pb.pl

Amundi Obligacji (Amundi Parasolowy FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

AMU02

Wartość jednostki: 107,01 zł
Aktywa: b.d.
Max 1R: 107,02 zł
Min 1R: 102,71 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: papierów dłużnych
Rodzaj: dłużne polskie uniwersalne
Towarzystwo: Amundi Polska TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze dłużne polskie uniwersalne
1D 106,97 0,04% 0,07%
7D 106,95 0,06% 0,15%
1M 106,94 0,07% 0,15%
3M 106,40 0,57% 0,39%
6M 105,96 0,99% 0,45%
1R 103,61 3,28% 0,79%
3L 108,50 -1,37% 6,27%
YTD 102,82 3,73% 0,77%

Najlepsze fundusze dłużne polskie uniwersalne

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
NN FIO Obligacji 2 291,57 zł 3,69%
ALFA SFIO 3,02 zł 3,42%
BGŻ BNP Paribas Obligacji (BGŻ BNP Paribas FIO) 107,02 zł 3,37%
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO 144,46 zł 3,09%
Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO) 12,46 zł 2,98%