawiają się w prasie tego typu spekulacje dotyczące powodzenia procesu.

PGNIG  2014-01-11 Kiedy możemy oczekiwać komunikatu w sprawie Lubocina? Sprzęt już zwinięty, pora na rezultaty.

Na przełomie grudnia 2012 i stycznia 2013 r. miało miejsce szczelinowanie Lubocino 2H. Proces szczelinowania hydraulicznego zakończył się na przełomie lutego/marca 2013 r. Następnie odbyły się testy złożowe, które trwały 2 miesiące.
We wrześniu 2013 r. w ramach prowadzenia dalszych prac rozwiercania padu Lubocino, rozpoczęliśmy wiercenie otworu horyzontalnego Lubocino 3H – podczas wiercenia wystąpiły problemy techniczne, które uniemożliwiły odwiercenie odwiertu o planowanej długości.
W związku z powyższym planowane jest w 2014 r. wykonanie odwiertu horyzontalnego Lubocino 4H.

MFO  2014-01-10 Czy Spółka przewiduje podzielenie się zyskiem z akcjonariuszami wypłacając dywidendę?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

ZAMET  2014-01-08 Jaką przyjmiecie strategię co do Mostostalu Chojnice?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

AFHOL  2014-01-08 Co dalej z planowanymi emisjami dla inwestorów prywatnych?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

ALIOR  2014-01-05 Czy spółka planuje wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2013?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

PZU  2014-01-05 Czy spółka PZU planuje wypłacić dywidendę za rok obrotowy 2013? Dlaczego nie została wypłacona zaliczka na poczet dywidendy (która powinna być wypłacona w dniu 19/11/2013)?

Zgodnie z decyzją Organów Spółki (Raport Bieżący PZU nr 56/2013 http://www.pzu.pl/relacje-inwestorskie/raporty-okresowe-biezace), dnia 26 sierpnia 2013 roku zdecydowano o wypłacie przez PZU zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku 2013 - z uwzględnieniem wymogów i ograniczeń wynikających z odpowiednich przepisów prawa, w szczególności przepisów Kodeksu spółek handlowych a także zgodnie z Polityką kapitałową i dywidendową. Dywidenda zaliczkowa została wypłacona w dniu 19 listopada 2013 roku w kwocie 20 zł na 1 akcję PZU.
Aby mieć prawo do zaliczki na poczet dywidendy z przewidywanego zysku PZU za rok obrotowy 2013, należało nabyć jej akcje najpóźniej na 3 dni robocze przed dniem 12 listopada br. („dzień dywidendy”) a zatem 6 listopada br.
Decyzja o podziale zysku PZU za 2013 rok zostanie podjęta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy które musi się odbyć do końca czerwca 2014 roku.

PLANETSOF  2014-01-07 Dlaczego firma Conspole Holdings powiązania z panem prezesem nie będzie brała udziału w objęciu akcji? Czyżby cena akcji była nadal zbyt wysoka (0,51 zł)? Jak to się ma do deklaracji składanych odnośnie tego, że Conspole miał akcje objąć? Czy to nie wprowadzanie inwestorów świadomie w błąd?

Emitent nie posiada informacji w zakresie wycofania się większościowego akcjonariusza z objęcia akcji w aktualnie przeprowadzanej ofercie publicznej Planet Soft S.A. . Emisja akcji serii C obejmuje 6 milionów nowych akcji, w tej liczbie zawierają się akcje przypadające z prawa poboru dla aktualnych akcjonariuszy w tym również dla CONSPOLE HOLDINGS. Emitent będzie prowadził zapisy na akcje z przypadające aktualnym akcjonariuszom wynikające z prawa poboru oraz zapisy na pozostałe akcje bez prawa poboru już od 17.01.2014.

PLANETSOF  2014-01-07 Czy to prawda, że w firmie Rearden Technology SA obecnie nikt nie pracuje i nikt nie zajmuje się zegarkiem Boodie? Czy ten projekt jest w ogóle wykonywany, a jeśli tak, to przez kogo? Kiedy będę mógł kupić zegarek?

Prace nad projektem inteligentnego zegarka Boddie do tej pory były realizowane w ramach zewnętrznych kontraktów ze specjalistami w zakresie urządzeń elektronicznych. Lista współpracowników oraz kontraktów jest tajemnicą Spółki i jej ujawnienie nie jest możliwe. Aktualne działania projektowe zmierzają do wyłonienia najlepszego dostawcy w zakresie produkcji zegarka Boddie. O terminach wprowadzenia zegarka do sprzedaży Emitent będzie informował również na stronie Planet Soft S.A.

DUDA  2014-01-07 Co należy rozumieć pod kolejnymi pozycjami zapasów (materiały, produkcja z toku, wyroby gotowe, towary)? Proszę o przykłady.

- „Materiały” to głownie surowiec do produkcji wędlin i opakowania oraz np. części zamienne, czy materiały reklamowe.
- „Produkcja w toku” dotyczy przede wszystkim wędlin w Ciechanowcu, „wyroby gotowe” to z kolei głównie mięso w Grąbkowie i Hucie.
- „Towarami” nazywamy głównie mięso i wędliny w Oddziale warszawskim Spółki (Oddział Warszawa CM MAKTON) - towary w hurtowniach.

EUROTEL  2014-01-08 Czy przyspieszony rozwój sieci iDream, m.in. poprzez właśnie ogłoszone przejęcie sieci iTerra, oznacza, że Grupa szybciej osiągnie biznesową masę krytyczną i zwrot z inwestycji w rynek produktów Apple? Czy pozytywnego i wyraźnego wpływu tej części biznesu na wynik Grupy można się spodziewać już w przyszłym roku?

Zwiększenie skali działania zwykle ma w sposób naturalny przełożenie na wzrost wyniku i zwrot poczynionych inwestycji. W tym konkretnym przypadku współpracy z Apple, zwiększenie ilości salonów sprzedaży umożliwia dodatkowo uzyskanie rabatów za większą sieć sprzedaży, co jeszcze bardziej zwiększa ten efekt.
zakładamy, ze od II półrocza 2014 roku będą już widoczne konkretne efekty skali po dokonanej akwizycji.

PLANETSOF  2014-01-08 Czy przychody z nowopodpisanego kontraktu (0,5-0,9 mln USD)uwzględnione są już w ostatniej prognozie wyników PSF za rok 2013?

Przychody z nowopodpisanego kontraktu zostaną zrealizowane w 2014 roku, tym samym podpisany kontrakt nie został uwzględniony w prognozie na 2013 rok.

VIDIS  2014-01-08 Dlaczego Vidis jako spółka z NewConnect mydli oczy inwestorom? Najpierw mówi o skupie akcji, który rzekomo ma podnieść wartość akcji, co się nie dzieje, później daje wizualizacje, po której obiecuje wypłaty dywidendy. Następnie mamy komunikat, iż z dywidendy nici. Jak długo potrwa ta farsa i czy spółka poda w końcu jakąś rzetelną informację, która zostanie potwierdzona czynami?

Szanowny Inwestorze,

W ramach skupu akcji Spółka nabyła 168.525 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda i łącznej wartości nominalnej 16.852,50 zł, co stanowi 4,94% wszystkich akcji. Zarząd z rozczarowaniem odnotował fakt, że skup nie wpłynął w żaden sposób na wzrost notowań Spółki.

Jednocześnie, pragniemy zauważyć, że ostateczny wynik finansowy za rok obrotowy 2012/2013 (raport EBI nr 18/2013 z dn. 19.11.2013) był o 25% niższy od poziomu zysku netto opublikowanego raportem EBI nr 9/2013 z dnia 14.08.2013 r.

Z uwagi na fakt, że Spółka wydała ponad 320 tys. zł na skup akcji własnych i jednocześnie odnotowała gorszy od oczekiwań zysk netto (realizacja prognozy zysku netto wyniosła 82%), Zarząd nie rekomendował wypłaty dywidendy.

Jednocześnie podtrzymujemy nasze stanowisko, że w przypadku realizacji prognoz finansowych chcielibyśmy przeznaczać do 30% zysku netto na dywidendę dla akcjonariuszy.Z poważaniem,

ViDiS S.A.

BBIDEV  2014-01-07 1. Na kiedy spółka przewiduje przeprowadzenie resplitu akcji? 2. Czy w związku z wyjściem z akcjonariatu BBI Investment planowana jest zmiana nazwy spółki? 3. Czy obligacje zapadające w najbliższych miesiącach zostaną spłacone czy zrolowane? Jeśli spłacone, to z jakich środków? 4. Czy zarząd zamierza w jakiś sposób obniżyć koszt długu (obligacji), który dziś wynosi ponad 9% rocznie?

Ad1. Uchwały w sprawie resplitu znajdują się w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 19 lutego br. Proces scalenia rozpocznie się niezwłocznie po podjęciu przez NWZ decyzji w tej sprawie. Ad2. Na chwilę obecną nie ma takich planów. Ad3. Polityka finansowania działalności Grupy zakłada zrolowanie obligacji, których termin wykupu zapada w lutym br. 4. Zarząd poszukuje optymalnych sposobów finansowania działalności Spółki – w tym optymalnych z punktu widzenia kosztów finansowania.

BBIDEV  2014-01-07 Czy spółka rozważa inwestycje w innych lokalizacjach niż Warszawa, wpisujące się w profil działalności spółki, np. Browar Piastowski we Wrocławiu, który jest podobnym projektem do Konesera?

Spółka przygląda się projektom spełniającym stosowane dotychczas kryteria, czyli ambitnym z punktu widzenia formalnego, ale ciekawym i unikatowym ze względy na ich charakter i lokalizację, dającym perspektywę zysków na ponadprzeciętnym poziomie. Zdecydowanie priorytetem jest rynek warszawski, na którym spółka udowodniła umiejętność pozyskiwania jednych z najciekawszych projektów.

INGBSK  2014-01-02 Czy spółka przeznaczy część zysku wypracowanego w roku obrotowym 2013 na dywidendę? Czy w ogóle planujecie wypłacić dywidendę za rok 2013?

Decyzja dotycząca podziału zysku za 2013 rok nie została jeszcze podjęta. Dopiero zakończył się 2013 rok.
Podział zysku zatwierdzany jest przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (po uprzedniej rekomendacji Zarządu Banku) – w przypadku ING Banku Śląskiego S.A. WZA odbywa się zazwyczaj w połowie kwietnia (zależy to od dnia publikacji rocznego sprawozdania finansowego).

Jednakże, zgodnie z deklaracjami Zarządu, Spółka co do zasady chce dzielić się zyskiem z akcjonariuszami.
Warto jednak podkreślić, że jako przedsiębiorstwo bankowe musi działać w ramach bardzo regulowanego w tym zakresie otoczenia. Dlatego też, podejmując decyzję o rekomendowaniu wypłaty dywidendy lub zatrzymaniu zysku w kapitałach własnych banku Zarząd bierze pod uwagę, m.in.:
1. Minimalne wymogi w zakresie adekwatności kapitałowej zgodne z obowiązującym prawem, a także rekomendowane przez KNF
2. Zachowanie potencjału do wzrostu (wzrost akcji kredytowej banku związany jest ze wzrostem wymogu kapitałowego, jaki musi być zaspokojony przez kapitał banku. Zarząd musi uwzględnić pewien bufor w stosunku do minimalnych wymogów kapitałowych po to, aby nie zablokować spółce możliwości sprzedażowych).
3. Inne wymagania regulatora (oprócz określenia minimalnego poziomu współczynnika wypłacalności przed i po wypłacie dywidendy, banki muszą bowiem spełnić szereg innych warunków)

BBIDEV  2014-01-03 Czy Zarząd może wyjaśnić, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43 z 2013 r., w jaki sposób Emitent nabył prawa do dywidendy zamienione na akcje subfunduszy w kwocie ogólnej 305.486.000 PLN? Czy jest to kwota, która wykazana zostanie jako zysk w sprawozdaniu Emitenta za czwarty kwartał 2013 roku (skorygowana ewentualnie o kwotę 47.222.000 pln)?

Prawo zostało nabyte w związku z wniesieniem do podmiotu luksemburskiego akcji spółek Realty 3 Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt Developerski 5 S.K.A. oraz Realty 3 Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt Developerski 6 S.K.A., w konsekwencji stosownej uchwały organów powyższego podmiotu. Opisana w opublikowanych raportach bieżących reorganizacja struktur Grupy będzie odzwierciedlona w wyniku księgowym BBI Development za czwarty kwartał 2013 roku.

PLANETSOF  2014-01-03 Jak wygląda postęp komercjalizacji zegarka Boddie? Czy Zarząd spółki jest w stanie sprostać wyzwaniu?

Zegarek Boddie jest zaawansowaną technologią o wysokim potencjale rozwoju. Przy tworzeniu smartwatcha bierze udział również zespół programistyczny Planet Soft. Obecnie zegarek ma zostać przekazany do testowania.

IDMSA  2014-01-03 1. Czy obligacje spółek Devoran oraz United są obligacjami zabezpieczonymi, jeśli tak, to w jaki sposób? 2. Co zrobi zarząd IDMSA w sytuacji, gdy któraś z ww. spółek nie będzie w stanie spłacić zobowiązań związanych z ww. obligacjami? 3. Czy ww. obligacje są oprocentowane, jeśli tak to jaka jest wysokość oprocentowania?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

BBIDEV  2014-01-02 Czy zawarte ostatnio umowy w ramach optymalizacji struktury organizacyjnej i wniesienie aportów po wartości wyceny rynkowej, spowodują wygenerowanie zysku księgowego za 2013 rok w wysokości równej różnicy wartości aportu, a jego wartością bilansową u Emitenta ?

Opisana w opublikowanych raportach bieżących reorganizacja struktur Grupy będzie odzwierciedlona w wyniku księgowym BBI Development za czwarty kwartał 2013 roku.

PLANETSOF  2013-12-30 Spółka podpisała listy intencyjne z inwestorami. Dlaczego wcześniej spółka deklarowała objęcie akcji przez Conspole h? Jak cena 51 gr ma się do wcześniejszej ceny 2 pln oferowanej inwestorom 2 lata temu?

Zarząd Spółki podpisał listy intencyjne z inwestorami, co nie stoi w sprzeczności z objęciem akcji przez Conspole Holdings. Ponadto Zarząd Spółki nie ma wpływu na operacje dokonywane na rynku NewConnect w zakresie akcji Spółki. Jednak przeprowadzana emisja z prawem poboru pozwala aktualnym inwestorom Spółki na wzięcie udziału w emisji akcji i zrównoważenie ewentualnych strat wynikających z aktualnego kursu akcji w porównaniu z kursem z sierpnia 2012 roku.

PLANETSOF  2013-12-30 Spółka opublikowała memorandum inwestycyjne. Przedstawia ono plany inwestycyjne, nie wspomina jednak na co mogą liczyć inwestorzy, którzy zdecydują się na inwestycje. Czy PSF ma jakiś plan wynagradzania inwestorów?

Zarząd Spółki nie planuje wprowadzenia polityki dywidendowej uzależnionej od wysokości zysku w danym roku oraz planów inwestycyjnych i możliwości finansowych Spółki w danym roku.

BBIDEV  2013-12-28 Dlaczego na stronie internetowej BBI Development bardzo często są nieaktualne informacje (w tym raporty bieżące i okresowe....)?

Strona korporacyjna BBI Development jest na bieżąco aktualizowana.

I3D  2013-12-27 Czy inwestorzy mogliby dowiedzieć się co aktualnie dzieje się w spółkach zależnych, w szczególności i3D Network i i3D Home? W pierwszej z nich nastąpiła zmiana strategii - pytanie czy już w tym kwartalne można liczyć na dodatni wynik netto? O drugiej natomiast ostatnio było dość cicho - czy w tym obszarze spółka działa aktywnie czy aktualnie nie jest to priorytet?

Strategia opracowana dla i3D Network jest częścią strategii ogólnej Grupy. Przygotowane rozwiązania są skierowane do branży handlowo-rozrywkowej i deweloperów. Oferta i3D Network, przekształcona została w kierunku oferowania narzędzi do zarządzania treściami interaktywnymi (m.in. PowerWall, stoły multimedialne, interaktywne mapy, stoły i podłogi interaktywne, wyświetlacze holograficzne). System Digital Signage, wykorzystywany przez i3D Network w projekcie Flooid, jest obecnie rozwijany i na tej bazie budowana jest oferta rozwiązań z obszaru zarządzania i wyświetlania treści marketingowych, których odbiorcami mają być przede wszystkim podmioty zarządzające galeriami handlowymi, a ostatecznymi użytkownikami – klienci tych galerii. I3D Network zakończyła obecnie realizację projektu w nowo otwartej galerii Riviera w Gdyni, o którym informowaliśmy w III kwartale 2013 roku. W 2014 r. Grupa i3D planuje koncentracje działań marketingowych i sprzedażowych w obszarze produktów własnych – do których zalicza się m.in. iHome oraz eFizjologia. O podpisaniu istotnych umów w tym zakresie będziemy niezwłocznie informować w raportach bieżących.

MERA  2013-12-27 Czy spółka nadal rozważa wejście na rynek główny? Jakiś czas temu krążyła taka informacja.

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

PLANETSOF  2013-12-27 W komunikacie PDPW mowa jest o rejestracji 1 mln PP dla nowej emisji. Dlaczego PP nie są rejestrowane dla wszystkich akcji (3m)? Kiedy będzie dostępny harmonogram emisji?

2 miliony akcji znajdują się w depozycie niepublicznym (akcje nie są dopuszczone do obrotu). W związku z powyższym nie było konieczności rejestracji PP wynikających z tych akcji poprzez system KDPW. Harmonogram emisji oraz wszelkie istotne informacje zawarte są w Memorandum Inwestycyjnym opublikowanym na stronie emitenta oraz stronie Domu Maklerskiego Invista S.A.

RAFAMET  2013-12-24 Czy przejęcie części administracyjnej i HR Odlewni przez Rafamet w formie outsourcingu nie przyniosłoby wymiernych korzyści finansowych i trwale nie obniżyłoby zatrudnienia i tym samym kosztów?

Zatrudnienie w Zespole Odlewni „RAFAMET” Sp. z o.o. ulegnie obniżeniu na przestrzeni br. o około 10%, tj. o około 20 osób. Restrukturyzacja dotyczy również administracji tej firmy.

PLANETSOF  2013-12-24 W nawiązaniu do nowopodpisanej umowy licencyjnej za 0,95 mln USD. Jaki jest planowany model rozpoznania przychodu z tej transakcji (0,45 2013, a potem 0,1 przez 5 lat, czy też co roku 0,95/5?)?

Cena sprzedaży licencji została ustalona na poziomie 450.000,00 USD (326.936,00 EUR). Zatem w 2014 roku Emitent otrzyma 450.000,00 USD. Dodatkowo w ciągu 5 następnych lat Emitent będzie otrzymywać 5% wartości z każdej kolejnej sprzedaży przez kontrahenta, lecz nie więcej niż 500.000,00 USD (363.262,00 EUR), o czym Emitent informował w raporcie bieżącym EBI 53/2013 (http://www.newconnect.pl/index.php?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=PSF&id=57995&id_tr=1).

PLANETSOF  2013-12-24 Na stronach NC nie ma żadnej informacji o raporcie EBI dla nowego kontraktu spółki. http://www.newconnect.pl/index.php?page=1146&ncc_index=PSF Czy spółka jest pewna, że taka publikacja nastąpiła? Np. nie było problemów technicznych z replikacja, tak jak przy raporcie okresowym? Można prosić o link, gdzie znajduje się taki raport?

Informacja o nowym kontrakcie spółki podana została w raporcie EBI 53/2013 (http://www.newconnect.pl/index.php?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=PSF&id=57995&id_tr=1). Opóźnienie w przekazaniu raportu wynikało z nieumyślnego i niezamierzonego omyłkowego niezastosowania §6 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO w wyniku niedokończenia procedury przekazania raportu bieżącego przez operatora EBI Emitenta, o czym spółka informowała w raporcie bieżącym EBI 55/2013 (http://www.newconnect.pl/index.php?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=PSF&id=58015&id_tr=1). Jednocześnie Zarząd Spółki poinformował, iż dołoży wszelkich starań, aby zaistniała sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości.

I3D  2014-01-02 Witam serdecznie. Chciałbym zapytać o sytuację w spółkach zależnych. I3D Science sprzedało niedawno e-fizjologię, więc wiemy, że tutaj jest prowadzona aktywna działalność. Jak natomiast wygląda sytuacja w i3D Home oraz Network. O tej pierwszej ostatnio było dość cicho. Czy coś w niej się dzieje czy aktualnie nie jest priorytetem? Jeśli chodzi natomiast o i3D Network to czy widać już pierwsze pozytywne efekty nowej strategii?

Odsyłamy do informacji podanej w odpowiedzi na pytanie powyżej.

ALTA  2014-01-02 1. Czy cele na rok 2013 w zakresie budowy Ekomiasteczka zostały zrealizowane? W szczególności, czy ukończono budowę 8 domów i infrastrukturę poziomą w kwartale pokazowym? 2. Jak przebiega proces rozbudowy Galerii City Point w Tychach? W szczególności, czy trwają rozmowy z potencjalnymi najemcami. Jeśli tak, jaki procent rozbudowywanej powierzchni jest objęty rezerwacją lub umowami?

2. Spółka docelowo zamierza sprzedać obiekt City Point (tak jak inne nieruchomości), przygotowany lub będący w trakcie rozbudowy.
Proces komercjalizacji obiektu (zarówno już zbudowanego jak też przyszłych powierzchni), jest w toku.
1. Odpowiedź na punkt dot. Siewierza - Jeziornej w późniejszym terminie, za opóźnienie przepraszamy.

TAURONPE  2013-12-27 To łącznie ile akcji EneriaPro mam liczyć po 2 grosze? Proszę podać jaka jest właściwa wartość nominalna 19 akcji pracowniczych EnergiaPro, bo dla mnie laika mało zrozumiałe są Państwa wyjaśnienia na wcześniejsze pytania, które zadawałem.

Zgodnie z uprzednio przekazaną informacją 19 akcji pracowniczych EnergiaPro zamienionych zostało na 150.119 akcji EnergiaPro (obecnie spółki TAURON Dystrybucja S.A.)Ich wartość nominalna wynosi obecnie 150.119 akcji x 2 grosze = 3.002,38 zł.

MBFGROUP  2013-12-22 1. Kiedy zarząd spółki uzna, że przekształcenie spółki w grupę kapitałową dobiegło końca i pewien etap w działaniu firmy się zakończył? 2. Jak wyglądają sprawy z programem motywacyjnym? Czy wdrożono już jego szczegóły? Jakie są warunki i korzyści dla osób, które z programu motywacyjnego będą mogły skorzystać?

1. Budowa grupy kapitałowej jest procesem otwartym. Natomiast zdecydowanie możemy stwierdzić, że zakończono pierwszy etap i Mobile Factory posiada już rozbudowany portfel spółek zależnych nad którymi sprawuje pełną kontrolę, jak i spółek, w których jest mniejszościowym udziałowcem. Z tego punktu widzenia na pewno jesteśmy już pełnoprawną grupą kapitałową.

2. Program motywacyjny dla kluczowych pracowników spółki jest konsultowany między zarządem spółki, a jej radą nadzorczą. W momencie jego przyjęcia spółka poinformuje o tym fakcie stosownym raportem bieżącym. Program motywacyjny będzie opierać się na trzech filarach:

a) wielkość przychodów,
b) wielkość zysku netto,
c) uśredniony kurs akcji.

BARLINEK  2013-12-23 Posiadam akcje Barlinka, ponieważ nie odpowiedziałem na wezwanie, gdyż przebywałem zagranicą. Kiedy będzie wycofany Barlinek z giełdy?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

PLANETSOF  2013-12-23 Spółka do tej pory (23 grudnia 2013 r.) nie opublikowała harmonogramu nowej emisji. Jest to sytuacja mało komfortowa dla inwestorów. Kiedy nastąpi publikacja memorandum?

Memorandum zostanie opublikowane na stronie Emitenta oraz oferującego w dniu 27.12.2013.

BBIDEV  2013-12-23 Czy w związku z zawarciem umowy objęcia akcji z IMMOBILIA FUND SIF SICAV (reorganizacja Grupy Kapitałowej Emitenta), spodziewana jest przez Zarząd BBI Development korzyść podatkowa w przypadku sprzedaży Placu Unii? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości (procent od osiągniętego zysku)?

Reorganizacja Grupy, w ramach której dokonano wspomnianej transakcji, ma na celu optymalizację działalności BBI Development. Podjęte działania mają także na celu osiągnięcie korzyści ekonomicznych.

RAFAMET  2013-12-21 Ile czasu zajmie restrukturyzacja firmy, aby poziom zatrudnienia w administracji i innych przeludnionych działach firmy odpowiadał standardom firmy prywatnej, a nie państwowej?

Zamierzamy, aby na koniec 2014 r. zatrudnienie w RAFAMET S.A. było o około 65 etatów mniejsze niż na koniec 2013 r. Oznacza to również, że w porównaniu do stanu zatrudnienia na dzień 31.12.2008 r. spadnie ono o 125 etatów.

TAURONPE  2013-12-21 Jeżeli posiadam 19 akcji pracowniczych EnergiaPro, to znaczy, że ich wartość wynosi 38 groszy? Czy może w/w akcje też zostały zamienione?

Pierwotne 19 akcji pracowniczych zostało w wyniku rozdrobnienia koniecznego dla zmian związanych z uniezależnieniem operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego jakim jest EnergiaPro S.A. (obecnie spółki pod nazwą TAURON Dystrybucja S.A.) zamienione na 150.119 akcji EnergiaPro S.A. (obecnie akcje TAURON Dystrybucja S.A.) różnych serii i 39.881 akcji serii P wydzielonych do spółki Energomix Serwis sp. z o.o. jako udziały. Pierwotna wartość nominalna jednej akcji pracowniczej wynosiła 100 zł. Obecnie wartość nominalna jednej akcji TAURON Dystrybucja wynosi 2 grosze.

MBFGROUP  2013-12-21 Jakie główne zadania stawia przed sobą spółka na 2014 rok? Czy można uznać, że udało się wyjść z tarapatów, jakie zafundowali spółce poprzedni zarządzający? Czy perspektywa stałych zysków jest już tendencją ugruntowaną i czy wobec tego spółka ma szanse na to, żeby stać się dywidendową (jeśli tak, to w jakiej perspektywie - czy już w 2014 roku czy też w latach następnych)?

Główny cel na 2014 rok, to przede wszystkim podtrzymanie dobrej passy, czyli zerwanie z generowaniem strat i regularne pokazywanie dodatniego wyniku na poziomie zysku netto i EBIDTA. Nie możemy zagwarantować, że od dzisiaj stajemy się spółką, która zacznie tylko i wyłącznie zarabiać, bo byłby to tylko tani chwyt marketingowy. Skupiamy się na pracy u podstaw, przebudowie procesów biznesowych, redukcji kosztów pracowniczych, zwiększeniu marży itd. To wszystko ma doprowadzić do tego, że akcjonariusze będą zadowoleni, że posiadają w portfelu papiery naszej spółki. O ewentualnej wypłacie dywidendy, która pochodziłaby z zysku osiągniętego 2014 roku mówić możemy dopiero w drugiej połowie tego roku. Niemniej uczciwe należy napisać, że plan rozwoju spółki przewiduje dokonywanie reinwestycji zysków, tak aby nie były one w znacznej mierze "przejadane" lub wyprowadzane poza spółkę. Najkorzystniejszym z punktu widzenia firmy i inwestorów okresem na ewentualną wypłatę części zysku poprzez dywidendę jest rok 2015 i kolejne.

MBFGROUP  2013-12-20 Co z ostatnią inwestycją kapitałową? Czy została zamknięta, a jeśli tak to z jakim wynikiem?

Na dzień dzisiejszy spółka jest obecna w naszym portfelu. Horyzont inwestycyjny jaki przyjęliśmy dla tego waloru, to max. 12 miesięcy. W takim okresie chcielibyśmy inwestycję zamknąć.

PLANETSOF  2013-12-20 Na swoich stronach spółka chwali się sprzedażą licencji za 0,95 mln zł. Jaka jest dochodowość tej transakcji? Czy jest to 100% profit dla PSF? Jak wygląda możliwość dostarczenia dodatkowych usług do tego kontraktu? Czy kontrakt jest już podpisany/zawarty (nie ma informacji w systemie EBI)?

Kontrakt został zawarty 17 grudnia 2013 zgodnie z informacją podaną w EBI nr 53/2013 100% wartości kontraktu to przychód dla Spółki, są możliwe inne usługi związane z obsługą systemu ale na dzień dzisiejszy Spółka nie jest w stanie przedstawić żadnych szczegółów w tej sprawie.

DROZAPOL  2013-12-20 W jaki sposób spółka zależna DP Wind 1 Sp. z o.o. spłaci pożyczkę w wykokosi 6230 tys. zł (termin spłaty 31.12.2013)?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

PLANETSOF  2013-12-19 Spółka chwali się podpisaniem umowy licencyjnej na 950 tys. USD. Czy umowa ta daje możliwość odstąpienia od niej? W przypadku odstąpienia, jakie konsekwencje finansowe poniesie PSF?

Podpisana umowa ma charakter licencji i każda ze stron może od niej odstąpić na warunkach przewidzianych w kontrakcie. Umowa została skonstruowana w taki sposób aby możliwe odstąpienia nie były opłacalne od strony finansowej.

PLANETSOF  2013-12-19 Czy w związku z korekta raportu za Q3 2013, spółka sprawdziła raport za rok 2012? Czy dane tam podane są wiarygodne i nie wymagają korekty?

Sprawozdanie finansowe spółki za rok 2012 zostało poddane badaniu przez biegłego rewidenta, opinia biegłego rewidenta nie zawierała zastrzeżeń do sprawozdania finansowego za rok 2012.

WASKO  2013-12-18 Czy spółka poda przyczyny ostatniego odejścia dwóch członków rady nadzorczej? Czy było to związane z inwestycją w SSI?

Członkowie Rady Nadzorczej złożyli swoje rezygnacje bez podania przyczyn. W naszym odczuciu nie miały one żadnego związku z inwestycją w SSI S.A.

ALTA  2013-12-20 Cena sprzedaży nieruchomości w Bażantach ( w nawiązaniu do raportu 33/2013) jest zdecydowanie niższa niż wycena księgowa. Prezes spółki utrzymywał, że wyceny prezentowane w raportach są wiarygodne i rzetelne. Proszę o uzasadnienie transakcji i podanie wpływu na wynik czwartego kwartału.

Wycena nieruchomości będąca przedmiotem sprzedaży została sporządzona przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego na dzień 30 listopada 2012r.
Wpływ na cenę miały zobowiązania kupującego wykonania pewnych prac, które inaczej musiały być wykonane na koszt właściciela terenu.
W sprawozdaniu zarządu wyraźnie wskazujemy na ryzyko wyceny - pkt: Zarządzanie ryzykiem/ryzyka i zagrożenia.
Uzasadnienie transakcji: Spółka zgodnie z przyjętą strategią zamierza sprzedać nieruchomości i realizować projekt Siewierz-Jeziorna.
Wpływ transakcji na wynik - spółka dokona stosownego przeszacowania w księgach rachunkowych, zgodnie z planowaną sprzedażą.
Transakcja nie stanowi głównego czynnika wpływającego na wynik Spółki i Grupy Kapitałowej.
Wśród pozostałych będą wycena nieruchomości komercyjnych oraz wycena nieruchomości i projektu Siewierz -Jeziorna.

SECOGROUP  2013-12-18 Jaki jest udział Seco/Warwick w grafenie oferowanym przez Nano Carbon?

Spółka nie jest zaangażowana w konsorcjum Nano Carbon. Pracujemy nad rozwojem urządzeń do produkcji grafenu równolegle w ramach dwóch konsorcjów z dwoma ośrodkami naukowymi: Instytutem Technologii Materiałów Elektronicznych oraz Politechniką Łódzką.

BBIDEV  2013-12-18 Ile będzie wynosiła cena nominalna 1 akcji w związku z reverse split?

Cena nominalna nie została jeszcze podana. Zostanie opublikowana w raporcie bieżącym.

BBIDEV  2013-12-16 Czy Zarząd rozważa emisje akcji w związku z przedłużającą się procedurą sprzedaży NPU i w związku z napiętą pozycją płynnościową spółki?

Nie, nie ma obecnie takich planów. Sprzedaż projektu to proces długotrwały i złożony. Jego finalizacja planowana jest na połowę 2014 roku. Sytuacja płynnościowa Spółki nie jest napięta.

I3D  2013-12-15 W ostatnich raportach okresowych pojawiała się informacja, że spółka chce przesunąć się w stronę sprzedaży produktów, a nie tylko skupiać uwagę na wykonaniu konkretnego zamówienia. Jest to o tyle ważne dla akcjonariuszy, że na produktach może być skala, powtarzalność i dużo większa marża jak ma się gotowy produkt(a tak jest w przypadku i3D - już kilka produktów jest "na półce"). Ostatnio na stronie spółki pojawiła się pierwsza oznaka, że spółka faktycznie podąża tą ścieżka. Pytanie, czy to na razie jednorazowe wydarzenie, czy też są plany kolejnych umów? Rozumiem też, że brak raportów bieżących nie jest tutaj żadnych wyznacznikiem, ponieważ są to umowy poniżej 10%KW?

Zgodnie z wcześniej przekazywaną informacją w swojej strategii długookresowej spółka zakłada zwiększający się udział sprzedaży produktów. Strategia ta jest już wdrażana od początku 2013 r. i przynosi swoje efekty w postaci realizacji opartych wyłącznie na produktach, bądź w których produkty są częścią większego projektu. Przykładami mogą być ostatnio realizowane projekty jak sprzedaż licencji na oprogramowanie eFizjologia dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, trenażer VR 360 dla spółki BeckerWarkop, czy też system Flooid do zarządzania interaktywnymi aplikacjami w galeriach handlowych dla spółki Hexa. Produktem jest też oczywiście sam Quazar3D, który jednocześnie stanowi bazę dla większości naszych pozostałych realizacji.
Spółka zamierza kontynuować ten kierunek rozwoju również w 2014 r. Zwiększeniu sprzedaży produktów mają również dopomóc wdrażane stopniowo działania marketingowe nakierowane na promocję produktów Spółki. W tym aspekcie zapraszamy do systematycznego odwiedzania naszej strony internetowej www.i3d.pl oraz kanału You Tube (http://www.youtube.com/user/i3DVRhouse?feature=BF)

BBIDEV  2013-12-16 Jak przebiegają negocjacje w związku z planowaną sprzedażą NPU?

W sposób nieodbiegający od standardów dotyczących tego typu procesów. Zainteresowanie obiektem ze strony potencjalnych nabywców jest duże.

RAFAMET  2013-12-14 Czy budowa Nowej Hali Montażu II będzie dofinansowana ze środków UE?

Niestety, nie ma obecnie pomocowych programów UE skierowanych do tzw. dużych przedsiębiorstw (RAFAMET S.A. w rozumieniu odpowiednich przepisów jest taką firmą), które można byłoby wykorzystać na budowę inwestycji infrastrukturalnej typu hala przemysłowa.

MBFGROUP  2013-12-12 Czy wykonują jeszcze Państwo aplikacje mobilne, czy też biznes ten został już zarzucony na rzecz innych?

Konsekwentnie budujemy grupę kapitałową, odchodząc od biznesu ukierunkowanego tylko na jednym źródle przychodów (produkcja aplikacji na urządzenia mobilne). Struktura holdingowa ma charakter finansowo-kierowniczy, co oznacza, że Mobile Factory jest podmiotem, który w jednostkach zależnych nabywa znaczne udziały kapitałowe oraz przejmuje w nich funkcje kierownicze i zarządcze.

MBFGROUP  2013-12-13 1. Szanowni Państwo, czy w związku ze znacznym rozszerzeniem prowadzonej działalności (już nie tylko aplikacje mobilne) - spółka przewiduje jakiś rebranding, włącznie nawet ze zmianą nazwy firmy? 2. Jak kształtuje się portfel zamówień na aplikacje mobilne? Czy coś jest w tej kwestii wykonywane? Czy można poznać przybliżony rząd wielkości takich zamówień (jeśli są)?

1. Rozważamy rebranding spółki włącznie ze zmiany nazwy firmy. Obecnie aplikacje mobilne to jedna z gałęzi działalności, więc niewykluczone, że trzeba będzie zmienić firmę spółki-właściciela.

2. Biznes związany z projektowaniem, produkcją i wdrażaniem aplikacji mobilnych jest cały czas silnym punktem naszej firmy. Nie zmienia to jednak faktu, że w dłużej perspektywie mógłby on nie zagwarantować oczekiwanego poziomu przychodów i zysku. Stąd tak poważne zmiany wprowadzane w spółce. Chcemy zapewnić inwestorom komfort odnośnie przyszłości spółki oraz wyceny walorów.

BBIDEV  2013-12-12 Czy przedwstępna umowa z Warszawską Spółdzielnią Spożywców Społem Śródmieście kupna 67 proc. udziałów w spółce Zarządzanie Sezam upoważnia BBI Development do przeszacowania wartości w IV kw?

Na tym etapie realizacji projektu Centrum Marszałkowska wspomniana umowa nie jest podstawą do decyzji o przeszacowaniu jego wartości. Rozpoczęcie prac wyburzeniowych i budowlanych tego budynku komercyjnego o łącznej powierzchni ponad 14 tys. mkw. w ścisłym centrum Warszawy, dotychczas jedynego, który połączony będzie ze stacją metra, planowane jest w 2H 2014 roku.

TAURONPE  2013-12-11 Jaka jest wartość niezamienionych akcji EnergiaPro? Czy to są nadal akcje EnergiaPro, czy Energomixu?


Wartość nominalna nie zamienionych (na akcje TAURON Polska Energia S.A.) akcji EnergiaPro S.A. wynosi 0,02 zł (2 grosze). Są to akcje następcy prawnego EnergiaPro S.A. czyli TAURON Dystrybucja S.A. Jednocześnie informujemy, że Energomix Servis Sp. z o.o. już nie istnieje, gdyż został połączony przez przejęcie przez TAURON Polska Energia S.A.

MBFGROUP  2013-12-11 Czy spółka AJ Finanse rozpoczęła już działalność na Górnym Śląsku? Czy pierwsze profity trafią do Mobile Factory SA jeszcze w tym roku?

Zgodnie RB EBI 73/2013 spółka celowa AJ Finanse Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. 16 grudnia zakończyła wszelkie procedury formalno-prawnych związane z rozpoczęciem działalności operacyjnej.

Jednocześnie chcemy zwrócić uwagę na podpisanie listu intencyjnego, o którym raportowaliśmy w RB EBI 74/2014. W ramach przyszłej współpracy podpisano dokument, który reguluje prace w zakresie:

a) Emitent wykona analizę przygotowania, wykonania i dystrybucji aplikacji mobilnych, które mogą zostać wykorzystane w sprzedaży pożyczek, kredytów oraz leasingu;

b) Emitent udostępni do sprzedaży swoje produkty na zasadzie dystrybucji oraz będzie świadczył usługi doradcze w zakresie marketingu;

c) AJ Finanse zaoferuje wsparcie przy cross-sellingu produktów Emitenta w ramach wykonywanej działalności;

d) AJ Finanse włączy się w aktywną promocję nowych produktów Emitenta, które będzi wprowadzał na rynek i wykorzysta w tym celu posiadaną bazę klientów i instytucji finansowych.

BBIDEV  2013-12-11 Dlaczego Zarząd nie informuje o otrzymanych pozwoleniach na budowe w inwestycji Koneser?

Zarząd każdorazowo informuje o otrzymanych prawomocnych decyzjach administracyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

PLAZACNTR  2013-12-08 Czy sytuacja spółki Plaza Centers N.V. nie jest podobna do sytuacji spółki Immoeast w 2008r.Przypominam, że spółka Immoeast miała o wiele gorsze problemy finansowo-ekonomiczne jeżeli chodzi chociażby o wartość spłat i rożnych zobowiązań, ale wyszła z kłopotów (po wzroście kursu na GPW z historycznego dołka ok. 1zł do ok. 19 zł) i została wchłonięta przy cenie 15zł przez spółkę Immofinanze. Czy można liczyć na podobne odbicie kursu? Cena jest bardzo atrakcyjna.

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

MBFGROUP  2013-12-11 Jak wyniki za kończący się IV kwartał? Czy wszystko przebiega zgodnie z pierwotnymi założeniami oraz skorygowanymi planami przychodów i zysków na cały 2013 rok?

Publikacja prognozy giełdowej to element długoterminowego badania wartości spółki. Pozwala na budowanie stabilnego akcjonariatu i zaufania rynku. Wedle naszych analiz i spływających wyników za IV kwartał 2013 roku prognozowany wynik podany w ostatniej aktualizacji nie powinien znacząco odbiegać od kwoty 260 tys. zł na poziomie zysku netto.

WASKO  2013-12-10 W jakim czasie można się spodziewać odpowiedzi na moje pytanie w sprawie szyfratora?

Odpowiedż na pytanie już zamieściliśmy. Przepraszamy za opóźnienie.

CORMAY  2013-12-10 Czy w firmie trwają jakieś prace, nad jakimś nowym "Hitem", który byłby wraz z Blue-Boksem w przyszłości motorem napędowym firmy? Jeżeli trwają to na jakim są etapie i w jakim okresie planowane jest jego wprowadzenie?

Międzynarodowy zespół R&D Grupy PZ Cormay pracuje nad ciągłym rozwojem portfolio innowacyjnych produktów. Największe projekty dotyczą nowych analizatorów i związanych z nimi linii produktowych. Wśród analizatorów, które PZ Cormay SA zamierza wprowadzić na rynek, należy wymienić BlueBox I, Hermes i Equisse.

BlueBox I to przełomowy na rynku diagnostycznym analizator krwi, oparty o opatentowaną technologię mikroprzepływową, który z jednej kropli krwi, np. z palca, wykona panele testów biochemicznych w trakcie wizyty lekarskiej i umożliwi natychmiastową diagnozę oraz rozpoczęcia leczenia. Zakończyła się już faza prototypowania urządzenia i rozpoczęła się faza industrializacyjna, która powinna zakończyć się we wrześniu 2015 roku. PZ Cormay SA powinien posiadać zdolności produkcyjne BlueBox I z końcem 2015 r., a masowa produkcja powinna rozpocząć się w 2016 r. Rynek docelowy dla aparatu BlueBox I to gabinety lekarskie (ok. 9 mln w krajach OECD).

Hermes to nowoczesny analizator hematologiczny klasy 5-diff, przeznaczony do średnich i dużych laboratoriów (odczynniki bez cyjanku, do 120 oznaczeń na godzinę). Obecnie trwa proces industrializacji, a rozpoczęcie produkcji planowane jest na rok 2015.

Equisse to nowoczesny analizator biochemiczny w klasycznej technologii, przeznaczony dla laboratoriów analitycznych (detektor skrzepu, możliwość ciągłego dostawiania próbek w trakcie wykonywania pomiarów). Obecnie trwa proces industrializacji, a rozpoczęcie produkcji planowane jest na rok 2015.

Możemy już mówić również np. o analizatorze BlueBox II, który będzie cechował się rozbudowaną funkcjonalnością i dużą przepustowością. Cechy użytkowe sprawią, iż będzie to analizator, którym zainteresowane powinno być szerokie spektrum odbiorców, w tym laboratoria analityczne. Wstępne plany wskazują, że prototyp może być gotowy do końca 2015 roku.

Informacje na temat produktów PZ Cormay SA i Grupy Kapitałowej PZ Cormay SA znajdują się w publikacjach przygotowanych przez Spółkę dla inwestorów. Zachęcamy do zapoznania się z raportami okresowymi PZ Cormay SA oraz aktualnościami i prezentacjami, dostępnymi w serwisie relacji inwestorskich PZ Cormay SA (http://ir.pzcormay.pl) i na stronach agencji relacji inwestorskich P&L (http://pandl.pl/aktualnosci/tag/Cormay.html).

EFH  2013-12-10 Witam Kiedy spółka spodziewa się realizacji umów z Cefarmem? Jak wygląda sprawa procesu z miastem Malbork?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

HAWE  2013-12-10 Czy w tym roku spodziewana jest wypłata dywidend?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

BIOTON  2013-12-10 Czy ktoś zainteresowany jest spółką Bioton - współpracą lub przejęciem?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

BBIDEV  2013-12-10 Dlaczego Zarząd BBD ogranicza się do najprostszej metody scalenie akcji, aby przeciwdziałać pojawieniu się spółki na liście spółek zagrożonych? Dlaczego Zarząd odpuszcza pola w negocjacjach z L&W (jak to miało miejsce z Placem Unii)czy teraz z projektem Koneser? Niestety okoliczność ta ma wpływ na wydaną rekomendację ( np. BGŻ )? Cena docelowa akcji mogłaby być wyższa, co niewątpliwie odpowiadałoby filozofii Zarządu budowania wartości akcji w trosce o jej akcjonariat.

Zarząd podejmuje najbardziej efektywne w obecnych okolicznościach działania, zmierzające do uchronienia Spółki przed trafieniem na listę alertów.
Wszelkie decyzje operacyjne podejmowane przez Zarząd poprzedzone są wnikliwą analizą bieżącej sytuacji na rynku oraz sytuacji i perspektyw Spółki. W opinii Zarządu są to decyzje optymalne z punktu widzenia interesów Spółki i Akcjonariuszy. Pozwalamy sobie nie zgodzić się z opinią Pytającego - współpraca z L&W przebiega modelowo i doprowadziła do terminowego wybudowania i oddania do użytku prawdopodobnie największej w Polsce inwestycji komercyjnej (56 tys. mkw PU) od czasów upadku Lehmann Brothers – Placu Unii. Z kolei przedwstępna umowa, dotycząca współpracy z tak renomowanym partnerem, jak L&W, przy komercyjnej części projektu Koneser (ponad 46 tys. mkw. GLA, czyli około 58% całości GLA), potwierdza atrakcyjność tej inwestycji i istotnie przybliża Spółkę do rozpoczęcia jej realizacji, poprzez zabezpieczenie equity. W tym miejscu nadmienić należy, że część mieszkaniowa Konesera, z racji swojego unikalnego w skali Warszawy charakteru oraz lokalizacji, również cieszy się dużym powodzeniem, o czym świadczy wysoki poziom sprzedaży loftów i soft loftów. W najbliższych dniach budynki z pierwszego etapu mieszkaniowego Konesera osiągną docelową wysokość (tzw. wiecha). Oddanie do użytku planowane jest pod koniec 2014 roku.

PLANETSOF  2013-12-10 Spółka opublikowała korektę raportu za Q3 poprawiając przychód YTD Q3 o 0,4 mln zł. Takie błędy mogą mieć wpływ na decyzje kupna sprzedaży akcji firmy przez inwestorów. Co spółka zamierza zrobić, aby uniknąć tak rażących błędów w przyszłości?

Korekta wyników za 3Q 2013 jest wynikiem działań naprawczych podjętych przez Spółkę w zakresie uniknięcia rażących błędów księgowych. Spółka na przełomie września i października 2013 przeprowadziła audyt dokumentacji księgowo-kadrowej, w związku z podejrzenie nieprowaidłowego działania biura rachunkowego obsługującego Spółkę.
Wynik audytu ujawnił nieprawidłowości związane z nierzetelnym wykonywaniem obowiązków przez biuro księgowe.

Wspomniane biuro księgowe było nowym dostawcą Spółki - współpraca rozpoczęła się w styczniu 2013 roku - a jego poziom usług okazał się nie wystarczający. Spółka dokonała wyboru nowego dostawcy, któru posiada znaczące doświaczenie w zakresie obsługi średniej wielkości podmiotów i spółek notowanych na giełdzie.

PLANETSOF  2013-12-10 W ostatnim komunikacje spółka obniża prognozę zysku netto do 0,2 mln zł, tłumacząc to miedzy innymi kosztami amortyzacji. Czy przy sporządzaniu prognozy zyski netto 1 mln zł< , spółka nie posiadała informacji o amortyzacji "innowacyjnej " technologi, która zakupiła?

To bardzo istotne dla Spółki pytanie i dla wszystkich zainteresowanych inwestorów. Odwołane ostatnio prognozy zostały opublikowane w dokumencie informacyjnych z dnia 19 lipca 2012. Zarówno zakupiona technologia (październik 2012) oraz złożony wniosek o dofinansownie w ramach POIG 8.2 (listopad 2012) oraz przyznanie dofinansowania (marzec 2013), były wydarzeniami przyszłymi, nie pewnymi, których Spółka nie mogła przewidzieć w sposób jednoznaczny. Na moment sporządzania prognoz tj. I kw 2012 roku Spółka nie posiadała takich danych i oparła prognozy przede wszystkim o posiadane na ten moment kontrakty. Dlatego też umieszczono zastrzeżenia w treści prognoz finansowanych na 2012-2013 obejmujące te ryzyka.

GOLAB  2013-12-10 1. Czy spółka mogłaby poinformować jak zakończyły się lub na jakim etapie są czynności komornicze podjęte wobec spółki, opisane w Raporcie Bieżącym nr 16/2013? 2. Czy produkcja próbnych partii bio-podłoży została wstrzymana czy przebiega bez zakłóceń?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

BBIDEV  2013-12-10 "W związku z komunikatem GPW Zarząd rozważa podjęcie działań zmierzających do scalenia akcji." Czy pojęcie "rozważa" nie jest pojęciem lekceważącym akcjonariuszy? Dlaczego spółka wcześniej nie zadbała o to, aby jej akcje nie znalazły się na liście ostrzeżeń?

Informacja o założeniach dotyczących kwalifikacji do listy alertów zostały przez GPW sformułowane dopiero przed kilkoma dniami. Zarząd niezwłocznie podjął kroki, zmierzające do uchronienia Spółki przed trafieniem na tę listę.

EFH  2013-12-09 Proszę o udzielenie informacji na temat procesu z Malborkiem. Kiedy zostaną zrealizowane podpisane umowy z Cefarmem?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

PKOBP  2013-12-09 Kto wyprzedaje masowo akcje PKO BP? Zróbcie coś z tym wreszcie bo inni inwestorzy uciekną.

Spółki nie dysponują informacjami dot. tego kto sprzedaje akcje, ze względu na anonimowość obrotu.
Dodatkowo każdy inwestor podejmuje indywidualne decyzje o sprzedaży.

PLANETSOF  2013-12-09 Kiedy i gdzie będzie można zapoznać się z harmonogramem nowej emisji? Na razie spółka podała jedynie termin "dnia PP".

Spółka w Najbliższych dniach przed dniem prawa poboru opublikuje Memorandum Inwestycyjne. Ten dokument będzie zawierał wszystkie szczegółowe inforamcje na temat emisji akcje serii C oraz jej harmonogram.

DUDA  2013-12-08 Co spółka zamierza zrobić, aby ustrzec się przed zakazem handlu na GPW spółek nie przekraczających 1 zł za akcję w przyszłym roku?

W dniu 14 maja 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w przedmiocie zmiany Statutu skutkującą scaleniem akcji Spółki w stosunku 10:1. Sąd rejestrowy wpisał tę zmianę do rejestru przedsiębiorców w dniu 30 maja 2014 r., zaś procedura w GPW została ukończona 3 lipca 2014 r. Tym samym kwestia akcji groszowych przestała być ryzykiem Spółki.

EFH  2013-12-08 Kiedy spółka spodziewa się realizować podpisane umowy z Cefarmem? Podpisywane są kolejne umowy, a żadna jeszcze nie została zrealizowana. Czy w tym roku, jak obiecywano w TVNCNBC, zostanie pozyskany nowy obiekt do zarządzania? Jak wygląda sprawa procesu z Miastem Malbork na kwotę około 17 mln zł? W raporcie kwartalnym nie ma żadnej wzmianki, a w prasie są informację, że pozwy zostały złożone w sierpniu.

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

FAM  2013-12-07 Czy macie państwo jakąkolwiek strategię rozwoju dla tej spółki? Sprzedaliście Odlewnie za nic, zamierzaliście sprzedać Cynkownie, teraz zamierzacie sprzedać Stradom - o co państwu chodzi? Czy zadowala państwa to, że Fam znajduje się w notowaniach jednolitych? Dlaczego przestano skupować akcje FAM-u? Czy główny akcjonariusz zamierza sprzedać FAM po kawałku kosztem drobnych akcjonariuszy? Czy pan Bielowicki zasiada w Radzie Nadzorczej sprzedanej spółki FAM Technika Odlewnicza? Jestem akcjonariuszem tej firmy od czasów p. Kalickiego i patrząc na raporty, zapowiedzi z 2012 r. odnośnie zysku, kurs, który szoruje na dnie dochodzę do wniosku, że nie ma ta spółka szczęścia do głównego inwestora. Powinna być perełką na giełdzie, natomiast od kilku lat stacza się na dno.

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

BBIDEV  2013-12-10 Jaki jest poziom wynajęcia powierzchni biurowej w NPU?

Około 60% - kolejne umowy są negocjowane. Część handlowa wynajęta jest praktycznie w całości - na tego typu powierzchnię obserwujemy w Warszawie nadpopyt.

BBIDEV  2013-12-10 Jakie są plany na Szczecin?

Spółka jest bliska zakończenia sprzedaży pierwszego etapu projektu i planuje uruchomić kolejny, obejmujący około 72 mieszkania o łącznej powierzchni użytkowej około 4,16 tys. mkw.

SUNTECH  2013-12-10 Spółka informowała w raporcie kwartalnym o kilku negocjowanych umowach, z których 2 zostały podpisane w IV kwartale. Czy i kiedy zostaną podpisane pozostałe z "kilku" negocjowanych umów?

Dziękuję za zadane pytanie. W czwartym kwartale 2013 roku nie udało się sfinalizować negocjowanych umów i ich podpisanie przeniosło się na pierwszy kwartał 2014 roku. Jedną z tych umów Spółka już podpisała. Jest to kontrakt z nowym klientem Spółki, chorwackim operatorem należącym do jednej z wiodących grup telekomunikacyjnych w Europie Środkowej.
Jeśli chodzi o pozostałe umowy nadal trwają ich negocjacje. Niestety nie jestem w stanie podać konkretnych terminów ich podpisania, gdyż proces sprzedażowy nigdy nie jest w stu procentach przewidywalny.
Z poważaniem,
Magdalena Jabłońska
Manager ds. PR i Marketingu
Suntech S.A.

