akcji tureckich

Dane funduszy dostarczają Analizy Online

Kliknij w kolumnę aby posortować, kliknij drugi raz aby zmienić kolejność sortowania

Wybierz kategorię:
data wyceny nazwa wart. jedn. dzień tydzień 1 mies. 3 mies. 6 mies. 1 rok 3 lata
2015-01-27 Aegon - Aegon Akcji Tureckich (PLN) UFK » 1.31 PLN +3.47% +14.05% +24.30% +15.72% +70.08%
2015-01-28 Aegon - Arka BZWBK Akcji Tureckich (PLN) UFK » 50.93 PLN +0.87% +12.60% +20.92% +16.95% +62.30%
2015-01-28 Allianz - Investor Turcja UFK » 233.18 PLN +1.11% +13.46% +22.91% +18.04% +62.48%
2015-01-28 Allianz - Quercus Turcja UFK » 130.04 PLN +1.57% +12.68% +20.68% +13.11% +56.22%
2015-01-28 Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Akcji Tureckich » 50.93 PLN +0.87% +12.60% +20.92% +16.95% +62.30% +40.50%
2015-01-28 Aviva - Investor Turcja UFK » 233.18 PLN +1.11% +13.46% +22.91% +18.04% +62.48%
2015-01-28 Aviva - Quercus Turcja UFK » 130.04 PLN +1.57% +12.68% +20.68% +13.11% +56.22%
2014-12-15 AXA - Arka BZWBK Akcji Tureckich UFK » 43.05 PLN -2.25% -5.05% -2.05% +5.85% +7.28% +9.15%
2015-01-28 AXA - Investor Turcja UFK » 233.18 PLN +1.11% +13.46% +22.91% +18.04%
2013-05-21 BNP Paribas L1 Equity Turkey D (PLN) » 1016.77 PLN -1.56% -0.97% +10.36% +15.50% +23.35% +48.58%
2015-01-28 Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Caspar Akcji Tureckich » 108.37 PLN +1.62% +12.78% +21.37% +18.20% +57.33%
2012-11-23 Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Caspar Akcji Tureckich S » 100.24 PLN +0.00% +0.02%
2015-01-28 Europa - Investor Turcja (Investor SFIO) UFK » 233.18 PLN +1.11% +13.46% +22.91% +18.04% +62.48%
2015-01-28 Europa - QUERCUS Turcja (Parasolowy SFIO) UFK » 130.04 PLN +1.57% +12.68% +20.68% +13.11%
2015-01-28 Generali - BNP Paribas PARVEST Equity Turkey EUR UFK » 1087.54 PLN +0.86% +10.30% +20.90% +15.26% +65.23% +42.18%
2015-01-28 Generali - JPMorgan Turkey Equity Fund EUR UFK » 131.70 PLN +0.97% +11.14%
2015-01-28 HSBC GIF Turkey Equity EC (PLN) » 119.61 PLN -0.93% -1.54% +8.32% +20.25% +14.76% +71.49% +51.10%
2015-01-28 Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Turcja » 233.18 PLN +1.11% +13.46% +22.91% +18.04% +62.48% +43.76%
2015-01-28 Open Life - Arka BZWBK Akcji Tureckich UFK » 50.93 PLN +0.87% +12.60% +20.92% +16.95% +62.30% +40.50%
2015-01-28 Open Life - Investor Turcja UFK » 233.18 PLN +1.11% +13.46% +22.91%
2015-01-28 PKO - Investor Turcja pro UFK » 233.18 PLN +1.11% +13.46% +22.91% +18.04% +62.48% +43.76%
2015-01-28 PKO - Quercus Turcja pro UFK » 130.04 PLN +1.57% +12.68% +20.68% +13.11% +56.22%
2013-12-20 Polbank (LF) Zagraniczny Subfundusz Skarby Turcji (PLN) » 46.38 PLN -0.43% -7.87% -12.72% -16.04% -17.89% -23.71%
2015-01-28 PZU - HSBC GIF Turkey Equity EC (PLN) UFK » 119.61 PLN -0.93% -1.54% +8.32% +20.25% +14.77% +71.48% +51.10%
2015-01-28 PZU - Investor Turcja UFK » 233.18 PLN +1.11% +13.46% +22.91% +18.04% +62.48% +43.76%
2015-01-28 PZU - Quercus Turcja UFK » 130.04 PLN +1.57% +12.68% +20.68% +13.11% +56.22%
2015-01-28 QUERCUS Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Subfundusz QUERCUS Turcja » 130.04 PLN +1.57% +12.68% +20.68% +13.11% +56.22%
2015-01-28 Skandia - Investor Turcja UFK » 233.18 PLN +1.11% +13.46% +22.91% +18.04% +62.48% +43.76%
00:00 Skandia - UniFundusze Subfundusz UniAkcje: Turcja UFK » 91.96 PLN -1.85% +9.82% +17.39% +10.16% +52.38%
00:00 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz UniAkcje: Turcja » 91.96 PLN -1.85% +9.82% +17.39% +10.16% +52.38%
2012-09-28 Uniqa - Portfel Akcji Tureckich inwestujący w Arka BZWBK Akcji Tureckich FIO UFK (w likwidacji) » 42.20 PLN -2.09% -2.13% -2.77% +3.10% +11.14% +14.52%
2015-01-28 Uniqa - Quercus Turcja UFK » 130.04 PLN +1.57% +12.68% +20.68% +13.11% +56.22%
2013-01-08 Uniqa - Quercus Turcja UFK » 136.94 PLN -0.25% +4.75% +18.56% +20.41%