pb.pl

Allianz Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

data wyceny wartość jednostki zmiana tygodniowa
2010-12-09 277390.67
okres dzień tydzień miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat
zmiana -3.10% +106.45% +55.97%

Dane funduszy dostarczają Analizy Online

Fundusz inwestuje aktywa na rynku wierzytelności.