SUNTECH  2013-12-10 Kiedy Spółka spodziewa się osiągnąć rentowność na sprzedaży usługi w modelu SaaS? Jakiego rzędu przychody miesięczne wystarczą na pokrycie kosztów bieżących projektu? Jaki jest udział procentowy Suntechu w tym przedsięwzięciu?

Dziękuję za zadane pytania. Ich szczegółowość świadczy o dużym zainteresowaniu Spółką, niemniej udzielnie odpowiedzi na te pytania naruszyłoby tajemnicę biznesową i w konsekwencji naraziło Spółkę na straty. Dlatego niestety nie mogę udzielić Pani/Panu oczekiwanych odpowiedzi.
Z poważaniem,
Magdalena Jabłońska
Manager ds. PR i Marketingu Suntech S.A.

NORTCOAST  2013-12-10 Czy wniosek o płatność dotacji unijnej został złożony?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

PCZ  2013-12-07 Czy spółka rozważa jeszcze debiut na GPW i związaną z tym emisję nowych akcji? Moim skromnym zdaniem teraz jest najlepszy na to moment. Jestem obligatariuszem i nie ukrywam, że bardzo by mnie to ucieszyło.

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

ZEPAK  2013-12-01 Dlaczego ZE PAK nie korzysta z taniego finansowania na Catalyst?

Spółka dotąd nie korzystała z finansowania dłużnego w postaci obligacji wprowadzanych na rynek Catalyst. Program inwestycyjny, jaki zamierzamy zrealizować w najbliższych latach będzie wymagał finansowania dłużnego. Nie wykluczamy, że w przyszłości sięgniemy również po finansowania w postaci obligacji notowanych na Catalyst. Jednak rodzaj finansowania wybieramy zawsze po dokonaniu analizy zarówno kosztu jak i wszystkich innych warunków towarzyszących konkretnej formie pozyskania środków.

PRIMAMODA  2013-12-05 Proszę o udzielenie przez Zarząd wyjaśnień, dotyczących przyczyn rezygnacji w poniedziałek 2.12.2013, 4 z 5 członków Rady Nadzorczej Spółki (http://www.gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/reports/espi/view/248743). Sytuacja niecodzienna, a że nie była to pierwsza kadencja osób, które zrezygnowały, tym bardziej wymagałaby jakichś wyjaśnień.

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

MSXRESOUR  2013-12-04 Czy złożenie wniosku o upadłość spółki pomoże komornikowi sądowemu/mającego wyrok Sądu zaspokoić wierzyciela Damar s.c?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

PLANETSOF  2013-12-04 W jednym z komunikatów spółka informuje o zawiązaniu Payowa. Kiedy ten projekt zostanie uruchomiony komercyjnie? Czy spełniony został warunek inwestycyjny podany w komunikacie "Warunkiem dokonania inwestycji jest uzyskanie przez Payowa Sp. z o.o. pożyczki w wysokości 1 400.000,00 zł w ramach Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji prowadzonego przez Polską Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości"?

Wniosek o pożyczkę złożony przez PAYOWA Sp. z o.o. na kwotę 1 400 000 zł oraz Rearden Technology na kwotę 500 000 zł wciąż pozostają w procesie oceny Polskie Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zarząd Spółki Planet Soft spodziewa się pozytywnego rozpatrzenia ww. wniosków, być może jeszcze w 2013 roku.

CHEMOS  2013-12-06 Czy spółka zamierza przeprowadzić scalenie akcji? Jeśli tak to w jakiej proporcji?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

EUROTEL  2013-12-03 Czy moglibyście Państwo zdradzić nieco faktów dotyczących rozwoju spółki zależnej Mediasystem? Czy można jakoś podsumować stan na dziś oraz plany na 2014?

Spółka zależna Media System Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie telemarketingu dla T-Mobile S.A. oraz outsourcing sił sprzedaży dla firm Euronet Polska Sp. z o.o. oraz P4 Sp. z o.o. (Play). Spółka na potrzeby projektu T-Mobile zatrudnia w chwili obecnej 150 konsultantów. Akcje realizowane są w sposób profesjonalny, tj. Media System jest zawsze w czołówce partnerów T-Mobile jeżeli chodzi o efektywność sprzedaży.
W zakresie projektu outsourcingu sił sprzedaży spółka zatrudnia 70 przedstawicieli handlowych. Zadaniem przedstawicieli handlowych jest zapewnienie wysokiej sprzedaży produktów oraz widoczność produktów i marki zleceniodawców. Od początku prowadzenia projektów dla Euronet Polska oraz Play spółka realizuje założone cele i systematycznie ponosi wyniki sprzedaży.
Celem spółki jest rozwój biznesu Klienta w oparciu o elastyczną współpracę, wzajemne zaufanie, doskonałą wymianę informacji, a także zrozumienie potrzeb oraz specyfiki działalności Klienta.
W 2014 roku spółka zamierza pozyskać nowych klientów w zakresie świadczonych usług i podnieść w znaczącej skali wynik osiągnięty w roku 2013.

Świadczone usługi przez MediaSystem:
- outsourcing sił sprzedaży to usługa, która umożliwia naszym klientom szybki, elastyczny i efektywny kosztowo dostęp do przeszkolonych i znających swój rynek Przedstawicieli Handlowych.
- telesprzedaż to rozwiązanie przygotowane jest z myślą o firmach szukających nowych kanałów sprzedaży. Efektywność i opłacalność tego rozwiązania decydują o popularności tego kanału dotarcia do klienta.
- infolinie i serwisy informacyjne. Dla naszych partnerów jesteśmy w stanie zrealizować serwisy informacyjne i infolinie z dedykowanymi numerami linii bezpłatnych oraz częściowo płatnych. Zdajemy sobie doskonale sprawę, że sprawnie działająca infolinia to jeden z głównych sposobów budowania profesjonalnego wizerunku firmy.
- help desk. Usługi help desk proponowane naszym partnerom polegają na udzielaniu przez odpowiednio przeszkolonych konsultantów technicznego wsparcia w rozwiązaniu problemów związanych z zakupionym sprzętem.
- badania konsumenckie. Wprowadzając nowy produkt, usługę na rynek bądź wzmacniając pozycję już istniejących warto skorzystać z badań, które precyzyjnie określą plusy i minusy planowanych rozwiązań.
- serwisy konsumenckie. Serwisy konsumenckie tworzone są głównie w celu zawiązania oraz podtrzymywania stabilnych relacji z klientami.

BBIDEV  2013-12-03 W związku ze zmianami jakie GPW planuje wprowadzić w stosunku do spółek groszowych w 2014 r. (włącznie z wykluczeniem z obrotu) jakie działania planuje podjąć zarząd BBI DEV, aby doprowadzić kurs akcji do notowań powyżej 1 zł i utrzymać go powyżej tego poziomu?

W związku z komunikatem GPW Zarząd rozważa podjęcie działań zmierzających do scalenia akcji.

PLANETSOF  2013-12-03 PSF ma 0,7 mln zł straty w 2013 r. Odwołało także prognozę na 2013 r. Czy w związku z negatywnym wynikiem netto firmie nie grozi bankructwo? Jaka jest kondycja finansowa spółek córek , które nie są konsolidowane w ramach wyników PSF?

Zarząd w najbliższych dniach przedstawi prognozę na 2013 rok. Spółka aktualnie prowadzi rozmowy handlowe mogące mieć znaczący wpływ na wynik Spółki. Wszystkie Spółki córki zostały powołane w celu realizacji projektów iwnestycyjnych, które w większości są finansowane ze środków unijnych. Biznes plany Spółek przewidują osiąganie przychodów z wytworzonych projektów po ich zakończeniu. W związku aktualnym harmonogramem prowadzonych projektów nie można spodziewać się osiągania przychodów przez te projekty w innym czasie niż przewidziany w biznes planach. Nie mniej jednak wyniki finansowe Value Lab Sp. z o.o. za rok 2012 wskazują na osiągnięcie zysku na poziomie 95 274,56 zł netto (EBI 29/2013). Spodziewamy się podobnie pozytywnych wyników innych Spółek w przyszłości.

TFONE  2013-12-03 Czy ewentualne przyjęcie przez UE niekorzystnych regulacji dotyczących e-papierosów może mieć wpływ na przyszłe wyniki TFO(np. odpisy na zapasy tj. e-papierosy, na obniżenie przychodów itd.)?

E-papierosy są tylko jedną z wielu grup towarowych sprzedawanych i dystrybuowanych przez Grupę Kapitałową TelForceOne. Dodatkowo charakteryzuje się ona niezwykle szybką rotacją towaru. Między innymi w związku z tymi faktami zarząd TelForceOne S.A. nie widzi żadnych niebezpieczeństw związanych z ew. szybkim wycofaniem się z produkcji i dystrybucji tej grupy towarowej, a co za tym idzie jakichkolwiek przesłanek do dokonywania odpisów na poczet zapasów lub obniżenia przychodów.

Pozdrawiam,

w imieniu TelForceOne S.A.
Paweł Płócienniczak
relations@telforceone.com

NORTCOAST  2013-12-03 Co spółka zamierza zrobić aby uniknąć wpisania na listę alertów pod koniec 2014 roku? Chodzi mi o zmiany jakie GPW wprowadzi w 2014 dla spółek groszowych, a wg kryteriów przyjętych przez giełdę NCT jest taką spółką. Kiedy można się spodziewać decyzji zarządu w tej sprawie?

Istotną sprawą jest poprawienie wyników osiąganych przez Spółkę i Grupę co powinno przełożyć się na lepszą wycenę akcji. Jednocześnie Zarząd analizuje możliwości działań dodatkowych, które mogą pozytywnie i długofalowo wpłynąć na poprawienie notowań. O podjętych decyzjach Społka będzie informowała

BBIDEV  2013-12-02 Jak się Zarząd odniesie do komunikatu prasowego GPW "GPW mobilizuje emitentów do działań eliminujących problem wycen groszowych"?

W związku z komunikatem GPW Zarząd rozważa podjęcie działań zmierzających do scalenia akcji.

SECOGROUP  2013-12-01 Jak należy rozumieć poniższą wypowiedź? "Pragniemy podkreślić, iż zaangażowanie w rozwój urządzeń do produkcji grafenu jest dla Zarządu projektem długofalowym i nie spodziewamy się istotnych efektów biznesowych przed 2016." vs wypowiedź z kwietnia "http://www.parkiet.com/artykul/25,1314832-SECO-WARWICK-S-A--polski-producent-grafenu.html" "– Produkcję przemysłową grafenu uruchomimy do końca I kwartału 2014 roku – powiedział „Parkietowi" Wojciech Modrzyk, wiceprezes Seco/Warwick ds. rozwoju biznesu. Dodał, że Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych (ITME), z którym spółka tworzy konsorcjum Grafmet, już teraz wytwarza grafen na skalę laboratoryjną. Zadaniem Grafmetu będzie rozpoczęcie masowej produkcji tego materiału."

Podtrzymujemy stwierdzenie, iż zaangażowanie w rozwój urządzeń do produkcji grafenu jest dla Zarządu projektem długofalowym i nie spodziewamy się istotnych efektów biznesowych przed rokiem 2016. Uruchomienie produkcji grafenu na prototypowym urządzeniu opracowanym w konsorcjum z ITME jest kolejnym etapem tego projektu badawczego, ale nie jest to jeszcze etap komercyjny, więc nie będzie miał on wpływu na wyniki finansowe Spółki. Przypominamy, iż docelowo SECO nie będzie komercjalizować grafenu, lecz z urządzenia do jego produkcji.

PZU  2013-11-30 Czy została już uchwalona dywidenda za rok obrotowy 2013?

Decyzja o podziale zysku PZU za 2013 rok zostanie podjęta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy które musi się odbyć do końca czerwca 2014 roku.

BBIDEV  2013-12-03 Począwszy od 2014 roku Giełda Papierów Wartościowych (GPW) będzie kwalifikować do Listy Alertów (LA) wszystkie akcje o jednostkowej wartości rynkowej niższej niż 50 gr, a od IV kw. 2014 r. próg groszowości zostanie ustalony na poziomie 1 zł. Spółki groszowe będą zobowiązane do przyjęcia programu naprawczego, a te które nie podejmą skutecznych działań zmierzających do usunięcia przesłanek decydujących o ich kwalifikacji do LA, muszą liczyć się z możliwością zawieszenia obrotu tymi akcjami, a nawet wykluczenia akcji z obrotu giełdowego, poinformował prezes GPW Adam Maciejewski. Czy w związku z powyższym zarząd planuje jakieś działania inne niż ewentualne scalenie akcji?

W związku z komunikatem GPW Zarząd rozważa podjęcie działań zmierzających do scalenia akcji.

ZEPAK  2013-11-29 Czy możliwe jest pozyskanie środków unijnych na współudział w kosztach modernizacji infrastruktury ZEP?

Przy wyborze finansowania inwestycji związanych z modernizacją ZE PAK zawsze szeroko rozważamy wszelkie dostępne możliwości pozyskania środków. Oczywiście pod uwagę brane są również możliwości związane z pozyskaniem środków z programów unijnych. Ocenie podlega zarówno koszt finansowania, jaki inne warunki towarzyszące konkretnej formie pozyskania środków. Z uwagą będziemy przyglądali się sposobowi rozdysponowania środków w nowej perspektywie 2014-2020 i możliwości ewentualnego skorzystania ze środków unijnych w konkretnych projektach modernizacyjnych. Jednak na dziś nie sposób określić możliwości, oraz zakresu potencjalnego wykorzystania tych środków. Należy mieć również na uwadze, że, przy tak kapitałochłonnych inwestycjach jak modernizacja czy budowa bloków energetycznych, finansowanie ze środków unijnych zwykle może stanowić jedynie uzupełnienie struktury finansowania.

WASKO  2013-11-28 Czy można się dowiedzieć co dzieje się obecnie z szyfratorem, na jakim jest etapie?

Szyfrator został opracowany i zbudowany wspólnie z Wojskową Akademią Techniczną (WAT). Jest to projekt o bardzo dużym stopniu zaawansowania, w którym wykorzystano najnowsze technologie z dziedziny elektroniki, informatyki jak i kryptografii. Udział w projekcie zbudowania „Narodowego Szyfratora” był dla WASKO S.A. dużym wyzwaniem i cieszymy się, że zakończył się on całkowitym sukcesem w postaci produktu o unikalnych parametrach, stawiającym go w światowej czołówce tego typu rozwiązań. Podkreślamy, że Szyfrator nie jest jednak produktem masowym i nie należy się spodziewać, iż będzie on powszechnie stosowany. Krąg zainteresowanych tym rozwiązaniem jest ograniczony (np. agencje rządowe, wojsko), co nie oznacza, że Spółka nie dostrzega jego potencjału do zastosowań cywilnych (banki) i jeśli nadarzy się taka możliwość – na pewno zostanie on wykorzystany. Na chwilę obecną „Narodowy Szyfrator” nie jest źródłem istotnych przychodów dla Spółki, jest natomiast świetnym ambasadorem kompetencji i możliwości WASKO S.A.

RAFAMET  2013-11-27 Z 5-letnim poślizgiem rozpoczęła się restrukturyzacja firmy. Jaki jest docelowy cel tego projektu? Czy 10 proc. zysk netto zostanie w końcu osiągnięty? Czy kontrola wewnętrzna w zakupach będzie przeprowadzona?

Celem każdego procesu restrukturyzacji jest poprawa efektywności działania. Chcemy ją osiągnąć z jednej strony poprzez oszczędności kosztowe, w tym uzyskane w wyniku wdrożenia bardziej oszczędnych rozwiązań konstrukcyjnych produkowanych obrabiarek, zwiększenie kooperacji kosztem eliminacji mało efektywnych miejsc pracy w Spółce, redukcję zatrudnienia oraz zmniejszanie kosztów zakupów, a z drugiej strony poprzez stałe poszukiwanie nowych rynków zbytu oraz unowocześnianie asortymentu sprzedażowego Spółki.

SECOGROUP  2013-11-22 1. Jak długo potrwają testy nowego pieca do produkcji grafenu? (zgodnie z informacjami, testy miały rozpocząć się w grudniu). 2.Kiedy dokładnie startują testy takiego pieca? 3.Czy zostanie przekazany raport z gotowości do produkcji takowego pieca? 4.Czy jest widoczne zainteresowanie takim piecem ze strony potencjalnych kupców, czy bardziej zainteresowani są zakupem gotowych wytworzonych płyt z grafenu?

Czas trwania testów prototypowego urządzenia uzależniony jest od wielu czynników, dlatego na tym etapie trudno jest go oszacować. Pracujemy nad rozwojem urządzeń do produkcji grafenu z dwoma ośrodkami naukowymi równolegle. Są to Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych oraz Politechnika Łódzka.
Zakładamy, że naturalnymi odbiorcami technologii produkcji grafenu będą obecni klienci SECO/WARWICK, szczególnie z branży samochodowej, lotniczej, energetycznej i obronnej. W opinii Zarządu na tym etapie prac jest jeszcze zbyt wcześnie, aby udzielać szczegółowych informacji dotyczących projektu, ponieważ mogłyby one wprowadzić inwestorów w błąd.
Spółka przekazuje raporty bieżące zgodnie z obowiązującymi przepisami, więc jeśli w tym przypadku będziemy mieć do czynienia z odpowiednią podstawą prawną taki raport również zostanie przekazany.
Pragniemy podkreślić, iż zaangażowanie w rozwój urządzeń do produkcji grafenu jest dla Zarządu projektem długofalowym i nie spodziewamy się istotnych efektów biznesowych przed 2016.

FOTA  2013-11-24 Spółka w raporcie za III kw. 2013 r. pokazuje, że mimo problemów jest w stanie generować duże przychody. Jakie działania podejmuje zarząd, by ratować spółkę? Czy jest szansa na inwestora branżowego typu Bosch, który uratuje spółkę przed upadkiem?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

BEDZIN  2013-11-25 Jak przebiega proces poszukiwania inwestora? Czy są jacyś chętni?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

PLANETSOF  2013-11-26 Przy zwołaniu NWZA Planetsoft opublikował projekty uchwał. Czytamy tam w uchwale: 1. "Dniem ustalenia prawa poboru jest dzień 29.11.2013 r. (dwudziestego dziewiątego listopada dwa tysiące trzynastego roku) (dzień prawa poboru)" http://www.bankier.pl/wiadomosc/PLANET-SOFT-S-A-Ogloszenie-o-zwolaniu-Nadzwyczajnego-Walnego-Zgromadzenia-Planet-Soft-S-A-wraz-z-projektami-uchwal-Notice-of-Extraordinary-General-Meeting-of-Planet-Soft-SA-including-draft-resolutions-2970545.html 2. Po odbyciu NWZA mamy już zupełnie inne daty w uchwałach. "Dniem ustalenia prawa poboru jest dzień 20.12.2013 r." http://www.bankier.pl/wiadomosc/PLANETSOF-Tresc-uchwal-podjetych-na-NWZ-Spolki-Planet-Soft-S-A-w-dniu-18-11-2013-r-The-resolutions-passed-at-the-EGM-of-Shareholders-Planet-Soft-S-A-on-18-11-2013-2993602.html Ponieważ nie ma informacji o odrzuceniu projektu (1) oraz zgłoszeniu nowego projektu, czy postanowienia NWZA są prawomocne? Czy organy NewConnect mogą zaakceptować formalnie taką emisję?

Podczas NZW a dnia 18 listopada 2013 akcjonariusze obecni zdecydowali się na ustalenie dnia prawa poboru na 20 grudnia 2013 roku, co wynikało z chęci zapoznania się z Memorandum Informacyjnym dotyczącym emisji akcji serii C, przed dniem prawa poboru.

SKYLINE  2013-11-26 Co Zarząd zamierza zrobić z wykupionymi akcjami własnymi?

Decyzja dot. wykorzystania akcji własnych nabytych w ramach programu skupu będzie w gestii Rady Nadzorczej.

Paweł Maj
członek zarządu
Skyline Investment SA

VINDEXUS  2013-11-24 Czy emisja obligacji z aż tak wysokim oprocentowaniem (10%) jest uzasadniona? Emisje obligacji konkurencyjnych spółek na Catalyst rozchodzą się jak ciepłe bułeczki. Co więcej, nawet śmieciowe obligacje mają tam niższą rentowność. Z czego wynika ta niechęć do Catalyst? Przecież to jest budowanie dobrej historii kredytowej i darmowa reklama.

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

NORTCOAST  2013-11-18 Jak spółka chce osiągnąć rentowność mleczarni Latteria Tinis przy mniej sprzyjającym kursie złotego? Jak taką rentowność osiągają włoskie firmy eksportując mozarelle do Polski przy wyraźnie wyższych cenach mleka w Italii [około 20%]?

kluczowym elementem który będzie wpływał na wyniki mleczarni jest koszt zakupu mleka. Jednocześnie Spółka podejmuje negocjacje z bieżącymi i potencjalnymi klientami, tak aby produkcja i warunki handlowe były opłacalne dla Spółki.

NORTCOAST  2013-11-19 Czy po wynikach za 3 kwartał Rada Nadzorcza planuje zmiany w zarządzie? Co z rentownością mleczarni, która to już miała być w 2011 roku?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

NORTCOAST  2013-11-19 Co jest powodem strat mleczarni i co spółka zamierza zrobić, aby w końcu osiągnąć rentowność?

Na osiągnięte wyniki mleczarni miały wpływ następujące czynniki:
znaczący wzrost kosztów zakupu mleka co wpłynęło negatywnie na wyniki osiągnięte przez Latteria Tinis Sp. z o.o.
ograniczone wykorzystanie mocy produkcyjnych mleczarni Latteria Tinis.
niekorzystnie kształtujący się kurs Euro w stosunku do polskiej waluty, co wpłynęło negatywnie na ostateczne wyniki Spółki North Coast S.A. oraz Latteria Tinis Sp. z o.o.

Celem Grupy North Coast jest kontynuacja rozwoju obydwu specjalizacji przy jednoczesnym osiąganiu dodatniego wyniku netto. Według Zarządu North Coast S.A. kluczowe są działania zmierzające do
ograniczenia kosztów, jak również działania mające na celu pozyskanie nowych klientów.

MIDAS  2013-11-19 Czy spółka bierze uważnie pod uwagę emisję akcji? Jeśli tak, czy zarząd spółki Midas prognozuje kurs spółki po owej emisji?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

TFONE  2013-11-21 Chciałem zapytać dlaczego spółka nie odniosła się do dwóch bardzo istotnych pozycji rachunku wyników za III kw. 2013 r. dotyczących pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych? Czy mógłbym prosić o wyjaśnienie do obu ww. pozycji rachunku wyników za III kw.?

Dzień dobry,

wzrost pozycji pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych dotyczący
rozwiązania i ponownego utworzenia rezerw na należności wynoszą
odpowiednio 5 955 tys.zł oraz 5 936 tys. zł , przedstawione"per saldo"
wyniosłyby 19 tys. zł. W raporcie kwartalnym zostały przestawione
saldami rozbieżnymi w ślad za zagranicznymi spółkami zależnymi, które dokonywały tych księgowań. Być może w raporcie rocznym audytor krajowy oraz zagraniczny rozstrzygną o zaprezentowaniu tych pozycji w sprawozdaniu finansowym, obecnie jednak Zarząd nie widzi podstaw do ingerowania w sposób prezentacji Spółek zależnych, których dane te dotyczą.

Pozdrawiam,
w imieniu TelForceOne S.A.

Paweł Płócienniczak
relations@telforceone.com

WASKO  2013-11-20 Czy spółka widzi szansę na uratowanie SSI? Czy Wasko pogodziło się ze stratą na akcjach tej spółki, czy może Państwo podejmują jakieś działania ratunkowe?

Spółka monitoruje sytuację SSI S.A., obecnie trwa proces weryfikacji i zgłaszania wierzytelności wobec tej spółki. Jako jej akcjonariusz - WASKO S.A. jest w oczywisty sposób zainteresowana odbudową SSI S.A., zarówno pod względem wiarygodności jak i operacyjnym. Kluczowe decyzje w tej kwestii należą do głównych akcjonariuszy SSI S.A.

AGROTON  2013-11-20 Czy macie zamiar publikować raporty kwartalne w najbliższej przyszłości?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

BIOTON  2013-11-22 Kiedy zaczniemy zarabiać na akcjach Biotonu?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

BBIDEV  2013-11-15 Czy Zarząd może wyjaśnić co robią Spółki Juvenes-Serwis i Juvenes-Projekt, że są takie dochodowe dla akcjonariuszy Emitenta? Kiedy te Spółki, kupione przez akcjonariuszy za ciężkie pieniądze, zaczną przynosić akcjonariuszom oczekiwane stopy zwrotu z zainwestowanego w nie kapitału? Jak na razie więcej od akcjonariuszy zarobiły zarządy tych Spółek. Czy Zarząd Emitenta może skuteczniej wymusić na zarządach tych Spółek aby działały efektywniej dla dobra akcjonariuszy?

Przypominamy, iż w 2010 roku przez BBI Development wchłonięty został cały Juvenes – spółka mająca kilkanaście lat doświadczenia na rynku deweloperskim. Dzięki temu BBI Development wzbogacił się o kompetencje merytorycznie, umożliwiające realizowanie ambitnych projektów deweloperskich, które wyróżniają Spółkę na tle konkurencji, jak również o nowe przedsięwzięcia – przede wszystkim projekt Sezam. Dopiero później wydzielone zostały spółki Juvenes-Serwis i Juvenes-Projekt. Prowadzą one działalność projektową, project management i budowlaną, zarówno na potrzeby BBI Development, jak i dla podmiotów zewnętrznych – np. budowa Mroźni (projektu o dodatniej kontrybucji do wyników skonsolidowanych).

BBIDEV  2013-11-21 Czy jest już chętny na Plac Unii?

Zainteresowanie lokalizacjami premium w Warszawie, takimi jak Plac Unii, jest od dłuższego czasu wysokie. Trwają prace zmierzające do pozyskania nabywcy, który zaoferuje najbardziej atrakcyjne warunki.

I3D  2013-11-20 Spółka zaproponowała kolejny raz Program Motywacyjny, który bardzo nie podoba się akcjonariuszom, czego najlepszym przykładem jest ciągła wyprzedaż akcji i3D, i rekordowo niski poziom kursu. Czy spółka nadal będzie za wszelką cenę dążyła do uchwalenia tego programu? Dlaczego w tak złej sytuacji finansowej grupy i3D Zarząd nie obniży swojego wynagrodzenia, idąc za dobrym przykładem innych Zarządów notowanych na GPW?

Program Motywacyjny został opracowany przy uwzględnieniu propozycji, które napłynęły do Spółki od Inwestorów indywidualnych. Aktualnie proponowana treść Programu była także przedmiotem konsultacji z Radą Nadzorczą i3D i uzyskała jej pełną akceptację. Wynagrodzenie członków zarządu Spółki zostało w bieżącym roku obniżone.

PLANETSOF  2013-11-16 W raporcie za III kw. PSF odwołało prognozę wyników za 2013. Jakie są nowe estymacje? Co z 2014?

Emitent w najbliższych dniach planuje przedstawić najnowsze prognozy na rok 2013. W zakresie prognoz na kolejne lata tj. 2014 oraz 2015, Zarząd planuje opublikować te prognozy jeszcze w tym roku.

HYDRAPRES  2013-11-17 Z czego wynika w ostatnim kwartale zmiana starty z lat ubiegłych? Nie było to opisane w raporcie kwartalnym.

Zmiana w pozycji straty z lat ubiegłych jest wynikiem zatwierdzenia sprawozdań spółek wchodzących w skład grupy i przeniesienia zysku na kapitał zakładowy. Uwidacznia się wtedy w sprawozdaniu skonsolidowanym strata z lat ubiegłych spółki powiązanej.

SUNTECH  2013-11-17 Prosiłbym o komentarz dotyczący kosztów związanych z wynagrodzeniami, które widnieją w ostatnim raporcie kwartalnym. Spółka po okresie ograniczania kosztów znowu zaczyna je zwiększać. Widać znaczący wzrost kosztu wynagrodzeń i usług obcych. Wynagrodzenia i płatności na ZUS wzrosły o ok. 10 proc., ZUS o ok. 40 proc., a usługi obce o blisko 35 proc. Z czego to wynika?

Szanowny Panie,
dziękuję za zadane pytanie.
Spółka kontroluje koszty i są one mniej więcej na poziomie stałym. Zwiększenie kosztów, o które Pan pyta, wynika z fluktuacji między kwartałami. Różnice te głównie wynikają z tytułu dofinansowania w ramach POiG. Całkowity koszt w roku bieżącym nie będzie się jednak znacząco różnił od kosztów roku ubiegłego. Proszę także zwrócić uwagę, że przy takim samym poziomie kosztów Spółka realizuje promocję na rynkach międzynarodowych i obsługuje nowe wdrożenia zagraniczne.
Z poważaniem,
Magdalena Jabłońska
Manager ds. PR i Marketingu Suntech S.A.

PLANETSOF  2013-11-17 Ze strony prokuratury w Ostrołęce dowiadujemy się, że prowadzone jest śledztwo przeciwko Alkor Trade i szefowi RN PSF. Dlaczego te informacje nie są przekazywane inwestorom?

Zarząd Planet Soft S.A. nie ma informacji na temat jakichkolwiek zarzutów prokuratorskich ani też śledztw prowadzonych wobec któregokolwiek z Członków Rady Nadzorczej Spółki. Z aktualnie posiadanych informacji oraz oświadczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej śledztwo jest prowadzone w sprawie Spółki Alkor Trade Sp. z o.o. i do tej pory nie zostały przedstawone nikomu żadne zarzuty. Ufamy, że spółka Alkor Trade działa zgdnie z literą prawa. Jeżeli okaże się inaczej, to Zarząd emitenta podejmie stosowne kroki w tym zakresie.

ALTA  2013-11-18 1. Jakimi postanowieniami Sądu zakończyła się rozprawa przeciwko p.Meydan? Jak spółka ocenia przebieg i wynik rozprawy? Czy Zarząd prowadzi lub rozważa podjęcie rozmów w celu osiągnięcia satysfakcjonującej ugody? 2. Jak spółka ocenia zainteresowanie deweloperów projektem Ekomiasteczka? Kiedy można się spodziewać pierwszych umów sprzedaży działek dla inwestorów z poza grupy Alta? 3. Czy mimo przyjętej strategii, spółka rozważa rozbudowę galerii w Tychach w przypadku niedojścia do skutku transakcji sprzedaży?

1)Spółka nie może przedstawić swojej strategii procesowej.Niemniej wykorzysta wszystkie dostępne środki dla uzyskania satysfakcji. 15 listopada odbyła się pierwsza rozprawa, na którą nie stawił się pozwany, a jego pełnomocnik przedstawił zaświadczenie lekarskie, które sąd przyjął.
Sąd nie wyznaczył nowego terminu. Zadecydował o przesłuchaniu stron po przeprowadzeniu dowodu z opinii biegłego, która została na wniosek obu stron przez sąd zlecona (oznacza to, że termin następnej rozprawy zostanie wyznaczony przez sąd po sporządzeniu opinii przez biegłego.
2)Spółka bardzo dobrze ocenia zainteresowanie projektem. Spółka poinformuje o sprzedaży działek inwestorom spoza Grupy Alta, gdy taka sytuacja nastąpi.
3) Spółka zamierza sprzedać obiekt przygotowany lub będący w trakcie rozbudowy.

SUNTECH  2013-11-15 Czy kadra zarządzająca w najbliższych dwóch latach zamierza zbywać lub nabywać akcje spółki Suntech?

Dwa lata to dosyć długi horyzont czasowy, dlatego w tej chwili nie jestem w stanie udzielić konkretnej odpowiedzi na to pytanie. Nie wykluczamy, że w tym okresie Zarząd będzie dokonywał transakcji na akcjach.

Z poważaniem,
Magdalena Jabłońska
Manager ds. PR i Marketingu Suntech S.A.

PTI  2013-11-13 Czy spółka jest zainteresowana inwestycją w platformę inwestycyjną?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

SUNTECH  2013-11-07 Jaka jest aktualna struktura przychodów Suntechu z podziałem na sektor telekomunikacyjny i finansowy (banki), a jaka jest oczekiwana struktura przychodów w przyszłości? Ostatnia umowa dotycząca platformy e-commerce wydaje się wchodzeniem w nowe kompetencje. Czy mógłbym dowiedzieć się czegoś więcej o tym zleceniu?

Szanowny Panie,
struktura przychodów Suntech za rok 2012 wyglądała następująco: 80% przychodów wygenerowała sprzedaż produktów telekomunikacyjnych, a 20% sprzedaż produktów bankowych. Procentowy udział sprzedaży dla sektora telko systematycznie rośnie i trend ten najprawdopodobniej będzie się utrzymywał.
Jeśli chodzi o umowę dotyczącą platformy e-commerce, w styczniu 2014 roku planujemy udzielić bliższych informacji na temat tego wdrożenia.

Z poważaniem, Magdalena Jabłońska Manager ds. PR i Marketingu Suntech S.A.

SUNTECH  2013-11-08 Chciałbym zapytać o postępy w realizacji projektu "Opentory: inwentaryzacja współdzielonej infrastruktury teleinformatycznej wspierająca nowe modele eksploatacji zasobów". Kiedy Spółka przewiduje zakończenie projektu i czy nadal optymistycznie patrzy na szanse sprzedaży produktu, który powstanie na jego bazie?

Szanowny Panie,
Projekt "Opentory: inwentaryzacja współdzielonej infrastruktury teleinformatycznej wspierająca nowe modele eksploatacji zasobów" realizowany jest zgodnie z planem. Zakończenie projektu planowane jest na marzec 2014.

Jeśli chodzi o szanse sprzedaży nadal oceniamy je optymistycznie. Podstawowym warunkiem likwidacji tzw. białych plam jest budowa sieci szerokopasmowych współfinansowana z środków publicznych. System rozwijany w ramach projektu Opentory jest przygotowywany na potrzeby inwentaryzacji takich sieci i wzbogaci w tym zakresie naszą ofertę rozwiązań inventory.

W Polsce i na świecie powstaje obecnie dużo sieci budowanych w ramach partnerstw publiczno-prawnych. Uczestniczymy w takich projektach i widzimy praktyczną potrzebę obsługi tematów rozwijanych w ramach Opentory. Równocześnie, o ile nam wiadomo, na rynku nie pojawił się inny system do paszportyzacji, który podobnie wspierałby procesy związane z zarządzaniem infrastrukturą sieciową współdzieloną przez wiele podmiotów. Dlatego liczymy, że odpowiedź rynku będzie pozytywna.

Z poważaniem, Magdalena Jabłońska Manager ds. PR i Marketingu Suntech S.A.

MBFGROUP  2013-11-12 Dzisiaj napisaliście w raporcie, że Mobile Factory objął akcje w spółce akcyjnej. Za akcje zapłacono 374.500,00 zł. Czy umowa zakupu akcji została sfinalizowana przelewem pieniężnym, czy też dokonano tego w drodze potrącenia wierzytelności? Czy jest to inwestycja krótko-, czy długoterminowa? W jakiej branży działa zakupiona spółka?

Umowa objęcia akcji została sfinalizowana oczywiście przelewem gotówkowym na konto spółki, której akcje spółka Mobile Factory S.A. nabyła. Transakcji nie dokonano w drodze potrącenia wierzytelności, ani w jakiejkolwiek innej formie wykluczającej zasilenie kapitałowe docelowej spółki. Inwestycja dokonana przez Mobile Factory S.A. będzie prawdopodobnie zamknięta - przynajmniej w połowie - w ciągu 12-misięcy, można więc ją potraktować jako krótkoterminową.

Spółka działa w branży finansowej. Jest firmą doradczą oferującą usługi z obszary bankowości inwestycyjnej. Specjalizuje się w pozyskiwaniu kapitału dla rozwoju firm, świadczeniu usług doradczych z zakresu corporate finance oraz procesów fuzji i przejęć. Spółka obecna jest na rynku od ponad 5 lat.

ALTA  2013-11-13 Czy spółka jest zainteresowana rozwojem platform inwestycyjnych?

Spółka nie zajmuje się tworzeniem/rozwojem platform inwestycyjnych.

WASKO  2013-11-05 Na czym polega umowa strategiczna Wasko z SSI? Czy nadal obowiązuje i jakie zobowiązania z tego tytułu ma Wasko wobec SSI?

Uprzejmie informujemy, że nie była zawierana taka umowa.

SMSKREDYT  2013-11-06 Czy to prawda, że akcjonariusze SMS zaproponowali akcjonariuszom PROFES KASY (spółki zależnej) wymianę akcji PROFES KASY na akcje SMS kredyt po kursie w ok. 1,4 zł? Czy ta operacja się już zakończyła? Czy w związku z operacją główni akcjonariusze nie przekroczyli w dół tzw. progów informacyjnych zaangażowania w SMS? Czy SMS informował o tej operacji rynek? Jeśli tak, to kiedy? Proszę o podanie szczegółów operacji między innymi ilości akcji SMS, które wymieniono itd.

Spółka przekazuje i publikuje niezwłocznie wszelkie informacje, które otrzymuje od akcjonariuszy zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz regulaminem ASO. Wszystkie raporty dostępne są na stronach internetowych – np. http://biznes.pap.pl/pl. Ponadto informujemy, że jeżeli transakcja na akcjach odbywa się bez udziału Spółki jako strony tej transakcji to nie powoduje to obowiązku informacyjnego po stronie Spółki. Prosimy aby pytania dotyczące szczegółów transakcji dokonywanych przez akcjonariuszy Spółki zadawać bezpośrednio akcjonariuszom biorącym udział w transakcjach będących przedmiotem zainteresowania.

MBFGROUP  2013-11-06 Chciałabym zadać pytanie odnośnie działu usług finansowych i spółek, w których się Państwo pojawili (OLS S.A., Szybka Pożyczka Sp. z o.o., AJ Finanse Sp. z o.o.). Na jakiej podstawie podjęliście decyzje odnośnie zainwestowania w ten obszar działalności, tj. pożyczki, kredyty oraz pośrednictwo w kredytach i leasingu? Jaki tam jest poziom marż oraz jak szacujecie zyskowność tej odnogi prowadzonego biznesu? Jak silna będzie to gałąź w przychodach całej grupy Mobile Factory?

Działalność w zakresie pośrednictwa finansowego ze szczególnym uwzględnieniem lokat, kredytów i leasingu, to wedle naszej opinii skuteczna dywersyfikacja źródła dochodów spółki. Chcemy skierować ofertę skutecznego, planowanego outsourcingu na rzecz instytucji finansowych (banki, leasingodawcy, pożyczkodawcy itd.). Ponadto zwracamy uwagę, że w gestii "odnogi" finansowej zamierzamy zajmować się także zarządzaniem wierzytelnościami i zobowiązaniami związanymi z udzielaniem krótkoterminowych pożyczek w ramach i na warunkach obowiązujących regulacji prawnych.

EUROTEL  2013-11-05 Otworzyliście Państwo właśnie salon Apple iDream w Olsztynie, wcześniej w Bydgoszczy. Czy wchodzenie ze sprzętem Apple tam, gdzie do tej pory nie było go w oficjalnej sprzedaży to strategiczny pomysł na budowę tej nowej sieci? Jaki jest średni koszt uruchomienia takiego salonu i czy jest znacząco większy w dużym mieście w porównaniu z miastem średniej wielkości?

W jakich miastach można otwierać salon klasy premium określa Apple. Miasta w których otwieramy nasze salony były na liście takich wakatów, centra handlowe, które się tam znajdowały, również spełniały wysokie standardy tej firmy. Strategią naszą jest otwieranie salonów wszędzie tam, gdzie będzie taka możliwość oraz będziemy widzieli ekonomiczne uzasadnienie takiej działalności. Koszt uruchomienia salonu Apple Premium zależy od jego powierzchni, ale nie jest znacząco różny w zależności od miejsca w którym powstaje, gdyż wyposażenie jego jest standardowe, a wykonawca ten sam.

BUDIMEX  2013-11-04 Jak spółka ocenia rynek budowlany po upadku wielu firm z sektora np. ABM Solid, SSI, PBG, Polimex itd? Jaki sektor jest aktualnie najbardziej atrakcyjny i niszowy?

Analiza aktualnej sytuacji rynkowej pozwala na umiarkowany optymizm.

Budimex jest aktywny w większości segmentów rynku budowlanego, niemniej jednak segment drogowy oraz budownictwa ogólnego ciągle odpowiadają za zdecydowaną większość przychodów z działalności budowlanej.

Poziom konkurencji w tych segmentach od dłuższego czasu utrzymuje się na podobnym, relatywnie wysokim poziomie.

Istotne znaczenie w przychodach Spółki ma również segment hydrotechniczny, gdzie obserwujemy nieco niższy poziom konkurencji. W portfelu Budimex znajduje się także kontrakt z segmentu energetycznego – Spalarnia Odpadów w Białymstoku.

POLIMEXMS  2013-11-04 Czy spółka spółka rozliczyła już wszystkie należności wobec upadłej spółki SSI?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

MBPARTNER  2013-11-01 Jakie działania prowadzi spółka, aby odwieszono handel akcjami i nie usunięto jej z NC?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

BBIDEV  2013-11-02 Spółka na spotkaniu z analitykami chwaliła się jak dobrze idzie jej wynajem powierzchni handlowej w inwestycji Plac Unii. Patrząc na stronę internetową tego centrum widać dużo wolnej powierzchni. Z czego to wynika? Chciałbym też wiedzieć ile powierzchni biurowej jest jeszcze niewynajętej w tej inwestycji.

Otwarcie Nowego Placu Unii i zainteresowanie, jakie inwestycja wzbudza w ostatnich tygodniach – zarówno wśród najemców, jak i odwiedzających - potwierdzają niewątpliwy sukces tego projektu. Część handlowa wynajęta jest niemal w całości (ponad 90% - niektóre butiki są w trakcie otwarć), natomiast część biurowa w około 70%. Trwają zaawansowane rozmowy z podmiotami zainteresowanymi wynajęciem pozostałej powierzchni biurowej. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami zainteresowanie powierzchnią wzrosło po otwarciu części handlowej.

DUDA  2013-11-04 Czy w związku z planami GPW S.A. uruchomienia giełdy towarowej spółka zamierza zrezygnować z prowadzenia platformy handlowej netbrokers?

Platforma NetBrokers jest ważnym dopełnieniem dla podstawowej działalności operacyjnej spółek z Grupy PKM Duda. Ewentualne uruchomienie przez GPW giełdy towarów dla sektora rolno-spożywczego traktujemy jako szansę do podjęcia współpracy i zwiększenia zasięgu naszej działalności.

SFINKS  2013-11-02 W którym roku jest możliwe osiągnięcie zysku przez Grupę Sfinks?

Sfinks Polska nie publikuje prognoz wyników finansowych. Warto jednak podkreślić, że w I półroczu 2013 r. grupa osiągnęła zysk operacyjny w wysokości 608 tys. zł, podczas gdy jeszcze rok wcześniej notowała stratę wynoszącą 5,56 mln zł. Poprawie uległy także inne wyniki.
Sfinks Polska

SSI  2013-10-30 Czy SSI zaproponuje emisję akcji dla wierzycieli?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

MBFGROUP  2013-10-30 Spółka w ramach swojej struktury grupy kapitałowej wydzieliła pięć wydziałów. Mam do Państwa pytanie jeśli chodzi o podział przychodów - jak to będzie wyglądało? Która część grupy kapitałowej będzie generowała największe przychody, czy będzie się to pokrywało z największym stopniem zyskowności?

Podsumowanie, które będzie dokładnie omawiało przekształconą strukturę Emitenta zostanie szczegółowo przedstawione i opisane w raporcie rocznym. Dodatkowo, nie czekając na termin publikacji raportu, na stronach internetowych Spółki (już wkrótce w nowej szacie graficznej) zostanie zaprezentowana strategia rozwoju oraz opis poszczególnych wydziałów. Natomiast jest za wcześnie na pierwsze podsumowania wraz z prognozami odnośnie przychodów i zysków w odniesieniu do konkretnych struktur grupy kapitałowej. Odpowiednia dywersyfikacja i różnorodność powinna uniezależnić osiągane wyniki od aktualnej rynkowej koniunktury danego biznesu.

MBFGROUP  2013-10-31 Czy firma stara się o dotacje europejskie w ramach prowadzonej działalności operacyjnej? Jeśli tak, to czy złożyła już jakieś wnioski i jakie są ich oceny formalne i merytoryczne? Jak oceniany jest potencjał dochodów i zysków z działalności opartej na handlu algorytmicznym, czy są jacyś klienci chcący korzystać z takich narzędzi na polskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie?

Firma do tej pory nie składała i nie przewiduje składać wniosków o dotacje z funduszy Unii Europejskiej. Niemniej współpracujemy z przedsiębiorstwami, które takowe fundusze pozyskały i wykonujemy dla nich prace w ramach consultingu czy prac programistycznych i wdrożeniowych.

Handel algorytmiczny jest coraz powszechniejszą formą inwestowania lub spekulacji na giełdach oraz rynkach nie regulowanych. Widzimy coraz większe zainteresowanie tematem i problematyką. Polska giełda z racji wdrożenia systemu UTP także stawia się w szeregu z innymi platformami, które umożliwiają stosowanie algotradingu. Szacujemy, że w przyszłym roku usługi świadczenia projektowania i wdrażania programów do automatycznego handlu sięgną w Spółce poziomu ok. 15-25% ogólnych przychodów Emitenta.

PGE  2013-10-31 Dlaczego rząd grozi Prezesowi spółki giełdowej za brak poparcia dla nierentownego projektu elektrowni atomowej?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

FOREVEREN  2013-10-30 Czy Spółka w najbliższym czasie planuje poinformować swoich akcjonariuszy o strategi i prognozach na rok 2014?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

WASKO  2013-10-29 Dlaczego Wasko mając swojego członka rady nadzorczej w SSI nic nie robiło w kwestii pogłębiającej się straty na akcjach emitenta? Czy członek RN z ramienia Wasko nic nie widział?

Zdaniem WASKO S.A. jej reprezentant w Radzie Nadzorczej SSI S.A. wykonywał swoje obowiązki w sposób prawidłowy. Należy pamiętać, iż jako przedstawiciel mniejszościowego akcjonariusza jako członek organu nadzoru, a nie organu zarządzającego, miał on ograniczone możliwości na podejmowane przez Zarząd SSI S.A. decyzje. Przyczyn obecnej, trudnej sytuacji SSI S.A. jest wiele, niektóre powstały niezależnie od działalności tej spółki, inne narosły wskutek lawinowego rozwoju sytuacji na rynku, związanej z pogorszeniem sytuacji finansowej dużych podmiotów, będących klientami SSI S.A., do których należy m.in. Polimex Mostostal S.A. Pozostałe czynniki wynikły z niedoszacowania ryzyka i nieodpowiedniego zabezpieczenia się przed nim przez samą SSI S.A.
WASKO S.A. prowadziło obserwację kształtowania się kursu akcji SSI S.A., co znalazło odzwierciedlenie w kolejnych sprawozdaniach finansowych WASKO S.A., w których dokonywano na bieżąco odpisu wartości inwestycji w akcje SSI S.A.
Pamiętać również należy, że jej wpływ na sposób zarządzania tą spółką i podejmowane decyzje jest niewielki.

ARAMUS  2013-10-30 W związku z planowaną zmianą nazwy spółki notowanej na NewConnect czy zarząd nie widzi korzyści z pozostawienia nazwy dotychczasowej będącej jednocześnie brandem handlowym podstawowej działalności spółki, czyli pośrednictwa w obrocie nieruchomościami? Większość spółek zmierza na giełdę, aby wzmacniać wiarygodność i wiedzę o firmie, także świadomość jej nazwy. Tutaj zarząd chce aby spółka była notowana pod nic niemówiąca klientom nazwą ARAMUS zamiast Północ Nieruchomości. Czy w związku z powyższym wydzielenie działu pośrednictwa do osobnej spółki oznacza przygotowywanie się do zbycia tego działu? Spółka ma duże zadłużenie względem podmiotów powiązanych czy projekty uchwał na NZWA oznaczają, że docelowo rozpatrywana jest np koncepcja zbycia udziałów w nowej spółce w zamian za zwolnienie z długu przez podmioty powiązane także rodzinnie?

- w odpowiedzi na pierwsza czesc pytania:
Uzsadanienie zmiany nazwy Spolki zostalo przedstawione w porzadku obrad na najblizsze NWZA w raporcie bieżącym nr 36/2013 z dn. 10.10.2013r. i zostało pozytywnie zaopiniowane prze RN Spółki oraz wiąże sie ze zmianą strategii przedstawioną w raporcie 32/2013 26.09.2013r. Działalność usługowa a konkretnie pośrednictwo jest tylko jedną z kilku działalności Spółki i nie jest podstawową działalnością Spółki co widać wyraźnie w każdym raporcie okresowym.
- w odp. na drugą część pytania:
Zarząd nie planuje zbyć tego działu , a wręcz przeciwnie rozwijać sieć PÓŁNOC Nieruchomości zgodnie z przedstawionym raportem.
- odp. na trzecią część pytania:
Spółka przedstawiła w raporcie nr 25/2013 z dn. 28.06.2013r. aktualny stan zadłużenia wobec osób fizycznych. Odnośnie rozpatrywania koncepcji zbycia udziałów w jakikolwiek sposób odpowiedz jak wyżej na czesc druga pytania.

GANT  2013-10-29 Ile wynosiło zatrudnienie w Waszej spółce w 2012 roku i ile wynosi ono obecnie?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

PETROLINV  2013-10-30 witam , slyszalem ze petrolinvest ma oglosic upadlosc 5.11.2013r. to prawda?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

SKYLINE  2013-10-30 Jaki wpływ na wynik finansowy spółki ma sprzedaż Semaxa, skoro był on wyłączony z konsolidacji?

Sprzedaż firmy Semax nie będzie miała wpływu na wynik finansowy właśnie z uwagi na wyłączenie tej firmy z konsolidacji.

Paweł Maj
członek zarządu
Skyline Investment SA

MBFGROUP  2013-10-28 Jakie będą wyniki za III i IV kwartał? Czy podtrzymują Państwo prognozy na cały 2013 rok i czy tym samym będziemy mieli do czynienia z zyskiem na poziomie netto? Jak wyglądają pierwsze przymiarki do roku 2014?

Wyniki za III i IV kwartał 2013 roku będą opublikowane w formie raportów bieżących wg ogłoszonego harmonogramu. Spółka podtrzymuje prognozę wyniku za 2013 rok, co oznacza, że istotnie będziemy mieli do czynienia z zyskiem na poziomie netto. Nie wykluczamy podniesienia prognoz finansowych, lecz decyzja zostanie podjęta po zamknięciu księgowym października 2013 i, co oczywiste, najpierw zostanie podana w formie korekty poprzednich prognoz (kanałem EBI).

Plany na rok 2014 są na zbyt wczesnym etapie kalkulacji i ich podawanie mijałoby się z celem. Przede wszystkim w opinii Emitenta musi to być rok jeszcze lepszy od bieżącego i to jest głównym celem Spółki. Mamy nadzieję, że opublikowane wkrótce prognozy na przyszły rok spotkają się z aprobatą inwestorów.

VEDIA  2013-10-28 Czy udało się odzyskać VAT od strony chińskiej w związku z eksportem towarów? Jaka jest obecnie należność z tego tytułu?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

WASKO  2013-10-28 Czy Wasko przejmie SSI ?

Taki kierunek działań nie jest w chwili obecnej przez Zarząd WASKO S.A. rozważany.

SUNTECH  2013-10-26 Dlaczego spółka nie informuje o wysokościach kontraktów i z kim te kontrakty podpisuje? Czy to się zmieni i kiedy?

Spółka nie informuje o wysokościach kontraktów z powodu tajemnicy handlowej, do której obligują nas ustalenia z naszymi partnerami i klientami, a także kwestie zabezpieczenia przed działaniami konkurencji. Całkowicie rozumiemy głód informacyjny naszych akcjonariuszy, ale proszę zrozumieć także i nas, chcemy być lojalni wobec naszych kontrahentów oraz chronieni przed konkurencją. Polityki takiej nie zamierzamy zmieniać. W odpowiedzi na jedno z wcześniejszych pytań na tym forum udzieliliśmy informacji o poziomach cenowych na jakich działamy.

Jeśli chodzi o ujawnianie nazw klientów, staramy się to w miarę możliwości robić, aczkolwiek odbywa się to często z dużym opóźnieniem. Przykładem jest kontrakt z narodowym operatorem w Pakistanie, firmą PTCL, o którego zawarciu informowaliśmy w EBI 9 maja 2012 roku. Informacja z nazwą klienta została natomiast przez nas ujawniona publicznie dopiero po zrealizowaniu kontraktu, w komunikacie prasowym z dnia 22 lipca 2013. Sytuacja taka wynika z faktu, że proces otrzymywania zgody na ujawnianie nazw kontrahenta trwa czasami kilka miesięcy i wymaga otrzymania kilkustopniowej zgody.

Z poważaniem,
Magdalena Jabłońska
Manager ds. PR i Marketingu
Suntech S.A.

SUNTECH  2013-10-25 Przede wszystkim gratuluję ostatnich sukcesów i podpisania wielu, jak na spółkę, nowych kontraktów. Mam 2 pytania: Czy usługa w modelu SaaS będzie dostępna w Polsce czy na całym świecie i jak Spółka widzi potencjał tego biznesu? Czy uruchomienie chińskojęzycznej wersji strony Sunvizion ma związek z obecnością partnerów Suntechu na tym rynku już teraz czy jest to zapowiedź/przygotowanie do wejścia na ten rynek w przyszłości?

W imieniu Spółki uprzejmie dziękuję za gratulacje.
Odpowiadając na pierwsze z zadanych pytań informuję, że usługa SaaS, którą planujemy wkrótce uruchomić, będzie na razie dostępna wyłącznie z Polsce. Jeśli chodzi o potencjał nowej usługi oceniamy go ostrożnie. Z jednej strony duża liczba firm jest potencjalnie zainteresowana tą usługą, z drugiej strony istnieje szereg barier, które utrudniają jej szeroką adaptację.

