pb.pl

Werth-Holz SA: Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Werth-Holz S.A. w dniu 31 marca 2014 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr3/2014
Data sporządzenia:2014-04-07
Skrócona nazwa emitenta
WERTH-HOLZ S.A.
Temat
Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Werth-Holz S.A. w dniu 31 marca 2014 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd spółki Werth-Holz S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Werth-Holz S.A. w dniu 31 marca 2014 roku: Sovereign Capital S.A. z siedzibą w Warszawie: 7.000.000 akcji stanowiących 100% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 13,26% ogólnej liczby głosów.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WERTH-HOLZ S.A.Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-462Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Szarych Szeregów27
(ulica)(numer)
(95) 749 22 30(95) 749 22 31
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
9570985492220503759
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-04-07Andreas MadejCzłonek Zarządu
2014-04-07Jarosław GniadekCzłonek Zarządu