pb.pl

akcji tureckich

Dane funduszy dostarczają Analizy Online

Kliknij w kolumnę aby posortować, kliknij drugi raz aby zmienić kolejność sortowania

Wybierz kategorię:
data wyceny nazwa wart. jedn. dzień tydzień 1 mies. 3 mies. 6 mies. 1 rok 3 lata
2015-07-29 Aegon - Aegon Akcji Tureckich (PLN) UFK » 0.97 PLN +0.73% -5.11% -6.87% -10.40% -23.00% -14.85% -13.60%
2015-07-30 Aegon - Arka BZWBK Akcji Tureckich (PLN) UFK » 38.91 PLN +1.04% -0.71% -6.58% -6.31% -20.66% -10.03%
2015-07-30 Allianz - Investor Turcja UFK » 177.09 PLN +0.24% -1.56% -6.90% -6.79% -20.30% -9.35%
2015-07-30 Allianz - Quercus Turcja UFK » 95.50 PLN +1.02% -0.50% -6.49% -4.45% -23.62% -16.48%
2015-07-30 Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Akcji Tureckich » 38.91 PLN +1.04% -0.71% -6.58% -6.31% -20.66% -10.03% -10.32%
2015-07-30 Aviva - Investor Turcja UFK » 177.09 PLN +0.24% -1.56% -6.90% -6.79% -20.30% -9.35%
2015-07-30 Aviva - Quercus Turcja UFK » 95.50 PLN +1.02% -0.50% -6.49% -4.45% -23.62% -16.48%
2014-12-15 AXA - Arka BZWBK Akcji Tureckich UFK » 43.05 PLN -2.25% -5.05% -2.05% +5.85% +7.28% +9.15%
2015-07-30 AXA - Investor Turcja UFK » 177.09 PLN +0.24% -1.56% -6.90% -6.79% -20.30% -9.35%
2013-05-21 BNP Paribas L1 Equity Turkey D (PLN) » 1016.77 PLN -1.56% -0.97% +10.36% +15.50% +23.35% +48.58%
2015-07-30 Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Caspar Akcji Tureckich » 95.14 PLN +0.71% -0.04% -3.45% +0.99% -9.36% +4.56%
2012-11-23 Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Caspar Akcji Tureckich S » 100.24 PLN +0.00% +0.02%
2015-07-30 Europa - Investor Turcja (Investor SFIO) UFK » 177.09 PLN +0.24% -1.56% -6.90% -6.79% -20.30% -9.35%
2015-07-30 Europa - Quercus Turcja (Parasolowy SFIO) UFK » 95.50 PLN +1.02% -0.50% -6.49% -4.45% -23.62% -16.48%
2015-07-30 Generali - BNP Paribas PARVEST Equity Turkey EUR UFK » 798.05 PLN +0.24% -0.83% -7.67% -5.37% -23.59% -15.54% -13.65%
2015-07-30 Generali - JPMorgan Turkey Equity Fund EUR UFK » 98.48 PLN +0.28% -1.80% -6.01% -6.43% -22.02%
2015-07-30 HSBC GIF Turkey Equity EC (PLN) » 92.26 PLN +0.78% -0.64% -7.49% -5.02% -19.15% -11.48% -6.33%
2015-07-30 Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Turcja » 177.09 PLN +0.24% -1.56% -6.90% -6.79% -20.30% -9.35% -9.17%
2015-07-30 Open Life - Arka BZWBK Akcji Tureckich UFK » 38.91 PLN +1.04% -0.71% -6.58% -6.31% -20.66% -10.03% -10.32%
2015-07-30 Open Life - Investor Turcja UFK » 177.09 PLN +0.24% -1.56% -6.90% -6.79% -20.30%
2015-07-30 PKO - Investor Turcja pro UFK » 177.09 PLN +0.24% -1.56% -6.90% -6.79% -20.30% -9.35% -9.17%
2015-07-30 PKO - Quercus Turcja pro UFK » 95.50 PLN +1.02% -0.50% -6.49% -4.45% -23.62% -16.48% -17.47%
2013-12-20 Polbank (LF) Zagraniczny Subfundusz Skarby Turcji (PLN) » 46.38 PLN -0.43% -7.87% -12.72% -16.04% -17.89% -23.71%
2015-07-30 PZU - HSBC GIF Turkey Equity EC (PLN) UFK » 92.26 PLN +0.78% -0.64% -7.49% -5.02% -19.15% -11.48% -6.33%
2015-07-30 PZU - Investor Turcja UFK » 177.09 PLN +0.24% -1.56% -6.90% -6.79% -20.30% -9.35% -9.17%
2015-07-30 PZU - Quercus Turcja UFK » 95.50 PLN +1.02% -0.50% -6.49% -4.45% -23.62% -16.48% -17.47%
2015-07-30 QUERCUS Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Subfundusz QUERCUS Turcja » 95.50 PLN +1.02% -0.50% -6.49% -4.45% -23.62% -16.48% -17.47%
2015-07-30 Skandia - Investor Turcja UFK » 177.09 PLN +0.24% -1.56% -6.90% -6.79% -20.30% -9.35% -9.17%
2015-07-31 Skandia - UniFundusze Subfundusz UniAkcje: Turcja UFK » 70.81 PLN +0.78% -0.32% -5.50% -6.96% -20.83% -13.19%
2015-07-31 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz UniAkcje: Turcja » 70.81 PLN +0.78% -0.32% -5.50% -6.96% -20.83% -13.19%
2012-09-28 Uniqa - Portfel Akcji Tureckich inwestujący w Arka BZWBK Akcji Tureckich FIO UFK » 42.20 PLN -2.09% -2.13% -2.77% +3.10% +11.14% +14.52%
2015-07-30 Uniqa - Quercus Turcja UFK » 95.50 PLN +1.02% -0.50% -6.49% -4.45% -23.62% -16.48% -17.47%
2013-01-08 Uniqa - Quercus Turcja UFK » 136.94 PLN -0.25% +4.75% +18.56% +20.41%