pb.pl

MetLife Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
Zasięg geograficzny: b.d.
Fundusz inwestuje w tytuły uczestnictwa następujących funduszy: Franklin US Opportunities Fund, Franklin US Equity Fund, BlackRock US Small & MidCap Opportunities Fund, BlackRock US Basic Value Fund, America Fund, Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund, U.S. Value Fund oraz Vanguard S&P 500 UCITS ETF. Każdy z wymienionych funduszy może stanowić do 50% aktywów. do 20% aktywów mogą stanowić dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
0,047
Najlepszy wynik: 4,26 $
Najgorszy wynik: 1,87 $