pb.pl

Standrew SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki STANDREW S.A. w dniu 10 czerwca 2014 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr2/2014
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
STANDREW S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki STANDREW S.A. w dniu 10 czerwca 2014 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Spółki STANDREW S.A. niniejszym przekazuje wykaz akcjonriuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 10 czerwca 2014 roku, które odbyło się w Poznaniu, posiadali co najmniej 5 % udziału w głosach: Tomasz Stankiewicz, posiadający 400.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, które uprawniają do 800.000 gosów, stanowiących 29,52 % w ogólnej liczbie głosów oraz 33,33 % głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Łukasz Stankiewicz, posiadający 400.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, które uprawniają do 800.000 głosów, stanowiących 29,52% w ogólnej liczbie głosów oraz 33,33 % głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Edward Stankiewicz, posiadający 400.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, które uprawniają do 800.000 głosów, stanowiących 29,52 % w ogólnej liczbie głosów oraz 33,33 % głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
STANDREW SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
STANDREW S.A.Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
64-761KRZYŻ WIELKOPOLSKI
(kod pocztowy)(miejscowość)
HUTA SZKLANA83
(ulica)(numer)
+48 67 256-41-48+48 67 256-58-65
(telefon)(fax)
biuro@standrew.com.plwww.standrew.com.pl
(e-mail)(www)
763-18-52-437570861522
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-07-01Tomasz StankiewiczPrezes ZarząduTomasz Stankiewicz