pb.pl

LIBET SPÓŁKA AKCYJNA: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport bieżący nr

17

/

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data sporządzenia:

2015-09-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrócona nazwa emitenta

 

 

 

 

 

 

 

 

LIBET S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A.

 

 

Podstawa prawna

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść raportu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd LIBET S.A. działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w §38 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2014.133 z późniejszymi zmianami) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LIBET S.A. na dzień 30 października 2015 roku, we Wrocławiu, na godzinę 08.30.

W załączeniu do niniejszego raportu, LIBET S.A. przedkłada pełne ogłoszenie o zwołaniu, jak i inne konieczne dokumenty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plik

Opis

 

 

NWZA_OGLOSZENIE_30.10.2015.pdf

 

 

 

NWZA_UCHWALY_30.10.2015.pdf

 

 

 

NWZA_PELNOMOCNICTWO_30.10.2015.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIBET SPÓŁKA AKCYJNA

 

 

 

 

(pełna nazwa emitenta)

 

 

 

 

LIBET S.A.

 

Materiałów budowlanych (mbu)

 

 

 

 

(skrócona nazwa emitenta)

 

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

 

 

 

 

53-332

 

Wrocław

 

 

 

 

(kod pocztowy)

 

(miejscowość)

 

 

 

 

Powstańców Śląskich

 

5

 

 

 

 

(ulica)

 

(numer)

 

 

 

 

(71) 33 51 101

 

(71) 33 51 100

 

 

 

 

(telefon)

 

 

(fax)

 

 

 

 

gpw@libet.pl

 

www.libet.pl

 

 

 

 

(e-mail)

 

 

(www)

 

 

 

 

525-242-24-24

 

141349437

 

 

 

 

(NIP)

 

 

(REGON)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

 

 

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

 

 

2015-09-25

THOMAS LEHMANN

PREZES ZARZĄDU

THOMAS LEHMANN

 

 

2015-09-25

IRENEUSZ GRONOSTAJ

CZŁONEK ZARZĄDU

IRENEUSZ GRONOSTAJ