pb.pl

D&D SA: Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów Emitenta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr1/2014KNF
Data sporządzenia:2014-03-17
Skrócona nazwa emitenta
D&D S.A.
Temat
Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów Emitenta
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Spółki D&D S.A. w upadłości likwidacyjnej (Spółka) informuje, że w dniu 17.03.2014 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r., od Pana Jakuba Juszczyka – akcjonariusza D&D S.A. w upadłości likwidacyjnej, o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w D&D S.A. w upadłości likwidacyjnej.
Załączniki
PlikOpis
przekroczenie_5.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
D&D SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
D&D S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
43-300Bielsko-Biała
(kod pocztowy)(miejscowość)
Inwalidów3
(ulica)(numer)
+48 33 821 27 62+48 33 821 27 64
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5472034635240192114
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-03-17Piotr LigusSyndykPiotr Ligus