pb.pl

D&D SA: Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów Emitenta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr2/2014KNF
Data sporządzenia:2014-03-25
Skrócona nazwa emitenta
D&D S.A.
Temat
Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów Emitenta
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Syndyk Spółki D&D S.A. w upadłości likwidacyjnej (Spółka) informuje, że w dniu 24.03.2014 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r., od Pana Jakuba Juszczyka - akcjonariusza D&D S.A. w upadłości likwidacyjnej, o zmniejszeniu udziału poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w D&D S.A. w upadłości likwidacyjnej. Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
zejscie_ponizej_5.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-03-25Piotr LigusSyndykPiotr Ligus