pb.pl

NETWISE SPÓŁKA AKCYJNA: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Netwise S.A. w dniu 30 czerwca 2015 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport bieżący nr

2

/

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data sporządzenia:

2015-07-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrócona nazwa emitenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NETWISE S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Netwise S.A. w dniu 30 czerwca 2015 roku

 

 

Podstawa prawna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powy¿ej 5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść raportu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Netwise S.A. przekazuje poniżej listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2015 roku:
1. Pan Piotr Kawecki posiadający 325.000 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 34,59% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2015 roku oraz 31,92% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów Netwise S.A.,
2. Pan Jakub Skałbania posiadający 325.000 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 34,59% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2015 roku oraz 31,92% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów Netwise S.A.,
3. RUNICOM CAPITAL (Cyprus) Limited posiadająca 289.500 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 30,81% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2015 roku oraz 28,44% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów Netwise S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NETWISE SPÓŁKA AKCYJNA

 

 

 

 

(pełna nazwa emitenta)

 

 

 

 

NETWISE S.A.

 

Informatyka (inf)

 

 

 

 

(skrócona nazwa emitenta)

 

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

 

 

 

 

01-748

 

Warszawa

 

 

 

 

(kod pocztowy)

 

(miejscowość)

 

 

 

 

Szamocka

 

8

 

 

 

 

(ulica)

 

(numer)

 

 

 

 

+48 22 379 71 70

 

+48 22 379 71 72

 

 

 

 

(telefon)

 

 

(fax)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(e-mail)

 

 

(www)

 

 

 

 

5242646576

 

141395093

 

 

 

 

(NIP)

 

 

(REGON)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

 

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

 

 

2015-07-01

Dominik Majewski

Prezes Zarządu