akcji tureckich

Dane funduszy dostarczają Analizy Online

Kliknij w kolumnę aby posortować, kliknij drugi raz aby zmienić kolejność sortowania

Wybierz kategorię:
data wyceny nazwa wart. jedn. dzień tydzień 1 mies. 3 mies. 6 mies. 1 rok 3 lata
2015-05-21 Aegon - Aegon Akcji Tureckich (PLN) UFK » 1.12 PLN +4.11% +6.68% -4.40% -1.48% +8.23%
2015-05-22 Aegon - Arka BZWBK Akcji Tureckich (PLN) UFK » 43.91 PLN +1.15% +3.66% -5.33% -3.22% +8.58%
2015-05-22 Allianz - Investor Turcja UFK » 203.97 PLN +1.46% +5.44% -3.13% +0.10% +10.52%
2015-05-22 Allianz - Quercus Turcja UFK » 106.78 PLN +1.38% +4.40% -9.44% -7.47% +0.00%
2015-05-22 Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Akcji Tureckich » 43.91 PLN +1.15% +3.66% -5.33% -3.22% +8.58% +18.55%
2015-05-22 Aviva - Investor Turcja UFK » 203.97 PLN +1.46% +5.44% -3.13% +0.10% +10.52%
2015-05-22 Aviva - Quercus Turcja UFK » 106.78 PLN +1.38% +4.40% -9.44% -7.47% +0.00%
2014-12-15 AXA - Arka BZWBK Akcji Tureckich UFK » 43.05 PLN -2.25% -5.05% -2.05% +5.85% +7.28% +9.15%
2015-05-22 AXA - Investor Turcja UFK » 203.97 PLN +1.46% +5.44% -3.13% +0.10% +10.52%
2013-05-21 BNP Paribas L1 Equity Turkey D (PLN) » 1016.77 PLN -1.56% -0.97% +10.36% +15.50% +23.35% +48.58%
2015-05-22 Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Caspar Akcji Tureckich » 100.78 PLN +2.67% +4.63% -0.93% +5.33% +16.08%
2012-11-23 Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Caspar Akcji Tureckich S » 100.24 PLN +0.00% +0.02%
2015-05-22 Europa - Investor Turcja (Investor SFIO) UFK » 203.97 PLN +1.46% +5.44% -3.13% +0.10% +10.52%
2015-05-22 Europa - Quercus Turcja (Parasolowy SFIO) UFK » 106.78 PLN +1.38% +4.40% -9.44% -7.47% +0.00%
2015-05-22 Generali - BNP Paribas PARVEST Equity Turkey EUR UFK » 917.01 PLN +3.71% +5.20% -6.46% -5.30% +5.63% +13.21%
2015-05-22 Generali - JPMorgan Turkey Equity Fund EUR UFK » 112.74 PLN +0.82% +5.28% -4.46% -3.47%
2015-05-22 HSBC GIF Turkey Equity EC (PLN) » 105.69 PLN +0.05% +2.10% +6.55% -2.74% -1.38% +11.27% +28.61%
2015-05-22 Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Turcja » 203.97 PLN +1.46% +5.44% -3.13% +0.10% +10.52% +20.22%
2015-05-22 Open Life - Arka BZWBK Akcji Tureckich UFK » 43.91 PLN +1.15% +3.66% -5.33% -3.22% +8.58% +18.55%
2015-05-22 Open Life - Investor Turcja UFK » 203.97 PLN +1.46% +5.44% -3.13% +0.10%
2015-05-22 PKO - Investor Turcja pro UFK » 203.97 PLN +1.46% +5.44% -3.13% +0.10% +10.52% +20.22%
2015-05-22 PKO - Quercus Turcja pro UFK » 106.78 PLN +1.38% +4.40% -9.44% -7.47% +0.00% +3.62%
2013-12-20 Polbank (LF) Zagraniczny Subfundusz Skarby Turcji (PLN) » 46.38 PLN -0.43% -7.87% -12.72% -16.04% -17.89% -23.71%
2015-05-22 PZU - HSBC GIF Turkey Equity EC (PLN) UFK » 105.69 PLN +0.05% +2.10% +6.55% -2.74% -1.37% +11.26% +28.62%
2015-05-22 PZU - Investor Turcja UFK » 203.97 PLN +1.46% +5.44% -3.13% +0.10% +10.52% +20.22%
2015-05-22 PZU - Quercus Turcja UFK » 106.78 PLN +1.38% +4.40% -9.44% -7.47% +0.00% +3.62%
2015-05-22 QUERCUS Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Subfundusz QUERCUS Turcja » 106.78 PLN +1.38% +4.40% -9.44% -7.47% +0.00% +3.62%
2015-05-22 Skandia - Investor Turcja UFK » 203.97 PLN +1.46% +5.44% -3.13% +0.10% +10.52% +20.22%
00:00 Skandia - UniFundusze Subfundusz UniAkcje: Turcja UFK » 80.84 PLN +0.96% +6.92% -4.87% -2.31% +5.49%
00:00 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz UniAkcje: Turcja » 80.84 PLN +0.96% +6.92% -4.87% -2.31% +5.49%
2012-09-28 Uniqa - Portfel Akcji Tureckich inwestujący w Arka BZWBK Akcji Tureckich FIO UFK » 42.20 PLN -2.09% -2.13% -2.77% +3.10% +11.14% +14.52%
2015-05-22 Uniqa - Quercus Turcja UFK » 106.78 PLN +1.38% +4.40% -9.44% -7.47% +0.00% +3.62%
2013-01-08 Uniqa - Quercus Turcja UFK » 136.94 PLN -0.25% +4.75% +18.56% +20.41%