pb.pl

ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (FIO Parasolowy)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

ALT26

Wartość jednostki: 127,86 zł
Aktywa: 125 678 000 zł
Max 1R: 148,47 zł
Min 1R: 126,95 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: pozostałe
Rodzaj: absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
Towarzystwo: Altus TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
1D 127,32 0,42% -0,00%
7D 127,19 0,53% -0,07%
1M 139,99 -8,66% -0,29%
3M 143,11 -10,66% -0,84%
6M 146,60 -12,78% -1,54%
1R 147,33 -13,22% -2,54%
3L 131,59 -3,06% 3,11%
YTD 146,10 -12,93% -0,81%

Najlepsze fundusze absolutnej stopy zwrotu uniwersalne

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) 144,46 zł 13,02%
Opera Za 3 Grosze FIZ 364,55 zł 8,34%
Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) 192,77 zł 8,09%
Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) 18,58 zł 5,93%
Investor FIZ 959,26 zł 3,98%