pb.pl

Werth-Holz SA: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. – zwołane na dzień 26 sierpnia 2014 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr6/2014
Data sporządzenia:2014-07-31
Skrócona nazwa emitenta
WERTH-HOLZ S.A.
Temat
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. – zwołane na dzień 26 sierpnia 2014 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd spółki Werth-Holz S.A. ("Spółka") zwołuje na dzień 26 sierpnia 2014 roku, na godzinę 13.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu. Zgromadzenie odbędzie się przy ul. Bagno 2/244 w Warszawie (biuro spółki Sovereign Capital). W związku z powyższym zarząd Spółki przedstawia planowany porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia 3. Powołanie komisji skrutacyjnej 4. Przyjęcie porządku obrad 5. Podjęcie uchwał w sprawach: a) Odwołania członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji; b) Powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji; 6. Zamknięcie posiedzenia Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. 10 sierpnia 2014 roku. W załączeniu do niniejszego raportu zarząd Werth-Holz S.A. przekazuje: a. pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z opisem procedur uczestniczenia w zgromadzenia oraz wykonywania prawa głosu b. treść projektów uchwał c. wzór pełnomocnictwa d. formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika
Załączniki
PlikOpis
zwołanie ZWZA WH 26.08.2014.docx
projekty uchwał ZWZA WH 26.08.2014.docx
Formularz pełnomocnictwa ZWZA WH 26.08.2014.docx
formularz instrukcji do głosowania dla pełnomocnika.docx
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WERTH-HOLZ S.A.Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-462Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Szarych Szeregów27
(ulica)(numer)
(95) 749 22 30(95) 749 22 31
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
957-098-54-92220503759
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-07-31Jarosław GniadekCzłonek Zarządu
2014-07-31Andreas MadejCzłonek Zarządu