Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Zrównoważony

data wyceny wartość jednostki zmiana tygodniowa
2014-12-17 29.12 -2.15%
okres dzień tydzień miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat
zmiana -2.15% -2.25% +3.15% +26.23% +10.98%

Dane funduszy dostarczają Analizy Online

Strategia inwestycyjna zakłada udział akcji w portfelu w granicach 30 - 70% aktywów netto Funduszu, pozostałe aktywa będą zaangażowane w instrumenty bezpieczne, takie jak obligacje i bony skarbowe.