pb.pl

THE FARM 51 GROUP SPÓŁKA AKCYJNA: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport bieżący nr

12

/

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data sporządzenia:

2015-09-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrócona nazwa emitenta

 

 

 

 

 

 

 

 

THE FARM 51 GROUP S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

 

Podstawa prawna

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne uregulowania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść raportu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Emitenta The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 5 października 2015 r., na godz. 12:00 w Gliwicach w siedzibie Spółki, tj. ul. Gruszczyńskiego 2; 44-100 Gliwice.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plik

Opis

 

 

NWZ 05.10.2015 - ogłoszenie.pdf

 

 

 

NWZ 05.10.2015 - uchwały.pdf

 

 

 

NWZ 05.10.2015 - liczba akcji.pdf

 

 

 

NWZ 05.10.2015 - formularz pełnomocnictwa.pdf

 

 

 

NWZ 05.10.2015 - Instrukcjja do głosowania.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE FARM 51 GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

 

 

 

 

(pełna nazwa emitenta)

 

 

 

 

THE FARM 51 GROUP S.A.

 

Usługi inne (uin)

 

 

 

 

(skrócona nazwa emitenta)

 

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

 

 

 

 

44-100

 

Gliwice

 

 

 

 

(kod pocztowy)

 

(miejscowość)

 

 

 

 

Gruszczyńskiego

 

2

 

 

 

 

(ulica)

 

(numer)

 

 

 

 

+48 32 279 03 80

 

+48 32 279 03 80

 

 

 

 

(telefon)

 

 

(fax)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(e-mail)

 

 

(www)

 

 

 

 

6312631819

 

 

 

 

 

 

(NIP)

 

 

(REGON)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

 

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

 

 

2015-09-09

Robert Siejka

Prezes Zarządu