pb.pl

Santander Prestiż Alfa (Santander Prestiż SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

ARK38

Wartość jednostki: 976,34 zł
Aktywa: 136 901 000 zł
Max 1R: 1 029,41 zł
Min 1R: 960,62 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: pozostałe
Rodzaj: absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
Towarzystwo: Santander TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
1D 977,96 -0,17% 0,03%
7D 978,20 -0,19% -0,28%
1M 965,52 1,12% -0,42%
3M 1015,40 -3,85% -1,52%
6M 1018,84 -4,17% -2,25%
1R -- -3,85%
3L -- 1,30%
YTD -- -1,78%

Najlepsze fundusze absolutnej stopy zwrotu uniwersalne

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) 18,87 zł 5,48%
Skarbiec Market Neutral (Skarbiec FIO) 138,68 zł 4,81%
Opera Za 3 Grosze FIZ 383,04 zł 4,78%
Investor FIZ 964,55 zł 3,14%
Aviva Oszczędnościowy (Aviva SFIO) 98,91 zł -0,56%