pb.pl

Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Zrównoważony

data wyceny wartość jednostki zmiana tygodniowa
2015-08-27 28.84 -2.50%
okres dzień tydzień miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat
zmiana -2.50% -2.20% -1.54% +11.96% +7.21%

Dane funduszy dostarczają Analizy Online

Strategia inwestycyjna zakłada udział akcji w portfelu w granicach 30 - 70% aktywów netto Funduszu, pozostałe aktywa będą zaangażowane w instrumenty bezpieczne, takie jak obligacje i bony skarbowe.