pb.pl

akcji tureckich

Dane funduszy dostarczają Analizy Online

Kliknij w kolumnę aby posortować, kliknij drugi raz aby zmienić kolejność sortowania

Wybierz kategorię:
data wyceny nazwa wart. jedn. dzień tydzień 1 mies. 3 mies. 6 mies. 1 rok 3 lata
2015-10-01 Aegon - Aegon Akcji Tureckich (PLN) UFK » 0.86 PLN +1.56% +2.10% -0.75% -16.31% -19.63% -11.81% -21.56%
2015-10-02 Aegon - Arka BZWBK Akcji Tureckich (PLN) UFK » 33.84 PLN -0.29% +0.12% -1.28% -18.63% -21.14% -12.85%
2015-10-02 Allianz - Investor Turcja UFK » 155.61 PLN -0.85% +0.28% -0.89% -17.31% -20.01% -11.42%
2015-10-02 Allianz - Quercus Turcja UFK » 81.62 PLN -0.37% +0.09% -1.69% -19.86% -22.26% -18.57%
2015-10-02 Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Akcji Tureckich » 33.84 PLN -0.29% +0.12% -1.28% -18.63% -21.14% -12.85% -21.06%
2015-10-02 Aviva - Investor Turcja UFK » 155.61 PLN -0.85% +0.28% -0.89% -17.31% -20.01% -11.42%
2015-10-02 Aviva - Quercus Turcja UFK » 81.62 PLN -0.37% +0.09% -1.69% -19.86% -22.26% -18.57%
2014-12-15 AXA - Arka BZWBK Akcji Tureckich UFK » 43.05 PLN -2.25% -5.05% -2.05% +5.85% +7.28% +9.15%
2015-10-02 AXA - Investor Turcja UFK » 155.61 PLN -0.85% +0.28% -0.89% -17.31% -20.01% -11.42%
2013-05-21 BNP Paribas L1 Equity Turkey D (PLN) » 1016.77 PLN -1.56% -0.97% +10.36% +15.50% +23.35% +48.58%
2015-10-02 Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Caspar Akcji Tureckich » 83.58 PLN +0.01% -0.17% -0.06% -15.04% -11.82% -1.61%
2012-11-23 Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Caspar Akcji Tureckich S » 100.24 PLN +0.00% +0.02%
2015-10-02 Europa - Investor Turcja (Investor SFIO) UFK » 155.61 PLN -0.85% +0.28% -0.89% -17.31% -20.01% -11.42%
2015-10-02 Europa - Quercus Turcja (Parasolowy SFIO) UFK » 81.62 PLN -0.37% +0.09% -1.69% -19.86% -22.26% -18.57%
2015-10-02 Generali - BNP Paribas PARVEST Equity Turkey EUR UFK » 691.02 PLN +0.00% +0.88% -0.92% -19.67% -21.41% -15.82% -24.41%
2015-10-02 Generali - JPMorgan Turkey Equity Fund EUR UFK » 85.41 PLN -1.24% -0.10% -2.59% -19.18% -21.17%
2015-10-05 HSBC GIF Turkey Equity EC (PLN) » 85.14 PLN +5.00% +5.90% -13.27% -15.27% -5.63% -11.53%
2015-10-02 Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Turcja » 155.61 PLN -0.85% +0.28% -0.89% -17.31% -20.01% -11.42% -18.97%
2015-10-02 Open Life - Arka BZWBK Akcji Tureckich UFK » 33.84 PLN -0.29% +0.12% -1.28% -18.63% -21.14% -12.85% -21.06%
2015-10-02 Open Life - Investor Turcja UFK » 155.61 PLN -0.85% +0.28% -0.89% -17.31% -20.01% -11.42%
2015-10-02 PKO - Investor Turcja pro UFK » 155.61 PLN -0.85% +0.28% -0.89% -17.31% -20.01% -11.42% -18.97%
2015-10-02 PKO - Quercus Turcja pro UFK » 81.62 PLN -0.37% +0.09% -1.69% -19.86% -22.26% -18.57% -30.22%
2013-12-20 Polbank (LF) Zagraniczny Subfundusz Skarby Turcji (PLN) » 46.38 PLN -0.43% -7.87% -12.72% -16.04% -17.89% -23.71%
2015-10-05 PZU - HSBC GIF Turkey Equity EC (PLN) UFK » 85.14 PLN +5.00% +5.90% -13.27% -15.27% -5.63% -11.53%
2015-10-02 PZU - Investor Turcja UFK » 155.61 PLN -0.85% +0.28% -0.89% -17.31% -20.01% -11.42% -18.97%
2015-10-02 PZU - Quercus Turcja UFK » 81.62 PLN -0.37% +0.09% -1.69% -19.86% -22.26% -18.57% -30.22%
2015-10-02 QUERCUS Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Subfundusz QUERCUS Turcja » 81.62 PLN -0.37% +0.09% -1.69% -19.86% -22.26% -18.57% -30.22%
2015-10-02 Skandia - Investor Turcja UFK » 155.61 PLN -0.85% +0.28% -0.89% -17.31% -20.01% -11.42% -18.97%
2015-10-05 Skandia - UniFundusze Subfundusz UniAkcje: Turcja UFK » 62.28 PLN +2.20% +3.33% +1.90% -16.55% -19.72% -13.52%
2015-10-05 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz UniAkcje: Turcja » 62.28 PLN +2.20% +3.33% +1.90% -16.55% -19.72% -13.52%
2012-09-28 Uniqa - Portfel Akcji Tureckich inwestujący w Arka BZWBK Akcji Tureckich FIO UFK » 42.20 PLN -2.09% -2.13% -2.77% +3.10% +11.14% +14.52%
2015-10-02 Uniqa - Quercus Turcja UFK » 81.62 PLN -0.37% +0.09% -1.69% -19.86% -22.26% -18.57% -30.22%
2013-01-08 Uniqa - Quercus Turcja UFK » 136.94 PLN -0.25% +4.75% +18.56% +20.41%