pb.pl

AGIO Wierzytelności NSFIZ

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

AGF06

Wartość jednostki: 268,17 zł
Aktywa: 29 333 900 zł
Max 1R: 278,92 zł
Min 1R: 267,09 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: pozostałe
Rodzaj:
Towarzystwo: AgioFunds TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze
1D 268,17 0,00% 0,05%
7D 268,17 0,00% 2,91%
1M 267,15 0,38% -2,59%
3M 267,09 0,40% -1,29%
6M 275,19 -2,55% 6,88%
1R 277,44 -3,34% 7,70%
3L -- 56,17%
YTD 267,09 0,40% -3,37%

Najlepsze fundusze

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Obligo NSFIZ 236234,15 zł 10,85%
Eques Debitum FIZ NFS 336735,27 zł 8,87%
Eques Creditum FIZ NFS 227430,14 zł 8,81%
Trigon Profit XII NSFIZ 205,68 zł 8,18%
AGIO Wierzytelności Plus 2 NSFIZ 208342,97 zł 7,54%