pb.pl

Quart Development SA: Zawiadomienie od Prezesa Zarządu.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr2/2014
Data sporządzenia:2014-06-06
Skrócona nazwa emitenta
QUART DEVELOPMENT S.A.
Temat
Zawiadomienie od Prezesa Zarządu.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Quart Development S.A. informuje, że w dniu 6 czerwca 2014 r. otrzymał zawiadomienie od Prezesa Zarządu. Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Prezes Zarządu Quart Development S.A. w dniu 4 czerwca 2014 r. dokonał nieodpłatnego przekazania 60.000 akcji zwykłych na okaziciela Quart Development S.A. na rachunek inwestycyjny małżonki Renaty Rataj w związku z dokonaniem podziału majątku małżeńskiego (rozdzielność majątkowa).
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-06-06Michał RatajPrezes Zarządu