pb.pl

RB 21/2010 - Korekta raportu nr 20/2010 wysłanego w dniu 22 czerwca 2010 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr21/2010
Data sporządzenia:2010-06-23
Skrócona nazwa emitenta
PRÓCHNIK
Temat
RB 21/2010 - Korekta raportu nr 20/2010 wysłanego w dniu 22 czerwca 2010 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Próchnik S.A. koryguje tresć Raportu Bieżącego nr 20/2010: Było: Zarząd Próchnik S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 22 czerwca 2010 roku otrzymał od Pana Mirosława Kuś informację, że w wyniku rejestracji przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, zmiany Statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H, zmieniła się liczba posiadanych przez Niego akcji. Pan Mirosław Kuś posiada obecnie 8 800 000 sztuk akcji i 670 000 praw do akcji spółki Próchnik S.A., co daje 7,73 % w jej kapitale zakładowym. Z akcji tych przysługuje 7,73 % głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Próchnik S.A. Przed rejestracją podwyższenia w dniu 17 czerwca 2010 roku Pan Mirosław Kuś posiadał 8 800 000 sztuk akcji spółki Próchnik S.A. co dawało 8,98 % w jej kapitale zakładowym i 8,98% ogólnych głosów spółki . W okresie 12-miesiecy Pan Mirosław Kuś rozważa zarówno zwiększenie jak i zmniejszenie zaangażowania w spółce Próchnik S.A. Aktualna "po korekcie" treść raportu brzmi: Zarząd Próchnik S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 22 czerwca 2010 roku otrzymał od Pana Mirosława Kuś informację, że w wyniku rejestracji przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, zmiany Statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H, zmieniła się liczba posiadanych przez Niego akcji. Pan Mirosław Kuś posiada obecnie 9 470 000 sztuk spółki Próchnik S.A., co daje 7,73 % w jej kapitale zakładowym. Z akcji tych przysługuje 7,73 % głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Próchnik S.A. Przed rejestracją podwyższenia w dniu 17 czerwca 2010 roku Pan Mirosław Kuś posiadał 8 800 000 sztuk akcji spółki Próchnik S.A. co dawało 8,98 % w jej kapitale zakładowym i 8,98% ogólnych głosów spółki . W okresie 12-miesiecy Pan Mirosław Kuś rozważa zarówno zwiększenie jak i zmniejszenie zaangażowania w spółce Próchnik S.A.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2010-06-23Krzysztof Grabowski Paweł JaworskiPrezes Zarządu Wiceprezes Zarządu