pb.pl

Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Arka Prestiż SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

ARK27

Wartość jednostki: 1 342,82 zł
Aktywa: 4 429 810 000 zł
Max 1R: 1 349,66 zł
Min 1R: 1 312,65 zł
Ranking funduszy 12M: ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
Ranking funduszy 36M: ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
Zasięg geograficzny:
Typ: papierów dłużnych
Rodzaj: dłużne polskie korporacyjne
Towarzystwo: BZ WBK TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze dłużne polskie korporacyjne
1D 1342,69 0,01% 0,00%
7D 1344,19 -0,10% -0,02%
1M 1348,54 -0,46% -0,12%
3M 1343,63 -0,06% 0,25%
6M 1337,43 0,40% 0,63%
1R 1312,65 2,30% 1,40%
3L 1249,44 7,47% 5,96%
YTD 1342,19 0,11% 0,65%

Najlepsze fundusze dłużne polskie korporacyjne

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ AN seria C 1218,22 zł 5,23%
Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ seria C 1283,53 zł 3,87%
MM Prime Depozytowy FIZ 1156,99 zł 3,80%
AGIO Kapitał (AGIO SFIO) 1458,84 zł 3,61%
FIZ BDM Obligo 1135,97 zł 3,60%