pb.pl

PREFABET - BIAŁE BŁOTA SPÓŁKA AKCYJNA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport bieżący nr

6

/

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data sporządzenia:

2015-06-26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrócona nazwa emitenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREFABET - BIAŁE BŁOTA S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

 

 

Podstawa prawna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść raportu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A. („Spółka”) z siedzibą w Białych Błotach informuje, że Akcjonariuszami posiadającymi powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (ZWZ), które odbyło się w dniu 26 czerwca 2015 roku byli:
1. Krystyna Kaczmarek posiadająca 264.028 akcji i głosów na ZWZ, stanowiących 46,53% akcji i głosów na ZWZ, co stanowi 30,12% kapitału zakładowego Spółki;
2. Nabisca Consulting Limited posiadająca 138.674 akcji i głosów na ZWZ, stanowiących 24,44% akcji i głosów na ZWZ, co stanowi 15,82% kapitału zakładowego;
3. Dariusz Kaczmarek posiadający 110.863 akcji i głosów na ZWZ, stanowiących 19,54% akcji i głosów na ZWZ, co stanowi 12,65 % kapitału zakładowego;
4. Irena Zakrzewska posiadająca 40.040 akcji i głosów na ZWZ, stanowiących 7,06% akcji i głosów na ZWZ, co stanowi 4,57 % kapitału zakładowego;
Liczba akcji i głosów uczestniczących w ZWZ Spółki w dniu 26.06.2015 roku wynosiła 567.390, co stanowi 64,72% kapitału zakładowego i głosów w Spółce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREFABET - BIAŁE BŁOTA SPÓŁKA AKCYJNA

 

 

 

 

(pełna nazwa emitenta)

 

 

 

 

PREFABET - BIAŁE BŁOTA S.A.

 

Materiałów budowlanych (mbu)

 

 

 

 

(skrócona nazwa emitenta)

 

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

 

 

 

 

86-005

 

Białe Błota

 

 

 

 

(kod pocztowy)

 

(miejscowość)

 

 

 

 

Betonowa

 

1

 

 

 

 

(ulica)

 

(numer)

 

 

 

 

+48 (52) 323 65 02

 

+48 (52) 323 65 08

 

 

 

 

(telefon)

 

 

(fax)

 

 

 

 

office@prefabet-bb.com.pl

 

www.prefabet-bb.com.pl

 

 

 

 

(e-mail)

 

 

(www)

 

 

 

 

5540313627

 

091290814

 

 

 

 

(NIP)

 

 

(REGON)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

 

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

 

 

2015-06-26

Dariusz Kaczmarek

Prezes Zarządu

 

 

 

2015-06-26

Grzegorz Brzykcy

Wiceprezes Zarządu