pb.pl

D&D SA: Zwiększenie udziału powyżej25% w ogólnej liczbie głosów Emitenta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr5/2014KNF
Data sporządzenia:2014-06-10
Skrócona nazwa emitenta
D&D S.A.
Temat
Zwiększenie udziału powyżej25% w ogólnej liczbie głosów Emitenta
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Syndyk Spółki D&D S.A. w upadłości likwidacyjnej (Spółka) informuje, że w dniu 10.06.2014 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r., od INC S.A. z siedzibą w Poznaniu o przekroczeniu progu 25% ogólnej liczby głosów w D&D S.A. w upadłości likwidacyjnej. Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
Zawiadomienie_zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów_DD.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-06-10PIOTR LIGUSSYNDYKPIOTR LIGUS