pb.pl

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL-AQUA SA: Zmiana lidera i zaangażowania POL-AQUA w konsorcjum do realizacji umowy na S8 odc. 5

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr10/2013
Data sporządzenia:2013-05-07
Skrócona nazwa emitenta
P.R.I. POL-AQUA S.A.
Temat
Zmiana lidera i zaangażowania POL-AQUA w konsorcjum do realizacji umowy na S8 odc. 5
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2011 z dnia 27 lipca 2011, 35/2011 z dnia 24 sierpnia 2011 r. oraz 1/2012 r. z dnia 5 stycznia 2012 r. Zarząd Spółki Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych "POL-AQUA" S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 6 maja 2013 r. został podpisany z Dragados S.A. aneks do umowy konsorcjum zmieniający Lidera oraz udział procentowy w konsorcjum wykonującym umowę pt.:: "Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy – Wrocław (A1) odcinek 5 (węzeł Sieradz Południe bez węzła – węzeł Łask bez węzła) od km 140+552,05 do km 174+200,00" Aktualny udział w konsorcjum wynosi: 99% - DRAGADOS S.A., Madryt – Lider 1% - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "POL-AQUA" Spółka Akcyjna, Warszawa - Partner Wyżej wymieniona zmiana związana jest z rzeczywistym zaangażowaniem stron w realizację kontraktu. W związku z powyższym umowa na realizację inwestycji przestała spełniać kryterium umowy znaczącej.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH POL-AQUA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
P.R.I. POL-AQUA S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-972Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Adama Branickiego15
(ulica)(numer)
022 2017300022 2017310
(telefon)(fax)
relacje.inwestorskie@pol-aqua.com.plwww.pol-aqua.com.pl
(e-mail)(www)
7750001125012783671
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-05-07Marek SobieckiDrugi Wiceprezes Zarządu
2013-05-07Mario Serrano VillateCzłonek Zarządu