pb.pl

HOLLYWOOD SPÓŁKA AKCYJNA: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport bieżący nr

9

/

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data sporządzenia:

2015-07-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrócona nazwa emitenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOLLYWOOD S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

 

 

Podstawa prawna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść raportu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd HOLLYWOOD S.A. informuje, że w dniu 1 lipca 2015 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 pkt. 2 ustawy o ofercie publicznej od Pana Adama Andrzeja Konieczkowskiego - Prezesa Zarządu Spółki HOLLYWOOD S.A. (dalej: Spółka).

Zgodnie z zawiadomieniem, Pan Adam Andrzej Konieczkowski poinformował, że w wyniku rejestracji przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji imiennych zwykłych serii E zmianie uległ udział Pana Adama Andrzeja Konieczkowskiego oraz podmiotu od niego zależnego w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Zgodnie z zawiadomieniem przed ww zmianą Pan Adam Andrzej Konieczkowski wraz z podmiotem zależnym posiadał 27.100.000 akcji Spółki stanowiących 87,42% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 44.600.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 91,96% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym:
• 9.600.000 akcji zwykłych na okaziciela uprawniających do 9.600.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
• 17.500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych uprawniających do 35.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po ww zmianie Pan Adam Andrzej Konieczkowski wraz z podmiotem zależnym posiadają 27.100.000 akcji Spółki stanowiących 81,10% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 44.600.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 87,60% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym:
• 9.600.000 akcji zwykłych na okaziciela uprawniających do 9.600.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
• 17.500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych uprawniających do 35.000.000 głosów na Wlanym Zgromadzeniu Spółki.


Podmiotem zależnym od Pana Adama Adama Konieczkowskiego, posiadającym akcje Spółki, jest spółka pod firmą Pracosław sp. z o.o. z siedzibą w Sierpcu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOLLYWOOD SPÓŁKA AKCYJNA

 

 

 

 

(pełna nazwa emitenta)

 

 

 

 

HOLLYWOOD S.A.

 

Usługi inne (uin)

 

 

 

 

(skrócona nazwa emitenta)

 

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

 

 

 

 

09-200

 

Sierpc

 

 

 

 

(kod pocztowy)

 

(miejscowość)

 

 

 

 

Bojanowska

 

2a

 

 

 

 

(ulica)

 

(numer)

 

 

 

 

+48 24 275 81 29

 

+48 24 275 81 29

 

 

 

 

(telefon)

 

 

(fax)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(e-mail)

 

 

(www)

 

 

 

 

7761698650

 

146351367

 

 

 

 

(NIP)

 

 

(REGON)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

 

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

 

 

2015-07-01

Adam Andrzej Konieczkowski

Prezes Zarządu