pb.pl

IDH SPÓŁKA AKCYJNA: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w głosach na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IDH S.A. zwołanym na 20 lipca 2015 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport bieżący nr

5

/

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data sporządzenia:

2015-07-24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrócona nazwa emitenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDH S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w głosach na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IDH S.A. zwołanym na 20 lipca 2015 roku

 

 

Podstawa prawna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść raportu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd IDH S.A.(„Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 20 lipca 2015 r.:

- Netmedium Capital Sp. z o. o.– posiadała 69.322.024 akcji Spółki, z których przysługiwało 69.322.024 głosów, co stanowiło 100% głosów na tym NWZ i odpowiadało 3,93% ogólnej liczby głosów w Spółce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDH SPÓŁKA AKCYJNA

 

 

 

 

(pełna nazwa emitenta)

 

 

 

 

IDH S.A.

 

Przemysł inne (pin)

 

 

 

 

(skrócona nazwa emitenta)

 

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

 

 

 

 

02-952

 

Warszawa

 

 

 

 

(kod pocztowy)

 

(miejscowość)

 

 

 

 

Wiertnicza

 

36A

 

 

 

 

(ulica)

 

(numer)

 

 

 

 

22 205 81 07

 

22 205 81 01

 

 

 

 

(telefon)

 

 

(fax)

 

 

 

 

info@idhsa.pl

 

www.idhsa.pl

 

 

 

 

(e-mail)

 

 

(www)

 

 

 

 

526-10-39-676

 

011274140

 

 

 

 

(NIP)

 

 

(REGON)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

 

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

 

 

2015-07-24

Łukasz Bartczak

Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu