pb.pl

INTELIWISE SPÓŁKA AKCYJNA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 czerwca 2015 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport bieżący nr

8

/

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data sporządzenia:

2015-06-26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrócona nazwa emitenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTELIWISE S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 czerwca 2015 roku

 

 

Podstawa prawna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść raportu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Inteliwise S.A. („Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 czerwca 2015 roku:
1) Marek Trojanowicz – 381 736 akcji reprezentujących taką samą liczbę głosów na Walnym Zgromadzeniu, procentowy udział głosów na Walnym Zgromadzeniu 10,28 %, procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 6,10 %,
2) Xanthippe Investments Limited 2 638 748 akcji reprezentujących taką samą liczbę głosów na Walnym Zgromadzeniu, procentowy udział głosów na Walnym Zgromadzeniu 71,05 %, procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 42,16 %,
3) Marcin Strzałkowski 693 595 akcji reprezentujących taką samą liczbę głosów na Walnym Zgromadzeniu, procentowy udział głosów na Walnym Zgromadzeniu 18,67 %, procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 11,08 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTELIWISE SPÓŁKA AKCYJNA

 

 

 

 

(pełna nazwa emitenta)

 

 

 

 

INTELIWISE S.A.

 

Informatyka (inf)

 

 

 

 

(skrócona nazwa emitenta)

 

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

 

 

 

 

 

 

Warszawa

 

 

 

 

(kod pocztowy)

 

(miejscowość)

 

 

 

 

Ursynowska

 

72

 

 

 

 

(ulica)

 

(numer)

 

 

 

 

506 66 33 22

 

 

 

 

 

 

(telefon)

 

 

(fax)

 

 

 

 

info@inteliwise.com

 

 

 

 

 

 

(e-mail)

 

 

(www)

 

 

 

 

5252323343

 

140000046

 

 

 

 

(NIP)

 

 

(REGON)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

 

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

 

 

2015-06-26

Marcin Strzałkowski

Prezes Zarządu