pb.pl

Quart Development SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Quart Development S.A. w dniu 30 czerwca 2014 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr4/2014
Data sporządzenia:2014-07-01
Skrócona nazwa emitenta
QUART DEVELOPMENT S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Quart Development S.A. w dniu 30 czerwca 2014 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Quart Development S.A. przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2014 r. i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu: 1.Pan Przemysław Kruszyński (wraz z podmiotem zależnym – Agencja Reklamowa Czart Sp. z o.o.) Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 5.440.000 (w tym Agencja Reklamowa Czart sp. z o.o. - 5.020.000 akcji) Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 10.880.000 (w tym Agencja Reklamowa Czart Sp. z o.o. – 10.040.000 głosów) Udział głosów na tym WZA: 53,18% (w tym Agencja Reklamowa Czart Sp. z o.o. – 49,07%) Udział w ogólnej liczbie głosów: 47,18% (w tym Agencja Reklamowa Czart Sp. z o.o. – 43,54%) 2.Pan Roman Jędrzejczyk Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 4.790.000 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 9.580.000 Udział głosów na tym WZA: 46,82% Udział w ogólnej liczbie głosów: 41,54%
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-07-01Michał RatajPrezes Zarządu