pb.pl

Allianz PIMCO Global Low Duration Real Return (Allianz SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

ALL62

Wartość jednostki: 99,47 zł
Aktywa: 3 652 890 zł
Max 1R: 101,03 zł
Min 1R: 99,27 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: b.d.
Rodzaj:
Towarzystwo: TFI Allianz Polska

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze
1D 99,27 0,20% 0,12%
7D 99,33 0,14% -0,02%
1M 99,81 -0,34% -0,35%
3M 100,26 -0,79% -0,79%
6M 100,24 -0,77% -0,96%
1R 101,03 -1,54% -1,69%
3L -- 4,92%
YTD 100,69 -1,20% -1,75%

Najlepsze fundusze