pb.pl

DEKTRA SPÓŁKA AKCYJNA: Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki DEKTRA w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport bieżący nr

12

/

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data sporządzenia:

2015-05-29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrócona nazwa emitenta

 

 

 

 

 

 

 

 

DEKTRA S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki DEKTRA w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

 

 

Podstawa prawna

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść raportu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd spółki Dektra SA ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 29.05.2015 roku do siedziby Spółki wpłynęły trzy zawiadomienia od osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych, Prezesa Zarządu Dektra SA Macieja Stefańskiego, o zawartych transakcjach na akcjach Emitenta.
Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik:
Zawiadomienie – art. 160.plik1pdf
Zawiadomienie – art. 160.plik2pdf
Zawiadomienie – art. 160.plik3pdf

Podstawa prawna: Art. 160 ust 1 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plik

Opis

 

 

Zawiadomienia art. 160 29.05.2015.zip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEKTRA SPÓŁKA AKCYJNA

 

 

 

 

(pełna nazwa emitenta)

 

 

 

 

DEKTRA S.A.

 

Usługi inne (uin)

 

 

 

 

(skrócona nazwa emitenta)

 

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

 

 

 

 

87-100

 

Toruń

 

 

 

 

(kod pocztowy)

 

(miejscowość)

 

 

 

 

Równinna

 

29-31

 

 

 

 

(ulica)

 

(numer)

 

 

 

 

+48 56 6600861

 

+48 56 6390005

 

 

 

 

(telefon)

 

 

(fax)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(e-mail)

 

 

(www)

 

 

 

 

8792212347

 

871239844

 

 

 

 

(NIP)

 

 

(REGON)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

 

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

 

 

 

Maciej Stefański

Prezes Zarządu