pb.pl

akcji tureckich

Dane funduszy dostarczają Analizy Online

Kliknij w kolumnę aby posortować, kliknij drugi raz aby zmienić kolejność sortowania

Wybierz kategorię:
data wyceny nazwa wart. jedn. dzień tydzień 1 mies. 3 mies. 6 mies. 1 rok 3 lata
2015-08-26 Aegon - Aegon Akcji Tureckich (PLN) UFK » 0.86 PLN +0.71% -6.57% -13.06% -21.40% -25.76% -20.21% -22.95%
2015-08-27 Aegon - Arka BZWBK Akcji Tureckich (PLN) UFK » 35.14 PLN +4.18% +2.39% -7.82% -20.28% -22.00% -15.97%
2015-08-27 Allianz - Investor Turcja UFK » 156.68 PLN +1.97% -2.36% -9.83% -22.34% -22.79% -17.34%
2015-08-27 Allianz - Quercus Turcja UFK » 84.68 PLN +3.89% +1.36% -9.41% -21.51% -25.44% -23.12%
2015-08-27 Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Akcji Tureckich » 35.14 PLN +4.18% +2.39% -7.82% -20.28% -22.00% -15.97% -18.45%
2015-08-27 Aviva - Investor Turcja UFK » 156.68 PLN +1.97% -2.36% -9.83% -22.34% -22.79% -17.34%
2015-08-27 Aviva - Quercus Turcja UFK » 84.68 PLN +3.89% +1.36% -9.41% -21.51% -25.44% -23.12%
2014-12-15 AXA - Arka BZWBK Akcji Tureckich UFK » 43.05 PLN -2.25% -5.05% -2.05% +5.85% +7.28% +9.15%
2015-08-27 AXA - Investor Turcja UFK » 156.68 PLN +1.97% -2.36% -9.83% -22.34% -22.79% -17.34%
2013-05-21 BNP Paribas L1 Equity Turkey D (PLN) » 1016.77 PLN -1.56% -0.97% +10.36% +15.50% +23.35% +48.58%
2015-08-27 Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Caspar Akcji Tureckich » 85.69 PLN +3.69% +0.63% -7.51% -16.34% -13.69% -3.14%
2012-11-23 Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Caspar Akcji Tureckich S » 100.24 PLN +0.00% +0.02%
2015-08-27 Europa - Investor Turcja (Investor SFIO) UFK » 156.68 PLN +1.97% -2.36% -9.83% -22.34% -22.79% -17.34%
2015-08-27 Europa - Quercus Turcja (Parasolowy SFIO) UFK » 84.68 PLN +3.89% +1.36% -9.41% -21.51% -25.44% -23.12%
2015-08-27 Generali - BNP Paribas PARVEST Equity Turkey EUR UFK » 715.21 PLN +3.65% +0.18% -8.41% -21.33% -24.36% -20.37% -22.09%
2015-08-27 Generali - JPMorgan Turkey Equity Fund EUR UFK » 88.74 PLN +2.89% +0.16% -7.59% -20.33% -22.38%
2015-08-27 HSBC GIF Turkey Equity EC (PLN) » 83.95 PLN +4.08% +0.90% -6.10% -19.62% -20.24% -15.10% -14.45%
2015-08-27 Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Turcja » 156.68 PLN +1.97% -2.36% -9.83% -22.34% -22.79% -17.34% -18.84%
2015-08-27 Open Life - Arka BZWBK Akcji Tureckich UFK » 35.14 PLN +4.18% +2.39% -7.82% -20.28% -22.00% -15.97% -18.45%
2015-08-27 Open Life - Investor Turcja UFK » 156.68 PLN +1.97% -2.36% -9.83% -22.34% -22.79% -17.34%
2015-08-27 PKO - Investor Turcja pro UFK » 156.68 PLN +1.97% -2.36% -9.83% -22.34% -22.79% -17.34% -18.84%
2015-08-27 PKO - Quercus Turcja pro UFK » 84.68 PLN +3.89% +1.36% -9.41% -21.51% -25.44% -23.12% -26.65%
2013-12-20 Polbank (LF) Zagraniczny Subfundusz Skarby Turcji (PLN) » 46.38 PLN -0.43% -7.87% -12.72% -16.04% -17.89% -23.71%
2015-08-27 PZU - HSBC GIF Turkey Equity EC (PLN) UFK » 83.95 PLN +4.08% +0.90% -6.10% -19.62% -20.24% -15.10% -14.45%
2015-08-27 PZU - Investor Turcja UFK » 156.68 PLN +1.97% -2.36% -9.83% -22.34% -22.79% -17.34% -18.84%
2015-08-27 PZU - Quercus Turcja UFK » 84.68 PLN +3.89% +1.36% -9.41% -21.51% -25.44% -23.12% -26.65%
2015-08-27 QUERCUS Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Subfundusz QUERCUS Turcja » 84.68 PLN +3.89% +1.36% -9.41% -21.51% -25.44% -23.12% -26.65%
2015-08-27 Skandia - Investor Turcja UFK » 156.68 PLN +1.97% -2.36% -9.83% -22.34% -22.79% -17.34% -18.84%
2015-08-28 Skandia - UniFundusze Subfundusz UniAkcje: Turcja UFK » 62.63 PLN -0.98% +0.77% -9.90% -20.86% -22.98% -20.89%
2015-08-28 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz UniAkcje: Turcja » 62.63 PLN -0.98% +0.77% -9.90% -20.86% -22.98% -20.89%
2012-09-28 Uniqa - Portfel Akcji Tureckich inwestujący w Arka BZWBK Akcji Tureckich FIO UFK » 42.20 PLN -2.09% -2.13% -2.77% +3.10% +11.14% +14.52%
2015-08-27 Uniqa - Quercus Turcja UFK » 84.68 PLN +3.89% +1.36% -9.41% -21.51% -25.44% -23.12% -26.65%
2013-01-08 Uniqa - Quercus Turcja UFK » 136.94 PLN -0.25% +4.75% +18.56% +20.41%