pb.pl

ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

ALT32

Wartość jednostki: 135,68 zł
Aktywa: 435 740 000 zł
Max 1R: 136,44 zł
Min 1R: 133,80 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji polskich pozostałe
Towarzystwo: Altus TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji polskich pozostałe
1D 135,68 0,00% -0,05%
7D 135,68 0,00% 0,07%
1M 135,80 -0,09% -0,14%
3M 133,85 1,37% -0,20%
6M 136,01 -0,24% 0,98%
1R 135,14 0,40% 1,58%
3L -- -3,41%
YTD 134,76 0,68% -0,36%

Najlepsze fundusze akcji polskich pozostałe

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Aktivist FIZ 1402,47 zł 26,28%
QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) 77,89 zł 5,13%
ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych 135,68 zł 0,40%
MM Prime Absolut Premium Wartości Bezwzględnej FIZ 1261,51 zł -0,94%
Esaliens Okazji Rynkowych FIZ 1174,53 zł -2,30%