pb.pl

ALTUS FIZ Aktywny Akcji

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

ALT61

Wartość jednostki: 123,66 zł
Aktywa: b.d.
Max 1R: 129,08 zł
Min 1R: 119,68 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji polskich uniwersalne
Towarzystwo: Altus TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji polskich uniwersalne
1D 123,66 0,00% -0,19%
7D 123,66 0,00% 0,33%
1M 123,65 0,01% -1,09%
3M 129,08 -4,20% -2,61%
6M 119,68 3,33% -7,02%
1R 123,53 0,11% -12,22%
3L -- 1,31%
YTD 125,93 -1,80% -10,79%

Najlepsze fundusze akcji polskich uniwersalne

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) 451,99 zł 2,89%
Investor Akcji (Investor FIO) 303,68 zł -1,07%
Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) 126,83 zł -7,40%
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO 159,75 zł -8,11%
PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) 93,69 zł -9,19%