pb.pl

Farmacol SA: Rezygnacja Członka Zarządu Emitenta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr5/2014
Data sporządzenia:2014-03-31
Skrócona nazwa emitenta
FARMACOL
Temat
Rezygnacja Członka Zarządu Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Farmacol S.A. – Emitent – podaje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację, że z dniem 01.04.2014 r. Pan Krzysztof Sitko rezygnuje z funkcji członka Zarządu Emitenta, w związku z przejściem na emeryturę.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
FARMACOL SA
(pełna nazwa emitenta)
FARMACOLHandel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-541Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Rzepakowa2
(ulica)(numer)
038 208 06 00038 202 24 97
(telefon)(fax)
farmacol@farmacol.com.plfarmacol.com.pl
(e-mail)(www)
634-00-23-629273352747
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-03-31Barbara KaszowiczWice Prezes Zarządu
2014-03-31Kamil KirkerCzłonek Zarządu