Powstanie chińskojęzycznej wersji naszej strony produktowej SunVizion ma związek z prowadzonym rozpoznaniem na tamtym rynku i potencjalną współpracą z chińskimi firmami. Suntech współpracował z chińską firmą ZTE przy zrealizowanym kontrakcie dla narodowego operatora w Pakistanie. Celem Spółki jest kontynuacja tej współpracy i rozszerzanie sieci partnerskiej na chińskim rynku o innych partnerów. Prowadzimy rozpoznawcze rozmowy z dwoma partnerami, chcielibyśmy także zainteresować naszymi produktami firmy-partnerów z sieci Esri, tak aby powielić model współpracy z Europy i Bliskiego Wschodu. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że rynek chiński jest bardzo specyficzny, potrzebuje dużo czasu, a perspektywy szerszego na nim zaistnienia mają długi horyzont czasowy.

Z poważaniem, Magdalena Jabłońska Manager ds. PR i Marketingu, Suntech S.A.

PLANETSOF  2013-10-24 Jako jeden z celów emisji spółka podaje realizacje projektów z dotacji Unijnych. Czy spółka może podać stan zaawansowania tych projektów oraz przewidywane daty komercjalizacji? Jakie są oczekiwane przychody z tych projektów w 2014-2015 r.?

Projekty realizowane przez Spółki Grupy Planet Soft są na początkowym stadium realizacji. Większość z nich rozpocząła się w sierpniu 2013 roku, kolejna grupa projektów rozpoczyna się w styczniu 2014. Przeciętny okres realizacji projektu to 1,5 roku. W związku z tym pierwsze znaczące przychody z ww. projektów Zarząd oczekuje w 2015 roku. Należy zauważyć, iż nie wszystkie projekty prowadzone przez Grupę Planet Soft są wspierane finansowo przez dotacje unijne (np. Boddie, Payowa) a ich realizacja nie musi być zgodna z wcześniej przyjętym harmonogramem unijnym. Zarząd oczekuje, iż z tytułu tych projektów pojawią się znaczące przychody jeszcze w 2014 roku.
Szacunki co do możliwych przychodów z poszczególnych projektów zostaną opublikowane przez Zarząd w listopadzie 2013 roku.

BUDIMEX  2013-10-23 Dlaczego spółka nie myśli o przejęciach lub inwestycjach w małe specjalistyczne spółki z sektora budowlanego? Czy nie ma na rynku żadnych okazji w obecnej sytuacji?

Aktualnie na rynku pojawiają się pojedyncze okazje inwestycyjne. Każda taka propozycja jest wewnętrznie analizowana przez Spółkę pod kątem potencjalnych zysków i możliwych do osiągnięcia efektów synergii, ze szczególnym odniesieniem do perspektyw rynku na którym dany podmiot działa.

Niemniej jednak model biznesowy przyjęty przez Budimex zakłada możliwie dużą elastyczność operacyjną przy efektywnej strukturze organizacyjnej. Dlatego też budowanie kompetencji w specjalistycznych segmentach budownictwa poprzez akwizycje nie wpisuje się strategię przyjętą przez Spółkę. Kompetencje w nowych obszarach osiągane są poprzez organiczny rozwój i wewnętrzną specjalizację ze szczególnym naciskiem na kontrolę kosztów.

PLANETSOF  2013-10-24 Spółka 23.10 zwołuje kolejne NWZA. Cel i Plan obrad jest podobny do poprzedniego. Czy można prosić o wyjaśnienie jakie są przyczyny biznesowo / formalne organizowania NWZA w podobnym celu jak poprzednie?

Zarząd Spółki zwołał NWZ ze względu na błąd jaki popełniono podczas poprzedniego NWZ z dnia 8 pażdziernika 2013. W toku przygotowanie uchwał firma doradcza popełniła błąd polegający na przypisaniu dwóch praw poboru przypadających na jedną akcję, zamiast jednego. W związku z tym uchwały podjęte na NWZ z 8 pażdziernika 2013 okazały się niezgodne z regulacjami Giełdy.

I3D  2013-10-23 Na koniec drugiego kwartału skonsolidowane zobowiązania krótkoterminowe wynosiły 6.952.758,49 PLN. Na koniec trzeciego kwartału wzrosły one do kwoty 9.321.194,17 PLN. Zgodnie z informacją podaną w raporcie, część z nich stanowią nieoprocentowane zobowiązania o charakterze handlowym. Wobec powyższego proszę wyszczególnić ile na koniec trzeciego kwartału wyniosły krótkoterminowe skonsolidowane zobowiązania oprocentowane, a ile nieoprocentowane zobowiązania o charakterze handlowym.

Stopień szczegółowości informacji finansowych, podanych w raporcie okresowym i3D za III kwartał br., spełnia wszelkie wymogi w zakresie znowelizowanych przepisów dot. obowiązków informacyjnych spółek notowanych na NewConnect. W naszych raportach zawsze staramy się zawrzeć także odpowiedni komentarz, który pozwoli Inwestorom zrozumieć czynniki wpływające na osiągnięte wyniki finansowe oraz wszelkie inne pozycje sprawozdania, opisujące sytuację majątkowo-finansową spółki. Taki też komentarz pojawił się w naszym ostatnim raporcie finansowym, gdzie wyraźnie zaznaczyliśmy, iż istotny przyrost zobowiązań krótkoterminowych jest przede wszystkim efektem kumulacji – na dzień bilansowy – zobowiązań spółki o charakterze handlowym, co z resztą potwierdza obraz bilansu po stronie aktywów, gdzie równolegle nastąpił istotny wzrost należności krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług (istotna wartość zafakturowanych przychodów ze sprzedaży, za które spółka nie otrzymała jeszcze – na dzień bilansowy – należności od kontrahentów).

PLANETSOF  2013-10-23 Spółka Value Lab , w której udziały ma PSF jako strategiczny cel wymienia opracowanie aplikacji "augmented reality". Jaki jest stan zaawansowania prac nad tą aplikacją i kiedy można spodziewać się pierwszych wdrożeń komercyjnych?

Strategia rozwoju Value Lab Sp. z o.o. opiera się na opracowaniu innowacyjnej aplikacji mobilnej wspierającej sprzedaż produktów i rozpowszechnianie treści marketingowych (EBI nr 2/2013 i 3/2013), jej elementem jest również wykorzystanie technologii augumented reality. Na realizację tego projektu spółka otrzymała dotację ze środków UE w ramach programu POIG 8.1 na kwotę 488.810,00 zł, przy czym całkowita wartość projektu wynosi 698.300.00 zł netto.
Projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym przewidzianym we wniosku unijnym i trwa od 1 listopada 2012. Spółka realizuje harmonogram przyjęty we wniosku unijnym, który szczegółowo określa jakie działania mają być podejmowane w jakich okresach. Zakończenie i wdrożenie do sprzedaży projektu jest planowane na IV kw. 2014 roku i w tym czasie oczekujemy pierwszych wdrożeń projektu.

SFINKS  2013-10-23 Czy pozwy byłych franczyzobiorców będą negocjowane, kiedy zostaną ujawnione (oficjalna informacja)?

W odpowiedzi pragniemy przekazać, że informacje o postępowaniach sądowych, w których Sfinks Polska jest stroną, są regularnie upublicznianie w raportach okresowych spółki. Raporty te znajdują się m.in. na stronie internetowej www.sfinks.pl w sekcji "Inwestorzy".

Sfinks Polska

BBIDEV  2013-10-23 Na co zostaną przeznaczone dodatkowe pieniądze z kredytu, które spółka celowa realizująca NPU dobrała w kwocie 10 mln euro?

Pieniądze (8 mln EUR) przeznaczone są na realizację pozostałych kluczowych inwestycji, tj. np. Konesera, Sezamu i Drapacza Chmur.

JSW  2013-10-22 Jakie są prognozy wyceny akcji JSW w IV kwartale 2013 roku?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

MBFGROUP  2013-10-22 Jaka jest wielkość odszkodowania (jaka jest wielkość pozwu) w sprawie Państwa spółki zależnej OLS S.A. oraz Szybka Pożyczka Sp. z o.o.? Czy zarzuty postawiono konkretnym osobom czy tylko spółce? Jak oceniają Państwo szanse na uzyskanie odszkodowania?

Firma OLS S.A. (jako podmiot poszkodowany), którego akcjonariuszem jest Mobile Factory S.A. przede wszystkim stara się o odzyskanie wierzytelności w kwocie sięgającej 2.000.000 PLN (dwa miliony pln). Osobną kwestią są szkody, jakie poniosła spółka z tytułu podejrzenia wyprowadzenia majątku ze spółki. Na pewno nasza spółka portfelowa będzie dążyć co pełnego zrekompensowania strat. Zarzuty postawiono konkretnym osobom, bo to oni odpowiadają za decyzje oraz brak odpowiedniego nadzoru nad sprawami poszkodowanych spółek. Nie podejmujemy się oceny szans na skuteczne odzyskanie wierzytelności. Wszelkie ważne decyzje jakie zapadną w tej sprawie będą komunikowane przez Emitenta za pośrednictwem strony internetowej lub w formie raportów bieżących EBI.

BBIDEV  2013-10-21 Ile spółka ma jeszcze zamrożonych pieniędzy w Rezydencji Foksal (niesprzedane mieszkania lub lokale)? Spółka celowa miała wykazać ponad 60 mln zł przychodów.

W projekcie Rezydencja Foksal pozostały do sprzedania 3 lokale użytkowe i 2 mieszkania.

BBIDEV  2013-10-21 Czy Zarząd pracuje nad nowymi projektami o których rynek nie wie? Kiedy można się spodziewać komunikatów w w/w sprawie?

Zarząd potwierdza zainteresowanie nowymi projektami, spójnymi z obecnym portfolio BBI Development, czyli charakteryzującymi się unikalnością, wysoką jakością i odpowiednią skalą. Zarząd na bieżąco analizuje rynek pod kątem tego typu interesujących projektów inwestycyjnych. Preferowany jest rynek warszawski. Być może raport bieżący o pozyskaniu nowego projektu pojawi się w przyszłym roku.

BBIDEV  2013-10-21 Czy Zarząd będzie dążył do zrolowania obligacji zapadających w lutym 2014 r. w kwocie 31,5 mln zł, czy do częściowej lub całkowitej spłaty w/w kwoty?

Decyzja uzależniona będzie od terminu sprzedaży projektu Plac Unii, sytuacji rynkowej oraz planów inwestycyjnych Spółki. Zarząd wybierze optymalną – biorąc pod uwagę te czynniki – formę postępowania w ww sprawie.

TFONE  2013-10-21 Spółka posiada w bilansie aktywa w postaci nieruchomości inwestycyjnej zabudowanej biurowcem - wnioskuję o ujawnienie informacji o przychodach i kosztach uzyskiwanych bezpośrednio w związku z przedmiotową inwestycją np. za I półrocze 2013 r. (lub za inny dowolnie wybrany ale reprezentatywny okres sprawozdawczy).

Dzień dobry,
spółka TelForceOne S.A. wypełnia obowiązki informacyjne, m.in. poprzez sporządzenie raportów okresowych uwzględniając informacje we wnioskowanym zakresie. Jednocześnie Zarząd spółki informuje, iż uzyskiwane przychody i koszty nie odbiegają od poziomów rynkowych.

Pozdrawiam,
w imieniu TelForceOne S.A.
Paweł Płócienniczak
relations@telforceone.com

I3D  2013-10-22 W raporcie za III kw. podają Państwo informację, iż i3DNetwork pozyskała kontrakt na dostawę systemu do zarządzania treściami interaktywnymi dla nowo powstającego centrum handlowego w Gdyni. Wpisuje się to w nową strategię tej spółki-córki jako dostawcy tego typu rozwiązań. W związku z tym mam pytanie czy sieć nośników w kinach Multikino będą sprzedawane w celu realizacji wspomnianego zlecenia w Gdyni i następnych tego typu zleceń?

Nie planujemy sprzedaży sieci nośników reklamowych, będącej w posiadaniu i3D Network (projekt Flooid), ale także nie planujemy jej rozbudowy. Wyjaśnienia w tym temacie publikowaliśmy m.in. w ramach Akcji Inwestor (odpowiedź na pytanie z dnia 11 lipca 2013 roku). W chwili obecnej i3D Network koncentruje się na działaniach, opisanych w raporcie okresowym za III kwartał br.

BBIDEV  2013-10-21 Czy Zarząd rozważa wcześniejsze uruchomienie budowy kolejnych 2 etapów mieszkaniowych w inwestycji Konesr?

Sytuacja na rynku mieszkaniowym wyraźnie się poprawia. Odzwierciedleniem tego trendu jest zainteresowanie projektem Koneser, który wyróżnia się na rynku wyjątkową ofertą soft loftów. W związku z rosnącym popytem Zarząd intensywnie pracuje nad pozyskaniem decyzji administracyjnych niezbędnych do uruchomienia kolejnego etapu mieszkaniowego Konesera. Rozpoczęcie budowy możliwe będzie po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę.

KOV  2013-10-17 Napiszecie w końcu Państwo jak wyszły w Brunei testy odwiertu Lukut?

Informacje o testach odwiertu Lukut zostały opublikowane 18 października i cały komunikat jest dostępny na naszej stronie: www.serinusenergy.com. Pierwsza z testowanych stref miała 6 m grubości - niewielkie ilości gazu sprawiły, że podczas testów nad odwiertem pojawił się płomień, ale nie miały one wartości komercyjnej. W drugiej strefie testowano wybrane fragmenty o łącznej grubości 60 m. Podobnie, jak w przypadku pierwszej strefy, w czasie testów na powierzchni odwiertu pojawił się płomień, ale uzyskane ilości gazu nie miały wartości komercyjnej. Otrzymany przepływ gazu nie umożliwia produkcji komercyjnej, ale pozyskane dane mogą zostać wykorzystane w pracach na terenie Brunei i stanowić podstawę do dalszych badań i testów.

BBIDEV  2013-10-18 Czy można prosić o podanie liczby mieszkań sprzedanych oraz tych pozostałych w ofercie dla inwestycji "Małe Błonia"? Niestety takie informacje ze strony internetowej projektu nie są do końca czytelne i mogą być bardzo mylące, również dla potencjalnych kupców mieszkań. Na jakim etapie jest inwestycja związana z budową chłodni? Czy BBI Development będzie wykazywał zyski z udziału Juwenes w konsorcjum przy tym projekcie?

Projekt sprzedaje się dobrze - nabywców znalazło dotychczas około 85% mieszkań. Jeśli chodzi o drugą część pytania - zyski z projektu budowy mroźni rozpoznawane są przez BBI Development na bieżąco.

ALCHEMIA  2013-10-19 Zarząd Spółki Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwana: Emitentem) informuje, iż w dniu 18.10.2013 r. Emitent otrzymał zawiadomienie w trybie art.160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, ze zm., dalej zwana: Ustawą o obrocie instrumentami finansowymi) od Prezesa Zarządu Emitenta, który pełni również funkcję Członka Rady Nadzorczej Skotan S.A., z siedzibą w Katowicach (dalej zwany: Skotan S.A.) o sprzedaży, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w trybie transakcji pakietowej sesyjnej, w dniu 15.10.2013r., przez Skotan S.A. akcji Emitenta w ilości 300.000 szt., po cenie 4,50 zł za jedną akcję. Rozliczenie transakcji nastąpiło w dniu 16.10.2012. Sprzedał w 2013 r., a transakcja rozliczona w 2012 r. Skąd taka cena 4,5 zł?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

SMT  2013-10-20 2-3 lata temu Grupa uruchomiła platformę PoZajomojsci.pl, jednakże projekt chyba został zarzucony, bo obecnie nawet strona internetowa nie działa. Chciałbym zapytać, gdzie mogę znaleźć opis tego projektu z punktu widzenia zainwestowanych środków - ile ten projekt Grupę kosztował i dlaczego został wstrzymany?

Operatorem platformy poznajomości.pl jest należąca do SMT SA spółka Iweii Online Solutions, działająca w obszarze marketingu internetowego. Serwis znajduje się pod adresem: www.poznajomosci.pl. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Iweii otrzymało na jego realizację 850 tys. zł.

W ramach grupy kapitałowej SMT SA prowadzi szereg innowacyjnych projektów jednak strategicznym kierunkiem rozwoju nadal pozostaje koncentracja na sprzedaży rozwiązań informatycznych opartych na własnych produktach.

KOV  2013-10-19 Kiedy możemy spodziewać się wyników z badań próbek pobranych z odwiertu NM-3?

Wstępne wyniki przedstawiliśmy w naszym komunikacie z 31 lipca. Obecnie odwiert NM-3 czeka na rozpoczęcie szczelinowania, które ma nastąpić w najbliższym czasie. Ponieważ wyniki pierwszych testów były bardzo obiecujące i
pozwoliły zidentyfikować 30 m grubości piaskowiec potencjalnie bogaty w ropę, mamy nadzieję, że możliwe będzie komercyjne wydobycie, najprawdopodobniej po zastosowaniu technik stymulacji złoża. Wiązaliśmy z NM-3 duże nadzieje, ale wyniki testów bardzo pozytywnie nas zaskoczyły.

IDMSA  2013-10-15 1. Jak się układa współpraca Spółki z Polish American Investment Fund LLC? Czy Spółka posiada informację o zwiększaniu zaangażowania przez ww. Fund w akcjonariacie Spółki? 2. Czy w stosunku do zakończonego półrocza Spółka zmniejszyła znów zadłużenie? Jeśli tak, to w jakim stopniu? 3. Czy II kw. Spółka zakończyła zyskiem netto? 4. Czy Spółka otrzymała uzasadnienie decyzji KNF w związku nałożeniem kary 4 mln zł? Czy Spółka złożyła już odwołanie?

1. DM IDMSA nie otrzymał od PAI Fund LLC żadnego zawiadomienia o przekroczeniu progu. W sprawie zaangażowania funduszu w akcje DM IDMSA prosimy o kontakt bezpośrednio z jego przedstawicielami.
2. Tę informację DM IDMSA poda do publicznej wiadomości w sprawozdaniu finansowym za III kwartał, które zostanie opublikowane w dniu 14 listopada 2013 r.
3. Tak, informacja o zysku odnotowanym przez DM IDMSA w II kwartale była podana w raporcie za I półrocze w dniu 2 września 2013 r. Jednostkowy zysk netto Spółki osiągnął poziom 1,5 mln zł. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 2,7 mln zł.
4. Tak. Zarząd Spółki zapoznał się z uzasadnieniem decyzji KNF w sprawie nałożenia na DM IDMSA kary pieniężnej w wysokości 4 mln zł i złożył od niej odwołanie.
Katarzyna Żarska
DM IDMSA

SUNTECH  2013-10-15 W momencie debiutu Suntech informował,że celem jest osiągnięcie pokrycia 100 % kosztów stałych za pomocą umów serwisowych tj. przewidywalnych i powtarzalnych. Jak sytuacja wygląda obecnie? Czy udało się spełnić zapowiedzi? Jeśli nie, to w jakim stopniu to się udało i ew. kiedy Suntech spodziewa się osiągnięcia celu z debiutu?

W związku ze zmianą strategii firmy w 2011 roku cel osiągnięcia100% pokrycia kosztów stałych z umów serwisowych zszedł na dalszy plan wobec projektu zbudowania globalnej sieci partnerów, umacniania marki produktu i skokowego wzrostu liczby podpisywanych umów z klientami.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że od momentu debiutu Spółki sytuacja rynkowa zmieniła się znacząco, zdecydowanie wzrosły oczekiwania klientów co do obniżenia kwot stałych umów serwisowych, spadła też chęć do zawierania długoterminowych umów serwisowych.

Dodatkowo zmiana modelu biznesowego zakłada przekazywanie większości odpowiedzialności za serwis do partnerów i pozostawienie po stronie Suntech serwisu producenckiego oprogramowania. Nowy model daje szansę na większą sprzedaż, ale z procentowo mniejszymi wpływami z serwisu.


Z poważaniem, Magdalena Jabłońska Manager ds. PR i Marketingu, Suntech S.A.

TFONE  2013-10-17 Czy planują Państwo wprowadzić w IV kwartale nowe produkty (np. nowe tablety)? Kiedy planują Państwo (mam na myśli 2014 r.) wejść na rynek z ofertą kolejnej serii smartfonów? Z czego wynikał tak znaczący wzrost zapasów w II kw. 2013 r? Czy to wynik problemów ze sprzedażą produktów, czy też element przygotowania magazynu na większą sprzedaż?

Dzień dobry,

ad.1 - Tak, plany spółki TelForceOne S.A. obejmują wprowadzenie nowych produktów na rynek w IV kwartale br. (w tym nowy model tabletu).

ad.2 - Spółka prowadzi prace nad kolejnymi modelami smartfonów myPhone. O wprowadzeniu ich na rynek spółka poinformuje w najbliższym możliwym terminie.

ad.3 i 4 - Wzrost zapasów wynikał ze wzrostu ilości zamówień i wiązał się z przygotowaniami do realizacji planowej sprzedaży do kluczowych odbiorców w III kwartale br.

Pozdrawiam, w imieniu TelForceOne S.A.
Paweł Płócienniczak
relations@telforceone.com

ALTA  2013-10-17 Proszę o bardziej szczegółowe informacje odnośnie planów i terminów realizacji Ekomiasteczka. W artykule prasowym (http://katowice.gazeta.pl/katowice/1,73757,14032592,Niezwykly_projekt__Powstaje_miasto_w_miescie.html) z czerwca tego roku cytowana jest pani Wis-Bielewicz: „Pierwszy etap firma chce wybudować do 2014 roku, całość do 2020 roku.”. Proszę o następujące informacje: 1. Czy wspomniany „pierwszy etap” jest tożsamy z pierwszym kwartałem wraz z 16-hektarowym parkiem? Jeśli nie, jaki jest zakres? 2. Czy wspomniana „całość” to obszar „Centrum” (44 ha, 17 kwartałów)? Jeśli nie, to jaki jest zakres? 3. Jaka powierzchnia użytkowa ma zostać oddana w ramach pierwszego etapu, czyli do końca roku 2014? 4. Jaka powierzchnia użytkowa (przynajmniej orientacyjnie) ma zostać oddana w ramach „całości”, czyli do końca roku 2020? 5. Jaka powierzchnia użytkowa (przynajmniej orientacyjnie) ma zostać oddana w ramach całej inwestycji Ekomiasteczka?

Firma Chmielowskie jest właścicielem 117 ze 130 hektarów dzielnicy Siewierza Jeziornej , które objęte są Studium Kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego. Rozpoczęliśmy budowę sieci, dróg oraz przestrzeni wspólnych na terenie 1 kwartału zajmującego powierzchnię ponad 2 ha. Te prace zgodnie z umową zawartą dnia 25 marca 2013 z firmą Bonus zostaną zakończone z końcem grudnia 2013 r. Na terenie Siewierza Jeziornej firma Forest Hill spółka zależna TUP S.A. rozpoczęła budowę zadania deweloperskiego w postaci realizacji 22 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i bliźniaczej objętych pozwolenie na budowę oraz kamienicy z mieszkaniami na wynajem.

Projekt kwartału 1 zakłada budowę 128 jednostek mieszkaniowych. Intencją firmy Chmielowskie jest pozostanie "land deweloperem" projektu, nie deweloperem domów mieszkaniowych. Firma Forest Hill przejęła zadanie deweloperskie przygotowując pokazowy fragment kwartału. Docelowo Chmielowskie Sp. z o.o. nawiąże współpracę z firmami deweloperskimi, budowlanymi gotowymi zgodnie z wytycznymi kodeksu architektonicznego i urbanistycznego budowa i sprzedawać domy na tereni pierwszego zrównoważonego miasta Siewierz Jeziorna wzorem projektu Poundbury, realizowanego przez Fundację Księcia Karola w Wielkiej Brytanii.
Do 2020 roku przewidziana jest budowa osiedla Centrum, zajmującego teren 44 hektarów objętych MPZP. Na terenie osiedla powstanie 1300 jednostek mieszkaniowych oraz niemal 100 000 m2 powierzchni komercyjnej : handlowo - usługowej, biurowej i hotelowej.

Inwestor - firma ALTA S.A. (d. TUP S.A.) - będzie dostosowywał zagospodarowanie kolejnych osiedli na terenie Siewierza Jeziornej w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku po 2020 roku,które obecnie jest trudne do określenia.


RAFAKO  2013-10-15 Jak zostanie rozliczona wierzytelność wobec PBG na 193 mln zł po zawarciu układu z PBG? Czy Rafako odzyska cokolwiek z tej kwoty, czy dostanie akcje PBG, czy może PBG spłaci Rafako akcjami Rafako?

Zaspokojenie wierzytelności Rafako SA względem PBG SA oraz Hydrobudowa Polska SA jest opisane zaktualizowaną propozycją układową PBG SA oraz wzajemnymi umowami, o których spółka informowała w odpowiednich raportach bieżących. W przypadku podjęcia nowych ustaleń/umów mających wpływ na realizację analizowanych wierzytelności Rafako SA, Spółka poinformuje rynek w odpowiednim raporcie bieżącym.

KOV  2013-10-15 Czy może Pan podać orientacyjny termin zakończenia testów w Brunei, czy testy są na finiszu? Jakie będą podejmowane w najbliższym czasie działania w Tunezji zmierzające do zwiększenia produkcji lub rozpoznania nowych obiektów wydobywczych? To samo pytanie kieruję w stosunku do koncesji na Ukrainie.

Zaraz po zakończeniu testów w Brunei podamy ich wyniki, spodziewamy się, że nastąpi to wkrótce. Plan prac przedstawiony w ostatniej prezentacji zarządu z września jest cały czas aktualny, zapraszam na naszą stronę www.serinusenergy.com. W ogólnym zarysie plany spółki w Tunezji obejmują przede wszystkim modernizację głównych
aktywów produkcyjnych oraz wprowadzenie nowoczesnych metod prowadzenia wierceń i procedur operacyjnych. Działania te mają na celu zoptymalizowanie
i ustabilizowanie prowadzonego wydobycia. Na Ukrainie Serinus będzie systematycznie zwiększał produkcję poprzez nowe odwierty oraz modernizację infrastruktury. W ciągu najbliższego roku nacisk położony będzie na pola: Makiejewskoje, Północne Makiejewskoje oraz
Olgowskoje.

SKYLINE  2013-10-11 Jakiej wartości odpisów aktualizujących wycenę należności akcjonariusze mogą się spodziewać w raporcie za III kwartał po sprzedaży SEMAX?

Skyline nie planuje dokonać jakichkolwiek odpisów aktualizacyjnych należności wobec firmy Semax SA w raporcie za III kwartał 2013r. Skyline Investment SA nie ma bezpośrednio należności od firmy Semax, a dodatkowo zobowiązania wobec wszystkich dostawców, którym spółka zależna Skyline Development Sp. z o.o., udzieliła poręczenia nieruchomością w Zakroczymiu, zostali już spłacona.

Paweł Maj
członek zarządu
Skyline Investment S.A.

SUNTECH  2013-10-11 Czy w związku z udanym wdrożeniem strategii ekspansji zagranicznej Spółka zmienia jeden z podstawowych parametrów rozwoju jakim jest zatrudnienie, tzn. czy Spółka zatrudnia nowych pracowników? Czy w planach giełdowych Spółki rozpatrywane są przenosiny na rynek główny GPW w przypadku dalszego dynamicznego rozwoju? Jaka jest marża dla nowopodpisanych kontraktów? Czy jest to marża dwucyfrowa?

W naszej opinii jesteśmy dopiero na początku ekspansji na rynki zagraniczne, więc trudno jeszcze mówić o udanym wdrożeniu strategii w tym zakresie. Biorąc pod uwagę osiągnięte w tym roku cele, można stwierdzić, że strategia przynosi zakładane efekty.

Model biznesowy, do którego dążymy, zakłada sprzedaż jak najbardziej ustandaryzowanych produktów i przekazywanie do partnerów kompetencji związanych z wdrażaniem i obsługą systemów. Zgodnie z tym założeniem wzrost ilości sprzedawanych systemów nie spowoduje znaczącego wzrostu zatrudnienia.

Aktualnie koncentrujemy się na realizacji strategii. W tej chwili nie ma decyzji co do przenosin Spółki na rynek główny GPW.

Marża na naszych kontraktach kalkulowana jest z założenia na poziomie dwucyfrowym. Przechodzenie do modelu sprzedaży licencji powielanych rozwiązań powoduje większą pewność w utrzymaniu marży na zakładanym poziomie.

Z poważaniem,
Magdalena Jabłońska
Manager ds. PR i Marketingu, Suntech S.A.

TFONE  2013-10-14 Czy planują Państwo systematycznie publikować przychody kwartalne (tak jak po zakończeniu II kwartału), bądź ewentualnie miesięczne?

Dzień dobry,

Zarząd TelForceOne zwraca uwagę, iż również po zakończeniu trzeciego kwartału 2013 roku, opublikował wyniki sprzedaży za kolejny kwartał.
Zarząd nie wyklucza publikacji kolejnych wyników sprzedaży.

Pozdrawiam,

w imieniu TelForceOne S.A.
Paweł Płócienniczak
relations@telforceone.com

PRIMAMODA  2013-10-14 Mam pytanie o lokal z sieci spółki, którego dotyczy umowa z „Prima Firma Handlowa Renata Jankiewicz - Plesiak” (członek zarządu emitenta), przywołana w sprawozdaniu finansowym spółki za rok 2012 (nota 46) i w raporcie półrocznym I 2013 r. (punkt XIII); w 2012 r. łączna wartość netto transakcji z tego tytułu wyniosła 482 tys. zł, a w pierwszym półroczu 2013 r. łączna wartość netto transakcji z tego tytułu wyniosła 235 tys. zł. Czy działalność w tym lokalu jest rentowna? Proszę o podanie wysokości osiągniętych w ostatnich 3 latach przychodów ze sprzedaży w tym lokalu i zestawienie ich z rocznymi kosztami prowadzenia w nim działalności (koszt wynajmu i inne koszty).

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

I3D  2013-10-14 Kiedy nastąpiło rozwiązanie umowy o prace z panem Markiem Koźlakiem jednym z założycieli spółki i ówczesnym dyrektorem ds. rozwoju technologii w i3D?

Wszystkie kwestie związane z zatrudnieniem w Grupie i3D, w szczególności dotyczące konkretnych osób, nie będą ujawniane publicznie z uwagi na ich wrażliwy dla Spółki charakter. Ponadto uważamy, iż moment zakończenia współpracy z p. Markiem Koźlakiem nie ma charakteru informacji istotnej z punktu widzenia inwestorów, dlatego też nie widzimy konieczności podawania takiej informacji do publicznej wiadomości. W ramach sprostowania pragniemy także poinformować, iż p. Marek Koźlak nie był współzałożycielem i3D S.A.

ALTA  2013-10-14 1.W trakcie wideoczatu dla inwestorów, prezes spółki zapowiedział przeprowadzkę do Siewierza jesienią tego roku. Czy plan jest nadal aktualny? 2. Kiedy nastąpi zmiana nazwy spółki na „Alta”?

Miejsce zamieszkania Prezesa Spółki stanowi jego prywatną kwestię.

Zmiana nazwy została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 10.10.2013r. Spółka powzięła informację i otrzymała postanowienie Sądu w dniu 15.10.2013r. Nazwa Spółki została zmieniona z TUP S.A. na ALTA S.A.

MCI  2013-10-12 Czy MCI wypłaci dywidendę za 2013 rok?

Zgodnie z przyjętą polityką MCI nie wypłaca dywidend. Mateusz Sabak, Communication Manager, sabak@mci.eu.

KOV  2013-10-09 Proszę o informację co z zapowiadaną na wrzesień ofensywą medialną?

Nie prowadzimy i nie planujemy ofensywy medialnej. Prowadzimy w sposób transparentny i otwarty politykę informacyjną, dotyczącą naszej działalności, przede wszystkim w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych jako podmiot notowany na GPW i TSX.

PLANETSOF  2013-10-08 Spółka informuje,że nowa emisja ma być przeznaczona na współfinansowanie projektów z dotacji. Czy można prosić o informacje jakie spółki, których właścicielem jest PSF takie dotacje otrzymały? Oto lista 8.2 POIG - które dotacje są przeznaczone dla Holdingu PSF? http://poig.parp.gov.pl/files/74/108/212/17803.pdf

Obecnie w skład Grupy Kapitałowej Planet Soft S.A. wchodzą następujące spółki: POQAD Sp. z o.o., Value Lab Sp. z o.o., Rearden Technology SA i Payowa Sp. z o.o. oraz Cloud Storage Sp. z o.o. Nowa emisja akcji ma wspomóc rozwój i realizacje przez ww. spółki projektów inwestycyjnych.
W ramach programów unijnych Spółki Grupy uzyskały następujące dofinansowanie:
1. W ramach programu POIG działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B spółka Planet Soft od października realizuje projekt, którego wartość szacowana jest na 553 650 zł netto 680 989 brutto zaś dofinansowanie, jakie spółka otrzymała wynosi 326 690 zł. (EBI nr 39/2013)
2. Rearden Technology SA, otrzymała dofinansowanie w ramach działania 8.2. na zakup i wdrożenie nowoczesnego systemu B2B jako szansy na dynamiczny rozwój firmy. Wartość całego projektu opiewa na kwotę 640 000 netto 787 200 zł, w tym zgodnie z założeniami kwota dofinansowania dla Rearden Technology S.A. wyniosła 448 000 zł. (EBI nr 34/2012). Ponadto Spółka oczekuje rozstrzygnięcia konkursów dotacyjnych, złożonych do NCBiR oraz PARP na łączną kwotę około 2 milionów złotych.
3. PoqAd Sp. z o.o. uzyskała dotację w wysokości 436 800 ze środków POIG 2007-2013 z działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Wartość projektu to 624 000 zł netto zaś 767 520 brutto. (EBI nr 22/2012)
4. VALUE LAB Sp. z o.o. uzyskała dotację ze środków POIG 2007-2013 z działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Wartość projektu to 698 300 zł netto zaś 858 909 brutto. (EBI nr 2/2103)

Co więcej Spółka Planet Soft w ramach realizacji celu strategicznego jakim jest budowa i rozwój Grupy Kapitałowej planuje w najbliższym czasie podpisanie umowy końcowej w zakresie inwestycji w innowacyjną Spółkę, która otrzymała 490 000 zł dofinansowania w ramach projektu z programu POIG 8.1. Wartość projektu szacowana jest na 700 000 zł netto zaś 861 000 brutto – EBI nr 23/2013.

Reasumując, łączna wartość projektów Spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Planet Soft SA wynosi 3 955 618 zł brutto, z czego dofinansowanie wynosi 2 190 300 zł.

ALTA  2013-10-07 W doniesieniach medialnych pojawiają się sprzeczne informacje odnośnie zakresu i fazowania projektu Ekomiasteczka. Proszę o informację odnośnie planowanych etapów, a przynajmniej dla każdego etapu: planowany termin zakończenia i planowana powierzchnia użytkowa do oddania.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności, za informacje publikowane w prasie, jednocześnie dokładając wszelkich starań aby informacje które pochodzą od Spółki były spójne i rzetelne.
Projekt Siewierz-Jeziorna składa się z następujących części: Centrum, Na wzgórzu, Zalew, Chmielowskie.
Powstaje Centrum ( 44 ha) - docelowo 17 kwartałów, trwa realizacja pierwszego kwartału.
Całość inwestycji obejmuje perspektywę kilkunastoletnią.

EUROTEL  2013-10-08 Z moich obserwacji wynika, że drugie półrocze jest dla Eurotela przeważnie lepsze sprzedażowo od pierwszego. Czy w tym roku będzie podobnie? I z czego to wynika - czy to po prostu "efekt sezonu świątecznego"?

Jak zakończy się II półrocze 2013 roku na razie trudno wyrokować, gdyż nie mamy jeszcze wyników III kwartału, a tym bardziej ostatniego, który rzeczywiście, historycznie zwykle jest najlepszy. Wynika to po prostu ze zwiększonej sprzedaży w okresie świątecznym i bardziej atrakcyjnych ofertach operatorów, którzy w tym czasie również chcą skorzystać ze wzmożonej chęci do zakupów wśród klientów. Wydaje się więc, że lepsze wyniki II półrocza są typowe dla sprzedaży detalicznej, a więc i sieci salonów Grupy Eurotel.

SUNTECH  2013-10-03 Spółka w ostatnich kilku miesiącach podpisała umowy na sprzedaż rozwiązania Sunvizion. Są to umowy na Bliskim Wschodzie , Azji i Europie, w tym Polsce. Spółka nie podaje wielkości kwot, ale czy nie mogłaby podać chociaż jaki jest rząd wielkości tych kontraktów. Czy są to umowy 6 czy może 7-cyfrowe w pln? Jaka jest orientacyjna wielkość rynku tego typu produktów. Kiedy Spółka spodziewa się odzwierciedlenia podpisanych umów w wynikach finansowych?

Dziękuję za zadane pytanie.

Wszystkie ostatnio podpisane umowy zagraniczne na sprzedaż licencji i wdrożenie rozwiązań SunVizion mają dla Suntech przychód o sześciocyfrowej wartości początkowej w PLN. Cechą charakterystyczną tego typu umów jest wieloletni czas trwania, w trakcie którego Spółka będzie uzyskiwała dodatkowe przychody z tytułu licencji, wdrożenia, customizacji, żądań zmian, migracji danych oraz integracji z innymi systemami. Jest zatem prawdopodobne, że po pewnym czasie suma przychodów z tytułu takiej umowy sięgnie wartości siedmiocyfrowej.

Jeśli chodzi o odzwierciedlenie tych przychodów w wynikach finansowych Spółki będzie ono mocno rozłożone w czasie. Część przychodów została już zaliczona do wyniku finansowego, część będzie zaliczona do końca roku 2013, a część w latach 2014 i 2015.

Innym rodzajem modelu przychodowego jest świadczenie usługi udostępnienia systemu w modelu SaaS (Software as a Service). W najbliższym czasie Spółka wraz z partnerem biznesowym planuje uruchomienie rozwiązania do paszportyzacji w tym modelu. Oferta kierowana będzie do nowego segmentu rynku charakteryzującego się niskimi budżetami: małych operatorów telekomunikacyjnych i CATV, a także miast, powiatów i gmin posiadających własne sieci telekomunikacyjne. Spodziewane przychody z tego typu umów charakteryzują się stałą, niską (cztero- lub pięciocyfrowa) opłatą miesięczną za użytkowanie systemu. Spółka liczy na wykorzystanie efektu skali przy generowaniu przychodu ze sprzedaży tej usługi.

Jeżeli chodzi o wartość rynku światowego OSS/BSS (nie tylko systemy Network Inventory) to wg raportu firmy doradczej Insight Research, wynosił 50 mld USD w 2011 i rośnie w tempie kilku procent i ma osiągnąć 67mld USD w 2016 r. Spółka startuje w szeregu przetargów, gdzie wartości kontraktów są siedmiocyfrowe, na rynku są również wartości ośmio- i dziewięciocyfrowe ale na razie Spółka nie uczestniczy w tego typu projektach.

Z poważaniem,
Magdalena Jabłońska
PR i Marketing Manager, Suntech S.A.

RAFAKO  2013-10-04 Przed dwoma miesiacami prezes Rafako oglosil porozumienie z Alstomem w ciagu kilku dni. minely dwa miesiace i nic. Co na to pan prezes?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

I3D  2013-10-02 Roczna stopa zwrotu z akcji i3D to -70%, jakie w zwiazku z tym dzialania podejmuje Zarzad? Czy planowane sa dalsze zmiany kadrowe w RN i ew. Zarzadzie? Akcjonariusze chyba juz stracili cierpliwosc dla niekompetencji Zarzadu i czekaja na wyrazne komunikaty poprawy.

Zasady powoływania i odwoływania członków organów spółki, w tym członków zarządu, regulują przepisy kodeksu spółek handlowych oraz statut spółki.
W kwestii informacji o działaniach podejmowanych przez zarząd i3D w zakresie prowadzenia biznesu, zdobywania kontraktów, wyników finansowych, odsyłamy do bazy raportów EBI (zarówno bieżących, jak i okresowych), na naszą stronę internetową – w szczególności do działu „Relacje inwestorskie”, kanału YouTube, biuletynu i3D dedykowanego naszym Akcjonariuszom (do pobrania ze strony www Spółki), czy też chociażby odpowiedzi udzielanych w ramach „Akcji Inwestor”. Tak szeroki zestaw narzędzi IR, który uzupełniamy dodatkowo organizacją cyklicznych, bezpośrednich spotkań zarządu i3D z inwestorami indywidualnymi, zapewnia bardzo dużą przejrzystość prowadzenia biznesu oraz odpowiednie standardy komunikacji z naszymi Akcjonariuszami.
i3D, jako wciąż młoda spółka, utrzymuje bardzo wysoką dynamikę przychodów, czego potwierdzeniem są zarówno poprzednie lata, jak i rok bieżący, w którym będziemy mogli pochwalić się rekordowymi dla spółki przychodami. Jest to możliwe dzięki wszystkim ważnym inwestycjom, poczynionym przez nas na przestrzeni ostatnich lat, a w szczególności w roku 2012. Jesteśmy przekonani, iż działania te znajdą swoje odzwierciedlenie także w poprawie wyników finansowych i3D jeszcze w tym roku. Nasze wysiłki nieustannie koncentrują się na utrzymaniu przewagi konkurencyjnej i zapewnieniu dalszego rozwoju i3D w perspektywie średnio i długookresowej.

ALTA  2013-10-02 1. W nawiązaniu do komunikatu 10/2013, czy prace związane z umową przebiegają planowo? Czy do końca roku powstanie infrastruktura opisana w komunikacie. 2. Jakie postępy w realizacji Ekomiasteczka odnotowano we wrześniu? Czy pojawiły się istotne trudności lub problemy w realizacji pierwszego etapu mogące spowodować opóźnienia w projekcie? 3. Obecne ceny domów w Ekomiasteczku są istotnie wyższe niż prezentowane w materiałach prasowych i w stosunku do wcześniejszych zapowiedzi. Prośba o komentarz. 4. Czy odbyła się kolejna rozprawa przeciwko Panu Meydan? Jeśli tak, jakimi rezultatami zakończyła się rozprawa. Jeśli nie, czy znany jest termin kolejnej rozprawy?

1. W nawiązaniu do komunikatu 10/2013, czy prace związane z umową przebiegają planowo? Czy do końca roku powstanie infrastruktura opisana w komunikacie.

Do końca roku powstanie cała infrastruktura w pierwszym kwartale inwestycji, czyli wszystkie sieci i instalacje zostaną ułożone. Zostaną wykonane drogi w kwartale oraz zrealizowanych 8 pierwszych domów. Nawierzchnie dróg będą wykonywane stopniowo, wraz z oddawaniem kolejnych domów.

2. Jakie postępy w realizacji Ekomiasteczka odnotowano we wrześniu? Czy pojawiły się istotne trudności lub problemy w realizacji pierwszego etapu mogące spowodować opóźnienia w projekcie?

Część prac wrześniowych, wynikających z harmonogramu zostało wstrzymane ze względu ostateczną rewizję projektu i dokonanie kilku zmian, w szczególności w sposobie oświetlenie kwartału 1. Ze względu na duże przyspieszenie prac w miesiącach letnich, nie przewidujemy odstąpienia do ustalonego wcześniej terminu wykonania prac.
Wykonawca domów do końca października odda 4 z planowanych 8 domów. Pozostałe mają być gotowe do końca roku. Zakończenie prac związanych z budową kamienicy planowane jest, zgodnie z harmonogramem na 31.05.2014 r.

3. Obecne ceny domów w Ekomiasteczku są istotnie wyższe niż prezentowane w materiałach prasowych i w stosunku do wcześniejszych zapowiedzi. Prośba o komentarz.

Wcześniej zamieszczone ceny stanowiły ceny promocyjne dla pionierów. Spółka wyznaczyła termin obowiązywania cen promocyjnych i po jego minięciu wprowadziła ceny rynkowe. Spółka uważa, że obecne ceny nie są wysokie, biorąc pod uwagę jakość produktu, który się w zamian otrzymuje.


4. Czy odbyła się kolejna rozprawa przeciwko Panu Meydan? Jeśli tak, jakimi rezultatami zakończyła się rozprawa. Jeśli nie, czy znany jest termin kolejnej rozprawy?

Pierwsza rozprawa w sprawie przeciwko Yaniv Meydan wyznaczona została na 15 listopada 2013 r, Sąd przychylił się do wniosku Powoda zawartego w pozwie w zakresie przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego z dziedziny rachunkowości na okoliczność, czy i kiedy zaktualizowały się w stosunku do Spółki Modena Park przesłanki ogłoszenia upadłości.


BBIDEV  2013-10-02 patrzac na to,co dzieje sie z notowaniami spolki w ostatnich dniach jestem pelen niepokoju co do perspektyw spolki.jakie sa zagrozenia , ktore zdaniem zarzadu negatywnie oddzialywuja na przyszlosc spolki?

W spółce nie dzieje się z nic złego - projekty realizowane są zgodnie z harmonogramem. Najważniejszym pozytywnym wydarzeniem najbliższych dni będzie otwarcie Placu Unii, zaplanowane na 12 października. Należy podkreślić, że otwarcie i odbiór tego projektu zamyka okres niepewności co do jego skutecznej realizacji. Komercjalizacja Placu Unii również przebiega zgodnie z harmonogramem. Podkreślamy, iż w opinii Zarządu obecna wycena giełdowa Spółki nie odzwierciedla jej perspektyw, co zostało w ostatnich tygodniach dodatkowo potwierdzone rekomendacją „kupuj” wydaną przez BM BGŻ. Kurs Spółki podlega wahaniom rynkowym, ale warto zauważyć, że w ostatnich 2 latach zachowywał się relatywnie stabilnie na tle indeksu WIG-Deweloperzy: w tym czasie kursy niektórych innych deweloperów często notowały znaczące spadki, czego nie doświadczył kurs BBID. W opinii Zarządu Spółka narażona jest na te same ryzyka, na które narażone są wszystkie inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą w Polsce, w szczególności działalność deweloperską, jak np. ryzyko zmienności stóp procentowych, ryzyko kredytowe etc.

TAURONPE  2013-10-03 Czy Tauron Polska Energia SA skupuje akcje pracownicze Tauron Ciepło?

TAURON Polska Energia nie prowadzi skupu akcji pracowniczych TAURON Ciepło.

DUDA  2013-10-01 Czy spółka w 2013 roku dokona wyboru metody restrukturyzacji zadłużenia długoterminowego i przystąpi do jej wdrażania ?? zapowiadane kroki nie nastąpiły zgodnie z zapowiedziami w 1 i 2 kwartale 2013 roku

Podtrzymujemy zamiar restrukturyzacji zadłużenia, jednak zbudowanie optymalnej struktury finansowania długoterminowego wymaga dokonania licznych specjalistycznych analiz. Obecnie Zarząd PKM Duda rozważa przynajmniej trzy scenariusze realizacji tego projektu. Ostateczną decyzję i termin wdrożenia wybranej metody restrukturyzacji Spółka uzależnia od sytuacji na rynkach finansowych. Doraźnie PKM Duda podpisała trzy umowy z instytucjami finansującymi o przedłużenie finansowania dla działalności operacyjnej.

DUDA  2013-10-01 Czy spółka zamierza sprzedać nieruchomości inwestycyjne ? zapowiedzi o sprzedaży pojawiały się wielokrotnie w prasie

Strategia PKM Duda zakłada rozwój segmentów operacyjnych, ale również efektywne zarządzanie aktywami Grupy Kapitałowej. W ramach optymalizacji struktury organizacyjnej Zarząd Spółki konsekwentnie wystawia na sprzedaż aktywa, które nie są związane z podstawową działalnością Spółki.

I3D  2013-10-02 W odpowiedzi na pytanie z dnia 9 września br. o stan długu Spółka stwierdziła, że zobowiązania krótkoterminowe wynikają ze wzrostu portfela zleceń. Padło także stwierdzenie o dążeniu do spłaty kredytów. 1) Jaka jest obecna prognoza stanu zadłużenia Spółki na koniec 2013 r., biorąc pod uwagę, że większość bieżących projektów powinna się zakończyć w IV kwartale br., a jednocześnie nie ma w tym momencie w portfelu zbyt wielu projektów na I kwartał 2014 r., tak więc nie ma podstaw do dalszego zakładania wzrostu? 2) W jaki sposób Spółka planuje spłacić kredyty inwestycyjne związane z i3D Network? 3) Jak Zarząd ocenia ryzyko utraty płynności i zdolności do obsługi zadłużenia?

Systematycznie budujemy portfolio projektów na 2014 rok – należy pamiętać, iż komunikaty bieżące publikowane są w przypadku największych i najistotniejszych wartościowo zleceń, natomiast są także mniejsze, ale dość liczne projekty, które globalnie będą miały również niemałe znaczenie dla całkowitej wartości naszych przychodów w nadchodzącym roku.
Mamy pełną kontrolę nad bieżącą płynnością i zdolnością do obsługi zadłużenia. Jednocześnie nasze działania zmierzają w kierunku optymalizacji struktury zadłużenia, poprzez pozyskanie tańszych źródeł finansowania, o dłuższych terminach zapadalności.

I3D  2013-10-02 1.Patrząc na spadające notowania i3D, to można mieć wrażenie, że rynek spodziewa się w najbliższym kwartale kolejnej straty netto.Czy te obawy są uzasadnione, czy jednak jest szansa na wynik na plusie...?


Tak jak informowaliśmy w ostatnim raporcie okresowym (za II kwartał 2013 roku), ujemne wyniki finansowe wygenerowane przez Grupę w I półroczu 2013 roku były pochodną specyficznego rozkładu czasowego realizacji i rozliczeń kontraktów w bieżącym roku. Zakończenie części z tych projektów znajdzie swoje pozytywne odzwierciedlenie w wynikach III kwartału.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Inwestorów, Spółka zadecydowała o przyspieszeniu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2013 roku. Publikacja nastąpi w dniu 21 października (pierwotny termin – 14.11).

EUROTEL  2013-10-01 W kontekście rosnących z roku na rok przychodów/zysków grupy kurs Eurotela wydawał się od dłuższego czasu mocno niedowartościowany. W ostatnich tygodniach zachowuje się jednak dużo lepiej i de facto wykres oscyluje teraz w obszarach swoich historycznych rekordów. Czy jednak jest to wycena, którą zdaniem zarządu można uznać za satysfakcjonującą, czy też nadal Państwa zdaniem istnieje tu duży potencjał wzrostowy?

Co do zasady nie komentujemy decyzji inwestorów, gdyż każdy z inwestorów ma inne priorytety i prawo do indywidualnych strategii lokowania swojego kapitału. Kurs naszej Spółki rzeczywiście w ostatnim czasie znacząco wzrósł, co cieszy tym bardziej, że wypłaciliśmy stosunkowo niedawno rekordową dywidendę. Pole do dalszego wzrostu istnieje jednak zawsze naszym zdaniem jako Zarządu, a jest to również cel naszych działań, aby ten wzrost dalej następował.

WASKO  2013-09-30 Wasko zainwestowało ok 4 mln zł w spółkę Ssi. Dziś Ssi złożyło wniosek o upadłość. Co Wasko zamierza zrobić w obecnej sytuacji. Będzie ratować swoją spółkę portfelową czy pogodzi się z 4 mln stratą ?

W każdym opublikowanym raporcie okresowym WASKO S.A. przedstawiana była wycena akcji SSI S.A. zgodnie z ich bieżącą wartości rynkową - na dzień 30 czerwca 2013 r. wartość tego pakietu wyniosła 1.700.000,00 zł. Ponieważ WASKO S.A. nie prowadziła ostatnio wspólnych kontraktów z SSI S.A., i w związku z tym nie jest jej wierzycielem, to w przyszłym postępowaniu upadłościowym jej udział WASKO S.A. będzie ograniczony do roli mniejszościowego akcjonariusza.

WASKO S.A. jest zainteresowane działaniami SSI S.A. , których celem jest ograniczenie spadku wartości tej Spółki i powrót do dobrej kondycji finansowej.

PETROLINV  2013-10-01 Czy w obecnej sytuacji Pan Prezes nie powinien wydać oświadczenia dotyczącego tego co się dzieje w spółce ???

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

TAURONPE  2013-09-23 JAKI JEST KOSZT FAKTYCZNY UTRZYMANIA ZWIAZKOW NP W ROKU 2012 JUZ ZAKOŃCZONYM CZY WZRASTA ON ZGODNIE ZE WZROSTEM PALCY MINIMALNEJ ROK DO ROKU?? ILE JEST ZWIĄZKOW W FIRMIE,I DLACZEGO TAK DUZO,KTO POZWALA NA DZIALANIE TAK DUZEJ LICZBY ZWIZKOW ,KTORA KOSZTUJE KROCIE OCZYWIŚCIE KLIENTOW FIRMY?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

PLANETSOF  2013-09-23 W komunkacie spolka ITData informuje o inwestycji w Wroclawska firme IT. http://www.bankier.pl/wiadomosc/IDT-Podpisanie-listu-intencyjnego-ze-spolka-z-branzy-IT-2943247.html Czy PSF podpisal list intencyjny z INDATA?

Zarząd Spółki Planet Soft S.A. na dzień dzisiejszy nie podpisał żadnego listu intencyjnego z firmą INDATA Software S.A
dotyczącego przejęcia udziałów.
Zarząd Spółki nie ma planów w zakresie pozyskiwania nowego inwestora strategiczne lub innych zmian z akcjonariacie Spółki poza planowaną emisją akcji serii C.

MEDIACAP  2013-09-23 10-ego lipca b.r. Mediacap przysłał informację,że Scholz & Friends Group GmbH zwróci MEDIACAP SA kwotę 80.931,10 złotych tytułem ostatecznego rozliczenia nabycia udziałów spółki Scholz & Friends Warszawa Sp. z o.o. z 2010 r.Czy to oznacza,że ta o tę powyższą kwotę będzie wyższy zysk netto za III kwartał b.r....?

