pb.pl

Centrum Medyczne ENEL-MED SA: Zmiana udziałowca w spółce Bunus Vitae Sp. z o.o., jednostce zależnej od Enelbud Sp. z o.o. - spółki zależnej od Emitenta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr5/2014
Data sporządzenia:2014-02-04
Skrócona nazwa emitenta
CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.
Temat
Zmiana udziałowca w spółce Bunus Vitae Sp. z o.o., jednostce zależnej od Enelbud Sp. z o.o. - spółki zależnej od Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. informuje, że zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, spółka JH Group AG w siedzibą w St. Gallen (Konfederacja Szwajcarska), posiadająca 50 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 2.500,00 zł, stanowiących 50% kapitału zakładowego Spółki Bonus Vitae Sp. z o.o., zawarła 4 lutego 2014 roku, ze spółką Planet Group Investment GmbH z siedzibą w Austrii (Wiedeń) umowę sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym spółki Bonus Vitae Sp. z o.o. W wyniku zawartej umowy JH Group AG zbył udziały w spółce Bonus Vitae Sp. z o.o. na rzecz Planet Group Investment GmbH, posiadającej 100% udziałów w kapitale zakładowych JH Group AG. Udział spółki zależnej od Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. – spółki Enelbud Sp. z o.o. nie uległ zmianie. Enelbud Sp. z o.o. nadal posiada 50 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 2.500,00 zł, stanowiących 50% kapitału zakładowego Spółki Bonus Vitae Sp. z o.o.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-195Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Słomińskiego19 lok. 524
(ulica)(numer)
22 431 77 0022 431 77 03
(telefon)(fax)
enel@enel.plwww.enel.pl
(e-mail)(www)
524-259-33-60140802685
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-02-04Adam Stanisław RozwadowskiPrezes ZarząduAdam Stanisław Rozwadowski