pb.pl

Allianz Kumulacyjny Income and Growth FIZ

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

ALL76

Wartość jednostki: 1 129,37 zł
Aktywa: 6 639 040 zł
Max 1R: 1 129,37 zł
Min 1R: 1 082,51 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: pozostałe
Rodzaj: mieszane zagraniczne pozostałe
Towarzystwo: TFI Allianz Polska

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze mieszane zagraniczne pozostałe
1D 1129,37 0,00% 0,00%
7D 1129,37 0,00% 0,26%
1M 1109,83 1,76% 1,12%
3M 1097,49 2,90% 1,36%
6M -- 2,75%
1R -- 6,44%
3L -- 8,63%
YTD 1116,93 1,11% 1,32%