pb.pl

Allianz Discovery FIZ seria A

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

ALL34

Wartość jednostki: 1 147,82 zł
Aktywa: b.d.
Max 1R: 1 153,65 zł
Min 1R: 1 135,94 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: pozostałe
Rodzaj: absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
Towarzystwo: TFI Allianz Polska

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
1D 1147,82 0,00% 0,01%
7D 1147,82 0,00% -0,11%
1M 1140,58 0,63% -0,40%
3M 1153,65 -0,51% -1,48%
6M 1143,78 0,35% -2,20%
1R 1138,17 0,85% -3,78%
3L 1137,73 0,89% 1,32%
YTD 1143,57 0,37% -1,74%

Najlepsze fundusze absolutnej stopy zwrotu uniwersalne

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) 18,91 zł 6,30%
Opera Za 3 Grosze FIZ 383,04 zł 4,78%
Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) 138,88 zł 4,56%
Investor FIZ 964,55 zł 3,14%
Aviva Oszczędnościowy (Aviva SFIO) 99,02 zł -0,19%