W odpowiedzi na zadane pytanie, informujemy iż ostateczne rozliczenie ceny nabycia udziałów spółki Scholz&Friends Warszawa Sp. zo.o. nie oznacza, że o tą kwotę zostanie powiększony wynik Spółki w Q3 2013. Kwota ta będzie rozliczona poprzez amortyzację wartości firmy na przestrzeni kolejnych ponad 7 lat.

BBIDEV  2013-09-23 Czy Zarząd nie obawia się, iż dotychczasowa polityka względem aktualnych akcjonariuszy, polegająca na zbyt oględnej polityce informacyjnej (tylko obligatoryjne raporty ESPI), braku informacji co do zwrotu zainwestowanego w Spółkę kapitału (dywidenda), prowadzeniu projektów o długoterminowej realizacji i stosunkowo niskim współczynniku rentowności dla samej Spółki nie odbije się w przyszłości negatywnie zarówno na wycenę akcji przez rynek i braku zainteresowania ewentualnie przyszłych inwestorów, w tym również tych, do których Spółka może się jeszcze zwrócić o dokapitalizowanie działalności pod kolejne projekty? Czy Zarząd nie dostrzega słabości wyceny Spółki poprzez pryzmat swoich dotychczasowych działań względem obecnych i ewentualnych przyszłych akcjonariuszy, którzy w dalszym ciągu nie widzą w Spółce potencjału wyceniając na przestrzeni ostatnich lat jej akcje znacznie poniżej wartości księgowej?

Podstawowym celem Zarządu Spółki jest maksymalizacja zysku dla Akcjonariuszy poprzez pozyskiwanie i realizowanie projektów deweloperskich o możliwej do uzyskania atrakcyjnej stopie zwrotu. Trudno jest komentować poziom kursu giełdowego, gdyż jest on pochodną popytu i podaży akcji danej spółki oraz ogólnej sytuacji rynkowej. Ponadto, na tle innych spółek z sektora kurs BBI Development zachowuje się stosunkowo stabilnie. W opinii Zarządu obecna wycena Spółki nie odzwierciedla jej wartości, co potwierdza m.in. wydana niedawno dla Spółki przez BM BGŻ rekomendacja „kupuj” z ceną docelową 45 groszy. Zarząd dokłada starań, by komunikować się z rynkiem w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz najlepszymi praktykami rynkowymi.

DUDA  2013-09-23 Czy w związku ze zmianą prawa i dotowania energii odnawialnej Spółka zamierza zrezygnować z budowy biogazowni rolniczych ?

Strategia biznesowa Grupy PKM Duda zakłada koncentrację na rozwoju segmentów produkcyjnego i handlowego. Wszelkie projekty w ramach działalności pobocznej będą realizowane pod warunkiem spełnienia odpowiednich kryteriów, wśród których najważniejszym jest wpływ na wyniki operacyjne Grupy. Dodatkowo, realizacja projektów takich jak budowa biogazowni uzależniona jest w dużej mierze od przewidywalności i stabilności regulacji prawnych dotyczących odnawialnych źródeł energii, a te są obecnie na etapie propozycji.

IDMSA  2013-09-25 Czy spolka zamierza odwolac sie od decyzji KNF w sprawie nalozonej kary 4 mln zl?

DM IDMSA złoży w najbliższych dniach odwołanie od decyzji KNF. Zarząd DM IDMSA nie neguje faktu krótkoterminowej utraty przez Spółkę adekwatności kapitałowej, niemniej jednak uważa równocześnie, iż nałożona na Spółkę kara jest niewspółmierna do przewinienia.
Katarzyna Żarska
DM IDM SA

RAFAMET  2013-09-25 Gdzie te kontrakty? Jest już koniec września!!

Odczuwamy wyraźne odsuwanie decyzji zakupowych przez potencjalnych klientów firmy z uwagi na brak wyraźnego sygnału rynkowego przełamywania kryzysu gospodarczego.

I3D  2013-09-24 W Biuletynie 01/2013 ukazał się artykuł opisujący ewolucję strategii Spółki w kierunku produktowym. Zarząd zakładał, że już w 2014 r. większość przychodów będzie pochodzić ze sprzedaży produktów. Od tamtego momentu minęło wiele miesięcy, ale nie widać, aby podejmowane były jakieś działania zmierzające do realizacji tej strategii. Trudno się doszukać jakiś ukierunkowanych zmian na stronie internetowej Spółki, nie ma stron dedykowanych poszczególnym produktom, nie uległa istotnej zmianie obecność Spółki i jej produktów w sieci. 1. Jakie działania zostały dotychczas podjęte w kierunku realizacji podejścia produktowego w zakresie tworzenia produktów, marketingu, sprzedaży i zmian organizacyjnych w Spółce? 2. Jakie są efekty tych działań? 3. Jakie są główne problemy i ograniczenia przy realizacji tej strategii i jak Spółka sobie z nimi radzi? 4. Jakie działania Spółka planuje podjąć jeszcze w tym roku oraz do końca 2014 r.? 5. Jakiej sprzedaży produktów spodziewa się w 2014 r.?Sprzedaż Grupy i3D w coraz większym stopniu staje się sprzedażą właśnie o charakterze produktowym. Realizujemy przychody ze sprzedaży wersji licencyjnej oprogramowania Quazar3D – w III kwartale br. dostarczyliśmy nasz produkt m.in. dla ASP w Łodzi, trwają także zaawansowane rozmowy na temat dostawy naszego autorskiego softu dla kolejnych klientów. Jako przykład można wymienić tu także kontrakty realizowane obecnie dla galerii handlowych w postaci dostawy systemów digital signage, na których oparliśmy funkcjonowanie sieci Flooid (i3D Network). Pozyskujemy również klientów na inne nasze produkty, m.in. wirtualne lustro oraz VR360 Display. Dysponujemy więc coraz szerszą ofertą innowacyjnych i kompletnych produktów własnych, natomiast obszarem, na którym obecnie muszą koncentrować się nasze działania, jest bez wątpienia odpowiedni przekaz marketingowy. Wiele prac, mających na celu przygotowanie strategii marketingowej autorskich produktów, zostało już przeprowadzonych, natomiast od przyszłego miesiąca (listopad) pojawi się w zespole i3D osoba, która pokieruje odpowiednim wdrożeniem tej strategii. Wierzymy, iż działania te znajdą swoje odzwierciedlenie w strukturze przychodów Grupy i3D za 2014 rok.

BBIDEV  2013-09-25 Dlaczego Spółka nie odpowiada swoim akcjonariuszom od miesiąca czasu?

Staramy się komunikować z Państwem na bieżąco - powodem braku odpowiedzi na ostatnie pytania były niezależne od nas problemy techniczne. Przypominamy, że wiosną br. Spółka została wyróżniona w gronie spółek najchętniej odpowiadających na zadawane pytania /odsetek udzielonych odpowiedzi przekroczył 96,7%/.

IMPEL  2013-09-25 Jakie ryzyko widzi Spółka wobec zgłoszonego projektu ustawy i znacznej redukcji dofinansowań do kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych mających wejść w życie z dniem 1 stycznia 2013

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

IDMSA  2013-09-26 Czy członek zarządu lub rady nadzorczej spółki zamierza w najbliższym czasie udzielić wywiadu na temat sytuacji Spółki? Na jakim etapie są rozmowy z funduszem, który miał skupować akcje spółki? Pozdrawiam, ŁD

Zarząd na bieżąco komentuje w mediach istotne dla Spółki wydarzenia, udzielając wywiadów prasowych oraz telewizyjnych.
Prowadzimy rozmowy z akcjonariuszami dotyczące strategii działania. W sprawie stanowiska funduszu prosimy o kontakt bezpośrednio z jego przedstawicielami.
Katarzyna Żarska
DM IDMSA

SSI  2013-09-26 Kiedy spółka ogłosi nową strategię. Stara kończy się w tym roku ?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

WASKO  2013-09-27 Czy spółka utworzy odpisy na udziały jakie posiada w SSI z tytułu utraty ich wartości?

WASKO S.A. opierając się na zasadach wyceny wg MSSF w każdym opublikowanym raporcie okresowym dokonywała aktualizacji wyceny pakietu akcji SSI S.A. do ich bieżącej wartości rynkowej. Na dzień 30 czerwca 2013 r. wartość tego pakietu wykazanego w bilansie WASKO S.A. wyniosła 1.700.000,00 zł.

Jednocześnie WASKO S.A. zwraca uwagę, że Spółka nie prowadziła wspólnych kontraktów z SSI S.A., co oznacza, że nie jest jej wierzycielem, i w związku z tym nie są spodziewane inne negatywne skutki dla wyników finansowych WASKO S.A. w przyszłości.

COLIAN  2013-09-29 Czy Spółka będzie jeszcze prowadzić skup akcji własnych?

W lutym tego roku Zarząd Coliana podjął decyzję o wtrzymaniu skupu akcji własnych i nie planuje do końca roku wznowić tego procesu.
W tym roku Grupa ma bogaty program inwestycyjny, m.in. nabycie udziałów w Solidarności, dlatego też wolne środki kieruje w obszar działalności.

SSI  2013-09-29 Dlaczego Ssi sprzedała swoją spółkę Ssi Service za 100 000 zł, choć jej kapitał zakładowy wynosił 587 499,96 zł. ?.

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

PLANETSOF  2013-09-19 w komunikacie http://www.mobilefactory.pl/pl/zawarcie-listu-intencyjnego/ Spółki informują o wzajemnej współpracy. Czy widoczny jest już jakiś pozytywny efekt finansowy wspólnych wysiłków?

Na dzień dzisiejszy prowadzone są rozmowy o współpracy z Mobile Factory oparte o zapisy z listu intencyjnego. Jednak nie został wypracowany na ten moment żaden dokument np. umowa, ze Spółką Planet Soft.

SSI  2013-09-19 Dlaczego spółka zlikwidowała dział relacji inwestorskich, a ze swojej strony internetowej usunęła dane kontaktowe dla inwestorów?

Dział Relacji Inwestorskich nie został w Spółce zlikwidowany.
Kontakt dla inwestorów znajduje się na stronie Spółki www.ssisa.pl w dziale Relacje Inwestorskie.

SSI  2013-09-20 Agis w komunikacie podał, że przejął ok 30 pracowników SSI. Czy przejął też zobowiązania SSI? Jaką korzyść ma z tego SSI? Czy nie działa czasem na szkodę akcjonariuszy ratując upadający biznes?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

PLANETSOF  2013-09-20 Czy nowa emisja przeznaczona jest dla spółek powiązanych z szefem rady nadzorczej, to jest "JW INVESTMENTS " lub Alkor Trade? Czy główny udziałowiec firmy CONSPOLE HOLDINGS LIMITED nie jest powiązany z tymi podmiotami?

Nowa emisja akcji Spółki Planet Soft S.A. będzię emisją publiczną z prawem poboru. Zarząd Spółki nie planuje emisji prywatnej kierowanej do konkretnych podmiotów. Spółka liczy na wsparcie aktualnych akcjonariuszy w tym również Conspole Holdings LIMITED, i objęcie przez niego znaczącej cześci akcji nowej emisji. Według naszej wiedzy Conspole Holdings nie jest podmiotem powiązanym z Alkor Trade kapitałowo, ani osobowo.

MBFGROUP  2013-09-18 Proszę o szersze informacje odnośnie Raportu Bieżącego nr 54/2013. Czy doszło do wyprowadzenia majątku ze spółki zależnej przed, czy po jej kupnie przez Mobile Factory S.A.? Jak duża jest skala problemu? Jaka jest Państwa wiedza na temat tego procederu, czy wystąpią Państwo na ścieżkę prawną, czy też musi to zrobić spółka zależna OLS S.A. lub Szybka Pożyczka Sp. z o.o.?

Zgodnie z przekazanymi informacjami Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OLS S.A. podjęło uchwały w sprawie pociągnięcia do odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej oraz członka Zarządu z tytułu działania na szkodę spółki OLS S.A., a w szczególności działania związane z wyprzedażą majątku spółki po rażąco zaniżonej cenie. Powołano pełnomocnika do dochodzenia roszczeń z tytułu działania na szkodę tej spółki W drodze przeprowadzonego due dilligence w spółce OLS S.A. ustalono, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo wyprowadzenia majątku (m.in. wierzytelności na kwotę ok. 1.900.000 pln).

Co ważne sąd podzielił argumentację wnioskodawcy i postanowił m.in.: (1) udzielić wnioskodawcy OLS zabezpieczenia roszczenia o ustalenie, że nieważna jest umowa sprzedaży 51 udziałów "Szybkiej pożyczki" Sp. z o.o. zawarta w dniu 10 czerwca 2013 roku przez zajęcie udziałów będących przedmiotem umowy oraz (2) wyznaczyć wnioskodawcy dwutygodniowy termin na wytoczenie powództwa o ustalenie, że nieważna jest umowa sprzedaży 51 udziałów "Szybkiej pożyczki" Sp. z o.o. zawarta w dniu 10 czerwca 2013 roku. Powództwa te zostały przygotowane i złożone. Oprócz tego przygotowano i złożono zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

TAURONPE  2013-09-19 Czy akcje Tauron Ciepło są tożsame i tyle samo warte co Tauron Energia?

Akcje Tauron Ciepło nie są tożsame z akcjami Tauron Polska Energia, ich wartość również nie jest identyczna. Akcje Tauron Polska Energia są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych i ich wycena zmienia się w ciągu sesji w zależności od sytuacji na rynku. Akcje Tauron Ciepło nie są notowane na Giełdzie, w przypadku transakcji kupna-sprzedaży ich cena zależy wyłącznie od woli stron transakcji.

BBIDEV  2013-09-18 Kiedy planowany wstępnie jest dzień otwarcia NPU?

Otwarcie zaplanowane jest na 12 października br.

MBFGROUP  2013-09-16 Czy macie jakiś harmonogram budowy - zgodnie z komunikatami - grupy kapitałowej czy holdingu? Czy Mobile Factory będzie zawsze tak pełnił rolę spółki-matki, jako większościowy (dominujący) akcjonariusz / udziałowiec, czy czasami będzie to udział mniejszy od 50%? Czy zawsze będziecie dążyli do wypłaty dywidendy od spółek córek? Jaki będzie klucz w budowaniu holdingu, czy kierujecie się branżą, dochodowością, rentownością czy też może innymi wskaźnikami? Jak grupa będzie wyglądała na koniec 2013 roku, czy inwestorzy odczują już na koniec tego roku znaczące zmiany (oczywiście w pozytywnym aspekcie)? Czy przewidujecie przeprowadzenie emisje akcji (z prawem poboru lub bez) - w ramach zwiększenia środków na budowanie holdingu spółek?

Mobile Factory S.A. jest podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej. Budowa grupy zaplanowana jest i rozłożona na kilka miesięcy i z pewnością nie będzie to proces zamknięty. Przyjęta strategia nie przewiduje ścisłych ram zaangażowania kapitałowego i udziałowego w spółkach celowych. Do zarządzania powstającą strukturą spółka powołała 5 wydziałów: (a) handel algorytmiczyny, (b) inwestycje, (c) aplikacje mobilne, (d) usługi finansowe, (e) konferencje. Na obecnym etapie nie ma żadnych planów odnośnie emisji akcji - tak z prawem poboru, jak i bez - środki pozyskane z emisji akcji serii E są całkowicie wystarczające do wdrożenia planów budowy grupy kapitałowej.

PLANETSOF  2013-09-14 Na ostatnim WZA Akcjonariusze podjęli decyzję o skupie. Kiedy nastąpi jego realizacja?

Zarząd Spółki Planet Soft S.A. do tej pory nie podjął uchwały dotyczącej skupu akcji własnych mimo, że ma już stosowne uprawnienia wynikające z ZWZ. Rozważane są różne scenariusze dotyczące skupu, przede wszystkim w zakresie wysokości obrotów na akcjach Spółki i kosztów tej operacji dla Spółki. Jendak Zarząd w żaden sposób nie wycofuje się z poprzednio przyjętych planów dotyczących skupu.

BBIDEV  2013-09-16 Czy rynek zostanie poinformowany o wyniku due diligence, które ma się zakończyć pod koniec września?

Spółka raportuje zgodnie z obowiązującymi przepisami i praktyką rynkową.

PGE  2013-09-16 Czy budowa spalarni śmieci w Bydgoszczy wpłynie na rentowność EC 1 i EC 2 w Bydgoszczy?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

SSI  2013-09-17 Jakie środki podjął zarząd w celu uchronienia spółki przed bankructwem?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

POLNORD  2013-09-17 W I kw 2013 r. Zarząd w wyniku podpisania umowy najmu z Millward Brown przeszacował wartość budynku B3. Dlaczego Spółka nie przeprowadziła przeszacowania (obniżenia wartości) budynku B1 w sytuacji opuszczenia go przez Pol Aquę? Czyżby wartość rynkowa biurowca B1 z najemcą i bez najemcy była identyczna?

Na koniec I półrocza 2013 r. nie było podstaw do przeszacowania wartości budynku B1, wchodzącego w skład kompleksu Wilanów Office Park, ponieważ Pol-Aqua podjęła decyzję o wyprowadzce z Wilanów Office Parku dopiero w lipcu br. Warto również podkreślić, że umowa najmu z Pol-Aquą nie została zerwana – Polnord wciąż rozpoznaje wpływy z tytułu najmu tej powierzchni.

KOV  2013-09-18 Jak przeliczyć kurs Sen w stosunku do KOV?

Scalenie akcji odbyło się w stosunku 10:1 i w takim stosunku trzeba porównywać notowania KOV i SEN.

SSI  2013-09-12 Czy po połączeniu z Agisem, SSI nadal będzie chciał pozostać na giełdzie ?

Odpowiadając na pytanie uprzejmie informujemy, że podczas negocjacji nie została podniesiona kwestia wycofania SSI S.A. z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect. Dodatkowo informujemy, że niezależnie od finału negocjacji Zarząd nie planuje w przyszłości tego typu działań.

MBFGROUP  2013-09-11 Czy mają Państwo ochotę wejść w biznes pożyczek krótkoterminowych? Pytam w kontekście nabycia 30% udziałów w spółce OLS Spółka Akcyjna.

Tak. Nabycie akcji spółki OLS S.A. jest właśnie związane z planami rozwoju działalności związanej z udzielaniem pożyczek krótko- i długoterminowych. W ramach świadczenia usług finansowych chcemy także zająć się zarządzaniem wierzytelnościami i zobowiązaniami związanymi z udzielaniem pożyczek oraz działalnością w zakresie pośrednictwa w udzielaniu leasingu i kredytów.

I3D  2013-09-09 W sierpniu przypadło rozliczenie wielu kontraktów, w tym częściowe rozliczenie kontraktu z Wieliczką. Wielu inwestorów liczyło na choć częściową spłatę zadłużenia w związku z napływem gotówki, a tymczasem Spółka poinformowała o dodatkowym zwiększeniu zadłużenia o 200 tys. zł w wyniku emisji kolejnej puli obligacji. Dlaczego w takim razie zamiast obniżki zadłużenia nastąpiło jego zwiększenie? Kiedy możemy liczyć na zmniejszanie długu? Przyznam, że jest to rzecz, która - jak widać po kursie -martwi akcjonariuszy, choć z drugiej strony trzeba pogratulować rekordowych przychodów w tym roku. Czekamy jeszcze na potwierdzenie tej dobrej kontraktacji w zysku netto... Pozdrawiam i życzę zarówno dalszych kontraktów,ale też mocniejszej obniżki zadłużenia Firmy.

Wzrost krótkoterminowego zadłużenia Spółki, w tym m.in. z tytułu emitowanych obligacji, związany jest ze zwiększaniem portfela zleceń Grupy i3D, będących w bieżącej realizacji. Kapitałochłonność projektów, realizowanych przez i3D, wynosi od 20 do 40 gr przypadających na 1,0 zł przychodów, nie przy wszystkich zleceniach i3D otrzymuje zaliczki od klienta, co powoduje, iż Spółka musi sięgać po zewnętrzne źródła finansowania realizowanych projektów. Wzrost zobowiązań krótkoterminowych jest więc silnie i dodatnio skorelowany ze wzrostem wartości portfela zleceń pozyskiwanych przez i3D. Jednocześnie Spółka dąży do systematycznej redukcji już istniejących, bieżących zobowiązań m.in. z tytułu kredytów bankowych.

KOV  2013-09-10 Jak długo potrwają testy nad odwiertem Lukut-1 i kiedy wiertnia zostanie przeniesiona na miejsce 2 odwiertu?

Testy moga potrwać od kilku do kilkunastu dni. Ich długość będzie uzależniona od uzyskiwanych na bieżąco rezultatów. Po zakończeniu testowania odwiertu Lukut-1, wiertnia zostanie natychmiast przeniesiona na miejsce planowanego odwiertu Luba-1.

KOV  2013-09-07 Serinus Energy otrzymała od PetroleumBRUNEI oficjalne potwierdzenie przedłużenia okresu wykonania prac w II etapie programu zgodnie z umową o podziale wpływów z wydobycia. Nowy termin został ustalony na 27 listopada 2013 roku i obejmuje wykonanie minimalnego zakresu prac przewidzianego w koncesji – w tym dwóch odwiertów. Przy takim tempie postępujących prac śmiem przypuszczać że się nie wyrobicie. Pytam czy uda wam się jeszcze wynegocjować dalsze przedłużenie koncesji?

Jak już wspominaliśmy, dopóki prace są w toku, przedłużenie okresu wykonywania prac powinno być formalnością, tak jak się to stało również obecnie.

SSI  2013-09-08 Proszę o informacje na temat szczegółów połączenia z Agisem. Odbędzie się to na zasadzie odwrotnego przejęcia? Ile akcji zostanie wyemitowanych? Jakie będą parytety wymiany i po jakich cenach?

Wszelkie istotne informacje dotyczące prowadzonych rozmów pomiędzy SSI S.A. oraz AGIS Fire & Security sp. z o.o. będą przekazywane w formie raportów bieżących. Na moment obecny Spółka nie może przekazać więcej informacji w przedmiotowym zakresie.

LENTEX  2013-09-03 Kto jest właścicielem tych skupionych akcji? Na dzień 03.07 Lentex był w posiadaniu 2.895.174 swoich akcji, wyłączonych z dywidendy było 2.865.910 (walne zgromadzenie). Komu wypłacono dywidendę za akcje (różnica tych liczb)?

W odpowiedzi na powyższe pytanie uprzejmie informuję, że Zakłady „Lentex” Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”) jest obecnie właścicielem wszystkich akcji, które Spółka skupiła w ramach poprzedniego i obecnego programu skupu akcji własnych (3 161 035 sztuk akcji własnych, w tym akcje własne nabyte przez Spółkę w wyniku połączenia ze spółką zależną „Lentex-Marketing” Sp. z o.o.). Jeżeli chodzi o wskazaną różnicę pomiędzy ilością akcji wyłączonych z dywidendy za rok 2012 (2.865.910 sztuk akcji zgodnie z Uchwałą Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2013 roku), a ilością akcji własnych posiadanych przez Spółkę w dniu 03 lipca 2013 roku tj. w dniu dywidendy (2.895.174 sztuk akcji), to wynika ona z zasady rozliczania transakcji kupna/sprzedaży akcji (D+3). W przedmiotowym przypadku dniem dywidendy był dzień 03 lipca 2013 roku, więc zgodnie ze wskazaną powyżej zasadą wyłączone z dywidendy będą akcje własne posiadane przez Spółkę w dniu 28 czerwca 2013 roku (dzień D - ostatni dzień uprawniający do nabycia akcji uprawniających do dywidendy, w przypadku akcji własnych są to akcje wyłączone z dywidendy). Rozliczenie transakcji zawartych po dniu 28 czerwca 2013 roku nastąpi po dniu 03 lipca 2013 roku, a tym samym transakcje nabycia akcji własnych przez Spółkę w dniach 01-03 lipca 2013 roku (w liczbie 29.264 sztuk, co stanowi różnicę o której mowa w pytaniu) zostały rozliczone po dniu 03 lipca 2013 roku, a tym samym akcje te nie były uwzględnione jako akcje własne (podlegające wyłączeniu z dywidendy) przy ustalaniu prawa do dywidendy.

PLANETSOF  2013-09-03 W 2012 roku PSF informował o podpisaniu projektu z kolejami mazowieckimi. 1. Czy projekt ten jest już zakończony? 2. Czy Firmie udało się wypracować zysk na tym projekcie? 3.Jakie są perspektywy kolejnych projektów z Kolejami Mazowieckim?

Projekt z Kolejami Mazowieckim, został zakończony. Firma wypracowała zysk na tej transakcji. W przyszłości możliwa jest współpraca w oparciu kolejne umowy.

BORYSZEW  2013-08-30 Czy w ocenie zarządu dalsze prowadzenie skupu akcji jest uzasadnione? W obliczu drastycznie spadającej rentowności, przedłużającej się restrukturyzacji grupy i opóźnionych inwestycji dotychczas określane jako "bezprecedensowo niedowartościowane akcje" prezentują się jako przewartościowane?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

MCI  2013-08-31 Czy MCI Management planuje debiut Invia.cz na giełdzie w 2014 r.?

Na chwilę obecną nie możemy ujawnić szczegółowych planów dotyczących spółki Invia.cz. MCI konsekwentnie realizuje strategię mająca na celu budowanie wartości tej spółki. Mateusz Sabak, Communication Manager, sabak@mci.eu.

K2INTERNT  2013-09-02 Czy w świetle ogłoszonych wyników za pierwsze 6 miesięcy, Zarząd podtrzymuje założenia, iż OCTAWAVE (spółka zależna) osiągnie próg rentowności we wrześniu 2013? Czy rozwój biznesu OCTAWAVE idzie zgodnie z planem?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

PLANETSOF  2013-08-24 Wielkie koncerny informatyczne są już bliskie wypuszczenia na rynek futurystycznych zegarków (Samsung). Na ich tle design zegarka boddie wygląda bardzo słabo (MERCEDES vs. MAŁY FIAT). Czy PSF zamierza przedstawić nowy "release" zegarka z bardziej rynkowym designem?

Zarząd Spółki Planet Soft S.A. nie ma informacji na dzień dzisiejszy dotyczący planów redesignu inteligentnego zegarka Boddie. W ocenie Zarządu aktualnie jest wiele elementów mogących mieć wpływ na sukces lub porażkę tego projektu. Perspektywa wyglądu zegarka Boddie powinna być rozważana w świetle grupy docelowej do której jest ten produkt kierowany."MERCEDES" - kosztuje inaczej i przez to wygląda inaczej niż "MAŁY FIAT". Z tego wzlgędu ktoś inny jest klientem tych produktów.

SSI  2013-08-24 Dziękuje bardzo za odpowiedź. Chodziło mi o to, co wpłynęło na tak dużą stratę za bieżący kwartał? Kontrakty obecnie realizowane były podpisane w poprzednim roku i wg Zarządu były na satysfakcjonującym poziomie. Zarząd wręcz szczycił się, że nie podpisuje kontraktów z byle kim. Opóźnienia płatnicze nie mają wpływu na wynik finansowy na poziomie straty ze sprzedaży. Proszę o informację jaki generalny wykonawca upadł. Czy był na to zrobiony odpis? Co wpłynęło na pogorszenie wyniku na poziome straty ze sprzedaży? Poprzednia odpowiedź była pisania w tonie "jeżeli nie dojdzie do aliansu z Agisem to grozi to wręcz upadłością" Jeżeli jest tak źle, to jakie Zarząd ma alternatywy, gdyby do połączenia nie doszło? Emisja?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

SSI  2013-08-26 Na jakie kwoty od wystawionych faktur zalegają zleceniodawcy SSI?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

SSI  2013-08-26 Zarząd spółki zapewniał, że spółka jest niedowartościowana. Dodatkowo cena akcji po ostatnich wynikach kwartalnych spadła do 0,06zł. Czy rodzina Garwol zamierza wykorzystać tę sytuację do zakupu akcji?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

IDMSA  2013-08-26 Czy IDM zamierza podjąć jakiekolwiek kroki mające na celu urealnienie wyceny giełdowej spółki Impera Capital? Czy IDM mógłby zobligować Zarząd Impera Capital do udzielania odpowiedzi na pytania akcjonariuszy kierowane za pośrednictwem Akcji Inwestor?

Poprosimy Zarząd Impera Capital o poprawienie komunikacji z akcjonariuszami za pośrednictwem Akcji Inwestor.
Katarzyna Żarska
DM IDMSA

SSI  2013-08-26 Czy spółka będzie uzupełniała skład rady nadzorczej po rezygnacji Pana Stelmaszczyka?

Zarząd Spółki podejmie niezbędne kroki mające na celu uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Emitenta.

SSI  2013-08-26 Czego dotyczy odpis aktualizujący na kontach 031110, 031115 (inwestycje długoterminowe udziały, akcje) w Expanse Sp. z o.o.?

Odpowiedzi na pytanie uprzejmie informujemy, że Zarząd nie dokonywał odpisu aktualizującego na udziały w spółce Expanse Sp. z o.o.

SSI  2013-08-26 Czy spółka odzyskała już należności z tytułu udzielonych pożyczek Annie Garwol na łączną kwotę 260 000 zł? Jakie odsetki z tego tytułu naliczyła spółka?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

STALEXP  2013-08-27 Co powoduje ostatnie wzrosty kursu akcji?

Wzrost kursu akcji Stalexport Autostrady spowodowany został zapewne bardzo dobrymi wynikami finansowymi Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w I półroczu 2013 r., które opublikowano w sierpniu. Grupa wypracowała zysk netto w wysokości 20 638 tys. zł. przy przychodach w wysokości 94 075 tys. zł. Na wyniki te wpływ miał m.in. wzrost (7,74 proc.) natężenia ruchu na odcinku A4 Katowice-Kraków, zarządzanym przez należącą do Grupy spółkę Stalexport Autostrada Małopolska S.A. Wzrost ten dotyczył zarówno samochodów osobowych (8,6 proc.), jak i ciężarowych (3,7 proc.). Na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady wpłynęły również zmiana struktury organizacyjnej przeprowadzona w 2012 roku, która pozwoliła znaczne ograniczyć koszty ogólnego zarządu oraz mniejszy niż w 2012 r. poziom zawiązanej rezerwy dotyczącej przyszłej wymiany nawierzchni.

MBFGROUP  2013-08-28 a. Zaprezentowane ostatnio prognozy finansowe na rok 2013 obejmują ogłoszoną strategię powolnego przejścia spółki w stronę holdingu finansowego grupującego inne firmy? b. Jak bedzie ten holding wygladał i co z aplikacjami na telefony? Jak szybko uda się zbudować grupę firm, z jakich będą branż i czy spółka będzie miała z tego korzyść? c. Jak duża ma być grupa kapitałowa?

a. Tak. Na obecnym etapie przyjmujemy konserwatywne plany finansowe, które obejmują również plany rozbudowy spółki i powolne przejście w strukturę holdingową. Wszelkie zmiany prognoz będą publikowane oficjalnym kanałem poprzez raporty giełdowe.

b. Zgodnie z przekazanymi informacjami (Raport Bieżący nr 51/2013) dotychczasowa podstawowa działalność Mobile Factory S.A. będzie kontynuowana zgodnie z wcześniejszymi założeniami. Działalność w zakresie projektowania, programowania i wdrażania aplikacji na urządzenia i platformy mobilne dzięki poszerzeniu dotychczasowego przedmiotu aktywności Emitenta zyska nowe obszary zbytu, a synergia w ramach grupy powinna dać wymierny efekt w postaci wzrostu przychodów z tego obszaru działalności. Przewiduje się, że Mobile Factory w ramach wdrażania rozszerzonego przedmiotu działalności będzie tworzyć własne przedsięwzięcia biznesowe, w tym wydzielone struktury własnego przedsiębiorstwa, oraz nabywać będzie akcje i udziały w spółkach kapitałowych działających w tej samej lub zbliżonej branży do działalności Emitenta. Nie wyklucza się też rozpoczynania nowych projektów samodzielnie lub w kooperacji z działającymi na rynku podmiotami. Holding będzie miał charakter kierowniczy, tj. pod względem organizacyjnym, prawnym i ekonomicznym Mobile Factory będzie pełnił funkcje kontrolne i zarządcze w jednostkach zależnych. Umożliwi to spółce (oczywiście pod pewnymi warunkami) skorzystanie z konsolidacji podatkowej, współdzielenia strat operacyjnych, a także łatwe zbywanie spółek zależnych.

c. Wielkość grupy kapitałowej będzie zależeć od bieżących możliwości finansowych oraz zarządczych Mobile Factory. Mamy tu na myśli przyjęcie odpowiedniego harmonogramu i budżetu budowy takiej struktury holdingowej. Nie chcemy się w tym celu zadłużać, a cały proces przeprowadzić i sfinansować ze środków pozyskanych w efekcie emisji akcji serii E. Ostateczna wielkość grupy kapitałowej jest otwarta i z uwagi na to, że jest to pojęcie względne nie chcemy przedstawiać konkretnych parametrów.

BBIDEV  2013-08-26 Czy jeśli dojdzie do sprzedaży NPU to Zarząd będzie rekomendował wypłatę pierwszej w historii spółki dywidendy?

Sprzedaż NPU będzie istotnym, pozytywnym wydarzeniem w historii Spółki. Decyzje o podziale zysku podejmują Akcjonariusze Spółki, a nie Zarząd.

BORYSZEW  2013-08-22 Czy Zarząd Spółki nie obawia się spadku przychodów w sektorze automotive w 2014 roku w związku zakończeniem znacznej ilości kontraktów w 2013 roku? Czy podpisywane są nowe kontrakty handlowe, o których spółka nie ma obowiązku informować?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

BORYSZEW  2013-08-22 Czy zarząd Spółki oczekuje jeszcze efektów podjętych działań restrukturyzacyjnych w obszarze automotive? W prasie można wyczytać, że "gro" efektów zostało już osiągniętych w ostatnich 2 latach.

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

SSI  2013-08-22 Prezes w wywiadach zapowiadał, że SSI selektywnie pozyskuje kontrakty i realizuje tylko te ze sprawdzonymi kontrahentami. Co w obliczu ogromnej kilkumilionowej straty ma do powiedzenia prezes? Spółka została oszukana, czy prezes się mylił w ocenie kontraktów?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

SSI  2013-08-22 Czy SSI będzie dochodził należności z kontraktu: Międzyuczelniane Centrum Dydaktyczno-Technologiczne ‘Technopolis’ we Wrocławiu w ramach postępowania upadłościowego ABM Solid, czy bezpośrednio od inwestora - Politechniki Wrocławskiej?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

PZU  2013-08-23 Do kiedy można nabywać akcje PZU, aby otrzymać dywidendę za rok 2012?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

LUG  2013-08-23 Czy wystąpiliście Państwo o dofinansowanie ze środków unijnych do rozbudowy zakładu o linię do produkcji opraw LED oraz dofinansowanie budowy nowego zakładu w strefie ekonomicznej w Kisielinie?

Inwestycja polegająca na rozbudowie dotychczasowego zakładu oraz zakupie linii do produkcji elementów elektronicznych do opraw LED nie była współfinansowana ze środków unijnych. Nie było takiej możliwości gdyż w 2013 roku środki w programach dla dużych firm były już wyczerpane. W przypadku przyszłej inwestycji w budowę nowego zakładu w strefie ekonomicznej wykorzystanie środków unijnych jest bardzo prawdopodobne. W nowej perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020 będziemy ubiegać się o środki z programów unijnych, które wykorzystamy na współfinansowanie inwestycji.

CASHFLOW  2013-08-22 Co stoi za przeszkodą w przeprowadzeniu emisji akcji, na które zgodę dało ostatnie ZWZA? Czy jest to brak potencjalnych inwestorów, cena emisyjna, czy temat odstawiony został na półkę?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

IDMSA  2013-08-21 Czy IDM SA planuje podjąć jakiekolwiek kroki mające na celu ewentualne ratowanie spółki BOMI? Czy temat spółki BOMI jest dla IDM SA zakończony (pomijając oczywiście kwestię przeprowadzenia postępowania upadłościowego)?

DM IDMSA nie ma żadnego związku z postępowaniem upadłościowym BOMI i nie planuje żadnych działań w sprawie tej spółki.
Katarzyna Żarska
DM IDMSA

DROZAPOL  2013-08-21 Czym w czasie, gdy w spółce umiera powoli pomysł z wiatrakami, zajmuje się "dywizja OZE"? Ile czasu można prowadzić rozmowy w celu zakupu turbin? Czy spółka zamierza ogłosić zmianę strategii?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

SSI  2013-08-22 Proszę o komentarz na temat straty osiągniętej w ostatnim kwartale.

Wyniki trzeciego kwartału roku obrotowego 2012/2013 obrazują trwające obecnie spowolnienie w branży oraz konieczność obniżania marż. SSI S.A. istotnie doświadcza problemów dużych wykonawców polegających na trudnościach z odzyskaniem wynagrodzenia za wykonane usługi. Zatory płatnicze powodowane przez Generalnych Wykonawców opóźniają płatności, co powoduje, że Spółka musi finansować działalność wydłużając terminy płatności swoich dostawców. Sytuacja ta w ostatnich miesiącach nasiliła się co wpłynęło na organicznie tempa wzrostu Spółki i zmniejszenie przyrostu nowych kontraktów. Dodatkowo wydłużenie realizacji kontraktów, ich wstrzymywanie ze względu na brak finansowania i upadki Generalnych Wykonawców spowodowało znaczący spadek na sprzedaży, co z kolei wpłynęło bezpośrednio na wyniki.

Duże nadzieje na dalszy rozwój Spółki wiążemy z rozpoczęciem wstępnych negocjacji dotyczących zawiązania strategicznego porozumienia z firmą AGIS Fire & Security sp. z o.o.
Powyższe działania podejmowane przez Zarząd Spółki będą miały bardzo istotny wpływ na przyszłą sytuacji finansową i perspektyw rozwoju SSI S.A. Dobra sytuacja finansowa AGIS z pewnością przełoży się na zwiększenie stabilności i realizowanych wspólnie inwestycji. Z uwagi na panującą sytuację na rynku budowlanym jesteśmy zmuszeni do ograniczenia tempa pozyskiwania nowych kontraktów.
Przypominamy, że w poprzednim roku obrotowym osiągnęliśmy ponad 66 mln zł przychodów wobec 51 mln zł w roku poprzednim. Rok bieżący niestety nie będzie wykazywał takiej dynamiki, jednakże jesteśmy przekonani, że kooperacja z AGIS umożliwiłaby nam powrót na ścieżkę wzrostu.

MABION  2013-08-21 Na jakiej ilość pacjentów muszą zostać przeprowadzone badania, aby móc zarejestrować lek w Unii Europejskiej oraz w innych państwach?

Zgodnie z wytycznymi Europejskiej Agencji ds. Leków (EMA), badanie leku MabionCD20 zostanie przeprowadzone na grupie 600 pacjentów ze wskazaniem na RZS (reumatoidalne zapalenie stawów) oraz 140 pacjentów onkologicznych (chłoniak nieziarniczy).
Badania kliniczne będą prowadzone w ośrodkach na terenie 9 krajów europejskich: Gruzji, Litwy, Polski, Rosji, Bośni, Serbii, Rumunii, Ukrainy oraz Chorwacji. Rejestracja wszystkich leków biotechnologicznych na obszarze Unii Europejskiej będzie dokonana przez Mabion, jako podmiot odpowiedzialny. Dla rejestracja odbywa się w procedurze centralnej na terenie wszystkich krajów unijnych.

FONECO  2013-08-21 Czy Zarząd FONECO jest zainteresowany opracowaniem nowego sposobu pozyskiwania energii elektrycznej z wolno płynących wód?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

SSI  2013-08-21 Spółka zapewnia, że dane finansowe w raportach są prawdziwe. Jak zatem SSI wytłumaczy wyniki za ostatni kwartał? Na stronie 4 raportu spółka podaje, że osiągnęła zysk brutto 3906767,85 zł i jednocześnie stratę netto - 3906767,85 zł. Które dane są zatem prawdziwe?

W związku z omyłką pisarską, która zawierała błędną informację w jednostkowych danych finansowych na temat poziomu wyniku finansowego brutto Spółki Zarząd SSI S.A. opublikował w dniu 22 sierpnia 2013 roku korektę skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał roku obrotowego 2012 – 2013.

HERKULES  2013-08-10 Dlaczego firma Herkules proponuje kandydatom do pracy wyłącznie umowy śmieciowe? Czyżby kondycja i wizerunek firmy były w tak lichej kondycji?

„Zarząd Spółki Herkules SA nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie przekazane w ramach Akcji Inwestor „Puls Biznesu” ze względu na fakt, iż nie wie jaką formę zatrudnienia określoną obowiązującymi na rynku pracy przepisami ma Pytający.”

BBIDEV  2013-08-21 Czy Zarząd, nie biorąc pod uwagę scalenia akcji nie obawia się sankcji ze strony GPW względem spółek groszowych i o małej płynności, jaką w dalszym ciągu jest BBI Development?

Zarząd na bieżąco analizuje sytuację i w razie zaistnienia takiej potrzeby zareaguje odpowiednio, aby interes Spółki i Akcjonariuszy był należycie chroniony. Zarząd zawsze w tego typu sprawach będzie reagować stosownie do okoliczności.

MEXPOLSKA  2013-08-20 Jak spółka zamierza poprawić swoje wyniki finansowe?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

SSI  2013-08-15 Czy zarząd może wyjaśnić na co składa się tak ogromna strata netto za ostatni kwartał? Jak spółka prezentowała dobre wyniki w raportach, zarząd szeroko opisywał te składowe wyników. W ostatnim raporcie jakoś dziwnie milczy, dlaczego?

Wyniki Spółki za trzeci kwartał obrazują trwające obecnie spowolnienie w branży oraz konieczność obniżania marż. SSI S.A. istotnie doświadcza problemów dużych wykonawców polegających na trudnościach z odzyskaniem wynagrodzenia za wykonane usługi. Zatory płatnicze powodowane przez Generalnych Wykonawców opóźniają płatności, co powoduje, że Spółka musi finansować działalność wydłużając terminy płatności swoich dostawców. Sytuacja ta w ostatnich miesiącach nasiliła się co wpłynęło na organicznie tempa wzrostu Spółki i zmniejszenie przyrostu nowych kontraktów. Dodatkowo wydłużenie realizacji kontraktów, ich wstrzymywanie ze względu na brak finansowania i upadki Generalnych Wykonawców spowodowało znaczący spadek na sprzedaży, co z kolei wpłynęło bezpośrednio na wyniki.

I3D  2013-08-15 1.Za jaką kwotę sprzedano Quazara 3D w II kwartale b.r.? 2.Ostatnio zawarto kontrakt z 3Logic na kwotę 1,3 mln zł netto z realizacją do 30 kwietnia 2014 r.O ile nie stanowi to tajemnicy handlowej, to proszę o informację jaka część z tej kwoty może być rozliczona jeszcze w roku 2013?

1. Sprzedaż Quazar’a jest systematycznie prowadzona, nawiązujemy współpracę z kolejnymi partnerami dot. dystrybucji naszego produktu na zagranicznych rynkach (m.in. wspominana już w raporcie okresowym za IIQ umowa z partnerem z Chin), realizacje większych umów w tym zakresie miały miejsce w III kwartale br. (lipiec-sierpień).
2. Szczegółowy harmonogram prac nad projektem jest jeszcze ustalany z klientem, tak więc na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie precyzyjnie określić, jaka część zlecenia zostanie rozliczona w bieżącym, a jaka w przyszłym roku. Należy jednak spodziewać się, iż zdecydowana większość przychodów z realizacji tego projektu zostanie zafakturowana w I kwartale 2014 roku.

SSI  2013-08-15 Jak spółka chce pokryć ogromną stratę? Będzie nowa emisja akcji ?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

MBFGROUP  2013-08-16 Czy przymiarki do kupna udziałów w spółce akcyjnej (Raport Bieżący nr 50/2013) związane są z planami rozwoju spółki w tym wdrożenia nowej strategii, czy też jest to jedynie inwestycja krótkoterminowa (i w takim razie jaki ma charakter)?

Zawarcie warunkowej umowy objęcia akcji należy zdecydowanie rozpatrywać w kontekście ostatnich wiadomości i komunikatów płynących ze spółki. Podpisanie umowy ma na celu umożliwienie kupna udziałów w atrakcyjnej spółce z tzw. branży cleantech. Firma będąca przedmiotem Umowy zajmuje się tworzeniem i sprzedażą systemów mających na celu zmniejszanie zużycia energii w miejscach, w których jest to możliwe. Przedsiębiorstwo dostarcza firmom i instytucjom kompleksowe rozwiązania w zakresie elektronicznych systemów kontroli i sterowania zużycia mediów. Ponadto firma posiada prężnie działający dział badań i rozwoju (R&D) z ogromnym praktycznym doświadczeniem w nowoczesnych technologiach elektronicznych. Ponadto widzimy szerokie pole do współpracy z tą firmą, co powinno przełożyć się na dodatkowy wzrost przychodów.

KOV  2013-08-16 Na jakim etapie jest obecnie Brunei, czy już mona coś powiedzieć o efektach odwiertu Lukut?

Będziemy mogli powiedzieć więcej po zakończeniu testowania odwiertu Lukut-1 i analizie uzyskanych danych.

EUROTEL  2013-08-18 Ostatnio dom maklerski IDM wydał rekomendację dla Państwa spółki. Chciałbym zapytać co sądzicie Państwo o ocenach analityków IDM, szczególnie jeśli chodzi np. o cenę "docelową" akcji Waszej spółki?

Nie komentujemy ocen, czy rekomendacji analityków. Niezależnie od tego staramy się, aby kurs naszej Spółki był stabilny w dłuższym okresie czasu i aby wykazywał tendencję rosnącą, czemu mają służyć coraz lepsze wyniki. Odzwierciedla tą zasadę w ostatnim czasie kurs Eurotel.
Każdy inwestor powinien więc brać pod uwagę nie tylko rekomendacje jakie są dostępne na rynku, ale również informacje przekazywane bezpośrednio przez daną spółkę oraz własną analizę i doświadczenie.

RAFAMET  2013-08-19 Dlaczego spółka nie informuje akcjonariuszy o mniejszych kontraktach(ostatnia informacja z początku maja)? Czy jest to trwała zmiana polityki informacyjnej?

04.07.2013 r. Spółka uzyskała zamówienie od klienta krajowego na wykonanie remontu i modernizacji obrabiarki UGB 150 N. O informację tę uzupełniliśmy listę wydarzeń na stronie internetowej www.rafamet.com (http://www.rafamet.com/aktualnosci.php).

MBFGROUP  2013-08-16 Czy znaczny wzrost przychodów w II kwartale zapowiada stałą tendencję i czy w takim razie prognozowane przychody i zysk na 2013 rok jest niezagrożony?

Wzrost przychodów, to przede wszystkim pochodna ponownego rozpoczęcia działalności operacyjnej po zmianach własnościowych, nadzorczych i zarządczych. Proces ten nazwaliśmy w giełdowym raporcie okresowym umownie "nowym otwarciem". Ze swojej strony dokładamy wszelkich starań by była to stała tendencja. Na dzień dzisiejszy zaprognozowane w oficjalnym komunikacie przychody oraz zysk są nie zagrożone.

ZYWIEC  2013-08-02 Walor ma problemy z płynnością, a wysoki nominalnie kurs również nie zachęca do transakcji. Czy spółka rozważała split akcji?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

ZYWIEC  2013-08-04 Kiedy spółka dokona splitu akcji?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

JSW  2013-08-04 Kiedy będzie wypłata dywidendy spółki JSW za 2013 rok?

W odpowiedzi na zgłoszone zapytanie, informujemy co następuje:
Wynik spółki osiągnięty w 2013 r. zostanie opublikowany w roku 2014. Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych o podziale zysku albo o pokryciu straty decyduje w spółce akcyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego (art. 395 § 1 i 2 pkt 2 KSH). Informacje w tym zakresie spółka publikuje w formie raportów giełdowych, dostępnych m.in. na stronie internetowej spółki www.jsw.pl).

Natomiast informujemy, że w dniu 28 maja 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie JSW S.A. w wyniku podziału zysku netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012, przeznaczyło na dywidendę dla akcjonariuszy kwotę 295 877 221,92 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze), co stanowi 2,52 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt dwa grosze) na jedną akcję.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło:
• dzień nabycia prawa do dywidendy na 31 lipca 2013 roku.
• termin wypłaty dywidendy na 20 sierpnia 2013 roku.
Wypłatą dywidendy jest objętych 117 411 596 akcji Spółki.

Zespół Relacji Inwestorskich JSW S.A.

DASE  2013-08-14 Na stronie internetowej podane jest, że w dniu 13.08.2013 spółka opublikuje raport za II kwartał 2013 r. Dzisiaj jest 14.08.2013 r., a na stronie nie ma żadnej wzmianki o przesunięciu publikacji raportu.

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

ROBYG  2013-08-12 Jakie są przewidywania odnośnie do wyniku netto za cały 2013 rok? Poproszę jeszcze o prognozę CF.

Szanowni Państwo,
W odpowiedzi na pytanie informujemy, że spółka ROBYG SA nie publikuje prognoz finansowych. Wyniki finansowe za I półrocze 2013 roku zostaną opublikowane w dniu 28 sierpnia.

PLANETSOF  2013-08-08 W ostatnich dniach Planet Soft zawiązało spółkę Payowa, która ma zajmować się nowym systemem płatności. Czym ten system płatności będzie odróżniał się od innych już istniejących na rynku (np. skycash, przelewy24 czy iko realizowany przez PKO BP)? Jaki ma sens biznesowy uruchamianie takiego projektu przy bardzo silnej konkurencji?

Zarząd Spółki Planet Soft S.A. przeanalizował ryzyko związane z projektem PAYOWA w zakresie modelu biznesowego oraz ewentualnego sukcesu lub porażki takiego systemu na rynku Polski. Na tej podstawie podjął decyzje o realizacji projektu. Należy zauważyć, że konkurencja na rynku jest znacząca i niebagatelna. Natomiast Payowa kierowana jest do nowej grupie ponad 6 mln internautów, którzy nie mogą dokonać płatności poprzez istniejące systemy, pomimo posiadania wszystkich technicznych możliwości ( kart płatniczych czy telefonów komórkowych ). Na świecie taka forma płatności jest realizowana tylko przez jedną firmę. Na rynku Polskim tego typu usługa nie istnieje. W ocenie Zarządu Spółki istnieje znaczący szansa na sukces tej usługi na rynku Polskim a model biznesowy gwarantuje znaczące zyski w relatywnie krótkim czasie.

PLANETSOF  2013-08-06 W komunikacie (http://www.gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/index/news/info/519553,planet-soft-sa-zawiazanie-spolki-payowa-sp--z-o-o-) spółka informuje o założeniu Payowa. Jaki jest biznesowy sens tego przedsięwzięcia, skoro na rynku jest już tak dużo konkurencyjnych platform płatności obsługiwanych przez banki i globalne firmy?

Zarząd Spółki Planet Soft S.A. przeanalizował ryzyko związane z projektem PAYOWA w zakresie modelu biznesowego oraz ewentualnego sukcesu lub porażki takiego systemu na rynku Polski. Na tej podstawie podjął decyzje o realizacji projektu. Należy zauważyć, że konkurencja na rynku jest znacząca i niebagatelna. Natomiast Payowa kierowana jest do nowej grupie ponad 6 mln internautów, którzy nie mogą dokonać płatności poprzez istniejące systemy, pomimo posiadania wszystkich technicznych możliwości ( kart płatniczych czy telefonów komórkowych ).
Na świecie taka forma płatności jest realizowana tylko przez jedną firmę. Na rynku Polskim tego typu usługa nie istnieje. W ocenie Zarządu Spółki istnieje znaczący szansa na sukces tej usługi na rynku Polskim a model biznesowy gwarantuje znaczące zyski w relatywnie krótkim czasie.

FORTUNA  2013-08-07 Co się dzieje, że o spółce nie ma informacji, ani też żadnych ruchów giełdowych OJ FORTUNA?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

KOV  2013-08-07 Dlaczego do tej pory nie przeprowadzono ani jednego szczelinowania? Dlaczego nie uruchomiono produkcji z 2 horyzontu? Dlaczego nie podłączono K-7 i nie ma konwersji? Co dzieje się z o O-14 oraz NM-1?

Decyzja o szczelinowaniu jest podejmowana gdy wymagają tego prowadzone prace. Tam gdzie jest to niezbędne i może wesprzeć przepływ gazu, stosujemy tą technologię. Koncesja Krutogorowskoje otrzymała już status licencji produkcyjnej, z prawem do nieograniczonego wydobycia ropy i gazu przez 20 lat. Prace przy wymienionych przez Pana odwiertach są w toku. Będziemy informować o kolejnych krokach i działaniach.

WASKO  2013-08-07 Jak spółka ocenia podjęcie negocjacji przez spółkę portfelową Wasko SSI w sprawie strategicznego porozumienia SSI z Agis Fire & Security?

Jako mniejszościowy akcjonariusz SSI S.A. - WASKO S.A. nie ingeruje w działalność operacyjną SSI S.A., jednakże pozytywnie odnosi się do każdej inicjatywy podejmowanej przez Zarząd SSI S.A., której celem jest poprawa pozycji konkurencyjnej i rozwój SSI S.A., a w konsekwencji zwiększenie jej wartości rynkowej.

PLANETSOF  2013-08-08 Czy w związku ze spadkiem wartości spółki i wartości dla inwestorów (60%-70% od IPO) przewidziane są zmiany w zarządzie i radzie nadzorczej?

Zarząd Spółki Planet Soft S.A. na dzień dzisiejszy nie ma informacji na ten temat od akcjonariuszy. Natomiast takie zmiany nie są wykluczone w szczególności w zakresie organów spółek córek.

DUDA  2013-08-09 Kiedy spółka planuje zrestrukturyzować zadłużenie długoterminowe?

Grupa PKM Duda SA blisko współpracuje z instytucjami ją finansującymi celem zapewnienia optymalnej struktury finansowania swojej działalności.
Zarzad analizuje również wszelkie inne dostępne na rynku źródła finansowania, które pozwolą zrestrukturyzować zadłużenie spółki.

