pb.pl

akcji tureckich

Dane funduszy dostarczają Analizy Online

Kliknij w kolumnę aby posortować, kliknij drugi raz aby zmienić kolejność sortowania

Wybierz kategorię:
data wyceny nazwa wart. jedn. dzień tydzień 1 mies. 3 mies. 6 mies. 1 rok 3 lata
2015-10-20 Aegon - Aegon Akcji Tureckich (PLN) UFK » 0.95 PLN +0.72% +4.80% +12.75% -8.57% -9.29% -7.55% -17.29%
2015-10-21 Aegon - Arka BZWBK Akcji Tureckich (PLN) UFK » 37.35 PLN -0.53% +3.58% +10.54% -10.19% -11.83% -9.12%
2015-10-21 Allianz - Investor Turcja UFK » 170.76 PLN +0.11% +2.94% +10.04% -9.34% -11.73% -6.66%
2015-10-21 Allianz - Quercus Turcja UFK » 89.89 PLN -0.24% +3.24% +10.42% -11.59% -12.11% -14.55%
2016-05-30 Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Akcji Tureckich » 40.00 PLN +0.10% +3.17% -9.26% +6.27% +4.77% -6.61% -27.26%
2015-10-21 Aviva - Investor Turcja UFK » 170.76 PLN +0.11% +2.94% +10.04% -9.34% -11.73% -6.66%
2015-10-21 Aviva - Quercus Turcja UFK » 89.89 PLN -0.24% +3.24% +10.42% -11.59% -12.11% -14.55%
2014-12-15 AXA - Arka BZWBK Akcji Tureckich UFK » 43.05 PLN -2.25% -5.05% -2.05% +5.85% +7.28% +9.15%
2015-10-21 AXA - Investor Turcja UFK » 170.76 PLN +0.11% +2.94% +10.04% -9.34% -11.73% -6.66%
2013-05-21 BNP Paribas L1 Equity Turkey D (PLN) » 1016.77 PLN -1.56% -0.97% +10.36% +15.50% +23.35% +48.58%
2016-05-30 Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Caspar Akcji Tureckich » 102.05 PLN +0.16% +1.36% -5.76% +7.27% +9.12% +1.60% -9.25%
2012-11-23 Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Caspar Akcji Tureckich S » 100.24 PLN +0.00% +0.02%
2015-10-21 Europa - Investor Turcja (Investor SFIO) UFK » 170.76 PLN +0.11% +2.94% +10.04% -9.34% -11.73% -6.66%
2015-10-21 Europa - Quercus Turcja (Parasolowy SFIO) UFK » 89.89 PLN -0.24% +3.24% +10.42% -11.59% -12.11% -14.55%
2015-10-21 Generali - BNP Paribas PARVEST Equity Turkey EUR UFK » 761.33 PLN -0.26% +3.18% +9.76% -10.33% -12.66% -13.18% -18.65%
2015-10-21 Generali - JPMorgan Turkey Equity Fund EUR UFK » 95.02 PLN -0.30% +2.42% +9.62% -9.00% -11.26%
2015-10-22 HSBC GIF Turkey Equity EC (PLN) » 92.84 PLN +2.68% +4.44% +13.72% -4.73% -6.40% -4.07% -9.79%
2016-05-30 Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Turcja » 173.47 PLN +0.28% +3.05% -10.23% +4.07% -0.49% -11.98% -28.18%
2015-10-21 Open Life - Arka BZWBK Akcji Tureckich UFK » 37.35 PLN -0.53% +3.58% +10.54% -10.19% -11.83% -9.12% -15.21%
2015-10-21 Open Life - Investor Turcja UFK » 170.76 PLN +0.11% +2.94% +10.04% -9.34% -11.73% -6.66%
2015-10-21 PKO - Investor Turcja pro UFK » 170.76 PLN +0.11% +2.94% +10.04% -9.34% -11.73% -6.66% -11.88%
2015-10-21 PKO - Quercus Turcja pro UFK » 89.89 PLN -0.24% +3.24% +10.42% -11.59% -12.11% -14.55% -24.67%
2013-12-20 Polbank (LF) Zagraniczny Subfundusz Skarby Turcji (PLN) » 46.38 PLN -0.43% -7.87% -12.72% -16.04% -17.89% -23.71%
2015-10-22 PZU - HSBC GIF Turkey Equity EC (PLN) UFK » 92.84 PLN +2.68% +4.44% +13.72% -4.73% -6.40% -4.07% -9.79%
2015-10-21 PZU - Investor Turcja UFK » 170.76 PLN +0.11% +2.94% +10.04% -9.34% -11.73% -6.66% -11.88%
2015-10-21 PZU - Quercus Turcja UFK » 89.89 PLN -0.24% +3.24% +10.42% -11.59% -12.11% -14.55% -24.67%
2016-05-30 QUERCUS Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Subfundusz QUERCUS Turcja » 102.42 PLN +0.45% +3.32% -8.28% +5.99% +3.88% -2.85% -30.64%
2015-10-21 Skandia - Investor Turcja UFK » 170.76 PLN +0.11% +2.94% +10.04% -9.34% -11.73% -6.66% -11.88%
2015-10-22 Skandia - UniFundusze Subfundusz UniAkcje: Turcja UFK » 67.00 PLN +1.01% +1.30% +9.17% -8.79% -13.65% -11.91%
00:00 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz UniAkcje: Turcja » 69.15 PLN -0.04% +0.29% -8.37% +6.81% +2.01% -11.72% -32.26%
2012-09-28 Uniqa - Portfel Akcji Tureckich inwestujący w Arka BZWBK Akcji Tureckich FIO UFK » 42.20 PLN -2.09% -2.13% -2.77% +3.10% +11.14% +14.52%
2015-10-21 Uniqa - Quercus Turcja UFK » 89.89 PLN -0.24% +3.24% +10.42% -11.59% -12.11% -14.55% -24.67%
2013-01-08 Uniqa - Quercus Turcja UFK » 136.94 PLN -0.25% +4.75% +18.56% +20.41%