pb.pl

Aztec International SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na ZWZ w dniu 08.05.2014r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr6/2014
Data sporządzenia:2014-05-09
Skrócona nazwa emitenta
AZTEC INTERNATIONAL S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na ZWZ w dniu 08.05.2014r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Aztec International z siedzibą w Poznaniu przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 8 maja 2014 roku (dalej "ZWZ"): 1. Matthew De Graan – 1.118.018 akcji uprawniających do 1.118.018 głosów, co stanowiło 46,61% głosów na ZWZ i 32,74% ogólnej liczby głosów. 2. Henry De Graan – 1.084.538 akcji uprawniających do 1.084.538 głosów, co stanowiło 45,21% głosów na ZWZ i 31,76% ogólnej liczby głosów. 3. Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. – 196.178 akcji uprawniających do 196.178 głosów, co stanowiło 8,18% głosów na ZWZ i 5,75% ogólnej liczby głosów.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
AZTEC INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
AZTEC INTERNATIONAL S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-320Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bułgarska63/65
(ulica)(numer)
+48 061 86-76-084+48 061 86-73-444
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-05-09Rafał CędrowskiWiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy