pb.pl

THE FARM 51 GROUP SPÓŁKA AKCYJNA: Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport bieżący nr

10

/

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data sporządzenia:

2015-08-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrócona nazwa emitenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE FARM 51 GROUP S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 

 

Podstawa prawna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść raportu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach informuje, iż na podstawie zawiadomienia, sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, otrzymanego w dniu 28 sierpnia 2015 roku powziął od Łukasz Rosińskiego, Członka Zarządu Emitenta, informację o dokonanej przez tę osobę transakcji na akcjach Emitenta. Z przekazanych informacji wynika, iż Łukasz Rosiński w dniu 14 maja 2015 roku zawarł umowę objęcia 3.000 akcji serii H w ramach przeprowadzanej przez Emitenta oferty prywatnej akcji. Cena emisyjna jednej akcji wyniosła 7 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego dokonane w ramach emisji akcji serii H zostało dokonane przez sąd rejestrowy w dniu 24 sierpnia 2015 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE FARM 51 GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

 

 

 

 

(pełna nazwa emitenta)

 

 

 

 

THE FARM 51 GROUP S.A.

 

Usługi inne (uin)

 

 

 

 

(skrócona nazwa emitenta)

 

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

 

 

 

 

44-100

 

Gliwice

 

 

 

 

(kod pocztowy)

 

(miejscowość)

 

 

 

 

Gruszczyńskiego

 

2

 

 

 

 

(ulica)

 

(numer)

 

 

 

 

+48 32 279 03 80

 

+48 32 279 03 80

 

 

 

 

(telefon)

 

 

(fax)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(e-mail)

 

 

(www)

 

 

 

 

6312631819

 

 

 

 

 

 

(NIP)

 

 

(REGON)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

 

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

 

 

2015-08-28

Robert Siejka

Prezes Zarządu