pb.pl

ALTUS Aktywnego Zarządzania (FIO Parasolowy)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

ALT34

Wartość jednostki: 123,79 zł
Aktywa: 13 231 400 zł
Max 1R: 126,27 zł
Min 1R: 115,32 zł
Ranking funduszy 12M: ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
Ranking funduszy 36M: ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
Zasięg geograficzny:
Typ: pozostałe
Rodzaj: mieszane polskie aktywnej alokacji
Towarzystwo: Altus TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze mieszane polskie aktywnej alokacji
1D 123,79 -0,21% -0,03%
7D 123,53 0,21% -0,08%
1M 122,52 1,04% 1,30%
3M 125,85 -1,71% -0,21%
6M 125,26 -1,06% 1,70%
1R 115,32 7,64% 5,86%
3L 110,24 12,29% 5,63%
YTD 122,72 0,36% 1,74%

Najlepsze fundusze mieszane polskie aktywnej alokacji

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Opera Equilibrium.pl (Opera FIO) 13,51 zł 25,79%
Novo Aktywnej Alokacji (Novo FIO) 110,11 zł 22,28%
Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) 173,49 zł 14,23%
Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) 160,80 zł 10,71%
Eques Aktywnej Alokacji (Eques SFIO) 12,57 zł 8,83%