pb.pl

Arka Prestiż Alfa (Arka Prestiż SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

ARK38

Wartość jednostki: 996,47 zł
Aktywa: 495 771 zł
Max 1R: 1 000,57 zł
Min 1R: 988,71 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: pozostałe
Rodzaj: absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
Towarzystwo: BZ WBK TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
1D 998,34 -0,19% -0,00%
7D 989,75 0,68% -0,02%
1M -- 0,11%
3M -- 0,21%
6M -- -1,08%
1R -- 0,19%
3L -- 4,17%
YTD -- 0,21%

Najlepsze fundusze absolutnej stopy zwrotu uniwersalne

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Opera Za 3 Grosze FIZ 377,79 zł 36,81%
Skarbiec Magna FIZ 10723,44 zł 15,45%
InReturn FIZ 188,54 zł 14,70%
Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) 185,37 zł 13,29%
CORUM Absolute Return FIZ 15838,39 zł 13,22%