pb.pl

AGTES SPÓŁKA AKCYJNA: Sprostowanie oczywistej omyłki w informacji o ogólnej liczbie akcji oraz liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu ZWZ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport bieżący nr

11

/

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data sporządzenia:

2015-08-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrócona nazwa emitenta

 

 

 

 

 

 

 

 

AGTES S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprostowanie oczywistej omyłki w informacji o ogólnej liczbie akcji oraz liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu ZWZ.

 

 

Podstawa prawna

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne uregulowania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść raportu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd AGTES S.A. informuje, że zwołując w dniu 17 sierpnia 2015r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, podał informację o ogólnej liczbie akcji "AGTES" S.A. oraz liczbie głosów z tych akcji wskazując omyłkowo jako dzień ogłoszenia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki datę 17 lipca 2015 r.
Prawidłowa informacja o ogólnej liczbie akcji "AGTES" S.A. z siedzibą w Warszawie oraz liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki znajduje się w załączeniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plik

Opis

 

 

infomacja o ogólnej liczbie akcji i głosów.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGTES SPÓŁKA AKCYJNA

 

 

 

 

(pełna nazwa emitenta)

 

 

 

 

AGTES S.A.

 

Usługi inne (uin)

 

 

 

 

(skrócona nazwa emitenta)

 

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

 

 

 

 

02-758

 

Warszawa

 

 

 

 

(kod pocztowy)

 

(miejscowość)

 

 

 

 

Mangalia

 

4

 

 

 

 

(ulica)

 

(numer)

 

 

 

 

+48 22 550 09 36

 

+48 22 550 09 37

 

 

 

 

(telefon)

 

 

(fax)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(e-mail)

 

 

(www)

 

 

 

 

521-322-64-00

 

015329748

 

 

 

 

(NIP)

 

 

(REGON)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

 

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

 

 

2015-08-21

Tadeusz Jędras

Prezes Zarządu