pb.pl

Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Arka Zrównoważony

data wyceny wartość jednostki zmiana tygodniowa
2015-08-31 29.12 +2.46%
okres dzień tydzień miesiąc 1 rok 3 lata 5 lat
zmiana +2.46% -2.05% +0.21% +12.96% +7.81%

Dane funduszy dostarczają Analizy Online

Strategia inwestycyjna zakłada udział akcji w portfelu w granicach 30 - 70% aktywów netto Funduszu, pozostałe aktywa będą zaangażowane w instrumenty bezpieczne, takie jak obligacje i bony skarbowe.