Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Zrównoważony

data wyceny wartość jednostki zmiana tygodniowa
2014-09-01 29.24 +0.65%
okres dzień tydzień miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat
zmiana +0.65% +2.99% +5.94% +18.14% +15.94%

Dane funduszy dostarczają Analizy Online

Strategia inwestycyjna zakłada udział akcji w portfelu w granicach 30 - 70% aktywów netto Funduszu, pozostałe aktywa będą zaangażowane w instrumenty bezpieczne, takie jak obligacje i bony skarbowe.