GRUPAAZOTY  2013-08-09 Dlaczego spółka bardzo często w ostatnich minutach handlu traci? Przez cały dzień jest na +, a w ostatnich minutach wielki minus. Przykładem jest 09-08-2013 Tabela ofert oferty kupna z godz. 17:00 to 73,75; oferty sprzedaży z godz.17:00 to 73,40, a spółka kończy notowania z ceną 71,12.

Cenę akcji spółki publicznej reguluje rynek kapitałowy. Wiele różnych czynników ma wpływ na decyzje inwestycyjne, a więc zmiany cen akcji. Wpływają na nią również czynniki, na które spółka nie ma wpływu

SSI  2013-08-14 Patrząc na zachowanie się kursu akcji SSI SA zasadne i usprawiedliwione jest zadanie następującego pytania: Czy spółka w raportach finansowych podaje prawdziwe dane?

Dane finansowe Spółki są prawdziwe i rzetelne. SSI S.A. posiada rachunkowość zewnętrzną, którą zajmuje się firma Ekkom Sp. z o.o., specjalizująca się w kompleksowej obsłudze księgowej spółek prawa handlowego z udziałem kapitału polskiego oraz zagranicznego. Dodatkowo roczne sprawozdania finansowe Spółki są badane przez Biegłego Rewidenta.
Pragniemy zauważyć, że kurs akcji Spółki jest wypadkową bardzo wielu elementów na, które Spółka nie ma wpływu.

MBFGROUP  2013-08-11 Kiedy zostanie zaprezentowany zarys nowej strategii rozwoju spółki i jak bardzo będzie ona odbiegała od dotychczasowej działalności zarobkowej Mobile Factory?

Zaraz nowej strategii Mobile Factory S.A. został wstępnie zaprezentowany w Raporcie Bieżącym nr 51/2013 w dniu 26 sierpnia tego roku. Jak podaliśmy w komunikacie mając na celu zwiększenie przychodów Spółki, realizując politykę dostosowania jej rozwoju do bieżących uwarunkowań rynkowych, podjęto decyzję o rozpoczęciu procesu rozszerzenia działalności Emitenta. Łącznie mowa jest o 20 nowych obszarach działalności (wg klasyfikacji PKD), niemniej przede wszystkim firma będzie podążała w kierunku struktury holdingowej.

Jednocześnie Zarząd informuje, że dotychczasowa podstawowa działalność będzie kontynuowana zgodnie z wcześniejszymi założeniami. Działalność w zakresie projektowania, programowania i wdrażania aplikacji na urządzenia i platformy mobilne dzięki poszerzeniu dotychczasowego przedmiotu aktywności Emitenta zyska nowe obszary zbytu, a synergia w ramach grupy powinna dać wymierny efekt w postaci wzrostu przychodów z tego obszaru działalności.

EUROTEL  2013-08-06 Taki salon jak ten ostatnio otwarty przez Eurotel w Bydgoszczy, pierwszy salon sieci iDream, to duża inwestycja. Jaki czas "dajecie" tego typu salonowi na osiągnięcie rentowności i jaki jest mniej więcej horyzont zwrotu z takiej inwestycji?

Nie wiemy dokładnie jak szybko zwróci się ta inwestycja w praktyce, gdyż część przychodowa takiego salonu jest przyjmowana jako założenie. Opieramy się na naszym business planie oraz informacjach otrzymywanych od Apple. Na tej podstawie zakładamy zwrot inwestycji na poziomie ok. 2 lat. Zależy to jednak od wielkości sprzedaży w danej lokalizacji i inwestycji na konkretny lokal, gdyż są między nimi różnice wynikające z wielkości, czy też zakresu prac remontowych.
Salony uzyskują rentowność już w ciągu kilku miesięcy od otwarcia.

SSI  2013-08-05 Jak spółka zamierza zabezpieczyć przychody na przyszły rok? Od dłuższego czasu spółka nie publikuje raportów o nowych kontraktach?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

PLANETSOF  2013-08-06 W związku z dramatyczną przeceną akcji spółki, kiedy Zarząd zamierza przygotować i rozpocząć skup akcji?

Zarząd Spółki Planet Soft S.A. uważnie analizuje aktualny kurs akcji i przygotowuje się do rozpoczęcia skupu w najbliższych tygodniach. Informacje o skupie zostanie opublikowana w systemach informacyjnych NewConnect i będzie zawierała wszystkie parametry skupu - czas, cenę , ilość akcji oraz sposób dokonywania transakcji.

ABMSOLID  2013-08-02 Czy spółka zapłaciła już wszystkie należności wobec SSI S.A.?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

BORYSZEW  2013-08-01 Spoglądając na skutek prowadzonego intensywnie skupu akcji własnych nasuwają się następujące pytania: 1. Czy Zarząd Spółki właściwie ocenia wartość spółki? Pytam, ponieważ prowadzony intensywnie skup akcji własnych stabilizuje jedynie kurs waloru. 2.Jaka jest ocena obecnej wyceny spółki na rynku? (Kurs waloru jest przewartościowany, niedowartościowany). 3. Co Zarząd Spółki ma zamiar zrobić, aby budować wartość spółki dla aukcjonariuszy? 4.Z notowań waloru od początku roku widać wyraźnie, że rynek negatywnie ocenia perspektywy dla spółki. Co o tym Państwo sądzicie?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

KOV  2013-08-02 Co teraz będzie z Brunei? Pojawił się komunikat, że prace nad odwiertem się przedłużą i potrwają około 65 dni. Co dalej z koncesja? Są prowadzone jakieś działania w celu uzyskania zgód na przedłużenie prac poszukiwawczych?

W odpowiednim czasie poinformujemy rynek o sytuacji związanej z koncesją w Brunei.

SSI  2013-08-01 Czy firma przeprowadzi rekomendowane przez zarząd GPW scalenie akcji?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

PLANETSOF  2013-07-31 Prototyp zegarka boodie nie spotkał się z zainteresowaniem na indiegoo.com. Jak zarząd PSF widzi przyszłość tego projektu?

Wynik finansowania społecznościowego na platformie indiegogo.com nie osiągnął zamierzonego celu. Zdaniem Zarządu Planet Soft S.A. nie ma to wpływu na realizację przyjętych celów przez Rearden Technology S.A. (spółkę powiązaną realizującą projekt).
Przyjęty plan zakłada rozpoczęcie produkcji zegarka oraz wdrożenie go na rynek, i jest on konsekwentnie realizowany. Należy zauważyć, że z pewnością powodzenie kampanii społecznościowej pozwoliłoby na szybsze rozpoczęcie produkcji i sprzedaży Boddie, jednak nie było to jedyne źródło finansowania produkcji przewidziane przez biznes plan projektu.

KOV  2013-08-01 Ile mogą potrwać badania nad otrzymana próbką z odwiertu NM3? Kiedy możemy spodziewać się jakichś informacji na temat pobranej próbki i czy wydobycie będzie opłacalne?

Badania trwają z reguły do kilku miesięcy. Wtedy będzie możliwe podjecie decyzji w sprawie dalszych działań przy odwiercie NM3.

IMPEXMET  2013-07-31 Skąd spółka Impexmetal bierze pieniądze na skup akcji Boryszewa? Czy pochodzą z zysku spółki, czy z innych źródeł?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

MARKA  2013-07-23 Chciałem złożyć gratulacje za sprawne i błyskawiczne przeprowadzenie emisji obligacji, w dodatku na sporą kwotę blisko 13 mln PLN. Mam nadzieję, że po trudnych chwilach, a teraz po tym sukcesie spółka drugi raz nie wpadnie w problemy. Cała akcja przeprowadzona wzorowo, chociaż w zaciszu. Wolałbym, aby szerzej informowano szeroki rynek poprzez komunikaty.

Dziękujemy bardzo za słowa uznania i gratulacje. Przeprowadzone działania były konsekwencją wcześniejszych komunikatów, w których pisaliśmy, że dokładamy wszelkich starań, aby dojść do porozumienia z obligatariuszami. Prywatny charakter emisji obligacji zobowiązywał nas do maksymalnie możliwego ograniczenia działań marketingowych związanych z tą transakcją. Ich ograniczenie było szczególnie ważne w kontekście niedawnych zmian w ustawie o ofercie publicznej. Pragniemy również zapewnić, że na bieżąco będziemy szeroko komunikować na temat nowych zdarzeń w spółce, a także przebiegu procesu restrukturyzacji biznesu.

KOV  2013-07-24 Co się dzieje ze NM 3? Dlaczego nie ma żadnych informacji? Czy rozpoczęły się już testy?

To nasz kluczowy odwiert na polu Północne Makiejewskoje. Kończmy testowanie i za chwilę podamy komunikat dotyczący jego wyników.

EUROTEL  2013-07-25 Od kilku lat Eurotel wypłaca dywidendę, która daje inwestorom stopę zwrotu na poziomie ok. 9 proc. To jak na dzisiejsze warunki rynkowe bardzo dobra lokata kapitału dla drobnych inwestorów, ale czy spółka jest w stanie utrzymać dywidendę na takim poziomie w kolejnych latach?

Dywidenda rzeczywiście jest atrakcyjna dla inwestorów zarówno indywidualnych jak i instytucjonalnych. W czasach niepewności na rynku, czy spadających stóp procentowych, ta atrakcyjność jest jeszcze większa. Strategią naszej Spółki było i jest wypłacanie dywidendy skorelowanej z wynikiem uzyskiwanym w danym roku oraz potrzebami Spółki w zakresie wolnej gotówki do inwestycji, co gwarantuje poziom dalszych wzrostów w dłuższej perspektywie czasowej. Ponieważ warunki te były spełniane do tej pory, dywidenda była corocznie wypłacana, a jej stopa bardzo wysoka. Mija dopiero pierwsze półrocze tego roku i raport finansowy będziemy publikować pod koniec sierpnia, więc dziś jeszcze za wcześnie na odniesienie się do tego, jakie to daje przesłanki do wypłaty dywidendy. Z drugiej jednak strony polityka wypłacania dywidendy nadal jest aktualna na zasadach opisanych powyżej, co w kontekście dobrego wyniku Eurotel SA w I kwartale tego roku, jest pozytywną przesłanką do jej wypłaty.

BBIDEV  2013-07-23 Dlaczego Zarząd uważa, że emisja akcji będzie korzystniejsza wobec emisji obligacji?

Zarząd nie uważa, że emisja akcji jest korzystniejsza od emisji obligacji. Zdaniem Zarządu na każdym etapie prowadzenia działalności powinno się wybierać optymalne formy finansowania dalszego rozwoju, biorąc przy tym pod uwagę wszystkie aspekty z tym związane, takie jak np.: koszty pozyskania kapitału, czas, jakim się dysponuje, otoczenie rynkowe etc. Raz jeszcze podkreślamy, że zostało jedynie odnowione upoważnienie do podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego. Takim upoważnieniem Zarząd dysponował już uprzednio i nie korzystał z tej możliwości pozyskania kapitału, uznając za bardziej optymalne rozwiązanie przeprowadzenie emisji obligacji.

PLANETSOF  2013-07-23 Do kogo należą akcje Conspole Holding Limited?

Zarząd Spółki Planet Soft S.A. prowadzi księgę akcji Spółki zgodnie z wymogami prawa Polskiego. Natomiast nie jest zobligowany do prowadzenie rejestru zmian właścicielskich swoich udziałowców i tego nie robi. Dane firm trzecich znajdują się w stosownych rejestrach udostępnianych przez kraje członkowskie UE.

MBFGROUP  2013-07-22 1. Jaki zysk pokaże spółka za I półrocze? 2. Jak wygląda wkład w rozwój spółki pana Radosława Majdana? 3. Kto jeszcze będzie pomagał w projektach firmowych? 4. Czy w najbliższych tygodniach spółka opublikuje szczegóły odnośnie nowej strategii rozwoju?

1. Wyniki za 2Q, czyli włączając w to 1Q, za całe I półrocze spółka opublikuje raportem okresowym wg przedstawionego harmonogramu. Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę, że Mobile Factory opublikował raportem bieżącym EBI 48/2013 prognozy finansowe na cały 2013 rok. Pokrótce przedstawiają się one jak poniżej:
- Przychody netto ze sprzedaży: 1.250.000 PLN
- Zysk netto: 225.000 PLN
Zarząd Spółki wskazuje, że powyższa prognoza oszacowana jest na podstawie:
(a) aktualnych możliwości wykorzystania środków pochodzących z emisji akcji serii E,
(b) wyniku finansowego osiągniętego w I półroczu 2013 roku oraz
(c) aktualnie negocjowanych umów nabycia istotnych aktywów, w tym udziałów w spółkach, których finalizacja jest planowana na III i IV kwartał 2013 roku.

2. Pan Radosław Majdan pracuje obecnie wspólnie zespołem Mobile Factory nad aplikacjami i grami o tematyce sportowej. Mamy nadzieję, że wkład eksperta w tworzone produkty będzie miał przełożenie na popularność aplikacji.

3. Spółka prowadzi rozmowy z kilkoma interesującymi osobami, które mogłyby być zatrudnione w takim samym charakterze co p. Majdan. O rezultatach poinformujemy w dniu podpisania stosownych umów.

4. Tak. W przeciągu najbliższych kilku tygodni spółka ma zamiar opublikować informacje odnośnie rozszerzenia przedmiotu działalności, co będzie wiązało się ze zmianami w obecnej strategii rozwoju.

SSI  2013-07-19 Co się dzieje z planami przejścia SSI na rynek główny?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

DSS  2013-07-21 Kiedy można spodziewać się efektu zawarcia układu z wierzycielami? Czy spodziewany jest dodruk akcji dla wierzycieli?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

KOV  2013-07-22 Co dalej z odwiertem NM3? Dlaczego nie ma żadnych informacji?

To nasz kluczowy odwiert na polu Północne Makiejewskoje. Kończmy testowanie i za chwilę podamy komunikat dotyczący jego wyników.

IMPEXMET  2013-07-19 Ile jeszcze macie zamiar kupić akcji Boryszewa i po co? Jaki w tym interes spółki Impexmetal?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

FORTUNA  2013-07-19 Dlaczego (http://www.fortuna-group.pl) oficjalna strona spółki nie działa? Skąd polski inwestor ma czerpać wiedzę?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

BBIDEV  2013-07-16 Czy spółki BBI oraz L&W czekają z inwestycją Koneser na oddanie PU? Czas jaki upłynął od momentu podpisania listu intencyjnego w tej sprawie, wynosi już ponad 6 miesięcy.

Prace przygotowawcze związane z Kwartałem Centralnym projektu Koneser, który był przedmiotem podpisanego listu intencyjnego z Liebrecht&Wood, postępują zgodnie z przyjętym harmonogramem. Toczą się one niezależnie od działań związanych z projektem Plac Unii. Obecnie, dobiegają końca prace projektowe dotyczące Kwartału Centralnego, zmierzające do uzyskania wielu pozwoleń na budowę pod konserwatorem zabytków. Niedługo rozpocznie się komercjalizacja powierzchni handlowych i usługowych zlokalizowanych w tym Projekcie.

Spółka oczekuje, iż prace budowlane na Kwartale Centralnym ruszą w przyszłym roku, niezwłocznie po otrzymaniu stosownych pozwoleń na budowę. Równolegle do powyższych działań, toczą się obiecujące rozmowy z Liebrecht&Wood dotyczące możliwego uczestnictwa tego inwestora w naszym projekcie. W przypadku zawarcia stosownego porozumienia, Spółka niezwłocznie poinformuje o tym inwestorów w formie raportu bieżącego.

Informujemy również, iż pozostałe etapy projektu Koneser obejmujące głównie zabudowę mieszkaniową są również realizowane zgodnie z przyjętymi przez Spółkę założeniami czasowymi i już w drugiej połowie przyszłego roku kolejne, blisko 90 mieszkań w tym Projekcie zostanie przekazane do użytkowania.

EUROTEL  2013-07-18 Minął już półmetek roku. Czy możecie Państwo powiedzieć coś na temat tego jaki będzie rok 2013 pod względem zyskowności dla spółki/grupy?

Nie podajemy na tym etapie prognoz wyników o czym informujemy w naszych raportach okresowych, ze względu na charakterystykę (zmienność) branży w jakiej działamy. Ograniczają nas tu również przepisy o dostępie do informacji poufnych, jakimi na pewno są przewidywane wyniki. Warto jednak przypomnieć, że już pod koniec sierpnia tego roku, publikować będziemy raport za I półrocze 2013 roku, który uwzględniać będzie wynik Eurotel SA oraz spółek wchodzących w skład Grupy. Biorąc pod uwagę dobrą ofertę opertatora T-Mobile w II kwartale tego roku i oczekiwany w związku z tym wzrost przychodów, zakładać można że wynik ten będzie satysfakcjonujący. Oczekujemy również istotnego wkładu pozostałych spółek Grupy do osiągnietego reultatu.

I3D  2013-07-18 Czy Pensje członków zarządu spółki w tym roku pozostają na tym samym poziomie co w ubiegłym? Czy nadal prowadzone są negocjacje z Saudi Aramco? Kiedy można oczekiwać rezultatów?

Pensje członków zarządu w bieżącym roku nie będą wyższe, niż w roku ubiegłym. Zgodnie z Dobrymi Praktykami informacje o wynagrodzeniach członków zarządu przekazywane są przez spółkę w raportach rocznych.

Nasza aktywność na terenie Arabii Saudyjskiej jest bardzo duża, prowadzimy szereg rozmów zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz struktur organizacyjnych Saudi Aramco. W czerwcu br. przeprowadziliśmy w siedzibie i3D workshop, w którym uczestniczyli także przedstawiciele Saudi Aramco i w ramach którego prowadzone były rozmowy dotyczące pożądanych kierunków rozwoju technologii VR na potrzeby koncernu. Liczymy na to, iż rozmowy te przyniosą wymierne efekty w postaci kontaktów.

MEDIACAP  2013-07-11 1.Są na NewConnect spółki, które co prawda nie podają prognoz zysków, ale rekompensują to inwestorom tym, że co jakiś czas podają aktualizację portfela zamówień z realizacją w danym roku. Czy MediaCap mógłby podać globalną wartość już podpisanych kontraktów z realizacją w bieżącym roku? Chodzi mi o wartość na dzień dzisiejszy. Mam świadomość,że z upływem tygodni ta wartość będzie się zmieniać. Jeśli nic nie stoi na przeszkodzie, to fajnie byłoby również znać porównanie z zeszłym rokiem, ale to już pozostawiam do Państwa decyzji. 2.Pierwsza połowa roku zapowiada się lepiej niż w roku ubiegłym, w sumie jest tak jak zapowiadał Zarząd. Czy w II połowie roku też możemy liczyć na poprawę wyników względem analogicznego okresu roku poprzedniego?

Dziękujemy za zainteresowanie MEDIACAP SA. Odpowiadając na zadane pytanie: (1) jako zarząd spółki uznajemy, że na mocno zmiennym rynku reklamowym nie jest wskazane formułowanie precyzyjnych prognoz dotyczących wyników spółki oraz, że nie należy publikować również cząstkowych danych dot. np. portfela zleceń ponieważ mogą one wprowadzać inwestorów w błąd. W naszych listach przewodnich do raportów kwartalnych staramy się jednak dość precyzyjnie opisywać nasz sentyment co do przyszłych wyników - i tak bazując na poprzednim liście przewodnim, podtrzymujemy nasze przewidywanie, iż rok 2013 przyniesie dalsze wzmocnienie wyników finansowych MEDIACAP SA. 30/07 opublikowany zostanie kolejny raport kwartalny spółki (za Q2 2013), który zawierać będzie zaktualizowane informacje w tym zakresie. (2) Jako zarząd MEDIACAP SA potwierdzamy, iż wszystko wskazuje na to, iż drugi kwartal 2013, a co za tym idzie całe pierwsze półrocze będzie lepszym okresem pod kątem finansowym niż analogiczny okres rok wcześniej. Z pozdrowieniami, Zarząd MEDIACAP SA.

I3D  2013-07-17 Czy realizacja kontraktu z Wieliczką przebiega bez opóźnień? Czy w II kwartale rozliczona została część tego zlecenia? Jeśli tak, to jak duża?

Harmonogram realizacji prac uzależniony jest od Zamawiającego i bez jego zgody Spółka nie jest uprawniona do udzielania informacji w powyższym zakresie. Zwracamy jedynie uwagę, iż zakres prac przypadający na i3D jest integralną częścią bardzo dużego projektu, na który składają się także zadania wykonywane przez inne podmioty zewnętrzne (np. prace o charakterze budowlanym, na przebieg których i3D nie ma wpływu (decyzje co do harmonogramu tych prac podejmuje Zamawiający).

KUPIEC  2013-07-14 Czy zarząd spółki wie skąd pochodzi podaż akcji od kilku miesięcy regularnie zbijająca notowania? Czy akcje sprzedaje ktoś z Zarządu lub głównych akcjonariuszy? Czy zakończył się look-up akcji, które były częścią transakcji wiązanej? Czy Zarząd spółki zamierza nawiązać kontakt z tymi inwestorem/inwestorami? Dlaczego od wielu tygodni nie jest realizowany skup akcji własnych? Czy spadek kursu jest związany z pogorszeniem sytuacji firmy?

1. W mojej ocenie spadek kursu jest spowodowany zniecierpliwieniem krótkoterminowego akcjonariatu w kontekście oczekiwania na wzrosty zapowiedziane w marcu 2013 roku, a związane z listem intencyjnym i utworzeniem spółki transportowej. Sytuacja ta w chwili obecnej już się wyjaśniła, BVT będzie zajmować się windykacją masową. Myślę, że przygotowania do debiutu na NC, a przede wszystkim wyniki nowej spółki za pierwsze 6-9 miesiąc działalności powinny wpłynąć na pozytywne postrzeganie BVT jako dobrej inwestycji i ustabilizowanie kursu Kupiec S.A. na zadowalającym i mnie i akcjonariat poziomie.

2. Mogę mówić we własnym imieniu. Zarząd ani główny akcjonariusz nie sprzedaje akcji.

3. Tak, w miesiącu kwietniu zakończyły sie wszelkie lock-up’y na akcje Kupca.

4. Skup akcji własnych przez Spółkę jest realizowany w konkretnym celu, który jest zapisany w regulaminie skupu (komunikat EBI 53/2012). Na chwilę obecną skupiamy się na rozruszaniu BVT, na którą przekazana była znacząca część pozyskanych przez Spółkę akcji własnych. Po uruchomieniu i ustabilizowaniu działalności BVT będziemy rozważać kolejne możliwości rozwoju Spółki w oparciu o skup i zapłatę akcjami własnymi.

ONE2ONE  2013-07-15 Jak się ma sprawa z PP, jaka cena obowiązuje?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

PRIMAMODA  2013-07-16 Proszę o wyjaśnienie przyczyn wzrostu wynagrodzeń Zarządu rok do roku 2012/2011 o ok. 25 proc. w kontekście osiągniętych wyników finansowych za 2012 r. (rekordowa strata).

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

DIGATE  2013-07-12 Czy spółka posiada na rachunkach maklerskich akcje własne zwrócone (przypomnę o tej niewiadomych powodów pożyczce akcji) przez Global VC? Jeśli tu też będziecie Państwo chcieli udzielić odpowiedzi w stylu "spółka nie wie nic o akcjach", to proszę przeczytać swój własny raport z badania biegłego powołanego przez spółkę.

Spółka Global VC zwróciła do Digate SA akcje wraz z odsetkami zgodnie z umową.

MBFGROUP  2013-07-15 a) Jak będzie się kształtować strategia spółki na najbliższe miesiące i lata? b) Czy plany kupna spółek, o jakich informowali Państwo w EBI, nadal są aktualne (Rara Avis Sp. z o.o., Serenity S.A. itd.)? c) Czy produkcja aplikacji mobilnych jest opłacalna? Czy nie lepiej rozszerzyć działalność o nowe obszary "około-mobilne"?

a) Spółka chciałaby na obecnym etapie przede wszystkim skupić się na budowie silnej grupy kapitałowej opartej na dwóch-trzech solidnych podstawach gwarantujących przychody i zyski. Zarząd pracuje nad odpowiednimi dokumentami, które będą pomocne we wdrożeniu takiej strategii. Po zatwierdzeniu planu zostanie on dokładniej przedstawiony na stronie firmowej WWW oraz w raporcie EBI.

b) Tak. Plany kupna spółek są cały czas aktualne. Badamy opłacalność przedsięwzięć w kontekście planowanego rozwoju spółki.

c) Produkcja aplikacji mobilnych jest jak najbardziej opłacalna. Ale nic cie stoi na przeszkodzie, żeby intensywnie poszukiwać alternatywnych możliwości na zwiększenie zysku spółki. Zarówno jeśli chodzi o obszary „około-mobilne”, jak i wejście w nowe formy działalności, gdzie usługi mobilne będą jedynie uzupełnieniem istoty prowadzonego biznesu.

EUROTEL  2013-07-15 Zapowiadaliście Państwo niedawno, że w ramach nawiązanej współpracy z koncernem Apple, Eurotel uruchomi wkrótce pierwsze salony nowej sieci, pod marką iDream. W jakich miastach można się spodziewać sklepów iDream jeszcze w tym roku?

Zgodnie z planami otworzyliśmy pierwszy salon w Bydgoszczy niespełna miesiąc czasu temu. Dalszy rozwój jest prowadzony zgodnie z wcześniej uzgodnionym planem przekroczenia liczby pięciu salonów w ciagu 12 miesięcy. W zależności od uzyskania wstępnej rekomendacji Apple, pozyskania kolejnych lokalizacji oraz możliwości adaptacji nowych powierzchni, kolejne salony iDream bedą powstawały sukcesywnie. W tym roku możliwe jest jeszcze otwarcie dwóch , trzech salonów, ale to zależeć będzie od powyższych czynników i dlatego nie możemy jeszcze wskazać konkretnych lokalizacji.

KOV  2013-07-16 Jaką politykę dywidendową prowadzi spółka SERINUS? Czy macie zamiar dzielić się zyskiem z akcjonariuszami, czy będziecie się dzielić wydobytym surowcem tylko między sobą? Jeżeli bierzecie pod uwagę taki podział zysku w formie dywidendy, to kiedy to może nastąpić, a jeżeli nie, to jaki jest sens kupowanie waszych akcji?

Oczywiście, planujemy wypłatę dywidendy. Spółka nie chce jednak robić tego przedwcześnie. Obecnie przede wszystkim inwestujemy. Środki trafiają do Brunei, na Ukrainę, a teraz również do Tunezji. Chcemy najpierw zbudować dla naszych inwestorów wartość, która przyniesie im zyski i satysfakcję. Mamy świadomość, jak lojalny jest akcjonariat Serinus Energy i że czasem jego cierpliwość wystawiona jest na próbę, nie chcemy zatem zawieść nierozsądnymi decyzjami. Rynek oil & gas oznacza długofalowe inwestycje, wymagające cierpliwości. Zapewniam, że w momencie, gdy Serinus Energy będzie mógł przeznaczyć satysfakcjonującą inwestorów część środków finansowych na dywidendę, zrobimy to.

I3D  2013-07-11 Proszę o informację na temat i3D Network. Kiedy projekt ma szanse zacząć zarabiać? Jakie są obecne plany związane z projektem? Czy są ponoszone kolejne nakłady inwestycyjne?

Trudna sytuacja na rynku reklamy – szczególnie tej o niekonwencjonalnym charakterze, a za taką można uznać podłogi interaktywne – spowodowała problemy w i3D Network, których rezultatem jest sprzedaż poniżej oczekiwanego przez nas poziomu. Reakcją na tę sytuację było dokonanie istotnej restrukturyzacji kosztów działalności spółki zależnej. Na chwilę obecną nie planujemy dalszych inwestycji w rozbudowę sieci, czekając na poprawę koniunktury rynkowej, ustabilizowanie się sytuacji w spółce oraz uzyskanie rentowności przy obecnej skali działalności.

PBOANIOLA  2013-07-09 Czy spółka ma jakieś problemy finansowe? Czy może brakuje rentownych kontraktów? A może cała spółka to fikcja? Bo jeżeli jest dobrze, to skąd brak zainteresowania spółką i akcjonariuszami? Inna polityka komunikacyjna zwiększy zainteresowanie i poprawi wizerunek w oczach pozostały i pozwoli rozwijać się spółce poprzez możliwość dofinansowania ze strony instytucji finansowej. Chyba, że chodzi Wam o wycofanie spółki z giełdy robiąc wezwanie po śmiesznie niskiej wycenie.

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

PGSSOFT  2013-07-09 W ostatnim komunikacie poinformowali Państwo o wzroście przychodów w stosunku r/r o 2,5 proc. Pomimo zapewnień o ciągłym rozwoju firmy, przez głowy inwestorów przechodzi myśl o stagnacji i wyhamowaniu. Czy obecny kwartał (pomimo historycznego wyniku) traktują Państwo jako chwilowe wahania związane ze złą koniunkturą na rynku zachodnim, czy jest to raczej trend, do którego inwestorzy powinni się przyzwyczaić?

W wielu komentarzach podkreślaliśmy, że wyniki Spółki są mocno zależne od koniunktury w zachodniej Europie. Nic się nie zmieniło. Choć wydaje się, że sytuacja się delikatnie poprawia, to ostrożność w rozpoczynaniu nowych inwestycji wśród przedsiębiorców jest bardzo duża.
W ostatnim raporcie kwartalnym napisaliśmy:
"Wydaje się, że nie nastąpiło jeszcze odbicie na tyle wyraźne w gospodarkach państw zachodnioeuropejskich, by podobnie jak to było na początku 2010 roku przychody zaczęły rosnąć lawinowo.". Nic w tym względzie się nie zmieniło.
Szczegółowy komentarz zostanie opublikowany w raporcie kwartalnym.

MARKA  2013-07-07 Czy wśród obligatariuszy, którzy zgłosili obligacje do wykupu, są obligatariusze, z którymi byliście Państwo w stałym kontakcie, o czym napisaliście w poprzedniej odpowiedzi?

Spółka przed zgłoszeniem obligacji do wykupu utrzymywała stały kontakt bezpośrednio z obligatariuszami bądź ich reprezentantami. Faktycznie dwaj obligatariusze, z którymi Spółka utrzymywała bezpośredni, stały kontakt zgłosiło obligacje do przedterminowego wykupu. Pozostali obligatariusze byli reprezentowani przez osoby, z którymi Spółka utrzymywała stały kontakt bądź pozyskali obligacje na rynku wtórnym.

Przedterminowe żądanie wykupu obligacji jest zawsze decyzją indywidualną. Obligatariusze, którzy zgłosili takie żądanie nie wykluczają dalszej współpracy ze Spółką.

PGE  2013-07-08 Czy spółka może realizować projekty nieekonomiczne, takie jak Opole? Podstawowym działaniem spółki powinno być zapewnienie wzrostu wartości dla akcjonariuszy. I jak Państwo jako spółka kierują się względami drobnych akcjonariuszy?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

PLANETSOF  2013-07-09 Akcje spółki są wyprzedawane, mimo zapowiedzi skupu i informacji zarządu, że prognoza za 2013 nie jest zagrożona. 1. Jaki jest plan spółki, aby podnieść wartość dla inwestorów - (działania biznesowe, a nie skup)? 2. Jak wygląda sytuacja finansowa spółek córek? Czy któraś ma szansę w 2013 roku generować jakiś przychód z zyskiem?

Zarząd Spółki Planet Soft S.A. w celu podniesienia wartości dla inwestorów, podjął intensywne działania zmierzające do uruchomienia nowych produktów własnych. Jeden z nich z którym spółka wiąże znaczące nadzieje, będzie dostępny na początku IV kw. 2013 roku.

Ponadto Zarząd jest na ukończeniu kilkunastu znaczących dla Spółki umów w zakresie przejęć oraz współpracy z zagranicznymi funduszami inwestycyjnymi i inkubatorami przedsiębiorczości.

Aktualnie spółki córki, przeprowadzają projekty inwestycyjne według przyjętego wcześniej harmonogramu i planu inwestycji. Value Lab Sp. z o.o. z Siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim oraz PoqAd Sp.z o.o. z siedzibą w Poznaniu realizują projekty dofinansowanie z działania POIG 8.1. Spółka Rearden Technology SA z siedzibą we Wrocławiu realizuje projekt inteligentnego zegarka - Boddie realizowanego ze środków własnych Spółki Rearden Technology.

Zarząd Planet Soft SA nie spodziewa się, aby Spółki córki w tym roku realizowały zysk ze względu na prowadzone projekty inwestycyjne o znaczącej wartości. Jednak Zarząd zakłada realizację przez te Spółki pierwszych przychodów.

RAFAMET  2013-07-09 Minął II kwartał i rozpoczął się II kwartał, a obiecanych kontraktów jak nie było, tak nie ma (jeden mały do RPA). Czy plany spółki uległy zmianie, jeśli tak, to jakie są?

Spółka koncentruje działania na uzupełnieniu portfela kontraktacji na rok 2013 oraz pozyskiwaniu nowych zamówień na rok 2014. W korelacji do stanu kontraktacji wyprzedzającej, jaka zostanie uzyskana do dnia 15.10.2013 r., będą podejmowane decyzje dostosowujące parametry prowadzonej działalności do możliwości ich finansowania.

VARIANT  2013-07-08 Bardzo niepokojąco dla małych akcjonariuszy brzmi uchwała 30/06/2013 dl. Przeniesienia majątku do innych spółek – proszę o wyjaśnienie celu podjęcia takiej uchwały. http://www.bankier.pl/static/att/emitent/2013-06/Tresc_Uchwal_201306281466425317.pdf

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

INGBSK  2013-07-04 Czy Bank Śląski wypłaci dywidendę za 2012 rok?

Dnia 19 kwietnia 2013 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło decyzję, że ING Bank Śląski S.A. nie wypłaci dywidendy za 2012 rok.
Walne Zgromadzenie zatwierdziło podział zysku ING Banku Śląskiego S.A. za 2012 rok według poniższego zestawienia:
1. zysk brutto

940.580.037,20

2. obciążenia podatkowe

182.755.948,44

3. zysk netto

757.824.088,76

a) kapitał rezerwowy

707.824.088,76

b) fundusz ryzyka ogólnego

50.000.000,00

Więcej szczegółów dot. uchwał podjętych przez WZA znajdziecie Państwo w raporcie bieżącym nr 12/2013 („Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A.”). Raport dostępny jest na stronie internetowej Banku http://www.ingbank.pl/relacje-inwestorskie

PGSSOFT  2013-06-27 Witam, że temat przenosin na rynek główny był poruszany wielokrotnie przez spółkę jak i przez inwestorów indywidualnych, jednakże chciałbym się dowiedzieć czy w połowie 2013 r., zarząd jest w stanie przedstawić swoje zdanie na ten temat biorąc pod uwagę dzisiejszą sytuacje spółki? Może jest szansa na poznanie przewidywanego kalendarium związanego z tym planem?

Jak już pisaliśmy w odpowiedzi na poprzednie pytanie - nie jest planowane publikowanie takiego harmonogramu w najbliższym czasie.

KOV  2013-07-04 Czy cena akcji w Polsce (ok. 11 zł) jest zawyżona w stosunku do Toronto (2,95 CAD) tj. ok. 8,85 zł? Czy spodziewa się Pan wzrostów w Toronto, czy raczej nieuchronnego spadku cen w Polsce do poziomu notowania na innych giełdach światowych?

Spółka nie komentuje bieżącej wyceny akcji.

KOV  2013-07-04 Interesuje mnie jedna kwestia: wielokrotnie zarząd KOV informował, że technicznie jest gotowy na wejście na AIM. Problemem była sytuacja na globalnych rynkach finansowych. Czy dziś, wobec równoległych notowań SEN na GPW i TSX, spółka kategorycznie porzuciła plan wejścia na AIM? Jeśli tak, dobrze byłoby podać poziom dotychczasowych kosztów poniesionych przez spółkę związanych z przygotowaniem do wejścia na AIM. Pytanie do Pana Mioduskiego: czy w kontekście Pańskich wielokrotnie upublicznianych w mediach opinii na temat skrajnie niedowartościowanej ceny akcji KOV, główny udziałowiec spółki (KI) założył sobie jakiś minimalny okres np. do końca roku na weryfikację wyceny KOV przez rynki w Toronto i w Warszawie i czy w momencie braku satysfakcjonującej kapitalizacji zamierza podjąć inne kroki w postaci skupu akcji czy też wycofania się z któregoś z parkietów?

Zarząd prowadził od dawna przygotowania do wejścia na jedną ze światowych giełd, specjalizujących się w sektorze ropy i gazu. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem był dla nas Londyn. W sytuacji przejęcia spółki Winstar Energy notowanej na giełdzie w Kanadzie, zarząd uznał, że to połączenie stwarza idealną możliwość dla międzynarodowej ekspozycji KOV. Stąd została podjęta jedyna logiczna decyzja o notowaniu akcji Serinus Energy (dawny KOV) na parkiecie w Toronto. Wejście na AIM byłoby w tym momencie zbędnym ponoszeniem kosztów, a cel i efekt byłby ten sam. Koszty poniesione na techniczne przygotowanie spółki do wejścia na drugi parkiet, tym samym znalazły swoje uzasadnienie.
Przekażemy Pana zapytanie do KI.

ORANGEPL  2013-07-04 Kiedy będzie wypłata dywidendy za rok 2012?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

BBIDEV  2013-07-04 Czy będzie scalenie akcji?

Obecnie nie ma tego w planach.

FORTUNA  2013-07-01 Czy spółka wypłaciła już dywidendę ?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

POLIMEXMS  2013-06-29 Dlaczego kurs dołuje, skoro emisje serii M i N1 {ok. 813 mln} trafiły do wierzycieli, tj. obligatariuszy i ARP?

Rozumiem, że pytanie nie dotyczy szeregu możliwych przyczyn takiego a nie innego zachowania uczestników rynku kapitałowego, a koncentruje się na wymienionych akcjonariuszach.
Z tego punktu widzenia nie sposób jednakowo traktować akcjonariuszy obejmujących serię M i serię N1. Wydaje się, że podstawowe znaczenie dla spadku kursu akcji PXM mogą mieć decyzji podmiotów, które objęły akcje serii M w drodze zamiany posiadanych obligacji na akcje. Z ogólniedostępnych informacji wynika, że przynajmniej część tych podmiotów dokonała odpisów na posiadane obligacje PXM jeszcze w 2012 roku i nie pozostaje to bez wpływu na ich decyzje inwestycyjne.

MBFGROUP  2013-06-27 Pytanie do zarządu Mobile Factory: ostatnio bardzo głośno zrobiło się o podpisanym liście intencyjnym w sprawie nabycia prawie 51 proc. akcji spółki Serenity. Proszę o informację w jakim celu chcieliby Państwo nabyć większościowy pakiet, jakie mają co do spółki plany i jak to się ma do działalności Mobile Factory?

Zgodnie z opublikowanym Raportem Bieżącym numer 42/2013 parafowanie Listu jest realizacją założeń biznesowych zmierzających do zintensyfikowania rozwoju Emitenta, dywersyfikacji źródła przychodów oraz budowy silnej grupy kapitałowej. Przedmiotem Listu jest uregulowanie zasad przyszłej współpracy, a także reguł wspierania oraz promocji produktów i usług. Mobile Factory w ramach strategii dywersyfikacji przychodów rozważa nawiązanie współpracy handlowej i usługowej oraz zaangażowanie właścicielskie w Serenity S.A. Obie strony wyrażają zgodną wolę na długoterminową współpracę, włącznie z dokonaniem inwestycji lub dokapitalizowaniem Serenity S.A. przez Emitenta oraz ponownym wprowadzeniem jej akcji na alternatywny rynek obrotu NewConnect.

Proszę przy tym zauważyć bardzo ważną kwestię. W okresie wyłączności negocjacyjnej Mobile Factory S.A. przeprowadzi badanie finansowe i prawne Serenity S.A., w tym zapozna się z badaniem i opinią biegłego rewidenta wykonaną za lata 2011 i 2012. Badanie, które jest przeprowadzane przez biegłego rewidenta jest jednym z kluczowych czynników procesu negocjacji. Inwestorzy winni zwrócić uwagę, że zarząd podpisał List Intencyjny, a dopiero kolejne kroki, czyli przedwstępna i przyrzeczona umowa kupna akcji Serenity S.A. będzie świadczyć o konkretnych decyzjach mających istotny wpływ na rozwój spółki.

PGSSOFT  2013-06-28 Wiem, że temat przenosin na rynek główny był poruszany wielokrotnie w przeciągu ostatnich kilku lat, jednakże chciałbym się dowiedzieć czy w połowie 2013 roku zarząd potrafi choć w minimalnym stopniu przedstawić wstępny terminarz działań dotyczący przenosić na GPW.

Szanowni Państwo, Ewentualne przenosiny na główny parkiet muszą być poparte korzyściami dla Spółki i akcjonariuszy. Obecnie akcje Spółki jak na swoją wielkość są dość płynne. Nie jest oczywiste, że po przeniesieniu na GPW będą jeszcze bardziej płynne. Przejście pociągnie za sobą koszty jednorazowe i stałe. Obecnie nie jesteśmy przekonani, że te koszty dadzą konkretną wartość akcjonariuszom. Staramy się prowadzić niezwykle otwartą politykę informacyjną. Zawsze wykraczamy poza standardy narzucane przez rynek NewConnect. Zatem inwestorzy nie otrzymają żadnych nowych informacji po tym, gdy Spółka potencjalnie zadebiutuje na GPW.
Konsultujemy nasze kroki z Doradcami i Radą Nadzorczą. Nadal uważamy, że przejście na główny parkiet może być (będzie) naturalnym krokiem. Jednak niezmiennie koncentrujemy się, by Spółka rosła i przynosiła coraz większe zyski wierząc, że to da realnie większe korzyści wszystkim inwestorom.
Odpowiadając już konkretnie na pytanie: nie istnieje obecnie żaden harmonogram przenosin.

FITEN  2013-06-24 W dzisiejszym komunikacje spółka informuje o wypowiedzeniu umów. http://www.gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/index/news/info/507596,fiten-sa-wypowiedzenie-istotnych-umow-dlugoterminowych Czy przedstawiciele spółki mogą skomentować jaki powyższe zdażenie będzie miało wpływ na wyniki finansowe FITEN?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

FITEN  2013-06-24 W jednym z ostatnich komunikatów spółka informuje o odstąpieniu kontrahenta od umowy. "Odstąpienie od umowy zostanie uznane za niebyłe, jeżeli do 14 czerwca 2013 roku zostaną podpisane aneksy do wyżej wymienionych umów." Jaki jest obecny status kontraktu?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

ARAMUS  2013-06-21 Czy spółka zamierza rozwijać działalność spółki zależnej PROSPECTOR poprzez wzrost organiczny, czy franchising, czy też poprzez przejęcia innych firm? Czy spółka może podać jaką powierzchnią zarządza nowootwarty oddział PROSPECTOR w Krakowie?

W ramach strategii Spółka przyjęła rozwój spółki zależnej PROSPECTOR poprzez wzrost organiczny i tak od dłuższego czasu jest rozwijana zgodnie z przekazywanymi raportami okresowymi. Oczywiście nie wyklucza Grupa PÓŁNOC Nieruchomości SA kolejnych przejęć firm zarządzających nieruchomościami jeśli będą one na korzystnych warunkach. Wielkość powierzchni , którą zarządza Grupa jest podawana w raportach okresowych.

I3D  2013-06-19 W związku z planowanym Programem Motywacyjnym proszę napisać w jaki sposób obecnie wynagradzani są kluczowi pracownicy. Czy są to a) tylko pensje podstawowe b) pensje podstawowe i premie uznaniowe c) pensje podstawowe i premie zależne od realizacji konkretnych celów? Oczywiście, nie chodzi tu o poziom wynagrodzeń, ale o obecny sposób ich ustalania. Czy pracownicy maja też dodatkowe świadczenia typu: karty Multisport, opieka medyczna, samochody służbowe?

Zasady oraz narzędzia, stosowane przez i3D w wynagradzaniu kluczowych pracowników spółki są najbardziej wrażliwym elementem umów zawieranych pomiędzy spółką i zatrudnionymi w niej osobami. Jako przedmiot objęty tajemnicą kontraktu nie mogą być ujawniane osobom trzecim.

KOV  2013-06-21 Zainwestowałem swoje oszczędności w akcje, wierząc słowom p. Kulczyka. Czy po scaleniu ich w znacznej części nie stracę? Akcjonariusze z Kanady raczej na scaleniu zyskają, a Polacy?

Uchwała dotycząca scalania określa zasady zaokrąglania, ale w dużej mierze zależy to od sposobu stosowanego przez system depozytowy. Akcjonariusze KOV dzielą się na akcjonariuszy faktycznych (ang. beneficial owners), którzy są faktycznymi właścicielami akcji, ale nie są zarejestrowani w rejestrach Spółki jako jej akcjonariusze rejestrowi (ang. registered holders). Obie te grupy mogą być traktowane różnie. Ewentualna strata, w maksymalnej wysokości 9 akcji przed scaleniem, zależy bowiem od systemu zaokrągleń, jaki przyjmie system depozytowy.

KOV  2013-06-21 Mam pytanie odnośnie wierceń w Brunei. Czy ze względu na opóźnienie wierceń istnieje zagrożenie nieprzedłużenia koncesji? Obawiam się powtórzenia sytuacji jaka miała miejsce na drugim bloku.

20 czerwca poinformowaliśmy o rozpoczęciu prac nad pierwszym z dwóch odwiertów w Bloku L zaplanowanych do wykonania w 2013 r. Spodziewamy się, że wiercenia potrwają ok. 40 dni, co oznacza, że planowaną głębokość powinniśmy osiągnąć pod koniec lipca.
Natychmiast po zakończeniu pierwszego odwiertu wiertnica zostanie przeniesiona na teren drugiego odwiertu i po krótkiej instalacji rozpoczniemy prace. Taki jest plan i jesteśmy w stałym kontakcie z narodowym operatorem, czyli PetroleumBrunei, który wspiera nas w jego realizacji.
Zwracamy uwagę na zapisy Umowy o Podziale Wpływów z Wydobycia, które jasno stanowią, że w przypadku, gdy prace nad drugim odwiertem rozpoczną się przed wygaśnięciem okresu poszukiwawczego określonego we wspomnianej umowie (tj. przed 27 sierpnia 2013 r.), wiercenia będą kontynuowane do momentu zakończenia prac nad odwiertem. Wtedy, w oparciu o wyniki odwiertu, Spółka wraz z partnerami w Bloku L w Brunei będzie miała możliwość podjęcia decyzji o ewentualnym przejściu do następnej fazy oceny i zagospodarowaniu złoża. Podkreślam: jesteśmy w stałym kontakcie z PetroleumBrunei i na chwilę obecną nie ma ryzyka utraty koncesji.
Na terenie Bloku M KOV nie posiadał statusu operatora. Koncesja została utracona z powodu niewypełnienia przez podmiot operujący swoich zobowiązań i brak gwarancji na zmianę tej sytuacji. KOV, jako członek konsorcjum, musiała ponieść konsekwencje zaniechań nie wynikających z jej winy. W Bloku L nasza Spółka jest większościowym udziałowcem (90 proc.) i operatorem, zatem wszystko zależy od nas i trzymamy rękę na pulsie.
Szczegółowy opis umów, które zostały zawarte w związku z działalnością w Brunei, w tym w/w Umowy o Podziale Wpływów, zawarty jest w Prospekcie Emisyjnym Spółki sporządzonym w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji KOV na GPW w 2010 r., który dostępny jest na stronie internetowej Spółki.

KOV  2013-06-20 Żeby tylko obrót nie przeniósł się na giełdę w Toronto. Macie jakieś preferencje?

Nie mamy żadnych preferencji. KOV jest obecny na warszawskiej GPW od ponad trzech lat i nie zamierzamy zmieniać tego stanu rzeczy. Spółka cieszy się wsparciem głównego akcjonariusza, czyli Kulczyk Investments, który wielokrotnie deklarował, że bierze pełną odpowiedzialnością za jej dalszy rozwój i stabilny wzrost wartości dla akcjonariuszy. Co więcej, KOV zamierza najszybciej jak będzie to możliwe ubiegać się o dopuszczenie do obrotu na GPW wszystkich akcji, które zostaną wyemitowane w związku z transakcją przejęcia kontroli nad spółką Winstar. Doprowadzi to do wyrównania na obu giełdach liczby akcji Spółki, które mogą być przedmiotem obrotu.
Z kolei debiut na giełdzie w Toronto, pośród niemal 400 spółek z tego sektora (w porównaniu do 8 na GPW) i 200 analityków wyspecjalizowanych w ocenie spółek poszukiwawczo-wydobywczych zapewnia nam światowa ekspozycję, dostęp do kapitału i gwarantuje dojrzałą wycenę rynku międzynarodowego.

KOV  2013-06-20 Proszę mnie przekonać, że nowy KOV - po fuzji - nie powtórzy losu starego na GPW (chodzi mi o kurs).

Spółka nie komentuje zachowania kursu. Jednakże, chcielibyśmy przypomnieć, że trzy lata temu, wchodząc na GPW, KOV podjął szereg zobowiązań, które wypełniliśmy, a nawet wykonaliśmy z naddatkiem. Kupiliśmy w tym czasie KUB-Gas i zaledwie w dwa lata zrealizowaliśmy pięcioletnie plany zwiększenia produkcji, rezerw i cash-flow – dzisiaj możemy pochwalić się prawie sześciokrotnym wzrostem produkcji, prawie siedmiokrotnym zwiększeniem wartości rezerw i tym, że KUB-Gas po raz pierwszy w swojej historii wypłacił akcjonariuszom dywidendę. W Brunei wykonaliśmy dotąd wszystkie zakontraktowane działania i szeroko zakrojone badania sejsmiczne. Jesteśmy przekonani, że ten bardzo intensywny scenariusz zrealizujemy także w Tunezji i Rumunii, a rynki w Kanadzie i Polsce odpowiednio wycenią efekty naszych prac.
Pragniemy podkreślić, że po przejęciu przez KOV kontroli nad spółką Winstar nie dojdzie do połączenia (fuzji) obu spółek, a oba te podmioty pozostaną odrębnymi organizacjami (jednakże KOV stanie się spółką dominująca wobec Winstar i będzie miał wpływ na jej działalność). Nie może być więc mowy o „nowym” lub „starym” KOV. W sensie prawnym będzie to ciągle jedna i ta sama spółka.

KOV  2013-06-21 Kiedy można się spodziewać powrotu KOV do notowań na GPW? Czy znana jest data debiutu w Toronto?

Serinus debiutował na TSX 27 czerwca.
Kwestia wznowienia obrotu akcjami Spółki na GPW zależy m.in. od czynności podejmowanych przez KDPW. Instytucja ta z kolei zależy od czynności podejmowanych przez inne depozyty: kanadyjski oraz Clearstream, dlatego trudno jest dzisiaj określić precyzyjnie jej ramy czasowe. Zawieszenie obrotu akcjami potrwa do końca dnia sesyjnego następującego po dniu, w którym KOV przekaże do publicznej wiadomości informację o zakończeniu procesu scalenia akcji w KDPW.

DROZAPOL  2013-06-20 Czy grupa kapitalowa zaczeła budowe farm wiatrowych czy czeka na "duży trójpak"?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

BBIDEV  2013-06-19 W nawiązaniu do możliwej emisji akcji po zatwierdzeniu na WZA, czy Zarząd podtrzymuje chęć sprzedaży NPU? Czy projekt Nowy Sezam również trafi na sprzedaż? Czy Zarząd planuje zatrzymanie jakiegoś projektu w Spółce?

Zamiarem Zarządu jest prowadzenie działalności deweloperskiej, a nie polegającej na zarządzaniu obiektami. Docelowo projekty znajdujące się w portfolio Spółki przeznaczone są do sprzedaży, przy założeniu maksymalizacji zwrotu z inwestycji.

BBIDEV  2013-06-17 Czy w związku z całkiem niezłym poziomem sprzedaży I etapu inwestycji Małe Błonia, Spółka ma szansę na wcześniejszą spłatę tej części kredytu? Co z kolejnymi etapami, biorąc pod uwagę obniżenie stóp procentowych oraz nadchodzący rządowy program dofinansowania nowych mieszkań, na którym inwestycja mogła by skorzystać?

Strategia Spółki w świetle obserwowanego w ostatnim okresie przyśpieszeniu sprzedaży mieszkań w projekcie zakłada wykorzystywanie środków ze sprzedaży na obsługę kredytu budowlanego i kredytu na grunt zgodnie z harmonogramem oraz pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania spółki celowej. Oczywiście w przypadku utrzymania się zaobserwowanej pozytywnej tendencji w sprzedaży Spółka nie wyklucza możliwości wcześniejszej spłaty kredytu budowlanego.
Spółka będzie podejmować decyzje o uruchomieniu kolejnych etapów projektu w oparciu o wnikliwą analizę sytuacji rynkowej i perspektyw w kolejnych okresach.

I3D  2013-06-18 Czy spółka zamierza opublikować nowe prognozy zysku na ten rok i przyszłe lata?

W przypadku podjęcia przez zarząd spółki decyzji o publikacji prognoz finansowych zostaną one niezwłocznie przekazane do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi na NewConnect regulacjami.

MBFGROUP  2013-06-16 W wynikach za 2012 r. widzimy ponownie stratę na poziomie operacyjnym. I kwartał 2013 r. to ogromne ograniczenie kosztów, ale i właściwie brak przychodów. Kiedy zarząd Mobile przewiduje wzrost przychodów, a co za tym idzie również zysków? Czy obecnie spółka prowadzi działalność operacyjną? Jak wyglądają prognozy przychodów i zysków na 2013 r?

Spółka nie publikuje oficjalnych prognoz dotyczących przychodów i zysków na rok 2013 i kolejne. W przypadku zmiany odpowiednie prognozy zostaną opublikowane raportem giełdowym. W 2013 roku przewidujemy poprawę rezultatów oraz umocnienie naszej pozycji na rynku. Bieżący rok ma być pierwszym, w którym pojawi się zysk netto. Jak Pan zauważył drastycznie ograniczyliśmy koszty działalności. Obecnie pracujemy nad odbudową portfela zamówień, a za tym pójdą przychody, które muszą się co najmniej bilansować z kosztami. Chcemy pracować nad dalszym rozwojem portfela produktów i usług i przeprowadzić reorganizację i rozbudowę działu sprzedaży. Działania te muszą zapewnić nam poprawę wyników finansowych oraz konkurencyjności firmy. Spółka planuje także skoncentrowanie większej uwagi na działaniach marketingowych oraz procesie sprzedaży.

