Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Zrównoważony

data wyceny wartość jednostki zmiana tygodniowa
2014-10-30 29.74 +0.10%
okres dzień tydzień miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat
zmiana +0.10% -0.13% +1.64% +20.55% +17.92%

Dane funduszy dostarczają Analizy Online

Strategia inwestycyjna zakłada udział akcji w portfelu w granicach 30 - 70% aktywów netto Funduszu, pozostałe aktywa będą zaangażowane w instrumenty bezpieczne, takie jak obligacje i bony skarbowe.