pb.pl

D&D SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr7/2014knf
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
D&D S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd D&D S.A. w upadłości likwidacyjnej przekazuje poniżej wykaz osób, które na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30.06.2014 r., posiadały co najmniej 5% w głosach: 1. Damian Zagórski, posiadający 800.000 głosów, co stanowiło 50% ogólnej liczby głosów na WZ i 11,75% głosów ogółem w Spółce. 2. INC S.A., posiadający 800.000 głosów, co stanowiło 50% ogólnej liczby głosów na WZ i 11,75% głosów ogółem w Spółce.
Załączniki
PlikOpis
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
D&D SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
D&D S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
43-300Bielsko-Biała
(kod pocztowy)(miejscowość)
Inwalidów3
(ulica)(numer)
+48 33 821 27 62+48 33 821 27 64
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5472034635240192114
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-07-01Damian ZagórskiCzłonek ZarząduDamian Zagórski