pb.pl

D&D SA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2014 r. wraz z projektami uchwał

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr3/2014KNF
Data sporządzenia:2014-06-02
Skrócona nazwa emitenta
D&D S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2014 r. wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2014 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółki. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.
Załączniki
PlikOpis
Ogłoszenie o Zwołaniu ZWZA.pdf
ZWZA Projekty Uchwał.pdf
FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
D&D SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
D&D S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
43-300Bielsko-Biała
(kod pocztowy)(miejscowość)
Inwalidów3
(ulica)(numer)
+48 33 821 27 62+48 33 821 27 64
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5472034635240192114
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-06-02Damian ZagórskiCzłonek ZarząduDamian Zagórski