pb.pl

MNI SA: Wybór oferty złożonej przez konsorcjum spółki zależnej MNI Centrum Usług S.A. oraz Hyperion S.A. jako najkorzystniejszej w postępowaniu koncesyjnym organizowanym przez Wielkopolską Sieć Szerokopasmową S.A. z siedzibą w Poznaniu.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr13/2014
Data sporządzenia:2014-03-13
Skrócona nazwa emitenta
MNI
Temat
Wybór oferty złożonej przez konsorcjum spółki zależnej MNI Centrum Usług S.A. oraz Hyperion S.A. jako najkorzystniejszej w postępowaniu koncesyjnym organizowanym przez Wielkopolską Sieć Szerokopasmową S.A. z siedzibą w Poznaniu.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd MNI S.A. (dalej "Spółka" lub "MNI S.A.") z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym, tj. 13 marca br., Spółka powzięła informację przekazaną przez Wielkopolską Sieć Szerokopasmową S.A. (dalej "WSS S.A."), która jako oficjalna znalazła się również na stronie internetowej WSS S.A., o wyborze oferty konsorcjum, w której uczestniczy spółka zależna od MNI S.A., spółka MNI Centrum Usług S.A. oraz spółki Hyperion S.A. jako najkorzystniejszej w postępowaniu koncesyjnym dotyczącym "Koncesji na usługi Operatora Infrastruktury świadczone w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w Projekcie: Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej". Oferta konsorcjum MNI Centrum Usług S.A. i Hyperion S.A. uzyskała w procedurze jej oceny maksymalną ilość 100 pkt. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539).
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MNI SA
(pełna nazwa emitenta)
MNITelekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-503Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Żurawia8
(ulica)(numer)
583 37 21627 09 14
(telefon)(fax)
sekretariat@mni.plwww.mni.pl
(e-mail)(www)
722-00-03-300450085143
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-03-13Andrzej PiechockiPrezes Zarządu