pb.pl

Quart Development SA: Ogłoszenie o zwołaniu WZA Quart Development S.A. na 30 czerwca 2014 r. wraz z projektami uchwał.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr1/2014
Data sporządzenia:2014-06-03
Skrócona nazwa emitenta
QUART DEVELOPMENT S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu WZA Quart Development S.A. na 30 czerwca 2014 r. wraz z projektami uchwał.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Quart Development S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Quart Development S.A. na 30 czerwca 2014 r. oraz treść projektów uchwał.
Załączniki
PlikOpis
Ogłoszenie o WZA + projekty uchwał.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
QUART DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
QUART DEVELOPMENT S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-609Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Fabryczna19
(ulica)(numer)
+48 71 335 73 81+48 71 335 73 81
(telefon)(fax)
www.quart.com.pl
(e-mail)(www)
894-28-71-207
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-06-03Michał RatajPrezes Zarządu