Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Zrównoważony

data wyceny wartość jednostki zmiana tygodniowa
2015-04-16 31.20 +0.81%
okres dzień tydzień miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat
zmiana +0.81% +2.87% +10.99% +26.78% +8.37%

Dane funduszy dostarczają Analizy Online

Strategia inwestycyjna zakłada udział akcji w portfelu w granicach 30 - 70% aktywów netto Funduszu, pozostałe aktywa będą zaangażowane w instrumenty bezpieczne, takie jak obligacje i bony skarbowe.