GANT  2013-06-15 Czy macie zamiar wykupić obligacje serii AB Gnt0513? Ostatni komunikat dotyczy serii BE.

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

MBFGROUP  2013-06-16 Szanowni Państwo – gratuluje bardzo dobrze (jak na standardy NewConnect) prowadzonej strony internetowej i przechodzę do pytań. 1. Jaka jest opinia zarządu w sprawie zaproponowanej uchwały dotyczącej scalenia akcji w stosunku 25:1? 2. W związku z czym planowane jest rozszerzenie działalności spółki? Czy ma to związek z podpisanymi umowami z Promosalons Polska Sp. z o.o. oraz Rara Avis Sp. z o.o.? 3. Czy planują Państwo wejść na rynek inwestycji alternatywnych (dzieła sztuki) jako operator, czy też jako podmiot wykonujący bezpośrednio operacje na tym rynku?

1. Opinia Zarządu Spółki została wyrażona uchwałą z dnia 17 czerwca, o której poinformowaliśmy Raporte Bieżącym nr 41/2013. Zarząd podjął uchwałę, zgodnie z którą rekomenduje on Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, zwołanemu na dzień 28 czerwca 2013 roku, odrzucenie uchwały w przedmiocie scalenia akcji (odwrotnego splitu) Spółki w stosunku 25:1. Zarząd stoi na stanowisku, że ewentualne scalenie akcji winno być przeprowadzone dopiero po zakończeniu procesu reorganizacji Spółki w zakresie bieżącej działalności i procesów biznesowych.

2. Tak. Rozszerzenie działalności spółki, a co za tym idzie strategia budowy silnej grupy kapitałowej ze zdywersyfikowanymi źródłami przychodów, związana jest z podpisaniem umów z rzeczonym i firmami. O szczegółach wzajemnej współpracy i usług świadczonych w grupie będziemy informować w bieżących komunikatach giełdowych.

3. Rozważane są różne scenariusze. Analizujemy stopień ryzyka każdego z rozwiązań, rentowność i dochodowość. Pod uwagę bierzemy przy tym wydzielenie oddzielnego działu, który mógłby zająć się tematem inwestycji alternatywnych. Niestety na dzień dzisiejszy nie możemy podać więcej szczegółów (dopóki nie zapadną wiążące decyzje).

POLIMEXMS  2013-06-13 Prawa poboru wiszą od jesieni. Kiedy zostaną zrealizowane?

Pozwole sobie przypomnieć, że uchwała nr 5 NWZA PXM z dnia 15 października 2012 roku określiła, między innym,i cenę emisyjną akcji serii N2 na 0,52 zł.
Biorąc pod uwagę bieżący kurs akcji, utrzymujący się od pewnego czasu poniżej tej ceny, trudno zakładać powodzenie takiej emisji.
W związku z tym mogę poinformować, że nie są prowadzone czynności zmierzające do wykonania tej uchwały.
Jest oczywiste, że podjęcie takich czynności będzie możliwe i uzasadnione w przypadku zmiany notowań akcji PXM na GPW.

SSI  2013-06-11 Dlaczego SSI zdecydowała się o zawarciu umowy z Polimexem pomimo, że spółka ta nie jest w najlepszej kondycji finansowej?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

SSI  2013-06-11 Co się dzieje z wierzytelnościami od ABM Solid?

26 kwietnia 2013 roku odbyła się rozprawa w sprawie zaległych płatności za wykonanie prac w ramach projektu: „Międzyuczelniane Centrum Dydaktyczno-Technologiczne ‘Technopolis’ we Wrocławiu” w budynku przy ul. Janiszewskiego 11-17, na rzecz inwestora Politechniki Wrocławskiej z siedzibą we Wrocławiu. Na chwilę obecną zakończyła się wymiana pism procesowych pomiędzy stronami stanowiących odpowiedź na stanowisko współuczestnika strony pozwanej spółki ABM Solid S.A. z siedzibą w Tarnowie będącej aktualnie w upadłości układowej w stosunku, do której Sąd podjął postępowanie w sprawie. Aktualnie oczekujemy na wyznaczenie przez Sąd kolejnego terminu rozprawy.

PLANETSOF  2013-06-10 Od IPO rok temu i sprzedaży inwestorom akcji po 2 zł spółka zaliczyła solidny spadek 45 proc. W związku z powyższym wielu inwestorów czuje się oszukanych przez Zarząd. Jaki jest plan spółki na odzyskanie wiarygodności inwestycyjnej?

Zarząd Spółki Planet Soft SA reagując na
znaczącą obniżkę akcji Spółki na rynku New Connect, podjął kroki zmierzające do
przygotowania programu skupu akcji własnych w celu podniesienia kapitalizacji Spółki. Zgodnie z uchwałami ZWZA Planet Soft SA z dnia 28 czerwca 2013 r. Zarząd został upoważniony do realizacji skupu.

DUDA  2013-06-06 Czy występujące ostatnio istotne wahania kursu giełdowego i wysoka niestabilność nie utrudniają zarządowi rozmów z potencjalnymi partnerami fuzji, przejęć, w szczególności w kontekście oceny wartości spółki przez zarząd na poziomie około 280 mln zł według wartości księgowej?

W ocenie Zarządu wahanie kursu akcji determinowane jest nie tylko działaniami Spółki, ale również szeregiem czynników zewnętrznych. Wycena księgowa jest tylko jednym z wielu parametrów decydujących o atrakcyjności potencjalnej oferty.

BBIDEV  2013-06-07 Czy Zarząd planuje wykorzystać osłabienie PLN/EUR kontraktując sprzedaż NPU przed oddaniem do użytku, co byłoby korzystne dla Spółki?

Przy planowaniu transakcji sprzedaży Zarząd będzie brał pod uwagę wszystkie istotne czynniki, maksymalizując korzyści dla akcjonariuszy Spółki.

PLANETSOF  2013-06-10 Spółka zamierza na ZWZA przegłosować projekt skupu akcji. Czy dopuszczalny skup akcji poza giełdowym obrotem ma na celu odkupienie akcji od funduszu inwestycyjnego, członka rady nadzorczej?

Zgodnie z uchwałami ZWZA Planet Soft SA z dnia 28 czerwca 2013 r. Zarząd został upoważniony do realizacji skupu akcji w celu przede wszystkim podniesienia wartości rynkowej spółki w związku z niedoszacowaniem. Zarząd na dzień dzisiejszy nie ma sprecyzowanych planów dotyczących programu skupu akcji własnych. Te informacje zostaną opublikowane z najbliższych dniach. Ponadto Zarząd do tej pory nie otrzymał żadnej oferty od członka Rady Nadzorczej Planet Soft SA czy ani też funduszu inwestycyjnego.

SKYLINE  2013-06-10 Kiedy Zarząd planuje zacząć zarabiać pieniądze, tzn. w jakiej perspektywie czasowej przewidywane jest wyjście 'nad kreskę'? Obecna wycena Spółki ponad 3-krotnie niższa od wartości księgowej nie świadczy dobrze o Waszej pracy.

Skyline Investment nie publikuje prognoz wyników finansowych ani ich szacunków. Z uwagi na charakterystykę prowadzonej działalności, największy wpływ na wynik finansowy ma sprzedaż aktywów lub ich przeszacowanie, a dodatkowo fundusz Skyline Venture jest dopiero w trakcie budowania portfela inwestycyjnego (największe inwestycje zostały zaplanowane na rok 2013 oraz 2014).

Paweł Maj
członek zarządu
Skyline Investment S.A.

I3D  2013-06-10 Czy Program Motywacyjny (vide propozycje uchwal na WZA) obejmie Prezesów oraz inne kluczowe osoby w spółce, czy może Prezesi zostaną z niego wyłączeni?

Zaproponowany projekt programu motywacyjnego obejmuje grupę docelową, w skład której wchodzą zarówno osoby zarządzające spółką, jak i kluczowi pracownicy i3D. Chcemy jednak stanowczo podkreślić, iż wybór konkretnych osób, którym ostatecznie zostaną zaproponowane warranty subskrypcyjne, ma być zadaniem Rady Nadzorczej, działającej w oparciu o warunki i wytyczne, ustalone przez Akcjonariuszy na WZ i ujęte w ostatecznej treści uchwały dot. programu motywacyjnego.

DUDA  2013-06-06 Kiedy zarząd spółki zdecyduje się na podjęcie decyzji o restrukturyzacji i optymalizacji długu? Dotychczas w prasie wielokrotnie pojawiały się pomysły, projekty, koncepcje, które nie zostały zrealizowane - od sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych, budowę kilku biogazowni rolniczych, a kończąc na przejęciach.

Zarząd PKM DUDA bada różne scenariusze działania i prowadzi szczegółowe analizy dotyczące skuteczności oraz celowości każdego z nich mając w szczególności na uwadze dobro Spółki oraz jej akcjonariuszy. Decyzja w sprawie wyboru metody restrukturyzacji długu nie może być podjęta pochopnie i musi być nacechowana szczególną dbałością o minimalizację potencjalnych ryzyk. Rolowanie długu w ramach banków z którymi spółka współpracuje obecnie, rozmowy z nowymi bankami spoza konsorcjum, program emisji obligacji czy też emisja akcji – to tylko niektóre z możliwych działań.

MIESZKO  2013-06-06 Czy spólka ma w planach wypłacanie dywidendy?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

MBFGROUP  2013-06-05 W komunikatach prasowych w związku z podpisaniem umowy z p. Radosławem Majdanem czytamy, że zarząd Mobile Factory chce podpisać kolejne umowy ze znanymi osobami. Mam w związku z tym pytania: 1. Czy jest to prawda, a jeśli tak, to o jakich nazwiskach jest mowa? 2. W jakim zakresie będzie odbywała się współpraca z pozyskanymi osobami? 3. Czy są one zainteresowane rozwojem spółki, czy też są tylko jej pracownikami? 4. Jaką rolę będzie pełnił w spółce konkretnie p. Majdan?

1. Tak jest to prawda, ale spółka nie może w obecnej chwili podać konkretnych nazwisk. Przede wszystkim negocjujemy z poszczególnymi osobami ich poziom zaangażowania w rozwój spółki oraz bezpośrednie wynagrodzenie z tego wynikające. Osoby te, dopóki nie dojdzie do podpisania konkretnych umów, na razie nie życzą sobie upublicznienia informacji. Na pewno po podpisaniu umów o współpracy spółka poinformuje o tym fakcie w komunikacie bieżącem lub/i na stronie internetowej.

2-3. Chcemy aby nasi współpracownicy oprócz pracy wniesionej w bieżące projekty (w przypadku p. Majdana jest to przygotowanie gier i aplikacji sportowych na platformy mobilne) stali się w długim terminie twarzą spółki. Chcielibyśmy aby zaangażowali się w jej rozwój i taka filozofia współpracy jest im naświetlana. Bierzemy pod uwagę ich bezpośredni wkład kapitałowy oraz ewentualną obecność w organach spółki (zarządczych lub nadzorczych).

4. Pan Radosław Majdan będzie uczestniczył w projekcie tworzenia gier i aplikacji o tematyce sportowej na platformy mobilne. Będzie brał udział w przygotowaniu specyfikacji oraz projektowaniu elementów związanych z tzw. grywalnością czy łatwością i intuicyjnością obsługi. Ponadto umowa zawiera klauzulę, gdzie p. Majdan zobowiązuje się do wsparcia Mobile Factory S.A. w ramach promocji spółki i jej produktów, marketingu, public relations itd.

NORTCOAST  2013-06-06 Dotychczasowy sposób postępowania w sprawie dotacji poniósł fiasko. Czy nie nastąpił właściwy moment na załatwienie sporu na drodze sądowej (niekoniecznie w Polsce)?

Sprawa uzyskania dofinansowania jest na etapie rozpatrywania przez ARiMR i Spółka nie dysponuje informacją odnośnie decyzji Agencji

INDATA  2013-06-06 Jakie czynniki ryzyka miały negatywny wpływ na działalność Tro Media?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

EUROTEL  2013-06-05 Eurotel nie korzysta w zasadzie z zadłużenia oprocentowanego. Czy zarząd spółki dopuszcza możliwość np. akwizycji z wykorzystaniem takiego finansowania?

Dotychczasowe sposoby finansowania inwestycji były oparte w większości o środki własne, co związane było nie tylko z ich posiadaniem przez Spółkę, ale i stosunkowo niską wartością samych inwestycji. Nie oznacza to jednak, że Spółka nie jest otwarta na inne, większe inwetycje i wielkość inwestycji nie jest kryterium ograniczającym rozwój. W przypadku pojawienia się takiej konieczności finansowanie może się odbywac poprzez kredyt w rachunku bieżącym lub dodatkowy kredyt celowy. Zawsze istnieje również możliwość emisji papierów wartościowych w przypadku, kiedy fiansowanie przez bank byłoby niewystarczające.
Rozwój spółki i całej Grupy Telekomunikacyjnej jest niezbędny dla utrzymania dotychczasowej dynamiki wzrostów, więc kolejne decyzje inwestycyjne są w kręgu zainteresowania Zarządu.

BORYSZEW  2013-06-04 1. Kiedy Zarząd Spółki poprawi komunikację z akcjonariuszami i rynkiem? 2.Czy propozycja ustalenia widełek skupu w przedziale od 0,10 zł do 3 zł nie spowoduje spekulacji na kursie spółki celem jego zaniżenia, co wpłynie negatywnie na postrzeganie spółki przez rynek oraz ocenę jej wiarygodności? Czy w związku z powyższym nie pojawią się zarzuty, że w ramach skupu akcji spółka przyczynia się do manipulacji kursem? 3. Jak prezes spółki ocenia jej wartość rynkową, skoro ustalacie wartość skupu akcji własnych na niższym poziomie?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

BBIDEV  2013-06-04 Co z projektem Kino Wars?

Kontynuowane są prace, zmierzające do zamiany tej nieruchomości na inną atrakcyjną nieruchomość w Warszawie.

BBIDEV  2013-06-01 W nawiązaniu do argumentów stawianych przez Zarząd w sprawie możliwości podwyższenia kapitału zakładowego poprzez kolejna emisję akcji, chciałbym prosić o przypomnienie akcjonariuszom argumentów, które stosowano przy okazji emisji sporej ilości akcji w okresie boomu budowlanego w latach 2006 - 2007 i porównanie tych argumentów z obecnymi, oraz obecną sytuacją, tj. bieżąca wycena akcji oraz wyniki Funduszu po ok. 6 latach od tamtej emisji.

Tak jak napisano w uzasadnieniu do proponowanej uchwały, odnowienie wygasłego upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego pozwoli – w razie zaistnienia takiej potrzeby – na znaczące skrócenie procesu pozyskiwania finansowania niezbędnego dla prowadzenia działalności deweloperskiej. Upoważnienie daje Zarządowi możliwość elastycznego reagowania, jeśli zaistnieją okoliczności wymagające szybkiego pozyskania wkładu finansowego. Zarząd podkreśla, iż podstawowym celem jest zwiększanie wartości Spółki dla akcjonariuszy oraz, że upoważnienie nie niesie za sobą ryzyka nadmiernego rozwodnienia, gdyż liczba nowych akcji nie może przekroczyć 68,53 mln szt., tj 13% obecnego kapitału.

DUDA  2013-05-31 Zgodnie z informacjami udzielonymi w prasie Zarząd spółki prowadzi wyłącznie rozmowy z polskimi inwestorami. Dlaczego zarząd ogranicza się do rynku krajowego? Konkurencja, która chce wejść na polski rynek będzie skłonna zapłacić wyższą premię, co działa korzystnie dla obecnych akcjonariuszy.

Celem spółki jest budowa wartości spółki dla dobra akcjonariuszy. PKM Duda SA nie odrzuca zatem możliwości podjęcia współpracy z inwestorem zagranicznym, jeżeli miałaby być to oferta najbardziej korzystna.

RAFAMET  2013-06-04 Czy Zarząd przedstawi na WZA jakikolwiek plan wzrostu wyceny spółki, np. poprzez skup akcji zamiast dywidendy?

Porządek obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. zaplanowanego na dzień 13.06.2013 r. został podany do publicznej wiadomości komunikatem Spółki w dniu 17.05.2013 r. Porządek ten przewiduje m.in. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012. O sposobie podziału zysku zadecydują Akcjonariusze biorący udział w Walnym Zgromadzeniu. Działania zmierzające do wzrostu wyceny Spółki, np. poprzez skup akcji własnych, a potem ich umorzenie, wymagają decyzji w trybie korporacyjnym. Spółka poinformuje o ich ewentualnym podjęciu.

DENTAMDC  2013-06-01 Dlaczego ostatni raport kwartalny nie zawiera wszystkich wymaganych regulaminem ASO rozdziałów (informacja o prognozach lub informacja o ich niesporządzaniu, informacja o grupie kapitałowej emitenta, wskazanie przyczyn niesporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych)? Jeśli spółka nie tworzy grupy, czy nie konsoliduje sprawozdań, mimo wszystko należy zamieścić taką informację.

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

I3D  2013-06-03 W projekcie Programu Motywacyjnego określono bardzo ogólnie warunki uczestnictwa w programie na zasadzie różnicy w kapitalizacji Spółki oraz uzyskania „korzystnych” wyników finansowych. Dla wielu inwestorów taki sposób określenia warunków uczestnictwa jest wysoce niezadowalający. Każdy inwestor zgodzi się na program motywacyjny, ale oczekuje konkretnych, wymiernych rezultatów pracy kluczowych osób w Spółce. Tym bardziej, że w i3D S.A. mamy do czynienia z konfliktem interesów polegającym na pełnieniu przez te same osoby funkcji właścicielskich i zarządczych oraz asymetrią praw. Zarząd nabył akcje po atrakcyjnej cenie w ramach dotychczasowego programu motywacyjnego, a w tym samym roku Spółka poniosła dużą stratę, a kurs akcji spadł od debiutu o 50%. Pyt. 1 – jakie są prawdziwie intencje głównych akcjonariuszy Spółki? Pyt. 2 – czy warunki Programu Motywacyjnego nie powinny zostać bardziej precyzyjnie określone w postaci konkretnych, skwantyfikowanych celów wynikowych (zysku)?

Zarząd i3D, proponując projekt uchwały dot. programu motywacyjnego, miał na celu stworzenie skutecznego narzędzia wynagradzania kluczowych pracowników oraz – co wydaje się najważniejszym elementem tej propozycji – utrzymania i długoterminowego związania ze spółką najważniejszych dla działalności i3D osób z kadry pracowniczej, które nie posiadają jeszcze akcji spółki. Tego typu programy wpisują się w powszechnie stosowaną praktykę i wydają się - mając na względzie powyższe cele – bardziej skutecznym narzędziem motywowania i związania pracowników z firmą, niż np. prosta wypłata premii pieniężnych.
W związku z pytaniami oraz uwagami ze strony inwestorów indywidualnych, dotyczącymi zaproponowanej treści ww. programu motywacyjnego, postanowiliśmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom wszystkich Akcjonariuszy i stworzyć możliwość wspólnego opracowania jego treści. Tym samym dopuszczamy możliwość odstąpienia – na najbliższym Walnym Zgromadzeniu - od głosowania nad treścią uchwały w pierwotnie zaproponowanej wersji, oczekując jednocześnie konstruktywnych propozycji zapisów programu ze strony wszystkich zainteresowanych tematem Inwestorów. Jesteśmy gotowi – na bazie zgłoszonych propozycji – stworzyć wspólny projekt programu, który następnie zostanie przedstawiony do zaopiniowania Radzie Nadzorczej i3D. Zatwierdzony przez RN projekt - będący efektem wspólnej pracy Zarządu oraz Inwestorów - trafi pod obrady kolejnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
W związku z powyższym prosimy o kierowanie wszelkich propozycji, dotyczących programu motywacyjnego, drogą elektroniczną na adres biuro@i3d.pl, do dnia 21 czerwca br. (piątek). W ramach spotkania z Inwestorami, zaplanowanego na dzień 26 czerwca br. (środa), podejmiemy dyskusję w powyższym temacie, która – wyrażamy taką nadzieję – przyniesie satysfakcjonujące dla wszystkich rozwiązanie.

VIDIS  2013-06-01 Ustalony przez spółkę termin "do końca kwietnia" nie został dotrzymany. Dlaczego tak długo trwa ustalenie strategii odnośnie posiadanych akcji własnych? Jakie "niespodziewane okoliczności" spowodowały opóźnienie?

Szanowny Inwestorze,
Zarząd prowadzi obecnie zaawansowane rozmowy z kilkoma podmiotami zainteresowanymi nabyciem skupionych akcji. Rozmowy jednak przedłużają się, ze względu na rozbieżność pomiędzy aktualną wyceną rynkową, a postrzeganą przez Zarząd wartością Spółki.
Z poważaniem,
ViDiS S.A.

BORYSZEW  2013-06-03 1.Proszę o uzasadnienie jak propozycja zmiany widełek skupu akcji własnych proponowanych w jednej z uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy wpłynie na wartość spółki i przełoży się na wycenę dla akcjonariuszy? 2. Jak zamierzacie Państwo jako zarząd budować wartość firmy tak, aby przeniosła się na wycenę akcji spółki? Pytam ponieważ od 2 lat kurs spółki jest w trendzie spadkowym? 3. Czy zmiana widełek skupu nie jest potwierdzeniem słabości spółki? (Skoro zarząd prognozuje zejście kursu spółki na tak niskie poziomy.)

1. Program skupu akcji własnych jest odpowiedzią na bezprecedensowe niedowartościowanie akcji Boryszew S.A. – proponowane widełki cenowe dzięki swej wielkości pozwalać będą na prowadzenie skupu w każdych warunkach. Ne widzimy bezpośredniej zależności między zmianą widełek a wyceną Boryszewa.
2. Budowa wartości Grupy dla akcjonariuszy jest kluczowa dla Zarządu. Konsekwentnie realizowana strategia rozwoju poszczególnych dywizji produktowych a także szybki rozwój części motoryzacyjnej holdingu powinna znaleźć odzwierciedlenie w kursie akcji Boryszew S.A. Największy potencjał wzrostu wyników tkwi w segmencie motoryzacyjnym – naszym zadaniem jest przekucie owego potencjału na wyniki GKB.
3.Zmiana widełek cenowych na potrzeby skupu akcji odzwierciedla bieżący sentyment dla rynków kapitałowych oraz w dalszym ciągu niestabilną sytuację w strefie euro.

ORANGEPL  2013-06-03 Kiedy będzie wypłata dywidendy za 2012 rok?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

DENTAMDC  2013-06-01 W tej chwili (1/6/2013) nie mam możliwości sprawdzenia (niedziałająca strona www), ale pamiętam, że takiej informacji nie było - proszę o informację (i zamieszczenie na www) o powiązaniach osób zasiadających w Radzie Nadzorczej z akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% udziału w głosach na WZ.

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

BBIDEV  2013-05-31 Czym podyktowana jest planowana kolejna emisja akcji? Kiedy Spółka zacznie zarabiać zamiast emitować kolejne akcje i obligacje?

Upoważnienie daje Zarządowi możliwość elastycznego reagowania w razie zaistnienia okoliczności wymagających szybkiego pozyskania wkładu finansowego do realizacji przedsięwzięć deweloperskich. Nadrzędnym celem, jaki stawia sobie do realizacji Zarząd, jest zwiększanie wartości Spółki dla Akcjonariuszy.

ALTA  2013-05-31 Jakimi postawieniami Sądu zakończyła się rozprawa przeciwko Panu Meydan? Czy pozwany był obecny lub reprezentowany? Jak spółka ocenia przebieg i rezultaty rozprawy?

Była to pierwsza rozprawa w tej sprawie.
Na sali był obecny pełnomocnik pozwanego.
Rozprawa nie przyniosła żadnych rozstrzygnięć.
Sąd nie wyznaczył kolejnego terminu rozprawy.
Z doświadczeń rynkowych wynika, że rozpatrywanie spraw o podobnym charakterze zajmuje sądom około roku, czasami dłużej.

DUDA  2013-05-29 Czy w ocenie zarządu wycena spółki szacowana przez zarząd nie powinna uwzględniać elementów takich jak know-how, reputacja firmy, lista klientów, produkty, rynki zbytu, dostęp do rynków, możliwość przejęcia kontroli, premia itp.? Opieranie się na wartości księgowej, w szczególności przy poprawie cash flow, jest krzywdzące dla obecnych akcjonariuszy spółki.

Celem Zarządu jest realizowanie scenariusza, który przyniesie największej korzyści akcjonariuszom Spółki. Cena jest tylko jednym z kilku parametrów decydujących o atrakcyjności potencjalnej oferty. Profesjonalna wycena Spółki uzależniona jest również od dodatkowych korzyści niesionych wraz z ofertą, takich jak restrukturyzacja zadłużenia, osiąganie potencjalnych synergii rynkowych, czy atrakcyjność programu inwestycyjnego.

DUDA  2013-05-29 Czy w związku z otwarciem rynku Tajwańskiego na mięso z Polski i możliwością rozpoczęcia eksportu przez spółkę mięsa do ww. kraju, spółka jeszcze w 2013 r. rozpocznie eksport mięsa do Tajwanu?

Tajwan jest jednym z priorytetowych kierunków rozwoju eksportu Spółki w tym roku. O rozpoczęciu sprzedaży do tego kraju Spółka w stosowny sposób poinformuje rynek. Na dzień dzisiejszy Spółka jest w trakcie realizacji zaleceń inspekcji tajwańskiej po realizacji których otrzyma certyfikację na ten rynek. Tajwan jest, jak wszystkie rynki azjatyckie, w sferze zainteresowań Spółki, zaś posiadane kontakty handlowe zostaną uruchomione po zakończeniu procesu certyfikacji. Zbyt wcześnie jednak, aby określić skalę działalności na tym rynku.

BORYSZEW  2013-05-29 Zapoznając się z treścią projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Boryszew (raport nr 32/2013), szczególnie patrząc na (Projekt) Uchwały 22 w sprawie zmiany minimalnego wynagrodzenia za skup z kwoty 40 gr na 10 gr za jedną akcję, nasuwają mi się pytania: 1. Skoro Zarząd Spółki proponuje zmianę minimalnego wynagrodzenia za skup z 40 gr do 10 gr, to czy w przypadku prowadzenia skupu będziecie Państwo wstrzymywać się z zakupem aż cena akcji spadnie do minimalnego poziomu 10 gr? 2. Z czym wiąże się propozycja zmiany widełek skupu? Czy sytuacja spółki jest tak słaba, że Zarząd tak negatywnie ocenia perspektywy dla kursu spółki? 3. Jak zmiana widełek skupu ma się do obecnego skupu akcji, który patrząc na obecną propozycję i zakupy akcji na wyższych poziomach stał się porażką? Cena akcji, pomimo skupu, spadła. 4. Co spółka ma zamiar zrobić ze skupionymi akcjami? Brak jest informacji na ten temat.

1. W ogóle nie zakładamy scenariusza spadku ceny akcji do 10 gr. Proponujemy tak duże poszerzenie widełek, aby nie sugerować w żaden sposób wartości akcji Spółki. Spółka na bieżąco reagować będzie na zachowanie kursu akcji Boryszew S.A.
2. Zmiana widełek cenowych na potrzeby skupu akcji odzwierciedla bieżący sentyment dla rynków kapitałowych oraz w dalszym ciągu niestabilną sytuację w strefie euro.

Informacje na temat umorzenia lub odsprzedania akcji własnych podane zostaną do wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami.

TAURONPE  2013-05-29 Do którego dnia br. należy/należało kupić akcje spółki, aby móc otrzymać dywidendę w czerwcu?

Inwestor, który nabył akcje do dnia 28 maja otrzyma dywidendę z zysku TAURON Polska Energia S.A. za rok 2012.Wynika to ze specyfiki rozliczeń giełdowych (tzw. zasada D+3)

DUDA  2013-05-29 Czy w związku ze spadającymi stopami procentowymi i kolejnymi obniżkami stóp przewidywanymi przez analityków oraz osłabieniem się złotego zarząd Spółki widzi sprzyjające okoliczności do poprawy rentowności spółki?

Słabszy złoty sprzyja firmom nastawionym na eksport. Zmiany wartości pary walut euro/ złoty w stronę deprecjacji polskiej waluty są korzystne dla PKM Duda, która w zeszłym roku osiągnęła z tytułu sprzedaży zagranicznej ponad 300 mln zł, ale nie mają większego wpływu na poziom kosztów. Te ponoszone są bowiem w polskiej walucie. Pozytywne przełożenie na poziom osiąganej rentowności, oprócz przeprowadzanej restrukturyzacji, mogą mieć malejące koszty obsługi zadłużenia wynikające ze spadającej stopy procentowej.

SKYLINE  2013-05-29 Na stronie internetowej Spółki jest wykaz inwestycji Skyline. Na ile to jest aktualne, jak często jest uaktualniane?

Wykaz inwestycji na naszym serwisie internetowym jest aktualny. Wykaz ten aktualizujemy przy każdej inwestycji o której informujemy raportem bieżącym lub notką prasową, a nie rzadziej niż po publikacji sprawozdań okresowych.


Pozdrawiam,

Paweł Maj
członek zarządu
Skyline Investment S.A.

BBIDEV  2013-05-28 Kiedy będzie zwołane WZA?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu 10 miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało już zwołane w sposób przewidziany przepisami prawa.

SMT  2013-05-28 Ile aktualnie osób pracuje w spółce SMT SA i jak to wyglądało w ostatnich latach?

Witam, wszystkie spółki zależne stanowią łącznie zespół zbudowany z blisko 500 osób. W branży IT popularnym modelem
relacji łączącej pracownika z pracodawcą jest współpraca kontraktowa. Dlatego znacząca część zespołu w spółkach
Codemedia i SMT Software współpracuje z nami w ramach kontraktowego świadczenia usług. Pozdrawiam / Konrad Pankiewicz

BBIDEV  2013-05-28 Dlaczego słabość kursu występuje tak długo?

Roczna stopa zwrotu z akcji BBI Development jest wyższa, niż większości deweloperów (oraz wyższa od stopy zwrotu indeksu WIG-dewel) i wynosi 40% (WIG-dewel: 23,8%).

DROZAPOL  2013-05-24 Czy wielomilionowe limity kredytowe/pożyczki udzielone przez giełdową spółkę Drozapol Profil S.A. dla spółek DP WINT 1 (8 100 000 zł) i dla WINT 2 (7 000 000 zł) zabezpieczone wekslem, są w pełni bezpieczne, jeśli te spółki mają kapitały założycielskie po 5000 zł? Czy historycznie DPL jakiejkolwiek innej firmie udzielał takich pożyczek lub limitów, np. kupieckich, na takie kwoty bez twardego zabezpieczenia lub pełnego ubezpieczenia transakcji? Dlaczego DPL podejmuje takie duże ryzyko? W jaki sposób są oprocentowane te pożyczki? Czy interesy giełdowej DPL zostały zabezpieczone należycie w razie ewentualnych problemów w przyszłości ze spłata tych pożyczek przez pożyczkobiorców?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

I3D  2013-05-27 W rozmowie z redaktorem TVN CNBC Mikołajem Kunicą (4 lutego 2013 r.) prezes spółki wspomniał, iż w 2012 r. niemal połowę zasobów spółki pochłonęły prace nad Quazarem i kilkoma projektami badawczo-rozwojowymi, które to w najbliższym czasie mogą przynieść wymierne efekty. Czego dotyczą owe projekty i kiedy można się spodziewać ich rezultatów?

Efekty tych prac znajdują odzwierciedlenie w projektach już realizowanych, jak i tych, które w tej chwili negocjujemy. Zgodnie z wcześniej przekazywanymi informacjami, dla kilku z tych produktów obecnie opracowywane są narzędzia sprzedażowe i marketingowe. O postępie prac w tym zakresie będziemy informować.

I3D  2013-05-24 1. Jakie są efekty współpracy z Fortress S.A. w zakresie rozwijania sprzedaży i centrów kompetencyjnych na Dalekim Wschodzie? 2. Czy możemy spodziewać się w najbliższych miesiącach kontraktów zdobytych przez i3D? 3. Czy prace nad wygranym przetargiem w Wieliczce przebiegają bez zakłóceń? 4. Jakie pomysły ma spółka na spłatę potężnych zobowiązań krótkoterminowych? 5.Czy Spółka planuje w najbliższym czasie emisję akcji? Czy z uwagi na bardzo duże zobowiązania Spółki i kurczące się gotówkę, planowana jest emisja akcji. 3

1. Prowadzone są rozmowy
2. Tak
3. Tak
4. Zobowiązania krótkoterminowe spółki są na bieżąco regulowane
5. Spółka obecnie nie planuje emisji akcji.

LSISOFT  2013-05-26 Czy spółka planuje wypłatę dywidendy z zysku osiągniętego w 2012 r.?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

CASHFLOW  2013-05-24 Czy oddalenie przez Sąd Najwyższy w dniu skargi kasacyjnej złożonej przez Adama Kazimierskiego zamyka ostatecznie historię w tym temacie? Czy spółka zamknie tematy, czy może przejdzie do ofensywy i będzie żądała np. odszkodowań? Na pewno ta historia kosztowała spółkę sporo wysiłku, a być może i nadszarpnięcie dobrego imienia spółki.

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

SSI  2013-05-25 Czy GPW wcześniej ostrzegała spółkę, że zamierza zawiesić notowania?

Uprzejmie informujemy, że Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. będąca organizatorem alternatywnego systemu NewConnect nie informowała Spółki o możliwości zawieszenia notowań akcji.
Zaistniała sytuacja była związana z ujawnieniem błędów w danych finansowych Spółki za okres II kwartału roku obrotowego 2012-2013, dlatego Zarząd SSI S.A. podjął decyzję o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za przedmiotowy okres. Decyzja ta maiła na celu uniknięcie sytuacji, w której inwestorzy zostaliby wprowadzeni w błąd poprzez publikację nieprawidłowych danych finansowych.

Za powstałe niedogodności serdecznie Państwa przepraszamy

I3D  2013-05-23 1. Jaka jest obecna (lub na koniec marca br.) struktura zobowiązań Spółki? 2. Spółka miała na koniec marca br. zobowiązania w wysokości 6,1 mln zł. Jednocześnie informowała o redukcji pracowników. W sieci natomiast pojawiają się informacje, że Spółka od dłuższego czasu nie płaci wynagrodzeń swoim pracownikom. Taka sytuacja stanowi istotne zagrożenie dla działalności Spółki. Ludzie są jej najcenniejszym zasobem, a w takiej sytuacji mogą odchodzić lub może spadać morale zespołu. Ile wynoszą zobowiązania Spółki wobec pracowników, łącznie z tytułu omów o pracę oraz umów cywilnoprawnych? W jaki sposób Spółka zamierza poradzić sobie z tym problemem?

Informujemy, iż Spółka nie ma żadnych zaległych zobowiązań z tytułu wynagrodzeń wobec swoich pracowników. Wypłaty wynagrodzeń następują w sposób regularny, a zmiany w wielkości zatrudnienia uwarunkowane są przyczynami czysto merytorycznymi – i3D, jak każdy podmiot gospodarczy kierujący się racjonalnymi przesłankami w swojej działalności, dokonuje zmian w zatrudnieniu, jeśli nie jest usatysfakcjonowany wynikami pracy danego pracownika lub pracowników. Jednocześnie doskonale zdajemy sobie sprawę, iż nasz zespół jest największą wartością Grupy i3D – nigdy nie było inaczej, co wielokrotnie i przy różnych okazjach podkreślaliśmy oraz nadal podkreślamy.

DROZAPOL  2013-05-23 Jaki był, jest, będzie cel spółki DP ENERGY Sp. z o.o. powstałej w 2012 r.? Jeśli cel działalności DP ENERGY nie będzie związany z DPL, to dlaczego nazewnictwo jest zgodne z nazewnictwem grupy DPL, czyli "DP" ..... Sp. z o.o.? Jeśli cel DP ENERGY Sp. z o.o. będzie związany z DPL i akcjonariusze DPL mają odczuć z tego korzyść, to dlaczego DPL nie ma udziałów w DP ENERGY? Zgodnie z KRS 20% posiada radca prawny Andrzej Chmielewski - związany z DPL od wielu lat i 80% Grażyna Rybka - główny udziałowiec i prokurent DPL. Czy te osoby przez DP ENERGY w której DPL nie ma udziałów mają świadczyć usługi na rzecz DPL lub grupy DP WINT 1, 2, 3, 4, 5 i DP INVEST itd.? Zgodnie z KRS DP ENERGY będzie świadczyć usługi m.in.: PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ i WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ - czy akcjonariusze giełdowej DPL odczują korzyści z działalności DP ENERGY?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

NORTCOAST  2013-05-22 Jakie są rezultaty sporu z ARIMR w sprawie dotacji? Czy sprawa dalej trwa, czy została umorzona? Od ponad roku nie ma żadnej informacji na temat dofinansowania?

Sprawa uzyskania dofinansowania jest na etapie rozpatrywania przez ARiMR. Spółka w raportach okresowych na bieżąco informuje. W raporcie za I kwartał br zostało napisane:
uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych dla Spółki Latteria Tinis Sp. z o.o. Latteria Tinis Sp. z o.o., wyrokiem z dnia 6 maja 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawie o sygnaturze akt V SA/Wa 2779/10 uchylił rozstrzygnięcie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 2 sierpnia 2011 r. znak OR00-69040-OR0400006/08/09 o odmowie przyznania pomocy spółce Latteria Tinis Sp. z o.o. w ramach Działania 123 „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej „ Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wyrok jest prawomocny. Spółka Latteria Tinis sp. z o.o. złożyła dodatkowe dokumenty i wyjaśnienia niezbędne do ponownej oceny przez ARiMR wniosku o dofinansowanie, po kolejnej odmowie przyznania pomocy przez ARiMR wniosek ponownie został w lipcu 2012 r. przekazany do ponownej weryfikacji. W październiku 2012 roku oraz w lutym 2013 roku Spółka po wezwaniu przez ARiMR złożyła wyjaśnienia i uzupełnienia wniosku.
W miesiącu kwietniu 2013 roku Spółka otrzymała kolejne wezwanie do uzupełnienia wniosku i w odpowiedzi złożyła dodatkowe dokumenty.

FONECO  2013-05-22 Czy Zarząd jest zainteresowany realizacją pomysłu uzyskiwania energii elektrycznej, którego zastosowanie może przynieść właścicielowi ponadprzeciętne zyski przy stosunkowo niskich nakładach inwestycyjnych?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

TAURONPE  2013-05-22 Gdzie znajdę historyczne dane EBITDA dotyczące Państwa spółki?

Dane historyczne dotyczące EBITDA znajdują się między innymi w zakładce relacje inwestorskie/prezentacje.
Poniżej link:
http://www.tauron-pe.pl/tauron/relacje-inwestorskie/prezentacje/Strony/prezentacje.aspx

Dane dotyczące EBITDA można również znaleźć w zakładce relacje inwestorskie/raporty okresowe pod następującym linkiem:

http://www.tauron-pe.pl/tauron/relacje-inwestorskie/raporty-okresowe/Strony/raporty-okresowe.aspx

GINOROSSI  2013-05-22 Czy spółka podnosi kompetencje pracowników poprzez szkolenia?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

I3D  2013-05-23 Jak wygląda miesięczna dynamika sprzedaży Quazara 3D? Czy dotychczasowa wartość sprzedaży jest zgodna z prognozami i oczekiwaniami?

Na temat wielkości sprzedaży Quazara3D spółka przekazywała już wcześniej informację. W tej sprawie odsyłamy Państwa do raportów okresowych oraz do poprzednich pytań na akcji inwestor. W tym roku spodziewamy się dalszego wzrostu dynamiki sprzedaży Quazara3D.

BORYSZEW  2013-05-24 1. Czy zakończyliście Państwo dotychczasowy skup akcji własnych? 2. Jeżeli nie zakończyliście skupu, to dlaczego nie opłaci się wam kupować na obecnym poziomie, skoro zakupy wcześniejsze dokonywaliście kiedy cena akcji była wyższa?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

BORYSZEW  2013-05-22 Co Państwo sądzicie o zachowaniu kursu spółki? Spółka jest wyceniana jakby była bankrutem lub miałby zbankrutować. Od początku roku straciła 40 proc. swojej kapitalizacji. Jakie widełki nowego skupu akcji będziecie proponować na WZA? Jeżeli cena będzie się utrzymywać w obecnym przedziale? Skąd będą środki przeznaczone na skup?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

PGNIG  2013-05-22 Czy będzie wypłacona, w tym roku dywidenda?

Zgodnie z uchwałą podjętą przez ZWZ PGNiG SA 22 maja br. w 2013 zostanie wypłacona dywidenda za rok obrotowy 2012 w wysokości 0,13 zł na akcję.
Dzień prawa do dywidendy ustalono na 20.07.2013, a dzień wypłaty na 03.10.2013.
Więcej informacji na stronie internetowej PGNiG: http://www.pgnig.pl/pgnig/ri/charts/13976

MARKA  2013-05-22 Czy jesteście Państwo w kontakcie ze znaczącymi obligatariuszami? Jeżeli tak, to jak wyglądają rozmowy na temat rolowania obligacji, bo o spłacie całości w terminie chyba nikt nie wierzy co pokazuje rynek? Co oferuje spółka, a co oferują obligatariusze? Drugie pytanie, jaka część obligacji jest reprezentowana w tych rozmowach (instytucje zapewne) i czy porozumienie jest możliwe(zrolowanie długu)?

Zarząd Marki utrzymuje stały kontakt ze znaczącymi obligatariuszami (droga telefoniczną, elektroniczną, w tym za pomocą Akcji Inwestor). Od początku tego roku Spółka kładzie nacisk na otwartą politykę informacyjną, w tym rozbudowaną komunikację z inwestorami. Podkreślamy, iż obecnie Spółka nie ma istotnych problemów z płynnością finansową. Ponadto, Marka planuje wykupienie obligacji w terminie, a ich rolowanie jest tylko jedną z opcji. Zarząd niewątpliwie poinformuje swoich inwestorów o wszystkich znaczących decyzjach w tym zakresie.

EUROTEL  2013-05-21 W wynikach za I kw. 2013 r. podaliście Państwo, że przy mniejszych przychodach samej spółki (a nie Grupy) udało się jednak podwoić jej zysk netto, w dużej mierze dzięki wynikom spółki zależnej Viamind. Czy taki trend będzie nadal widoczny? Czy w takim razie można się spodziewać, że w 2014 r. także będziecie wypłacać dywidendę dla akcjonariuszy Eurotela, i że prawdopodobnie będzie ona wyższa niż w tym roku?

Tendencja zwiększania się wyniku Eurotel, dzięki poprawieniu rezultatów osiągnaych przez spółki zależne, będzie coraz bardziej widoczna. Spółki te nabierają coraz większego znaczenia, jeśli chodzi o skalę działania lub zdolność do generowania zysków. Jest to efekt zgodny z planami w tym zakresie i potwierdzenie słuszności takiej strategii. Zapewniamy dalszy wzrosty wyniku netto poprzez działalność spółek Grupy.
Bardzo dobry rezultat Eurotel w Iq osiagnięty został właśnie dzięki zyskom spółki zależnej, a w kolejnych latach będzie jeszcze powiększony o zyski również innych spółek Grupy, co pozwoli na wykazanie wyników dających podstawę do wypłaty dywidendy.
Należy jednak pamiętać, że jesteśmy jeszcze w pierwszej połowie roku i wyniki całego roku pozwolą na potwierdzenie przesłanek do wypłaty dywidendy, a ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie i tak WZA.

DUDA  2013-05-21 Czy w ocenie zarządu w związku z pojawiającymi się w prasie informacjami o sprzedaży spółki określanie ceny w oparciu o wartość księgową jest rozsądne? Spółka przy obecnym poziomie przychodów i poprawie rentowności ma możliwość generowania dużej ilości gotówki. Czy zatem lepszym punktem odniesienia nie powinna być metoda mieszana?

Cena jest tylko jednym z kilku parametrów decydujących o atrakcyjności potencjalnej oferty. Profesjonalna wycena Spółki uzależniona jest również od dodatkowych korzyści niesionych wraz z ofertą, takich jak restrukturyzacja zadłużenia, osiąganie potencjalnych synergii rynkowych, czy atrakcyjność programu inwestycyjnego.

IDMSA  2013-05-21 Jaka była idea zakupu od Silva Capital Group S.A. akcji IDH S.A. - spółki, której sytuacja jest daleka od ideału?

Była to wcześniej uzgodniona wymiana aktywów.
Katarzyna Żarska
DM IDMSA

MABION  2013-05-22 W ilu krajach trwają aktualnie badania kliniczne CD20? Czy został już podany lek pacjentom (jeśli tak to ilu)?

Proces rekrutacji pacjentów oraz pierwsze podania leku MabionCD20 oraz leku referencyjnego MabThera przebiegają pomyślnie oraz zgodnie z założonym harmonogramem. Farmaceutyk podawany był kilkudziesięciu chorym w polskich, litewskich i gruzińskich ośrodkach klinicznych przez dwa tygodnie, po czym przez sześć miesięcy prowadzona będzie obserwacja każdego pacjenta.

CEDC  2013-05-14 Kiedy akcje CEDC będą anulowane na GPW i czy zanim to nastąpi zostaną przywrócone notowania na giełdzie w Warszawie?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

OTMUCHOW  2013-05-15 Panie Prezesie, może jakieś wyjaśnienie skąd spadek przychodów i zysku netto z kwartału na kwartał?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

CCC  2013-05-13 Jakie było średnie oprocentowanie kredytu krótkoterminowego, długoterminowego i leasingu finansowego, z którego korzystała spółka? Proszę o dane na dzień (koniec roku obrotowego)31.12.2009 ;31.12.2010, 31.12.2011; 31.12.2012

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

SSI  2013-05-18 Czy spadek zysku netto za ostatni kwartał jest spowodowany obniżeniem marż i rentowności, czy problemami z odzyskaniem należności?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

DROZAPOL  2013-05-20 Panie Prezesie przychody za I kw. 2013 r. spadły w porównaniu do I kw. 2012 r. o połowę. Kolejny kwartał spółka zakończyła stratą, cena akcji osiąga kolejne minima, na sektor OZE nie można liczyć, płynność waloru jest śladowa. Jakie jeszcze ma dla swoich akcjonariuszy niespodzianki w tym roku DPL?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

SKYLINE  2013-05-20 Od ostatniego wywiadu prezesa w TV kurs akcji runął o ponad 30 proc. zaliczając historyczne minima przy pozytywnym WIGu. Czy nie sądzicie Panowie, że się całkowicie skompromitowaliście nic nie robieniem?

Jesteśmy świadomi ceny akcji ale jednocześnie możemy zapewnić iż pracujemy nad kolejnymi inwestycjami o czym, mam nadzieję, w najbliższym czasie będziemy mogli poinformować wszystkich akcjonariuszy.


Paweł Maj
Członek Zarządu
Skyline Investment SA

I3D  2013-05-20 1.Dlaczego Prezes sprzedał duży pakiet akcji po 2 zł, skoro w raporcie za IV kw. w liście do akcjonariuszy sam pisał, że prosi o "jeszcze trochę cierpliwości", gdyż zarówno Firma jak i akcjonariusze odczują poprawę? 2.Kiedyś na pytanie dlaczego Prezes nie kupuje na giełdzie taniejących akcji padała odpowiedź sugerująca brak środków na zakup akcji. Dziś w wyniku sprzedaży tak sporego pakietu akcji Prezes może odkupić akcje taniej niż po 2 zł, a środków z pewnością nie brakuje. Dlaczego w takim razie nie odkupuje choćby symbolicznych kilkunastu, czy kilkudziesięciu tys. akcji? Czyżby nie wierzył we własną firmę? Przecież kupno pakietu zawsze mogłoby podbudować zaufanie reszty akcjonariuszy.

Sprzedaż części pakietu prezesa to skutek spraw prywatnych, a także efekt rozmów z firmą Fortress, z którą została podpisana umowa o współpracy. Członkowie zarządu w dalszym ciągu pozostają największymi indywidualnymi akcjonariuszami spółki.

PGNIG  2013-05-20 Kiedy będą znane wyniki szczelinowania na złożu Lubocino?

Odwiert Lubocino-2H znajduje się w fazie testów. Celem jest sprawdzenie właściwości złożowych oraz możliwości produkcyjnych. Zakończenie prac to kwestia kilkunastu tygodni.
Kolejny odwiert badawczy na tym padzie to Lubocino 3H , którego odcinek poziomy będzie zlokalizowany na innej głębokości niż L-2H, celem uzyskania kolejnych danych przed rozwiercaniem padu otworami eksploatacyjnymi. Obecnie jesteśmy na etapie projektowania tego otworu wykorzystując dane z L-2H.

DUDA  2013-05-20 W ciągu ostatnich kilku miesięcy można zauważyć wzmożone podczas sesji giełdowych obroty na spółce. Czy zarząd nie jest zaniepokojony tą sytuacją? w szczególności w kontekście odbiegania wyceny od realnej wartości spółki?

Zwiększone obroty na akcjach PKM Duda i wzrost kursu akcji mogą być reakcją rynku na opublikowane 10 maja 2013 r. pozytywne wyniki I kwartału, w którym Grupa PKM Duda wypracowała blisko 6 mln zł zysku netto.

RAFAMET  2013-05-21 Czy spółka upubliczni prognozy na 2013 r. lub chociaż założenia planu techniczno-ekonomicznego?

W chwili obecnej Spółka nie planuje publikacji prognoz na rok 2013.
Zobacz: List Prezesa Zarządu RAFAMET S.A. z dnia 09.04.2013 r. (Raport Roczny 2012 przekazany w dniu 23.04.2013 r.).

I3D  2013-05-16 W raporcie kwartalnym zabrakło istotnego elementu dla akcjonariuszy, a mianowicie nie było danych ze sprzedaży Quazara 3D w IQ. W związku z tym proszę o podanie takich danych-zarówno w IQ, jak tez ewentualnie całej kwoty ze sprzedaży od początku wprowadzenia wersji komercyjnej na rynek.

Przychody ze sprzedaży Quazara3D w pierwszym kwartale 2013 roku wyniosły 50 tys. EUR.

RAFAMET  2013-05-17 Może ktoś inny albo niekompetentny pisał raport roczny, bo w nim na stronie 92 (nota 49) są inne dane dotyczące zatrudnienia, które łącznie w 2012 r. wyniosło 669 etatów i wzrosło w stosunku do 2011 r. o 22 etaty. Nota 49. ZATRUDNIENIE Przeciętne zatrudnienie w etatach 01-12.2012 01-12.2011 Pracownicy na stanowiskach robotniczych 437 425 Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych 232 222 RAZEM 669 647

Informacje o wielkości zatrudnienia zawarte we wskazanej Nocie 49 sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2012 przedstawiają przeciętne zatrudnienie w etatach, natomiast informacje przekazane w odpowiedzi na pytanie z dnia 13.05.2013 r. prezentują dane według stanu na ostatni dzień roku kalendarzowego, odpowiednio za lata 2009 – 2012.
Przeciętne zatrudnienie w relacji rok 2012/rok 2011 w spółce zależnej wzrosło o 18 etatów. Spółka ta uzyskała przychody netto ze sprzedaży produktów i usług oraz wynik na sprzedaży odpowiednio (w tys. zł):
2012 rok 33.735/+ 491,
2011 rok 25.935/- 2.885.

I3D  2013-05-16 1. Jaki jest powód emisji wysokooprocentowanych obligacjami skoro bieżąca działalność można finansować tańszym kredytem bankowym? Kto obejmował owe papiery? 2. W I kwartale 2011 r. przy przychodach 2.202.724,58 zł spółka odnotowała zysk netto w wysokości 597.095,77 zł. W tym roku przy podobnych przychodach zysk wyniósł tylko 32.440,48 zł. Co jest powodem takiego spadku zysku? Przypominam, że w I kwartale 2011 r. trwały jeszcze prace nad Quazarem 3D, które miały mocno obciążyć koszty działalności firmy. 3. Jaki udział w przychodach pierwszego kwartału 2013 r. miała sprzedaż oprogramowania Quazar 3D?

1. Zarząd i3D, podejmując decyzję o wyborze formy finansowania działalności Spółki, zawsze bierze pod uwagę wszystkie, możliwe do uzyskania w danym momencie źródła, wybierając najkorzystniejsze dla i3D rozwiązania. Należy pamiętać, iż wybór ten jest uwarunkowany dostępnością poszczególnych źródeł dla spółki w danym momencie.
Obligacje wyemitowane przez i3D zostały objęte przez inwestorów prywatnych. Żaden z członków zarządu i3D ani pracowników Spółki nie obejmował ww. obligacji.
2. Główny zakres prac nad wersją licencyjną oprogramowania Quazar3D rozpoczął się w II połowie 2011 roku i trwał aż do III kwartału 2012 roku. W przywołanym okresie, tj. w I kwartale 2011 roku, spółka przygotowywała się do pozyskania kapitału na realizację tego celu (emisja private placement akcji serii B) i związanego z tym debiutu na rynku NewConnect. Kilkunastoosobowy zespół realizujący projekt Quazar’a został powołany i rozpoczął pracę dzięki pozyskanym pod koniec I kwartału 2011 roku środkom z emisji. Koszty związane z tym zakresem prac pojawiły się więc w późniejszych okresach, w szczególności w 2012 roku.
Ponadto pragniemy zwrócić uwagę na fakt, iż projekty realizowane przez i3D charakteryzują się zróżnicowanym poziomem zyskowności, co przy zmiennym rozkładzie czasowym realizowanych przedsięwzięć w naturalny sposób powoduje występowanie różnic w poziomach uzyskiwanej rentowności. Spółka ponosi również koszty na etapie pozyskiwania klienta - są to koszty związane m.in. z przygotowaniem prezentacji, tutoriali, itp. Nie jest więc uzasadnione dokonywanie bezpośrednich porównań wyników i rentowności pomiędzy różnymi okresami działalności spółki bez uwzględnienia oraz zrozumienia czynników wpływających na te parametry i procesów zachodzących w analizowanym czasie w i3D.
Wyniki uzyskane w I kwartale 2013 roku pokazują, iż po czasie ważnych inwestycji, dokonywanych w Grupie w roku 2012, wracamy do trendu wzrostowego, który zamierzamy utrzymać.
3. Przychody ze sprzedaży Quazara3D w pierwszym kwartale 2013 roku wyniosły 50 tys. EUR.

