pb.pl

Allianz Obligacji FIZ seria C

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

ALL37C

Wartość jednostki: 1 283,53 zł
Aktywa: b.d.
Max 1R: 1 283,86 zł
Min 1R: 1 235,67 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: papierów dłużnych
Rodzaj: dłużne polskie korporacyjne
Towarzystwo: TFI Allianz Polska

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze dłużne polskie korporacyjne
1D 1283,53 0,00% 0,01%
7D 1283,53 0,00% 0,03%
1M 1283,86 -0,03% 0,07%
3M 1272,46 0,87% 0,35%
6M 1265,03 1,46% 0,44%
1R 1235,67 3,87% 1,02%
3L 1169,44 9,76% 5,87%
YTD 1270,00 1,07% 0,79%

Najlepsze fundusze dłużne polskie korporacyjne

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
AGIO Kapitał (AGIO SFIO) 1467,44 zł 2,49%
UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO) 1775,37 zł 2,49%
UniLokata (UniFundusze FIO) 122,51 zł 2,38%
BGŻ Lokata Kapitału (BGŻ SFIO) 118,45 zł 2,36%
Aviva Investors SFIO Lokacyjny 104,66 zł 2,11%