pb.pl

PREFABET - BIAŁE BŁOTA SPÓŁKA AKCYJNA: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania ogólnej liczby akcji i głosów w Spółce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport bieżący nr

2

/

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data sporządzenia:

2015-05-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrócona nazwa emitenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREFABET - BIAŁE BŁOTA S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania ogólnej liczby akcji i głosów w Spółce

 

 

Podstawa prawna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść raportu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A. („Spółka”) z siedzibą w Białych Błotach informuje, że w dniu 21 maja 2015 roku otrzymał od Funduszy Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej: "Fundusz") zarządzanych przez TFI Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie, że w wyniku sprzedaży akcji Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A. w dniu 13 maja 2015 roku, liczba akcji posiadana przez Fundusze zmniejszyła się poniżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Przed dokonaniem transakcji Fundusz posiadał 52726 akcji Spółki, co stanowiło 6,0146% kapitału zakładowego Spółki oraz posiadał 52726 głosów z tych akcji Spółki, co stanowiło 6,0146% w ogólnej liczbie głosów.
Po transakcji Fundusz posiada 27451 akcji i głosów Spółki, stanowiących odpowiednio 3,1314% kapitału zakładowego i odpowiadających 3,1314% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREFABET - BIAŁE BŁOTA SPÓŁKA AKCYJNA

 

 

 

 

(pełna nazwa emitenta)

 

 

 

 

PREFABET - BIAŁE BŁOTA S.A.

 

Materiałów budowlanych (mbu)

 

 

 

 

(skrócona nazwa emitenta)

 

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

 

 

 

 

86-005

 

Białe Błota

 

 

 

 

(kod pocztowy)

 

(miejscowość)

 

 

 

 

Betonowa

 

1

 

 

 

 

(ulica)

 

(numer)

 

 

 

 

+48 (52) 323 65 02

 

+48 (52) 323 65 08

 

 

 

 

(telefon)

 

 

(fax)

 

 

 

 

office@prefabet-bb.com.pl

 

www.prefabet-bb.com.pl

 

 

 

 

(e-mail)

 

 

(www)

 

 

 

 

5540313627

 

091290814

 

 

 

 

(NIP)

 

 

(REGON)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

 

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

 

 

2015-05-22

Dariusz Kaczmarek

Prezes Zarządu

 

 

 

2015-05-22

Grzegorz Brzykcy

Wiceprezes Zarządu