pb.pl

INTELIWISE SPÓŁKA AKCYJNA: Informacja o podjętych uchwałach przez Walne Zgromadzenie w dniu 9 września 2015 roku, zgłoszonych sprzeciwach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport bieżący nr

10

/

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data sporządzenia:

2015-09-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrócona nazwa emitenta

 

 

 

 

 

 

 

 

INTELIWISE S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o podjętych uchwałach przez Walne Zgromadzenie w dniu 9 września 2015 roku, zgłoszonych sprzeciwach

 

 

Podstawa prawna

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść raportu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Spółki Inteliwise S.A. w załączeniu podaje treść podjętych uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 9 września 2015.

Do podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plik

Opis

 

 

20150910_uchwaly_podjete_przez_NWZA.pdf

Uchwały podjęte przez NWZA w dniu 9 września 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTELIWISE SPÓŁKA AKCYJNA

 

 

 

 

(pełna nazwa emitenta)

 

 

 

 

INTELIWISE S.A.

 

Informatyka (inf)

 

 

 

 

(skrócona nazwa emitenta)

 

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

 

 

 

 

 

 

Warszawa

 

 

 

 

(kod pocztowy)

 

(miejscowość)

 

 

 

 

Ursynowska

 

72

 

 

 

 

(ulica)

 

(numer)

 

 

 

 

506 66 33 22

 

 

 

 

 

 

(telefon)

 

 

(fax)

 

 

 

 

info@inteliwise.com

 

 

 

 

 

 

(e-mail)

 

 

(www)

 

 

 

 

5252323343

 

140000046

 

 

 

 

(NIP)

 

 

(REGON)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

 

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

 

 

2015-09-10

Marcin Strzałkowski

Prezes Zarządu