pb.pl

PREFABET - BIAŁE BŁOTA SPÓŁKA AKCYJNA: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania ogólnej liczby akcji i głosów w Spółce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport bieżący nr

1

/

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data sporządzenia:

2015-05-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrócona nazwa emitenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREFABET - BIAŁE BŁOTA S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania ogólnej liczby akcji i głosów w Spółce

 

 

Podstawa prawna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść raportu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A. („Spółka”) z siedzibą w Białych Błotach informuje, że w dniu 18 maja 2015 roku otrzymał od Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie, iż w związku z transakcją zbycia akcji z dnia 12 maja 2015 roku udział funduszu Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, a tym samym łączny udział funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: „Fundusz”) spadł poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. Przed dokonaniem transakcji Fundusz posiadał 53440 akcji Spółki, co stanowiło 6,10% kapitału zakładowego Spółki oraz posiadał 53440 głosów z tych akcji, co stanowiło 6,10% w ogólnej liczbie głosów. Po transakcji Fundusz aktualnie posiada 41620 akcji i głosów Spółki, stanowiących odpowiednio 4,75% kapitału zakładowego i odpowiadających 4,75% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Nie występują podmioty zależne od Funduszu, posiadające akcje Spółki oraz osoby, o których mowa w art 87 ust 1 pkt 3 lit C Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREFABET - BIAŁE BŁOTA SPÓŁKA AKCYJNA

 

 

 

 

(pełna nazwa emitenta)

 

 

 

 

PREFABET - BIAŁE BŁOTA S.A.

 

Materiałów budowlanych (mbu)

 

 

 

 

(skrócona nazwa emitenta)

 

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

 

 

 

 

86-005

 

Białe Błota

 

 

 

 

(kod pocztowy)

 

(miejscowość)

 

 

 

 

Betonowa

 

1

 

 

 

 

(ulica)

 

(numer)

 

 

 

 

+48 (52) 323 65 02

 

+48 (52) 323 65 08

 

 

 

 

(telefon)

 

 

(fax)

 

 

 

 

office@prefabet-bb.com.pl

 

www.prefabet-bb.com.pl

 

 

 

 

(e-mail)

 

 

(www)

 

 

 

 

5540313627

 

091290614

 

 

 

 

(NIP)

 

 

(REGON)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

 

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

 

 

2015-05-18

Dariusz Kaczmarek

Prezes Zarządu

 

 

 

2015-05-18

Grzegorz Brzykcy

Wiceprezes Zarządu