pb.pl

PREFABET - BIAŁE BŁOTA SPÓŁKA AKCYJNA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 26.06.2015 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport bieżący nr

3

/

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data sporządzenia:

2015-05-29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrócona nazwa emitenta

 

 

 

 

 

 

 

 

PREFABET - BIAŁE BŁOTA S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 26.06.2015 r.

 

 

Podstawa prawna

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne uregulowania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść raportu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A. (dalej: „Spółka”) z siedzibą w Białych Błotach informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 czerwca 2015 r., na godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Białych Błotach przy ulicy Betonowej 1.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, formularz do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika, informacja o liczbie akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plik

Opis

 

 

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 26.06.2015r..pdf

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 26.06.2015

 

 

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spólki PREFABET-BIAŁE BŁOTA SA na dzień 26.06.2015 r..doc

Projekty uchwał

 

 

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ 26.06.2015r..pdf

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika

 

 

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji.pdf

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREFABET - BIAŁE BŁOTA SPÓŁKA AKCYJNA

 

 

 

 

(pełna nazwa emitenta)

 

 

 

 

PREFABET - BIAŁE BŁOTA S.A.

 

Materiałów budowlanych (mbu)

 

 

 

 

(skrócona nazwa emitenta)

 

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

 

 

 

 

86-005

 

Białe Błota

 

 

 

 

(kod pocztowy)

 

(miejscowość)

 

 

 

 

Betonowa

 

1

 

 

 

 

(ulica)

 

(numer)

 

 

 

 

+48 (52) 323 65 02

 

+48 (52) 323 65 08

 

 

 

 

(telefon)

 

 

(fax)

 

 

 

 

office@prefabet-bb.com.pl

 

www.prefabet-bb.com.pl

 

 

 

 

(e-mail)

 

 

(www)

 

 

 

 

5540313627

 

091290814

 

 

 

 

(NIP)

 

 

(REGON)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

 

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

 

 

2015-05-29

Dariusz Kaczmarek

Prezes Zarządu

 

 

 

2015-05-29

Grzegorz Brzykcy

Wiceprezes Zarządu