PLANETSOF  2013-05-14 Dlaczego spółka nie miała w I kwartale 2013 r. żadnej sprzedaży eksportowej? Czy zagraniczne kontrakty zostały zerwane?

Brak sprzedaży eksportowej w I kw. 2013 jest związany z trybem fakturowania niektórych projektów. Spółka w I kw. 2013 nie zakończyła żadnego z etapów realizowanych projektów informatycznych dla klientów zagranicznych stąd brak przychodów z tego tytułu.

MIRACULUM  2013-05-16 Na stronie spólki nie działa aplikacja e-sklepu! Czy to chwilowe czy spólka wycofała się ze sprzedaży tym kanałem?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

RAFAMET  2013-05-13 Jakie były powody wzrostu zatrudnienia o około 20 etatów, bo chyba nie wzrost zamówień czy wzrost wydajności pracy?

Stan zatrudnienia na koniec każdego okresu w etatach w RAFAMET S.A. oraz Zespole Odlewni RAFAMET Sp. z o.o. w latach 2009-2012 wynosił odpowiednio:
2009 rok 457/212,
2010 rok 434/216,
2011 rok 437/217,
2012 rok 434/227.
Zatrudnienie na 30.04.2013 r. w tych spółkach wynosiło 427/219.
Fundusz wynagrodzeń brutto za okres 3 miesięcy br. wyniósł łącznie (w Grupie Kapitałowej) 6.732 tys. zł.

BORYSZEW  2013-05-13 Mam pytania: 1. Dlaczego udział Pana Romana Karkosika zgodnie z prezentacją w różnych portalach informacyjnych spadł do poziomu 7,0 proc.? 2. Jak spółka skomentuje ostatnio ważną dla spółki kwestię pozostania w WIG20? 3.Jak zarząd spółki ocenia zachowanie się kursu i jego spadek od początku roku?

Udział Pana Romana Krzysztofa Karkosika w akcjonariacie Boryszew S.A. (pośrednio i bezpośrednio) wynosi 59,21% (ostatnia zmiana 5 maja 2013. Błędna informacja o poziomie zaangażowania Pana Karkosika wynika z błędów po stronie dostawcy danych - serwisu Notoria.
W ocenie Zarządu, kurs akcji Boryszew S.A. nie odzwierciedla posiadanego potencjału oraz stabilnych podstaw biznesowych spółki.

KOMPUTRON  2013-05-11 kiedy będzie dostępny roczny skonsolidowany raport za 2012 rok?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

BORYSZEW  2013-05-10 Sporo mam boryszewa i jedno pytanie! Trzymac czy sprzedać??? Bo straciłem juź sporo...

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

SKYLINE  2013-05-10 Co dalej ze spółką Semax wyłączoną z konsolidacji?

Obecnie trwa proces pozyskania dla Semax S.A. inwestora. Jednakże, zgodnie z informacją ze skonsolidowanego sprawozdania za rok 2012, w przypadku niedojścia do transakcji istnieje realne ryzyko utraty przez tę firmę płynności.

Paweł Maj
członek zarządu
Skyline Investment S.A.

PGSSOFT  2013-05-10 Witam, Czy Spółka planuje otwarcie jakiegoś nowego oddziału w Polsce? Czy Spółka rozważa otwarcie oddziału poza granicami Polski? Na przykład na Białorusi gdzie jest mniejsza konkurencja o pracowników-programistów?

Obecnie Spółka nie ma planów otwierania nowych oddziałów - ani w Polsce, ani w innych państwach.

8FORMULA  2013-05-10 Spółka w raportach podała, że w 2012 r. uruchomiła dwie stacje kontroli. Jak wygląda ilość przeglądów na tych stacjach np kwartał do kwartału?

W 2012 r. uruchomiliśmy dwie nasze stacje. Pierwszą na koniec sierpnia, a drugą w połowie listopada.
W pierwszym kwartale 2013 r. nastąpił wzrost badań na tych dwóch stacjach łącznie o ok. 72 % w stosunku do IV kwartału 2012 r.

CASHFLOW  2013-05-10 Minął miesiąc od uchwalenia emisji akcji. Czy toczą się jakiekolwiek rozmowy z potencjalnymi inwestorami, czy może wszyscy zainteresowani(o ile tacy byli) odeszli od stołu. Wnioskuję o więcej przejrzystości w Państwa działaniu, mijają miesiące a Państwo nie informujecie rynku praktycznie o niczym. Jak wygląda etap ściągnięcia owych 6mln, czy PZNTK spłacił kolejną ratę a jeżeli nie to co Państwo zamierzacie z tym zrobić?

Faktycznie, chwilowo nie ma zbyt dużo wydarzeń, które by podlegały raportowaniu lub ogłoszeniu w mediach. Firma robi swoje i pracuje nad posiadanym pakietem wierzytelności i innym majątkiem. Nie nastąpiło żadne istotne nowe wydarzenie również w temacie PZNTK.
Co do nowych emisji trwają cały czas rozmowy z inwestorami. Trzeba pamiętać, że rozmowy wejdą w fazę właściwą w momencie ruszenia z ofertą nowych akcji.

IDMSA  2013-05-09 Na kiedy wyznaczone zostały terminy rozpraw w sprawie uchylenia uchwał NWZA? Czy już jakieś rozprawy się odbyły?

Odbyły się już dwie rozprawy a kolejne zostały wyznaczone na maj, czerwiec i sierpień bieżącego roku.
Katarzyna Żarska
DM IDMSA

EUROTEL  2013-05-09 Czerwona Torebka "podbija" rynek, StopShop wchodzi do Polski... -czy te tzw. parki handlowe to coś co Eurotel bierze/musi brać pod uwagę w swojej strategii jeśli chodzi o lokalizacje? Jeśli tak, to w jaki sposób? I czy rozważa się to w kategoriach "walki z zagrożeniem" czy raczej "szukaniem nowych szans biznesowych"?

O ile dobrze rozumiemy pytanie, to w kręgu naszego zainteresowania są lokalizacje o dużym natężeniu ruchu klientów, posiadające szeroki potencjał rynkowy oraz charakteryzujące się prestiżem lub co najmniej wysokim standardem wystroju i funkcjonowania. Jeśli jakakolwiek sieć spełniać będzie tego typu warunki i w danej lokalizacji będą wakaty umożliwiające otwarcie salonu sprzedaży danego poeratora, będą one wtedy mogły być brane przez nas pod uwagę.

MARKA  2013-05-08 Czy w ramach przejrzystości dla inwestorów zarówno akcjonariuszy jak i obligatariuszy podacie Państwo w raporcie bieżącym wartości należności przeterminowanych ze ściągalnością których są problemy? Ta pozycja jest kluczowa w ocenie fundamentalnej wartości spółki i pokazuje nam oblicze spółki.

Obecnie Spółka jest w trakcie implementacji programu gruntownej restrukturyzacji oraz optymalizacji kanałów sprzedaży. Marka S.A. cały czas pracuje nad jakością portfela udzielanych pożyczek i prowadzi stały monitoring spływu należności. Dane dotyczące zagrożonych należności stanowią informację wrażliwą dla większości spółek giełdowych i nie są one publicznie dostępne. Zarząd Marka S.A. zapewnia, że dokłada wszelkich starań, aby w możliwie najmniejszym stopniu poziom przeterminowanych należności wpływał na wyniki finansowe Spółki.

T2INVEST  2013-05-07 Czy w obecnej sytuacji gospodarczej są obszary na rynku nieruchomości na którym spółka może zarabiać ?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

BORYSZEW  2013-05-07 1.Jak się spółka odniesie do zarzutów w sprawie manipulacji kursem akcji? 2.Co Państwo sądzicie o decyzji GPW w sprawie wyłączenia tzw. podejrzanych transakcji z decyzji o zostaniu spółki w indeksie WIG20 bez wyjaśnienia sprawy? Pozdrawiam

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

ARTEFE  2013-05-07 Co się dzieje z "mityczną" już żwirownią. Kiedy transakcja dojdzie do skutku ? Czy problemy są natury proceduralnej czy materialnej ?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

POLIMEXMS  2013-05-07 Czy spółka otrzymała już wszystkie należności od Politechniki Wrocławskiej ?

Spółka nie publikuje informacji dotyczących szczegółów bieżących rozliczeń z kontrahentami. Tego typu informacje nie podlegają obowiązkowi informacyjnemu. Możemy jednak potwierdzić, że Politechnika Wrocławska nie posiada wierzytelności wobec Polimexu-Mostostalu.

ATLANTAPL  2013-05-06 Jakie były przesłanki zwiększenia kredytu w PKO BP o 10 mln PLN ? Dlaczego zwiększenie jest tylko na okres 1.05.2013-31.07.2013 ?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

CASHFLOW  2013-04-30 Minąłkwiecień - miesiąc w którym do Cflow miało wpłynąć 6 mln - 17 maja wyznaczono kolejny - TRZECI już termin wypłaty zaległych obligacji. Czy obietnica w tym dniu zostanie zrealizowana?

W sprawie rozliczeń proszę się kontaktować bezpośrednio z firmą - wszelkie rozliczenia są traktowane indywidualnie

MBFGROUP  2013-05-03 Czy w przypadku gdyby kurs akcji sięgnął poziomu 1 zł, to spółka myśli o przenosinach na rynek główny GPW?

Dziękujemy za potencjał jaki widzi Pan/Pani w akcjach Mobile Factory S.A. Cena jednostkowa za akcje na poziomie 1zł faktycznie dawałaby możliwość przenosin na rynek regulowany GPW. Absolutnie nie chcemy przekreślać możliwości osiągnięcia takiego pułapu cenowego w okresie najbliższych 24-36 miesięcy, aczkolwiek kształtowanie kursu nie zależy od Zarządu Spółki, ale od Inwestorów. To oni decydują jaka cena za akcję jest tzw. fair value. Reasumując – mówienie o przenosinach na rynek główny na obecnym etapie mija się z celem. Zarząd Spółki obecnie skupia się na odbudowie przychodów i zyskowności biznesu. Ewentualne przenosiny na GPW będą efektem tych działań, a nie celem samym w sobie.

PLANETSOF  2013-05-03 PLANET SOFT posiada około 47 proc. udziałów w Rearden Technology S.A. , firmie która realizuje projekt inteligentnego zegarka - osobistego asystenta Boddie. Jak wyglądałby podział zysków ze sprzedaży tego innowacyjnego produktu?

Zarząd Spółki Planet Soft S.A. potwierdza, iż Spółka jest właścicielem około 47 proc. udziałów w kapitale zakładowym Rearden Technology S.A. Posiadane przez Spółkę akcje nie są uprzywilejowane co do dywidendy. Spółka na dzień dzisiejszy nie zawarła z Rearden Technology S.A. żadnej umowy cywilno-prawnej, która reguluje kwestie ewentualnego podziału zysku ze sprzedaży Boddie. W ocenie Zarządu Planet Soft S.A., spółka Rearden Technology S.A. w kolejnych kwartałach niezmiennie będzie potrzebowała znacznych zastrzyków gotówki, którymi będzie w stanie realizować projekty unijne oraz bieżące prace badawczo-rozwojowe. W opinii Zarządu jakiekolwiek działania zmierzające do obniżenia poziomu przepływów pieniężnych z działalności Rearden Technology S.A. nie ma na dzień dzisiejszy sensu.

MBFGROUP  2013-05-04 Jak oceniają Państwo kondycję branży producentów aplikacji na urządzenia mobilne, smartfony, tablety itd? Czy spółka Mobile Factory nie powinna w jakiś sposób zareagować na rosnący rynek, a z drugiej strony specjalizację na konkretne produkty wykonawców i podwykonawców? Czy podjęto jakieś plany lub krótkoterminową strategię w związku z powyższym zagadnieniem?

Z raportu „Mobilny konsument w świecie mobilnego internetu”, przygotowanego przez Interaktywny Instytut Badań Rynkowych (IIBR) wynika, że co drugi (47%) użytkownik smartfona lub tabletu za ich ogromną zaletę uważa możliwość pobierania za ich pomocą dodatkowych programów. W czołówce najpopularniejszych aplikacji znalazły się gry (korzysta z nich 42% badanych) oraz widżety prognozujące pogodę (35 proc.). Na dalszych miejscach uplasowały się aplikacje multimedialne (31 proc.), personalizujące urządzenie (29 proc.) albo służące informacji (29 proc.) czy rozrywce (28 proc.). Co dziesiąty użytkownik ma możliwość czytania za ich pomocą książek (11 proc.) lub obsługiwania swoich finansów (10 proc.). Smartfony sukcesywnie zdobywają coraz większą część „rynkowego tortu”, wypierając jednocześnie tradycyjne telefony komórkowe. Na znaczeniu zyskują także tablety. Niezwykłe tempo tego procesu napędzane jest między innymi przez coraz szerszą i bardziej atrakcyjną ofertą aplikacji. Co dziesiąty użytkownik smartfona lub tabletu (12%) deklaruje wręcz, że jest to najważniejsza cecha takiego sprzętu, bez której produkt byłby zupełnie nieatrakcyjny.

Urządzenia z mobilnym dostępem do internetu zdobywają coraz większe grono zwolenników. Na ich sukces wpływ ma między innymi bogata oferta dostępnych na rynku aplikacji. Już co piąty internauta posiada telefon typu smartfon, za pomocą którego łączy się z siecią, komunikuje ze znajomymi czy korzysta z nawigacji GPS Na przykład aż 58% Koreańczyków wykorzystuje telefon do ściągania aplikacji, podczas gdy w Polsce z tej usługi korzysta zaledwie 28% posiadaczy telefonów. Innym przykładem jest korzystanie z wyszukiwarek w telefonach – w Polsce robi to 50% abonentów, podczas gdy w Korei – 79% . Potencjał wzrostowy w Polsce jest bezsprzeczny.

Mobile Factory S.A. chce ten potencjał wykorzystać i skupić się na najbardziej zyskownych produktach na urządzenia mobilne. Również rozważane jest wejście w branżę rozrywkową. Przykładowo obecnie toczone są rozmowy z osobami z polskiego showbiznesu, które mogliby takie produkty firmować oraz pełnić rolę koordynatorów w ich przygotowaniu.

EUROTEL  2013-05-06 Ile sklepów iDream powstanie w perspektywie roku, dwóch lat? Czy będą one powstawać tylko w największych miastach?

Planujmey otwarcie ponad 5 takich sklepów do końca 2014 roku, a jeśli to będzie możliwe ze względów lokalizacyjnych, to nawet więcej. Rekomendacje do otwierania Apple Premium Stores są miejsca o szczególnym potencjale handlowym ze względu na ruch, prestiż oraz siłę nabywczą klientów. Oznacza to faktycznie, że głównym miejsce na takie salony są duże miasta i najlepsze centra handlowe.

STALPROD  2013-05-03 Czy zapowiadany polski boom inwestycyjny w nowe bloki energetyczne będzie miał istotne przełożenie na wyniki STP? Czy jest to raczej inny segment, nieistotny dla spółki?

Takie inwestycje nie mają bezpośredniego przełożenia na wyniki Grupy Stalproduktu, jednak pośrednio taki efekt może wystąpić. Za budową bloków energetycznych idzie bowiem zwykle budowa sieci przesyłowych, dla obsługi których niezbędne sa transformatory mocy, do których dostarczamy nasze blachy. Należy jednak zaznaczyć, że firmy z branży elektrotechnicznej produkujące transformatory, są często koncernami o charakterze ponadnarodowym, co oznacza, że o dostawach materiałów na dany rynek decyduje centrala firmy, a nie jej oddział.
Warto także dodać, iż w przypadku inwestycji w sieci przesyłowe, mogłyby skorzystać na tym również takie spółki z Grupy Stalproduktu, jak STP-Elbud, która produkuje i cynkuje w sowich ocynkowanich elementy konstrukcyjne słupów energetycznych. Dzięki przeniesieniu produkcji konstrukcji stalowych do nowej hali produkcyjnej, nasze zdolności w tym zakresie znacząco się zwiększyły.

IDMSA  2013-04-26 Dom Maklerski IDM SA wydaje regularnie rekomendacje dla spółek notowanych na GPW określając ich ceny docelowe. Czy specjaliści z DM IDMSA mogliby dokonać analizy spółki Impera Capital i określić jej cenę docelową?

DM IDMSA wydaje rekomendacje dla spółek wymienionych na stronie http://idmsa.pl/analizy-fundamentalne.html. Analitycy nie podają cen docelowych analizowanych spółek, tylko swoje wyceny akcji tych spółek. Analizy przeznaczone są przede wszystkim dla klientów instytucjonalnych. Spółka Impera Capital nie jest analizowana przez naszych specjalistów.
Katarzyna Żarska
DM IDMSA

PLANETSOF  2013-04-26 Kto stoi za waszym wlascicielem Conspole Holdings Limited?

Spółka nie posiada takich informacji, jak również nie jest zrozumiałe sformułowanie "kto stoi za właścicielem". Dane dotyczące właścicieli oraz dyrektorów powiązanych z CONSPOLE HOLDINGS LIMITED znajdują się w Cypryjskim rejestrze przedsiębiorców. Należy również wspomnieć, że w dokumencie informacyjnym Planet Soft S.A. z czerwca 2012 roku znajduje się informacja, że CONSPOLE HOLDINGS LIMITED jest powiązana z osobą Prezesa Zarządu Planet Soft S.A.

EUROTEL  2013-04-26 Czy informacje o umowie Eurotela z Apple należy rozumieć w ten sposób, że Eurotel zbuduje całkiem nową sieć sprzedaży pod marką iDream? A czy sprzęt Apple trafi także do salonów Play i T-mobile prowadzonych przez Eurotela?

Tak - powstanie marki iDream oznacza budowanie nowej sieci sprzedaży, niezależnej od już posiadanych sieci u innych operatorów telefonii komórkowej. Sprzęt Apple jest już od kilku lat dostępny częściowo w niektóych salonach Grupy Eurotel w ramach operatora T-Mobile i Play, ale salony iDream będą miały całą ofertę wraz z komputerami iMac.

DIGATE  2013-04-26 Czy ostatnia sprzedaż akcji w ilości 505129 szt. po cenie 0,07 zł, była wykonana przez biuro maklerskie na polecenie komornika sądowego? Czy spółka ma zajęte rachunki maklerskie i konta bankowe, przez komornika sadowego na podstawie prawomocnych wyroków? Takie informacje pojawiły się na rynku, dlatego proszę o jasnę odpowiedź.

Zarząd Emitenta nie posiada informacji dot. sprzedaży w/w akcji.

ORANGEPL  2013-04-29 Kiedy trzeba mieć akcje na koncie, aby otrzymać dywidendę?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

CALATRAVA  2013-04-29 Wycena giełdowa Calatravy waha się w przedziale 3-4 grosze. Czy obecna kapitalizacja firmy odzwierciedla godziwą wycenę spółki? Kiedy nowy prezes odniesie się publicznie do kursu akcji spółki? Kiedy przedstawi jakąś strategię, nowe plany? Odchodzący prezes Narkiewicz wspomniał o rewolucji kadrowej i właścicielskiej Calatravy, a od tej pory żadnej informacji i kurs systematycznie spada.

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

CALATRAVA  2013-04-29 Jak zarząd skomentuje ostatnie spadki i sytuację w grupie? Czy dzieje się coś niepokojącego? Jakie zarząd zamierza podjąć działania, aby poprawić wycenę giełdową?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

LETUS  2013-04-27 Jaką kwotę spółka Letus Capital uzyskała ze sprzedaży 450 tys. akcji spółki Consorg?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

IDMSA  2013-04-26 Czy w I kwartale 2013 r. spółka obniżyła swoje zadłużenie? Jeśli tak, to o jaką kwotę lub o ile procent? Jak wysokie jest prawdopodobieństwo, iż zarząd będzie zmuszony złożyć do Sądu wniosek o ogłoszenie upadłości? Czy do Spółki "puka" komornik lub czy jakiś wierzyciel spółki upomina się o przysługujące mu należności?

Restrukturyzacja zadłużenia DM IDMSA rozpoczęta w ubiegłym roku przynosi wymierne efekty. Sytuacja finansowa Spółki jest ustabilizowana i nie ma takiego prawdopodobieństwa by Zarząd Spółki był zmuszony złożyć wniosek do Sądu o ogłoszenie upadłości. Zgodnie z przyjętym harmonogramem publikacji raportów finansowych dokładne dane finansowe Spółka poda do publicznej wiadomości w raporcie za I kwartał br. w dniu 15 maja. DM IDMSA nie udziela informacji o potencjalnych wierzycielach.
Katarzyna Żarska
DM IDMSA

MBFGROUP  2013-04-25 Czy podana w jednym z ostatnich raportów EBI informacja o zakupie zorganizowanej części przedsiębiorstwa oznacza, że Mobile Factory zamierza zaangażować się w projektowanie i wdrażanie mechanicznych systemów transakcyjnych oraz rozwijać gałąź biznesu związaną z algotradingiem? Jak miałoby to wyglądać? Czy w grę wchodzi także handel wysokich częstotliwości (HFT) i jak mają się te plany wobec wdrożenia przez Giełdę w Warszawie nowego systemu UTP?

Jeśli dojdzie do zapowiadanej transakcji (warunkiem jest pozytywny rezultat due-diligence), to Mobile Factory kupi m.in.: (a) wartości niematerialne i prawne w zakresie know-how prowadzonej działalności, tj. budowy automatycznych systemów transakcyjnych przeznaczonych na rynki giełdowe (akcje, instrumenty pochodne) oraz rynki pozagiełdowe typu OTC (waluty, surowce, kontrakty CFD), (b) prawa autorskie związane z wytworzonymi i posiadanymi systemami inwestycyjnymi i transakcyjnymi, tj. algorytmy, listingi, kody źródłowe, (c) know-how oraz dokumentacja w postaci kodów źródłowych w zakresie projektowania, programowania i wdrażania automatycznych systemów transakcyjnych na GPW.

Następstwem tego zdarzenia będzie faktyczne wkroczenie w obszar handlu algorytmicznego oraz automatów transakcyjnych. W takim wypadku będziemy dostawcą gotowych narzędzi oraz zaoferujemy usługę tworzenia automatycznych systemów transakcyjnych na zamówienie. Nie wykluczamy wyodrębnienia w spółce działu, który przeprowadzałby transakcje na własny rachunek.

Wedle naszej obecnej wiedzy handel HFT na warszawskiej giełdzie nie ma jeszcze możliwości na szersze zastosowanie z uwagi na niską płynność notowanych walorów. Jest jednak mnóstwo innych obszarów, które postaramy się zagospodarować. Skorzystamy przy tym z ogromnego doświadczenia naszych kontrahentów, które w skali naszego rynku jest do nie do przeceniania (ponad 5 lat teorii i praktyki z zakresu algo tradingu). Z punktu widzenia Mobile Factory istotnie zdywersyfikujemy swoje źródła przychodów.

BBIDEV  2013-04-25 Jaki jest, w ujęciu procentowym, poziom komercjalizacji projektu Plac Unii w odniesieniu do powierzchni handlowej i powierzchni biurowej?

W przypadku powierzchni handlowej jest to około 80%, a biurowej – około 50%. Informujemy ponadto, że prace budowlane postępują zgodnie z harmonogramem i otwarcie kompleksu nastąpi w czartym kwartale tego roku.

PLANETSOF  2013-04-24 Czy zarząd kontroluję stan przestrzegania umów lock up?

Zarząd Spółki Planet Soft S.A. otrzymał informacje w zakresie stanów rachunków maklerskich podmiotów i osób posiadających umowy lockupów. Stwierdzono, iż wszystkie podmioty posiadają odpowiednią ilość akcji wynikającą z umów lockup.

GETIN  2013-04-23 Czy spółka planuje jakieś działania mające na celu budowę stabilnego akcjonariatu? Obserwując notowania spółki ma się wrażenie że w dużej mierze jest w niej zaangażowany kapitał spekulacyjny, który potrafi wywoływać wahania kursu przekraczające 40%. Taka sytuacja nie zachęca drobnych akcjonariuszy do inwestycji w spółkę obniża także jej długotrwałą wycenę.

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

BBIDEV  2013-04-25 Kiedy zostanie podpisana umowa z L&W?

Trwają ustalenia szczegółów współpracy na podstawie podpisanego listu intencyjnego. Proces ten jest złożony i czasochłonny, ale prace postępują pomyślnie.

DIGATE  2013-04-19 Kiedy pojawią się konkretne informacje na temat współpracy ze spółką GMK Investment LTD.? Np. że GMK Investment LTD. zainwestowało w spółkę określone środki finansowe, a także jak była mowa w umowie o zakupie i znacznym zaangażowaniu w akcje Digate S.A.

Na dzień dzisiejszy Zarząd Emitenta nie podjął wiążących ustaleń w zakresie współpracy z GMK Investment LTD, jednocześnie trudno jest oszacować kiedy takie ustalenia mogłyby być zawarte.

Zarząd Emitenta nie posiada informacji na temat zaangażowania GMK Investment LTD (oraz jej podmiotów zależnych) w akcjonariacie Spółki. W przypadku otrzymania niniejszych zawiadomień, informacje w tym zakresie zostaną niezwłocznie przekazane przez Emitenta. Wszelkie zapytania dotyczące aktywów wchodzących w skład portfela GMK Investment LTD prosimy kierować do Zarządu GMK Investment LTD

MIRACULUM  2013-04-21 Z jakimi sieciami handlowymi ma obecnie podpisaną umowę spółka?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

MBFGROUP  2013-04-23 Czy spółka rozważa wzmocnienie kursu akcji działaniami w rodzaju skup akcji własnych z rynku giełdowego?

Jeśli kurs akcji będzie znacząco odbiegał od jej faktycznej wartości i spółka będzie posiada wolne środki, to zarząd z pewnością będzie rekomendował uchwalenie skupu akcji własnych. Docelowo w takim scenariuszu w grę wchodziłoby albo ich umorzenie, albo odsprzedaż inwestorowi branżowemu.

MBFGROUP  2013-04-23 Jakie plany ma Zarząd Spółki odnośnie planowanego rozszerzenia działalności i zarobkowania? Jak mam czytać takie komunikaty i czy nowe obszary działania będą synergią dla dotychczasowych, czy też będzie to wejście w nowy biznes nie związany z technologiami mobilnymi? Czy można uzyskać więcej konkretów?

Rozszerzenie działalności, to przede wszystkim wykorzystanie obecnego dorobku i doświadczenia na nowych polach umożliwiających zapewnienie stałych przychodów przy zadowalającym poziomie marży. Po zmianach właścicielskich oraz we władzach i nadzorze wnikliwie przeprowadzana jest analiza dotychczasowych osiągnięć. Wnioski już po kilku dniach były oczywiste – spółka nie może się zamykać tylko i wyłącznie w obszarze drobnych aplikacji na iOS, Androida i Windows Mobile. Trzeba wykorzystać ogromną popularność smartfonów i tabletów i zaproponować specjalistyczne oprogramowanie na te platformy.

Pierwszym poważnym przedsięwzięciem będzie wejście - w kooperacji z Promosalons Polska - w branżę e-targów, e-szkoleń i e-konferencji (aplikacje wspomagające tradycyjne formy wymiany informacji na poziomie B2C i B2B). To bardzo obszerna dziedzina i mnóstwo miejsca na nasze produkty.

Drugim aktualnie badanym tematem jest branża handlu algorytmicznego (algo trading). Jeśli tylko uda nam się doprowadzić do zakupu cennych aktywów w postaci know-how, dokumentacji, praw autorskich do systemów transakcyjnych (wraz z kodami źródłowymi), to wkroczymy w ten obszar z mocnym przytupem, wykorzystując ponad 5-letnie doświadczenie poprzedników (unikalnie długie w skali naszego kraju). Nie wykluczamy w takim przypadku zbudowania profesjonalnego trading-roomu, w nieco innej formie niż to jest w zwyczaju, bo składającego się z programistów tworzących modele systemów transakcyjnych na specjalne zamówienie oraz na nasz własny użytek.

SKYSTONE  2013-04-21 Czy Volta Europe BGS jest zainteresowana kupnem OZEN Plus?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

PGSSOFT  2013-04-23 Chciałbym się dowiedzieć czy spółka zakłada jakąś wartość graniczną dotyczącą ilości zatrudnionych programistów? Czy mają Państwa wizję, że np za 5 lat zatrudniają Państwo 500 osób i posiadają 5 biur na terenie Polski?

W ciągu ostatnich 4 lat nasze przychody wzrosły mniej więcej o 250% zatem udowodniliśmy, że umiemy rozwijać tę firmę, ale co ważniejsze utrzymywać jej jakość dla klientów i akcjonariuszy. Nie posiadamy spisanej "wizji" czy "planów strategicznych". Wiemy, że PGS Software powinna rosnąć organicznie w sposób ciągłych i tę strategię wzrostu systematycznie realizujemy. nie widzimy również zagrożeń w postaci ograniczonego rynku, czy złych perspektyw branży. Wręcz odwrotnie. Naszym zdaniem rynek rośnie a nam przybywa doświadczenia i wiedzy.
Nie chcę się odnosić do konkretnych liczb, by nie być posądzanym o podawanie ukrytych prognoz. Obecnie dla naszej firmy kluczowa jest koniunktura na kluczowych rynkach, a ta wydaje się, że będzie się poprawiać w najbliższych latach.

DROZAPOL  2013-04-23 Kiedy aktualizacja strategii grupy kapitałowej Drozapol? Czy zarząd podjął już decyzje?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

I3D  2013-04-19 Spółka ostatnio komunikuje, m.in. w Biuletynie 01/2013, że staje się przedsiębiorstwem produktowym (Quazar3D, InterEdu, eFizjologia) i w ten sposób chce być postrzegana przez rynek. Tymczasem w tak ważnym medium jak internet niewiele jest na temat jej produktów. Nawet na stronie firmowej www.i3D.pl nie widać wprost, aby spółka w ofercie posiadała jakieś produkty, można się tego jedynie domyślać oglądając zakładkę case studies, gdzie widnieje wszystko, włącznie z Qazarem3D i innymi dedykowanymi aplikacjami. O samym Quazar3D, który ma rzekomo być sztandarowym produktem, w zasadzie niewiele jest, nie jest on wyeksponowany, ginie gdzieś właśnie w sekcji case studies. Czy na stronie internetowej Spółki nie powinno być wprost widoczne, jaka jest jej oferta produktowa? Czy nie powinny zostać podjęte przez Spółkę działania promocyjne i PR w sieci w skali globalnej w celu uświadomienia potencjalnym docelowym odbiorcom istnienia technologii, możliwości jej zastosowania i wreszcie istnienia konkretnych produktów oferowanych przez i3D?

Grupa i3D dysponuje gotowymi i sprawdzonymi pod względem funkcjonalności rozwiązaniami (m.in. InterEdu, e-Fizjologia), aby jednak stały się one produktami w pełnym znaczeniu tego słowa, konieczne jest podjęcie szeregu działań, nad którymi obecnie intensywnie pracujemy. Są to przede wszystkim: przygotowanie kompleksowej strategii marketingowej dla każdego z rozwiązań, stworzenie dokumentacji produktowej, utworzenie podstron dedykowanych poszczególnym produktom na stronie internetowej Spółki lub stworzenie dla nich oddzielnych stron www, pozycjonowanie produktów w sieci. Mamy pełną świadomość konieczności wykonania powyższych działań i dokładamy wszelkich starań, aby kroki te przyniosły efekty, oczekiwane zarówno przez nas, jak i naszych Akcjonariuszy. Obecnie prowadzimy także prace w zakresie marketingu Quazara3D – wkrótce na stronie produktowej naszego autorskiego softu (www.quazar3d.com) zamieścimy nowe treści (filmy, prezentacje, tutoriale).

DROZAPOL  2013-04-18 Jak wiadomo DP SA zakupiło projekty 2 farm wiatrowych o mocy 8 i 10 MW od spółki Windprojekt. Czy jedna z tych farm o mocy 10 MW nie jest czasem zlokalizowana w gminie Wilków koło Namysłowa? W tamtym miejscu Windprojekt prowadził prace projektowe nad farmą o mocy 10 MW.

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

EUROTEL  2013-04-19 Od tego roku konsolidacji w wynikach Eurotela podlegać będzie MEDIA System, spółka zależna działająca w obszarze call center. Czy wpływ na wyniki Eurotela w tym roku będzie już "znaczący"? Czy ta spółka ma stanowić tylko uzupełnienie "palety usług" jakie Eurotel oferuje operatorom, czy też rozwija się jako całkiem osobny podmiot, z własnymi klientami, także spoza sektora telco?

Konsolidowanie wyniku do 2013 roku z MediaSystem związane było z większym zaangażowaniem kapitałowym w tą spółkę - ilość udziałów Eurotel SA zbliżyła się w tej spółce do 50% oraz z przewidywanymi bardzo dobrymi jej wynikami, co powinno mieć już istotny wpływ na całą Grupę od pierwszego kwartału 2013 roku.
Odnośnie klientów tej spółki, to obecnie są to głównie operatorzy telekomunikacyjni ze względu na zajomość rynku i jego specyfiki oraz możliwe do osiagnięcia synergie z innymi spółkami Grupy. W przyszłości planowane jest jednak rozszerzanie oferty również dla innych branż (finanse, ubezpieczenia), czy obszarów aktywności jak call center, czy badania marketingowe.

WASKO  2013-04-18 Mam pytanie odnośnie kursu spółki. Jest on odwrotnie proporcjonalny w stosunku do kondycji firmy i zawieranych kontraktów. Czy według Państwa kurs ma znaczenie dla postrzegania firmy WASKO? Czy nie obawiacie się Państwo, że przylgnie do spółki opinia, że to spółka spekulacyjna? Przy tak niskim free float widać, że kurs jest ewidentnie zbijany w dół. Przecież zgodnie z sytuacją spółki powinno być tak, że kurs systematycznie minimalnie wzrasta, bo przecież nie ma negatywnych sygnałów z Wasko. Akcjonariusze, którzy analizują raporty okresowe i wiadomości o kontraktach na takie informacje reagują zakupem akcji myśląc, że inwestują w firmę o solidnych fundamentach. W przypadku WASKO niestety, trudno zrozumieć, że właściciele akceptują obecny stan.

Staramy się rzetelnie informować rynek o sytuacji w Spółce i jej perspektywach, a także o możliwych ryzykach. Przez wszystkie lata obecności na GPW zasada pełnej i przejrzystej informacji była podstawą naszych relacji z inwestorami i akcjonariuszami Spółki. Kwestia decyzji jakie podejmują oni w przedmiocie nabywania i zbywania naszych akcji jest sprawą odrębną i całkowicie niezależną od Spółki.

PGSSOFT  2013-04-18 Chciałbym się dowiedzieć na kiedy planowana jest data opublikowania raportu za 1 kwartał 2013 roku?

Data publikacji raportu kwartalnego została udostepniona w raporcie numer 2/2013 i jest ustalona na 14 maja 2013 roku. W przypadku zmiany tej daty zostanie opublikowany odpowiedni raport bieżący.

DIGATE  2013-04-18 1.Jakie są przychody finansowe z tytułu odsetek od obligacji Global VC w skali roku? 2.Kiedy można spodziewać się informacji o realizacji umowy inwestycyjnej z GMK?

Zapisy dotyczące wielkości odsetek objęty jest klauzulą poufności.

Na dzień dzisiejszy Zarząd Emitenta nie podjął wiążących ustaleń w zakresie współpracy z GMK Investment LTD, jednocześnie trudno jest oszacować kiedy takie ustalenia mogłyby być zawarte.

ALTA  2013-04-17 1. W nawiązaniu do informacji na stronie ekomiasteczko.pl odnośnie rozpoczęcia budowy domów w kwartale pokazowym: czy spółka TUP będzie dysponować lokalami do sprzedaży, czy cała sprzedaż będzie w gestii spółki TOPBUD? 2. Koncepcja urbanistyczna dla osiedla „Forest Hill” wypracowana w trakcie warsztatów Charette była nowatorska i unikalna. Spółka Murapol postawiła na prostą i ubogą architekturę. Jak będzie wyglądać miasteczko Siewierz? Czy prezentowana dotychczas koncepcja urbanistyczna i architektura zostanie zachowana?

Sprzedaż jednostek mieszkaniowych w projekcie Siewierz Jeziorna prowadzi Chmielowskie Sp. z o.o. firma zależna od TUP S.A. Chmielowskie zarządza projektem, ustala harmonogram budowy oraz koordynuje prace firm budowlanych. Budowniczym pierwszych 8 jednostek (czterech domów jednorodzinnych oraz 4 bliźniaków), na działkach należących do Chmielowskie Sp. z o.o. jest firma TOPBUD

ARAMUS  2013-04-17 Czy prowadzenie ogólnopolskiej reklamy usług firmy zależnej PROSPECTOR, która prowadzi działalność jedynie w dwóch miastach nie jest przysłowiowym "wyrzucaniem pieniędzy w błoto"? Czy spółka może podać ile m2 nieruchomości do zarządu pozyskała od czasu rozpoczęcia kampanii?

W raportach okresowych podajemy regularnie
wielkość powierzchni zarządzanej przez Grupę PN. Kampania rozpoczęta w I kwartale jest prowadzona w wojewodztwach malopolskim i dolnoslaskim , natomiast za wszelkie dodatkowe dzialania agencji reklamowych spolka nie placi zatem "nie wyrzuca pieniedzy w bloto". Efekty kampani oraz calej pracy beda widoczne niewatpliwie w nastepnych okresach albowiem od momentu dotracia do klientow musi uplynac troche czasu bo nie jest to sprzedaz bułek. Wypowiedzenie umowy z dotychczasowym zarzadca to okreslona procedura w ramach wspolnoty, podjecie uchwal itp... i trwa w czasie.

ARAMUS  2013-04-17 W jaki sposób firma zamierza sfinansować zwrot zadłużenia krótkoterminowego (ponad 10 mln zł) z tytułu zakupu udziałów obecnej spółki zależnej ARAMUS?

Zgodnie z przedstawioną informacją dodatkową do sprawozdania finansowego zarządu:

Zarząd w celu zrealizowania ustalonego w umowie harmonogramu spłaty zobowiązania zamierza wykorzystać posiadane własne środki finansowe i obrotowe, skorzystać z zewnętrznych źródeł finansowania w postaci otwartej linii kredytowej, jak również w celu utrzymania płynności finansowej Zarząd przewiduje możliwość aneksowania umowy nabycia udziałów i zmiany (wydłużenia) harmonogramu spłaty zobowiązania.

Na dzien publikacji sprawozdania to zadluzenie z tytułu dokonanej akwizycji wynosilo ok 8,5 mln złotych i sukcesywnie sie zmniejsza.

I3D  2013-04-17 W biuletynie 01/2013 Spółka informowała o planowanych na marzec br. w Oslo prezentacjach swoich rozwiązań dla norweskich firm z branży oil&gas. Czy takie spotkania się odbyły? Jakie są ich efekty?

Tak, w trakcie kilku wizyt w Oslo mieliśmy okazję do prezentacji naszych rozwiązań oraz prowadzenia rozmów z przedstawicielami organizacji reprezentujących norweską branżę oil&gas. Obecnie kontynuowane są rozmowy na temat realizacji projektów dla tych firm. O efektach – w postaci zamówień – na pewno niezwłocznie poinformujemy naszych Akcjonariuszy.

MIRACULUM  2013-04-16 Czy firma planuje w tym roku emisję akcji? Jeśli tak, czy będzie ona z prawem poboru?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

MBFGROUP  2013-04-16 Akcje Waszej Spółki są oferowane przez Alkor Trade w rozliczeniu za ich zobowiązania. Jaka jest aktualna kondycja firmy? Proszę o aktualne dane zwyczajowo publikowane przez spółki giełdowe ew. gdzie szukać tych danych.

W związku sukcesem związanym z dokonaniem podwyższenia kapitału zakładowego w spółce, jej kondycja jest więcej niż zadowalająca. Natomiast informacje szczegółowe przekazujemy zgodnie z regulacjami giełdy w formie raportów bieżących oraz raportów okresowych. Zapraszamy do śledzenia tych raportów na dedykowanych stronach rynku NewConnect lub bezpośrednio na stronach internetowych naszej spółki (http://www.mobilefactory.pl/pl/category/relacje-inwestorskie/raporty/raporty-biezace/ | http://www.mobilefactory.pl/pl/category/relacje-inwestorskie/raporty/raporty-okresowe/). Informacje z zakresu bieżącej działalności, które nie muszą być publikowane w formie raportów staramy się zawsze przekazywać za pośrednictwem firmowej witryny oraz mediów społecznościowych.

MBFGROUP  2013-04-16 W IV kw. spółka raportowała sprzedaż domeny mobilefactory.com za ok. 30.000 zł. Obecnie domena nadal kieruje na stronę. Dlaczego?

Sprzedaż domeny jest faktem, natomiast już w gestii obecnego właściciela pozostaje jej zarządzanie. Nie wchodząc w nadmierne dywagacje i kompetencje dysponentów - być może traktują oni domenę jako aktywo inwestycyjne, które ma potencjał wzrostu, wraz ze wzrostem wartości spółki Mobile Factory.

PLANETSOF  2013-04-15 Na jakim etapie są prace związane z zegarkiem współpracującym ze smartfonem (prototyp miał powstać do końca 2012 r.)?

Zespół projektowy stale pracuje nad udoskonaleniem technologii osobistego asystenta Boodie. Do tej pory opracowano prototyp urządzenia zawierający m.in następujące funkcje: sprawdzanie powiadomień z serwisów społecznościowych, nieodebranch połączaeń telefonicznych, wiadomości sms oraz wiadomości e-mail. Dodatkowo Boddie obsługuje rozpoznawanie gestów, dzięki którym odbierzemy lub odrzucimy połączenie lub też będziemy mogli sterować głośnością odtwarzanej muzyki.

Równolegle spółka Rearden Technology SA prowadzi działania mające na celu pozyskać kolejne źródła finansowania zarówno od inwestorów jak i fundusz unijnych. Spółka planuje pozyskać środki z następujących programów:
POIG 6.5.2 - wparcie na działania promocyjne, m.in. targi i misje gospodarcze na świecie,
PO KL - program staży przewidziany dla naukowców pracujących przy opracowywanych technologiach,
InnoTech - program wsparcia nauki i przedsiębiostw w zakresie realizacji innowacjnych przedsięwzięć z różnych dziedzin nauki, ze szczególnym wskazaniem na obszar zaawansowanych technologii, realizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
InnoMed - program wsparcia badań naukowych i prac rozwojowych zwiększających intensywność transferu wyniku firm zrzeszonych w Polskiej Platformie Technologicznej innowacyjnej Medycyny do sektora gospodarki w obszarze medycyny innowacyjnej,
Bon na Innowacje - program realizowany przez PARP, którego celem jest zainicjowanie kontaktów mikro lub małych przedsiębiorców z jednostkami naukowym.

Na najbliższe tygodnie planowane jest uruchomienie procesu przedsprzedaży produktu i zgromadzenie kolejnych środków w ramach finansowania społecznego. W tym celu rozpoczęto działania promocyjne oraz PR. Informacje o Boddie można znaleźć na portalach internetowych m.in. anytweb.pl, wp.pl czy chip.pl.

DROZAPOL  2013-04-15 Szanowny Panie Prezesie, chyba już najwyższa pora ujawnić jakiś namacalny szczegół z budowy farmy wiatrowej.

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

MBFGROUP  2013-04-14 Czy macie jakiś pomysł na swoją działalność? Czy nadal produkcja aplikacji mobilnych jest opłacalna i rentowna?

Zgodnie z odpowiedzią udzieloną na poprzednie pytanie - aktualnie spółka nie bierze pod uwagę zmiany profilu działalności. Na obecnym etapie sprawdzamy właśnie poszczególne elementy dotyczące działalności operacyjnej, w tym marżowość biznesu. Oczywiście nie stoi to w sprzeczności z rozwijaniem spółki i poszukiwaniem nowych możliwości i obszarów zarobkowania. Takim "pomysłem na działalność" są właśnie obecnie prowadzone negocjacje w sprawie pojawienia się inwestora oraz – powiązana z tym – inwestycja Mobile Factory w jedną ze spółek (spółka nie publiczna, nie notowana na giełdzie).

POLIMEXMS  2013-04-14 Jaki jest stosunek proporcji zwolnień etatów nieprodukcyjnych do produkcyjnych? Czy ten stan rzeczy w spółce spowodowali pracownicy produkcyjni, że teraz jak słychać mają ponieść największą konsekwencję utratę pracy?

Postępuje dopasowywanie liczby zatrudnionych do aktualnej sytuacji ekonomicznej i nowej struktury organizacyjnej Polimexu-Mostostalu. Firma nie jest obecnie w stanie zapewnić zatrudnionej grupie pracowników właściwego poziomu prac i zadań do realizacji. Zmniejszanie liczby etatów stało się konieczne dla dostosowania potencjału pracowniczego do bieżących potrzeb Spółki, które wynikają z liczby i zakresu realizowanych kontraktów.
Zarząd Spółki ma pełną świadomość, że wiąże się to z uszczuplaniem najcenniejszych aktywów Spółki jakimi są pracownicy. Konieczna w obecnej sytuacji stała się jednak dalsza redukcja zatrudnienia poprzez wdrożenie II etapu programu zwolnień grupowych. Zatrudnienie w Spółce zmaleje dodatkowo o ok. 1200 osób w okresie do końca września br. Redukcja obejmie pracowników zatrudnionych w różnych lokalizacjach i na różnych stanowiskach, w tym w szczególności znaczącą grupę pracowników na stanowiskach nieprodukcyjnych, dyrektorskich i kierowniczych.

EUROTEL  2013-04-15 Czy gdy minie obecne zamieszanie związane z fuzją N i C+ w NC+, Eurotel odczuje jakąś pozytywną zmianę jeśli chodzi o ten swój kawałek biznesu? Sieć punktów się zmniejszy, zwiększy? Wzrosną przychody z tego tytułu dla Eurotela?

Sieć Eurotel działająca w ramach operatora nc+ jest jedną z kilku sieci w Polsce, które mogą skupiać inne podmioty, zbyt małe, aby utwozyć samodzielne sieci sprzedaży. Dokonana w ubiegłym roku przez Spółkę akwizycja w ramach sieci n, miała właśnie ten cel osiagnąć.
Pierwszy etap konsolidacji mamy już za sobą i w jego wyniku udało się pozyskać bez zdodatkowych nakłądów finansowych nowe punkty sprzedaży. Ponieważ konsoolidacja będzie jeszcze prowadzona nadal, liczymy, że ilość pozyskanych w ten sposób punktów może się jeszcze zwiększyć.
Dla przypomnienia sieć nc+ w ramach Grupy Eurotel to niezależne od inncyh salonów sprzedaży w Grupie (jak np. operatorów komórkowych), punkty sprzedaży oraz wyspy w centrach handlowych. Obecnie posiadamy 70 takich punktów sprzedaży.

PLANETSOF  2013-04-15 Proszę o wyjaśnienie na czym polegają usługi świadczone amerykańskiemu zleceniodawcy i czy wartość umowy około 2,5 mln zł uległa zmianie?

Grupa Planet Soft świadczy zleceniodawcy usługi z zakresu outsourcingu IT. Amerykański klient to firma wytwarzająca oprogramowanie typu ERP dla małych i średnich przedsiębiorstw.
Kontrakt został podpisany na dwa lata, a jego szacunkowa wartość nie uległa zmianie i wynosi 2,5 miliona złotych.

IDMSA  2013-04-11 Dlaczego Zarząd przestał udzielać odpowiedzi na pytania inwestorów kierowane za pośrednictwem "Akcji Inwestor"?

Zarząd DM IDMSA dokłada wszelkich starań aby systematycznie odpowiadać na pytania inwestorów kierowane za pośrednictwem „Akcji Inwestor”.
Katarzyna Żarska
DM IDMSA

MBFGROUP  2013-04-12 Witam, w informacji prasowej w ostatnich dniach ukazała się wiadomość o poważnych zmianach przed spółką. Czy chodzi o zmianę działalności? Czy wiadomo coś Państwu o nowym inwestorze z kapitałem zagranicznym?

1. Obecnie nie ma mowy o zmianie działalności Mobile Factory. Rozważana jest strategia rozszerzenia działalności o nowe obszary. Analizowane są wszystkie rozwiązania, które mogą doprowadzić do pozytywnych zmian w firmie.

2. Obecnie trwają negocjacje, o wyniku których poinformujemy natychmiast po ich zakończeniu. Jeśli będzie to istotne wydarzenie dla spółki i jej przyszłości na pewno będzie miało to formę raportu EBI. Zapraszamy do śledzenia wydarzeń i informacji ze spółki.

CUBEITG  2013-04-12 Jakie są kolejne plany spółki po przeniesieniu z NEWCONNECT na GPW?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

RAFAMET  2013-04-12 Czy odpowiedzi na pytania nie mogą być czytelne i transparentne tylko zawiłe i wykrętne? Czyli jaki % wypełnienia portfela na rok 2013 ma aktualnie RAFAMET?

Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. nie podawała prognozy sprzedaży na rok 2013, w związku z tym Spółka nie informuje również o zmianach tego parametru. Zamówienia wypełniające plan produkcji i sprzedaży na rok bieżący zostaną podpisane w II i III kwartale br.

FHDOM  2013-04-13 Rozumiem budowanie portfela i potencjalne koszty z tym zwiazane, ...chociaż w sumie przez kilka lat nie udało się go zbudować:-( Dlaczego wobec tego sugerują Państwo potrzebę finansowania, skoro nie kupujecie tych nieruchomosci, tylko podpisujecie umowę, obiecując emeryturę na bardzo, bardzo niskim poziomie...? To są minimalne koszty dla spolki. Czy wobec tego zysk ma pochodzić z przejmowania nieruchomosci po niskich cenach i sprzedaży po cenie rynkowej? Tak zrozumialam z Panstwa odpowiedzi... Do tej pory myślałam, ze to kwestia inżynierii finansowej i zarabiania ta tanim pozyskiwaniu finansowania pod hipoteki. Jak jest w rzeczywistości? Skąd ma być zysk? Czy poza tajemniczymi inwestorami z Cypru i Panem Lapinskim ktokolwiek wie, o co tu chodzi? Pani Malyszko z Bankowego zapewne została wmanewrowana, bo skąd urzędnik OFE ma rozumieć jak się zarabia pieniądze...? Będę wdzięczna za odpowiedz

Budowanie portfela cały czas trwa, a patrząc na historię spółki na większą skalę rozpoczęło się od momentu pojawienia się inwestora, zbudowania sieci oddziałów i rozpoczęcia ogólnopolskiej kampanii reklamowej co miało miejsce w 2011 roku.
Spółka nabywa nieruchomości, w wielu przypadkach wypłaca z góry część świadczenia dla seniorów. W początkowym etapie działalności najistotniejszym czynnikiem kosztotwórczym było stworzenie sieci oddziałów oraz kampania reklamowa, która pochłonęła kilka milionów złotych.
Odpowiadając na pytanie dotyczące zysku zacytuję poprzednią odpowiedź: "Ze względu na to, że średni wiek klientów spółki wynosi ok. 76 lat, a oczekiwana długość ich życia ok. 11 lat dopiero właśnie za 2-3 wpływy z tytułu uwolnionych nieruchomości pozwalają na wygenerowanie nadwyżki w postaci gotówki. Do tego czasu co prawda Spółka wykazuje znaczące przychody i najprawdopodobniej w tym roku wykaże się dodatnim wynikiem finansowym jednak jest to związane z metodologią księgowania umów renty dożywotniej."
Co do akcjonariatu - dwie spółki z siedzibą na Cyprze są podmiotami powiązanym z Zarządem spółki, o czym mowa w Dokumencie Informacyjnym.

IBSM  2013-04-11 Kiedy będą notowane akcje PPG E?

W związku z licznymi zapytaniami wpływającymi do spółki pragniemy uspokoić wszystkich zainteresowanych terminem rozpoczęcia notowań akcji spółki na rynku regulowanym i poinformować, iż obecnie zamknęliśmy etap postępowania przed KDPW - zarejestrowanie praw do akcji na okaziciela serii E spółki nastąpiło w dniu 2 kwietnia 2013 r. Kolejnym wykonanym krokiem jest złożony wniosek o podwyższenie kapitału spółki. Jak tylko otrzymamy postanowienie sądu niezwłocznie przekażemy tą informacje do publicznej wiadomości.
Planujemy, że cały proces wprowadzenia akcji na rynek regulowany zakończymy do końca I półrocza br.

FHDOM  2013-04-11 Nie widać perspektywy dodatnich przepływów operacyjnych. Spółka szybko spala kapitał. Z niepokojem patrzę na zaangażowanie Total FIZ, który poza udziałem w kapitale akcyjnym, kilka razy udzielał pożyczek w postaci kupna weksla. Ten akcjonariusz zapewne już nie może więcej dokładać do biznesu. Czy przypadkiem nie grozi spółce nagła utrata płynności? Załamanie kursu na to by wskazywało.

Fundusz Hipoteczny DOM jest przedsięwzięciem, które przez najbliższe 2-3 lata nie będzie miało nadwyżek finansowych i dlatego w swojej strategii zakłada pozyskiwanie finansowania dłużnego i udziałowego. Spółka buduje aktywa w postaci portfela nieruchomości, które z czasem się uwalniają i można je sprzedawać na rynku realizując marżę. Ze względu na to, że średni wiek klientów spółki wynosi ok. 76 lat, a oczekiwana długość ich życia ok. 11 lat dopiero właśnie za 2-3 wpływy z tytułu uwolnionych nieruchomości pozwalają na wygenerowanie nadwyżki w postaci gotówki. Do tego czasu co prawda Spółka wykazuje znaczące przychody i najprawdopodobniej w tym roku wykaże się dodatnim wynikiem finansowym jednak jest to związane z metodologią księgowania umów renty dożywotniej.

