pb.pl

Standrew SA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 10 czerwca 2014 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr1/2014
Data sporządzenia:2014-05-13
Skrócona nazwa emitenta
STANDREW S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 10 czerwca 2014 roku
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 399 § 1 KSH w zw. z art. 4021 KSH i art. 4022 KSH, Zarząd Spółki STANDREW S.A. (dalej: Emitent) niniejszym zwołuje na dzień 10 czerwca 2014 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Poznaniu, przy ul. Mickiewicza 28, w siedzibie Kancelarii CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni. Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 11.00.
Załączniki
PlikOpis
Zawiadomienie o zwołaniu walnego zgromadzenia spółki na 10.06.14.pdfZawiadomienie o zwołaniu walnego zgromadzenia spółki
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
STANDREW SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
STANDREW S.A.Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
64-761KRZYŻ WIELKOPOLSKI
(kod pocztowy)(miejscowość)
HUTA SZKLANA83
(ulica)(numer)
+48 67 256-41-48+48 67 256-58-65
(telefon)(fax)
biuro@standrew.com.plwww.standrew.com.pl
(e-mail)(www)
763-18-52-437570861522
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-05-13TOMASZ STANKIEWICZPREZES ZARZĄDUTOMASZ STANKIEWICZ