Reasumując - Fundusz Hipoteczny DOM budując portfel aktywów będzie potrzebował finansowania zewnętrznego.

CUBEITG  2013-04-11 Jak kształtuje się obecnie akcjonariat spółki? Inwestorzy nie wiedzą czy dane podawane w serwisach ekonomicznych są aktualne. W różnych serwisach są sprzeczne dane.

Witam,

zapraszam na stronę www.cubeitg.pl, gdzie w zakładce relacje inwestorskie znajduje się aktualny akcjonariat. W wyniku zmian kapitałowych nasz akcjonariat ulegał zmianie, stąd pewnie niektóre serwisy internetowe nie aktualizowały swoich danych

PLANETSOF  2013-04-11 Czy spółka planuje wypłacić dywidendę z zysków za 2012 rok? Czy są planowane emisje akcji (np. dla funduszy inwestycyjnych)?

Kwestia wypłaty dywidendy uzależniona jest od ilości środków, które spółka przeznaczy na działalność operacyjną oraz potrzeby inwestycyjne. Temat strategii finansowej w tej kwestii jest wciąż sprawą otwartą – Spółka czeka na rekomendacje Rady Nadzorczej w tym zakresie. Dobre wyniki finansowe za 2012 roku pozwalają na przeprowadzenie kolejnych inwestycji i w zależności od ich przebiegu (ilości niewykorzystanych środków) zostanie podjęta decyzja o ewentualnej wypłacie dywidendy.
Spółka rozważa różne formy finansowania działalności w szczególności zapewnienia płynności projektów unijnych pozyskanych przez wszystkie firmy Grupy Planet Soft. Nie została podjęta decyzja w tym zakresie.

IMPEXMET  2013-04-11 Czy skup akcji Boryszewa to nie działanie na szkodę spółki Impexmetal? Mam świadomość, że dla Grupy to bez znaczenia, ale będąc akcjonariuszem Impexmetalu, obawiam się o zainwestowane pieniądze, bo kurs ostatnio dołuje, co jest związane ze skupem akcji. Czy bierze się pod uwagę odsprzedaż akcji Boryszewa przez Impexmetal na giełdzie, czy większe prawdopodobieństwo jest umorzenia? Dlaczego pomimo uzyskania pozwolenia na budowę na Łuckiej, kurs spada? Miał to być "prezent" dla akcjonariuszy, a ja jako akcjonariusz obawiam się o swoje pieniądze zainwestowane w Impexmetal.

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

PGE  2013-04-11 Czy spółka zamierza odpowiadać na pytania w ramach "Akcji Inwestor"?

Oczywiście, jednocześnie zachęcamy do komunikacji bezpośredniej. Adresy mailowe oraz numery teleofonów do pracowników Relacji Inwestorskich dostępne są na naszej stronie internetowej: http://www.gkpge.pl/relacje-inwestorskie/kontakt

I3D  2013-04-10 1. Rok 2012 był bardzo ubogi w informacje o nowych kontraktach, więc cieszy fakt, iż w IQ 2013 r. pojawiło się kilka kontraktów o wartości blisko 6 mln zł netto. A jaka jest globalna wartość wszystkich podpisanych kontraktów na chwilę obecną z realizacją w bieżącym roku? (Gdyby Spółka nie mogła odpowiedzieć tutaj w Akcji Inwestor, to czy można poprosić o taką informację w raporcie bieżącym?)

Na chwilę obecną łączna wartość podpisanych kontraktów z realizacją w roku 2013 wynosi ponad 8 mln PLN. i3D komunikuje na bieżąco wszystkie kontrakty, których wartość przekracza 100 tys. USD.

POLNORD  2013-04-09 Za jaką kwotę zostały sprzedane grunty pod Galerię Wilanów? Kilka hektarów, więc kwota powinna być niebagatelna. Spółka podała komunikat, że Galerię Wilanów pobuduje samodzielnie GTC, czyli na gruntach, które są własnością spółki Polnord.

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

POLNORD  2013-04-09 Dlaczego zarząd spółki nie robi nic, by zatrzymać dramatyczny wręcz spadek kursu? Wycena akcji jest w tej chwili na poziomach firm developerskich zagrożonych lub na progu bankructwa. Czyżby sytuacja spółki była aż tak zła? A może jest to w interesie głównych akcjonariuszy? Może chodzi o to, by wyemitować obligacje zamienne na akcje po 5 - 7 zł?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

IDMSA  2013-04-09 Jak w chwili obecnej prezentuje się sytuacja finansowa spółki? Czy w stosunku do spółki prowadzone są jakieś postępowania egzekucyjne? Dlaczego banki sprzedały akcje członków organów Spółki?

W chwili obecnej sytuacja finansowa DM IDMSA jest stabilna. Informacja o sytuacji finansowej Spółki została podana do publicznej wiadomości w raporcie okresowym w dniu 1 marca 2013 r. Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów finansowych przekazanym w raporcie bieżącym 31 stycznia 2013 r. , Spółka opublikuje roczne dane finansowe 30 kwietnia 2013 r. w raporcie rocznym i 15 maja 2013 r. aktualne dane finansowe w raporcie za I kwartał br.
Informacje dotyczące potencjalnych prowadzonych w stosunku do DM IDMSA postępowań egzekucyjnych są informacją poufną. Pytanie dlaczego banki sprzedały akcje Pana Grzegorza Leszczyńskiego oraz Pana Rafała Abratańskiego należałoby kierować bezpośrednio do samych zainteresowanych.
Katarzyna Żarska
DM IDMSA

LENTEX  2013-04-04 Wg raportu Spółka skupiła ponad 1,6 mln akcji własnych. Jaki jest cel dalszego skupowania akcji?

W odpowiedzi na powyższe pytanie informujemy, że Zakłady „Lentex” S.A. w ramach obecnego programu skupu akcji własnych do dnia 05 kwietnia 2013 roku dokonały nabycia 2.284.705 sztuk akcji własnych, stanowiących 3,626% kapitału zakładowego Spółki (łącznie z akcjami „nabytymi” od „Lentex-Marketing” Sp. z o.o. w ramach sukcesji generalnej Spółka posiada 2.353.400 sztuk akcji własnych, stanowiących 3,735% kapitału zakładowego). Obecny program skupu akcji własnych prowadzony jest w oparciu o Uchwałę nr 6 NWZA z dnia 04 grudnia 2008 roku (zmienioną Uchwałą nr 4 NWZA z dnia 05 grudnia 2011 roku oraz Uchwałą nr 24 ZWZA z dnia 14 czerwca 2012 roku), która to uchwała nie precyzowała celu nabycia akcji własnych. Zarząd Spółki rozpoczynając w lipcu 2011 roku i w dalszym ciągu kontynuując obecny program skupu ma przede wszystkim na uwadze stosunkowo niską cenę akcji Spółki na rynku w porównaniu do rzeczywistej wartości jaką zdaniem Zarządu przedstawiają obecnie akcje Spółki, tym bardziej w związku z planowanym przez Zarząd rozwojem Spółki i osiągniętymi wynikami finansowymi za ostatni rok obrotowy.

POLNA  2013-04-07 Bardzo proszę o udzielenie informacji na temat dywidendy za rok 2012. Kiedy zostanie podjęta decyzja na temat wysokości dywidendy? Jaka jest strategia Zarządu w sprawie wypłat dywidendy w tym roku oraz kolejnych?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

LPP  2013-04-03 Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wielkości zatrudnienia w latach 2009/10/11?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

CORMAY  2013-04-04 Dzień dobry Pytanie do Prezesa Tomasza Tuora jestem akcjonariuszem Cormay S.A. czytałem w wywiadzie z PanemPrezesem spółki ,że w kwietniu Pan Prezes chce podpisać akt notarialny na zakup działki w specjalnej strefie ekonomicznej w okolicach Lublina, może warto zastanowić się, nad kupnem działki lub gotowej hali strefie ekonomicznej koło TORUNIA??? obecnie ograniczają produkcje TV LCD japońskie firmy Sharp i Orion, w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Ostaszewie koło Torunia dostępne są hale o różnych powierzchniach i kubaturach możliwy jest też najem. do autostrady A1 9km, do lotniska w Bydgoszczy 45km, Do Berlina 5 godzin autostradą A2, i ekspresową S5 W Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika, w Torunia duża Firma Medyczna Neuca W strefie działają Światowe firmy logistyczne jak NIPON EXXPRES, NISIN, itp. W strefie pracowało ponad 5500 ludzi teraz około 1000 więc potencjał w kapitale ludzkim jest duży. Myślę że warto rozpoznać temat . Poproszę o odpowiedź czy będzie zainteresowanie ze strony firmy nieruchomościami w PSSE w Ostaszewie koło Torunia woj. kujawsko-Pomorskie?

Szanowny Panie,

Grupa PZ Cormay prowadzi w Polsce działalność produkcyjną na Lubelszczyźnie. Ze względu na procesy optymalizacyjne związane z tworzeniem nowych mocy produkcyjnych (innowacyjny analizator BlueBox) podjęliśmy decyzję o stworzeniu zakładu produkcyjnego pod Lublinem. Nie bez znaczenia jest także wysokie wsparcie funduszy unijnych dla terenu Lubelszczyzny. W przypadku kolejnych inwestycji rozwojowych, kierując się - jak dotychczas - zasadą maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy, rozważymy również inne lokalizacje.

PGSSOFT  2013-04-05 Witam, w opublikowanym dokumencie,informują Państwo w ostatnim punkcie o przyznanie Warantów członkom rady nadzorczej. Czy można prosić o wyjaśnienie co to oznacza?

Od chwili debiutu na rynku NewConnect głównym sposobem wynagradzania członków Rady Nadzorczej były opcje na akcje Spółki czyli warranty. Uchwała podjęta podczas piątkowego Walnego Zgromadzenia wprowadza jedynie modyfikację w związku ze zmianą jaka rok temu nastąpiła w składzie Rady Nadzorczej, wskazując nowego członka Rady jako beneficjenta tego programu.

VIDIS  2013-04-07 Czy spółka planuje wypłatę dywidendy w roku 2013 ? Jaka jest strategia zarządu w sprawie wypłat dywidend na ten rok oraz kolejne ? Dlaczego w dalszym ciągu nie ma żadnej informacji na temat skupionych akcji własnych pomimo iż w raporcie z 13.02.2013 akcjonariusze zostali poinformowani, że ta informacja zostanie podana "wkrótce" ?

Szanowny Inwestorze,

Zgodnie z art. 395 § 2 ust. 2 k.s.h. organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty), oraz o wypłacie dywidendy, jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala w uchwale o podziale zysku za ostatni rok obrotowy wysokość dywidendy, dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy.

W związku z tym, iż Emitent aktualnie ma wydłużony rok obrotowy za 2012 rok (od 1.01.2012 do 30.06.2013r.), termin zwołania ZWZ będzie możliwy do końca 2013 roku. Ponadto Zarząd zgodnie z informacją opublikowaną w Dokumencie Informacyjnym z dn. 21.09.2010r. „…planuje w najbliższych dwóch, trzech latach wypłacać dywidendę w przypadku regularnego zysku - każdorazowo raz w roku wysokość dywidendy ma stanowić ok. 30% wypracowanego zysku netto. Ostateczna decyzja o wypłacie dywidendy w najbliższych latach uzależniona będzie od potrzeb inwestycyjnych Spółki oraz jej zapotrzebowania na środki finansowe….” Tym samym Zarząd po zamknięciu obecnego roku obrotowego, który jak wyżej wspomniano został wydłużony i będzie trwał do 30 czerwca 2013 r., przystąpi do przeanalizowania wyników osiągniętych za cały 2013 r. i w momencie osiągnięcia zysku netto za 2013 r. podejmie ostateczną decyzję odnośnie rekomendacji dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w zakresie przeznaczenia zysku netto za 2013 r. Zarząd zanim podejmie ostateczną decyzję w powyższym zakresie przystąpi także do analizy potrzeb inwestycyjnych Spółki na najbliższy czas oraz sposobu ich finansowania.

Natomiast odnosząc się do zagadnienia skupionych akcji własnych, uprzejmie informuję, iż Zarząd aktualnie finalizuje działania związane z ustaleniem ostatecznej strategii związanej z nabytymi akcjami własnymi i jeszcze w kwietniu, zakładając, iż nie wystąpią w międzyczasie żadne niespodziewane okoliczności utrudniające zamknięcie tych działań, zostanie opublikowany stosowny raport bieżący opisujący opracowaną strategię w tym zakresie.

Z poważaniem,
VIDIS S.A.

RAFAMET  2013-04-02 12 grudnia spółka informowała o 45 proc. wypełnieniu portfela, a tu nagle okazuje się że już w III kwartale było 100 proc. Skąd taka różnica? Która wiadomość jest prawdziwa? Załączam treść odpowiedzi z 12.12.2012 r.: "Spółka zawarła w ostatnim czasie kilkanaście mniejszych i większych kontraktów. W jakich walutach podpisano umowy oraz jaki jest obecnie procent wypełnienia portfela zamówień na 2013 rok? RAFAMET S.A. posiada kontrakty, których rozliczenie następuje w takich walutach jak EUR, USD, CZK, RUB oraz PLN. Emitent posiada w około 45% zakontraktowany plan produkcji i sprzedaży na rok 2013 (przyjmując bazę roku 2012 za 100%). Informacja ta została przekazana do publicznej wiadomości raportem za III kwartał 2012 r. w dniu 14.11.2012 r."

W dniu 14.11.2012 r. została przekazana informacja, że stan posiadanej kontraktacji na rok 2013 wynosi na ten dzień około 45% wykonania roku 2012, nie podając jednak jaka to wielkość. Informację tę powtórzyliśmy w odpowiedzi na pytanie w Akcji Inwestor z dnia 22.11.2012 r. (w pytaniu obecnym pojawia się błędna data 12.12.2012 r.).
Sprzedaż wyrobów, usług i towarów za rok 2012 wyniosła w RAFAMET S.A. ok. 82 mln zł. W związku z tym, że nie podaliśmy prognozy sprzedaży na rok 2013, nie informowaliśmy również o zmianach tego parametru. Wzrósł on jednak w wymiarze % w odniesieniu do wykonania roku ubiegłego.

SKYLINE  2013-04-04 Jak to się stało, że w I kw. osiągnęliście zysk 42,4 mln zł, w II i III kw. była niewielka strata i po trzech kwartałach ponad 40 mln zł, a na koniec roku wyszła strata 1,2 mln zł? Czyżby to Semax, wyłączony z konsolidacji wypracowywał ten cały zysk? Jeśli tak, może nie należało się pozbywać kury znoszącej złote jaja?

Wypracowany przez Semax SA zysk w I kwartale 2012 roku wynikał z uprawomocnienia postępowania układowego. Natomiast ze względu na trwający proces sprzedaży wszystkich posiadanych akcji SEMAX została podjęta decyzja o jej wyłączeniu z konsolidacji (o takiej możliwości Skyline uprzedzał w raporcie okresowym za III kwartał 2012). Proces sprzedaży SEMAX nie został jeszcze zakończony więc Grupa Skyline wciąż jest właścicielem tej firmy.

Paweł Maj
członek zarządu
Skyline Investment S.A.

BORYSZEW  2013-04-04 Mam pytania: 1. Kiedy spółka poda oficjalny komunikat dotyczący uzyskania pozwolenia na budowę, a co się z tym wiąże dokona przeszacowania działki w Warszawie? 2. Co zarząd spółki myśli o zachowaniu kursu spółki? (Czy spółka jest niedoszacowana czy przewartościowana?) 3. Dlaczego spółka nie prowadzi na swojej stronie internetowej działu relacji inwestorskich? 4. Kiedy spółka poprawi komunikację z inwestorami i zacznie informować na bieżąco o zdarzeniach mających wpływ na wycenę spółki?

• Kiedy spółka poda oficjalny komunikat dotyczący uzyskania pozwolenia na budowę, a co się z tym wiąże dokona przeszacowania działki w Warszawie?
o Oficjalny komunikat dotyczący uzyskania pozwolenia na budowę a także przeszacowanie działki przy ulicy Łuckiej są powiązane z uprawomocnieniem pozwolenia na budowę i nastąpi po otrzymaniu przez spółkę prawomocnego dokumentu.
• Co zarząd spółki myśli o zachowaniu kursu spółki? (Czy spółka jest niedoszacowana czy przewartościowana?
o W ocenie zarządu bieżąca wycena akcji Boryszew S.A. nie odzwierciedla mocnych fundamentów Grupy i perspektyw poprawy wyników w kolejnych latach, szczególnie w segmencie motoryzacji. Przejawem tego poglądu jest aktywnie realizowany program skupu akcji własnych Boryszewa.
• Dlaczego spółka nie prowadzi na swojej stronie internetowej działu relacji inwestorskich
o Strona relacji inwestorskich Boryszew S.A. dostępna jest pod adresem www.ir.boryszew.com.pl
• Kiedy spółka poprawi komunikację z inwestorami i zacznie informować na bieżąco o zdarzeniach mających wpływ na wycenę spółki?
o Wszystkie wydarzenia mogące mieć wpływ na wycenę spółki przekazywane są do opinii publicznej za pośrednictwem raportów bieżących dostępnych także na stronie internetowej www.ir.boryszew.com.pl Sytuację rynkową i czynniki determinujące wielkość wyników staramy się w możliwie pełny sposób opisywać w kwartalnych sprawozdaniach finansowych Grupy. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie co do zawarcia w raportach innych informacji, które akcjonariusze uznają za istotne.

EUROTEL  2013-04-04 Wiceprezes spółki w jednym z wywiadów udzielanych ostatnio po ogłoszeniu wyników, wspomniał także o planowanych w dość krótkiej perspektywie nowych projektach. Czy będą to całkowicie nowe projekty? Czy raczej jakieś poszerzanie dotychczasowych pomysłów? Jakiego typu to mogłyby być projekty? Domyślam się, że za wiele spółka nie może powiedzieć z wyprzedzeniem, ale może chociaż tyle, żeby widać było wizję i potencjalny kierunek?

Strategia dywersyfikacji działalności prowadzona jest od dłuższego czasu, czego wyrazem jest posiadanie w Grupie Eurotel już trzech spółek związanych z różnymi obszarami aktywności. Obecnie Grupę tworzy spółka działająca w ramach operatora PLAY oraz spółka zajmująca się telesprzedażą. Sukcesywnie rozwijane są również dotychczasowe obszary działania w ramach Eurotel. W ostatnim czasie znacząco wzmocniono przykładowo dział telewizji satelitarnej w ramach Eurotel w związku z ubiegłoroczną akwizycją oraz przeprowadzonymi w tym roku zmianami na rynku operatorów telewizji satelitarnej. Trendy te będą kontunuowane.
Całkiem nowe projekty są również planowane i część z nich jest na etapie bliskim finalizacji. Decyzje dotyczące rozwoju, czy inwestycji w danym obszarze podejmowane są w taki sposób, aby możliwe było w jak największym stopniu wykorzystanie potencjału Eurotel SA zarówno w sferze doświadczenia w branży jak i posiadanych możliwości organizacyjnych.

MARKA  2013-04-03 Piszecie, że nie wykorzystacie państwo okazji nabycia obligacji w tej cenie, bo tego nie planowaliście. Zakładam, że problemów jakie spółka ma także nie planowaliście, więc to nie jest dla rynku argument. W normalnym biznesie takie okazje się po prostu wykorzystuje bez planowania. Jeżeli Państwo nie reagujecie, to dla rynku jest to znak, że lepiej nie będzie i w lutym (przy wykupie) można się spodziewać wniosku o upadłość. Innego wytłumaczenia nie widzę. Proszę zatem o odpowiedź na pytanie. Na ile procent szacujecie Państwo brak możliwości wykupu obligacji w terminie?

Od 1 marca b.r. w Spółce formalnie funkcjonuje nowy Zarząd. W pierwszej kolejności przeanalizowaliśmy sytuację, w której znalazła się Spółka oraz podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu fundamentalnych zmian. Przechodzimy znaczące zmiany zarówno kadrowe jak i finansowe. Dotychczas przekazywaliśmy wszystkie informacje dotyczące restrukturyzacji. W najbliższym czasie będziemy również informować o dalszych planach i zmianach, które obecnie opracowujemy. Wszystkie działania oraz środki finansowe są skierowane na uzdrowienie sytuacji finansowej Spółki i już teraz widzimy pewną poprawę sytuacji. Pozytywne rezultaty tych działań w postaci wyników finansowych powinny być widoczne już w połowie b.r.
Z tego względu nie planujemy wcześniejszego nabycia obligacji.

ZELMER  2013-04-03 Czy BS (inwestor) wykupił oczekiwaną ilość akcji?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

CASHFLOW  2013-04-03 Pisaliście Państwo, że czekacie na spłatę ok. 6 mln zł pożyczki od klienta. Miało to nastąpić do końca marca, czy wpłata został zrealizowana? Jak wyglądają rozmowy z inwestorem, są bliskie zakończeniu?

Wpłata nie została jeszcze zrealizowana. Spodziewamy się wpłaty w miesiącu kwietniu, ale ponieważ data była przez dłużnika wielokrotnie przekładana, nie możemy jednoznacznie określić kiedy nastąpi spłata.
Jeżeli chodzi o rozmowy z potencjalnymi inwestorami to one trwają, ale nie można określić, że są bliskie zakończenia. Spółka wyprzedzająco uchwala nowy kapitał (nowe akcje) na walnym w dniu 5 kwietnia, żeby być przygotowanym na szybkie wejście inwestora do spółki.

GETIN  2013-04-02 Dlaczego klientom oferuje się zamianę lokat na obligacje bankowe niezabezpieczone żadnymi gwarancjami?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

ALTA  2013-04-03 1.Kiedy poznamy wykonawcę „infrastruktury pionowej” w kwartale pokazowym ekomiasteczka Siewierz? 2. Na czym polega koncepcja „Clean Tech Parku” wspomniana w sprawozdaniu rocznym? 3. Kiedy wygasa kadencja obecnego składu Rady Nadzorczej?

1. Spółka prowadzi rozmowy z wybranymi podmiotami, nie planujemy wyboru generalnego wykonawcy ale zapraszamy do współpracy firmy budowlane. Stosowne informacje zostaną podane przez Spółkę Chmielowskie po podpisaniu umowy.
2. Clean Tech Park w Siewierzu Jeziornie będzie przestrzenią biznesową sprzyjającą innowacyjności. W tej inwestycji instytucje naukowe i badawcze będą współpracować z firmami prywatnymi w poszukiwaniu technologii i rozwiązań zrównoważonych. Clean Tech Park to nowatorskie przedsięwzięcie, w którym idee naukowe przekładane są na świat biznesu, gdzie początkujące firmy ( start up) wspierane wiedzą i kapitałem inwestorów, stają się dochodowymi podmiotami.
Chmielowskie Sp. z o.o. pełni rolę koordynatora i zarządcy projektu. W poszukiwaniu inwestorów i najemców Clean Tech Parku Siewierz Jeziorna skorzysta z doświadczenia i kompetencji jednej z firm specjalizujących się w tym zakresie.
MPZP dopuszcza na tym terenie budowę prawie 90 tys. m2 powierzchni komercyjnej.
3. Mandat członków RN wygaśnie z dniem odbycia WZA zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012. Rok 2012 jest ostatnim pełnym rokiem obrotowym pełnienia funkcji członków RN w Spółce w rozumieniu art. 369 p4 ksh, w związku z art. 386 p. 2 ksh.

HBPOLSKA  2013-04-02 Co z akcjami Hydrobudowy, które mam jeszcze na rachunku?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

BBIDEV  2013-03-31 Podczas sesji na GPW, bardzo często i bez względu na poziom płynności, dochodzi do jednostkowych transakcji akcjami BBI Development. Czy Spółka ma podpisaną umowę z jakimś podmiotem do pełnienia funkcji animatora na tych akcjach? Jeżeli tak, to dlaczego funkcja animatora pełniona jest zazwyczaj niekorzystnie dla akcjonariuszy?

Spółka nie ma podpisanej umowy dotyczącej pełnienia funkcji animatora.

I3D  2013-03-30 1. Na czym polega lub ma polegać przedsięwzięcie realizowane przez Simmersion GmbH? 2. Dlaczego Simmersion GmbH ma siedzibę w Austrii? 3. Czym się zajmuje Simulated Vehicles Inc.? 4. Kto jest udziałowcem Simulated Vehicles Inc.? 4. Dlaczego Simulated Vehicles Inc. jest udziałowcem Simmersion GmbH?

Simmersion to inicjatywa, do której i3D została zaproszona jako firma mogąca wnieść unikalną funkcjonalność w zakresie grafiki czasu rzeczywistego używanej w symulatorach. Przy wykorzystaniu Quazara3D będziemy chcieli opracować symulacje procedur w sytuacjach awaryjnych na przykładzie wybranych lotnisk na świecie. Celem projektu jest opracowanie R&D w powyższym zakresie oraz produkcja zaawansowanych graficznie, ale jednocześnie prostych w obsłudze symulatorów lotniczych - w szczególności helikopterów.
W kwestiach niezwiązanych bezpośrednio z i3D S.A. i prowadzoną przez nią działalnością nie posiadamy uprawnień do udzielania odpowiedzi na pytania, które takich tematów dotyczą.

MARKA  2013-03-29 Nie mam nic przeciwko temu, aby za pośrednictwem raportu bieżącego spółka opublikowała właśnie taką daną, niekoniecznie tutaj. Czyli rozumiem, że cena 65 proc. nominału za obligacje to wciąż nie jest dla Państwa dobry biznes? Trudno to zrozumieć.

Spółka nie planowała przedwcześniejszego wykupu obligacji w celu ich umorzenia, gdyż środki pieniężne, które mogłyby być wydane na ten cel, są przeznaczone na działalność operacyjną i rozwój biznesu. Skupiamy się przede wszystkim na realizacji programu restrukturyzacyjnego, który w konsekwencji ma doprowadzić do istotnej poprawy sytuacji finansowej w firmie. Wdrożenie zmian, o których informowaliśmy wcześniej, powinno wpłynąć na wzrost wartości Spółki, co jest istotne zarówno dla Zarządu jak i dla obligatariuszy i akcjonariuszy. Wierzymy zatem, że wartość obligacji wzrośnie wraz z publikacją wyników finansowych.

PERMEDIA  2013-03-29 Czy spółka planuje działania mające na celu powrót na notowania ciągłe z obecnego systemu 2 fix?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

CASHFLOW  2013-03-27 Czy w I kw 2013 PZNTK uregulował płatność w wysokości 750 tys. zł?

O realizacji istotnych wierzytelności spółka będzie szczegółowo informowała wyłącznie w raportach okresowych

MARKA  2013-03-28 W jakiej kwocie zamykają się pożyczki, które nie są obsługiwane terminowo? Proszę o podanie kwoty całościowej bez względu na termin opóźnienia. Cena obligacji przeraża mnie, a brak reakcji z Państwa strony sugeruje, że w spółce jest bardzo źle. Każdy normalny biznes wykorzystałby sytuację bo z tego byłby większy zysk niż z działalności operacyjnej.

Bardzo dziękujemy za pytanie. Pragniemy poinformować, że informacja o wartości pożyczek spłacanych terminowo jest bardzo istotna z punktu widzenia cenotwórczego aspektu tej informacji. Mając na uwadze obowiązki informacyjne, którym podlega Marka S.A, ujawnienie powyższych danych nosiłoby znamiona ujawnienia informacji poufnej.
Odnosząc się do drugiej części pytania chcemy podkreślić, że cena obligacji nie odzwierciedla realnej sytuacji w spółce, a jedynie jej postrzeganie przez inwestorów. W celu poprawy postrzegania tej sytuacji spółka prowadzi wiele działań mających na celu poprawę wyników firmy, a pośrednio również wyceny akcji oraz obligacji. Wśród należy wymienić:

- polepszenie jakości portfela udzielanych pożyczek
- redukcja liczby biur (oszczędności administracyjne, kadrowe, niższe czynsze) przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowej obecności w regionach
- istotne wzmocnienie działu windykacji
- zmiana polityki kadrowej poprzez polepszenie procesów związanych z doborem i rozwojem kadr. Równoległe zwiększenie efektywności naszych pracowników i przedstawicieli handlowych
- otwarcie nowego kanału dystrybucji pożyczek poprzez pośredników kredytowych
- nowe metody oceny ryzyka
- ulepszenie systemu informatycznego.

CALATRAVA  2013-03-28 Dlaczego takie spadki, czyżby coś się wydarzyło z finansowaniem spółki przez banki?

Witam, zgodnie z raportem jaki opublikowaliśmy 2-4-2013, w Spółce nie dzieje się nic, co mogłoby być przyczyną obecnej przeceny na GPW.

POLNORD  2013-03-26 Jaki jest sens rozpoczynać nowe kapitałochłonne budowy o kilku- kilkunastoprocentowej stopie zwrotu (w bardzo optymistycznym scenariuszu}, jeśli inwestycją o kilkusetprocentowej stopie zwrotu w obecnej sytuacji spółki jest skup akcji własnych? Czy warto przeznaczyć kilka- kilkadziesiąt mln złotych na skup tak mocno niedowartościowanych walorów? Czy nie najważniejszy jest zysk?

Zarząd Polnord SA w najbliższym czasie nie widzi możliwości skupu akcji własnych. Skup akcji własnych w celu umorzenia po cenie niższej niż przypadająca na daną akcję wartość księgowa w teorii rzeczywiście prowadzi do wzrostu wartości rynkowej firmy. Założenie to jest prawdziwe, jeżeli Spółka posiada nadmiar wolnych środków lub może je pozyskać ze sprzedaży posiadanych aktywów oraz jeżeli nie ma perspektyw na inwestycje w rentowne projekty.
Zarząd Polnord SA za zadanie priorytetowe uznał rozwój działalności deweloperskiej na rynku mieszkaniowym i w konsekwencji zwiększenie sprzedaży mieszkań do 1500-2000 lokali rocznie. Spółka angażuje się również w projekty deweloperskie w segmencie popularnym, cieszącym się dużym zainteresowaniem klientów i zapewniającym szybki obrót zainwestowanego kapitału oraz osiągnięcie wysokiej marży. Prowadzone są też działania zmierzające do ograniczenia kosztów ogólnego zarządu i sprzedaży, oraz redukcji zadłużenia, a tym samym obniżenia kosztów finansowych spółki. Zarząd przewiduje, że efekty podejmowanych dziś działań będą widoczne w wynikach spółki już w 2014 r.

CASHFLOW  2013-03-26 Czy Polski Fundusz Hipoteczny S.A. wobec niezapłacenia przez Cash Flow S.A. kwot należnych Obligatariuszom, wynikających z obligacji zwykłych na okaziciela serii D, których termin wykupu upłynął w dniu 18-02-2013 r. przystąpił do dochodzenia roszczeń Obligatariuszy ze stanowiących ich zabezpieczenie nieruchomości?

Spółka nie ma takiej wiedzy.

TAURONPE  2013-03-26 Kiedy spółka poda pierwsze informacje dotyczące ewentualnego dofinansowania programu inwestycyjnego przez Polskie Inwestycje Rozwojowe?

Na obecnym etapie jest za wcześnie na podanie informacji dotyczących dofinansowania programu inwestycyjnego Grupy TAURON z ewentualnym wsparciem PIR.

RAFAMET  2013-03-26 Brak nowych kontraktów stał się faktem (w 2013 r. zaledwie jeden mały). Czy w związku z tym, plan oszczędnościowo-ratunkowy ("pakiet działań wyprzedzających") został wprowadzony w życie?

Spółka koncentruje się na ofertacji i kontraktacji wyrobów na rok 2014. Zamówienia wypełniające plan produkcji i sprzedaży na rok bieżący zostaną podpisane w II i III kwartale br.

ALTA  2013-03-25 Czy spółka zleciła już wykonanie projektu budowlanego dla rozbudowy galerii City Point w Tychach? Jeśli tak, jaka firma realizuje zlecenie? Jeśli nie, kiedy nastąpi zlecenie prac?

Autorem koncepcji rozbudowy jest firma vsf-creative. Zlecenie projektu budowlanego nastąpi nie wcześniej niż po uprawomocnieniu się decyzji o warunkach zabudowy.

EUROTEL  2013-03-25 W wywiadzie tv kilka dni temu, komentując wyniki za 2012 r., wiceprezes spółki wspomniał o budowaniu nowych kanałów sprzedaży, przede wszystkim telesprzedaży i sprzedaży poprzez sklep internetowy Mobile2.pl. Jak perspektywiczne są te kanały? Czy sprzedaż poprzez nie ma szansę być znacząca dla wyniku Grupy np. już w 2013 czy 2014 roku?

Kanał telesprzedaży obsługiwany jest przez spółkę MediaSystem w której Eurotel posaida prawie 50% udziałów. Zajmuje się ona obecnie głównie sprzedażą produktów i usług operatorów telekomunikacyjnych. Rozwój w ramach tej spółki polegać może na zwiększaniu skali działania w ramach dotychczasowych pratnerów lub poszukiwaniu nowych zleceniobiorców. Spółka ta posiada obecnie ponad 100 stanowisk do prowadzenia obsługi, a pod koniec 2013 roku ilość ta może być o co najmniej 50% większa. Zakładane zyski tej spółki na koneic roku powinny się zamknąć kwotą siedmiocyfrową.
Sklep mobile2.pl wykazuje obecnie znaczącą dynamikę sprzedaży, jednak dopiero jego "nowe rozdanie" w drugiej połowie roku wykaże znaczącą zmianę skali działania, co przełoży się na osiągane przez niego wyniki.

CASHFLOW  2013-03-21 Piszecie Państwo, że jest możliwość pozyskania środków. Czy możecie wykluczyć(bo potwierdzić pewnie nie potwierdzicie), że inwestorem jest Pan Patrowicz (lub spółki z nim powiązane)? Jeżeli znajdzie się inwestor, to jak szybko objąłby akcje w spółce?

Na razie Pan Patrowicz, poprzez jedną z jego spółek Stark Development, jest inwestorem dłużnym. Przy najbliższej emisji spółka zaoferuje mu akcje z nowej emisji, ale nie ma żadnych ustaleń na ten moment, które by wskazywały czy skorzysta z oferty spółki i czy obejmie akcje nowej emisji.

CASHFLOW  2013-03-20 Czy obligacje zostały wykupione? Nie pojawił się żaden komunikat ze strony spółki, mimo że kwoty znaczące.

Wszystkie informacje są zawarte w raporcie rocznym spółki, opublikowanym 20 marca 2013 roku. Prosimy o lekturę.

CYFRPLSAT  2013-03-20 Czy spółka planuje wypłatę dywidendę za 2012 rok?

Dzień dobry,

Zarząd przedstawi swoją rekomendację dotyczącą podziału zysków wypracowanych w roku 2012 zgodnie z ustawowym terminem, tzn. nie później niż przed ogłoszeniem terminu zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które musi się odbyć najpóźniej do końca czerwca br. Oznacza to że rekomendacji można oczekiwać najpóźniej do przełomu maja i czerwca br.

Bartłomiej Drywa
Dyrektor Relacji Inwestorskich

DROZAPOL  2013-03-19 Dlaczego spółka tak zwleka z budową pierwszej farmy wiatrowej, czyżby nie miała na nią funduszy, o których zapewniał Pan Prezes (wywiad w sierpniu)?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

DROZAPOL  2013-03-22 Na stan dzisiejszy wiadomo, że przyjęcie ustawy o OZE może nastąpić najwcześniej z początkiem 2014 roku. Do tego czasu regulacje zawarte w dużym trójpaku muszą zostać zaakceptowane przez rząd, następnie ustawy energetyczne musi uchwalić parlament, a ich wdrożenie do polskiego prawa wymagać będzie jeszcze pozytywnej opinii Komisji Europejskiej.Czy spółka zaczęła budowę pierwszej farmy, czy będzie zwlekać do momentu uchwalenia ustawy?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

ALTA  2013-03-18 Czy spółka stara się o dodatkowe zabezpieczenia transakcji sprzedaży działki spółce Murapol z uwagi na trudną sytuację branży? Jak pokazał przypadek Modena Park art 777 kc nie zabezpieczył afektywnie poprzedniej transakcji. Jakie wnioski spółka z poprzednich doświadczeń celem uniknięcia powtórzenia scenariusza?

Uważamy dotychczasowe zabezpieczenia za wystarczające.

DUDA  2013-03-20 Jak wygląda sprawa eksportu do Chin? Kolejne 4 zakłady uzyskały odpowiednie zezwolenia, niestety nie ma wśród nich PKM Duda.

Zamiarem Zarządu jest rozwój eksportu do tzw. krajów daleko-wschodnich, w tym do Chin. Decyzja o dopuszczeniu produktów PKM Duda do eksportu do tego kraju zależy od wyników kolejnej wizyty chińskich inspektorów z CNCA, której termin nie został jeszcze wyznaczony.

Należy podkreślić, że PKM DUDA jako jedna z niewielu polskich firm mięsnych eksportuje produkty na część rynków azjatyckich, co dowodzi jakości jej produktów i daje świadectwo najwyższym standardom zarządzania w Grupie Kapitałowej.BBIDEV  2013-03-20 Czy Zarząd planuje rozpoczęcie całej części handlowej i biurowej w projekcie Koneser jednocześnie?

Takie jest założenie. W Kwartale Centralnym Konesera planowane jest ponad 43,3 tys. mkw. powierzchni użytkowej, w tym około 20,6 tys. mkw. powierzchni handlowej, około 20 tys. mkw. biurowej oraz około 2,6 tys. mkw. powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na działalność kulturalną. W sprawie wspólnej realizacji projektu podpisany jest list intencyjny z Liebrecht&WooD.

IDMSA  2013-03-15 Jaki był sens zwiększania zaangażowania w fundusz IDM Capital, który w ostatnich miesiącach znacznie przepłacił za udziały w Impera Capital SA?

Zwiększenie zaangażowania DM IDMSA w IDM Capital jest elementem trwającej właśnie reorganizacji Grupy IDMSA. Naszym celem jest ograniczenie liczby spółek, w których DM IDMSA posiada udziały do tych, nad którymi może sprawować rzeczywistą kontrolę oraz które działają głównie w szeroko pojętej branży finansowej. Inwestycja w IDM Capital to to inwestycja długoterminowa, tak samo jak inwestycja w Impera Capital, której wartość aktywów netto na akcję znacząco przewyższa obecną cenę giełdową.
Katarzyna Żarska
DM IDMSA

IDMSA  2013-03-15 W sierpniu 2011 r. przedstawiciele Supernova IDM (obecnie IDM Capital) oraz BBI Capital (obecnie Impera Capital) informowali, iż w wyniku planowanego połączenia portfeli inwestycyjnych BBI Capital i Supernova IDM Fund powstanie podmiot o wartości aktywów brutto wynoszącej niemal 500 mln zł. Obecnie 25.02.2013 r. w artykule (gazeta Parkiet) przedstawiciel funduszu Impera Capital informuje, iż po połączeniu suma aktywów Impera Capital i IDM Capital wyniesie ok. 200 mln zł. Praktycznie przez niemal cały okres pomiędzy tymi dwiema informacjami oba podmioty były zarządzane przez managerów powiązanych z IDM SA. Gdzie podziało się 300 mln zł aktywów?

Spadek wartości aktywów związany jest z następującymi zdarzeniami które uzasadniają obecną sytuację :
1. W grudniu 2012 r. doszło do podziału aktywów w ramach SUPERNOVA IDM FUND w wyniku czego szeregi spółki opuściło 3 z 7 akcjonariuszy a duża część aktywów spółek nie figuruje obecnie w księgach . Mówimy tutaj o spółkach m.in. .: Emalia Olkusz, eSKY.pl, BOMI, Just Mobile,MAPIA. W ramach tej transakcji grono 5 Partnerów Zarządzających opuściło 2 Partnerów a nazwa spółki uległa zmianie na IDM CAPITAL. Taką opcję "podziału" zakładało Porozumienie zawarte pomiędzy IDM a SUPERNOVA w grudniu 2010r.
2. W międzyczasie wartość aktywów zarówno IMPERA jak i IDM CAPITAL, uległa przecenie co wynika bezpośrednio z sytuacji z jaką mieliśmy do czynienia na rynku w 2012r.

RAFAMET  2013-03-17 Czy Zarząd współpracuje z ARP w sprawie poszukiwania inwestora dla Rafametu? Czy w firmie pojawiają się delegacje inwestorów podobnych do tych z RPA?

ARP S.A. o swoich zamierzeniach inwestycyjnych w stosunku do RAFAMET S.A. poinformowała m.in. publikując informację na swojej stronie internetowej http://dlainwestorow.arp.com.pl/
Spółka jest stale odwiedzana przez firmy zainteresowane współpracą z nią tak w zakresie dostaw jej wyrobów jak i np. rozpoczęcia współpracy kooperacyjnej, logistycznej, finansowej, etc.

RAFAMET  2013-03-17 Jaka dywidenda jest proponowana przez Zarząd za rok 2012? Czy sytuacja w odlewni ulega poprawie?

Zarząd nie ogłosił polityki dywidendowej za rok 2012. Skonsolidowany wynik netto za ubiegły rok wyniósł 3.999 tys. zł. RAFAMET S.A. do końca 2 kwartału ma wybrać wykonawcę budowy hali montażu finalnego. Wartość inwestycji ma wynieść około 15-16 milionów złotych. Decyzja ta może mieć wpływ na podział zysku netto za rok 2012.

Wyniki Zespołu Odlewni „RAFAMET” Sp. z o.o. w tys. zł za lata 2012/2011:
Przychody: 34.964 / 28.003,
Wynik na sprzedaży: 491 / -2.885,
Wynik operacyjny: 611 / -2.465,
Zysk netto: -654 / -2.816,
Amortyzacja: 2.432 / 2.137,
Wynagrodzenia: 9.148 / 7.735,
Koszty finansowe: 1.698 / 1.186.

Rok 2013 będzie bardzo trudnym okresem pozyskiwania zamówień dla sferoidalnego i stopowego asortymentu odlewni stopniowo wprowadzanego do oferty firmy. Wynik finansowy netto za „cały 2013 r.” planowany jest na poziomie lepszym niż w 2012 r., a koszty amortyzacji, wynagrodzeń i koszty finansowe zaplanowano na rok 2013 na poziomach niższych niż w roku ubiegłym.

MIRACULUM  2013-03-14 Jaka jest naprawdę sytuacja w Miraculum? Czy prezes w końcu powie o przyszłości firmy, bo to akcjonariuszom się należy.

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

ALTA  2013-03-14 6. Dlaczego na stronie ekomiasteczko.pl zniknęły tegoroczne aktualności ? Czy spółka jest w stanie publikować na stronie więcej informacji na temat postępów w realizacji projektu?

Zapraszamy do lektury uaktualnionej strony projektu Siewierz-Jeziorna. Mamy nadzieję, że dokonane zmiany techniczne, pozwolą skuteczniej przekazywać Państwu bieżące informacje.

ALTA  2013-03-14 1. W trakcie wideoczatu jako atut spółki przedstawiono transparentność i prezentowanie pełnych informacji odnośnie wyceny posiadanych nieruchomości. Dlaczego w ostatnim sprawozdaniu rocznym nie opublikowano szczegółowej tabeli z wyceną posiadanych nieruchomości (w raporcie pozycje są zagregowane)? 2. Pytanie do Rady Nadzorczej: Proszę uzasadnić prawie 80% podwyżkę r/r wynagrodzenia prezesa spółki. 3. Czy spółka ma zabezpieczone środki na budowę kwartału pokazowego ekomiasteczka Siewierz? Czy istnieje ryzyko wstrzymania prac i opóźnienia realizacji tego etapu z powodu braku finansowania? 4. Czy spółka prowadzi rozmowy z potencjalnymi nabywami projektu Fordon? 5. Jaki jest status pozwu przeciwko Panu Yanivowi Meydan? Czy odbyła się jakakolwiek rozprawa? Jeśli nie, czy Sąd wyznaczył termin pierwszej rozprawy? Jeśli nie, czy spółce znane są przyczyny braku postępu w procesie?

1.Tak zaprezentowane dane chronią interes Spółki w zakresie negocjacji, które mogą się pojawić przy sprzedaży, jednocześnie przedstawiając dokładnie założenia do wycen.
2. Nie było zmian w uposażeniu zarządu TUP S.A. (różnica w wynagrodzeniu wynika z przebywania w okresie 2011r. na urlopie dla rodzica).
3. Budowa jest realizowana ze środków własnych. Ryzyko opóźnień istnieje i jest spowodowane ryzykiem terminowych spłat należności przez kontrahentów spółki. Zdaniem spółki, takie ryzyko jest niskie.
5.Termin rozprawy został wyznaczony na 28 maja br.

WASKO  2013-03-15 Kurs wali się. Dlaczego spółka nic z tym nie robi? Żadnego komentarza po wynikach. Inwestorzy tracą cierpliwość. Proszę o jakieś wypowiedzi w sprawie dywidendy lub prognozy na 2013r

Kwestia decyzji jakie inwestorzy podejmują w przedmiocie nabywania i zbywania naszych akcji jest sprawą całkowicie niezależną od Spółki. Dokładamy starań aby nasza polityka informacyjna dostarczała w sposób przejrzysty i pełny wszystkie informacje pozwalające na właściwą ocenę obecnej sytuacji WASKO S.A. jak i perspektyw jej rozwoju.

DROZAPOL  2013-03-15 Zgodnie z treścią raportu QSr 4/2012 - strona 37: "W IV kwartale 2012 roku została uruchomiona w zakładzie produkcyjnym w Bydgoszczy przy ul. Grunwaldzkiej produkcja konstrukcji stalowych." Czy spółka może udzielić informacji, czy produkcja konstrukcji stalowych od czasu jej uruchomienia do 31.12.2012r. dotyczyła wyłącznie produkcji konstrukcji stalowych na własne potrzeby np: pod budowaną halę: do której spółka chce przenieść zakład zbrojeń z ul. Glinki 144 w Bydgoszczy? Czy Spółka ma już zakontraktowane zamówienia na produkcję konstrukcji stalowych na najbliższe miesiące - ostatnie pytanie motywuje tym, że nigdzie na stronie Spółki nie znalazłem informacji lub oferty na temat produkcji konstrukcji stalowych, dlatego wydaje się zasadne pytanie o np: kontrakt/kontrakty. Proszę też precyzyjnie się odnieść do tego, czy w IV kwartale 2012r. produkcja konstrukcji stalowych dotyczyła wyłącznie produkcji na potrzeby własne np: pod budowę hali w tej lokalizacji?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

ALUMAST  2013-03-15 Kiedy spodziewacie się Państwo odpowiedzi Ministerstwa Skarbu Państwa w kontekście RB 35/2012?

Nie jesteśmy w stanie podać konkretnej daty, kiedy otrzymamy odpowiedź z Ministerstwa Skarbu Państwa. Sprawa jest w toku, jesteśmy w stałym kontakcie z Ministerstwem Skarbu Państwa.

SSI  2013-03-12 Dlaczego spółka oraz spółki zależne od emitenta nie publikują wszystkich sprawozdań finansowych w Monitorze Polskim B ?

Z dniem 1 stycznia 2013 roku zgodnie z art. 23 ustawy z 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców został zniesiony obowiązek ogłaszania sprawozdań finansowych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej („Monitor Polski B”). Dodatkowo informujemy, że Spółki z Grupy Kapitałowej SSI S.A. składają sprawozdania finansowe zgodnie z obowiązującym prawem w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego („KRS”), urzędzie skarbowym oraz w dzienniku urzędowym tj. Monitor Sądowy i Gospodarczy („MSiG”).

DROZAPOL  2013-03-11 Czy spółka może podać dokładne lokalizacje farm wiatrowych + wyniki badań wietrzności w tych lokalizacjach + odległość poszczególnych wiatraków od budynków mieszkalnych w metrach? Chodzi o projekty farm wiatrowych, które będą realizowane odpowiednio przez spółki DP WIND 1 i DP WIND 2 ?

Z punktu widzenia prowadzonych rozmów z potencjalnymi podmiotami finansującymi tego typu inwestycje, nie możemy ujawnić takich parametrów jak wyniki wietrzności czy dokładna lokalizacja. Lokalizacja farm spełnia wymogi przepisów prawa, w tym uwarunkowania środowiskowe oraz wymagane odległości od budynków mieszkalnych. Wszelkie wymagane prawem decyzje i pozwolenia zostały dla obu farm wydane oraz nie są prowadzone protesty społeczne, o czym już informowaliśmy.

MARKA  2013-03-12 Obligacje spółki w sporych ilościach są wystawiane na sprzedaż na coraz niższych poziomach(dzisiaj blisko 89tyś podaży za 78% nominału). Dlaczego Marka nie nabędzie tych obligacji do umorzeni, czysty zysk. Chyba, że sytuacja finansowa na to nie pozwala, jaka jest przyczyna?

Obecna cena obligacji nie odzwierciedla sytuacji płynnościowej Spółki, jest niepokojąca dla Zarządu, ale wierzymy, że wraz z publikacją wyników, pokazujących wymierne efekty zmian, ich wartość wzrośnie. Z punktu widzenia ceny obligacji, ich przedwczesny wykup w celu umorzenia może wydawać się atrakcyjnym rozwiązaniem. Proszę zwrócić jednak uwagę na tą operację z punktu widzenia rozwoju całego biznesu. Pieniądze, które Spółka przeznaczałyby na potencjalny wykup nie zasiliłyby budżetu przeznaczonego na rozwój Spółki, najistotniejszego z punktu widzenia akcjonariuszy. Obecnie priorytetową kwestią dla Zarządu jest regulowanie bieżących zobowiązań, uzdrowienie finansów Spółki oraz jej powrót na ścieżkę zdrowego wzrostu.
Pragniemy zwrócić uwagę, że obecnie nie obserwujemy problemów z bieżącym regulowaniem wszystkich zobowiązań. Dowodem tego jest terminowa i bezproblemowa wypłata odsetek z obligacji (18 lutego).
Chcielibyśmy również podkreślić, że od początku tego roku w raportach i komunikatach prasowych konsekwentnie informujemy o zmianach, które obecnie wprowadzamy oraz tych, które już zostały wprowadzone. Główne zmiany w Spółce dotyczą następujących obszarów:
•polepszenie jakości portfela udzielanych pożyczek;
•redukcja liczby biur (oszczędności administracyjne, kadrowe, niższe czynsze) przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowej obecności w regionach;
•istotne wzmocnienie działu windykacji;
• zmiana polityki kadrowej poprzez polepszenie procesów związanych z doborem i rozwojem kadr. Równoległe zwiększenie efektywności naszych pracowników i przedstawicieli handlowych;
•otwarcie nowego kanału dystrybucji pożyczek poprzez pośredników kredytowych;
•nowe metody oceny ryzyka;
•ulepszenie systemu informatycznego.

SSI  2013-03-12 Czy spółka SSI SA pokryła już straty w spółce zależnej SSI Serwis SA. ?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

SSI  2013-03-12 Biegły rewident krytycznie ocenił ujemne kapitały własne w spółce SSI Service w 100% zależnej od SSI. Jakie rozwiązania przewiduje spółka SSI będzie uzupełniać wkłady czy składać wniosek o upadłość ?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

BBIDEV  2013-03-12 Czy zarząd nie uważa , że skrót BBI w nazwie spółki w obliczu udziału w kapitale i zachowaniu BBI Investment ( obiecane przez Pana Turno zwiększenie zaangażowania BBI Investment w kapitale BBi Development) wydaje się troche "obciachowe" i działające na "niekorzyść" pozostałych akcjonariuszy ?

O brzemieniu nazwy Spółki decyduje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

EUROTEL  2013-03-14 Czy w tym roku planujecie Państwo wypłatę dywidendy na swoim "standardowym" poziomie i czy spółka ma wolne środki potrzebne do wypłaty tejże dywidendy?

Wypłata dywidendy jest strategią, którą Eurotel SA stosuje w praktyce od swojego debiutu w 2006 roku na głównym parkiecie GPW. Wysokość dywidendy rosła co roku, propocjonalnie do wzrostu wykazywanego przez Spółkę zysku netto.Biorąc pod uwagę, że w za 2012 rok, prognozy Zarządu wykazują również wzrost zysku, to istnieją przesłanki również do wypłaty i wzrostu dywidendy.
Odnośnie środków jakie posiada Spółka, to na dzień dzisiejszy ma już znaczne środki na lokatach bankowych, co było przedmiotem raportowania, a do momentu wypłaty dywidendy, środki te mogą jeszcze wzrosnąć.

DROZAPOL  2013-03-14 Czy nieruchomość spółki położona w Bydgoszczy przy ul. Grunwaldzkiej 235 jest wystawiona na sprzedaż? Jeśli tak to w jakiej cenie? A jeśli nie to czy będzie rozbudowywana o kolejną halę zgodnie z treścią raportu QSr 4/2012 - strona 37 (dwa pierwsze akapity) ? Pytanie uważam za istotne w związku z pojawieniem się oferty sprzedaży tej nieruchomości: http://www.szukam-nieruchomosci.com/?m=view&cat=3&aid=33985 co byłoby sprzeczne z przedstawionymi założeniami w cytowanym raporcie.

Informacje podane w raporcie kwartalnym są rzetelne i prawdziwe. Na terenie nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej jest dobudowywana hala i planujemy przenieść tam maszyny do produkcji zbrojeń. Ogłoszenie o sprzedaży faktycznie jest w internecie, ponieważ część nieruchomości (pustej działki) jest przeznaczona na sprzedaż lub wynajem.

SCANMEDMM  2013-03-14 Kiedy spolka planuje przeniesc sie na GPW?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

FERRUM  2013-03-11 czy cena wezwania 7,30 nie jest zbytnio zaniżona biorąc pod uwagę wartość firmy oraz sztucznie zaniżony kurs przez ostatnie półrocze??? inwestorzy indywidualni spodziewali się ceny na poziomie conajmniej 9,20 zł - co na to zarząd ???

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

SKYSTONE  2013-03-11 kiedy zarząd raczy poinformować inwestorów o wynikach rozmów z inwestorami dla ozena?

(Na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi)

SSI  2013-03-10 Czy spółka może wyjaśnić jakie zobowiązanie SSI ma względem Polimex http://notowania.pb.pl/akcjainwestor?isin=PLMSTSD00019 ?

(Na to pytanie nie